6.6.2021

Valtuustokuulumisia: korona, leikkaukset, sensurointi, HSL:n liput, koulujen resurssit ja ikäihmisten kuntoutus

Keravan ja vantaan yhteisiä palveluita yhteen

 • Keravan ja Vantaan sote-palvelut laitetaan yhteen, mikäli sote-uudistus toteutuu. Olen tehnyt Keravan SDP:n ja vihreiden kanssa yhteistyötä, jotta puutteet palveluissa saataisiin korjattua ennen uudistusta tai uudistuksen yhteydessä. Vantaalla viranhaltijat keskittyvät organisaatioiden järjestelyyn. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1222)

Ikäihmisten kuntoutus säästäisi

 • Ikäihmisen paremmalla kuntoutuksella säästettiin Jyväskylässä vuosia laitoshoidon tarvetta - sama pitää saada Vantaalle. Tein aloitteen asiasta puhuttuani siitä vuoden, ja yritän saada sitä läpi ennen sote-uudistusta. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1229)

Lukemaan oppimiseen tarvitaan tukea

 • 10 prosenttia lapsista ei opi lukemaan kunnolla, koska opetus ja tuki ei riitä kouluissa. Tuesta pihistely syrjäyttää. En hyväksy 10 miljoonan leikkausta tällaisista asioista. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1238)

Leikkauksista budjetin lähetekeskustelussa eri mielipiteitä

 • Budjetin lähetekeskustelussa pienpulolueet kritisoivat leikkauksia ja leikkaustavoitteita koronakriisin keskellä, samaan aikaan kun Vantaa teki voitollisen tilinpäätöksen. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1236)

Vantaan velka pienentynyt

 • Vantaa on suurista vähiten velkainen kunta Helsingin jälkeen. Viime vuonna maksettiin velkaa pois 55 miljoonaa, vaikka samaan aikaan säästettiin mm koulukirjoista, ja hoitovelkaa syntyi myös koronan vuoksi ennätyksellinen määrä. 

Koronan haitat suuret

 • Korona lisäsi päihteiden käyttöä, väkivaltaa, koulupudokkaita ja huostaanottoja. Tämä vaatisi korjaavia toimia. (

Vantaa roikkuu betonirakentamisessa

 • Säästöjä syntyisi mieluummin rakentamalla puukouluja betonisten sijaan. Neljässä vuodessa tulee lisää 20 000 asukasta ja 2000 lasta. 

Sisäilmatutkimuksia sensuroidaan

 • Vantaa on ainoa kunta joka sensuroi kuntoraporteista terveyshaittan aiheuttajat. Tietosuojavaltuutetun mukaan näin ei pitäisi tehdä. Sisäilmaongelmat korjattava, ei sensuroitava. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1214)

 • Korjausten onnistuminen varmistettava niin että terveyshaitan määrä laskee - tätä vastusti kaksi suurinta puoluetta. Samoin vastusti sitä, että lasten terveydestä huolehditaan myös korjausta odotellessa. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1205)

 • Kaksi suurinta myös esti vanhempianyhdistyksen sisäilma-asioiden seurannan vaatimalla useamman tutkimuksen pyytämisestä maksua. 

Kulttuurirahoja ohjataan pienimuotoisiin tapahtumiin

 • Käyttämättä jääneitä isojen kulttuuritapahtumien rahoja käytetään ehdotuksestani alan työntekijöiden toimeentuloon tuomalla kulttuuria pienimuotoisemmin kaduille ja hoivakotien pihoille. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1232)

Aloite kouluväkivallan vähentämisestä

 • Yhtenäiset pelisäännöt kouluväkivallan ehkäisyyn ovat syntymässä, mutta rahoitus sen vähentämiseksi on saamatta. Tein aloitteen kouluväkivallan vähentämiseksi. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1212)

Valtuusto äänesti Pitkäjärven rantatontista

 • Valtuusto äänesti rantatontista (Myydän heti: 28; Kysytään asukkaiden halukkuutta hoitaa rantaa: Puhuin ympäri pienpuolueet, mutta sdp ja puolet kokoomuksesta vastusti rantatontin antamista asukkaiden käyttöön. Neuvottelin Markku Virkkalan kanssa sen käyttöön luvat perustamallemme yhdistykselle. 

