Jag är M.Sc. i miljöteknik och arbetar med att utbilda företag i miljövänlig verksamhet. Jag har bland annat arbetat som forskare och företagare.

I stadsfullmäktige har jag bland annat verkat för kvalitet i byggande, offentlig trafik, offentlighet för beslutsfattarnas förbindelser samt motverkat oförnuftiga skolbesparingar. Inom hälsovården har jag bland annat arbetat för förebyggande vård, resurser inom psykiatrin för barn och unga samt en human äldreomsorg. Du kan stöda kampanjen på adressen: www.sirpakauppinen.fi/tue

Friska skolbyggnader

I Finland finns det över 1 000 skolor med fuktskador. 10 000 lärare och 75 000 elever riskerar att insjukna på grund av problem med inomhusluften (TTL 2008). Hälsan skadas för hela livet.
Den offentliga förvaltningen slösar årligen hundratals miljoner euro på byggnader som genast blir mögliga. Det blir dyrt att bygga om samma byggnad flera gånger. Byggherrarna måste ställas till ansvar.
Besparingar i undervisningen ökar kostnaderna. På grund av de skolbesparingar som genomfördes på 1990-talet har en femtedel av dem som är födda 1987 problem med psykisk ohälsa, och 17 procent har inte studerat efter grundskolan. Världens bästa skola uppstår inte av besparingar.
Vi behöver en högklassig och avgiftsfri utbildning från grundskolan till högskolor. I stället för nedskärningar av studiestödet borde vi gå över till en basinkomst. Det behövs fler studentbostäder, och studenthälsovården ska omfatta alla studerande.

En human ålderdom

 Det finns inte tillräckligt med hemtjänster för åldringar, och man håller på att dra ner på anstaltsplatser. Åldringar lämnas allt oftare åt sitt öde. I hemtjänsterna ska det finnas tid för att genom samtal ta reda på hur åldringen mår. I och med bättre rehabilitering skulle åldringarna vara i bättre form. Gemenskapsboende måste ökas. Äldreomsorgen får inte heller ordnas enbart för att tjäna pengar.

 En ärlig ekonomi

 I Finland utgörs den typiska korruptionen av bäste broder-nätverk. Detta har också kritiserats av EU. I kommunerna märks korruption ofta som utebliven konkurrensutsättning samt i byggandet. 

Katso teemat suomeksi

 

Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi

Jag är M.Sc. i miljöteknik och arbetar med att utbilda företag i miljövänlig verksamhet. Jag har bland annat arbetat som forskare och företagare.

I stadsfullmäktige har jag bland annat verkat för kvalitet i byggande, offentlig trafik, offentlighet för beslutsfattarnas förbindelser samt motverkat oförnuftiga skolbesparingar. Inom hälsovården har jag bland annat arbetat för förebyggande vård, resurser inom psykiatrin för barn och unga samt en human äldreomsorg. Du kan stöda kampanjen på adressen: www.sirpakauppinen.fi/tue

Friska skolbyggnader

I Finland finns det över 1 000 skolor med fuktskador. 10 000 lärare och 75 000 elever riskerar att insjukna på grund av problem med inomhusluften (TTL 2008). Hälsan skadas för hela livet.
Den offentliga förvaltningen slösar årligen hundratals miljoner euro på byggnader som genast blir mögliga. Det blir dyrt att bygga om samma byggnad flera gånger. Byggherrarna måste ställas till ansvar.
Besparingar i undervisningen ökar kostnaderna. På grund av de skolbesparingar som genomfördes på 1990-talet har en femtedel av dem som är födda 1987 problem med psykisk ohälsa, och 17 procent har inte studerat efter grundskolan. Världens bästa skola uppstår inte av besparingar.
Vi behöver en högklassig och avgiftsfri utbildning från grundskolan till högskolor. I stället för nedskärningar av studiestödet borde vi gå över till en basinkomst. Det behövs fler studentbostäder, och studenthälsovården ska omfatta alla studerande.

En human ålderdom

 Det finns inte tillräckligt med hemtjänster för åldringar, och man håller på att dra ner på anstaltsplatser. Åldringar lämnas allt oftare åt sitt öde. I hemtjänsterna ska det finnas tid för att genom samtal ta reda på hur åldringen mår. I och med bättre rehabilitering skulle åldringarna vara i bättre form. Gemenskapsboende måste ökas. Äldreomsorgen får inte heller ordnas enbart för att tjäna pengar.

 En ärlig ekonomi

 I Finland utgörs den typiska korruptionen av bäste broder-nätverk. Detta har också kritiserats av EU. I kommunerna märks korruption ofta som utebliven konkurrensutsättning samt i byggandet. 

Katso teemat suomeksi