29.1.2021

Sisäilma: Raportteja sensuroidaan yhä ja budjettilausunto

"Kaupungin nykyinen ohjeistus kuntotutkimusraporttien muokkaamisesta tietosuojaversioiksi ei perustu tietosuojalainsäädäntöön emmekä hyväksy sitä. Asiaa selvitetään.

Kaupungin sivuilla on hyvä olla sisäilmatutkimukset, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi tiedonkulun parantamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi. Luottamus saavutetaan avoimuudella."  

Maanantaina kuntoraporttien sensurointiin otti kantaa myös Hallintoikeuden emertitusprofessori Olli Mäenpää Marja Salomaan artikkelissa "Vantaalaiskoulun sisäilmatutkimus sensuroitiin ennen julkaisua kaupungin verkkosivuilla – ”Salassapitoa, jolle ei ole mitään laillisia perusteita”" Helsingin Sanomissa. 

Sisäilma-aisioiden neuvottelukunnasta suurin osa yhtyi esittämääni pöytäkirjalausumaan: Sirpa Kauppinen (vihr), Tiina Tuomela (kd), Annukka Majanto (vihr), Jari Jääskeläinen (vas), Ann-Christian Their (rkp), Anneli Karhunen (kok), Kai-Ari Lunndell (ps) sekä Vanvaryn edustaja Sirkku Pasanen.

Kriittiseen pöytäkirjalausumaan ei liittynyt kokouksen puheenjohtaja Sami Kanerva (kok), Teija Toivonen (SDP) ja Teemu Purojärvi (kesk) pöytäkirjalausumassa. Purojärvi kritisoi sensuuria mutta ei uskaltanut ottaa tiukkaa kantaa, kun ei ollut ehtinyt vielä tutustua lakipuoleen.

Viranhaltija on kertonut täysin virheellisesti somessa, että neuvottelukunta olisi hyväksynyt sensuroinnin. Tämä on mahdotonta. Kun kokouksessa viranhaltija perusteli että useimpia sisäilmatutkimuksia ei ole varaa laittaa nettisivuille koska dokumentteja sensuroidaan 600€/kpl kaupungin sensurointiohjeiden mukaan erillisellä konsultilla, heräsi kysymys mystisistä sensuroihtiohjeista. Sensurointiohjeet toimitettiin tiedoksi vasta jälkikäteen mailitse, ja senkin toimitus kesti kuukauden varapuheenjohtajan hoputuksesta huolimatta.

Kun kaupunginhallituksessa käsiteltiin sisäilmatiedon avoimuutta parantavaa aloitetta, vihreät pääsivät ottamaan kantaa avoimuuteen: ehdotimme sensurointia käsittelevän lauseen poistoa, mutta hävisimme. Jätimme pöytäkirjalausuman. Saman teimme myös viime valtuustossa em. aloitteen kohdalla. Valtuuston äänestykessä SDP ja Kokoomus kannattivat sensurointia, ja vastustivat aloitteen mukaista tiedonkulun parantamista. Vastaääniä sensuroinnille tuli lähes kaikista muista puolueissa.

Haasteena on että omatkaan viranhaltijat eivät aina saa pyytämiään kuntotutkimuksia, puhumattakaan vanhemmista - kätevämpää olisi jos nämä olisivät netissä.

