16.11.2015

Talousarvion keskustelussa subjektiivinen päivähoito, vanhustenpalvelut ja ryhmäkoot

Valtuusto hyväksyi budjetin ja jakaantui kahtia: Onko päivähoito on lapsen oikeus, vai onko siinä on mahdollisuus hyväksikäyttää toisten verorahoja. Lasten oikeudes -puoli hävisi kahdella äänellä (31-36).

  • Puheeni harhaan johtajavasta tilatehokkuudesta jonka vuoksi lapset opiskelevat meluisilla käytävillä, ei käytetä väistötiloja ja terveet koulut lakkautetaan: Sairaiden tilojen tilatehokkuus.
  • Subjektiivisen päivähoidon haasteista pidin niinikään puheen, joka osin perustui blogaukseen Päivähoito-oikeus on iso juttu.
  • Vanhustenhoidon lisäkäsistä Vanhusten kipeät säästöt jossa esitin lisää henkilökuntaa vanhusten kotipalveluun sekä sitä että laitospaikka pitää saada silloin kun se on tarpeen. Jo kerran laitoksiin päässeitä vanhuksia pompotellaan takaisin kotiin josta päätyvät terveyskeskuksiin kun yksinset vanhukset kaatuillevat, pelkäävät ja masentuvat jos eivät pärjää. Se on epäinhimillistä pompottelua. 

Keskustelu lainehti hallituspolitiikasta ideologiaan ja taloustieteestä populismiin.

Kokoomus suitsutti hyvää yhteistyötä (mikä käytännössä on ollut kahden puolueen sanelupolitiikkaa), ja SDP taas pui maan hallituksen vikoja. 

Vasemmistoliiton puhe oli paras. Se oikaisi faktoja ja lähti taloustieteilijöiden näkökulmasta, jossa kotimarkkinoiden kysyntä on avain asemassa. Ensi vuoden työttömyys maksaa ensi vuonna miljoonia Vantaalle tätä vuotta enemmän. Vasemmistoliitto haluaa purkaa terveysasemien jonot, lisätä perheiden tukea lastensuojeluun sekä säilyttää vanhuspalveluita, ja lisätä Varian henkilöstömenoa oppilaiden keskeyttämisten ehkäisemiseksi sekä estää joukkoliikenteen hintojen kohtuuttoman korotuksen tulevaisuudessa (mikä aiheutuu Espoon metron rakentamisesta).

Siinä oli useita hyviä ajatuksia. En kuitenkaan voi kannattaa vasemmiston ehdottamaa palveluseteleiden poistamista, sillä ne voivat tuoda helpotusta ja halvempia vaihtoehtoja ainakin vanhuksille. Vasemmisto kannattaa kaikkia vihreiden esityksiä.

Vihreät esittivät mm. vanhusten kotipalveluihin lisäkäsiä, päivähoidon leikkausten vähentämistä, koulujen sisäilmaongelmien korjaamista suuremmalla rahalla awkä säästöjä tiemäärärahoista. Myös maahanmuuttajien kielikoulutusta halutaan lisätä, sillä kieli on avain työllistymiseen.

Turvapaikanhakijat saivat luonnollisesti suurimman huomion perussuomalaisten ryhmäpuheessa.

Keskustan ryhmäpuheessa Hirvaskoski keskittyi arvioimaan konsernin tytäryhtiöiden tavoitteita. Keskusta haluaisi turvapaikanhakijat maakuntien tyhjiin asuntoihin, joita on 200 000 kappaletta.

RKP puhui turvapaikanhakijoista – ei ole yhdentekevää millainen kuva jää Irakilaisille Suomesta.

Itse puhuin ensimmäiseksi sairaiden tilojen tilatehokkuudesta. Myöhemmät puheeni koskivat päivähoidon säästöjä, vanhustenhuoltoa ja kokonaistaloutta. 

Antero Eerola (vas) toi esiin kielikoulutuksen – rahaa ei tule mutta kaupunginhallitus lupaa kiinnittää huomiota kielikoulutukseen. Kaupungin budjettia on runnottu läpi ilman muutoksia. "Tämä on kolmas talousarvio, johon ei ole tulossa muutoksia. Onko salainen välipuhe siitä että budjettiin ei tule muutoksia?"

Jaana Huhta (vihr.) puhui päivähoidon leikkauksista.

