24.3.2022

Mielenterveys suurin poissaolon syy - valtuustossa henkilöstökertomus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kuntalaisaloitteet

Vantaalla naisen euro on 88 senttiä. Mielenterveysongelmat ovat suurin poissaolon syy - samoin eläköitymisen syy. Varhaiskasvatuksen opettajista ja hoitajista on pula. Kaupunginvaltuustossa henkilöstökertomus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kuntalaisaloitteet.  

Henkilöstökertomus

Korkeakoulutettuja on 58%, mikä on pääkaupunkiseudun kuntien korkein prosentti mikä johtuu pikemminkin organisaatiorakenteesta. Työntekijöistä 80 % on naisia ja 20 % miehiä. Ulkomalaistaustaisia on 7,3 % (vuoden 2020).  Etätyötä sai kokeilla vähän tai paljoni 1896 työntekijää. Nyt etätyösuositus on purettu.

 • Etätyö vähentää tilan tarvetta, ruuhkia ja matkakustannuksia ja on osa vastausta ilmastohaasteisiin eikä edes bensaa tarvitse kuluttaa. Asiantuntijoiden on voitava työskennellä joustavasti kotona, vaikka välillä onkin hyvä nähdä.
 • Vantaalla naisen euro on 88 senttiä. Henkilökohtaiset lisät, työvuodet ym vaikuttavat eroon. Henkilökohtaista palkanlisää sai 36%. 
 • Miesten mahdollisuutta vanhemmuuteen pitää kannustaa, sillä vanhempainvapaat ovat yhä äitien heiniä
 • Asiakkaiden agressiivisuus on pahentunut ja mm. kouluissa tarvitaan enemmän väkivallan kohtaamiseen koulutusta. Väkivaltaa on myös terveyspuolella, lastensuojelussa, pysäköinnintarkastajilla yms. 
 • Koulutuspaikkoja on liian vähän nuoriin ja työpaikkoihin nähden. Sote-ala on erityisen suuressa pulassa henkilöstömitoituksen ja varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusehtojen tiukentumisen vuoksi. Pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää aloituspaikkoja ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Vantaa mahdollista työntekijöiden täydennyskouluttautumista esim. lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi. 
 • Eroamisen syitä pitäisi analysoida, ja puuttua niihin joihin voi kaupunki vaikuttaa. Syistä olen kysynyt aiemminkin, kun monien lähtijöiden puheissa on korostunut resurssipula joka estää tekemästä töitä kunnolla (erityisopettajat, ikäihmisten kotihoito) sekä sisäilmaongelmat (opettajat, terveydenhoitajat, ikäihmisten hoiva).

Sairaspoissaolot ovat kasvaneet kasvatuksen ja opetuksen toimiallalla, mutta muualla ovat vähentyneet. Pieniä sairaspoissaoloja varmasti vähentää etätyö, mutta myös pitkät poissaolot ovat vähentyneet. Mielenterveyssyyt (n. 39%) ovat suurin syy sairaspoissaoloihin. 

Sote-puolen henkilöstö ja varhaiskasvatukse opettajien henkilöstön saatavuus on vaikeaa.  Siksikin työssäviihtyvyys ja jaksaminen ovat äärimmäisen tärkeitä.

Henkilöstökertomus löytyy täältä.

Kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitteita tehtiin 48 kappaletta vuonna 2021. Luettelo kuntalaisaloittesta löytyy tästä ja vastauksineen ne löytyvät kuntalaisaloitepalvelusta

Iso osa aloitteista kskee teiden ja katujen turvallisuuden parantamista kuten korotettuja suojateitä tai ajohidasteita. Muita hyviä aloitteita oli runsaasti. Nämä koskevat esimerkiksi talviuintapaikkojen lisäämistä, koirapuistoa- ja rantaa, Vantaa-lisää, vammaisten taksimatkoja, bussilinjan 562 palauttamista, pientaloalueiden turvaamista, ulkoilureittien valaistusta, Myyrmäen keskustan kausivaloja, kävelyreittejä, meluaitoja, kielikylpyluokkia, kuntoportaita ym.

Vieraskielisille huoltajille ehdotetaan alueellisia vanhempainiltoja heidän omalla kielellään ja Hämeenkylään skeittipuistoa. Käsittely tapahtuu ensisjaisesti kaupungin viranhaltijan toimesta.

