6.4.2014

Taloussuunnitelman laadintaperiaatteet sekä Hämeenkylän kuntaliitoshakemus kaupunginhallituksessa 7.4.2014

Kaupunginhallituksessa on Hämeenkylän omakotiyhdistyksen kuntaliitoshakemus sekä taloussuunnitelman arviointiohjeet. Östersundomin joukkoliikenteen YVA:n tarpeellisuus on uudelleen listalla. Helsinki teiki asiasta kielteisen päätöksen vastoin asiantuntijalautakuntansa (ympäristölautakunta) lausuntoa.

Osakuntaliitosasiassa Espoo on kiinnostunut Hämeenkylästä, mutta ei halua esiintyä valtaajana - eikä avata kuntarajansiirtopalettia auki, jotta ei vain joutuisi “Helsingin kitaan”. Vantaan suhtautuu asiaan luonnollisesti kielteisesti. Ihmisten luottamus poliitikoihin on mennyt koululakkautuksista, jonka vuoksi jopa kunnan rajoja halutaan siirtää. Monet talot ovatkin myytävänä Hämeenkylässä, eikä kauppa käy. Ne joilla on varaa, muuttavat pois. Tilastoista käy ilmi, että Hämeenkylä on hyvin lapsivaltaista aluetta. Espoo on kiinnostunut kehittämään Hämeenkylän aluetta, ja yhteistyö kuntarajojen yli ei ole pahaksi. Myös koulun vuokraaminen kiinnostaa väistökoulutilaksi, sillä parakit ovat kalliita. 

Talousarviossa kaupunginjohtaja on varoitellut, että ensi vuodesta tulee vielä tiukempi. Tässä on kuitnekin vaarana se, että valtuutetut ja virkamiehet ovat toistamassa 1990-luvun säästöjen virheitä niistäessään kouluista ja varhaiskasvatuksesta. 1987 syntyneistä joka viidennellä on mielenterveysongelmia ja 17 % opinnot ovat jääneet peruskoulutasolle. Syrjäytymistä lisäävät säästöt kouluissa ja varhaiskasvatuksesta ovat kaikkein huonointa elinkeinopolitiikkaa, mitä voi tehdä.

Vanhusten ja mielenterveyspoltilaiden parempi hoito ja kuntoutus ja sekä perheiden varhainen tuki olisivat upeita tapoja vähentää sosiaali- ja terveyspuolen kustannuksia, mutta jos sokea leikkuri käy toimialakohtaisesti, näistä pikemminkin niistetään kuin niihin panostetaan. Ja kustannukset kasvavat.

Budjettiesityksessä tullaan todennäköisesti palveluiden karsimista: mitkä koulut ja päiväkodit lakkautetaan jne. Vieläkään kattavaa kouluverkkoselvitystä ei ole tehty, ja riittävää tietoa koulujen kunnosta ei ole. Panostamalla homekoulujen ja -päiväkotien korjauksiin, kaupunki voi säästää terveysmeonoissa, sillä jo yksi homaltistunut lapsi maksaa 60 000e/vuosi.

Tässä koko lista: 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkistaminen

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN

15 § Määrärahan osoittaminen sivistystoimen EkoTeko -kilpailun palkintoihin

16 § Avustus luottamushenkilöiden koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2014/Vantaan Perussuomalaiset ry

17 § Kaupungin vastaanoton järjestäminen Suomen erityiskasvatuksen liiton opinto-päivien yhteydessä

18 § Avustus luottamushenkilöiden koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin vuonna

2014/Keskustan Vantaan Kunnallisjärjestö ry

19 § Yhteistyösopimus Vantaan Uusyrityskeskuksen kanssa toimivien yritysten neuvonnasta

20 § Kaupungin vastaanoton järjestäminen Zonta International piirikokouksen yhteydessä 5.4.2014

21 § EM-painikilpailuiden VIP-tilaisuus 6.4.2014

4 Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi

5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/KN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 2/13.3.2014

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

15 § ICT-pääsuunnittelijan vakanssin 404740 nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttaminen Tietohallinnon tulosalueella

16 § Matkapuhelimen myöntäminen luotoisetuna

17 § Kauppiaitten kauppaoppilaitos oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2014

18 § Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 28.3.2014 Henkilöstöjohtajan päätökset

6 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 1

7 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 2. Johtamisen coaching; yksilö- ja ryhmäcoaching.