Budjettilausunto

Budjettilausunnossa muistutettiin muun muassa

 • lmanvaihdon puutteiden korjaamisesta 
 • merkittävän ja sietämättömän riskin tilojen viipymättömästä terveyshaitan määrän vähentämisestä
 • väistötilojen tarpeesta
 • oireilijoiden tuesta
 • kouluterveydenhuollon ja neuvoloiden koulutuksesta sisäilma-asioihin
 • sujuvasta tiedonkulusta sisäilma-asioista ja alkuperäisten raporttien julkaisusta netissä
 • rakentamisen ja korjaamisen valvonnasta ja huolellisuudesta sekä kuivaketju 10-mallinkäytöstä
 • vertailukelpoisen oirekyselyn tarpeesta jolla voidaan varmistaa terveyshaitan määrän vähentyminen esimerkiksi sietämättömän ja merkittävän riskin kohteissa, sekä mahdollisuudesta säännölliseen laajaan ja validiin oirekyselyyn (yliopiston validi oirekysely olisi ilmaiseksi käytössä) 
 • siitä että yksittäisten korjausten onnistumiskyselyä tulee kehittää jotta tulokset olisivat luotettavia., esim. oireden on katettava tyypilliset sisäilmaoireet, anonymiteetti säilytettävä ja vastaajien määrän oltava säällinen.

Osoitteenmuutoksia

Seuraavasta ilmoitettiin kokouksen kuluessa mailitse:

 • Sisäilmatutkimusten ja kuntoraporttien kyselyosoite on "kirjaamo@vantaa.fi". Tästä osoitteestahan voi kysyä myös kaikkia muitakin kaupungin dokumentteja ja tietopyyntöjä.
 • Sisäilma-asioiden kysymyksiin vastataan sisailma@vantaa.fi -sähköpostissa.
 • Myös päättäjiin saa olla matalalla kynnyksellä yhteyttä, olemme kuntalaisia varten. Useimmilla etunimi.sukunimi@vantaa.fi ja monet ovat myös facessa. Otan itsekin mielellän palautetta ja autan mitä vain voin. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto torppasi sensuroinnin

Kuvassa on ote Simonkallion raportista sensuroimattomana ja sensuroituna. SDP:n, kokoomuksen ja viranhaltijoiden tulkinta henkilötietosuojasta koskee mm. mikrobeja ja putkikalaaleja.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan kyse ei ole tietosuojalain mukaisista henkilötiedoista (Tietosuojalain mukaisia henkilötietoja ovat vain raportin laatjioiden yhteystiedot, joista normaalisti sovitaan yrityksen kanssa, ovatko ne raportissa vai ei). Samaa mieltä hallintojuristi, samoin sisäilma-tutkimuksia tekevät asiantuntijat. 

 

Haasteena tiedonsaanti

Vanvary (Vantaan vanhempainyhdistys) antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Sisäilmaoireiden syitä ei voi pimittää kuntalaisilta, tai edes opettajilta, jotka työskentelevät tiloissa missä saavat oireita. Laajempi ongelma on ylipäätään tiedon saannin vaikeus:

 • Tiedotteet ovat ympäripyöreitä, eivätkä kerro edes tutkimusten valmistuessa sen tuloksia, saati korjausten jälkeen sitä onko sisäilmaongelman syyt korjattu.
 • Tutkimuksia ei aina saa, ja jos saa, ne tulevat varsin myöhään. Edes kaupungin omat viranhaltijat eivät aina näitä saa, puhumattakaan luottamushenkilöistä tai vanhemmista. 
 • Kaupungin sivuilla on hyvä olla sisäilmatutkimukset, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi tiedonkulun parantamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi. Luottamus saavutetaan avoimuudella.
 • Vanhempainyhdistykset muistuttivat myös lukioiden oirekyselyn tulosten saannista sekä yliopiston laajan ja kattavan oirekyselyn yhteenvetotaulujen puuttumisesta netistä.

Lyhyesti: ongelman ratkaisun ensimmäinen askel on ongelman myöntäminen, ei sen pimittäminen.

