24.4.2014

Pähkinärinteen ja Tikkurilan keskustan uudistaminen - kaupunginhallituksen lista 28.4.

Lähes koko Pohjoispähkinärinteen kaava uudistetaan: pysäköintiä, tiivistysrakentamista, ulkoasunormeja, palveluasunto yms. Myös Tikkurilan keskustaa tiivistetään: asuntoja ja liiketilaa tulee paljon lisää. Ystävyyskaupunkirahoja taas käytetään Rastatin matkaan - haluaisin kysyä miten asukkaat asiasta hyötyvät.

Pähkinärinteen kaava

Kaavamuutoksessa järjestellään autopaikkoja ja annetaan esimerkiksi julkisivumääräyksiä arkkitehtuurista. Lisäksi Lammaspolku 12:n rakentamattomalle Y-tontille sallitaan erityis- ja palveluasumista viisikerroksiseen uudisrakennukseen (1 800 k-m2).

Uudessa pysäköintisuunnitelmassa on pyritty löytämään autopaikat mahdollisimman läheltä asuntoa. Pysäköintiä ei sijoitu Pähkinäpuistoon. Pysäköintisuunnitelma edellyttää kerrostaloilta 89 lisäpaikan rakentamista, kun voimassa olevan asemakaavan mukaan tulisi rakentaa lisää 367 paikkaa. Vieraspysäköinti on järjestetty kadunvarsipysäköintinä.

Asemakaava saatetaan ajan tasalle myös virkistys-, luonnonsuojelu- ja vesialueiden osalta. Pähkinäpuiston pähkinäpensaslehto on rauhoitettu 2002.

Näitä ja muita tarkemmin kaavaselostuksessa. 

Kaupunginhallituksen koko lista:

Valitettavasti kt-web -järjestelmä ei tekohetkellä toiminut, joten tässä ei ole linkkejä.

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut päätös / Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku Pohjola Pankki Oyj pääjärjestäjänä /

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/

5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

6 Kaupunginvaltuuston 7.4.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot

7 Vastaus valtuutettu Timo Auvisen ja 26 muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämistä vuosittain yhdelle alaluokkien ikäryhmälle Vantaalla (kvalt) /

- Tämä jätettiin edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa pöydlle, sillä Vihreät ja Perussuomalaiset eivät olleet tyytyväisiä vastaukseen. Perussuomalaiset haluvat selvittää mm. psonsoreiden hankitaa. Energia-areena olisi  lähtenyt sponsoroimaan tätä, mutta muita sponsoreita ei kysytty. Kustannuksiin vedoten (25 000-30 000e) tätä esitetään hylättäväksi.

8 Puitesopimus ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (Ammattikorkeakoulut DIAK ja Metropolia)

- Vantaan kaupunki tarjoaa eri yksiöissä työharjoittelua ammattiin opiskeleville.

9 Eron myöntäminen Sini Alénille monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä sekä neuvottelukunnan täydentäminen

- VAlitaan vihreiden yleiskokouksessa valitun Tewodros Gudayn.

10 Eron myöntäminen Max Mannolalle opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

11 Jari Jyrkänkosken luottamustehtävien päättyminen ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) koivukylän aluetoimikunna varajäsenen tehtävään

- Maria Salonen

12 Tuomas Rinteen luottamustehtävien päättyminen ja Tikkurilan aluetoimikunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

- Tewodros Guday

13 Rastattin piirikunnan kutsu

- Vantaan ystävyyskaupungissa Rastatissa on perinteisesti reissannut porukkaa. Nyt Kari Nenonen ja kaupungin virallinen valtuuskunta on kutsutt 19.–21.9.2014. Vierailusta sovittiin alustavasti maaneuvos Bäuerlen ja kaupunginjohtaja Nenosen tapaamisessa toukokuussa 2013. Tällöin sovittiin myös Rastattin piirikunnan virallisen valtuuskunnan vastavierailuista Vantaalle syksyllä 2015. Tarkoituksena on mm. osallistua perinteiseen Gernsbach’in vanhakaupunkijuhlaan (Gernsbacher Altstadtfest), jonka ainutlaatuisena kohokohtana on musiikki-ilotulitus.