 • Luvan saamisen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnassa sdp vaati sen yllättäen otto-oikeudella pöydälle, joten laituri, hiekat ym menee tämän kesän ohi. Lämmin kiitos asukkaille mielipiteistä jotka kertoivat kiinnostuksesta rantaan! Asia etenee vasta seuraavassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1222)

Niukka enemmistö päättäjistä haluaa tietää päätöstensä ilmastovaikutuksista 

 • Niukka enemmistö haluaa tietää miten vaikuttavat päätökset isommista hankkeista ja ohjelmista kasvihuonekaasupäästöihin. (Tässä he jotka haluavat tietää päätöstensä vaikutukset: http://www.sirpakauppinen.fi/node/1143 - pienpuolueiden lisäksi 2 kokoomusvaltuutettua ja 6 demaria).

Asukkaiden kuuntelemista pyritään parantamaan

 • Kaupungin rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa järjestetään Osallistuva Vantaa.fi-palvelussa useita kyselyjä. Myyrmäen keskustan kysely oli toukokuussa. vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen.

 •  Vantaan vaikuttajat -asukasryhmässä on asukasraateja eri projekteihin. 

Korona luvuin

 • Vantaalla on menehtynyt koronaan 103 ihmistä ja rokotukset ovat edenneet alle 40-vuotiaisiin. Uusia tartuntoja tulee yhä päivittäin, vaikka kasvu on rauhoittunut. Koronan ilmaantuvuus oli kuun vaihteessa 86,3 / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta. Viikossa on testattu 754 ihmistä, ja koulujen loppuessa varhaiskasvatuksesta ja kouluista karanteenissä oli 569 lasta tai työntekijää. Vielä helmikuussa karanteenissa oli lähes 2000.

Yleiskaavasta valitettu

 • Ristiriidat luonnonsuojelulain kanssa sekä puutteellinen kuuleminen korona-rajoitusten johdosta poiki useita valituksia Hallinto-oikeuteen.  

 • Esimerkiksi Maantie 152:n eli Kehä IV esitetty linjaus rikkoo arvokkaat luontoalueet,  tuo melua asukkaille. Kaupunginhallitus ja valtuusto jätti yksimielisen mielipiteen että parempi linjaus tulisi neuvotella Tuusulan kanssa, mutta mitään ei tapahtunut. (

Pähkinärinteen viljelypalstoja uhkaa siirto

 • Pähkinärinteeseen tulee luoda arvokkaat luontoalueet yhdistävä kokonaisuus. Alueelle on kaavoitettu myös viljelypalstojen tilalle taloja. Palstat ovat nyt siellä missä asiakkaatkin ovat eikä niiden siirtäminen kauas toimi. Asukasyhdistys on hienosti aktiivinen asiassa. 

HSL pohtii lippujärjestlemän muuttamista

 • HSL:n hallitus äänestänyt suorien linjojen säilyttämisestä (mm. 321, 322) - porvarit lopettavat suoria linjoja, sdp, vasemmisto ja vihreät haluavat sälyttää mm. haaroittamalla. 
 • Lippujärjestelmää muutetaan taas, valinta tasahinnan, vyhykkeisiin, matkaan tai aikaan perustuvana hinnoittelulla on harkinanssa. Tasahinta toisi yksinkertaisuuden vuoksi lisää käyttäjiä. Korona on vähentänyt matkustajat alle puoleen, ja etätyö muuttaa matkustusta ruuhkapiikeistä hajanaisempiin suuntiin ja aikoihin.