Susanna Bruun (SDP) kertoi että varhaiskasvatuksen henkilökunta/lapsi -mitoitus pidetään ennallaan. Bruun puhui silti myös päivähoidon subjektiivisesta oikeudesta. ”varhaiskasvatuksen rapauttaminen rapauttaa myös muuta taloutta.”

Vaula Norrena (vihr) toi esiin, kuinka teihin laitetaan paljon rahaa mutta kouluihin ei. "Meidän investointibudjetti on sama kuin se oli silloin on asukkaita oli 50 000 vähemmän. Onko järkevää jäädyttää juuri nyt koulu- ja päiväkoti-investoinnit?" Keskinkertaisten koulujen kanssa voidaan elää, mutta kosteusvaurioisten koulujen kanssa se on vaikeampaa (ainakaan terveenä). 

Vaula Norrena ehdotti myös lisenssivapaita ATK-ohjelmia mitä Sirpa Kauppinen on esittänyt aiemmin. Vaula Norrena haluaisi priorisoida investoinnit uudestaan. Rakennetaan uusi rajatorppa, Korso ja Vantaankosken korvaava ylästö. "Kyllä oppilaiden terveys on tärkäempää kuin autoilijoiden muakvuuden halua."

Timo Auvinen (ps) vaati tuhannen henkilön vähennystä talouden tasapainottamiseksi.

Riikka Åstrand (vihr) puhui päivähoidon ryhmäkokojen leikkauksia vastaan, ja kiitti että valtuusto oli päätynyt neuvotteluissa perumaan leikkaukset. ”Varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset näkyvät lasten koko elämän ajan.”

Vapaata depattia käytiin Vaulan esiin tuomista tiemäärärahoista. Tiealueiden investointien osuus on leikkinyt valtaosaa Vantaan investointibujdetista viimeisen 10 vuoden aikana.

Juha Malmi (ps) puhui vanhusten kotipalveluiden niukoista resursseista. Kotihoidon asiakkauuskriteereiden tiukentaminen, jonka perussuomalaiset neuvottelijat pois budjetista, olisi jättänyt monet rannalle. Hän esitti myös uutta huipputeknologian yliopistoa Vantaalle.

Marilla Kortesalmi (kok) toi esiin sen miten budjettimuutoksia voi tehdä. Hän ei ehkä muista sitä, että Hämeenkylän koulun tutkiminen ja varhaiskasvatusten säästöjen aikalisä saatiin aikaan asukkaiden erittäin suurella ja kiitettävällä aktiivisuudella.

Itse puhuin subjektiivisen päivähoidon puolesta:

"Ei kannata kokeilla uudelleen sitä, mitä kokeiltiin 90-luvulla. Silloin kasvatettiin kustannuksia suuriksi syrjäytymisen, mielenterveysongelmia ja koulupudokkaiden kanssa. 1987 syntyneestä ikäluokasta 20% on mielenterveysongelmaisia ja 17% jätti opiskelun pelkkään peruskouluun (THL:n valtakunnallinen "Köyhyys periytyy" -tutkimus 2011).

Yksi euro varhaiskasvatuksessa tuottaa seitsemän euroa. Tähän harva tie-investointi pystyy.

Jos kylän työttömät lapset leikkivät keskenään, kun työllisten ovat hoidossa leikkimässä, kaveripiirit erotetaan, syrjäytymiskierre vahvistuu toiseen potenssiin. Työttömien lapset eivät saa yhtäläistä hoitoa kasvatukseen perehtyneiltä hoitajilta.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikeuttaa vanhempien työssäkäyntiä. Nykyisin työsopimuksen minimityöaika voi olla nolla, mutta päivän varoitusajalla käydään tosiasiallisesti töissä paljon enemmän. Freelancereilla ei edes ole työsopimusta, mutta kun töitä tulee, niitä otetaan. Jos päivähoito mahdollistaa sen.

Pätkätyöt ovat nykyaikaa. Kun välillä päivähoitopaikka menetetään, voi vapaa hoitopaikka olla toiselta puolelta kaupunkia, ei työtä voikaan ottaa vastaan. Lapsen pompottelu hoitopaikasta toiseen on kohtuuttoman rankkaa, vaikka kuskailut onnistuisivatkin.

Kokoaikaisista lapsista vain pieni osa on sellaisia, joista toinen vanhempi on kotona. Näillä perheillä on kokoaikaiseen hoitoon yleensä hyvä syy. Perheessä voi olla mielenterveysongelmia, päihteitä joista ei haluta kertoa, uupumusta jolle ei jaksa hakea diagnoosia, aviokriisi tai muuta. Kun lapset on lyöty hiljaiseksi, heistä on helppo säästää. Päivähoito on lapsen oikeus."