- Hyvä kysymys on, miten tämä tukee kaupungin ydinpalveluita, joita karsitaan? Miten vantaalaiset hyötyvät isokenkäisten reissuista?

14 Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset

- Jumbo, lentoasema ja 8 kaupungin toimipaikkaa, hoitolaitoksissa saa äänestää hoidettavat.

15 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntöjen muuttaminen (kvalt ), Kaupunginahallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosääntö, Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö

16 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

18 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 2 / 2014 /

19 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 60 / 2014 /

20 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

21 Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014-2017 (kvalt)

- Monikulttuurisuusohjelma menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi.

22 Kuulakuja 3:n tilojen vuokraaminen alueen asukastilaksi

- Länsimäessä tarve isompiin asukastiloihin, mutta niitä ei ole löytynyt. Solmitaan vuokrasopimus järjestöjen kanssa.

23 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

24 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

25 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan johtosääntöjen muuttaminen (kvalt)

26 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

- Kesätyöseteleitä järjestöille ja yrityksille.

27 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

28 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Tom Ekström / Pekka ja Ulla Karhumaa; Karttaliite kaupan kohteesta;

29 Toteuttamissopimus Ylästöntien parantamiseksi välillä Vantaanlaaksontie – Lentoasemantie; Ylästöntien parantamisen välillä Vantaanlaaksontie - Lentoasemantie toteutussopimus; Ylästöntien tiesuunnitelma välillä Vantaanlaaksontie - Lentoasemantie;

- Tässä on hyvä paikka kysyä, minkä tasoista tietä tehdään: Käytetäänkö Espoota kalliimpia reunakivia yms. Teihin palaa paljon rahaa, ja osa on vähän liian vimpan päälle tehtyä. Budjettikeskustelussa vakuutettiin että investointibudjetissakin katsotaan tarkasti euroja, mutta toteutuneet hankkeet ovat olleet usein kalliita ratkaisuja. 

30 Tarjouskilpailun järjestäminen yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Destian entisellä varikkoalueella Hakunilassa; Kartta Hakunilan kilpailualueesta

31 Asemakaavamuutos 002154 ja tonttijaon muutos, 26 Petikko / Tiilitie 4 (kvalt); Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Vantaan Tiilitie 4, 16.4.2014;

- Asemakaavamuutoksella laajennetaan teollisuusvarastoa. Laajennuksen suuruus on 1 150 k-m2 ja tontin uusi rakennusoikeus 5 050 k-m2.

32 Asemakaavamuutos 001515, 12 Hämeenkylä, Pähkinärinne (kvalt); Asemakaavamuutosselostus 20.1.2014, 28.4.2014 tarkistettu / Asemakaavamuutos 001515, 12 Hämeenkylä, Pähkinärinne

33 Asemakaavamuutos 002200, 62 Jokiniemi / Assistenttien talo

- Assistenttien talosta tulisi asuinrakennus. Havainnekuvan mukaan metsäntutkimuslaitoksen viereen tuleva uudisrakennus ei mielestäni istu vanhojan talojen piiriin laatikkomaisella muodollaan ja syvennetyillä parvekkeillaan. Harjakatto ja ympäristöivää arkkitehtuuria toistava muotokieli olisi parempi. Tämä on luonnollisesti mielipidekysymys.

34 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002200 Mestarinikkarit Oy ja Kasematti Oy; Kunnallistekniikan sopimus/Nikkarit; Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002200 Mestarinikkarit Oy ja Kasematti Oy

35 Asemakaava ja asemakaavamuutos 250900 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan työpaikka- alueet 1 (kvalt); Lausunnot ja vastineet 14.4.2014 / Asemakaava ja asemakaavamuutos 250900 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan työpaikka-alueet

36 Tikkurilan keskustan kaavarunko 062600 ; Kaavarunkoselostus 14.4.2014 / Tikkurilan keskustan kaavarunko 062600 

- Tikkurilan keskustan aluetta kehitetään ja tiivistetään. Kaupunkimaisuus lisääntyy.

