Vantaa on pihistellyt hoivansa kalliiksi - tutkittu tieto loisi paremman hoivan ja kestävän talouden. Tässä esimerkkejä.

Oleellista on ihmisten hyvinvointi. Sitä kautta myös kulut laskevat. Hyvinvointialueen taloutta ei voi tarkastella yrityksenä, sillä ihmisistä on pidettävä huolta, vaikka kustanuksia syntyisikin. Tulee varoa toimintamalleja, joissa yksikkökohtaiset tavoitteet ovat pelkästään taloudellisia, ja näin tuottavat suurempia kustannuksia toisille yksiköille.

 • Palveluiden sujuvoittamiselle tulee asettaa tavoitteet ja näiden toteutumista on seurattava.

Minkäänlaisia tavoitteita ja mittareita ei uudistukselle oltu asetettu. Vaadin palvelun parantamiseen liittyvien tavoitteiden luomista. Nämä luvattiin tuoda päättäjille.

Yksikkökohtainen pihistely estää kokonaissäästöjen syntymisen. 

 • Ilmatran mallin mukainen perheiden tuki vähentäisi erittäin kalliita huostaanottoja - ja näin kokonaiskustannuksia. 

Kun tenttasin asiasta, kustannusten laskemiseen erheiden tukea lisäämällä ei kuitenkaan Vantaalla ollut "varaa" vaikka se toisi kokonaissäästöjä.

Vantaalla ei ole uskallettu tarkastella kokonaistaloutta, eikä investoida merkittäviä säästöjä tuottaviin palvelun parannuksiin. Leikkaukset ovat olleet pääasiallinen talouskeino. Moniko yritys pärjäisi pelkästään leikkaamalla?

 • ikäihmisten kotihoito on liian kiireinen ja ensihoito kuormittuu heistä jotka tarvitsisivat hoivapaikan. Silti pidetään kiinni liian pienestä prosenttitavoiteesta kotona asumisesta.

Numero tarkoittaa heitteilejättöä, ja kokonaiskustannukset kasvavat, ensihoito kuormittuu ja vanhukset seilaavat ambulanssilla sairaansijojen ja kodin väliä. Kun eivät pärjää kotona.

 • Ikäihmisten kotiin vietävällä kuntoutuksella saadaan merkittävät säästöt. 

Vain osa valtuutetusta tuki Jyväskylän yliopiston mallia ikäihmisten kotiin vietävästä kuntoutuksesta, joka tutkimuksessa siirsi kallista laitoshoidon tarvetta vuosilla eteenpäin.

 • Lisäämällä ikäihmisten kohtaamiseen kotihoidossa, vähenentään kalliita lääkärikäyntejä.

Vantaan kotihoidossa on tiukka aikataulutus. Hollannissa aikataulutusta kokeiltiin mutta luovuttiin nopeasti, sillä terveydenhuollon kulut kasvoivat kohtuuttomasti. Lääkärikäynnit räjähtivät käsiin. Jos vanhus voi jutella hoitajan kanssa ja saada luottamusta hyvinvointiin, lääkärikäynnit vähenevät. 

Hoivatyöntekijät eivät ole robotteja, jotka kokoavat mahdollisiman nopeasti liukuhihnalla autoja. Hoivatyö on vuorovaikutusta, ja vuorovaikutus luo hyvinvointia. Tutkimusten mukaan myös hellä kosketus vahvistaa immuunipuolustusta.

 • Parhaat käytönnöt kuten Muuraskodin asiakaslähtöinen aikataulutus, tulee etsiä ja jalkauttaa.

Parhaita käytäntöjä - kuten vaikkapa muuraskodin aikataulujen rakentamista vanhusten ehdoilla ja näin hauskanpidon lisäämistä ja yöpukuhippaloita - ei ole Vantaalla jalkautettu.

