20.5.2022

Maanantain valtuustossa budjetin lähetekeskustelu ja hyvinvointikertomus: vauvaperheiden taloudellisen stressi lisääntyy, lukutaito laskee mutta työttömyys vähenee

Maanantain valtuustossa on budjetin lähetekeskustelu. Mitä tulee ottaa huomioon ensivuoden budjetissa? Talous on selvästi elpynyt ja työttömyys laskee. Maaliskuussa Vantaalla oli kuitenkin vielä 14 300 työtöntä, mikä on paljon enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana. Nuorten lukutaito laskee, vauvaperheiden taloudellinen stressi on lisääntynyt ja monille mielenterveyspalveluille on suurempi kysyntä kuin tarjonta. 

Hyvinvointikertomus tuo esiin huolia:

 • Oppilaiden uupumus ja ahdistus on lisääntyy.
 • Kouluväkivaltaa ei ole saatu suitsittua.
 • Vauvaperheiden lisääntynyt taloudellinen stressi lisää lasten pahoinvointia ja huostaanottoja.
 • Vihreät saivat viime vuonna vahvistettua nuorten mielenterveyspalveluita: nuppi avattiin keväällä Myyrmäkeen, koulupsykologien ja kuraattorien tavoitemäärää korotettiin ja varhaiskasvatukseen saatiin psykologeja.

Kuva: Valtuustoinfossa kysyin miten koululaisten uupumusta voisi vähentää opetusmetodeissa. Tutkittua tietoa ei ole etsitty. Kysyin myös miten Vantaa voi vähentää vauvaperheiden taloudellista stressiä ja riittävätkö resurssit huumeiden käytön vähentämiseen.

Talous on positiivinen mutta työttömyys vielä korkealla:

 • Kaupungin talous on aiempaa vahvempi ja verotulot kasvavat.
 • Työttömyys laskee, vaikka on vielä korkealla.
 • Eritysesti lentokentän ympäristö on ongelmissa, sillä koronan jälkeen sodan seurauksena Venäjän lentotila suljettiin, eikä Aasian liikenne enää suuntaudu tänne.
 • Tapahtuma-ala on elpymässä, ja jos tauti pysyy aisoissa, festarikesästä tulee hieno.
 • Digitalisaation arvioidaan syövän 2030 mennessä 26% Vantaan, 22% Helsingin ja vain 20% Espoon työpaikoista. Osaamistason nosto olisi elintärkeää.
 • Lukutaito laskee ja eriarvoisuus kasvaa. 10% nuorista ei osaa lukea niin että pärjäisi arjessa.
 • Väestönkasvu jatkuu, eikä tarvitse kipuilla hiipuvassa kunnassa. 

Kuva: Erityisesti lentojen supistuminen on syönyt vantaan työllisyyttä. Vantaalla pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys on yhä suurempaa kuin ennen koronaa, vaikka se laskee. Korona iski myös suoraan pienipalkkaisiin naisten palvelualoihin, mikä tuntuu Vantaalla rankasti. Ennen koronaa Vantaan työttömyysaste oli 8,3 %, ja työpaikkaomavaraisuusaste 120%.

Myös rakentamiseen ja palveluihin liittyviä puutteita on:

 • Hyvätuloiset perheet muuttavat Vantaalta, ja perheasuntoja on niukasti.
 • Päiväkotipaikkoja on vaikea saada Myyrmäen suuralueella sekä Korso-Nikinmäen alueella.
 • Vantaan investointibudjetti on ollut vuosikymmenen muita vastaavan kokoisia kaupunkeja pienempi.
 • Moniin edelleen täysiin kouluihin lisätään oppilaita, eikä terveyshaitan tasoa seurata sisäilmaongelmaisissa tiloissa.
 • Toisaalta vanhemmat saavat edustuksensa sisäilmatyöryhmiin, vaikka kuntotutkimusten sensurointi jatkuu.

Kuva: Sisäilman aiheuttamat astmaoireet alakouluittain. Koulujen oppilasennusteet ovat monesti jääneet jälkeen. Nyt moniin ennestään täysiin kouluihin lisätään oppilaita - Mikkolaan jopa 150. Liian töydessä koulussa oppilaiden keskittyminen vaikeutuu ja opettamiseen ei ole riittäviä tiloja. Myös ilmanvaihto voi olla riittämätön. 

Vantaalla jotkin tavoitteet ohjaavat vikaan. Esimerkiksi ikäihmisten  kotona-asumisen prosenttitavoite tuuppaa ikäihmiset ensihoidon ja terveysasemien huomaan. Tämä tulee muuttaa niin että on annettava hoivapaikka heille jotka sitä varvitsevat. Vasta riittävä kuntoutus vähentäisi hoivan tarvetta. 

