Inhimilinen vanhuus

Tarvitaan ikäihmisten kunnioitusta ja kuuntelua, parempaa kuntoutusta, riittäviä kotipalveluita sekä laitospaikkoja niitä tarvitseville. Palvelujen leikkaukset eivät ole enää inhimillisiä.

Kotihoidon säästöt tuottavat suurempia kuluja lääkäripalveluihin. Laitoshoitoa vähennetään samaan aikaan kun ikäihmisten määrä lisääntyy. Kovan vähennystavoitteen vuoksi entistä huonokuntoisemmat vanhukset jäävät kotiin eli kuormittuneen kotihoidon vastuulle. Ihminen unohtuu, vanhus jää helposti heitteille.

Ilman lisärahaa eli työntekijöitä ja lakiin kirjattuja henkilöstömitoituksia vanhuspalveluiden laatua ei saada kuntoon. Palveluissa on syytä pohtia yksityistämisen purkamista kun kyse on pörssiyhtiöistä jotka säästävät hoivasta. Britania on jo purkamassa yksityistettyä laitoshoitoa sillä laatua ei ole saatu kuntoon. 

Ennaltaehkäisevät palvelut säästävät:

  • Liikunta ja sosiaaliset kontaktit pitävät vanhukset hyväkuntoisina ja mielen vireänä.
  • Kunnollinen kuntoutus sairauksien ja onnettomuuksien jälkeen siirtää vuosia laitoshoidontarveta eteenpäin.
  • Nopea ja oikea hoito estävät sairauksia pahenemasta sellaisiksi, että vanhus putoaa laitoshoitoon.
  • Vanhusten kunnioittava kohtelu ja kuuntelu ovat tärkeitä mielialan kannalta.
  • Muistisairaat eivät kuulu terveyskeskuksiin ja sairaaloihin. He tarvitsevat kannustavan, turvallisen ja aktivoivan ympäristön.

 

Esimerkiksi kunnollisella kuntoutuksella on erittäin suuri merkitys.

Kotihoidon niukat resurssit

Hollannissa paremmat kotitereydenhoitopalvelut vähensivät merkittävästi kallimpien läipalveluiden tarvetta. Kotihoito, jossa keskustelulle ja hoitosuhteen muodostumiselle jää aikaa, voi hyvin luoda säästöjä lääkäripalveluiden käytön vähenemisenä myös Vantaalla.

Vanhusten määrän kasvu ja entistä huonokuntoisemmat vanhukset vaativat paljon kotipalveluilta. Jo nyt kotihoidon vaihtuvuus on suurta, koska työntekijät ovat liian kuormittuneita. Useat kokevat, että eivät voi hoitaa työtään hyvin vaaditussa ajassa.

Vantaalla yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy 600:lla samaan aikaan kun laitospaikkoja vähennetään neljänneksellä. Jo nyt kotipalveluissa yksi hoitaja joutuu hoitamaan 12 vanhusta aamupäivässä matkoineen. Samaan aikaan kotipalveluista siirretään vakansseja pois. Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä kontrolloidaan, että hoitaja ei käytä vanhukseen liikaa aikaa, mutta touhuaminen tietokoneen kanssa ei tuo merkittävästi lisää aikaa. Neuvonnan ja palveluun ohjauksen parantaminen eivät riitä, jos hoitoa kotiin tai hoitopaikkoja ei ole tarvittaessa saatavilla.

Moni vanhus ei ulos kodistaan huonontuneen liikuntakyvyn, kaatumisen pelon, lumen tai rappusten vuoksi.

Eettinen stressi siitä että ei ehdi tehdä työtään hyvin, kiire ja huono palkka sekä johtamisen ongelmat karkoittavat kotihoitajia Vantaalta.

Vanhukset ulos

Muuraskodissa mennään yhdessä ikäihmisten kanssa ulos tansseihin, marjaan (jopa pyörätuolissa), markkinoille ja vaikka mitä. Järjestämällä työvuorot uudestaan, huomioimalla yksilöt hoidon tarpeessa (joku saa nukkua pitkään, aamuvirkulle taas heti aamusta vaikka leivontaa jne.). Rahaa ei kulunut yhtään enempää, mutta sekä työntekijöiden että asukkaiden viihtyvyys noussut huikeesti.

Tällaista tarvitaan Vantaallakin.

Kodinomaisempaa vanhustenhuoltoa

Hollantilaisesa dementiakylässä on mahdollistettu mukava vapaampi elämä turvallisissa ja kodinomaisissa puitteissa. Kampaamo ja kuppila ovat elämän pieniä iloja. Tältä pohjalta on hyvä kehittä kodinomaisempaa tuettua asumista vantaallekin.