Harhaanjohtavaa tiedotusta

Korjausten onnistumisen kysely on saanut erittäin paljon kritiikkiä jo valmisteluvaiheessa, mutta viranhaltijat eivät muuttaneet sitä. Viranhaltijan mukaan tällä ei ollut tarkoituskaan kertoa oireiden vähentymistä. Nyt loppuraportti pimitetttiin neuvottelikunnalta, mutta tulosten esittelyssä selvisi seuraavaa:

 • Viranhaltijan mukaan ei voi sanoa oireiden vähentymisen johtuvan korjauksista tai muutoksista sisäilmassa.
 • Viranhaltjioiden mukaan kyselyn perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä koulun sisäilman terveyshaitan määrästä tai sen laskemisesta. 
 • Viranhaltijan mukaan ennen-jälkeen asetelmaa ei voi luotettavasti arvioida koska aikataulu oli myös pitkä ja siihen vaikuttaa korkea ns. muistiharha. Korjaus saattoi olla kaksi vuotta kyselystä.
 • Kyselystä puuttuivat yleisimmät sisäilmaoireet.
 • Otos on liian pieni jotta voisi vetää johtopäätöksiä (usein yksittäisen luokan opettajat). 
 • Yksittäinen luokka ei kerro yhtään mitään koko koulun tilanteesta.
 • Yksittäinen luokka ei kerro onko edes korjaukset kohdistuneet oikein. Muista tiloista ei ole saanut kysellä.
 • Henkilöstövaihdoksia ei ehkä huomioitu: esimerkiksi pahiten oireilevien työpaikan vaihdokset vääristävät tuloksen.
 • Anonymiteettiä ei ole: vastaaja oli tunnistettavissa sen perusteella, kenet rehtori nimesi vastaamaan. 
 • Tuloksissa ilmoiitettiin paljon oireilevat, mutta kohtalaisesti oireileista ei kerrottu mitään, vaan uutisoinnissa tulkittiin oireettomiksi.
 • Kyselyn suoritti kaupungin oma työterveyshuolto, ei puolueeton taho.
 • Vastausprosentti on pienempi kuin esim yliopostin laajemmassa kyselyssä.
 • Kysely ei ole vertailukelpoinen aiempaan, tieteellisesti validiin kyselyyn. 

Tällainen kysely on vain ylimääräinen kuluerä kaupungille. Jo kysekyn valmistelun aikana suhtauduimme varauksella ja annoimme useita kehitysehdotuksia, joita viranhaltijat eivät huomioineet.  

Pidän hyvin harhaanjohtajana sitä että tällainen tiedote tehdään keksittyjen johtopäätösten perusteella. 

Turun yliopiston tekemässä laajassa kyselyssä vastausprosentti oli korkeampi. Yliopiston validi kysely olisi ollut ilmaiseksi käytettävissä, se olisi ollut skaalautuvampi luotettavasti eri tiloihin ja henkilökuntaan sekä oppilaisiin tarpeen vaatiessa. Se olisi ollut vertailukelpoinen lähtötilanteeseen. Kyselystä olisi olut järkevää hyödyntää edes tärkeimmät kysymykset.

Mutta tähän eivät viranhaltijat suostuneet, vaan halusivat tuhlata aikaa ja rahaa mukakyselyn tekemiseen - ja tämän jälkeen uutisoida "tuloksista" harhaanjohtavasti! 

Tämän perusteella ei ainakaan tulospalkkioita korjausten onnistumisesta voi ojentaa. Oireiden pitäisi laskea todennetusti.

Noudatetaan hyvää nettietikettiä

Hitusen hämmennystä on aiheuttanut kaupungin viranhaltijan someviestintä, jossa on puhuttu cacasta ja salaliittoteorioista kohdistettuna puolueeseen joka kysyi sensuroinnista. Trollaus ei kuulu viranomaistehtäviin. Poliitikoilla ole aikaa samanlaisella volyymillä oikoa asioita tai vastata vihjailuihin somessa. Meillä on päivätyö muualla, emmekä pysty somettamaan kokopäiväisesti kuten kaupungin sisäilma-asiantuntijat. 

 

Sarjakuva: Vaula Norrena.