Vantaalla on tapana asettaa toimialan tavoitteiksi keinoja - esimerkiksi jonkin ohjelman tai mallin tekeminen. Parempia tavoitteita olisi konkreettiset luvut, jotka kuvaavat hyvinvointia, kuten kiusatuksi tulleiden pienempi määrä tai pienempi sairastavuus. Nämä kertovat tavoitteelisesta toiminnasta, eivätkä tyhkistä sanoista ja ohjelmista.

Työntekijöiden saaminen Vantaalle on haaste, samoin pitäminen. Esimerkiksi joissain osassa kouluista opettajien vaihtuvuuttta lisää sisäilman aiheuttama terveyshaitta. 

 • Mitä pitäisi huomioida budjetissa? Kerro puutteista! Minne Vantaan tulee mennä?

Maanantain valtuustossa on budjetin lähetekeskustelu.

Valtuustossa käsitellään myös aloitteita aina ukrainalaisten lemmikkien hoidosta (Tuire Kaimio ja Reija Friman) nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen sekä kevyenliikenteen väylään ja Kivistön parkkipaikkoihin.

Tässä koko lista:

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
3Vantaan kaupungin luottamushenkilötoiminnan eettiset periaatteet
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
4Hyvinvointikatsaus 2021
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
5Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitteiden loppuraportti
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
6Vuoden 2021 arviointikertomus
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
7Vantaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
8Asemakaavamuutos 002444 ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Neilikkapolku 12
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
9Taloussuunnitelman 2023-2026 lähetekeskustelu
Liitteet: -
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
10Vastaus Ida Tammisen ja Tarja Eklundin sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen hyönteiskadon pysäyttämiseksi
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
11Vastaus Keskustan, Kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
12Vastaus Suvi Karhun ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan ystävyyskaupunkien tarkastelusta
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
13Vastaus Suvi Karhun ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen: Koivupäähän kevyen liikenteen väylä
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
14Vastaus Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloitteeseen toimenpideohjelmasta nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
15Vastaus Tuire Kaimion, Eve Rämön ja Reija Frimanin sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan tulee tarjota palveluita lemmikkien kanssa sotaa pakeneville ukrainalaisille
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
16Vastaus Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloitteeseen parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
17Vastaus Markku Weckmanin ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen rullahiihtorata Hakunilan Urheilupuistoon
Liitteet: 1 kpl

***

Lisää aiheesta mm.

***

Avainsanat: budjetti, Vantaa, talous, lukutaito, hoiva, ikäihmiset, vanhukset, koulukiusaaminen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.5.2022

Maanantain valtuustossa budjetin lähetekeskustelu ja hyvinvointikertomus: vauvaperheiden taloudellisen stressi lisääntyy, lukutaito laskee mutta työttömyys vähenee

Maanantain valtuustossa on budjetin lähetekeskustelu. Mitä tulee ottaa huomioon ensivuoden budjetissa? Talous on selvästi elpynyt ja työttömyys laskee. Maaliskuussa Vantaalla oli kuitenkin vielä 14 300 työtöntä, mikä on paljon enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana. Nuorten lukutaito laskee, vauvaperheiden taloudellinen stressi on lisääntynyt ja monille mielenterveyspalveluille on suurempi kysyntä kuin tarjonta. 

Hyvinvointikertomus tuo esiin huolia:

 • Oppilaiden uupumus ja ahdistus on lisääntyy.
 • Kouluväkivaltaa ei ole saatu suitsittua.
 • Vauvaperheiden lisääntynyt taloudellinen stressi lisää lasten pahoinvointia ja huostaanottoja.
 • Vihreät saivat viime vuonna vahvistettua nuorten mielenterveyspalveluita: nuppi avattiin keväällä Myyrmäkeen, koulupsykologien ja kuraattorien tavoitemäärää korotettiin ja varhaiskasvatukseen saatiin psykologeja.

Kuva: Valtuustoinfossa kysyin miten koululaisten uupumusta voisi vähentää opetusmetodeissa. Tutkittua tietoa ei ole etsitty. Kysyin myös miten Vantaa voi vähentää vauvaperheiden taloudellista stressiä ja riittävätkö resurssit huumeiden käytön vähentämiseen.

Talous on positiivinen mutta työttömyys vielä korkealla:

 • Kaupungin talous on aiempaa vahvempi ja verotulot kasvavat.
 • Työttömyys laskee, vaikka on vielä korkealla.
 • Eritysesti lentokentän ympäristö on ongelmissa, sillä koronan jälkeen sodan seurauksena Venäjän lentotila suljettiin, eikä Aasian liikenne enää suuntaudu tänne.
 • Tapahtuma-ala on elpymässä, ja jos tauti pysyy aisoissa, festarikesästä tulee hieno.
 • Digitalisaation arvioidaan syövän 2030 mennessä 26% Vantaan, 22% Helsingin ja vain 20% Espoon työpaikoista. Osaamistason nosto olisi elintärkeää.
 • Lukutaito laskee ja eriarvoisuus kasvaa. 10% nuorista ei osaa lukea niin että pärjäisi arjessa.
 • Väestönkasvu jatkuu, eikä tarvitse kipuilla hiipuvassa kunnassa. 