Suomalaisessa palveluasumisessa vanhukset syövät lääkkeitä kolme kertaa enemmän kuin Ruotisssa. Ylilääkintä voi passivoittaa ja laitostaa. Lääkkeet eivät saa olla tapa pitää vanhukset liian niukoilla hoitajaresusseilla hiljaa.

Kuva: Hollantilaisessa dementiakylässä vanhukset voivat liikkua turvallisesti ulkona ja pienissä palveluissa joita käyttävät myös muut ihmiset.

Yhteisöllistä asumista

Kyselyn mukaan kolmannes ikäihmisistä on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta. Yksinäisyyttä pelätään, samoin laitoksia. Tein aloitteen jossa kaupunki voi mahdollistaa ja edistää yhteisöllistä asumista ikäihmisten ja järjestöjen kanssa.

Eriarvoistuminen estettävä

Helsingissä palvelusetelit ovat eriarvoistaneet vanhuksia: köyhemmät ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle omavastuiden vuoksi. Näin ei saa käydä Vantaalla.

Vanhuksilta on leikattu paljon: lääkekorvausten leikkaukset ovat tuntuvat pienituloisilla vanhuksilla liian voimakkaasti. On ensiarvoisten tärkeää että kaikilla on mahdollisuus ostaa sekä parhaat lääkkeet ja terveellistä ruokaa. Jos on pelko, että lääkkeisiin ei riitä raha, terveyskeskuksesta tai kotihoidosta pitäisi saada heti tuki ilman suurempaa byrokratiaa.

Sote-uudistuksessa ei ole pienituloisten vanhusten tarpeita.

Rahastusta tai huonoa organisointia

Jokin vanhustenhoidossa mättää. Esimerkiksi Vantaalla kunnan kotipalvelun käynti kaupassa maksaa 100 euroa. Kova hinta leivän päältä puuttuvalle levitteelle. Yksityiseltä kotipalvelua saa 60 eurolla kaksi tuntia. Kunnan järjestely tuntuu rahastukselta.

Yksityisen hoivan omavalvonta ei toimi

Liian moni yksityinen hoivalaitos on käyttänyt haamuhoitajia, ja Avin tarkastuksissa huomattu suuria puutteita lääkärin saannissa ja ruoassa ja jopa siinä että vanhukset jätetään makaamaan lattialle jos putoavat sängystä. 

Moni hoivaketju ei maksa veroja Suomeen. Veroparatiisiyritysten myötä terveyspalveluiden rahoitus on yhä niukempi. 

Pörssiyritysten haasteena on myös riskit siitä, että ketjut ostavat toisena, jolloin ollaan riippuvaisua muutamasta tai yhdestä. Australiassa yksityinen päiväkotiketju laittoi yhtenä päivänä sulki sadat päiväkodit pörssiromahduksen myötä. Britanniassa siirryttiin ykistyisistä hoivakodeista takaisin julkisiin, koska vanhusten kohtelua ei saatu säälliselle tasolle.

Kokoomus lupaa avata palvelut kilpailulle, kun taas sdp haluaa säilyttää julkista terveydenhuoltoa. Vihreät katsovat tapauskohtaiesti, mutta kokonaan julkisesta järjestlemästä ei kannata luopua, sillä se tulisi liian kalliiksi. On vaaleista kiinni, miten asiassa käy.

Omaishoitajien jaksamista tuettava

Leikkaukset omaishoidosta ovat olleet kohtuuttomia. Omaishoito on kuitenkin huokea vaihtoehto palveluasumiselle. Omaishoitajien tauottamista ja jaksamista on tuettava paremmin.

Sivistusvaltio huolehtii ikäihmisistään

Tarvitaan kunnan palvelun organisointi vanhuksen tarpeista lähtien, ei hallinnon tai säästöjen. Tarvitaan kunnollista kuntoutusta, joka ennaltaehkäisee rapistumista. Tarvitaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja oikea-aikaista sairauksien hoitoa. Tarvitaan luovaa yhteistyötä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Tarvitaan sellaiset resurssit kotihoitoon, että vanhusten vointia voidaan seurata jututtamalla. Tarvitaan laitospaikkoja, joissa on vanhusten omat tavarat ja vaatteet, kannustusta toimeliaisuuteen mutta ympärivuorokautinen turva.

Kun mieli on vireänä, kehokin pysyy paremmin kunnossa. Sivistysvaltio huolehtii ikä-ihmisistään. Kuunnellen heitä ja heidän tarpeitaan - kehittäen palveluita yhdessä heidän kanssaan.