***

#simonkallionkoulu #sisäilma #homekoulu #sisaeilmaongelma #sensuuri #avoimuus #tietosuoja #tietosuojalainsäädäntö #julkisuuslaki

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
29.1.2021

Sisäilma: Raportteja sensuroidaan yhä ja budjettilausunto

"Kaupungin nykyinen ohjeistus kuntotutkimusraporttien muokkaamisesta tietosuojaversioiksi ei perustu tietosuojalainsäädäntöön emmekä hyväksy sitä. Asiaa selvitetään.

Kaupungin sivuilla on hyvä olla sisäilmatutkimukset, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi tiedonkulun parantamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi. Luottamus saavutetaan avoimuudella."  

Maanantaina kuntoraporttien sensurointiin otti kantaa myös Hallintoikeuden emertitusprofessori Olli Mäenpää Marja Salomaan artikkelissa "Vantaalaiskoulun sisäilmatutkimus sensuroitiin ennen julkaisua kaupungin verkkosivuilla – ”Salassapitoa, jolle ei ole mitään laillisia perusteita”" Helsingin Sanomissa. 

Sisäilma-aisioiden neuvottelukunnasta suurin osa yhtyi esittämääni pöytäkirjalausumaan: Sirpa Kauppinen (vihr), Tiina Tuomela (kd), Annukka Majanto (vihr), Jari Jääskeläinen (vas), Ann-Christian Their (rkp), Anneli Karhunen (kok), Kai-Ari Lunndell (ps) sekä Vanvaryn edustaja Sirkku Pasanen.

Kriittiseen pöytäkirjalausumaan ei liittynyt kokouksen puheenjohtaja Sami Kanerva (kok), Teija Toivonen (SDP) ja Teemu Purojärvi (kesk) pöytäkirjalausumassa. Purojärvi kritisoi sensuuria mutta ei uskaltanut ottaa tiukkaa kantaa, kun ei ollut ehtinyt vielä tutustua lakipuoleen.

Viranhaltija on kertonut täysin virheellisesti somessa, että neuvottelukunta olisi hyväksynyt sensuroinnin. Tämä on mahdotonta. Kun kokouksessa viranhaltija perusteli että useimpia sisäilmatutkimuksia ei ole varaa laittaa nettisivuille koska dokumentteja sensuroidaan 600€/kpl kaupungin sensurointiohjeiden mukaan erillisellä konsultilla, heräsi kysymys mystisistä sensuroihtiohjeista. Sensurointiohjeet toimitettiin tiedoksi vasta jälkikäteen mailitse, ja senkin toimitus kesti kuukauden varapuheenjohtajan hoputuksesta huolimatta.

Kun kaupunginhallituksessa käsiteltiin sisäilmatiedon avoimuutta parantavaa aloitetta, vihreät pääsivät ottamaan kantaa avoimuuteen: ehdotimme sensurointia käsittelevän lauseen poistoa, mutta hävisimme. Jätimme pöytäkirjalausuman. Saman teimme myös viime valtuustossa em. aloitteen kohdalla. Valtuuston äänestykessä SDP ja Kokoomus kannattivat sensurointia, ja vastustivat aloitteen mukaista tiedonkulun parantamista. Vastaääniä sensuroinnille tuli lähes kaikista muista puolueissa.

Haasteena on että omatkaan viranhaltijat eivät aina saa pyytämiään kuntotutkimuksia, puhumattakaan vanhemmista - kätevämpää olisi jos nämä olisivät netissä.