8 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 3. Työyhteisön ja esimiestyön kehittämispalvelut

10 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 4. Työnohjaus; työyhteisön, esimiestyön tai esimiesryhmien työnohjaus

Talousjohtajan päätös:

2 § Kaupunkitasoisen projektiohjeiston arviointi

Elinkeinojohtajan päätökset:

1 § Rahoituspäätös: Rasti - Fiksuna Pietariin! Cleantech-alalla toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymishanke.

2 § Rahoituspäätös: Neljän suunnan käytävät - Alueellisten kehityskäytävähankkeiden valmistelu.

6 Syyrian pakolaisten vastaanotto vuonna 2014/KN

- 20 pakolaista oienissä erissä 1.9. alkaen.

- "Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Laskennallinen korvaus ja lisäavustus vastaanotetuista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä vuonna 2014 ovat poikkeuksellisesti normaalia korkeammat:

 • Alle 7-vuotiaasta 7 845 euroa (sis. +1 000 euroa vuodelle 2014) /vuosi; lisäksi seuraavien kahden vuoden ajan 6845e/vuosi
 • Yli 7-vuotiaasta 3 000 euroa (sis. +700 euroa vuodelle 2014) /vuosi; lisäksi seuraavien kahden vuoden ajan 2300e/vuosi."

- "Korvaussummat perustuvat valtion tekemään arvioon kunnalle aiheutuvista kustannuksista ensimmäisinä kolmena vuotena. Lisäksi valtio korvaa toimeentulotuesta aiheutuvat kustannukset kunnille enintään kolmelta vuodelta ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia . Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan laskuttamat ja saamat korvaukset valtiolta olivat vuonna 2013 yli 5 milj. euroa. Kunnille maksettavat korvaukset eivät kuitenkaan kata kaikkia kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Kokonaiskustannuksia on kuitenkin vaikea arvioida."

7 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työryhmän ja valmistelutyöryhmän asettamisesta sosiaalija terveydenhuollon monirahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskevaa selvitystä varten / tiedoksi / KN

- Tiedoksi merkittävä asia.

8 Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle Hämeenkylän Omakotiyhdistys ry:n esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta (kvalt) / KN

- “Vantaan kaupungin kanta Hämeenkylän Omakotiyhdistyksen esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta on, ettei osittainen kuntaliitos ole perusteltua ottaen huomioon kuntarakennelain 4 §:n tarkoittamat kuntajaon muuttamisen edellytykset. Osakuntaliitos ei edistäisi kuntarakennelain kuntajaon muuttamiselle asetettuja tavoitteita. Kuten liitteenä olevassa esityksessä Vantaan kaupungin lausunnoksi on perustellusti todettu, niin mitään perusteita osakuntaliitokselle ei ole palveluiden järjestämisen, kehittämisen ja saavutettavuuden tai elinkeinojen kehittämisen, tai yhdyskuntarakenteenkaan tarkastelun kannalta. Osakuntaliitos ei edistäisi mitenkään Vantaan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistäisi kunnan toimintakykyä. Lausunnon valmistelussa on hyödynnetty toimialojen asiantuntemusta.”

9 Kulttuurin kumppanuushankkeisiin vuodelle 2014 varatun määrärahan jakaminen / KN

- Kumppanuushankkeet kulttuurissa liikunnassa jne ovat osa kaupungin kokonaisavustuspottia. Pyrkimys on ollut saada kaikille samoja kriteereitä, avata mahdollisuus kaikille tasapuolisesti hakea rahoitusta jne. Mutta jotenkin hidasta tämä on ollut. Sinänsä hyviä hankkeita, en niitä moiti, mutta avustuskäytönnöissä tulisi olla yhteneväisyyttä. Kumppanuusrahoilla pitäisi olla nimenomaan vaikuttavuutta Vantaan markkinoinnin kannalta.

 • Vantaan Orkesteri ry - Vanda Orkester rf, 25 000 euroa
 • Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry, 20 000 euroa
 • Tanssiteatteri Raatikon Kannatus ry, 20 000 euroa
 • BRQ Vantaa Festivaali (=barokkifestari), 25 000 euroa
 • Suomen Ilmailumuseo, 20 000 euroa

 

10 Taloussuunnitelman 2015-2018 laadintaohjeiden hyväksyminen / KN

Vantaan lähtökohtia:

- “Suomen kansantuote supistui 1,2 % vuonna 2013 ja vuodelle 2014 valtiovarainministeriö ennakoi 0,8 % talouskasvua. Ansiotason ennustetaan nousevan 1,3 % vuonna 2014. Lähtökohtina tuleville vuosille voidaan pitää hidasta talouskasvua, inflaatio pysyy alle kahden prosentin ja reaalikorot lähes nollatasolla.”