Nuoria kannustetaan aloitteelisuuteen. Oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä järejstöjen kanssa kehittävät nuorten digitaalista osallistumisalustaa eli ”digiraatia”. Nuortenideat.fi-palvelusta luovutaan vuoden 2022 aikana. Nuortenideat.fi-palvelun kautta jätetyt Vantaata koskevat ideat ohjautuvat Vantaan kaupungille.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pelkät asenteet eivät riitä, vaan tarvitaan rakenteiden tarkastelua - tietoista suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä ja muutoksia ydhenvertaisuuden parantamiseksi.  

 • Monimuotoineen edustus
 • Luotettavaa tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja sitä käytetään. Steretypiat ja mielipiteet pois.
 • Valtavirtaistaminen
 • Asiantuntijuutta. 

Henkilöstöpoliittisessa suunnittelussa käsitellään muun muassa rekrytointia, palkkatasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta. Toiminnallisessa suunnittelussa kehitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjimättömyyttä kaupunkimme päätöksenteossa, palveluissa ja kumppanuuksissa.

Kaupunginhallitus edellytti sitä että ohjelman konkreettisista tuloksista tuodaan seurantatietoa. Tässä ohjelmassa ei ole mietitty selkeitä mittareita. 

Aloite nuorten meilenterveysoalveluista

Toinen nuppi eli nuorten mielenterveyspalveluiden piste on päätetty sijoittaa Länsi-Vantaalle. Tälle on erittäin suuri tarve jota korona on edelleen korostanut. 

Aloite ammattinimikkeiden 

Suomessa nuorten valitsemat ammatit ovat yhä muita Pohjoismaita vahvemmin jakautuneet sukupuolen mukaan. Valtuustoaloitteessa todetaan ammattinimikkeiden luovan rakenteita, jotka ohjaavat hakeutumista eri aloille ja osaltaan ruokkivat työelämän epätasa-arvoa.  

Valtuusto tenttasi viranhaltijoita kyselytunnilla

Tiina Tuomela (kd) kysyi transsukupuolisten syrjinnästä työhönotosta, ja kysi onko anonyymi rekrytöinti ainoa tapa päästä ta-asvoisempaan työhönottoon kaupungille. Anonyymiä rekrytöintiä ovat ajaneet myös vihreät maahanmuuttajien ja romanien työmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Itse kysyin yhdenvertaisesta mahdolisuudesta käyttää palveluita myös sisäilmasta sairastuneille. Esimerkiksi osa Tikkurilan terveysasemaa on tiloissa missä riski hengenahdistukseen eskaloituu. Samoin osa sairaalapalveluista on sisäilmaongelmaisissa tiloissa, jotka aiheuttavat vaaratilanteita jo altistuneille.

Kysyin myös onko täydennyskolutusta puuttuvien lastentarhanopettajien saamiseksi omistä työntekijöistä. Koulutuspaikkoja kun ei ole lähtökohtaisesti riittävästi Helsingin yliopstolla. Vastauksen mukaan "jopa lastenhoitajien" kouluttautumista työn ohella lastentarhanopettajiksi mahdollistetaan.

 Etätyö vähentää tilan tarvetta, ruuhkia ja matkakustannuksia ja on osa vastausta ilmastohaasteisiin eikä edes bensalla tarvitse tukea Venäjän sotaa Ukrainassa. Kysyin joustavista ehdoista etätyöhön esimerkiksi kaupungin asiantuntijatehtävissä työskentelevillä. Joustavat ehdot ovat vastauksen mukaan olemassa.

Kysyin miten vähennetään tai ehkäistään asiakkaiden väkivaltatilanteita. Tähän ei ollut uusia toimia tulossa,ja koultuusta näihin on liian vähän saatavilla. Sinänsä kouluissa ja päiväkodeissa väkivaltatilanteita vähentäisi riittävä henkilökunnan resurssointia ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja puuttuminen sekä tuen antaminen - mutta nämä ovat kiinni poliittisista päätöksistä budjetissa.

Kysyin myös mitä toimia on tulossa naisen euron korottamiseksi 88 sentistä. 

Myös toimet mielenterveysperusteisten poissaolojen vähentämiseksi häivät ohuehkoksi.

Antero Eerola (vas) kysyi millaisia tuloksia lähteneiden työntekijöiden haastatteluissa (lähdön syyt). Tähän ei saatu vastausta.

Elina Nykyri (vas) kysyi toimintakykyrajoitteistan työntekijöiden määristä ja mahdollisuuksista työnsaantiin.

