7.4.2014

Vantaan kaupunginvaltuusto tyrmäsi avoimuuden - asiasta käytiin tiukka keskustelu

Vantaan valtuusto kävi tiukan keskustelun avoimuudesta. Sirpa Kauppisen aloite tytäryhtiöiden avoimuuden lisäämisestä oli tyrmätty jo kaupunginhallituksessa. Tein palautsehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.
Äänestykessä avoimuuden kannalla olivat vihreät ja vasemmistoliitto kokonaisuudessaan, ja sen lisäksi Mika Niikko, Johannes Hirvaskoski, Irja Ansalehto-Salmi, Juha Hirvonen ja Jouni Herranen. Avoimuus hävisi 49 -18. Vasta tämän jälkeen sallittiin suurempia keskustelu.

Palautusesitykseni:
"Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Tämän vuoksi osa kuntapalveluista on siirtynyt pois avoimuuden piiristä. Kuntalaisten olisi kuitenkin oikeus tietää miten heidän rahojaan käytetään. 
Osakeyhtiölaki ei estä sitä, että yhtiöt toimivat avoimesti. Se on valinta. Teen palautusesityksen näillä eväillä: Kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden tulisi noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuutta."
Vasemmisto kannatti vihreiden palautusesitystä. Asia hävisi äänestykessä.
Aloite:

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin osa kuntalaisille tärkeistä, aiemmin julkisuudessa hoidetuista asioista on liukunut avoimuuden piiristä pois pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kaupungin sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin kuin se ei haittaa liiketoimintaa.

 Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan kaupunki määrittää konsernistrategiassaan viestinnästä: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (Vantaan kaupungin konsernistrategia, kv 17.12.2012)

 Esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus (soveltuvin osin) vähentää korruptiota ja turhaa tuhlausta sekä parantaa riskienhallintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys.

Esitämme ettän kaupungin omissa yhtiöissä noudetateaan kaupungin strategian mukaista avoimuutta soveltuvin osin. Osakeyhtiölaki ei estä sitä.

***

Lisää aloitteesta blogissa Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupunkikonserniin

Asiastakäytiin historiallisen pitkä ja vaiheikas keskustelu. Vihreät ja vasemmisto jättivät pöytäkirjalausuman:
"Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä tulee noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta"
Tiedote 7.4.2014
Vantaan kaupunginvaltuusto tyrmäsi avoimuuden

Viidennes kaupunkien toiminnoista on jo yhtiöitetty. Tämä on siirtänyt ison osan päätöksentekoa suljettujen ovien taakse. Myös Vantaalla merkittävä osa varallisuudesta ja toiminnoista on yhtiöitetty ateria-, puhtaus-, kiinteistö- ja vahtimestaripalveluista liikuntapaikkoihin. 

Kaupungin kokonaan omistamissa yhtiöissä voitaisiin noudattaa kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta. Yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset voisivat olla julkisia asiakirjoja. Sirpa Kauppisen ja 29 muun valtuutetun aloite avoimuuden lisäämiseksi kuitenkin tyrmättiin Vantaalla.

Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahan käyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen. Kuntakonsernin tytäryhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin, kun tiedon julkistaminen ei haittaa yhtiöiden toimintaa tai sisällä todellisia liikesalaisuuksia.

- Kuntalaisilla tulisi olla oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään, Sirpa Kauppinen lataa, ja jatkaa: Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Näin on myös yhtiöitetyssä toiminnassa. 

Vihreät ja vasemmistoliitto tekivät palautusehdotuksen, jonka mukaan kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden tulee toimia avoimesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhtiöden esityslistat ja pöytäkirjat olisivat soveltuvin osin julkisia, kuten lautakunnissakin. Kaupungin olemassa oleva toimintakulttuuri on se, että kaupunki vetoaa siihen että kyseessä on yhtiö, ja sen vuoksi siitä ei saa tietoa.

- Vasemmiston mielestä suuri osa yhtiöistä pitäisi purkaa kokonaan, koska se olisi selkeintä, demokraattisinta, eikä yhtiömuodolle ole yleensä kunnollista perustetta. Vähintä olisi kuitenkin avata osakeyhtiöt avoimiksi mahdollisuuksien mukaan, osakeyhtiölaki ei estä läpinäkyvyyttä, toteaa valtuutettu Jussi Saramo.