Vaula Norrena (vihr) muistutti että yksi euro kouluihin tulee moninkertaisena takaisin.

Kimmo Kiljunen (SDP) puhui leikkausten kohdistumisesta syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin. Velkaantumisen taustalla on veroasteen alentaminen. Jos meillä olisi sama veroaste kuin 2000-luvun alussa, meillä olisi 10 miljardia enemmän. Eläkkeisiin on varattu eläkerahastot - 39 500 euroa minuutissa nousee eläkerahastojen varallisuus. Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus päivähoitoon. Kotihoitoon panostettava.

Tarja Eklund (SDP) toi esiin miten palveluja heikennetään hallituksen toimesta. Leikkausten vaikutuksia on ajateltava, ja jätettävä pahimmat toteuttamatta. Eklundin mukaan subjektiivisen päivähoidon rajaaminen eriarvoistaa. Helsingissä ei rajata, Vantaan pitää pystyä samaan. Hoiva-asumisen mitoitus tulee tulevaisuudessa itsehallintoalueiden kautta, joten nykyisessä käytännössä pitäisi pysyä. Palveluseteleiden käyttö heikentää palveluita, rahakkaat saavat paremmat palvelut. Hakunilan ostaria on kehitettävä, samoin Håkansbölen kartanoa.

Jari Jääskeläinen (vas) toi esiin YK:n lasten oikeudet (1991 tuli voimaan Suomessa). Lapsilla on oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Lapsilla on oikeus myös terveelliseen ja turvalliseen oppmisympäristöön. Jarin lapsi käy koulua lääkkeiden voimalla – koska koulu on sisäilmaongelmainen.

Johannes Hirvaskoski (kesk) ei irtisanoudu Sipilän hallituksen toimista, kun on mahdollisuus säästää. Mutta Vantaalla säästetään liian kunnianhimoisten kasvutavoitteiden vuoksi. Norrenan esiin nostamat 600 miljoonan väyläinvestoinit eivät ole pelkkiä routavaurioiden korjaamista. Helsingin seudun kahdenmiljoonan asukastavoitetta ei talous kestää. TVO -normista (=Talous ja velkaohjelma) on mahdollisuus irtautua. Ennen kaikkea kasvusta on syytä irtisanoutua. Tottakai Vantaa kasvaa, mutta kohtuullinen kasvuvauhti on pakko löytyä.

Jari Sainio (SDP) kertoi että valtuustossa sisältökeskustelu puuttuu. Jos puheenvuorot olisivat kolmen sijaan 5 minuuttia, sisältökeskustelu olisi mahdollista. 

Paula Lehmuskallio (kok) toi aiemmin esiin sen että opetuslautakunta joutuu käyttämään aikaansa sisäilmaongelmaisiin kouluihin. Sainio nosti esiin opetuslautakunnan saavutuksia. Sainio haluaisi että valtuusto keskustelisi muiden asioiden sijaan opetussuunnitelmista ja opetuspolitiikasta.

Riikka Åstrand (vihr.) on päivähoito-oikeuden rajaamisen kannalla. Suunnitelmissa on kuitenkin päivähoitoa erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajaperheiden kielen oppimista tarvitseville lapsille. Perheiden tilanteita huomioidaan.

Marilla Kortesalmi (kok) vastusti kyttäyspelkoa.

Lairi Kaira (kok) vaati talkoita että velkaantumista vähennettäisiin. 

Susanna Bruun (sdp) on talkoissa mielellään mutta millä tavoin koulutusleikkaukset, työllisyyspalveluleikkaukset parantavat tulevaa kasvua?

Kimmo Kiljusen mukaan Sote-uudistuksen ydin ei ole siitä kuinka monta sotealuetta on, vaan se että me markkinaehdoistetaan palvelut.

Vaula Norrena myös kiitteli sivistystointa: Kieliä ja taito ja taideaineita on saatu lisää. Käden ja jalan kehittäminen kehittää aivotoimintaa - lisää luovuutta ja ongelmanratkaisua. Sivistysvirasto pienentää A2-kielen ryhmää neljääntoista oppilaaseen, ja lisää espanjan kielivalikkoon. Kielitaito on taika-avain kansainväliseen maailmaan. Yksikin kieltä hyvin oppiva lapsi tuo tämän investoinnin takaisin. Vantaa varhaistaa pitkän kielen oppimista kahdella lisätunnilla – englanti alkaa jo leikin varjolla ekaluokalla. Vantaa tarjoaa kerrankin 226 viikkotyötuntia kun valtion säätämä minimi olisi 222. 