Viimeaikaisia aloitteitani:

***

#ikäihmiset #pähkinärinne #palstaviljely #korona #koulut #talousarvio #sisäilma #homekoulu

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
6.6.2021

Valtuustokuulumisia: korona, leikkaukset, sensurointi, HSL:n liput, koulujen resurssit ja ikäihmisten kuntoutus

Keravan ja vantaan yhteisiä palveluita yhteen

 • Keravan ja Vantaan sote-palvelut laitetaan yhteen, mikäli sote-uudistus toteutuu. Olen tehnyt Keravan SDP:n ja vihreiden kanssa yhteistyötä, jotta puutteet palveluissa saataisiin korjattua ennen uudistusta tai uudistuksen yhteydessä. Vantaalla viranhaltijat keskittyvät organisaatioiden järjestelyyn. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1222)

Ikäihmisten kuntoutus säästäisi

 • Ikäihmisen paremmalla kuntoutuksella säästettiin Jyväskylässä vuosia laitoshoidon tarvetta - sama pitää saada Vantaalle. Tein aloitteen asiasta puhuttuani siitä vuoden, ja yritän saada sitä läpi ennen sote-uudistusta. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1229)

Lukemaan oppimiseen tarvitaan tukea

 • 10 prosenttia lapsista ei opi lukemaan kunnolla, koska opetus ja tuki ei riitä kouluissa. Tuesta pihistely syrjäyttää. En hyväksy 10 miljoonan leikkausta tällaisista asioista. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1238)

Leikkauksista budjetin lähetekeskustelussa eri mielipiteitä

 • Budjetin lähetekeskustelussa pienpulolueet kritisoivat leikkauksia ja leikkaustavoitteita koronakriisin keskellä, samaan aikaan kun Vantaa teki voitollisen tilinpäätöksen. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1236)

Vantaan velka pienentynyt

 • Vantaa on suurista vähiten velkainen kunta Helsingin jälkeen. Viime vuonna maksettiin velkaa pois 55 miljoonaa, vaikka samaan aikaan säästettiin mm koulukirjoista, ja hoitovelkaa syntyi myös koronan vuoksi ennätyksellinen määrä. 

Koronan haitat suuret

 • Korona lisäsi päihteiden käyttöä, väkivaltaa, koulupudokkaita ja huostaanottoja. Tämä vaatisi korjaavia toimia. (

Vantaa roikkuu betonirakentamisessa

 • Säästöjä syntyisi mieluummin rakentamalla puukouluja betonisten sijaan. Neljässä vuodessa tulee lisää 20 000 asukasta ja 2000 lasta. 

Sisäilmatutkimuksia sensuroidaan

 • Vantaa on ainoa kunta joka sensuroi kuntoraporteista terveyshaittan aiheuttajat. Tietosuojavaltuutetun mukaan näin ei pitäisi tehdä. Sisäilmaongelmat korjattava, ei sensuroitava. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1214)

 • Korjausten onnistuminen varmistettava niin että terveyshaitan määrä laskee - tätä vastusti kaksi suurinta puoluetta. Samoin vastusti sitä, että lasten terveydestä huolehditaan myös korjausta odotellessa. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1205)

 • Kaksi suurinta myös esti vanhempianyhdistyksen sisäilma-asioiden seurannan vaatimalla useamman tutkimuksen pyytämisestä maksua. 

Kulttuurirahoja ohjataan pienimuotoisiin tapahtumiin

 • Käyttämättä jääneitä isojen kulttuuritapahtumien rahoja käytetään ehdotuksestani alan työntekijöiden toimeentuloon tuomalla kulttuuria pienimuotoisemmin kaduille ja hoivakotien pihoille. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1232)

Aloite kouluväkivallan vähentämisestä

 • Yhtenäiset pelisäännöt kouluväkivallan ehkäisyyn ovat syntymässä, mutta rahoitus sen vähentämiseksi on saamatta. Tein aloitteen kouluväkivallan vähentämiseksi. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1212)

Valtuusto äänesti Pitkäjärven rantatontista

 • Valtuusto äänesti rantatontista (Myydän heti: 28; Kysytään asukkaiden halukkuutta hoitaa rantaa: Puhuin ympäri pienpuolueet, mutta sdp ja puolet kokoomuksesta vastusti rantatontin antamista asukkaiden käyttöön. Neuvottelin Markku Virkkalan kanssa sen käyttöön luvat perustamallemme yhdistykselle. 

