13.12.2013

Kaupunginhallituksessa elinvoimaohjelma

Kaupunginhallitusesssa elinvoimaohjelma sekä kaupungin vastaus kantelusta oikeusasiamiehelle.

 • Vantaan elinvoimaohjelma. Onko työllisyystoimet riittävällä tasolla?
 • Apotin seuraavaan vaiheeseen sitoutuminen sekä toimittajat. Onko valtuuston jättämät pöytäkirjalausumat huomioitu riittävästi?
 • Kaavamuutokset Koivuhaan yritysalueella ja Kielotiellä - ok.
 • Asiakassuunnittelumalli, jossa mm. Sähköinen asiointi huomiotu. Hieno juttu!
 • GHP:n (Greater Helsinki Promotion) rahoituksen vuosisoppari. 
 • Vaula Norrenan valtuustoaloite koulutien parantamisesta. Koulutie on vaarallinen, enkä haluaisi odottaa että muksuja kuolee ennenkuin tehdään jotain.
 • Allekirjoittaneen kanteluun Vantaan kaupungin vastaus oikeuasiamiehelle.

Tässä koko lista:

Kokouksen KH:16.12.2013 14:00:00 esityslista:

§

Liitteet

Otsikko

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjojen tarkastaminen

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätös

4

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

5

-

Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi

6

1 kpl

Vantaan elinvoimaohjelma 2013-2016 (kvalt)

Jäi viimeksi pöydälle.

Erinomaista työtä työryhmältä ja puheenjohtajalta!

- Mikäli vantaalaisten työllistymistä tukevia toimia kehitetään lisää, kannatan näitä lämpimästi.

7

1 kpl

Selvitys Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle koskien menettelyä koulujen kuntoarvioita koskevien tietojen antamisessa ja tietopyynnön käsittelemisessä

- Jäävään itseni.

Tausta: Konsultoituani Hannu Kokkoa tein kantelun oikeuasiamiehellek siitä että pyynnöistä huolimatta en saa kouluista jo olemassaolevia kuntoarvioita. Olin kysynyt 11 koulun arvioita 54:sta, ja saanut 3 tehtyä (Korso, Kivimäki ja Rajatorppa http://www.sirpakauppinen.fi/node/824). Kun kysyin lopuista kouluista, pyyntlihin ei vastattu.

Kaupungin vastauksen mukaan muita alle 5 vuotiaita (olin kyllä kysynyt hitusen vanhempiakin) kuntokartoituksia ei ole, kuin mitä ovat minulle lähettäneet. Eli sattumalta kysyin ekalla kerralla kaikki tuoreet kaikista 54 koulurakennuksesta. Tätä ei kerrottu minulle kysyessäni näitä lisää.

Tiedonsaannin tulisi tapahtua ennen päätöksentekoa, ei sen jälkeen. 

Kantelun jälkeen luin Vantaan Sanomista että tietoja ei ole aikaa lähettää sähköpostilla, mutta näitä voi tulla katsomaan Tilakeskukseen. Kävin Tilakeskuksessa tapaamassa toimitusjohtajaa, ja hän näytti pyytämiäni koulujen kunto-, ilmanlaatu ja mikrobiselvityksiä muutamista koulurakennuksista omalta tietokoneeltaan. PDF-tiedostot ovat koulukohtaisissa hakemistokansioissa palvelimella.

 1. Pyysin häneltä tiedostoja, mutta hän sanoi niiden olevan liian suuria sähköpostiin. 
 2. Täräytin siirtokovalevyn pöytään, mutta hän sanoi siirtämisen vievän liikaa aikaa, ja sitten lisäsi vielä että ne pitää antaa kaikille valtuutetuille. 
 3. Pyysin hän siirtämään ne luottamushenkilöiden extranettiin, mutta hän sanoi että se on tietohallinnon asia. 
 4. Ja lisäsi vielä että tiedot tulisivat liian myöhään (päätöksenteon kannalta).