- Valtaosa uudisrakentamisesta on asumista. Uusia asuntoja kaavarungon alueella valmistuu lähivuosikymmeninä noin 5 000 – 6 000 uudelle asukkaalle eli noin 250 000 kerrosneliömetriä. Lisäksi voimassa olevissa asemakaavoissa on käyttämätöntä kaavavarantoa, mikä nostaa kokonaisrakennusoikeuden määrän noin 300 000 kerrosneliömetriin.

- Liike- ja toimitilojen osuus ei ole yhtä suuri, vaikka kadunvarsien alimmat kerrokset ovatkin keskusta- alueella yleensä liiketiloja (ja toivottavasti elävää ja viihtyvyisää kaupunkia lisääviä palveluita). Suurimmat varaukset liiketiloille ovat  Asematien ja Tikkuraitin muodostamalla akselilla. Liiketilojen lisäys nykyiseen verrattuna on kaavarungon alueella noin 30 000 – 40 000 kerrosneliömetriä. Radan itäreuna Jokiniemessä on altista ratamelulle, joten ainakin alimmat kerrokset ovat luontevia liike- ja toimitilarakentamiseen. Toimitilojen määrä on Jokiniemessä noin 70 000 – 80 000 kerrosneliömetriä.

- Uusia virkistysalueita, kaupunkipuistoja on osoitettu kolmeen kohteeseen: Keravanjoen rantaan puretun Villa Åvikin paikalle, Jokiniemeen teollisuusradan tilalle ja Tikkurilanpuiston laajennukseksi kirjaston edustalle.

37 Asemakaavamuutos 002199, 23 Kivistö / Kylänpääntie 2 (kvalt); Lausunnot ja vastineet 14.4.2014 / Asemakaavamuutos 002199, 23 Kivistö / Kylänpääntie 2

38 Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 1 pysäköintimallin muuttamisesta / Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki ; Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 1 pysäköintimallin muuttamiseksi/yhteistyötahojen allekirjoittama .

39 Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 3 pysäköintimallin muuttamisesta/Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki

40 Maa-alueen vuokrasopimus / Mia ja Janne Maikola

41 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvasta / Lassila & Tikanoja Oyj, Konalan siirtokuormausasema, Betonitie 5, 00390 Helsinki ; Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.3.2014

42 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiatuotannossa; Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Helsingin Energian biopolttoaineiden; käytön lisääminen Helsingin energiatuotannossa

43 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvasta / Rudus Oy, Konalan kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen toiminta sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ; Aluehallintovirasto päätös

 

Kokous meniesityslistan mukaan Lukuunottamatta Turpakeikkaa ja pöytäkirjalausumaan koululaisten itsenäisyyspäiväjuhlan pöytäkirjalausumaa.

Auvisen aloite itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämisestä:

Vihreät yhtyivät Perussuomalaisten pöytäkirjalausumaan, jossa toivottaan selvitettävän vielä sponsorirahoitusta. Aloite käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Turpakeikan avustus:

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta Korso-Koivukylän aluetoimikunnan pöytäkirjaan, jossa Turpakeikka Ry:ltä oli evätty avustus. Turpakeikka on väkivaltaisten kansan kamppailulajien tapahtuma, joka pyrkii siirtämään tappelut kadulta kehään.

Tapahtuma täytti kaikki avustukselta vaadittavat kriteerit. Lautakunnassa esittelijä olisi antanut avustuksen, mutta jyrättiin yksimielisesti. Internet-sivujen perusteella tilaisuus huokuu adrenaliinia. Väkivallasta huolimatta järjestöjen tulisi olla yhdenvertaisia avustusten antamisessa. Summaa (5000,-) tulee kuitenkin pohtia vielä sillä se on aika korkea suhteessa muihin ja omarahoitukseen.

