15.12.2013

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupunkikonserniin

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin julkisuudessa hoidetuista asioista on tullut salaisia pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kuntalaisilla tulisi kuitenkin olla oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään.

Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahankäyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen.

Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan konsernin tytäryhtiöt voivat itse päättää toimintansa läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Tätä myös kaupunki edellyttää valtuuston hyväksymässä konsernistrategiassa: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (1.1.2013 alkaen)

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Tämä on näin myös yhtiöitetyssä toiminnassa. Tällä hetkellä nämä periaatteet eivät toimi. Avoin tiedotus kuuluu myös moderniin liikkeenjohtoon.

Avoin tiedotus ja läpinäkyvyys vähentää mm. tuhlausta sekä parantaa yhtiöiden maineen- ja riskienhallintaa. Läpinäkyvyys vähentää myös korruptiota ja huonoa hallintotapaa.

Kaupunki-konsernin tytäryhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin, kun kysymys ei ole liikesalaisuuksista tai tiedon julkistaminen ei haittaa liiketoimintaa. Näin ei vain ole ollut tapana.

Tein valtuustoaloitteen kaupunkikonsernin avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

***

Valtuustoaloite avoimuuden parantamiseksi Vantaan kaupungin konsernissa

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin osa kuntalaisille tärkeistä, aiemmin julkisuudessa hoidetuista asioista on liukunut avoimuuden piiristä pois pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kaupungin sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin kuin se ei haittaa liiketoimintaa.

Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan kaupunki määrittää konsernistrategiassaan viestinnästä: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (Vantaan kaupungin konsernistrategia, kv 17.12.2012)

Esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus (soveltuvin osin) vähentää korruptiota ja turhaa tuhlausta sekä parantaa riskienhallintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys.

Esitämme ettän kaupungin omissa yhtiöissä noudetateaan kaupungin strategian mukaista avoimuutta soveltuvin osin. Osakeyhtiölaki ei estä sitä.

***

Haluankin kiittää lämpimästi allekirjoittajia joita tuii runsaasti kaikista ryhmistä.

Kuva: Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahankäyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen.

Avainsanat: Avoimuus, läpinäkyvyys, korruptio, hyvä hallintotapa, kaupungin yhtiöt, liikelaitokset, julkisuuslaki, osakeyhtiölaki, moderni liikkeenjohto, kuntatalous, kytkökset, holtiton rahankäyttö, verorahat, veronmaksajien rahat, vastuullisuus.

Avoimuus ja taloudellisten kytkösten yhteys kilpailutuksiin ovat tarpeen myös Tampereen kaupungin viranomaisten toiminnassa.
Miten tällainen säädös syntyy Eduskunnassa?
Missä määritellään kaupunkilaisten mahdollisuus saada avointa tietoa?

11.5.2014 12:57
Tamperelainen

Hyviä kysymyksiä. Tulee olla riittävä poliittinen tahto, mikä lienee vaatii hitusen päättäjien vaihtumista.

29.1.2015 18:38
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.12.2013

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupunkikonserniin

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin julkisuudessa hoidetuista asioista on tullut salaisia pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kuntalaisilla tulisi kuitenkin olla oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään.

Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahankäyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen.

Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan konsernin tytäryhtiöt voivat itse päättää toimintansa läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Tätä myös kaupunki edellyttää valtuuston hyväksymässä konsernistrategiassa: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (1.1.2013 alkaen)

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Tämä on näin myös yhtiöitetyssä toiminnassa. Tällä hetkellä nämä periaatteet eivät toimi. Avoin tiedotus kuuluu myös moderniin liikkeenjohtoon.

Avoin tiedotus ja läpinäkyvyys vähentää mm. tuhlausta sekä parantaa yhtiöiden maineen- ja riskienhallintaa. Läpinäkyvyys vähentää myös korruptiota ja huonoa hallintotapaa.

Kaupunki-konsernin tytäryhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin, kun kysymys ei ole liikesalaisuuksista tai tiedon julkistaminen ei haittaa liiketoimintaa. Näin ei vain ole ollut tapana.

Tein valtuustoaloitteen kaupunkikonsernin avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

***

Valtuustoaloite avoimuuden parantamiseksi Vantaan kaupungin konsernissa

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin osa kuntalaisille tärkeistä, aiemmin julkisuudessa hoidetuista asioista on liukunut avoimuuden piiristä pois pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kaupungin sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin kuin se ei haittaa liiketoimintaa.

Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan kaupunki määrittää konsernistrategiassaan viestinnästä: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (Vantaan kaupungin konsernistrategia, kv 17.12.2012)

Esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus (soveltuvin osin) vähentää korruptiota ja turhaa tuhlausta sekä parantaa riskienhallintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys.

Esitämme ettän kaupungin omissa yhtiöissä noudetateaan kaupungin strategian mukaista avoimuutta soveltuvin osin. Osakeyhtiölaki ei estä sitä.

***

Haluankin kiittää lämpimästi allekirjoittajia joita tuii runsaasti kaikista ryhmistä.

Kuva: Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahankäyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen.

Avainsanat: Avoimuus, läpinäkyvyys, korruptio, hyvä hallintotapa, kaupungin yhtiöt, liikelaitokset, julkisuuslaki, osakeyhtiölaki, moderni liikkeenjohto, kuntatalous, kytkökset, holtiton rahankäyttö, verorahat, veronmaksajien rahat, vastuullisuus.

Avoimuus ja taloudellisten kytkösten yhteys kilpailutuksiin ovat tarpeen myös Tampereen kaupungin viranomaisten toiminnassa.
Miten tällainen säädös syntyy Eduskunnassa?
Missä määritellään kaupunkilaisten mahdollisuus saada avointa tietoa?

11.5.2014 12:57
Tamperelainen

Hyviä kysymyksiä. Tulee olla riittävä poliittinen tahto, mikä lienee vaatii hitusen päättäjien vaihtumista.

29.1.2015 18:38
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.