Muita linkkejä:

Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi

Inhimilinen vanhuus

Tarvitaan ikäihmisten kunnioitusta ja kuuntelua, parempaa kuntoutusta, riittäviä kotipalveluita sekä laitospaikkoja niitä tarvitseville. Palvelujen leikkaukset eivät ole enää inhimillisiä.

Kotihoidon säästöt tuottavat suurempia kuluja lääkäripalveluihin. Laitoshoitoa vähennetään samaan aikaan kun ikäihmisten määrä lisääntyy. Kovan vähennystavoitteen vuoksi entistä huonokuntoisemmat vanhukset jäävät kotiin eli kuormittuneen kotihoidon vastuulle. Ihminen unohtuu, vanhus jää helposti heitteille.

Ilman lisärahaa eli työntekijöitä ja lakiin kirjattuja henkilöstömitoituksia vanhuspalveluiden laatua ei saada kuntoon. Palveluissa on syytä pohtia yksityistämisen purkamista kun kyse on pörssiyhtiöistä jotka säästävät hoivasta. Britania on jo purkamassa yksityistettyä laitoshoitoa sillä laatua ei ole saatu kuntoon. 

Ennaltaehkäisevät palvelut säästävät:

  • Liikunta ja sosiaaliset kontaktit pitävät vanhukset hyväkuntoisina ja mielen vireänä.
  • Kunnollinen kuntoutus sairauksien ja onnettomuuksien jälkeen siirtää vuosia laitoshoidontarveta eteenpäin.
  • Nopea ja oikea hoito estävät sairauksia pahenemasta sellaisiksi, että vanhus putoaa laitoshoitoon.
  • Vanhusten kunnioittava kohtelu ja kuuntelu ovat tärkeitä mielialan kannalta.
  • Muistisairaat eivät kuulu terveyskeskuksiin ja sairaaloihin. He tarvitsevat kannustavan, turvallisen ja aktivoivan ympäristön.

 

Esimerkiksi kunnollisella kuntoutuksella on erittäin suuri merkitys.

Kotihoidon niukat resurssit

Hollannissa paremmat kotitereydenhoitopalvelut vähensivät merkittävästi kallimpien läipalveluiden tarvetta. Kotihoito, jossa keskustelulle ja hoitosuhteen muodostumiselle jää aikaa, voi hyvin luoda säästöjä lääkäripalveluiden käytön vähenemisenä myös Vantaalla.

Vanhusten määrän kasvu ja entistä huonokuntoisemmat vanhukset vaativat paljon kotipalveluilta. Jo nyt kotihoidon vaihtuvuus on suurta, koska työntekijät ovat liian kuormittuneita. Useat kokevat, että eivät voi hoitaa työtään hyvin vaaditussa ajassa.

Vantaalla yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy 600:lla samaan aikaan kun laitospaikkoja vähennetään neljänneksellä. Jo nyt kotipalveluissa yksi hoitaja joutuu hoitamaan 12 vanhusta aamupäivässä matkoineen. Samaan aikaan kotipalveluista siirretään vakansseja pois. Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä kontrolloidaan, että hoitaja ei käytä vanhukseen liikaa aikaa, mutta touhuaminen tietokoneen kanssa ei tuo merkittävästi lisää aikaa. Neuvonnan ja palveluun ohjauksen parantaminen eivät riitä, jos hoitoa kotiin tai hoitopaikkoja ei ole tarvittaessa saatavilla.

Moni vanhus ei ulos kodistaan huonontuneen liikuntakyvyn, kaatumisen pelon, lumen tai rappusten vuoksi.

Eettinen stressi siitä että ei ehdi tehdä työtään hyvin, kiire ja huono palkka sekä johtamisen ongelmat karkoittavat kotihoitajia Vantaalta.

Vanhukset ulos

Muuraskodissa mennään yhdessä ikäihmisten kanssa ulos tansseihin, marjaan (jopa pyörätuolissa), markkinoille ja vaikka mitä. Järjestämällä työvuorot uudestaan, huomioimalla yksilöt hoidon tarpeessa (joku saa nukkua pitkään, aamuvirkulle taas heti aamusta vaikka leivontaa jne.). Rahaa ei kulunut yhtään enempää, mutta sekä työntekijöiden että asukkaiden viihtyvyys noussut huikeesti.

Tällaista tarvitaan Vantaallakin.

Kodinomaisempaa vanhustenhuoltoa

Hollantilaisesa dementiakylässä on mahdollistettu mukava vapaampi elämä turvallisissa ja kodinomaisissa puitteissa. Kampaamo ja kuppila ovat elämän pieniä iloja. Tältä pohjalta on hyvä kehittä kodinomaisempaa tuettua asumista vantaallekin.