Assistenttien talo:

Uudisrakentaminen ei istu vanhaan miljööseen. Suomalainen arkkitehtikoulutus tuottaa abstravoinnin mestareita, mikä tuottaa betonilaatikoita. Kartanonkosken suunnittelivat ruotsalais- tai tanskalaisarkkitehdit, eivät suomalaiset.

Abstravointi on hieno asia, mutta ei sovi ihan joka paikkaan. Vaikka uudisrakennukset ovat yksilöinä tasapainoisia ja hyviä, ne pilaavat historiallisen miljöön hengen. Asiaan ei kaupunginhallitus kuitenkaan osannut tehdä muutosta, sillä ulkonäköasiat ovat perinteisesti kuuluneet arkkitehdeille, vaikka kaupunginhallitus juridisesti päättää ja on vastuussa kaavoista.. Asia tulee vielä valtuustoon.

Kaupunkisuunnitteluslangissa ”ajallinen kerrostuma” tarkoittaa sitä, että täydennysrakentamista ei yritetä sovittaa vanhempien rakennusten henkeen. Tämä on hyvin tyypillistä suomalaiselle arkkitehtuurille.

Rastatin matka ja ystävyyskaupunkitoiminnan hyödyt:

Rastatiin lähetetään kaupungin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta koostuva pieni delegaatio. Pyysin ystävyyskaupunkitoiminnasta esittelyä tulevaisuudessa: mitä ne ovat, ja minkälaista toimintaa se on ja mitä hyötyjä se pitää sisällään. Toivoisin, että kaupungin vähät roposet käytetään niin että siitä hyötyvät asukkaat. Esimerkiksi opitaan parempaa hallintoa tai viedään kaupunkilaisten kulttuurijärjestöjen tuotteita – tai tuuletetaan edes kansalaisia. Tällainen esittely tulee pyynnöstäni myöhemmin kaupunginhallitukselle.

28.4.2014 17:34
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.4.2014

Pähkinärinteen ja Tikkurilan keskustan uudistaminen - kaupunginhallituksen lista 28.4.

Lähes koko Pohjoispähkinärinteen kaava uudistetaan: pysäköintiä, tiivistysrakentamista, ulkoasunormeja, palveluasunto yms. Myös Tikkurilan keskustaa tiivistetään: asuntoja ja liiketilaa tulee paljon lisää. Ystävyyskaupunkirahoja taas käytetään Rastatin matkaan - haluaisin kysyä miten asukkaat asiasta hyötyvät.

Pähkinärinteen kaava

Kaavamuutoksessa järjestellään autopaikkoja ja annetaan esimerkiksi julkisivumääräyksiä arkkitehtuurista. Lisäksi Lammaspolku 12:n rakentamattomalle Y-tontille sallitaan erityis- ja palveluasumista viisikerroksiseen uudisrakennukseen (1 800 k-m2).

Uudessa pysäköintisuunnitelmassa on pyritty löytämään autopaikat mahdollisimman läheltä asuntoa. Pysäköintiä ei sijoitu Pähkinäpuistoon. Pysäköintisuunnitelma edellyttää kerrostaloilta 89 lisäpaikan rakentamista, kun voimassa olevan asemakaavan mukaan tulisi rakentaa lisää 367 paikkaa. Vieraspysäköinti on järjestetty kadunvarsipysäköintinä.

Asemakaava saatetaan ajan tasalle myös virkistys-, luonnonsuojelu- ja vesialueiden osalta. Pähkinäpuiston pähkinäpensaslehto on rauhoitettu 2002.

Näitä ja muita tarkemmin kaavaselostuksessa. 

Kaupunginhallituksen koko lista:

Valitettavasti kt-web -järjestelmä ei tekohetkellä toiminut, joten tässä ei ole linkkejä.