Tarja Eklund (SDP) halusi että vanhemmat vapaaehtoisesti voivat valita itse mikä on parasta lapselle. Naisten on yhdessä taisteleva lapsen oikeus. Eklundille tämä on periaate ja tasa-arvo asia.

Kimmo Kiljunen (sdp) muistutti että päivähoito-oikeus on tehokkain tapa vähentää eroja lasten pärjäämisen välillä.

Susanna Bruun (sdp) esitti huolen siitä että tämä hoito-oikeuden rajaus ei aiheuttaisi perheiden luokittelua. 

Riikka Åstrand (vihr) muistutti Vantin liian suurista tehokkuustavoitteista. Tehostaminen näkyy huonona siivouksena.

Juha Malmi (ps) puhui kielikoulutuksesta – kotoutuneet maahanmuuttajat voisivat kouluttaa omista maistaan tulleita maahanmuuttajia. Ja kieltä voisi opetella myös netissä.

Radhir Sodhi (sdp) toi esiin miten hän, joka puhuu näin, pystyy opettamaan yhtään mitään. (Sodhi puhuu ymmärrettävästi, mutta paljon väärin.)

Anssi Aura (vihr) vastasi Juha Malmille: Turvapaikan hakijat ovat olleet kaksi kuukautta. Viime viikola saivat ekaa kertaa kynät ja vihot. Siihen, että pääsevät nettiin opiskelemaan, on aika pitkä matka.

Sajaniemi (kesk) toi esiin, että on tärkeää että suomenkielen taitavat natiivit opettaisivat, eivät ne jotka eivät oikein sitä osaa. 

Kassila (SDP) on opettanut 3 viikkoa vapaehtoisesta. 30 innokasta yrittäjää oli ekalla kurssilla. Omasta pussista kynät ja vihot kustansi. 

Sajaniemi (kesk) muistutti että maahanmuuttajien suomenkielen taito on usein B-tasoisia. C-tasoisia löytyy tosi harvassa.

Anssi Aura (vihr) kertoi että Vihreät ovat esittämässä lisärahaa kielikoulutukseen, ja toivoi että perussuomalaiset ynnä muut jotka ovat huolissaan kielikoulutuksesta.

Saramo (vas) toi esiin että Suomen tuotannon romahdus oli Euroopan rajuin. Metalliteollisuus sekä selluteollisuus on lähtenyt nousuun. Nokian insinöörit eivät saa tästä töitä, vaikka lastenhoitajia irtisanottaisiin. Kotimarkkinoilla kysyntä ei hirveästi pudonnut koska Kataisen hallitus elvytti. 2015 Stubbin hallitus teki valtavat leikkaukset ja nyt ollaan pulassa. Hallituksen päätöksellä työttömyyttä lisättiin. Sipilän hallitus on lisännyt valtavasti leikkauksia. Julkisen sektorin nettovelkaantuminen on suurta. Julkisella sektorilla on selvästi vähemmän työntekijöitä kuin muissa pohjoismaissa. Suomen julkinen sektori on maailman pankin mukana kaikkein tehokkain euroalueella. Vantaalla on koko suomen tehokkaimmat palvelut.

Hako (SDP) kommentoi joukkoliikenteen kolmen miljoonan korotuksessa. Hako on HSY:n hallituksen jäsen ja aikoo tehdä asialle jotain, mutta ei halua määrärahakorotuksia. Hako muistutti Hirvaskoskea että Vantaan kasvu tulee käytännössä lastensaannista sekä maahanmuuttajista, ei maan sisäisestä muutosta. SDP-ryhmä oli myötämielinen Norrenan esityksille siitä valtuustoseminaariin mennessä seurataan onko tarvetta esim. koulujen nopeampaan uudisrakentamiseen.