- “Vuonna 2013 kuntien verotulot kasvoivat 6,8 % Verotilityslain muutoksen aiheuttamasta kertaluonteisesta lisäyksestä (noin 200 milj. euroa) ja edelleen kunnallisveron ryhmäosuutta tarkistettiin verovuosilta 2012 ja 2013. Ilmiö tunnetaan ”rytmihäiriön” nimellä jo 2000-luvun alkuvuosilta. Kunnallisverot eivät kasva koko maassa juuri lainkaan huolimatta tuloveroprosenttien korotuksista vuonna 2014. Tuleville vuosille Kuntaliitto arvioi vajaan neljän prosentin kunnallisveron kasvua ja kuntien verotulot yhteensä kasvavat 1,3 % vuonna 2014 ja 3,9 % vuonna 2015. Nykyisillä päätöksillä kuntien yhteisövero-osuus laskee 5 prosenttiyksikköä vuonna 2016. Kuntien valtionosuusleikkaukset jatkuvat aina vuoteen 2017 saakka nykyisillä valtion päätöksillä. Vuonna 2015 leikkaukset ovat yhteensä 1 306 milj. euroa, vuonna 2016 1 346 milj. euroa ja vuonna 2017 1 396 milj. euroa. Selvitysmiehen valtionosuusuudistus-esitys on tarkoitus tulla voimaan 2015 alusta valtio-kunta-suhteessa kustannusneutraalisti. Uudistus aiheuttaa kuntakohtaisia muutoksia tulevien vuosien valtionosuuksiin. Vantaa on korostanut uudistuksen tarpeellisuutta.”

- “Vuoden 2015 talousarviovalmistelun pohjana ovat vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden 2014 käyttösuunnitelma, valtuustokauden strategia 2014–2017, talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma sekä kaupunginhallituksen kehyspäätös vuosille 2015–2018. Taloussuunnitelman valmistelun ja siinä esitettävien toimenpiteiden tulee perustua talouden tasapainottamiseen ja velkaantumiskehityksen hallintaan.

Taloussuunnittelu on valmistellut yhdessä toimialojen kanssa taloussuunnitelman 2015–2018 laadintaohjeet, joissa on ohjeistettu muun muassa kaupungin talousarvioprosessin aikataulut, budjetointiperiaatteet sekä keskeisiä budjetoinnin erityiskysymyksiä. Taloussuunnitelman laadintaohjeet sisältävät myös 10 vuoden investointiohjelman valmistelutasot sekä henkilöstös.“

11 Keskusvaalilautakunnan ja Hakunilan aluetoimikunnan täydennysvaalien toimittaminen (kvalt) / KN

12 Eron myöntäminen Outi Moilaselle Hakunilan aluetoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja

täydennysvaalin toimittaminen ( kvalt) / KN

13 Asuntolainarahaston nimen ja sääntöjen muutos sekä pääomitus (kvalt) / KN 104

14 Vastaus valtuutettu Timo Auvisen ja 26 muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämistä vuosittain yhdelle alaluokkien ikäryhmälle Vantaalla (kvalt) /KN

- Huikean hieno aloite. Aikuisille sen sijaan voisi olla vähemmän pönötystilaisuuksia. “toteaa, että taloudellisten syiden vuoksi ainakin tällä erää päätetään olla käynnistämättä uutta itsenäisyyspäivän perinnettä. Kouluja kannustetaan kuitenkin alueellisen yhteistyön lisäämiseen ja koulukohtaisten itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen” Eli ei, ja täytyy sanoa, että kouluillakaan ei ole varoja kovin kummoisiin juttuihin.