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut päätös / Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku Pohjola Pankki Oyj pääjärjestäjänä /

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/

5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

6 Kaupunginvaltuuston 7.4.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot

7 Vastaus valtuutettu Timo Auvisen ja 26 muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämistä vuosittain yhdelle alaluokkien ikäryhmälle Vantaalla (kvalt) /

- Tämä jätettiin edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa pöydlle, sillä Vihreät ja Perussuomalaiset eivät olleet tyytyväisiä vastaukseen. Perussuomalaiset haluvat selvittää mm. psonsoreiden hankitaa. Energia-areena olisi  lähtenyt sponsoroimaan tätä, mutta muita sponsoreita ei kysytty. Kustannuksiin vedoten (25 000-30 000e) tätä esitetään hylättäväksi.

8 Puitesopimus ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (Ammattikorkeakoulut DIAK ja Metropolia)

- Vantaan kaupunki tarjoaa eri yksiöissä työharjoittelua ammattiin opiskeleville.

9 Eron myöntäminen Sini Alénille monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä sekä neuvottelukunnan täydentäminen

- VAlitaan vihreiden yleiskokouksessa valitun Tewodros Gudayn.

10 Eron myöntäminen Max Mannolalle opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

11 Jari Jyrkänkosken luottamustehtävien päättyminen ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) koivukylän aluetoimikunna varajäsenen tehtävään

- Maria Salonen

12 Tuomas Rinteen luottamustehtävien päättyminen ja Tikkurilan aluetoimikunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

- Tewodros Guday

13 Rastattin piirikunnan kutsu

- Vantaan ystävyyskaupungissa Rastatissa on perinteisesti reissannut porukkaa. Nyt Kari Nenonen ja kaupungin virallinen valtuuskunta on kutsutt 19.–21.9.2014. Vierailusta sovittiin alustavasti maaneuvos Bäuerlen ja kaupunginjohtaja Nenosen tapaamisessa toukokuussa 2013. Tällöin sovittiin myös Rastattin piirikunnan virallisen valtuuskunnan vastavierailuista Vantaalle syksyllä 2015. Tarkoituksena on mm. osallistua perinteiseen Gernsbach’in vanhakaupunkijuhlaan (Gernsbacher Altstadtfest), jonka ainutlaatuisena kohokohtana on musiikki-ilotulitus.

- Hyvä kysymys on, miten tämä tukee kaupungin ydinpalveluita, joita karsitaan? Miten vantaalaiset hyötyvät isokenkäisten reissuista?

14 Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset

- Jumbo, lentoasema ja 8 kaupungin toimipaikkaa, hoitolaitoksissa saa äänestää hoidettavat.

15 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntöjen muuttaminen (kvalt ), Kaupunginahallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosääntö, Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö

16 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

18 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 2 / 2014 /

19 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 60 / 2014 /

20 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

21 Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014-2017 (kvalt)

- Monikulttuurisuusohjelma menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi.

22 Kuulakuja 3:n tilojen vuokraaminen alueen asukastilaksi

- Länsimäessä tarve isompiin asukastiloihin, mutta niitä ei ole löytynyt. Solmitaan vuokrasopimus järjestöjen kanssa.

23 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

24 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

25 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan johtosääntöjen muuttaminen (kvalt)

26 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

- Kesätyöseteleitä järjestöille ja yrityksille.

27 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

28 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Tom Ekström / Pekka ja Ulla Karhumaa; Karttaliite kaupan kohteesta;

29 Toteuttamissopimus Ylästöntien parantamiseksi välillä Vantaanlaaksontie – Lentoasemantie; Ylästöntien parantamisen välillä Vantaanlaaksontie - Lentoasemantie toteutussopimus; Ylästöntien tiesuunnitelma välillä Vantaanlaaksontie - Lentoasemantie;

- Tässä on hyvä paikka kysyä, minkä tasoista tietä tehdään: Käytetäänkö Espoota kalliimpia reunakivia yms. Teihin palaa paljon rahaa, ja osa on vähän liian vimpan päälle tehtyä. Budjettikeskustelussa vakuutettiin että investointibudjetissakin katsotaan tarkasti euroja, mutta toteutuneet hankkeet ovat olleet usein kalliita ratkaisuja. 