Kostilainen (vihr) puhui ilmastonmuutoksesta. IPPC:n mukaan kulutamme hiilibudjettimme 20 vuodessa. Parin viikon päästä kokoustetaan sitoumuksesta. Yritykset huomioivat sijoittuessaan edelläkävijäkaupungit kuten Kööpenhaminan ja Tukholman. Vantaa tavoittelee vuosittain 3 prosentin kasvihuonekaasujen vähennystä. Vantaa voi olla osana hiilineutraalia metropolia. Meillä on todella paljon saavutettavaa tässä ollaksemme edelläkävijäyritysten sijoittumispaikka.

Hirvaskoski (kesk) olisi toivonut käyttävänsä Kostilaisen ja Orlandon puheenvuoron. Hän silti kyseenalaisti, onko vantaalaisialla varaa väestönkasvuun?

Tapani Mäkinen (kok) toi esiin että on paljoin yteisä tavoitteita tullut esiin. Edessä on hyvä yhteinen tulevaisuus. Mutta on huolissaan ikäihmisten hoivan, joka on ulkoistettu yhteiskunnalle. Tapani peräänkuulutti ihmisten omaa vastuuta kaupungin palveluiden sijaan vanhustenhoidossa.

Itse muistutin että tätä vanhuksista huolehtimista on tutkittu. Jostain syystä se on kaatunut nimenomaan naisten niskoille, ja vaikeutta naisten työn tekoa. 

Susanna Bruun (SDP) kertoi Mäkiselle että yleisön syy vanhusten laiminlyömiseen on ansiotyössäkäynti.

Maija Hurri (KD) kertoi että ei hänen poikansa ole syrjäytynyt vaikka ei ole ollut kunnallisessa päivähoidossa.

Kortesalmi (kok) pohti viekö yheiskunta selviytymisen kokemuksen itse kasvattajana tai vanhuksen hoitajana.

Tarja Eklund (sdp) korjasi Kortesalmia että subjektiivinen päivähoito-oikeus tarkoittaa sitä että perhe voi valita. 

Kiljusen (sdp) mukaan Kairan, Mäkisen ja Kortesalmen puheenvuorot kertovat juuri siitä että yksilöillä on oma vastuu selvityä. Sata vuotta sitten mentiin noin, jolloin ihmiset olivat oman onnensa nojassa, ja siitä asteittain on rakennettu pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Me kannamme huolto että kaikilla on tasavertaiset elämisen lähtöedellytykset. Kiljusen mukaan kokoomusen retoriikalla on sisältönä markkinaehtoistaminen. Rahalla saadaan palvelut ja ihmiset ovat eriarvoisia. Köyhän terveys ei ole yhtä arvokas kuin rikkaan terveys.

Kortesalmi haastoi Kiljusta väittämällä että heikkojen turvaksi rakennettu on mennyt vahvojen hyväksikäyttöön.

Pirkko Letto (SDP) muistuttti että miehet ja naiset yhdenvertaisesti tekevät kokopäivätyötä – mahdollisuus hoivaan lapsilla ja vanhuksilla ei ole Saksan tasoa (jossa naiset ovat enemmän kotona). Se ei tarkoita sitä että lähimmäisen rakkautta ei olisi.

Lauri Kaira (kok) muisteli aikoja, jolloin ei ollut syntynyt. Kun hyvinvointivaltiota rakennettiin hän ei muista että oltaisiin sanottu että se täytyy tehdä velaksi. 

Vaula Norrena (vihr) vastasi että verotus on siksi luotu jotta saadaan palveluita. Jos veronmaksuhalukkuutta olisi enemmän ja vähemmän veroparatiiseja, saataisiin nykyiset palvelut kyllä rahoitettua.

Muistutin itse että Vantaa on velkaantunut nimenomaan liikenneinvestointien vuoksi, ei käyttötalouden, ei palveluiden järjestämisen. Ei palveluiden jotka tuovat tasa-arvoa ja perusturvaa.

Kimmo Kiljunen (sdp) muistutti että veronmaksuhalukkuus on pohjoismaissa ja suomessa hyvää, koska palvelut ovat kaikille. Koulut uimahallit jne. Terveydenhuollon yksityistäminen rapauttaa veronmaksuhalukkuutta, koska silloin julkinen terveydenhuolto on vain köyhille.

Mika Niikko (ps) muistutti että raha seuraa potilasta sote-uudistuksessa, eikä köyhien palveltu parane. (Tästä on huono kokemus Ruotsista – köyhille yksityistäminen kusi.)

Tapani Mäkinen (kok) kertoi että oma lapsi jäi kotiin kun seuraava syntyi koska äiti oli kotona. Nykyään lapsi laitetaan hoitoon.