 • Oikea-aikaisella ja oikealla hoidolla syntyy merkittävät säästöt. 
masennus kannattaa hoitaa ennen kuin se kroonistuu syväksi ja vaikeahoitoiseksi, ikäihmisiä kuntouttaa jo kotona ja siirtää laitoshoidon tarvetta sekä tukea nepsy-lapsia ja perheitä jotta koulu ja arki sujuu eikä huostaanottoja tarvita.
 • Murtumien leikkausta nopeuttamalla ja kuntoutusta parantamalal lyhennetään sairaalahoidon tarvetta.

Lonkkamurtumissa ambulanssin ohjaaminen suoraan leikkaavaan siraalaan ja parempi kuntoutus tuo parin miljoonan säästöt vuosittain. (Pahoittelut vanhalle valtuustolle, puhuin siitä monta kertaa ennen kuin toteutettiin.) Samanlaista kaavaa nopeasta hoidosta ja paremmasta kuntoutuksesta tulee laajentaa myös moneen muuhun. Varsinkin kun se parantaa myös toipumisennustetta.

 • Apotin sujuvoittaminen vähentää tähän tuhrautuaa työaikaa.

Haastan tulevat aluevaltuutetut seuraamaan tutkimusta ja muuttamaan toimintatapoja, joissa synnytämme itse kustannuksia huonolla tai hitaalla hoidolla, tuella tai riittämättömällä ennaltaehkäisyllä.

Monessa kirjoituksessa ja ilmoituksessa peräänkuulutetaan taloutta ja järkeä. Leikkaukia on helppoja tehdä, mutta investoinneilla saataisiin kestäviä positiivisia vaikutuksia. Päätöksenteon toimintakulttuurin pitää muuttua.

Tutkimuksen seuraamalla voi löytää helmiä, jotka tulee jalkauttaa Vantaa-Keravalle. Myös Keravan parhaat käytännöt tulee hyödyntää. Päätöksenteossa pelkät leikkaukset ovat kasvattaneet liian kauan kustannuksia ja syventäessään sairauksia ja pahoinvointia.

 

Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi

Vantaa on pihistellyt hoivansa kalliiksi - tutkittu tieto loisi paremman hoivan ja kestävän talouden. Tässä esimerkkejä.

Oleellista on ihmisten hyvinvointi. Sitä kautta myös kulut laskevat. Hyvinvointialueen taloutta ei voi tarkastella yrityksenä, sillä ihmisistä on pidettävä huolta, vaikka kustanuksia syntyisikin. Tulee varoa toimintamalleja, joissa yksikkökohtaiset tavoitteet ovat pelkästään taloudellisia, ja näin tuottavat suurempia kustannuksia toisille yksiköille.

 • Palveluiden sujuvoittamiselle tulee asettaa tavoitteet ja näiden toteutumista on seurattava.

Minkäänlaisia tavoitteita ja mittareita ei uudistukselle oltu asetettu. Vaadin palvelun parantamiseen liittyvien tavoitteiden luomista. Nämä luvattiin tuoda päättäjille.

Yksikkökohtainen pihistely estää kokonaissäästöjen syntymisen. 

 • Ilmatran mallin mukainen perheiden tuki vähentäisi erittäin kalliita huostaanottoja - ja näin kokonaiskustannuksia. 

Kun tenttasin asiasta, kustannusten laskemiseen erheiden tukea lisäämällä ei kuitenkaan Vantaalla ollut "varaa" vaikka se toisi kokonaissäästöjä.

Vantaalla ei ole uskallettu tarkastella kokonaistaloutta, eikä investoida merkittäviä säästöjä tuottaviin palvelun parannuksiin. Leikkaukset ovat olleet pääasiallinen talouskeino. Moniko yritys pärjäisi pelkästään leikkaamalla?

 • ikäihmisten kotihoito on liian kiireinen ja ensihoito kuormittuu heistä jotka tarvitsisivat hoivapaikan. Silti pidetään kiinni liian pienestä prosenttitavoiteesta kotona asumisesta.