Budjettilausunto

Budjettilausunnossa muistutettiin muun muassa

 • lmanvaihdon puutteiden korjaamisesta 
 • merkittävän ja sietämättömän riskin tilojen viipymättömästä terveyshaitan määrän vähentämisestä
 • väistötilojen tarpeesta
 • oireilijoiden tuesta
 • kouluterveydenhuollon ja neuvoloiden koulutuksesta sisäilma-asioihin
 • sujuvasta tiedonkulusta sisäilma-asioista ja alkuperäisten raporttien julkaisusta netissä
 • rakentamisen ja korjaamisen valvonnasta ja huolellisuudesta sekä kuivaketju 10-mallinkäytöstä
 • vertailukelpoisen oirekyselyn tarpeesta jolla voidaan varmistaa terveyshaitan määrän vähentyminen esimerkiksi sietämättömän ja merkittävän riskin kohteissa, sekä mahdollisuudesta säännölliseen laajaan ja validiin oirekyselyyn (yliopiston validi oirekysely olisi ilmaiseksi käytössä) 
 • siitä että yksittäisten korjausten onnistumiskyselyä tulee kehittää jotta tulokset olisivat luotettavia., esim. oireden on katettava tyypilliset sisäilmaoireet, anonymiteetti säilytettävä ja vastaajien määrän oltava säällinen.

Osoitteenmuutoksia

Seuraavasta ilmoitettiin kokouksen kuluessa mailitse:

 • Sisäilmatutkimusten ja kuntoraporttien kyselyosoite on "kirjaamo@vantaa.fi". Tästä osoitteestahan voi kysyä myös kaikkia muitakin kaupungin dokumentteja ja tietopyyntöjä.
 • Sisäilma-asioiden kysymyksiin vastataan sisailma@vantaa.fi -sähköpostissa.
 • Myös päättäjiin saa olla matalalla kynnyksellä yhteyttä, olemme kuntalaisia varten. Useimmilla etunimi.sukunimi@vantaa.fi ja monet ovat myös facessa. Otan itsekin mielellän palautetta ja autan mitä vain voin. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto torppasi sensuroinnin

Kuvassa on ote Simonkallion raportista sensuroimattomana ja sensuroituna. SDP:n, kokoomuksen ja viranhaltijoiden tulkinta henkilötietosuojasta koskee mm. mikrobeja ja putkikalaaleja.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan kyse ei ole tietosuojalain mukaisista henkilötiedoista (Tietosuojalain mukaisia henkilötietoja ovat vain raportin laatjioiden yhteystiedot, joista normaalisti sovitaan yrityksen kanssa, ovatko ne raportissa vai ei). Samaa mieltä hallintojuristi, samoin sisäilma-tutkimuksia tekevät asiantuntijat. 

 

Haasteena tiedonsaanti

Vanvary (Vantaan vanhempainyhdistys) antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Sisäilmaoireiden syitä ei voi pimittää kuntalaisilta, tai edes opettajilta, jotka työskentelevät tiloissa missä saavat oireita. Laajempi ongelma on ylipäätään tiedon saannin vaikeus:

 • Tiedotteet ovat ympäripyöreitä, eivätkä kerro edes tutkimusten valmistuessa sen tuloksia, saati korjausten jälkeen sitä onko sisäilmaongelman syyt korjattu.
 • Tutkimuksia ei aina saa, ja jos saa, ne tulevat varsin myöhään. Edes kaupungin omat viranhaltijat eivät aina näitä saa, puhumattakaan luottamushenkilöistä tai vanhemmista. 
 • Kaupungin sivuilla on hyvä olla sisäilmatutkimukset, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi tiedonkulun parantamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi. Luottamus saavutetaan avoimuudella.
 • Vanhempainyhdistykset muistuttivat myös lukioiden oirekyselyn tulosten saannista sekä yliopiston laajan ja kattavan oirekyselyn yhteenvetotaulujen puuttumisesta netistä.

Lyhyesti: ongelman ratkaisun ensimmäinen askel on ongelman myöntäminen, ei sen pimittäminen.