15 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/ML 116

16 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 22 / 2014 / ML

17 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 35 / 2014 / ML

18 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 37 / 2014 /ML

19 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/HN 126 Kaupunginhallitus esityslista 07042014

20 Työllisyyspoliittinen avustus Tuetusti työhön -hankkeeseen vuodelle 2014/ Hakunila-Länsimäki Työttömät ry / HN , Hakemus Tuetusti Työhön hanke

21 Työllisyyspoliittinen avustus R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry vuodelle 2014 / HN Hakemus R3-Maahanmuuttajataustaisten nuorten info ja palvelukeskus-hanke 22 Työllisyyspoliittinen avustus Arjen ilo-hankkeelle 2014/Vantaan Työttömät ry / HN

23 Avustus Korson Työttömät ry:n työllisyyspoliittisen Aktivointi-hankkeen omarahoitusosuuteen vuonna 2014 / HN

24 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 208

25 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Östersundomin raideyhteyttä koskevan YVAmenettelyn tarpeesta /J-VN , Lausuntopyyntö Östersundomin raideyhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpellisuus

- Asiasta enemmän blogissani: Yva-lakia noudatettava Östersundomin raidevaihtoehdoissa

- Tässä lienee tarpeen tuoda esiin Helsingin ympäristölautakunnan lausunto, jossa perusteltiin varsin asiallisesti YVA:n tarpeellisuus. Pitää vähän haistella, kannattaako asia äänestyttää toistamiseen. Pöytäkirjalausuman voi ainakin jättää.

- Tulee myös muistaa, miten paljon metroon osallistuminen (mitä Helsinki siis vaatii Vantaalta viidenneksellä jos metro rakennetaan) kustantaa veronmaksajille. Kaupunginhallitukselle eikä valtuustolle ole missään vaiheessa kerrottu metron kustannuksia. Arvio on 700 miljoonaa euroa (pikaratikka maksaisi 150 miljoonaa eroa ja olisi kaupunkisuunnitteluviraston arvioiden mukaan metroa käytetympi väline). Östersundomin metron hintalappu nousee todennäköisesti samaan tapaan kuin Espoon metrossakin nousi. Tällöin puhuttaisin jo yli mljardin hankkeesta, jonka kulkutapaosuus jäisi kuitenkin pieneksi. Helsingin kokoomuksen metrovisioiden pulittajina olisivat mm. Vantaan veronmaksajat vaikka osa saataisiinkin valtiolta. Kysyn arviota summasta kaupunginhaliituksen kokouksesta. Summa tulisi saattaa yleiseen tietoon.

26 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapunut pöytäkirja/J-VN 233

27 Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirja, Esisopimus määräalan kaupasta, kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus kiinteistön luovutuksesta, kunnallistekniikan sopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta, kunnallistekniikan rakentamissopimuksia sekä yhteistoimintasopimus Kivistön keskusta-asuminen 2 toteuttamiseksi /J-VN

28 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: YIT Rakennus Oy / Kiinteistö Oy Avia Logistics Center /J-VN

29 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Laura af Heurlin, Tuomas af Heurlin, Leea af Heurlin-Aktan, Helena Kirves, Elli Perklen, Eeva Roos, Saara Kirves ja Antti Kirves / Turun Asuntomega Oy perustettavan AsOy:n lukuun /J-VN

30 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Laura af Heurlin, Tuomas af Heurlin, Leea af Heurlin-Aktan, Helena Kirves, Elli Perklen, Eeva Roos, Saara Kirves ja Antti Kirves / Turun Asuntomega Oy perustettavan AsOy:n lukuun /J-VN

31 Suostumus kunnallistekniikan rakentamissopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtoon Pähkinärinne 4 sopimusalueella/Turun Asuntomega Oy perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun /J-VN

32 Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013 /J-VN

- Mielenkiintoista on se, miten poikittaisliikenteen ruuhkautumista pystytään hillitsemään. Liikenteen kustannukset tulevat mm. teiden rakentamisesat ja kunnossapidosta sekä terveysmenoina (2000 kuollutta/suomi/vuosi + paljon sairauksia. Teiden kunnossapitoon on Vantaalla panostettu paljon investointibudjetissa, mutta terveyshaittojen pienentämiseen ei.

33 Sopimus Keravanjoen tulvasuojeluhankkeen, vesilain mukaisen luvan siirrosta /J-VN

- Vaelluskalat puuttuvat sopimuksesta., mutta osppari on selmittu 1991 eik siihen voi vaikuttaa.

34 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 2712014 § 41/Kiinteistö Oy Sisureal /J-VN Kiinteistö Oy Sisurealin oikaisuvaatimus Vantaan kaupunginhallituksen päätökseen 2712014 § 41

35 Lausunto Vantaan Energia Oy:n Jätevoimalan ympäristölupapäätöksen määräyksessä 40 edellytetystä tarkkailusuunnitelmasta / J-VN

- Vantaan energian jätevoimalan päästöjä tulee tarkkailla, ja syystä. 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
6.4.2014

Taloussuunnitelman laadintaperiaatteet sekä Hämeenkylän kuntaliitoshakemus kaupunginhallituksessa 7.4.2014

Kaupunginhallituksessa on Hämeenkylän omakotiyhdistyksen kuntaliitoshakemus sekä taloussuunnitelman arviointiohjeet. Östersundomin joukkoliikenteen YVA:n tarpeellisuus on uudelleen listalla. Helsinki teiki asiasta kielteisen päätöksen vastoin asiantuntijalautakuntansa (ympäristölautakunta) lausuntoa.

Osakuntaliitosasiassa Espoo on kiinnostunut Hämeenkylästä, mutta ei halua esiintyä valtaajana - eikä avata kuntarajansiirtopalettia auki, jotta ei vain joutuisi “Helsingin kitaan”. Vantaan suhtautuu asiaan luonnollisesti kielteisesti. Ihmisten luottamus poliitikoihin on mennyt koululakkautuksista, jonka vuoksi jopa kunnan rajoja halutaan siirtää. Monet talot ovatkin myytävänä Hämeenkylässä, eikä kauppa käy. Ne joilla on varaa, muuttavat pois. Tilastoista käy ilmi, että Hämeenkylä on hyvin lapsivaltaista aluetta. Espoo on kiinnostunut kehittämään Hämeenkylän aluetta, ja yhteistyö kuntarajojen yli ei ole pahaksi. Myös koulun vuokraaminen kiinnostaa väistökoulutilaksi, sillä parakit ovat kalliita. 

Talousarviossa kaupunginjohtaja on varoitellut, että ensi vuodesta tulee vielä tiukempi. Tässä on kuitnekin vaarana se, että valtuutetut ja virkamiehet ovat toistamassa 1990-luvun säästöjen virheitä niistäessään kouluista ja varhaiskasvatuksesta. 1987 syntyneistä joka viidennellä on mielenterveysongelmia ja 17 % opinnot ovat jääneet peruskoulutasolle. Syrjäytymistä lisäävät säästöt kouluissa ja varhaiskasvatuksesta ovat kaikkein huonointa elinkeinopolitiikkaa, mitä voi tehdä.

Vanhusten ja mielenterveyspoltilaiden parempi hoito ja kuntoutus ja sekä perheiden varhainen tuki olisivat upeita tapoja vähentää sosiaali- ja terveyspuolen kustannuksia, mutta jos sokea leikkuri käy toimialakohtaisesti, näistä pikemminkin niistetään kuin niihin panostetaan. Ja kustannukset kasvavat.

Budjettiesityksessä tullaan todennäköisesti palveluiden karsimista: mitkä koulut ja päiväkodit lakkautetaan jne. Vieläkään kattavaa kouluverkkoselvitystä ei ole tehty, ja riittävää tietoa koulujen kunnosta ei ole. Panostamalla homekoulujen ja -päiväkotien korjauksiin, kaupunki voi säästää terveysmeonoissa, sillä jo yksi homaltistunut lapsi maksaa 60 000e/vuosi.

Tässä koko lista: 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkistaminen

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN

15 § Määrärahan osoittaminen sivistystoimen EkoTeko -kilpailun palkintoihin

16 § Avustus luottamushenkilöiden koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2014/Vantaan Perussuomalaiset ry

17 § Kaupungin vastaanoton järjestäminen Suomen erityiskasvatuksen liiton opinto-päivien yhteydessä

18 § Avustus luottamushenkilöiden koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin vuonna

2014/Keskustan Vantaan Kunnallisjärjestö ry

19 § Yhteistyösopimus Vantaan Uusyrityskeskuksen kanssa toimivien yritysten neuvonnasta

20 § Kaupungin vastaanoton järjestäminen Zonta International piirikokouksen yhteydessä 5.4.2014

21 § EM-painikilpailuiden VIP-tilaisuus 6.4.2014

4 Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi

5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/KN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 2/13.3.2014

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

15 § ICT-pääsuunnittelijan vakanssin 404740 nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttaminen Tietohallinnon tulosalueella

16 § Matkapuhelimen myöntäminen luotoisetuna

17 § Kauppiaitten kauppaoppilaitos oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2014

18 § Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 28.3.2014 Henkilöstöjohtajan päätökset

6 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 1

7 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 2. Johtamisen coaching; yksilö- ja ryhmäcoaching.

8 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 3. Työyhteisön ja esimiestyön kehittämispalvelut

10 § Option käyttöönotto Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalvelut Osa-alue 4. Työnohjaus; työyhteisön, esimiestyön tai esimiesryhmien työnohjaus

Talousjohtajan päätös:

2 § Kaupunkitasoisen projektiohjeiston arviointi

Elinkeinojohtajan päätökset:

1 § Rahoituspäätös: Rasti - Fiksuna Pietariin! Cleantech-alalla toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymishanke.

2 § Rahoituspäätös: Neljän suunnan käytävät - Alueellisten kehityskäytävähankkeiden valmistelu.

6 Syyrian pakolaisten vastaanotto vuonna 2014/KN

- 20 pakolaista oienissä erissä 1.9. alkaen.

- "Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Laskennallinen korvaus ja lisäavustus vastaanotetuista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä vuonna 2014 ovat poikkeuksellisesti normaalia korkeammat:

 • Alle 7-vuotiaasta 7 845 euroa (sis. +1 000 euroa vuodelle 2014) /vuosi; lisäksi seuraavien kahden vuoden ajan 6845e/vuosi
 • Yli 7-vuotiaasta 3 000 euroa (sis. +700 euroa vuodelle 2014) /vuosi; lisäksi seuraavien kahden vuoden ajan 2300e/vuosi."

- "Korvaussummat perustuvat valtion tekemään arvioon kunnalle aiheutuvista kustannuksista ensimmäisinä kolmena vuotena. Lisäksi valtio korvaa toimeentulotuesta aiheutuvat kustannukset kunnille enintään kolmelta vuodelta ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia . Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan laskuttamat ja saamat korvaukset valtiolta olivat vuonna 2013 yli 5 milj. euroa. Kunnille maksettavat korvaukset eivät kuitenkaan kata kaikkia kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Kokonaiskustannuksia on kuitenkin vaikea arvioida."

7 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työryhmän ja valmistelutyöryhmän asettamisesta sosiaalija terveydenhuollon monirahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskevaa selvitystä varten / tiedoksi / KN

- Tiedoksi merkittävä asia.

8 Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle Hämeenkylän Omakotiyhdistys ry:n esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta (kvalt) / KN

- “Vantaan kaupungin kanta Hämeenkylän Omakotiyhdistyksen esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta on, ettei osittainen kuntaliitos ole perusteltua ottaen huomioon kuntarakennelain 4 §:n tarkoittamat kuntajaon muuttamisen edellytykset. Osakuntaliitos ei edistäisi kuntarakennelain kuntajaon muuttamiselle asetettuja tavoitteita. Kuten liitteenä olevassa esityksessä Vantaan kaupungin lausunnoksi on perustellusti todettu, niin mitään perusteita osakuntaliitokselle ei ole palveluiden järjestämisen, kehittämisen ja saavutettavuuden tai elinkeinojen kehittämisen, tai yhdyskuntarakenteenkaan tarkastelun kannalta. Osakuntaliitos ei edistäisi mitenkään Vantaan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistäisi kunnan toimintakykyä. Lausunnon valmistelussa on hyödynnetty toimialojen asiantuntemusta.”

9 Kulttuurin kumppanuushankkeisiin vuodelle 2014 varatun määrärahan jakaminen / KN

- Kumppanuushankkeet kulttuurissa liikunnassa jne ovat osa kaupungin kokonaisavustuspottia. Pyrkimys on ollut saada kaikille samoja kriteereitä, avata mahdollisuus kaikille tasapuolisesti hakea rahoitusta jne. Mutta jotenkin hidasta tämä on ollut. Sinänsä hyviä hankkeita, en niitä moiti, mutta avustuskäytönnöissä tulisi olla yhteneväisyyttä. Kumppanuusrahoilla pitäisi olla nimenomaan vaikuttavuutta Vantaan markkinoinnin kannalta.

 • Vantaan Orkesteri ry - Vanda Orkester rf, 25 000 euroa
 • Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry, 20 000 euroa
 • Tanssiteatteri Raatikon Kannatus ry, 20 000 euroa
 • BRQ Vantaa Festivaali (=barokkifestari), 25 000 euroa
 • Suomen Ilmailumuseo, 20 000 euroa

 

10 Taloussuunnitelman 2015-2018 laadintaohjeiden hyväksyminen / KN

Vantaan lähtökohtia:

- “Suomen kansantuote supistui 1,2 % vuonna 2013 ja vuodelle 2014 valtiovarainministeriö ennakoi 0,8 % talouskasvua. Ansiotason ennustetaan nousevan 1,3 % vuonna 2014. Lähtökohtina tuleville vuosille voidaan pitää hidasta talouskasvua, inflaatio pysyy alle kahden prosentin ja reaalikorot lähes nollatasolla.”

- “Vuonna 2013 kuntien verotulot kasvoivat 6,8 % Verotilityslain muutoksen aiheuttamasta kertaluonteisesta lisäyksestä (noin 200 milj. euroa) ja edelleen kunnallisveron ryhmäosuutta tarkistettiin verovuosilta 2012 ja 2013. Ilmiö tunnetaan ”rytmihäiriön” nimellä jo 2000-luvun alkuvuosilta. Kunnallisverot eivät kasva koko maassa juuri lainkaan huolimatta tuloveroprosenttien korotuksista vuonna 2014. Tuleville vuosille Kuntaliitto arvioi vajaan neljän prosentin kunnallisveron kasvua ja kuntien verotulot yhteensä kasvavat 1,3 % vuonna 2014 ja 3,9 % vuonna 2015. Nykyisillä päätöksillä kuntien yhteisövero-osuus laskee 5 prosenttiyksikköä vuonna 2016. Kuntien valtionosuusleikkaukset jatkuvat aina vuoteen 2017 saakka nykyisillä valtion päätöksillä. Vuonna 2015 leikkaukset ovat yhteensä 1 306 milj. euroa, vuonna 2016 1 346 milj. euroa ja vuonna 2017 1 396 milj. euroa. Selvitysmiehen valtionosuusuudistus-esitys on tarkoitus tulla voimaan 2015 alusta valtio-kunta-suhteessa kustannusneutraalisti. Uudistus aiheuttaa kuntakohtaisia muutoksia tulevien vuosien valtionosuuksiin. Vantaa on korostanut uudistuksen tarpeellisuutta.”

- “Vuoden 2015 talousarviovalmistelun pohjana ovat vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden 2014 käyttösuunnitelma, valtuustokauden strategia 2014–2017, talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma sekä kaupunginhallituksen kehyspäätös vuosille 2015–2018. Taloussuunnitelman valmistelun ja siinä esitettävien toimenpiteiden tulee perustua talouden tasapainottamiseen ja velkaantumiskehityksen hallintaan.

Taloussuunnittelu on valmistellut yhdessä toimialojen kanssa taloussuunnitelman 2015–2018 laadintaohjeet, joissa on ohjeistettu muun muassa kaupungin talousarvioprosessin aikataulut, budjetointiperiaatteet sekä keskeisiä budjetoinnin erityiskysymyksiä. Taloussuunnitelman laadintaohjeet sisältävät myös 10 vuoden investointiohjelman valmistelutasot sekä henkilöstös.“

11 Keskusvaalilautakunnan ja Hakunilan aluetoimikunnan täydennysvaalien toimittaminen (kvalt) / KN

12 Eron myöntäminen Outi Moilaselle Hakunilan aluetoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja

täydennysvaalin toimittaminen ( kvalt) / KN

13 Asuntolainarahaston nimen ja sääntöjen muutos sekä pääomitus (kvalt) / KN 104

14 Vastaus valtuutettu Timo Auvisen ja 26 muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämistä vuosittain yhdelle alaluokkien ikäryhmälle Vantaalla (kvalt) /KN

- Huikean hieno aloite. Aikuisille sen sijaan voisi olla vähemmän pönötystilaisuuksia. “toteaa, että taloudellisten syiden vuoksi ainakin tällä erää päätetään olla käynnistämättä uutta itsenäisyyspäivän perinnettä. Kouluja kannustetaan kuitenkin alueellisen yhteistyön lisäämiseen ja koulukohtaisten itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen” Eli ei, ja täytyy sanoa, että kouluillakaan ei ole varoja kovin kummoisiin juttuihin.