Numero tarkoittaa heitteilejättöä, ja kokonaiskustannukset kasvavat, ensihoito kuormittuu ja vanhukset seilaavat ambulanssilla sairaansijojen ja kodin väliä. Kun eivät pärjää kotona.

 • Ikäihmisten kotiin vietävällä kuntoutuksella saadaan merkittävät säästöt. 

Vain osa valtuutetusta tuki Jyväskylän yliopiston mallia ikäihmisten kotiin vietävästä kuntoutuksesta, joka tutkimuksessa siirsi kallista laitoshoidon tarvetta vuosilla eteenpäin.

 • Lisäämällä ikäihmisten kohtaamiseen kotihoidossa, vähenentään kalliita lääkärikäyntejä.

Vantaan kotihoidossa on tiukka aikataulutus. Hollannissa aikataulutusta kokeiltiin mutta luovuttiin nopeasti, sillä terveydenhuollon kulut kasvoivat kohtuuttomasti. Lääkärikäynnit räjähtivät käsiin. Jos vanhus voi jutella hoitajan kanssa ja saada luottamusta hyvinvointiin, lääkärikäynnit vähenevät. 

Hoivatyöntekijät eivät ole robotteja, jotka kokoavat mahdollisiman nopeasti liukuhihnalla autoja. Hoivatyö on vuorovaikutusta, ja vuorovaikutus luo hyvinvointia. Tutkimusten mukaan myös hellä kosketus vahvistaa immuunipuolustusta.

 • Parhaat käytönnöt kuten Muuraskodin asiakaslähtöinen aikataulutus, tulee etsiä ja jalkauttaa.

Parhaita käytäntöjä - kuten vaikkapa muuraskodin aikataulujen rakentamista vanhusten ehdoilla ja näin hauskanpidon lisäämistä ja yöpukuhippaloita - ei ole Vantaalla jalkautettu.

 • Oikea-aikaisella ja oikealla hoidolla syntyy merkittävät säästöt. 
masennus kannattaa hoitaa ennen kuin se kroonistuu syväksi ja vaikeahoitoiseksi, ikäihmisiä kuntouttaa jo kotona ja siirtää laitoshoidon tarvetta sekä tukea nepsy-lapsia ja perheitä jotta koulu ja arki sujuu eikä huostaanottoja tarvita.
 • Murtumien leikkausta nopeuttamalla ja kuntoutusta parantamalal lyhennetään sairaalahoidon tarvetta.

Lonkkamurtumissa ambulanssin ohjaaminen suoraan leikkaavaan siraalaan ja parempi kuntoutus tuo parin miljoonan säästöt vuosittain. (Pahoittelut vanhalle valtuustolle, puhuin siitä monta kertaa ennen kuin toteutettiin.) Samanlaista kaavaa nopeasta hoidosta ja paremmasta kuntoutuksesta tulee laajentaa myös moneen muuhun. Varsinkin kun se parantaa myös toipumisennustetta.

 • Apotin sujuvoittaminen vähentää tähän tuhrautuaa työaikaa.

Haastan tulevat aluevaltuutetut seuraamaan tutkimusta ja muuttamaan toimintatapoja, joissa synnytämme itse kustannuksia huonolla tai hitaalla hoidolla, tuella tai riittämättömällä ennaltaehkäisyllä.

Monessa kirjoituksessa ja ilmoituksessa peräänkuulutetaan taloutta ja järkeä. Leikkaukia on helppoja tehdä, mutta investoinneilla saataisiin kestäviä positiivisia vaikutuksia. Päätöksenteon toimintakulttuurin pitää muuttua.

Tutkimuksen seuraamalla voi löytää helmiä, jotka tulee jalkauttaa Vantaa-Keravalle. Myös Keravan parhaat käytännöt tulee hyödyntää. Päätöksenteossa pelkät leikkaukset ovat kasvattaneet liian kauan kustannuksia ja syventäessään sairauksia ja pahoinvointia.