Harhaanjohtavaa tiedotusta

Korjausten onnistumisen kysely on saanut erittäin paljon kritiikkiä jo valmisteluvaiheessa, mutta viranhaltijat eivät muuttaneet sitä. Viranhaltijan mukaan tällä ei ollut tarkoituskaan kertoa oireiden vähentymistä. Nyt loppuraportti pimitetttiin neuvottelikunnalta, mutta tulosten esittelyssä selvisi seuraavaa:

 • Viranhaltijan mukaan ei voi sanoa oireiden vähentymisen johtuvan korjauksista tai muutoksista sisäilmassa.
 • Viranhaltjioiden mukaan kyselyn perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä koulun sisäilman terveyshaitan määrästä tai sen laskemisesta. 
 • Viranhaltijan mukaan ennen-jälkeen asetelmaa ei voi luotettavasti arvioida koska aikataulu oli myös pitkä ja siihen vaikuttaa korkea ns. muistiharha. Korjaus saattoi olla kaksi vuotta kyselystä.
 • Kyselystä puuttuivat yleisimmät sisäilmaoireet.
 • Otos on liian pieni jotta voisi vetää johtopäätöksiä (usein yksittäisen luokan opettajat). 
 • Yksittäinen luokka ei kerro yhtään mitään koko koulun tilanteesta.
 • Yksittäinen luokka ei kerro onko edes korjaukset kohdistuneet oikein. Muista tiloista ei ole saanut kysellä.
 • Henkilöstövaihdoksia ei ehkä huomioitu: esimerkiksi pahiten oireilevien työpaikan vaihdokset vääristävät tuloksen.
 • Anonymiteettiä ei ole: vastaaja oli tunnistettavissa sen perusteella, kenet rehtori nimesi vastaamaan. 
 • Tuloksissa ilmoiitettiin paljon oireilevat, mutta kohtalaisesti oireileista ei kerrottu mitään, vaan uutisoinnissa tulkittiin oireettomiksi.
 • Kyselyn suoritti kaupungin oma työterveyshuolto, ei puolueeton taho.
 • Vastausprosentti on pienempi kuin esim yliopostin laajemmassa kyselyssä.
 • Kysely ei ole vertailukelpoinen aiempaan, tieteellisesti validiin kyselyyn. 

Tällainen kysely on vain ylimääräinen kuluerä kaupungille. Jo kysekyn valmistelun aikana suhtauduimme varauksella ja annoimme useita kehitysehdotuksia, joita viranhaltijat eivät huomioineet.  

Pidän hyvin harhaanjohtajana sitä että tällainen tiedote tehdään keksittyjen johtopäätösten perusteella. 

Turun yliopiston tekemässä laajassa kyselyssä vastausprosentti oli korkeampi. Yliopiston validi kysely olisi ollut ilmaiseksi käytettävissä, se olisi ollut skaalautuvampi luotettavasti eri tiloihin ja henkilökuntaan sekä oppilaisiin tarpeen vaatiessa. Se olisi ollut vertailukelpoinen lähtötilanteeseen. Kyselystä olisi olut järkevää hyödyntää edes tärkeimmät kysymykset.

Mutta tähän eivät viranhaltijat suostuneet, vaan halusivat tuhlata aikaa ja rahaa mukakyselyn tekemiseen - ja tämän jälkeen uutisoida "tuloksista" harhaanjohtavasti! 

Tämän perusteella ei ainakaan tulospalkkioita korjausten onnistumisesta voi ojentaa. Oireiden pitäisi laskea todennetusti.

Noudatetaan hyvää nettietikettiä

Hitusen hämmennystä on aiheuttanut kaupungin viranhaltijan someviestintä, jossa on puhuttu cacasta ja salaliittoteorioista kohdistettuna puolueeseen joka kysyi sensuroinnista. Trollaus ei kuulu viranomaistehtäviin. Poliitikoilla ole aikaa samanlaisella volyymillä oikoa asioita tai vastata vihjailuihin somessa. Meillä on päivätyö muualla, emmekä pysty somettamaan kokopäiväisesti kuten kaupungin sisäilma-asiantuntijat. 

 

Sarjakuva: Vaula Norrena.

***

#simonkallionkoulu #sisäilma #homekoulu #sisaeilmaongelma #sensuuri #avoimuus #tietosuoja #tietosuojalainsäädäntö #julkisuuslaki

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.