Turvataan nopeat pelastuspalvelut

Ensihoito kuormittuu kotiin jätetyistä liian huonokuntoisista ikäihmisistä, koska kylmänä tavoitteena on vähentää hoivapaikkoja. Tämä lisää kustannuksia. Olen nostanut liian tiukan tavoitteen monena vuonna esille, mutta valtuuston enemmistö haluaa hillitä kustannuksia vain leikkaamalla. Ikäihmisten hoivapaikkoja on nyt lisättävä. 

Henkilökunta tulee ottaa mukaan organisointiin, ja rakennusten sisäilmaongelmat tulee korjata.

Osaavaa henkilöstöä tarvitaan enemmän hallintomallista riippumatta, jotta turvallisuus ja toimintavalmius voidaan taata. Henkilökuntaa on jäämässä tulevaisuudessa myös eläkkeelle, joten tälläkin alalla riittävyys ja koulutus ovat kriittisiä tekijöitä. Tärkeää on paitsi onnettomuuksien ennaltaehkäisy, myös se miten toimitaan onnettomuudessa. Pelkkä minuutteihin tuijottaminen onkin saanut kritiikkiä alan ihmisiltä.

Hätäkeskuksen työntekijöiden jaksamisesta on huolehdittava, ja omaan työhönsä on voitava vaikuttaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on pelastuskeskus Vantaalla ja kahdeksan vakinaista paloasemaa. Verkkoa täydentävät useiat sopimuspalokunbat jotka tukevat pelastuslaitoksen toimintaa tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Vapaaehtoiset palokunnat (VPK) ja tehdaspalokunnat (TPK) antavat tarvittaessa pelastustoimintaa johtavalle viranomaiselle käyttöön lisää henkilöstöä ja kalustoa. Uudet asuinallueet sekä nykyiset puutteet tulee huomioida jotta apu tulee riskiluokan mukaisesti.

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa sekä Keski-Uudenmaan että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuspalveluille ohjaama rahoitus on 2 prosenttia soten kustannuksista. Tähän ei saa koskea leikkauksin, vaan turvataan nopeat pelastuspalvelut.

 

Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi

Turvataan nopeat pelastuspalvelut

Ensihoito kuormittuu kotiin jätetyistä liian huonokuntoisista ikäihmisistä, koska kylmänä tavoitteena on vähentää hoivapaikkoja. Tämä lisää kustannuksia. Olen nostanut liian tiukan tavoitteen monena vuonna esille, mutta valtuuston enemmistö haluaa hillitä kustannuksia vain leikkaamalla. Ikäihmisten hoivapaikkoja on nyt lisättävä. 

Henkilökunta tulee ottaa mukaan organisointiin, ja rakennusten sisäilmaongelmat tulee korjata.

Osaavaa henkilöstöä tarvitaan enemmän hallintomallista riippumatta, jotta turvallisuus ja toimintavalmius voidaan taata. Henkilökuntaa on jäämässä tulevaisuudessa myös eläkkeelle, joten tälläkin alalla riittävyys ja koulutus ovat kriittisiä tekijöitä. Tärkeää on paitsi onnettomuuksien ennaltaehkäisy, myös se miten toimitaan onnettomuudessa. Pelkkä minuutteihin tuijottaminen onkin saanut kritiikkiä alan ihmisiltä.

Hätäkeskuksen työntekijöiden jaksamisesta on huolehdittava, ja omaan työhönsä on voitava vaikuttaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on pelastuskeskus Vantaalla ja kahdeksan vakinaista paloasemaa. Verkkoa täydentävät useiat sopimuspalokunbat jotka tukevat pelastuslaitoksen toimintaa tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Vapaaehtoiset palokunnat (VPK) ja tehdaspalokunnat (TPK) antavat tarvittaessa pelastustoimintaa johtavalle viranomaiselle käyttöön lisää henkilöstöä ja kalustoa. Uudet asuinallueet sekä nykyiset puutteet tulee huomioida jotta apu tulee riskiluokan mukaisesti.

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa sekä Keski-Uudenmaan että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuspalveluille ohjaama rahoitus on 2 prosenttia soten kustannuksista. Tähän ei saa koskea leikkauksin, vaan turvataan nopeat pelastuspalvelut.