Muistutin Mäkistä että Vantaalla iso osa lapsista on kotona jos pikkuveli tai sisko tulee. (Hoitoon on aina syy.)

Jari Jääskeläinen puhui agressiivisen verosuunnittelun ja harmaan talouden kuriin saamisesta. Pakkolailla saisi pankeista 80 miljardia joka ei liiku. 8 miljardia suomen saisi liikkumaan. Oikeiston mielestä rahat otetaan mieluummin heikoimmilta päiväkodeista yms.

Tähän puheenvuoroon talousarviokeskustelu päättyi.

VALTUUSTON ÄÄNESTYKSET

Perussuomalaiset ehdottivat kokouspalkkioiden pienentämistä niinettä epruspalkkioilla mentäisiin oklen tunnin sijaan nelä tuntia. Vihreät (Anssi auraa lukuunottamatta) ja perussuomalaiset sekä Jääskeläinen (KD) kannattivat ehdotusta. (45-20-2)

+ 1 300 000 henkilöstöön terveysasemille hoitojonjen postamiseksi.  Vasemmistoliitto ja minä kannatimme. (npea hoito tuo säästöjä, mot Espoossa).

+ 50 000,- Silkiportin toimitojen vavistamiseksi. Vihreät kannattivat. 

+ 500 000,- ennaltaehkäisevään lastensuojeluun vihreät ja vasemmisto aknnatti.

+ 200 000,- vanhusten kotipalveluiden hoitajamitituksen säilymiseen ennallaan. Asiaa kannattivat Vihreät ja vasemmisto sekä työmies simonen ja Kärki.

+ 2016 kaksi lähihoitajaa vanhustenhuoltoon sisäisin siirroin. Perussuomalaiset ja Kauppinen ja Norrena kannattivat, Kostilainen äänesti tyhjää. Tyystjärvi kannatti. 

+ 200 000,- omaishoidontuen korotusta kannattivat perussuomalaiset, vihreät ja vasemmisto.

- Vasemmistoliitto esitti kaikkia palveluseteli-mainintoja pois taloussuunnitelmasta. Tätä kannattivat vain vasemmistoliittolaiset. (Itse koin vanhustepalveluiden mahdollistavat enemmän palveluita palvelusetelillä – ja halvemmalla vanhuksille.)

+ Vasemmistoliiton tekstilisäysehdotus: Mikäli vanhuspalvelulakia heikennetään, Vantaa ei heikennä omia vanhuspalveluitaan lain mahdollistamalla tavalla. (Vanhuspalvelulaki ei ehkä ole tulossa ensivuoden aikana voimaan.) Talousarvioneuvotteluissa SDP esitti samantyylistä. Mutta vanhuspalvelulain sisältö oli vielä täysin tietämätön, joten tämän vetivät pois. Vantaa äpättää erikseen lakimuutosten linjauksesta. Vasemmistokin veti tämän pois.

+ Valtuustoryhmien yksimielinen lause: Vantaa ei suurenna päiväkotien ryhmäkokoja eikä päiväkotein henkilöstömitoitusta vuonna 2016. Hyväksyttiin yksimielisesti.

+ SDP:n muutosesitys saman otsikon alle: ”Vantaan kaupunki ei ennen lain hyväksymistä rajaa subjektiivista päivähoito. Lausnossa viitattiin myös mahdollisuutta etsiä ratkaisuja vapaaehtoisuuteen perustuvan palvelumuotoilun avulla. Mikäli riittäviä säästöä ei kyetä saavuttamaan, arvioidaan asiaa syksyn valtuustoseminaariin mennessä. Tätä kannattivat vasemmisto, SDP, vihreät. Kukaan ei livennyt asiassa msita puolueista! Se hävisi 36-31.

+ ”Mikäli vanhuspalvlulakia heikennetään, ei Vantaa niitä heikennä. Tätä kannattivat mm. minä ja perussuomalaiset.

+ 100 000,- Varian henkilöstömenoihin keskeytysprosentin vähentämiseksi. Kostilaista lukuunottamatta vihreät ja vasemmisto. 

+ 100 000 Aikuisopistolle maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Kannattivat Malmi (ps) ja vihreät sekä Vasemmisto sekä Kassila (SDP) (joka itse antoi maahanmuuttajien kielikoulutusta vapaaehtoisena – tietää mikä on tilanne).