 

Tässä koko lista:

***

Avainsanat: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sukupuolittuminen, syrjintä, väkivalta, puhejudo, lastentarhanopettajat, hoitajat, nuppi, mielenterveys, työhyvinvointi.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.3.2022

Mielenterveys suurin poissaolon syy - valtuustossa henkilöstökertomus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kuntalaisaloitteet

Vantaalla naisen euro on 88 senttiä. Mielenterveysongelmat ovat suurin poissaolon syy - samoin eläköitymisen syy. Varhaiskasvatuksen opettajista ja hoitajista on pula. Kaupunginvaltuustossa henkilöstökertomus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kuntalaisaloitteet.  

Henkilöstökertomus

Korkeakoulutettuja on 58%, mikä on pääkaupunkiseudun kuntien korkein prosentti mikä johtuu pikemminkin organisaatiorakenteesta. Työntekijöistä 80 % on naisia ja 20 % miehiä. Ulkomalaistaustaisia on 7,3 % (vuoden 2020).  Etätyötä sai kokeilla vähän tai paljoni 1896 työntekijää. Nyt etätyösuositus on purettu.

 • Etätyö vähentää tilan tarvetta, ruuhkia ja matkakustannuksia ja on osa vastausta ilmastohaasteisiin eikä edes bensaa tarvitse kuluttaa. Asiantuntijoiden on voitava työskennellä joustavasti kotona, vaikka välillä onkin hyvä nähdä.
 • Vantaalla naisen euro on 88 senttiä. Henkilökohtaiset lisät, työvuodet ym vaikuttavat eroon. Henkilökohtaista palkanlisää sai 36%. 
 • Miesten mahdollisuutta vanhemmuuteen pitää kannustaa, sillä vanhempainvapaat ovat yhä äitien heiniä
 • Asiakkaiden agressiivisuus on pahentunut ja mm. kouluissa tarvitaan enemmän väkivallan kohtaamiseen koulutusta. Väkivaltaa on myös terveyspuolella, lastensuojelussa, pysäköinnintarkastajilla yms. 
 • Koulutuspaikkoja on liian vähän nuoriin ja työpaikkoihin nähden. Sote-ala on erityisen suuressa pulassa henkilöstömitoituksen ja varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusehtojen tiukentumisen vuoksi. Pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää aloituspaikkoja ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Vantaa mahdollista työntekijöiden täydennyskouluttautumista esim. lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi. 
 • Eroamisen syitä pitäisi analysoida, ja puuttua niihin joihin voi kaupunki vaikuttaa. Syistä olen kysynyt aiemminkin, kun monien lähtijöiden puheissa on korostunut resurssipula joka estää tekemästä töitä kunnolla (erityisopettajat, ikäihmisten kotihoito) sekä sisäilmaongelmat (opettajat, terveydenhoitajat, ikäihmisten hoiva).

Sairaspoissaolot ovat kasvaneet kasvatuksen ja opetuksen toimiallalla, mutta muualla ovat vähentyneet. Pieniä sairaspoissaoloja varmasti vähentää etätyö, mutta myös pitkät poissaolot ovat vähentyneet. Mielenterveyssyyt (n. 39%) ovat suurin syy sairaspoissaoloihin. 

Sote-puolen henkilöstö ja varhaiskasvatukse opettajien henkilöstön saatavuus on vaikeaa.  Siksikin työssäviihtyvyys ja jaksaminen ovat äärimmäisen tärkeitä.

Henkilöstökertomus löytyy täältä.

Kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitteita tehtiin 48 kappaletta vuonna 2021. Luettelo kuntalaisaloittesta löytyy tästä ja vastauksineen ne löytyvät kuntalaisaloitepalvelusta

Iso osa aloitteista kskee teiden ja katujen turvallisuuden parantamista kuten korotettuja suojateitä tai ajohidasteita. Muita hyviä aloitteita oli runsaasti. Nämä koskevat esimerkiksi talviuintapaikkojen lisäämistä, koirapuistoa- ja rantaa, Vantaa-lisää, vammaisten taksimatkoja, bussilinjan 562 palauttamista, pientaloalueiden turvaamista, ulkoilureittien valaistusta, Myyrmäen keskustan kausivaloja, kävelyreittejä, meluaitoja, kielikylpyluokkia, kuntoportaita ym.

Vieraskielisille huoltajille ehdotetaan alueellisia vanhempainiltoja heidän omalla kielellään ja Hämeenkylään skeittipuistoa. Käsittely tapahtuu ensisjaisesti kaupungin viranhaltijan toimesta.

Nuoria kannustetaan aloitteelisuuteen. Oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä järejstöjen kanssa kehittävät nuorten digitaalista osallistumisalustaa eli ”digiraatia”. Nuortenideat.fi-palvelusta luovutaan vuoden 2022 aikana. Nuortenideat.fi-palvelun kautta jätetyt Vantaata koskevat ideat ohjautuvat Vantaan kaupungille.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pelkät asenteet eivät riitä, vaan tarvitaan rakenteiden tarkastelua - tietoista suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä ja muutoksia ydhenvertaisuuden parantamiseksi.  

 • Monimuotoineen edustus
 • Luotettavaa tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja sitä käytetään. Steretypiat ja mielipiteet pois.
 • Valtavirtaistaminen
 • Asiantuntijuutta. 

Henkilöstöpoliittisessa suunnittelussa käsitellään muun muassa rekrytointia, palkkatasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta. Toiminnallisessa suunnittelussa kehitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjimättömyyttä kaupunkimme päätöksenteossa, palveluissa ja kumppanuuksissa.

Kaupunginhallitus edellytti sitä että ohjelman konkreettisista tuloksista tuodaan seurantatietoa. Tässä ohjelmassa ei ole mietitty selkeitä mittareita. 

Aloite nuorten meilenterveysoalveluista

Toinen nuppi eli nuorten mielenterveyspalveluiden piste on päätetty sijoittaa Länsi-Vantaalle. Tälle on erittäin suuri tarve jota korona on edelleen korostanut. 

Aloite ammattinimikkeiden 

Suomessa nuorten valitsemat ammatit ovat yhä muita Pohjoismaita vahvemmin jakautuneet sukupuolen mukaan. Valtuustoaloitteessa todetaan ammattinimikkeiden luovan rakenteita, jotka ohjaavat hakeutumista eri aloille ja osaltaan ruokkivat työelämän epätasa-arvoa.  

Valtuusto tenttasi viranhaltijoita kyselytunnilla

Tiina Tuomela (kd) kysyi transsukupuolisten syrjinnästä työhönotosta, ja kysi onko anonyymi rekrytöinti ainoa tapa päästä ta-asvoisempaan työhönottoon kaupungille. Anonyymiä rekrytöintiä ovat ajaneet myös vihreät maahanmuuttajien ja romanien työmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Itse kysyin yhdenvertaisesta mahdolisuudesta käyttää palveluita myös sisäilmasta sairastuneille. Esimerkiksi osa Tikkurilan terveysasemaa on tiloissa missä riski hengenahdistukseen eskaloituu. Samoin osa sairaalapalveluista on sisäilmaongelmaisissa tiloissa, jotka aiheuttavat vaaratilanteita jo altistuneille.

Kysyin myös onko täydennyskolutusta puuttuvien lastentarhanopettajien saamiseksi omistä työntekijöistä. Koulutuspaikkoja kun ei ole lähtökohtaisesti riittävästi Helsingin yliopstolla. Vastauksen mukaan "jopa lastenhoitajien" kouluttautumista työn ohella lastentarhanopettajiksi mahdollistetaan.

 Etätyö vähentää tilan tarvetta, ruuhkia ja matkakustannuksia ja on osa vastausta ilmastohaasteisiin eikä edes bensalla tarvitse tukea Venäjän sotaa Ukrainassa. Kysyin joustavista ehdoista etätyöhön esimerkiksi kaupungin asiantuntijatehtävissä työskentelevillä. Joustavat ehdot ovat vastauksen mukaan olemassa.

Kysyin miten vähennetään tai ehkäistään asiakkaiden väkivaltatilanteita. Tähän ei ollut uusia toimia tulossa,ja koultuusta näihin on liian vähän saatavilla. Sinänsä kouluissa ja päiväkodeissa väkivaltatilanteita vähentäisi riittävä henkilökunnan resurssointia ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja puuttuminen sekä tuen antaminen - mutta nämä ovat kiinni poliittisista päätöksistä budjetissa.

Kysyin myös mitä toimia on tulossa naisen euron korottamiseksi 88 sentistä. 

Myös toimet mielenterveysperusteisten poissaolojen vähentämiseksi häivät ohuehkoksi.

Antero Eerola (vas) kysyi millaisia tuloksia lähteneiden työntekijöiden haastatteluissa (lähdön syyt). Tähän ei saatu vastausta.

Elina Nykyri (vas) kysyi toimintakykyrajoitteistan työntekijöiden määristä ja mahdollisuuksista työnsaantiin.

 

Tässä koko lista:

***

Avainsanat: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sukupuolittuminen, syrjintä, väkivalta, puhejudo, lastentarhanopettajat, hoitajat, nuppi, mielenterveys, työhyvinvointi.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.