15 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/ML 116

16 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 22 / 2014 / ML

17 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 35 / 2014 / ML

18 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 37 / 2014 /ML

19 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/HN 126 Kaupunginhallitus esityslista 07042014

20 Työllisyyspoliittinen avustus Tuetusti työhön -hankkeeseen vuodelle 2014/ Hakunila-Länsimäki Työttömät ry / HN , Hakemus Tuetusti Työhön hanke

21 Työllisyyspoliittinen avustus R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry vuodelle 2014 / HN Hakemus R3-Maahanmuuttajataustaisten nuorten info ja palvelukeskus-hanke 22 Työllisyyspoliittinen avustus Arjen ilo-hankkeelle 2014/Vantaan Työttömät ry / HN

23 Avustus Korson Työttömät ry:n työllisyyspoliittisen Aktivointi-hankkeen omarahoitusosuuteen vuonna 2014 / HN

24 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 208

25 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Östersundomin raideyhteyttä koskevan YVAmenettelyn tarpeesta /J-VN , Lausuntopyyntö Östersundomin raideyhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpellisuus

- Asiasta enemmän blogissani: Yva-lakia noudatettava Östersundomin raidevaihtoehdoissa

- Tässä lienee tarpeen tuoda esiin Helsingin ympäristölautakunnan lausunto, jossa perusteltiin varsin asiallisesti YVA:n tarpeellisuus. Pitää vähän haistella, kannattaako asia äänestyttää toistamiseen. Pöytäkirjalausuman voi ainakin jättää.

- Tulee myös muistaa, miten paljon metroon osallistuminen (mitä Helsinki siis vaatii Vantaalta viidenneksellä jos metro rakennetaan) kustantaa veronmaksajille. Kaupunginhallitukselle eikä valtuustolle ole missään vaiheessa kerrottu metron kustannuksia. Arvio on 700 miljoonaa euroa (pikaratikka maksaisi 150 miljoonaa eroa ja olisi kaupunkisuunnitteluviraston arvioiden mukaan metroa käytetympi väline). Östersundomin metron hintalappu nousee todennäköisesti samaan tapaan kuin Espoon metrossakin nousi. Tällöin puhuttaisin jo yli mljardin hankkeesta, jonka kulkutapaosuus jäisi kuitenkin pieneksi. Helsingin kokoomuksen metrovisioiden pulittajina olisivat mm. Vantaan veronmaksajat vaikka osa saataisiinkin valtiolta. Kysyn arviota summasta kaupunginhaliituksen kokouksesta. Summa tulisi saattaa yleiseen tietoon.

26 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapunut pöytäkirja/J-VN 233

27 Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirja, Esisopimus määräalan kaupasta, kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus kiinteistön luovutuksesta, kunnallistekniikan sopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta, kunnallistekniikan rakentamissopimuksia sekä yhteistoimintasopimus Kivistön keskusta-asuminen 2 toteuttamiseksi /J-VN

28 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: YIT Rakennus Oy / Kiinteistö Oy Avia Logistics Center /J-VN

29 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Laura af Heurlin, Tuomas af Heurlin, Leea af Heurlin-Aktan, Helena Kirves, Elli Perklen, Eeva Roos, Saara Kirves ja Antti Kirves / Turun Asuntomega Oy perustettavan AsOy:n lukuun /J-VN

30 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Laura af Heurlin, Tuomas af Heurlin, Leea af Heurlin-Aktan, Helena Kirves, Elli Perklen, Eeva Roos, Saara Kirves ja Antti Kirves / Turun Asuntomega Oy perustettavan AsOy:n lukuun /J-VN

31 Suostumus kunnallistekniikan rakentamissopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtoon Pähkinärinne 4 sopimusalueella/Turun Asuntomega Oy perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun /J-VN

32 Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013 /J-VN

- Mielenkiintoista on se, miten poikittaisliikenteen ruuhkautumista pystytään hillitsemään. Liikenteen kustannukset tulevat mm. teiden rakentamisesat ja kunnossapidosta sekä terveysmenoina (2000 kuollutta/suomi/vuosi + paljon sairauksia. Teiden kunnossapitoon on Vantaalla panostettu paljon investointibudjetissa, mutta terveyshaittojen pienentämiseen ei.

33 Sopimus Keravanjoen tulvasuojeluhankkeen, vesilain mukaisen luvan siirrosta /J-VN

- Vaelluskalat puuttuvat sopimuksesta., mutta osppari on selmittu 1991 eik siihen voi vaikuttaa.

34 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 2712014 § 41/Kiinteistö Oy Sisureal /J-VN Kiinteistö Oy Sisurealin oikaisuvaatimus Vantaan kaupunginhallituksen päätökseen 2712014 § 41

35 Lausunto Vantaan Energia Oy:n Jätevoimalan ympäristölupapäätöksen määräyksessä 40 edellytetystä tarkkailusuunnitelmasta / J-VN

- Vantaan energian jätevoimalan päästöjä tulee tarkkailla, ja syystä. 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.