30 Tarjouskilpailun järjestäminen yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Destian entisellä varikkoalueella Hakunilassa; Kartta Hakunilan kilpailualueesta

31 Asemakaavamuutos 002154 ja tonttijaon muutos, 26 Petikko / Tiilitie 4 (kvalt); Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Vantaan Tiilitie 4, 16.4.2014;

- Asemakaavamuutoksella laajennetaan teollisuusvarastoa. Laajennuksen suuruus on 1 150 k-m2 ja tontin uusi rakennusoikeus 5 050 k-m2.

32 Asemakaavamuutos 001515, 12 Hämeenkylä, Pähkinärinne (kvalt); Asemakaavamuutosselostus 20.1.2014, 28.4.2014 tarkistettu / Asemakaavamuutos 001515, 12 Hämeenkylä, Pähkinärinne

33 Asemakaavamuutos 002200, 62 Jokiniemi / Assistenttien talo

- Assistenttien talosta tulisi asuinrakennus. Havainnekuvan mukaan metsäntutkimuslaitoksen viereen tuleva uudisrakennus ei mielestäni istu vanhojan talojen piiriin laatikkomaisella muodollaan ja syvennetyillä parvekkeillaan. Harjakatto ja ympäristöivää arkkitehtuuria toistava muotokieli olisi parempi. Tämä on luonnollisesti mielipidekysymys.

34 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002200 Mestarinikkarit Oy ja Kasematti Oy; Kunnallistekniikan sopimus/Nikkarit; Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002200 Mestarinikkarit Oy ja Kasematti Oy

35 Asemakaava ja asemakaavamuutos 250900 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan työpaikka- alueet 1 (kvalt); Lausunnot ja vastineet 14.4.2014 / Asemakaava ja asemakaavamuutos 250900 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan työpaikka-alueet

36 Tikkurilan keskustan kaavarunko 062600 ; Kaavarunkoselostus 14.4.2014 / Tikkurilan keskustan kaavarunko 062600 

- Tikkurilan keskustan aluetta kehitetään ja tiivistetään. Kaupunkimaisuus lisääntyy.

- Valtaosa uudisrakentamisesta on asumista. Uusia asuntoja kaavarungon alueella valmistuu lähivuosikymmeninä noin 5 000 – 6 000 uudelle asukkaalle eli noin 250 000 kerrosneliömetriä. Lisäksi voimassa olevissa asemakaavoissa on käyttämätöntä kaavavarantoa, mikä nostaa kokonaisrakennusoikeuden määrän noin 300 000 kerrosneliömetriin.

- Liike- ja toimitilojen osuus ei ole yhtä suuri, vaikka kadunvarsien alimmat kerrokset ovatkin keskusta- alueella yleensä liiketiloja (ja toivottavasti elävää ja viihtyvyisää kaupunkia lisääviä palveluita). Suurimmat varaukset liiketiloille ovat  Asematien ja Tikkuraitin muodostamalla akselilla. Liiketilojen lisäys nykyiseen verrattuna on kaavarungon alueella noin 30 000 – 40 000 kerrosneliömetriä. Radan itäreuna Jokiniemessä on altista ratamelulle, joten ainakin alimmat kerrokset ovat luontevia liike- ja toimitilarakentamiseen. Toimitilojen määrä on Jokiniemessä noin 70 000 – 80 000 kerrosneliömetriä.

- Uusia virkistysalueita, kaupunkipuistoja on osoitettu kolmeen kohteeseen: Keravanjoen rantaan puretun Villa Åvikin paikalle, Jokiniemeen teollisuusradan tilalle ja Tikkurilanpuiston laajennukseksi kirjaston edustalle.