Tilanne nyt: Kaupinginjohtaja lupasi tiedot 18.11. talousarviokokouksessa, jossa kerroin kantelusta oikeasiamiehelle. Rakennus- ja maankäytön apulaiskaupunginjohtaja kertoi 12.12. kyselytunnilla tiedostojen antamisen menevän ensivuodelle koska pdf-tiedostoista tulee poistaa kuvia käsin, muuten eivät mahdu extranettiin kaupungin palvelimelle.

Aiemmin saamani kuntoarviot mahtuivat helposti yhden mailin liitetiedostoksi, eivätkä tilakeskuksessa näkemäni sisäilmadokkarit olleet kovin suuria.

Myös opetuslautakunnassa on kysytty koulukohtaisia tietoja erityisesti ilmanlaatuun liittyen. Näitä ei ole annettu, ja selvitys oli yleisluonteinen.

 

8

2 kpl

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n runkosopimus vuosille 2014-2017 ja runkosopimuksen liite vuodelle 2014

- Tässä soppari GHP:n rahoituksesta. Sitähän vähennettiin budjetin valmistelussa. Mutta tässä myös sitoutdutaan jatkoon... yhteensä 1,6 miljoonan euron verran. Miten hommasta pääsee pois, jos tämä ei toimi?

 

9

1 kpl

Uuden asiakaspalvelumallin suunnittelun raportointi ja jatkotyö vuonna 2014

- Näyttää todella hyvältä, ja on erinomaista valmistelua.

Tarkoitus on tehostaa neuvontaa ja asiointiapalveluja sekä siirtyä yhä enemmä sähköiseen asiointiin ja monikanavaisuuteen. Palvelut keskitetään yhdelle luukulle ja palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti. Huikeaa on mm. Virtuaalipäivistykset, jossa vaikkapa viranhaltija käyttää videoyhteyttä, mikä vähentää liikkumista.

 

10

1 kpl

Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus 2013-2015

- Asia ok.

Kasvusopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun (metropolialueen) kilpailukyvyn

vahvistaminen. Osana kasvusopimusta edistetään seudun matkailullista vetovoimaa,

parannetaan maahanmuuttajataustaisen työvoiman työllistymismahdollisuuksia,

vahvistetaan teollisuuden pk-yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä, kytketään luovien

alojen osaamista yritystoiminnan kehittämiseen ja vahvistetaan alueen

yrityspalveluekosysteemiä.

 

11

-

Kaupunginvaltuuston 18.11.2013 pitämän kokouksen täytäntöönpanot

- Talousarviokokouksen täytäntöönpanot.

 

12

1 kpl

Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta / tiedoksi

- Tiedoksi se, miten kuntajokselvitystä aletaan tehdä. Selvittäjiä on 3.

 

51

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset

- Ei erikoisempaa

 

52

1 kpl

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, osallistumishakemusten vertailun tulokset ja toimittajien valinta neuvotteluihin

Paljon puhuttu Apotti.

- Hakemuksia toimittajiksi tuli 10, joista tosin useat vaativat täydennystä. Tämä onkuitenin ihan mukava luku, joka kertoo kilpailusta ja siitä että mukaan on päässyt muitakin kuin muutama suuri toimittaja. Tämä on erittäin hyvä.

- Apotissa heikkouksia, mm. Hankkeen mammuttimaisus ja mahdollisuus paisuvaan budjettiin.

- Voisi vielä tarkistaa onko valtuuston jättämät pöytäkirjalausumia huomioitu hyvin.

- Tarkoitus sitoutua hankkeen seuraavaan vaiheeseen.

- Hankkeen ongelmana on se, että käytännössä vain Helsinki ja HUS voivat vaikuttaa, ja me emme voi tehdä muutoksia tai parantaa vaikka jokin näyttäisi huolestuttavalta. Ainoa mitä voimme tehdä on olla mukana tai jäädä pois, joten ei tässä voi kuin toivoa että kiinnitetään erityistä huomioita kustannuksiin.