+ 60 000,- Rakentamisen laadukkaan valvontasuunnitelman ja hyvän toimintasuunnitelman toteutumiseksi lisätään valvontaa työmailla nykytekniikkaa hyödyöntäen työmailla. Norrena, Kauppinen, Rosback, Aura Eerola,  Saramo Jääskeläinen ja perussuomalaiset. 

+ 3 000 000.- Joukkoliikenneteen hinnankorotusten estämiseksi. Vasemmisto, vihreät. (54-13)

+ 1,7 miljoonaa koulujen sisäilmakorjauksiin. Kannattivat Kärkkäinen, vihreät ja vasemmisto.

Valtuuston kokouksen jälkeen jätettin pöytäkirjalauusmia, mm. omani jossa toivottiin päivähoidon rajauksessa huomioitavan lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. SDP:n pöytäkirjalausuma vaati seurantaa subjektiiisn päivähoitorajauksen vaikutuksista.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
16.11.2015

Talousarvion keskustelussa subjektiivinen päivähoito, vanhustenpalvelut ja ryhmäkoot

Valtuusto hyväksyi budjetin ja jakaantui kahtia: Onko päivähoito on lapsen oikeus, vai onko siinä on mahdollisuus hyväksikäyttää toisten verorahoja. Lasten oikeudes -puoli hävisi kahdella äänellä (31-36).

  • Puheeni harhaan johtajavasta tilatehokkuudesta jonka vuoksi lapset opiskelevat meluisilla käytävillä, ei käytetä väistötiloja ja terveet koulut lakkautetaan: Sairaiden tilojen tilatehokkuus.
  • Subjektiivisen päivähoidon haasteista pidin niinikään puheen, joka osin perustui blogaukseen Päivähoito-oikeus on iso juttu.
  • Vanhustenhoidon lisäkäsistä Vanhusten kipeät säästöt jossa esitin lisää henkilökuntaa vanhusten kotipalveluun sekä sitä että laitospaikka pitää saada silloin kun se on tarpeen. Jo kerran laitoksiin päässeitä vanhuksia pompotellaan takaisin kotiin josta päätyvät terveyskeskuksiin kun yksinset vanhukset kaatuillevat, pelkäävät ja masentuvat jos eivät pärjää. Se on epäinhimillistä pompottelua. 

Keskustelu lainehti hallituspolitiikasta ideologiaan ja taloustieteestä populismiin.

Kokoomus suitsutti hyvää yhteistyötä (mikä käytännössä on ollut kahden puolueen sanelupolitiikkaa), ja SDP taas pui maan hallituksen vikoja. 

Vasemmistoliiton puhe oli paras. Se oikaisi faktoja ja lähti taloustieteilijöiden näkökulmasta, jossa kotimarkkinoiden kysyntä on avain asemassa. Ensi vuoden työttömyys maksaa ensi vuonna miljoonia Vantaalle tätä vuotta enemmän. Vasemmistoliitto haluaa purkaa terveysasemien jonot, lisätä perheiden tukea lastensuojeluun sekä säilyttää vanhuspalveluita, ja lisätä Varian henkilöstömenoa oppilaiden keskeyttämisten ehkäisemiseksi sekä estää joukkoliikenteen hintojen kohtuuttoman korotuksen tulevaisuudessa (mikä aiheutuu Espoon metron rakentamisesta).

Siinä oli useita hyviä ajatuksia. En kuitenkaan voi kannattaa vasemmiston ehdottamaa palveluseteleiden poistamista, sillä ne voivat tuoda helpotusta ja halvempia vaihtoehtoja ainakin vanhuksille. Vasemmisto kannattaa kaikkia vihreiden esityksiä.

Vihreät esittivät mm. vanhusten kotipalveluihin lisäkäsiä, päivähoidon leikkausten vähentämistä, koulujen sisäilmaongelmien korjaamista suuremmalla rahalla awkä säästöjä tiemäärärahoista. Myös maahanmuuttajien kielikoulutusta halutaan lisätä, sillä kieli on avain työllistymiseen.

Turvapaikanhakijat saivat luonnollisesti suurimman huomion perussuomalaisten ryhmäpuheessa.

Keskustan ryhmäpuheessa Hirvaskoski keskittyi arvioimaan konsernin tytäryhtiöiden tavoitteita. Keskusta haluaisi turvapaikanhakijat maakuntien tyhjiin asuntoihin, joita on 200 000 kappaletta.

