15.6.2020

Valtuustoaloite Tuomelan koulurakennuksen käytöstä

Opetuslautakunta on päättänyt 12.9.2016 kokouksessaan, että Tuomelan koulukiinteistöä käytetään Hämeenkylän koulun väistötilana koulun uudisrakennuksen valmistumiseen saakka ja tämän jälkeen väistötilatarpeen mukaan vuoteen 2021 saakka. Samassa yhteydessä todettiin, että sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais-Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Päätöksen mukaan Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä.   

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Vantaan tilakeskus valmistelee koulurakennuksesta parhaillaan vuokrasopimusta tilojen jälleenvuokraukseen erikoistuneen hollantilaisen Camelot Property Managementin kanssa. Vuokrauspäätöstä ei ole käsitelty luottamuselimissä, eikä siitä ole tiedotettu valtuutettuja. 

Opetuslautakunnan vuoden 2016 päätöksen mukaan Tuomelan koulun jatkokäyttöä on tarkasteltava väistötilatarpeen mukaan. Vaikka Hämeenkylän uusi koulu on valmistunut, ei väistötilatarve ole poistunut Länsi-Vantaan alueelta. Esimerkiksi Sanomalaan suunnitellaan väistötilojen laajennusta. Päätös vuokrata koulutila ulkopuoliselle toimijalla on ristiriidassa lautakunnan vuoden 2016 päätöksen kanssa. 

Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme opetuslautakunnan vuoden 2016 päätöksen noudattamista. Esitämme, että on kiireellisesti selvitettävä mahdollisuutta, jossa Tuomelan koulua käytettäisiin väistökouluna tai osana väistöjärjestelyä. Jos esimerkiksi Tuomelan kouluun ohjataan lähialueelta esikoululaisia ja alakoululaisia, vapautuu muista kouluista väistöön soveltuvia tiloja. Selvityksessä on huomioitava vaihtoehtojen taloudellisuus sekä alueen asukkaiden toiveet.

 

Aloitteen tekjät:
 • Sirpa Siru Kauppinen
 • Kai-Ari Lundell
 • Markus Lyyra
Allekirjoittajat:
 • Lauri Kaira (kok)
 • Sakari Rokkanen (kok)
 • Sami Kanerva (kok)
 • Maarit Raja-Aho (kok)
 • Tiina Tuomela (kd)
 • Maija Rautavaara (vihr)
 • Mika Kasonen (kok)
 • Stefan Åstrand (rkp)
 • Anssi Aura (kok)
 • Siri Ahokas (kok)
 • Markku Weckman (kok)
 • Minna Kuusela (vihr)
 • Patrik Karlsson (rkp)
 • Eve Rämö (vihr)
 • Jan Edelmann (kok)
 • Kirsi Mäkilaine (ps)
 • Emmi Pajunen (vihr)
 • Anniina Kostilainen (vihr)
 • Jari Jääskeläinen (vas)
 • Jussi Saramo (vas)
 • Minna Atiye (vihr)
 • Janne Leppänen (kok)
 • Anitta Orpana (kok)
 • Sveta Silvennoinen-Hiisku (vihr)
 • Vaula Norrena (vihr)
 • Paula Lehmuskallio (kok)
 • Pietari Jääskeläinen (sin)
 • Jenni Chen-Ye (valtuustoryhmä Chen)
 • Niilo Kärki (ps)
 • Carita Orlando (kok)
 • Sari Multala (kok)
 • Lasse Norres (kok)
 • Juha Hirvonen (kesk)
 • Jussi Vähäkangas (kesk)
 • Pirkko Kotila (vas)
 • Mika Niikko (ps)
 • Pentti Hakulinen (kesk)

Lämmin kiitos allekirjoittajille. 

Allekirjoitti 40 valtuutettua 67:stä. Tämä on jo valtuuston selkeä enemmistö.

Tuomelan puolesta myös puhuttiin kokouksessa taloutta käsittelevässä kohdassa. Itse toin esiin sen kaivattuna vetovoima- ja pitovoimatekijänä, sekä toivoin kiinteistöomaisuudesta pidettävän huolta. 

Järjestin edellisenä iltana etäkeskustelutilaisuuden Tuomelasta, ja siihen osallistui viidestä puolueesta väkeä kuntalaisten lisäksi.

Syvä kiitos kaikille kuntalaisille ja luottamushenkilöille, jotka tätä asiaa edistävät. Kuntalaisten panos on erittäin merkittävä.

Tämä ei ole sillä selvä: Myös Hevoshaan jatkon aloitteen allekirjoitti valtuuston enemmistö, mutta kanta ei pitänyt. Nyt Hevoshaka on purkukuntoinen entinen koulu, jota armeija käyttää harjoituksessaan - ja samaan aikaan alueella alkaa olla paineita rakentaa uutta oppilskapasiteettia. Hevoshaan koulu on yksi kalleimmista säästöistä. Toivottavasti Tuomelasta ei tule samanlaista esimerkkiä.

Kuva: Miksi kaupunki ei huomioi terveyshaittaa tilapäätöksissään? Kuva Turun yliopiston sisäilmaoirekyselystä alakoulujen osalta. Tuomela on tervein koulu. Yläkouluissa terveyshaitta on keskimäärin suurempi,s illä lapset ovat jo altistuneet päiväkodeissa ja alakouluissa, mutta myös useat suuret yläkoulut ovat rakennettu 70-luvulla. Nämä rakennukset on rakennettu kestämään 30 vuotta, ja mittarissa on jo 50 vuotta.

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.6.2020

Valtuustoaloite Tuomelan koulurakennuksen käytöstä

Opetuslautakunta on päättänyt 12.9.2016 kokouksessaan, että Tuomelan koulukiinteistöä käytetään Hämeenkylän koulun väistötilana koulun uudisrakennuksen valmistumiseen saakka ja tämän jälkeen väistötilatarpeen mukaan vuoteen 2021 saakka. Samassa yhteydessä todettiin, että sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais-Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Päätöksen mukaan Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä.   

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Vantaan tilakeskus valmistelee koulurakennuksesta parhaillaan vuokrasopimusta tilojen jälleenvuokraukseen erikoistuneen hollantilaisen Camelot Property Managementin kanssa. Vuokrauspäätöstä ei ole käsitelty luottamuselimissä, eikä siitä ole tiedotettu valtuutettuja. 

Opetuslautakunnan vuoden 2016 päätöksen mukaan Tuomelan koulun jatkokäyttöä on tarkasteltava väistötilatarpeen mukaan. Vaikka Hämeenkylän uusi koulu on valmistunut, ei väistötilatarve ole poistunut Länsi-Vantaan alueelta. Esimerkiksi Sanomalaan suunnitellaan väistötilojen laajennusta. Päätös vuokrata koulutila ulkopuoliselle toimijalla on ristiriidassa lautakunnan vuoden 2016 päätöksen kanssa. 

Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme opetuslautakunnan vuoden 2016 päätöksen noudattamista. Esitämme, että on kiireellisesti selvitettävä mahdollisuutta, jossa Tuomelan koulua käytettäisiin väistökouluna tai osana väistöjärjestelyä. Jos esimerkiksi Tuomelan kouluun ohjataan lähialueelta esikoululaisia ja alakoululaisia, vapautuu muista kouluista väistöön soveltuvia tiloja. Selvityksessä on huomioitava vaihtoehtojen taloudellisuus sekä alueen asukkaiden toiveet.

 

Aloitteen tekjät:
 • Sirpa Siru Kauppinen
 • Kai-Ari Lundell
 • Markus Lyyra
Allekirjoittajat:
 • Lauri Kaira (kok)
 • Sakari Rokkanen (kok)
 • Sami Kanerva (kok)
 • Maarit Raja-Aho (kok)
 • Tiina Tuomela (kd)
 • Maija Rautavaara (vihr)
 • Mika Kasonen (kok)
 • Stefan Åstrand (rkp)
 • Anssi Aura (kok)
 • Siri Ahokas (kok)
 • Markku Weckman (kok)
 • Minna Kuusela (vihr)
 • Patrik Karlsson (rkp)
 • Eve Rämö (vihr)
 • Jan Edelmann (kok)
 • Kirsi Mäkilaine (ps)
 • Emmi Pajunen (vihr)
 • Anniina Kostilainen (vihr)
 • Jari Jääskeläinen (vas)
 • Jussi Saramo (vas)
 • Minna Atiye (vihr)
 • Janne Leppänen (kok)
 • Anitta Orpana (kok)
 • Sveta Silvennoinen-Hiisku (vihr)
 • Vaula Norrena (vihr)
 • Paula Lehmuskallio (kok)
 • Pietari Jääskeläinen (sin)
 • Jenni Chen-Ye (valtuustoryhmä Chen)
 • Niilo Kärki (ps)
 • Carita Orlando (kok)
 • Sari Multala (kok)
 • Lasse Norres (kok)
 • Juha Hirvonen (kesk)
 • Jussi Vähäkangas (kesk)
 • Pirkko Kotila (vas)
 • Mika Niikko (ps)
 • Pentti Hakulinen (kesk)

Lämmin kiitos allekirjoittajille. 

Allekirjoitti 40 valtuutettua 67:stä. Tämä on jo valtuuston selkeä enemmistö.

Tuomelan puolesta myös puhuttiin kokouksessa taloutta käsittelevässä kohdassa. Itse toin esiin sen kaivattuna vetovoima- ja pitovoimatekijänä, sekä toivoin kiinteistöomaisuudesta pidettävän huolta. 

Järjestin edellisenä iltana etäkeskustelutilaisuuden Tuomelasta, ja siihen osallistui viidestä puolueesta väkeä kuntalaisten lisäksi.

Syvä kiitos kaikille kuntalaisille ja luottamushenkilöille, jotka tätä asiaa edistävät. Kuntalaisten panos on erittäin merkittävä.

Tämä ei ole sillä selvä: Myös Hevoshaan jatkon aloitteen allekirjoitti valtuuston enemmistö, mutta kanta ei pitänyt. Nyt Hevoshaka on purkukuntoinen entinen koulu, jota armeija käyttää harjoituksessaan - ja samaan aikaan alueella alkaa olla paineita rakentaa uutta oppilskapasiteettia. Hevoshaan koulu on yksi kalleimmista säästöistä. Toivottavasti Tuomelasta ei tule samanlaista esimerkkiä.

Kuva: Miksi kaupunki ei huomioi terveyshaittaa tilapäätöksissään? Kuva Turun yliopiston sisäilmaoirekyselystä alakoulujen osalta. Tuomela on tervein koulu. Yläkouluissa terveyshaitta on keskimäärin suurempi,s illä lapset ovat jo altistuneet päiväkodeissa ja alakouluissa, mutta myös useat suuret yläkoulut ovat rakennettu 70-luvulla. Nämä rakennukset on rakennettu kestämään 30 vuotta, ja mittarissa on jo 50 vuotta.

<- Takaisin aloitelistaan