 • Luvan saamisen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnassa sdp vaati sen yllättäen otto-oikeudella pöydälle, joten laituri, hiekat ym menee tämän kesän ohi. Lämmin kiitos asukkaille mielipiteistä jotka kertoivat kiinnostuksesta rantaan! Asia etenee vasta seuraavassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa. (http://www.sirpakauppinen.fi/node/1222)

Niukka enemmistö päättäjistä haluaa tietää päätöstensä ilmastovaikutuksista 

 • Niukka enemmistö haluaa tietää miten vaikuttavat päätökset isommista hankkeista ja ohjelmista kasvihuonekaasupäästöihin. (Tässä he jotka haluavat tietää päätöstensä vaikutukset: http://www.sirpakauppinen.fi/node/1143 - pienpuolueiden lisäksi 2 kokoomusvaltuutettua ja 6 demaria).

Asukkaiden kuuntelemista pyritään parantamaan

 • Kaupungin rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa järjestetään Osallistuva Vantaa.fi-palvelussa useita kyselyjä. Myyrmäen keskustan kysely oli toukokuussa. vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen.

 •  Vantaan vaikuttajat -asukasryhmässä on asukasraateja eri projekteihin. 

Korona luvuin

 • Vantaalla on menehtynyt koronaan 103 ihmistä ja rokotukset ovat edenneet alle 40-vuotiaisiin. Uusia tartuntoja tulee yhä päivittäin, vaikka kasvu on rauhoittunut. Koronan ilmaantuvuus oli kuun vaihteessa 86,3 / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta. Viikossa on testattu 754 ihmistä, ja koulujen loppuessa varhaiskasvatuksesta ja kouluista karanteenissä oli 569 lasta tai työntekijää. Vielä helmikuussa karanteenissa oli lähes 2000.

Yleiskaavasta valitettu

 • Ristiriidat luonnonsuojelulain kanssa sekä puutteellinen kuuleminen korona-rajoitusten johdosta poiki useita valituksia Hallinto-oikeuteen.  

 • Esimerkiksi Maantie 152:n eli Kehä IV esitetty linjaus rikkoo arvokkaat luontoalueet,  tuo melua asukkaille. Kaupunginhallitus ja valtuusto jätti yksimielisen mielipiteen että parempi linjaus tulisi neuvotella Tuusulan kanssa, mutta mitään ei tapahtunut. (

Pähkinärinteen viljelypalstoja uhkaa siirto

 • Pähkinärinteeseen tulee luoda arvokkaat luontoalueet yhdistävä kokonaisuus. Alueelle on kaavoitettu myös viljelypalstojen tilalle taloja. Palstat ovat nyt siellä missä asiakkaatkin ovat eikä niiden siirtäminen kauas toimi. Asukasyhdistys on hienosti aktiivinen asiassa. 

HSL pohtii lippujärjestlemän muuttamista

 • HSL:n hallitus äänestänyt suorien linjojen säilyttämisestä (mm. 321, 322) - porvarit lopettavat suoria linjoja, sdp, vasemmisto ja vihreät haluavat sälyttää mm. haaroittamalla. 
 • Lippujärjestelmää muutetaan taas, valinta tasahinnan, vyhykkeisiin, matkaan tai aikaan perustuvana hinnoittelulla on harkinanssa. Tasahinta toisi yksinkertaisuuden vuoksi lisää käyttäjiä. Korona on vähentänyt matkustajat alle puoleen, ja etätyö muuttaa matkustusta ruuhkapiikeistä hajanaisempiin suuntiin ja aikoihin.

Viimeaikaisia aloitteitani:

***

#ikäihmiset #pähkinärinne #palstaviljely #korona #koulut #talousarvio #sisäilma #homekoulu

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.