Kuva: Erityisesti lentojen supistuminen on syönyt vantaan työllisyyttä. Vantaalla pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys on yhä suurempaa kuin ennen koronaa, vaikka se laskee. Korona iski myös suoraan pienipalkkaisiin naisten palvelualoihin, mikä tuntuu Vantaalla rankasti. Ennen koronaa Vantaan työttömyysaste oli 8,3 %, ja työpaikkaomavaraisuusaste 120%.

Myös rakentamiseen ja palveluihin liittyviä puutteita on:

 • Hyvätuloiset perheet muuttavat Vantaalta, ja perheasuntoja on niukasti.
 • Päiväkotipaikkoja on vaikea saada Myyrmäen suuralueella sekä Korso-Nikinmäen alueella.
 • Vantaan investointibudjetti on ollut vuosikymmenen muita vastaavan kokoisia kaupunkeja pienempi.
 • Moniin edelleen täysiin kouluihin lisätään oppilaita, eikä terveyshaitan tasoa seurata sisäilmaongelmaisissa tiloissa.
 • Toisaalta vanhemmat saavat edustuksensa sisäilmatyöryhmiin, vaikka kuntotutkimusten sensurointi jatkuu.

Kuva: Sisäilman aiheuttamat astmaoireet alakouluittain. Koulujen oppilasennusteet ovat monesti jääneet jälkeen. Nyt moniin ennestään täysiin kouluihin lisätään oppilaita - Mikkolaan jopa 150. Liian töydessä koulussa oppilaiden keskittyminen vaikeutuu ja opettamiseen ei ole riittäviä tiloja. Myös ilmanvaihto voi olla riittämätön. 

Vantaalla jotkin tavoitteet ohjaavat vikaan. Esimerkiksi ikäihmisten  kotona-asumisen prosenttitavoite tuuppaa ikäihmiset ensihoidon ja terveysasemien huomaan. Tämä tulee muuttaa niin että on annettava hoivapaikka heille jotka sitä varvitsevat. Vasta riittävä kuntoutus vähentäisi hoivan tarvetta. 

Vantaalla on tapana asettaa toimialan tavoitteiksi keinoja - esimerkiksi jonkin ohjelman tai mallin tekeminen. Parempia tavoitteita olisi konkreettiset luvut, jotka kuvaavat hyvinvointia, kuten kiusatuksi tulleiden pienempi määrä tai pienempi sairastavuus. Nämä kertovat tavoitteelisesta toiminnasta, eivätkä tyhkistä sanoista ja ohjelmista.

Työntekijöiden saaminen Vantaalle on haaste, samoin pitäminen. Esimerkiksi joissain osassa kouluista opettajien vaihtuvuuttta lisää sisäilman aiheuttama terveyshaitta. 

 • Mitä pitäisi huomioida budjetissa? Kerro puutteista! Minne Vantaan tulee mennä?

Maanantain valtuustossa on budjetin lähetekeskustelu.

Valtuustossa käsitellään myös aloitteita aina ukrainalaisten lemmikkien hoidosta (Tuire Kaimio ja Reija Friman) nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen sekä kevyenliikenteen väylään ja Kivistön parkkipaikkoihin.

Tässä koko lista:

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
3Vantaan kaupungin luottamushenkilötoiminnan eettiset periaatteet
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
4Hyvinvointikatsaus 2021
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
5Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitteiden loppuraportti
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
6Vuoden 2021 arviointikertomus
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
7Vantaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
8Asemakaavamuutos 002444 ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Neilikkapolku 12
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
9Taloussuunnitelman 2023-2026 lähetekeskustelu
Liitteet: -
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
10Vastaus Ida Tammisen ja Tarja Eklundin sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen hyönteiskadon pysäyttämiseksi
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
11Vastaus Keskustan, Kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
12Vastaus Suvi Karhun ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan ystävyyskaupunkien tarkastelusta
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
13Vastaus Suvi Karhun ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen: Koivupäähän kevyen liikenteen väylä
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
14Vastaus Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloitteeseen toimenpideohjelmasta nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
15Vastaus Tuire Kaimion, Eve Rämön ja Reija Frimanin sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan tulee tarjota palveluita lemmikkien kanssa sotaa pakeneville ukrainalaisille
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
16Vastaus Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloitteeseen parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
17Vastaus Markku Weckmanin ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen rullahiihtorata Hakunilan Urheilupuistoon
Liitteet: 1 kpl

***

Lisää aiheesta mm.

***

Avainsanat: budjetti, Vantaa, talous, lukutaito, hoiva, ikäihmiset, vanhukset, koulukiusaaminen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.