Suomalaisessa palveluasumisessa vanhukset syövät lääkkeitä kolme kertaa enemmän kuin Ruotisssa. Ylilääkintä voi passivoittaa ja laitostaa. Lääkkeet eivät saa olla tapa pitää vanhukset liian niukoilla hoitajaresusseilla hiljaa.

Kuva: Hollantilaisessa dementiakylässä vanhukset voivat liikkua turvallisesti ulkona ja pienissä palveluissa joita käyttävät myös muut ihmiset.

Yhteisöllistä asumista

Kyselyn mukaan kolmannes ikäihmisistä on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta. Yksinäisyyttä pelätään, samoin laitoksia. Tein aloitteen jossa kaupunki voi mahdollistaa ja edistää yhteisöllistä asumista ikäihmisten ja järjestöjen kanssa.

Eriarvoistuminen estettävä

Helsingissä palvelusetelit ovat eriarvoistaneet vanhuksia: köyhemmät ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle omavastuiden vuoksi. Näin ei saa käydä Vantaalla.

Vanhuksilta on leikattu paljon: lääkekorvausten leikkaukset ovat tuntuvat pienituloisilla vanhuksilla liian voimakkaasti. On ensiarvoisten tärkeää että kaikilla on mahdollisuus ostaa sekä parhaat lääkkeet ja terveellistä ruokaa. Jos on pelko, että lääkkeisiin ei riitä raha, terveyskeskuksesta tai kotihoidosta pitäisi saada heti tuki ilman suurempaa byrokratiaa.

Sote-uudistuksessa ei ole pienituloisten vanhusten tarpeita.

Rahastusta tai huonoa organisointia

Jokin vanhustenhoidossa mättää. Esimerkiksi Vantaalla kunnan kotipalvelun käynti kaupassa maksaa 100 euroa. Kova hinta leivän päältä puuttuvalle levitteelle. Yksityiseltä kotipalvelua saa 60 eurolla kaksi tuntia. Kunnan järjestely tuntuu rahastukselta.

Yksityisen hoivan omavalvonta ei toimi

Liian moni yksityinen hoivalaitos on käyttänyt haamuhoitajia, ja Avin tarkastuksissa huomattu suuria puutteita lääkärin saannissa ja ruoassa ja jopa siinä että vanhukset jätetään makaamaan lattialle jos putoavat sängystä. 

Moni hoivaketju ei maksa veroja Suomeen. Veroparatiisiyritysten myötä terveyspalveluiden rahoitus on yhä niukempi. 

Pörssiyritysten haasteena on myös riskit siitä, että ketjut ostavat toisena, jolloin ollaan riippuvaisua muutamasta tai yhdestä. Australiassa yksityinen päiväkotiketju laittoi yhtenä päivänä sulki sadat päiväkodit pörssiromahduksen myötä. Britanniassa siirryttiin ykistyisistä hoivakodeista takaisin julkisiin, koska vanhusten kohtelua ei saatu säälliselle tasolle.

Kokoomus lupaa avata palvelut kilpailulle, kun taas sdp haluaa säilyttää julkista terveydenhuoltoa. Vihreät katsovat tapauskohtaiesti, mutta kokonaan julkisesta järjestlemästä ei kannata luopua, sillä se tulisi liian kalliiksi. On vaaleista kiinni, miten asiassa käy.

Omaishoitajien jaksamista tuettava

Leikkaukset omaishoidosta ovat olleet kohtuuttomia. Omaishoito on kuitenkin huokea vaihtoehto palveluasumiselle. Omaishoitajien tauottamista ja jaksamista on tuettava paremmin.

Sivistusvaltio huolehtii ikäihmisistään

Tarvitaan kunnan palvelun organisointi vanhuksen tarpeista lähtien, ei hallinnon tai säästöjen. Tarvitaan kunnollista kuntoutusta, joka ennaltaehkäisee rapistumista. Tarvitaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja oikea-aikaista sairauksien hoitoa. Tarvitaan luovaa yhteistyötä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Tarvitaan sellaiset resurssit kotihoitoon, että vanhusten vointia voidaan seurata jututtamalla. Tarvitaan laitospaikkoja, joissa on vanhusten omat tavarat ja vaatteet, kannustusta toimeliaisuuteen mutta ympärivuorokautinen turva.

Kun mieli on vireänä, kehokin pysyy paremmin kunnossa. Sivistysvaltio huolehtii ikä-ihmisistään. Kuunnellen heitä ja heidän tarpeitaan - kehittäen palveluita yhdessä heidän kanssaan.

Muita linkkejä: