6.8.2021

Kaupunginhallitus 9.8: Koronan haittojen hoidon rahoituksessa himmaillaan, Tikkurilan kaavarunko lisää kävelykeskustaa, Kiilan ympäristölupahakemusta kritisoitiin ja kokonaisrasituksesta huomautettiin

Kaupunginhallituksessa asiaa koronan haittojen korjausohjelmasta, Tikkurilan kaavarunko luo lisää kävelykeskustaa, Vantaan ja Keravan sote-valmistelun organisointi sekä torpattiin Kiilassa toimintaa laajentava ympäristölupa. Luottamuselinten kokoja pienennetään erityisesti yhtiöiden hallitusten osalta. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut rysäytetään yhteen, tulee pelkän organisaatioiden laatikkoleikin lisäksi puuttua palveluiden reikiin. Puutteita jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia kaupungille ovat esimerkiksi toimimaton nepsylasten diagnosointi- ja hoitopolku, puutteellinen ikäihmisten kuntoutus sekä esimerkiksi psykiatristen palveluiden saamattomuus. Oikea-aikainen ja oikea tehokas hoito säästäisivät miljoonia.

Tämän olen tuonut esiin sekä valtuustossa että kaupunginhallituksessa, mutta tuntuma on että palveluiden reikien kehittämiseen ei Vantaan puolella ole suurta poliittista tahtoa. Riskinä on että säästötavoitteet tuottavat pikemminkin yhä suurempia kustannuksia osaoptimoinnilla ja pihistelyllä taloudellisesti tuottavista parannuksista. 

Uudistuksessa puhutaan liian vähän siitä

 • mihin uudistuksen tulee tähdätä? Mitkä ovat tavoitteet palveluiden laadun ja kattavuuden suhteen, ja miten niitä mittarioidaan?
 • millaisilla hoitokokonaisuuksilla kuntoudutaan parhaiten? Miten ehkäistään onnistuneesti masennusta? Millainen palvelurakenne on optimaallinen kuntalaisille?
 • miten palvelu järjestetään? 
 • mikä on ihmisen käyttöliittymä elämään, kuntaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin? 
 • miten asukkaat voivat vaikuttaa?

Ylipäätään fuusioissa yksi haaste on se, että suurimman organisaaiton organisaatiokulttuuri ja toimintatavat jyräävät. Nyt on hetki havainnoida mitkä asiat toimivat paremmin Keravalla ja mitkä Vantaalla (tai muualla), ja ottaa parhaat käytännöt malliksi. 

Vantaan kaupunki asettaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perustamisen valmistelua varten väliaikaisen konklaavin ja organisoi ja hallinnoi sitä. Aiemmin kaupunginhallitukset ovat kokoontuneet muutamaan otteeseen keskustelemaan yhdessä uudistuksesta. Keravalla uudistusta on ohjannut luottamushenkilöelin, joka on halunnut parantaa sitä että palvelut vastaavat ihmisten tarpeita. Vantaalla tällaista ei ole ollut.

Väliaikaisen toimikunnan jäsenet

 • Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö,
 • Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja
 • Vantaan hallintojohtaja Hanna Ormio.
 • Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, varajäsenenään talousjohtaja, 
 • Keravan perheitä tukevien palveluiden johtaja, varajäsenenään arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja, sekä 
 • Keravan kaupunginsihteeri, varajäsenenään kaupunginkamreeri. 
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustajana on pelastusjohtaja, varajäsenenään riskienhallintapäällikkö.

Uudistus kuormittaa organisaatioita samaan aikaan koronan kanssa. Itsestään selvää ei ole työntekijöiden jaksaminen ja riittävä resursointi niin että kyetään panostamaan uudistuksessa myös toiminnan parantamiseen. Hyvä suunnittelu voi kuitenkin tuottaa parempaa palvelua, lisätä hyvinvointia ja vähentää näiden puutteista johtuvia kustannuksia.

Koronan haittojen hoitoon ohjelma ilman selkeää rahaa

Vantaa päätti koronan haittojen hoidon ohjelmasta useiden pyyntöjen ja puheiden jälkeen. Tämä hyvä. Mutta rahaa heruu haittojen vähentämiseen vain jos taloudesta jää ylimääräistä, ja vasta sitten kun tämä tiedetään vuodenvaihteessa. valtion koronatuista ei vielä tiedä, ja verotulokehityskin on epäselvä. Viime vuonna tehtiin positiivinen tulos, kun koronatukia ja verotulojen kasvua ei huomioitu järin ajoissa.

Iso ongelma ajattelussa on se, että moni haitta korjaamatta tuottaa erittäin merkittäviä kustannuksia - inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan - ja haittojen korjaaminen kannattaisia aloittaa heti.

Esimerkiksi oppimisesta pudonneet kannattaisi ottaa kyytiin heti eikä vasta lukukauden odottelun jälkeen, ja masennukset hoitaa silloin kun eivät ole kroonistuneet syviksi ja kallishoitoksiksi.

Keväällä 21 kaupunki aloitti suunnittelemaan koronan jälkihoitoa ja toipumista. Työ koskee joka toimialaa ja siinä tullaan tekemään konkreettisia nostoja toipumisen ja jälkihoidon varmistamiseksi sekä arvioidaan toimien kustannukset. Tässä työssä olisi kuitenkin tärkeä myös arvioida kustannukset siitä jos haittoja ei vähennetä.

Kaupungin listaamat alueet: 

 • Työllisyyden ja yritysten elpymisen tukeminen 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitovelan kurominen
 • Oppimisvajeen paikkaaminen ja varhaiskasvatuksen tukeminen
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
 • Syrjäytymisen ehkäisy ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet
 • Panostukset osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin sekä harrastuksia ja tapahtumatuotantoa tukevia toimiin.
 • Monikielisen viestinnän vahvistaminen ja maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukeminen 
 • Etäjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 
 • Kaupungin organisaation palautuminen ja kehittäminen 
 • Muut

Vihreät ehdottivat että

 1. Ohjelmassa on kohdennettava budjetin ulkopuolelta rahaa koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan korjaamiseen.
 2. Ohjelman laadinnassa ja toteutuksessa tulee tehdä toimialarajat ylittävää yhteistyötä 
 3. Ohjelmassa tulee huomioida lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, mielenterveys, oppilas- ja opiskelijahuolto, etäopetuksen aiheuttamien haittavaikutusten korjaaminen, nuorten päihteillä ja väkivallalla oireiluun puuttuminen, perheiden tukeminen, aikuisten mielenterveyden tukeminen, vanhusten fyysisen kunnon vahvistaminen ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien korjaaminen.

Vihreät ja vasemmisto tekivät asiaan liittyviä aloitteita, joiden vastaukset ovat nyt käsittelyssä. Vihreiden tiedote asiasta: Vihreät vaativat lisää rahaa koronan haittojen hoitoon. Vihreiden aloitteen allekirjoitti myös Tiina Tuomela, Tanja Vahvelainen ja Juha Malmi (KD).

Rahoitus tarvitaan, jotta kustannukset eivät räjähdä. Ajat ovat epävarmat, mutta kriisin huono hoito jättäisi talouteen vuosikymmeniksi loven. Kyse ei ole vain kaupungin menoista, vaan myös verotuloista ja ihmisten ja alueen taloudellisesta toiminnasta pitkälle eteenpäin.

Kiilassa ympäristön kokonaisrasitus huomioitava

Suomen Paalauskeskus oy hakee lupaa ilta- ja viikonlopputoimintaan ja toiminnan kasvattamiseen. Kiilassa alueen kokonaistilanteeseen kiinnitetään ensimmäist kertaa huomiota!

 • Vantaa suhtautuu kriittisesti toiminnan laajentamiseen. 

Kiilassa moninainen teollinen toiminta on tuottanut merkittäviä ongelmia asukkaille ja ympäristölle, eikä aiemmin eri toimintojen kokonaisrasitusta ole huomioitu. Lausunto annettiin AVI:lle (Etelä-Suomen aluehallintovirasto).

Syvä kiitos kiilan aktiivisille asukkaille jotka ovat tuoneet esille Kiilan haasteita, joita on sitten hyvä nostaa esiin kaupunginhallituksessa.

Tikkurilaan kävelykeskustaa  

Moderni kaupunki laajenee. Kävelykeskusta laajenee Peltolantien alusta radan ali Jokiniemen puolelle saakka. Isoja korttelipihoja suositaan ja korkeita taloja tulee mm. Peltolantien alkuun. Vihreää näkyy pihoilla ja kadun puustossa, ja autojen omistamisen tarpeen ajatellaan vähentyvän.

Alueen asukasluku lähes tuplaantuu 21 000:een ja työpaikkojen määrä nousee neljännä tuhannella 13 500:aan.

Kuva: Kaavarunko ulottuu Joen varresta radan ja luo kokonaishahmotelmaa aina Viertolaan saakka. Kaavarunko on hahmotelma jonka toteutuminen riippuu kuitenkin mm. kiinteistöjen omistajien halusta kehittää aluetta.

Backaksen maanläjitys kiellettiin

Korkein hallinto-oikeus torppasi massiivisen rakennusmaan läjityksen pellolle. Rakentamisessa syntyy enemmän tai vähemmän epämääräistä maata, ja jotkut toimijat ovat keksineet tehdä taloudellista tulosta dumppaamalla maan jonnekin. Huono esimerkki oli oikeuteen päätynyt Golfkentän tapaus (yle), joka herätti Vantaan tekemään riskiarviointia ja yhteistyökumppaneiden taustojen tarkastuksen. 

Kivistön tonttikaupassa säätöä - pienten asuntojen trendi jatkuu

Viime kaupunginhallituksessa äänestettiin Skanskan ja YIT:n rakennusrojektista, joka ei ollut käynnistynyt soimuksessa edellytetyllä tavalla, koska asuntojen ennakkomarkkinoinnissa ei kauppa käynyt. Tarkoituksena oli tuottaa kohtuuhintaista asumista pitämällä tontin myyntihinta alhaisena ja rajaamalla asuntojen hintaa. Pienten asuntijen määrää rajoitettiin tuttuun tapaan.

Keskustelua herätti myös se, että rakennusyhtiön työntekijöiden on mahdollista ostaa näitä asuntoja sijoitusasunnoiksi jos julkisella myynnillä ei kaikkia asuntoja ole varattu. Niinpä riskinä pidettiin että tässä tuotetaan tontin halvalla myyntihinnalla tuettua asuntotuotantoa yrityksen työntekijöiden asuntosijoittamiseen. Veivauksen aikana laskettiin tavoitteita suurempien asuntojen osuudessa sekä siirrettiin aloittamisajankohtaa. Rakentaminen on tarkoitus alkaa kesällä 2021.

Pienten asuntojen iso määrä jollakin alueella saa sen kauttakulkualueeksi eikä alueelta löydy isompaan vaihtavalle mahdollisuuksia. Slummiutumisen vaara kasvaa. Viimeaikoina myös koppimaiset miniasunnot ovat herättäneet keskustelua siinä että suunnittelu ei tapahdu asukkaiden tarpeiden, vaan rakennuskustannusten minimoimisen perusteella. Miniasunnot eivät ole muuntuvia, etätyötilan järjestäminen on haastavampaa ja ikkuna sijoitetaan usein vain pitkulaisen asunnon perälle.

Vantaalla asuntosijoittajat ovatkin usein suurin ostajakunta, eivät itse asujat. Toisaalta Vantaan hintakehitys yksiöissä on ollut muita suuria kaupunkeja maltillisempi kun Vantaa on rakentanut enemmän yksiöitä suhteessa Helsinkiin. Asuntokoko on pienentynyt, toisin kuin monissa EU-maissa.

Luottamushenkilöiden määrä 

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien ynnä muiden luottamuselinten koko ja vaalintaperusteet päätetään. Esimerkiksi yhtiöiden hallitusten paikkamääriä vähennetään aiemmasta, mikä aiheuttaa usein sen, että vain 3 suurinta puoluetta päättää yhtiöissä. Yhtiöitä ovat esimerkiksi siivous- ja ateriapalveluita tuottava Vantti, parkkiyhtiöt ja Vantaan Energia. Osa yhtiöistä siirtyy puhtaaeen virkamiesohjaukseen. Yhitöiden määrän vähentäminen ja hallitusten kohtuullistaminen on hyvä asia.

Iso haaste on avoimuuden puute: kaikkia toimielinten edustajia ei löydy netistä, eikä myöskään kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden esityslistoja ja pöytäkirjoja soveltuvin osin niin että ei haittaa esimerkiksi kilpailua. Kuntayhtymissä (HSY, HSL, HUS) nämä ovat julkisia ilman suurempaa vaivaa. Moni yhtiöistä tuottaa kuntalaisten palveluita ilman että toimii vapailla markkinoilla.

Toinen haaste on Vantaalla poikkeava tapa laskea luottamuspaikat puolueiden kesken: jokainen toimielin aloitetaan alusta (suurin puolue saa ensimmäisen paikan, toiseksi suurin seuraavan jne), eikä huomioida demokratian toteutumista kokonaismäärissä.

Vantaan Energian osakassopimus uusitaan

Osakassopimus lisää taloudellista raportointia omistajakaupungeille - myös oleellisista tapahtumista ja näistä myös tapaamisten välillä, jos jotain sattuu. Samalla vähennetään yhtiön hallituksen jäsenten määrää (Vantaa 3, Helsinki 2 jäsentä) ja painotetaan näiden asiantuntemusta. Asiantuntemus lisää hallituksen arvoa.

Vantaa omistaa yhtiöstä enemmistön, Helsinki vähemmistön. Yhtiö tuottaa vuosittain merkittävän lisän kaupungin kassaan.

Tässä koko esityslista. Kuulen jälleen mielelläni asioista.

OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut päätös/RV-
4Kaupunginvaltuuston 15.6.2021 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/RV-
5Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
6Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.8.2021-31.5.2022 (kvalt) / RV-
7Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
8Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.9.2021-31.5.2022 (kvalt) / RV-
9Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
10Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston vaali toimikaudeksi 2021-2023 (kvalt) / RV-
11Kaupunkiympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
12Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
13Kaupunkitilalautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
14Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
15Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
16Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
17Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
18Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
19Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
20Kaupunkikulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
21Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
22Vantaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
23Uskotut miehet kiinteistötoimituksiin 2021-2025 (kvalt) / RV-
24Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kaupunginvaltuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään (kvalt) / RV-
25Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunta 2021-2025 (kvalt) / RV-
26Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 2021–2025 (kvalt) / RV-
27Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokouksen edustajien nimeäminen 2021 (kvalt) / RV-
28Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston edustajan nimeäminen toimikaudelle 2021-2025 (kvalt) / RV-
29Sydkustens landskapsförbund r.f. -maakuntaliiton liittokokousedustajat 2021-2025 (kvalt) / RV-
30Vantaan kaupungin edustajien nimeäminen Tiedekeskussäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2022-2025 (kvalt) / RV1 kpl
31Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali (kvalt) / RV-
32Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiväedustajien valinta / RV2 kpl
33Oikaisuvaatimus vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 49 / 2021 / RV-
34Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 54 / 2021 / RV-
35Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n muuttaminen (kvalt) / RV2 kpl
36Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen / RV2 kpl
37Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen / RV6 kpl
38Lausunto hallituksen esitykseen laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön valmistelemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi / RV3 kpl
39Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi / RV3 kpl
40Vastaus Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalle kokonaisvaltainen strategia koronakriisistä toipumiseen (kvalt) / RV1 kpl
41Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 3 muun valtuutetun aloitteeseen ohjelma koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi / RV1 kpl
42Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 8 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomasta aamupalasta vantaalaisiin kouluihin / KK1 kpl
43Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi / HW2 kpl
44Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien kierrätysmateriaalilaitoksen toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamislupaa / Suomen Paalauskeskus Oy / HW2 kpl
45Kivistön koulun alueen pysäköintilaitoksen rakentaminen (kvalt) / HW5 kpl
46Tikkurilan kaavarunko 2020 062700 / 60 Hiekkaharju, 61 Tikkurila 62 Jokiniemi, 63 Viertola, 64 Kuninkaala / HP2 kpl
47Asunto Oy Vantaan Elviiran osakekannan myyminen Asunto Oy Vantaan Pegasus -nimiselle yhtiölle ja tontin 23132/12 myyminen Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta As. Oy Vantaan Vega -nimiselle yhtiölle / Skanska Talonrakennus Oy / HW4 kpl
48Määräalojen myynti kiinteistöistä 92-31-1-1 ja 92-416-6-45 Luhtaanmäessä / Semaster Oy / HW1 kpl
49Tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa / YIT Suomi Oy, pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämiseksi peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi, Backas Östergård / HW

***

Avainsanat: #Sote-uudistus #Vantaa-Kerava #VantaanEnergia #luottamushenkilövalinta #kaupunginyhtiöt #Kivistö #korona #avoimuus #asuntopolitiikka #miniasunnot #segregaatio

Sote: Tavoitteista ja mittareista olisi hyvä saada ehdotus valtuustolle tai kaupunginhallitukselle tai vähintäänkin lautakunnalle, sen verran vaiheessa asia oli vielä kysyttäessä.

Pointtini liikenneturvallisuustrategiaan menivät läpi.
- Erityisen tärkeää on pienten lasten koulumatkojen turvallisuuden sekä
- pyöräilyn turvallisuuden parantaminen.
- Sähköpotkulaudat sekä vastaavat tulevaisuuden innovaatiot tulee myös huomioida lainsäädännön tasolla.
- Lainsäädännössä on löydettävä selkeät ratkaisut älyliikenteen eettisiin kysymyksiin.
- Turvallisuustrategiassa ei voi myöskään korostaa liikaa sitä, että talvikunnossapidon parantaminen vähentää terveydenhuollon kustannuksia, ja
- esteettömyydestä on pidettävä kiinni.

10.8.2021 13:17
Sirpa Kauppinen

Vantaan kaupungin nimeämät edustajat hyvinvointialuetta valmistelevaan toimielimeen ovat
- apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö,
- Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja
- hallintojohtaja Hanna Ormio.

20.8.2021 12:41
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
6.8.2021

Kaupunginhallitus 9.8: Koronan haittojen hoidon rahoituksessa himmaillaan, Tikkurilan kaavarunko lisää kävelykeskustaa, Kiilan ympäristölupahakemusta kritisoitiin ja kokonaisrasituksesta huomautettiin

Kaupunginhallituksessa asiaa koronan haittojen korjausohjelmasta, Tikkurilan kaavarunko luo lisää kävelykeskustaa, Vantaan ja Keravan sote-valmistelun organisointi sekä torpattiin Kiilassa toimintaa laajentava ympäristölupa. Luottamuselinten kokoja pienennetään erityisesti yhtiöiden hallitusten osalta. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut rysäytetään yhteen, tulee pelkän organisaatioiden laatikkoleikin lisäksi puuttua palveluiden reikiin. Puutteita jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia kaupungille ovat esimerkiksi toimimaton nepsylasten diagnosointi- ja hoitopolku, puutteellinen ikäihmisten kuntoutus sekä esimerkiksi psykiatristen palveluiden saamattomuus. Oikea-aikainen ja oikea tehokas hoito säästäisivät miljoonia.

Tämän olen tuonut esiin sekä valtuustossa että kaupunginhallituksessa, mutta tuntuma on että palveluiden reikien kehittämiseen ei Vantaan puolella ole suurta poliittista tahtoa. Riskinä on että säästötavoitteet tuottavat pikemminkin yhä suurempia kustannuksia osaoptimoinnilla ja pihistelyllä taloudellisesti tuottavista parannuksista. 

Uudistuksessa puhutaan liian vähän siitä

 • mihin uudistuksen tulee tähdätä? Mitkä ovat tavoitteet palveluiden laadun ja kattavuuden suhteen, ja miten niitä mittarioidaan?
 • millaisilla hoitokokonaisuuksilla kuntoudutaan parhaiten? Miten ehkäistään onnistuneesti masennusta? Millainen palvelurakenne on optimaallinen kuntalaisille?
 • miten palvelu järjestetään? 
 • mikä on ihmisen käyttöliittymä elämään, kuntaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin? 
 • miten asukkaat voivat vaikuttaa?

Ylipäätään fuusioissa yksi haaste on se, että suurimman organisaaiton organisaatiokulttuuri ja toimintatavat jyräävät. Nyt on hetki havainnoida mitkä asiat toimivat paremmin Keravalla ja mitkä Vantaalla (tai muualla), ja ottaa parhaat käytännöt malliksi. 

Vantaan kaupunki asettaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perustamisen valmistelua varten väliaikaisen konklaavin ja organisoi ja hallinnoi sitä. Aiemmin kaupunginhallitukset ovat kokoontuneet muutamaan otteeseen keskustelemaan yhdessä uudistuksesta. Keravalla uudistusta on ohjannut luottamushenkilöelin, joka on halunnut parantaa sitä että palvelut vastaavat ihmisten tarpeita. Vantaalla tällaista ei ole ollut.

Väliaikaisen toimikunnan jäsenet

 • Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö,
 • Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja
 • Vantaan hallintojohtaja Hanna Ormio.
 • Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, varajäsenenään talousjohtaja, 
 • Keravan perheitä tukevien palveluiden johtaja, varajäsenenään arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja, sekä 
 • Keravan kaupunginsihteeri, varajäsenenään kaupunginkamreeri. 
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustajana on pelastusjohtaja, varajäsenenään riskienhallintapäällikkö.

Uudistus kuormittaa organisaatioita samaan aikaan koronan kanssa. Itsestään selvää ei ole työntekijöiden jaksaminen ja riittävä resursointi niin että kyetään panostamaan uudistuksessa myös toiminnan parantamiseen. Hyvä suunnittelu voi kuitenkin tuottaa parempaa palvelua, lisätä hyvinvointia ja vähentää näiden puutteista johtuvia kustannuksia.

Koronan haittojen hoitoon ohjelma ilman selkeää rahaa

Vantaa päätti koronan haittojen hoidon ohjelmasta useiden pyyntöjen ja puheiden jälkeen. Tämä hyvä. Mutta rahaa heruu haittojen vähentämiseen vain jos taloudesta jää ylimääräistä, ja vasta sitten kun tämä tiedetään vuodenvaihteessa. valtion koronatuista ei vielä tiedä, ja verotulokehityskin on epäselvä. Viime vuonna tehtiin positiivinen tulos, kun koronatukia ja verotulojen kasvua ei huomioitu järin ajoissa.

Iso ongelma ajattelussa on se, että moni haitta korjaamatta tuottaa erittäin merkittäviä kustannuksia - inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan - ja haittojen korjaaminen kannattaisia aloittaa heti.

Esimerkiksi oppimisesta pudonneet kannattaisi ottaa kyytiin heti eikä vasta lukukauden odottelun jälkeen, ja masennukset hoitaa silloin kun eivät ole kroonistuneet syviksi ja kallishoitoksiksi.

Keväällä 21 kaupunki aloitti suunnittelemaan koronan jälkihoitoa ja toipumista. Työ koskee joka toimialaa ja siinä tullaan tekemään konkreettisia nostoja toipumisen ja jälkihoidon varmistamiseksi sekä arvioidaan toimien kustannukset. Tässä työssä olisi kuitenkin tärkeä myös arvioida kustannukset siitä jos haittoja ei vähennetä.

Kaupungin listaamat alueet: 

 • Työllisyyden ja yritysten elpymisen tukeminen 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitovelan kurominen
 • Oppimisvajeen paikkaaminen ja varhaiskasvatuksen tukeminen
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
 • Syrjäytymisen ehkäisy ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet
 • Panostukset osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin sekä harrastuksia ja tapahtumatuotantoa tukevia toimiin.
 • Monikielisen viestinnän vahvistaminen ja maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukeminen 
 • Etäjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 
 • Kaupungin organisaation palautuminen ja kehittäminen 
 • Muut

Vihreät ehdottivat että

 1. Ohjelmassa on kohdennettava budjetin ulkopuolelta rahaa koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan korjaamiseen.
 2. Ohjelman laadinnassa ja toteutuksessa tulee tehdä toimialarajat ylittävää yhteistyötä 
 3. Ohjelmassa tulee huomioida lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, mielenterveys, oppilas- ja opiskelijahuolto, etäopetuksen aiheuttamien haittavaikutusten korjaaminen, nuorten päihteillä ja väkivallalla oireiluun puuttuminen, perheiden tukeminen, aikuisten mielenterveyden tukeminen, vanhusten fyysisen kunnon vahvistaminen ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien korjaaminen.

Vihreät ja vasemmisto tekivät asiaan liittyviä aloitteita, joiden vastaukset ovat nyt käsittelyssä. Vihreiden tiedote asiasta: Vihreät vaativat lisää rahaa koronan haittojen hoitoon. Vihreiden aloitteen allekirjoitti myös Tiina Tuomela, Tanja Vahvelainen ja Juha Malmi (KD).

Rahoitus tarvitaan, jotta kustannukset eivät räjähdä. Ajat ovat epävarmat, mutta kriisin huono hoito jättäisi talouteen vuosikymmeniksi loven. Kyse ei ole vain kaupungin menoista, vaan myös verotuloista ja ihmisten ja alueen taloudellisesta toiminnasta pitkälle eteenpäin.

Kiilassa ympäristön kokonaisrasitus huomioitava

Suomen Paalauskeskus oy hakee lupaa ilta- ja viikonlopputoimintaan ja toiminnan kasvattamiseen. Kiilassa alueen kokonaistilanteeseen kiinnitetään ensimmäist kertaa huomiota!

 • Vantaa suhtautuu kriittisesti toiminnan laajentamiseen. 

Kiilassa moninainen teollinen toiminta on tuottanut merkittäviä ongelmia asukkaille ja ympäristölle, eikä aiemmin eri toimintojen kokonaisrasitusta ole huomioitu. Lausunto annettiin AVI:lle (Etelä-Suomen aluehallintovirasto).

Syvä kiitos kiilan aktiivisille asukkaille jotka ovat tuoneet esille Kiilan haasteita, joita on sitten hyvä nostaa esiin kaupunginhallituksessa.

Tikkurilaan kävelykeskustaa  

Moderni kaupunki laajenee. Kävelykeskusta laajenee Peltolantien alusta radan ali Jokiniemen puolelle saakka. Isoja korttelipihoja suositaan ja korkeita taloja tulee mm. Peltolantien alkuun. Vihreää näkyy pihoilla ja kadun puustossa, ja autojen omistamisen tarpeen ajatellaan vähentyvän.

Alueen asukasluku lähes tuplaantuu 21 000:een ja työpaikkojen määrä nousee neljännä tuhannella 13 500:aan.

Kuva: Kaavarunko ulottuu Joen varresta radan ja luo kokonaishahmotelmaa aina Viertolaan saakka. Kaavarunko on hahmotelma jonka toteutuminen riippuu kuitenkin mm. kiinteistöjen omistajien halusta kehittää aluetta.

Backaksen maanläjitys kiellettiin

Korkein hallinto-oikeus torppasi massiivisen rakennusmaan läjityksen pellolle. Rakentamisessa syntyy enemmän tai vähemmän epämääräistä maata, ja jotkut toimijat ovat keksineet tehdä taloudellista tulosta dumppaamalla maan jonnekin. Huono esimerkki oli oikeuteen päätynyt Golfkentän tapaus (yle), joka herätti Vantaan tekemään riskiarviointia ja yhteistyökumppaneiden taustojen tarkastuksen. 

Kivistön tonttikaupassa säätöä - pienten asuntojen trendi jatkuu

Viime kaupunginhallituksessa äänestettiin Skanskan ja YIT:n rakennusrojektista, joka ei ollut käynnistynyt soimuksessa edellytetyllä tavalla, koska asuntojen ennakkomarkkinoinnissa ei kauppa käynyt. Tarkoituksena oli tuottaa kohtuuhintaista asumista pitämällä tontin myyntihinta alhaisena ja rajaamalla asuntojen hintaa. Pienten asuntijen määrää rajoitettiin tuttuun tapaan.

Keskustelua herätti myös se, että rakennusyhtiön työntekijöiden on mahdollista ostaa näitä asuntoja sijoitusasunnoiksi jos julkisella myynnillä ei kaikkia asuntoja ole varattu. Niinpä riskinä pidettiin että tässä tuotetaan tontin halvalla myyntihinnalla tuettua asuntotuotantoa yrityksen työntekijöiden asuntosijoittamiseen. Veivauksen aikana laskettiin tavoitteita suurempien asuntojen osuudessa sekä siirrettiin aloittamisajankohtaa. Rakentaminen on tarkoitus alkaa kesällä 2021.

Pienten asuntojen iso määrä jollakin alueella saa sen kauttakulkualueeksi eikä alueelta löydy isompaan vaihtavalle mahdollisuuksia. Slummiutumisen vaara kasvaa. Viimeaikoina myös koppimaiset miniasunnot ovat herättäneet keskustelua siinä että suunnittelu ei tapahdu asukkaiden tarpeiden, vaan rakennuskustannusten minimoimisen perusteella. Miniasunnot eivät ole muuntuvia, etätyötilan järjestäminen on haastavampaa ja ikkuna sijoitetaan usein vain pitkulaisen asunnon perälle.

Vantaalla asuntosijoittajat ovatkin usein suurin ostajakunta, eivät itse asujat. Toisaalta Vantaan hintakehitys yksiöissä on ollut muita suuria kaupunkeja maltillisempi kun Vantaa on rakentanut enemmän yksiöitä suhteessa Helsinkiin. Asuntokoko on pienentynyt, toisin kuin monissa EU-maissa.

Luottamushenkilöiden määrä 

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien ynnä muiden luottamuselinten koko ja vaalintaperusteet päätetään. Esimerkiksi yhtiöiden hallitusten paikkamääriä vähennetään aiemmasta, mikä aiheuttaa usein sen, että vain 3 suurinta puoluetta päättää yhtiöissä. Yhtiöitä ovat esimerkiksi siivous- ja ateriapalveluita tuottava Vantti, parkkiyhtiöt ja Vantaan Energia. Osa yhtiöistä siirtyy puhtaaeen virkamiesohjaukseen. Yhitöiden määrän vähentäminen ja hallitusten kohtuullistaminen on hyvä asia.

Iso haaste on avoimuuden puute: kaikkia toimielinten edustajia ei löydy netistä, eikä myöskään kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden esityslistoja ja pöytäkirjoja soveltuvin osin niin että ei haittaa esimerkiksi kilpailua. Kuntayhtymissä (HSY, HSL, HUS) nämä ovat julkisia ilman suurempaa vaivaa. Moni yhtiöistä tuottaa kuntalaisten palveluita ilman että toimii vapailla markkinoilla.

Toinen haaste on Vantaalla poikkeava tapa laskea luottamuspaikat puolueiden kesken: jokainen toimielin aloitetaan alusta (suurin puolue saa ensimmäisen paikan, toiseksi suurin seuraavan jne), eikä huomioida demokratian toteutumista kokonaismäärissä.

Vantaan Energian osakassopimus uusitaan

Osakassopimus lisää taloudellista raportointia omistajakaupungeille - myös oleellisista tapahtumista ja näistä myös tapaamisten välillä, jos jotain sattuu. Samalla vähennetään yhtiön hallituksen jäsenten määrää (Vantaa 3, Helsinki 2 jäsentä) ja painotetaan näiden asiantuntemusta. Asiantuntemus lisää hallituksen arvoa.

Vantaa omistaa yhtiöstä enemmistön, Helsinki vähemmistön. Yhtiö tuottaa vuosittain merkittävän lisän kaupungin kassaan.

Tässä koko esityslista. Kuulen jälleen mielelläni asioista.

OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut päätös/RV-
4Kaupunginvaltuuston 15.6.2021 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/RV-
5Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
6Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.8.2021-31.5.2022 (kvalt) / RV-
7Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
8Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.9.2021-31.5.2022 (kvalt) / RV-
9Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
10Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston vaali toimikaudeksi 2021-2023 (kvalt) / RV-
11Kaupunkiympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
12Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
13Kaupunkitilalautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
14Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
15Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
16Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
17Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
18Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
19Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
20Kaupunkikulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
21Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
22Vantaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2021-2025 (kvalt) / RV-
23Uskotut miehet kiinteistötoimituksiin 2021-2025 (kvalt) / RV-
24Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kaupunginvaltuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään (kvalt) / RV-
25Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunta 2021-2025 (kvalt) / RV-
26Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 2021–2025 (kvalt) / RV-
27Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokouksen edustajien nimeäminen 2021 (kvalt) / RV-
28Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston edustajan nimeäminen toimikaudelle 2021-2025 (kvalt) / RV-
29Sydkustens landskapsförbund r.f. -maakuntaliiton liittokokousedustajat 2021-2025 (kvalt) / RV-
30Vantaan kaupungin edustajien nimeäminen Tiedekeskussäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2022-2025 (kvalt) / RV1 kpl
31Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali (kvalt) / RV-
32Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiväedustajien valinta / RV2 kpl
33Oikaisuvaatimus vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 49 / 2021 / RV-
34Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 54 / 2021 / RV-
35Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n muuttaminen (kvalt) / RV2 kpl
36Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen / RV2 kpl
37Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen / RV6 kpl
38Lausunto hallituksen esitykseen laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön valmistelemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi / RV3 kpl
39Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi / RV3 kpl
40Vastaus Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalle kokonaisvaltainen strategia koronakriisistä toipumiseen (kvalt) / RV1 kpl
41Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 3 muun valtuutetun aloitteeseen ohjelma koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi / RV1 kpl
42Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 8 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomasta aamupalasta vantaalaisiin kouluihin / KK1 kpl
43Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi / HW2 kpl
44Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien kierrätysmateriaalilaitoksen toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamislupaa / Suomen Paalauskeskus Oy / HW2 kpl
45Kivistön koulun alueen pysäköintilaitoksen rakentaminen (kvalt) / HW5 kpl
46Tikkurilan kaavarunko 2020 062700 / 60 Hiekkaharju, 61 Tikkurila 62 Jokiniemi, 63 Viertola, 64 Kuninkaala / HP2 kpl
47Asunto Oy Vantaan Elviiran osakekannan myyminen Asunto Oy Vantaan Pegasus -nimiselle yhtiölle ja tontin 23132/12 myyminen Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta As. Oy Vantaan Vega -nimiselle yhtiölle / Skanska Talonrakennus Oy / HW4 kpl
48Määräalojen myynti kiinteistöistä 92-31-1-1 ja 92-416-6-45 Luhtaanmäessä / Semaster Oy / HW1 kpl
49Tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa / YIT Suomi Oy, pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämiseksi peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi, Backas Östergård / HW

***

Avainsanat: #Sote-uudistus #Vantaa-Kerava #VantaanEnergia #luottamushenkilövalinta #kaupunginyhtiöt #Kivistö #korona #avoimuus #asuntopolitiikka #miniasunnot #segregaatio

Sote: Tavoitteista ja mittareista olisi hyvä saada ehdotus valtuustolle tai kaupunginhallitukselle tai vähintäänkin lautakunnalle, sen verran vaiheessa asia oli vielä kysyttäessä.

Pointtini liikenneturvallisuustrategiaan menivät läpi.
- Erityisen tärkeää on pienten lasten koulumatkojen turvallisuuden sekä
- pyöräilyn turvallisuuden parantaminen.
- Sähköpotkulaudat sekä vastaavat tulevaisuuden innovaatiot tulee myös huomioida lainsäädännön tasolla.
- Lainsäädännössä on löydettävä selkeät ratkaisut älyliikenteen eettisiin kysymyksiin.
- Turvallisuustrategiassa ei voi myöskään korostaa liikaa sitä, että talvikunnossapidon parantaminen vähentää terveydenhuollon kustannuksia, ja
- esteettömyydestä on pidettävä kiinni.

10.8.2021 13:17
Sirpa Kauppinen

Vantaan kaupungin nimeämät edustajat hyvinvointialuetta valmistelevaan toimielimeen ovat
- apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö,
- Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja
- hallintojohtaja Hanna Ormio.

20.8.2021 12:41
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.