19.9.2021

Valtuustossa terapiatakuu, nepsy-lapset ja läksyavustajat

Aloitteet nepsy-lasten sujuvasta hoitopolusta, terapiatakuusta ja läksyavustajista puhututtavat maanantain valtuustoa. Samaan aikaan kaupungissa valmistellaan niukkaa budjettia ja koronan haittoja korjaavaa ohjelmaa.

Samaan aikaan lukutaito vähenee (10 prosenttia lapsista ei opi lukemaan kunnolla, koska opetus ja tuki ei riitä kouluissa.) ja koulujen resurssit ovat entistäkin tiukemmalla kun kunnat säästävät koronan vuoksi. Verotulot ovat kuitenkin nousussa, ja säästöpäätöksiä ei saa tehdä ennen kuin tiedetään ovatko säästöt tarpeen. 

Nepsy-lapsille sujuva hoitopolku

Jopa viidennes lasten huostaanotoista johtuu siitä, että tarvittavaa psykiatrista hoitoa ei anneta ajoissa tai sopivaa hoitomuotoa ei ole tarjolla. Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ovat Vantaalla osin heitteillä, ja esimerkiksi perheiden tuki erittäin puutteellista.

Tein Even kanssa aloitteen sujuvasta nepsy-lasten hoitopolusta ja diagnosoinnista. Homma pitää saada kuntoon ennen kuin Kerava ja Vantaa tööttäävät organisaatiot yhteen, ja yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, neuvoloiden, koulutoimen ja Keravan kanssa. 

Monet lapset hyötyisivät pienryhmistä, eikä nälitä ole riittävästi. Myös paikkoja varsinaisille polikliinisille luokille on liian vähän. 

Läksy-tuki

Erilaisia läksykerhoja on eri kouluilla. Viranhaltijat vastasivat aloitteeseen muistuttaen monikielisistä ohjaajista. Näistä on ollut iso apu, ja on hienoa että jatkavat, eikä odoteta vuodenvaihteeseen.

Itse pidän ihan tärkeimpänä opettajien antamaa ammattitukea oppimisen haasteisiin. Kolmiportaista tukea on paikoin niukasti ja lain edellyttämää tukea ei saa. Erilaiset läksykerhot ovat hyvä apu, mutta eivät aina tavoita niitä jotka niitä eniten tarvitsisivat.

Terapiatakuu

Nuortenkeskus Nupin palveluun pääsyä odotti kesällä lähes 200. Nuoret ovat yhä intensiivisemmän ja pitemmän hoidon tarpeessa. Nuortenkeskus Nupissa pystytään tarjoamaan ensikäynti pisimmillään kuukauden sisällä yhteydenotosta, mutta varsinainen asiakkuus alkaa keskimäärin 2–4 kuukauden päästä yhteydenotosta.

Masennus, yksinäisyys ja ahdistus ovat läsnä erityisesti nuorten aikuisten elämässä, mutta myös muilla. Sosiaalisten kontaktien puute tuntuu heillä joilla verkostot ovat muutenkin vähäiset. Opintojen keskeytyminen tai huoli valmistumisesta ahdistaa, samoin tulevaisuuden näköalattomuus. Monella on työpaikan säilymiseen, lomautukseen tai työpaikan menettämiseen liittyviä ongelmia. Huono taloudellinen tilanne heijastuu kriisitilanteisiin perheissä.

Korona-aika on luonut tarpeen joustavista sosiaalihuollon palveluista/neuvonnasta mielenterveyspalveluiden rinnalle. Terveyspalveluissa lääkäriaikoja on niukasti: somaattiset sairaudet jäävät hoitamatta tai ovat huonolla hoidolla. Lähetteiden saaminen psykiatriseen jatkohoitoon/terapioihin viivästyy. Hoidon viivästyminen lisää itsemurhia. Kiireettömässä hoitojonossa oli kesällä 200 potilasta ja hoitoon pääsyaika oli noin puolestatoista kuukaudesta kahteen kuukauteen. 

Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamiseen perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, joka on nivottu osaksi Vantaa-Kerava sote-kehittämisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kärkeä (Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa -palvelupaketti). Työryhmä on aloittanut työnsä maaliskuussa 2021 ja sen toimikausi on vuoden 2022 loppuun. Työryhmän jäseninä toimii kaksi nuorisovaltuuston edustajaa. Kesällä kysyttiin nuorilta mielenterveyspalveluiden tarvetta, elokuussa pitäisi olla tulokset. 

Terapiatakuun suuntaan ollaan kahlaamassa ilman aloitettakin. Se, onko poliittista tahtotilaa sijoittaa rahaa niin paljon, että ehkäistäisiin ongelmian kroonistuminen ja putoaminen vaikea- ja kallishoitoksiksi, jää yhä auki. Terapia itsessään vaatii alkupanostuksen, vaikka säästöjä syntyykin varhaisella puuttumisella.

Lisää aiheesta: 

Viimeaikaisia aloitteita:

Tässä koko kaupunginvaltuuston lista

 

§

Otsikko

Liitteet


Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoonpanon muuttaminen

-

4

Sydkustens landskapsförbund r.f. -maakuntaliiton liittokokousedustajat 2021-2025

-

5

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston edustajan nimeäminen toimikaudelle 2021-2025

-

6

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudelle 2021-2025

-

7

Päätösesityksen korjaaminen: Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunta 2021-2025

-

8

Asemakaavamuutos 002290 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 82 Mikkola / Mikkolan laajennusalue

2 kpl

9

Asemakaavan muutos 002371, 52 Veromies / Mondo

2 kpl

10

Vastaus Faysal Abdin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen: läksyavustaja tueksi koululaisille

1 kpl

11

Vastaus Antero Eerolan ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen perheiden mielenterveyspalvelut kuntoon, terapiatakuu myös Vantaalle

1 kpl

12

Vastaus Sirpa Kauppisen ja Eve Rämön sekä 15 muun aloitteeseen sujuva hoitopolku nepsy-lapsille varhaisesta tunnistamisesta tiiviiseen tukeen

1 kpl

13

Vastaus Mika Kasosen ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen koirapuisto Itä-Hakkilaan

1 kpl

14

Vastaus Mika Kasosen ja Tarja Eklundin sekä 30 muun valtuutetun aloitteeseen Rukinpyörän virkistysalueen kunnostuksesta

1 kpl#läksytuki #koulu #kolmiportainentuki #vantaa #opetus #koulutoimi #nepsy-lapsi #neuropsykiatrisestioireilevalapsi #terapiatakuu #mielenterveys #masennus

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.9.2021

Valtuustossa terapiatakuu, nepsy-lapset ja läksyavustajat

Aloitteet nepsy-lasten sujuvasta hoitopolusta, terapiatakuusta ja läksyavustajista puhututtavat maanantain valtuustoa. Samaan aikaan kaupungissa valmistellaan niukkaa budjettia ja koronan haittoja korjaavaa ohjelmaa.

Samaan aikaan lukutaito vähenee (10 prosenttia lapsista ei opi lukemaan kunnolla, koska opetus ja tuki ei riitä kouluissa.) ja koulujen resurssit ovat entistäkin tiukemmalla kun kunnat säästävät koronan vuoksi. Verotulot ovat kuitenkin nousussa, ja säästöpäätöksiä ei saa tehdä ennen kuin tiedetään ovatko säästöt tarpeen. 

Nepsy-lapsille sujuva hoitopolku

Jopa viidennes lasten huostaanotoista johtuu siitä, että tarvittavaa psykiatrista hoitoa ei anneta ajoissa tai sopivaa hoitomuotoa ei ole tarjolla. Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ovat Vantaalla osin heitteillä, ja esimerkiksi perheiden tuki erittäin puutteellista.

Tein Even kanssa aloitteen sujuvasta nepsy-lasten hoitopolusta ja diagnosoinnista. Homma pitää saada kuntoon ennen kuin Kerava ja Vantaa tööttäävät organisaatiot yhteen, ja yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, neuvoloiden, koulutoimen ja Keravan kanssa. 

Monet lapset hyötyisivät pienryhmistä, eikä nälitä ole riittävästi. Myös paikkoja varsinaisille polikliinisille luokille on liian vähän. 

Läksy-tuki

Erilaisia läksykerhoja on eri kouluilla. Viranhaltijat vastasivat aloitteeseen muistuttaen monikielisistä ohjaajista. Näistä on ollut iso apu, ja on hienoa että jatkavat, eikä odoteta vuodenvaihteeseen.

Itse pidän ihan tärkeimpänä opettajien antamaa ammattitukea oppimisen haasteisiin. Kolmiportaista tukea on paikoin niukasti ja lain edellyttämää tukea ei saa. Erilaiset läksykerhot ovat hyvä apu, mutta eivät aina tavoita niitä jotka niitä eniten tarvitsisivat.

Terapiatakuu

Nuortenkeskus Nupin palveluun pääsyä odotti kesällä lähes 200. Nuoret ovat yhä intensiivisemmän ja pitemmän hoidon tarpeessa. Nuortenkeskus Nupissa pystytään tarjoamaan ensikäynti pisimmillään kuukauden sisällä yhteydenotosta, mutta varsinainen asiakkuus alkaa keskimäärin 2–4 kuukauden päästä yhteydenotosta.

Masennus, yksinäisyys ja ahdistus ovat läsnä erityisesti nuorten aikuisten elämässä, mutta myös muilla. Sosiaalisten kontaktien puute tuntuu heillä joilla verkostot ovat muutenkin vähäiset. Opintojen keskeytyminen tai huoli valmistumisesta ahdistaa, samoin tulevaisuuden näköalattomuus. Monella on työpaikan säilymiseen, lomautukseen tai työpaikan menettämiseen liittyviä ongelmia. Huono taloudellinen tilanne heijastuu kriisitilanteisiin perheissä.

Korona-aika on luonut tarpeen joustavista sosiaalihuollon palveluista/neuvonnasta mielenterveyspalveluiden rinnalle. Terveyspalveluissa lääkäriaikoja on niukasti: somaattiset sairaudet jäävät hoitamatta tai ovat huonolla hoidolla. Lähetteiden saaminen psykiatriseen jatkohoitoon/terapioihin viivästyy. Hoidon viivästyminen lisää itsemurhia. Kiireettömässä hoitojonossa oli kesällä 200 potilasta ja hoitoon pääsyaika oli noin puolestatoista kuukaudesta kahteen kuukauteen. 

Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamiseen perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, joka on nivottu osaksi Vantaa-Kerava sote-kehittämisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kärkeä (Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa -palvelupaketti). Työryhmä on aloittanut työnsä maaliskuussa 2021 ja sen toimikausi on vuoden 2022 loppuun. Työryhmän jäseninä toimii kaksi nuorisovaltuuston edustajaa. Kesällä kysyttiin nuorilta mielenterveyspalveluiden tarvetta, elokuussa pitäisi olla tulokset. 

Terapiatakuun suuntaan ollaan kahlaamassa ilman aloitettakin. Se, onko poliittista tahtotilaa sijoittaa rahaa niin paljon, että ehkäistäisiin ongelmian kroonistuminen ja putoaminen vaikea- ja kallishoitoksiksi, jää yhä auki. Terapia itsessään vaatii alkupanostuksen, vaikka säästöjä syntyykin varhaisella puuttumisella.

Lisää aiheesta: 

Viimeaikaisia aloitteita:

Tässä koko kaupunginvaltuuston lista

 

§

Otsikko

Liitteet


Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoonpanon muuttaminen

-

4

Sydkustens landskapsförbund r.f. -maakuntaliiton liittokokousedustajat 2021-2025

-

5

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston edustajan nimeäminen toimikaudelle 2021-2025

-

6

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudelle 2021-2025

-

7

Päätösesityksen korjaaminen: Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunta 2021-2025

-

8

Asemakaavamuutos 002290 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 82 Mikkola / Mikkolan laajennusalue

2 kpl

9

Asemakaavan muutos 002371, 52 Veromies / Mondo

2 kpl

10

Vastaus Faysal Abdin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen: läksyavustaja tueksi koululaisille

1 kpl

11

Vastaus Antero Eerolan ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen perheiden mielenterveyspalvelut kuntoon, terapiatakuu myös Vantaalle

1 kpl

12

Vastaus Sirpa Kauppisen ja Eve Rämön sekä 15 muun aloitteeseen sujuva hoitopolku nepsy-lapsille varhaisesta tunnistamisesta tiiviiseen tukeen

1 kpl

13

Vastaus Mika Kasosen ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen koirapuisto Itä-Hakkilaan

1 kpl

14

Vastaus Mika Kasosen ja Tarja Eklundin sekä 30 muun valtuutetun aloitteeseen Rukinpyörän virkistysalueen kunnostuksesta

1 kpl#läksytuki #koulu #kolmiportainentuki #vantaa #opetus #koulutoimi #nepsy-lapsi #neuropsykiatrisestioireilevalapsi #terapiatakuu #mielenterveys #masennus

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.