Lisätietoja: 
    Sirpa Kauppinen, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu,  040 540 4691, siru.kauppinen@vihreat.fi
    Jussi Saramo, kaupunginvaltuutettu, 041 503 4000, jussi.saramo@vasemmistoliitto.fi

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.4.2014

Vantaan kaupunginvaltuusto tyrmäsi avoimuuden - asiasta käytiin tiukka keskustelu

Vantaan valtuusto kävi tiukan keskustelun avoimuudesta. Sirpa Kauppisen aloite tytäryhtiöiden avoimuuden lisäämisestä oli tyrmätty jo kaupunginhallituksessa. Tein palautsehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.
Äänestykessä avoimuuden kannalla olivat vihreät ja vasemmistoliitto kokonaisuudessaan, ja sen lisäksi Mika Niikko, Johannes Hirvaskoski, Irja Ansalehto-Salmi, Juha Hirvonen ja Jouni Herranen. Avoimuus hävisi 49 -18. Vasta tämän jälkeen sallittiin suurempia keskustelu.

Palautusesitykseni:
"Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Tämän vuoksi osa kuntapalveluista on siirtynyt pois avoimuuden piiristä. Kuntalaisten olisi kuitenkin oikeus tietää miten heidän rahojaan käytetään. 
Osakeyhtiölaki ei estä sitä, että yhtiöt toimivat avoimesti. Se on valinta. Teen palautusesityksen näillä eväillä: Kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden tulisi noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuutta."
Vasemmisto kannatti vihreiden palautusesitystä. Asia hävisi äänestykessä.
Aloite:

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin osa kuntalaisille tärkeistä, aiemmin julkisuudessa hoidetuista asioista on liukunut avoimuuden piiristä pois pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kaupungin sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin kuin se ei haittaa liiketoimintaa.

 Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan kaupunki määrittää konsernistrategiassaan viestinnästä: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (Vantaan kaupungin konsernistrategia, kv 17.12.2012)

 Esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus (soveltuvin osin) vähentää korruptiota ja turhaa tuhlausta sekä parantaa riskienhallintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys.

Esitämme ettän kaupungin omissa yhtiöissä noudetateaan kaupungin strategian mukaista avoimuutta soveltuvin osin. Osakeyhtiölaki ei estä sitä.

***

Lisää aloitteesta blogissa Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupunkikonserniin

Asiastakäytiin historiallisen pitkä ja vaiheikas keskustelu. Vihreät ja vasemmisto jättivät pöytäkirjalausuman:
"Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä tulee noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta"
Tiedote 7.4.2014
Vantaan kaupunginvaltuusto tyrmäsi avoimuuden

Viidennes kaupunkien toiminnoista on jo yhtiöitetty. Tämä on siirtänyt ison osan päätöksentekoa suljettujen ovien taakse. Myös Vantaalla merkittävä osa varallisuudesta ja toiminnoista on yhtiöitetty ateria-, puhtaus-, kiinteistö- ja vahtimestaripalveluista liikuntapaikkoihin. 

Kaupungin kokonaan omistamissa yhtiöissä voitaisiin noudattaa kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta. Yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset voisivat olla julkisia asiakirjoja. Sirpa Kauppisen ja 29 muun valtuutetun aloite avoimuuden lisäämiseksi kuitenkin tyrmättiin Vantaalla.

Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahan käyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen. Kuntakonsernin tytäryhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin, kun tiedon julkistaminen ei haittaa yhtiöiden toimintaa tai sisällä todellisia liikesalaisuuksia.

- Kuntalaisilla tulisi olla oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään, Sirpa Kauppinen lataa, ja jatkaa: Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Näin on myös yhtiöitetyssä toiminnassa. 

Vihreät ja vasemmistoliitto tekivät palautusehdotuksen, jonka mukaan kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden tulee toimia avoimesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhtiöden esityslistat ja pöytäkirjat olisivat soveltuvin osin julkisia, kuten lautakunnissakin. Kaupungin olemassa oleva toimintakulttuuri on se, että kaupunki vetoaa siihen että kyseessä on yhtiö, ja sen vuoksi siitä ei saa tietoa.

- Vasemmiston mielestä suuri osa yhtiöistä pitäisi purkaa kokonaan, koska se olisi selkeintä, demokraattisinta, eikä yhtiömuodolle ole yleensä kunnollista perustetta. Vähintä olisi kuitenkin avata osakeyhtiöt avoimiksi mahdollisuuksien mukaan, osakeyhtiölaki ei estä läpinäkyvyyttä, toteaa valtuutettu Jussi Saramo.

Lisätietoja: 
    Sirpa Kauppinen, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu,  040 540 4691, siru.kauppinen@vihreat.fi
    Jussi Saramo, kaupunginvaltuutettu, 041 503 4000, jussi.saramo@vasemmistoliitto.fi

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.