37 Asemakaavamuutos 002199, 23 Kivistö / Kylänpääntie 2 (kvalt); Lausunnot ja vastineet 14.4.2014 / Asemakaavamuutos 002199, 23 Kivistö / Kylänpääntie 2

38 Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 1 pysäköintimallin muuttamisesta / Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki ; Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 1 pysäköintimallin muuttamiseksi/yhteistyötahojen allekirjoittama .

39 Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 3 pysäköintimallin muuttamisesta/Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki

40 Maa-alueen vuokrasopimus / Mia ja Janne Maikola

41 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvasta / Lassila & Tikanoja Oyj, Konalan siirtokuormausasema, Betonitie 5, 00390 Helsinki ; Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.3.2014

42 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiatuotannossa; Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Helsingin Energian biopolttoaineiden; käytön lisääminen Helsingin energiatuotannossa

43 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvasta / Rudus Oy, Konalan kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen toiminta sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ; Aluehallintovirasto päätös

 

Kokous meniesityslistan mukaan Lukuunottamatta Turpakeikkaa ja pöytäkirjalausumaan koululaisten itsenäisyyspäiväjuhlan pöytäkirjalausumaa.

Auvisen aloite itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämisestä:

Vihreät yhtyivät Perussuomalaisten pöytäkirjalausumaan, jossa toivottaan selvitettävän vielä sponsorirahoitusta. Aloite käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Turpakeikan avustus:

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta Korso-Koivukylän aluetoimikunnan pöytäkirjaan, jossa Turpakeikka Ry:ltä oli evätty avustus. Turpakeikka on väkivaltaisten kansan kamppailulajien tapahtuma, joka pyrkii siirtämään tappelut kadulta kehään.

Tapahtuma täytti kaikki avustukselta vaadittavat kriteerit. Lautakunnassa esittelijä olisi antanut avustuksen, mutta jyrättiin yksimielisesti. Internet-sivujen perusteella tilaisuus huokuu adrenaliinia. Väkivallasta huolimatta järjestöjen tulisi olla yhdenvertaisia avustusten antamisessa. Summaa (5000,-) tulee kuitenkin pohtia vielä sillä se on aika korkea suhteessa muihin ja omarahoitukseen.

Assistenttien talo:

Uudisrakentaminen ei istu vanhaan miljööseen. Suomalainen arkkitehtikoulutus tuottaa abstravoinnin mestareita, mikä tuottaa betonilaatikoita. Kartanonkosken suunnittelivat ruotsalais- tai tanskalaisarkkitehdit, eivät suomalaiset.

Abstravointi on hieno asia, mutta ei sovi ihan joka paikkaan. Vaikka uudisrakennukset ovat yksilöinä tasapainoisia ja hyviä, ne pilaavat historiallisen miljöön hengen. Asiaan ei kaupunginhallitus kuitenkaan osannut tehdä muutosta, sillä ulkonäköasiat ovat perinteisesti kuuluneet arkkitehdeille, vaikka kaupunginhallitus juridisesti päättää ja on vastuussa kaavoista.. Asia tulee vielä valtuustoon.

Kaupunkisuunnitteluslangissa ”ajallinen kerrostuma” tarkoittaa sitä, että täydennysrakentamista ei yritetä sovittaa vanhempien rakennusten henkeen. Tämä on hyvin tyypillistä suomalaiselle arkkitehtuurille.

Rastatin matka ja ystävyyskaupunkitoiminnan hyödyt:

Rastatiin lähetetään kaupungin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta koostuva pieni delegaatio. Pyysin ystävyyskaupunkitoiminnasta esittelyä tulevaisuudessa: mitä ne ovat, ja minkälaista toimintaa se on ja mitä hyötyjä se pitää sisällään. Toivoisin, että kaupungin vähät roposet käytetään niin että siitä hyötyvät asukkaat. Esimerkiksi opitaan parempaa hallintoa tai viedään kaupunkilaisten kulttuurijärjestöjen tuotteita – tai tuuletetaan edes kansalaisia. Tällainen esittely tulee pyynnöstäni myöhemmin kaupunginhallitukselle.

28.4.2014 17:34
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.