 

53

-

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätös 11.12.2013 § 112 "Lainasalkun keskimääräisestä korkosidonnaisuusajasta poikkeaminen" / tiedoksi

- Tiedoksimerkittävä asia.

 

81

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut pöytäkirja ja päätös

- Ei erikoisempaa.

 

101

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

- Ok

 

201

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet lautakuntien pöytäkirjat

- Lautakuntien pöytäkirjat kiertävät kaupunginhallituksen kautta.

 

202

-

Allekirjoitettuja kauppakirjoja

- Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / yrityspalvelujen tulosalue on ilmoittaneet kaupat: Askiston, Ylästön, Hämevaaran (mm. VAV:lle), Nikinmäen , Hakkilan, Ilolan, Kaivokselan, Kivistön, Hämeenkylän, Petikon, Rekolan, Alikeravan, Simonkylän (Artun hoiva-asunnot Oy) tontti- tai määrä-alakaupat sekä mm. Keskon kauppa. Lisäksi yhteistoimintasopimus Vantaan kaupungin ja Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen välillä Piispankylän Murto -nimisestä tilasta RN:o 2:8 ja Lapinkylän Kaukokola – nimisestä tilasta RN:o 8:0 sopimusalueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamisyhteistyöstä, asemakaavoituksien käynnistämisestä, maan luovutuksista sekä toteuttamissopimuksien laatimisesta. (VD 3322/2013)

 

203

1 kpl

Vastaus valtuutettu Jukka Hakon ja valtuutettu Tapani Mäkisen valtuustoaloitteeseen Tavitien nimeämiseksi Vilho Reiman mukaan Korsossa

- Korsolaistien nimenmuutos.

 

204

-

Vastaus valtuutettu Vaula Norrenan ja 37 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi Korsossa (kvalt)

Kuntalaisaloite on tehty tästä 2006

Nopeusnäyttö pitäisi saada äkkiä, sillä se auttaisi ja lepyttäisi huolestuneita kuntalaisia. Ennenkaikkea jotain nopeasti pitäisi tehdä ennenkuin yksikään muksu jää autojen alle. Nopeusnäyttö ei maksa paljoa.

Hidasteet voidaan tehdä jo nyt ilman että odotetaan että muutama kersa kuolee ensin. Hidaste voi olla esimerkksi mutka. Autot ajavat kuuttakymppiä ja muksut ovat joka aamu seassa. Tie kapea, piennar olematon ja syvät ojat, paikoin todella syvät.

Halvin keino on estää betoniporsailla (eikä vain liikennemerkeillä) läpiajo.

Kävelytie-vaihtoehto veisi paikallisilta paitsi tonttia ilmaiseksi, myös osalta omalta pihalta tilan autolle.

- Hyvä aloite. 

205

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: SATOkoti Oy / Maakunnan Asunnot Oy

206

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Suomen Hypoteekkiyhdistys / Asunto Oy Vantaan Luhtalemmikki ja Asunto Oy Vantaan Suovalkku

207

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Asunto Oy Espoon Saarni / Suomen Osatontti II Ky

208

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Erik Sieversen / Johan ja Tanja Lehti

209

1 kpl

Pientalotonttien myynti Kivistön asuntomessualueelta

- Ok.

 

210

5 kpl

Asemakaavan muutos nro 002093 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Koivuhaka / Koivuhaanpuiston yritysalue (kvalt)

- Näyttää ihan järkevätä. 

 

211

1 kpl

Asemakaavamuutos 002110, 61 Tikkurila / Kielotie 2-6

- Ok.

 

212

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalo

 

213

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Helsingin Osuuskauppa Elanto

214

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Neilikkatie 8

215

1 kpl

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, joka koskee Stena Technoworld Oy:n Vantaan terminaalin toiminnan muutosta sekä hakemusta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

216

2 kpl

Muutoksenhaku Helsingin käräjäoikeuden 28.11.2013 antamaan tuomioon

217

2 kpl

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaavamuutoksen käynnistämistä Korsossa, Hyrylän kylässä (404) Purotorppa -nimistä tilaa RN:o 1:611 koskevasta päätöksestä tehdystä valituksesta/Valittajana Georg Nordling

- Tunteeko joku tapauksen?

 

218

1 kpl

Ympäristöministeriön päätös Vantaan kaupungissa sijaitsevaa Backaksen kartanoa koskevassa rakennussuojeluasiassa / tiedoksi

- Tiedoksi merkittävä asia.

 

219

-

Kaupungin henkilökunnalta perittävät ateriahinnat ja työnantajan henkilöstöruokailusta maksamat korvaukset vuonna 2014

- Vuonna 2013 sopimusravintoloille on maksettu 7,08 € ateria (sis. alv.), josta työnantajan maksama osuus on ollut 1,18 €/ateria (sis. alv.)

- Vuonna 2014 työnantajan maksama korvaus sopimusravintoloille ja kaupungin henkilöstöravintoloil-le on 1,18 €/ateria (sis. alv 14 %). Vuonna 2014 sopimusravintoloille maksetaan 7,28 €/ateria (sis. alv 14 %).

HINNAT:

- Ateria (itse maksettava) 6,10 € ( 2013 5,90 €): henkilöstöravintolat , sairaala, vanhainkodit ja muut vastaavat laitokset, koulut, oppilaitokset, päiväkodit (muut kuin laitoksen henkilökuntaan kuuluvat)

- Henkilökunnalle laitosruokailun yhteydessä (itse maksettava) 4,58 € (4,43 € 2013): sairaala, vanhainkodit ja muut vastaavat laitokset, koulut, oppilaitokset, päiväkodit, lasten- ja nuorisokodit ja vastaavat

- Oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä eli Valvonta-ateria

3,66 € (2013 3,54 €)

 

Nouseehan se, mutta niin verotkin.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
13.12.2013

Kaupunginhallituksessa elinvoimaohjelma

Kaupunginhallitusesssa elinvoimaohjelma sekä kaupungin vastaus kantelusta oikeusasiamiehelle.

 • Vantaan elinvoimaohjelma. Onko työllisyystoimet riittävällä tasolla?
 • Apotin seuraavaan vaiheeseen sitoutuminen sekä toimittajat. Onko valtuuston jättämät pöytäkirjalausumat huomioitu riittävästi?
 • Kaavamuutokset Koivuhaan yritysalueella ja Kielotiellä - ok.
 • Asiakassuunnittelumalli, jossa mm. Sähköinen asiointi huomiotu. Hieno juttu!
 • GHP:n (Greater Helsinki Promotion) rahoituksen vuosisoppari. 
 • Vaula Norrenan valtuustoaloite koulutien parantamisesta. Koulutie on vaarallinen, enkä haluaisi odottaa että muksuja kuolee ennenkuin tehdään jotain.
 • Allekirjoittaneen kanteluun Vantaan kaupungin vastaus oikeuasiamiehelle.

Tässä koko lista:

Kokouksen KH:16.12.2013 14:00:00 esityslista:

§

Liitteet

Otsikko

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjojen tarkastaminen

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätös

4

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

5

-

Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi

6

1 kpl

Vantaan elinvoimaohjelma 2013-2016 (kvalt)

Jäi viimeksi pöydälle.

Erinomaista työtä työryhmältä ja puheenjohtajalta!

- Mikäli vantaalaisten työllistymistä tukevia toimia kehitetään lisää, kannatan näitä lämpimästi.

7

1 kpl

Selvitys Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle koskien menettelyä koulujen kuntoarvioita koskevien tietojen antamisessa ja tietopyynnön käsittelemisessä

- Jäävään itseni.

Tausta: Konsultoituani Hannu Kokkoa tein kantelun oikeuasiamiehellek siitä että pyynnöistä huolimatta en saa kouluista jo olemassaolevia kuntoarvioita. Olin kysynyt 11 koulun arvioita 54:sta, ja saanut 3 tehtyä (Korso, Kivimäki ja Rajatorppa http://www.sirpakauppinen.fi/node/824). Kun kysyin lopuista kouluista, pyyntlihin ei vastattu.

Kaupungin vastauksen mukaan muita alle 5 vuotiaita (olin kyllä kysynyt hitusen vanhempiakin) kuntokartoituksia ei ole, kuin mitä ovat minulle lähettäneet. Eli sattumalta kysyin ekalla kerralla kaikki tuoreet kaikista 54 koulurakennuksesta. Tätä ei kerrottu minulle kysyessäni näitä lisää.

Tiedonsaannin tulisi tapahtua ennen päätöksentekoa, ei sen jälkeen. 

Kantelun jälkeen luin Vantaan Sanomista että tietoja ei ole aikaa lähettää sähköpostilla, mutta näitä voi tulla katsomaan Tilakeskukseen. Kävin Tilakeskuksessa tapaamassa toimitusjohtajaa, ja hän näytti pyytämiäni koulujen kunto-, ilmanlaatu ja mikrobiselvityksiä muutamista koulurakennuksista omalta tietokoneeltaan. PDF-tiedostot ovat koulukohtaisissa hakemistokansioissa palvelimella.

 1. Pyysin häneltä tiedostoja, mutta hän sanoi niiden olevan liian suuria sähköpostiin. 
 2. Täräytin siirtokovalevyn pöytään, mutta hän sanoi siirtämisen vievän liikaa aikaa, ja sitten lisäsi vielä että ne pitää antaa kaikille valtuutetuille. 
 3. Pyysin hän siirtämään ne luottamushenkilöiden extranettiin, mutta hän sanoi että se on tietohallinnon asia. 
 4. Ja lisäsi vielä että tiedot tulisivat liian myöhään (päätöksenteon kannalta).

Tilanne nyt: Kaupinginjohtaja lupasi tiedot 18.11. talousarviokokouksessa, jossa kerroin kantelusta oikeasiamiehelle. Rakennus- ja maankäytön apulaiskaupunginjohtaja kertoi 12.12. kyselytunnilla tiedostojen antamisen menevän ensivuodelle koska pdf-tiedostoista tulee poistaa kuvia käsin, muuten eivät mahdu extranettiin kaupungin palvelimelle.

Aiemmin saamani kuntoarviot mahtuivat helposti yhden mailin liitetiedostoksi, eivätkä tilakeskuksessa näkemäni sisäilmadokkarit olleet kovin suuria.

Myös opetuslautakunnassa on kysytty koulukohtaisia tietoja erityisesti ilmanlaatuun liittyen. Näitä ei ole annettu, ja selvitys oli yleisluonteinen.

 

8

2 kpl

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n runkosopimus vuosille 2014-2017 ja runkosopimuksen liite vuodelle 2014

- Tässä soppari GHP:n rahoituksesta. Sitähän vähennettiin budjetin valmistelussa. Mutta tässä myös sitoutdutaan jatkoon... yhteensä 1,6 miljoonan euron verran. Miten hommasta pääsee pois, jos tämä ei toimi?

 

9

1 kpl

Uuden asiakaspalvelumallin suunnittelun raportointi ja jatkotyö vuonna 2014

- Näyttää todella hyvältä, ja on erinomaista valmistelua.

Tarkoitus on tehostaa neuvontaa ja asiointiapalveluja sekä siirtyä yhä enemmä sähköiseen asiointiin ja monikanavaisuuteen. Palvelut keskitetään yhdelle luukulle ja palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti. Huikeaa on mm. Virtuaalipäivistykset, jossa vaikkapa viranhaltija käyttää videoyhteyttä, mikä vähentää liikkumista.

 

10

1 kpl

Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus 2013-2015

- Asia ok.

Kasvusopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun (metropolialueen) kilpailukyvyn

vahvistaminen. Osana kasvusopimusta edistetään seudun matkailullista vetovoimaa,

parannetaan maahanmuuttajataustaisen työvoiman työllistymismahdollisuuksia,

vahvistetaan teollisuuden pk-yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä, kytketään luovien

alojen osaamista yritystoiminnan kehittämiseen ja vahvistetaan alueen

yrityspalveluekosysteemiä.

 

11

-

Kaupunginvaltuuston 18.11.2013 pitämän kokouksen täytäntöönpanot

- Talousarviokokouksen täytäntöönpanot.

 

12

1 kpl

Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta / tiedoksi

- Tiedoksi se, miten kuntajokselvitystä aletaan tehdä. Selvittäjiä on 3.

 

51

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset

- Ei erikoisempaa

 

52

1 kpl

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, osallistumishakemusten vertailun tulokset ja toimittajien valinta neuvotteluihin

Paljon puhuttu Apotti.

- Hakemuksia toimittajiksi tuli 10, joista tosin useat vaativat täydennystä. Tämä onkuitenin ihan mukava luku, joka kertoo kilpailusta ja siitä että mukaan on päässyt muitakin kuin muutama suuri toimittaja. Tämä on erittäin hyvä.

- Apotissa heikkouksia, mm. Hankkeen mammuttimaisus ja mahdollisuus paisuvaan budjettiin.

- Voisi vielä tarkistaa onko valtuuston jättämät pöytäkirjalausumia huomioitu hyvin.

- Tarkoitus sitoutua hankkeen seuraavaan vaiheeseen.

- Hankkeen ongelmana on se, että käytännössä vain Helsinki ja HUS voivat vaikuttaa, ja me emme voi tehdä muutoksia tai parantaa vaikka jokin näyttäisi huolestuttavalta. Ainoa mitä voimme tehdä on olla mukana tai jäädä pois, joten ei tässä voi kuin toivoa että kiinnitetään erityistä huomioita kustannuksiin.

 

53

-

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätös 11.12.2013 § 112 "Lainasalkun keskimääräisestä korkosidonnaisuusajasta poikkeaminen" / tiedoksi

- Tiedoksimerkittävä asia.

 

81

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut pöytäkirja ja päätös

- Ei erikoisempaa.

 

101

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

- Ok

 

201

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet lautakuntien pöytäkirjat

- Lautakuntien pöytäkirjat kiertävät kaupunginhallituksen kautta.

 

202

-

Allekirjoitettuja kauppakirjoja

- Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / yrityspalvelujen tulosalue on ilmoittaneet kaupat: Askiston, Ylästön, Hämevaaran (mm. VAV:lle), Nikinmäen , Hakkilan, Ilolan, Kaivokselan, Kivistön, Hämeenkylän, Petikon, Rekolan, Alikeravan, Simonkylän (Artun hoiva-asunnot Oy) tontti- tai määrä-alakaupat sekä mm. Keskon kauppa. Lisäksi yhteistoimintasopimus Vantaan kaupungin ja Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen välillä Piispankylän Murto -nimisestä tilasta RN:o 2:8 ja Lapinkylän Kaukokola – nimisestä tilasta RN:o 8:0 sopimusalueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamisyhteistyöstä, asemakaavoituksien käynnistämisestä, maan luovutuksista sekä toteuttamissopimuksien laatimisesta. (VD 3322/2013)

 

203

1 kpl

Vastaus valtuutettu Jukka Hakon ja valtuutettu Tapani Mäkisen valtuustoaloitteeseen Tavitien nimeämiseksi Vilho Reiman mukaan Korsossa

- Korsolaistien nimenmuutos.

 

204

-

Vastaus valtuutettu Vaula Norrenan ja 37 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi Korsossa (kvalt)

Kuntalaisaloite on tehty tästä 2006

Nopeusnäyttö pitäisi saada äkkiä, sillä se auttaisi ja lepyttäisi huolestuneita kuntalaisia. Ennenkaikkea jotain nopeasti pitäisi tehdä ennenkuin yksikään muksu jää autojen alle. Nopeusnäyttö ei maksa paljoa.

Hidasteet voidaan tehdä jo nyt ilman että odotetaan että muutama kersa kuolee ensin. Hidaste voi olla esimerkksi mutka. Autot ajavat kuuttakymppiä ja muksut ovat joka aamu seassa. Tie kapea, piennar olematon ja syvät ojat, paikoin todella syvät.

Halvin keino on estää betoniporsailla (eikä vain liikennemerkeillä) läpiajo.

Kävelytie-vaihtoehto veisi paikallisilta paitsi tonttia ilmaiseksi, myös osalta omalta pihalta tilan autolle.

- Hyvä aloite. 

205

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: SATOkoti Oy / Maakunnan Asunnot Oy

206

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Suomen Hypoteekkiyhdistys / Asunto Oy Vantaan Luhtalemmikki ja Asunto Oy Vantaan Suovalkku

207

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Asunto Oy Espoon Saarni / Suomen Osatontti II Ky

208

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Erik Sieversen / Johan ja Tanja Lehti

209

1 kpl

Pientalotonttien myynti Kivistön asuntomessualueelta

- Ok.

 

210

5 kpl

Asemakaavan muutos nro 002093 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Koivuhaka / Koivuhaanpuiston yritysalue (kvalt)

- Näyttää ihan järkevätä. 

 

211

1 kpl

Asemakaavamuutos 002110, 61 Tikkurila / Kielotie 2-6

- Ok.

 

212

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalo

 

213

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Helsingin Osuuskauppa Elanto

214

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Neilikkatie 8

215

1 kpl

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, joka koskee Stena Technoworld Oy:n Vantaan terminaalin toiminnan muutosta sekä hakemusta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

216

2 kpl

Muutoksenhaku Helsingin käräjäoikeuden 28.11.2013 antamaan tuomioon

217

2 kpl

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaavamuutoksen käynnistämistä Korsossa, Hyrylän kylässä (404) Purotorppa -nimistä tilaa RN:o 1:611 koskevasta päätöksestä tehdystä valituksesta/Valittajana Georg Nordling

- Tunteeko joku tapauksen?

 

218

1 kpl

Ympäristöministeriön päätös Vantaan kaupungissa sijaitsevaa Backaksen kartanoa koskevassa rakennussuojeluasiassa / tiedoksi

- Tiedoksi merkittävä asia.

 

219

-

Kaupungin henkilökunnalta perittävät ateriahinnat ja työnantajan henkilöstöruokailusta maksamat korvaukset vuonna 2014

- Vuonna 2013 sopimusravintoloille on maksettu 7,08 € ateria (sis. alv.), josta työnantajan maksama osuus on ollut 1,18 €/ateria (sis. alv.)

- Vuonna 2014 työnantajan maksama korvaus sopimusravintoloille ja kaupungin henkilöstöravintoloil-le on 1,18 €/ateria (sis. alv 14 %). Vuonna 2014 sopimusravintoloille maksetaan 7,28 €/ateria (sis. alv 14 %).

HINNAT:

- Ateria (itse maksettava) 6,10 € ( 2013 5,90 €): henkilöstöravintolat , sairaala, vanhainkodit ja muut vastaavat laitokset, koulut, oppilaitokset, päiväkodit (muut kuin laitoksen henkilökuntaan kuuluvat)

- Henkilökunnalle laitosruokailun yhteydessä (itse maksettava) 4,58 € (4,43 € 2013): sairaala, vanhainkodit ja muut vastaavat laitokset, koulut, oppilaitokset, päiväkodit, lasten- ja nuorisokodit ja vastaavat

- Oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä eli Valvonta-ateria

3,66 € (2013 3,54 €)

 

Nouseehan se, mutta niin verotkin.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.