RKP puhui turvapaikanhakijoista – ei ole yhdentekevää millainen kuva jää Irakilaisille Suomesta.

Itse puhuin ensimmäiseksi sairaiden tilojen tilatehokkuudesta. Myöhemmät puheeni koskivat päivähoidon säästöjä, vanhustenhuoltoa ja kokonaistaloutta. 

Antero Eerola (vas) toi esiin kielikoulutuksen – rahaa ei tule mutta kaupunginhallitus lupaa kiinnittää huomiota kielikoulutukseen. Kaupungin budjettia on runnottu läpi ilman muutoksia. "Tämä on kolmas talousarvio, johon ei ole tulossa muutoksia. Onko salainen välipuhe siitä että budjettiin ei tule muutoksia?"

Jaana Huhta (vihr.) puhui päivähoidon leikkauksista.

Susanna Bruun (SDP) kertoi että varhaiskasvatuksen henkilökunta/lapsi -mitoitus pidetään ennallaan. Bruun puhui silti myös päivähoidon subjektiivisesta oikeudesta. ”varhaiskasvatuksen rapauttaminen rapauttaa myös muuta taloutta.”

Vaula Norrena (vihr) toi esiin, kuinka teihin laitetaan paljon rahaa mutta kouluihin ei. "Meidän investointibudjetti on sama kuin se oli silloin on asukkaita oli 50 000 vähemmän. Onko järkevää jäädyttää juuri nyt koulu- ja päiväkoti-investoinnit?" Keskinkertaisten koulujen kanssa voidaan elää, mutta kosteusvaurioisten koulujen kanssa se on vaikeampaa (ainakaan terveenä). 

Vaula Norrena ehdotti myös lisenssivapaita ATK-ohjelmia mitä Sirpa Kauppinen on esittänyt aiemmin. Vaula Norrena haluaisi priorisoida investoinnit uudestaan. Rakennetaan uusi rajatorppa, Korso ja Vantaankosken korvaava ylästö. "Kyllä oppilaiden terveys on tärkäempää kuin autoilijoiden muakvuuden halua."

Timo Auvinen (ps) vaati tuhannen henkilön vähennystä talouden tasapainottamiseksi.

Riikka Åstrand (vihr) puhui päivähoidon ryhmäkokojen leikkauksia vastaan, ja kiitti että valtuusto oli päätynyt neuvotteluissa perumaan leikkaukset. ”Varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset näkyvät lasten koko elämän ajan.”

Vapaata depattia käytiin Vaulan esiin tuomista tiemäärärahoista. Tiealueiden investointien osuus on leikkinyt valtaosaa Vantaan investointibujdetista viimeisen 10 vuoden aikana.

Juha Malmi (ps) puhui vanhusten kotipalveluiden niukoista resursseista. Kotihoidon asiakkauuskriteereiden tiukentaminen, jonka perussuomalaiset neuvottelijat pois budjetista, olisi jättänyt monet rannalle. Hän esitti myös uutta huipputeknologian yliopistoa Vantaalle.

Marilla Kortesalmi (kok) toi esiin sen miten budjettimuutoksia voi tehdä. Hän ei ehkä muista sitä, että Hämeenkylän koulun tutkiminen ja varhaiskasvatusten säästöjen aikalisä saatiin aikaan asukkaiden erittäin suurella ja kiitettävällä aktiivisuudella.

Itse puhuin subjektiivisen päivähoidon puolesta:

"Ei kannata kokeilla uudelleen sitä, mitä kokeiltiin 90-luvulla. Silloin kasvatettiin kustannuksia suuriksi syrjäytymisen, mielenterveysongelmia ja koulupudokkaiden kanssa. 1987 syntyneestä ikäluokasta 20% on mielenterveysongelmaisia ja 17% jätti opiskelun pelkkään peruskouluun (THL:n valtakunnallinen "Köyhyys periytyy" -tutkimus 2011).

Yksi euro varhaiskasvatuksessa tuottaa seitsemän euroa. Tähän harva tie-investointi pystyy.

Jos kylän työttömät lapset leikkivät keskenään, kun työllisten ovat hoidossa leikkimässä, kaveripiirit erotetaan, syrjäytymiskierre vahvistuu toiseen potenssiin. Työttömien lapset eivät saa yhtäläistä hoitoa kasvatukseen perehtyneiltä hoitajilta.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikeuttaa vanhempien työssäkäyntiä. Nykyisin työsopimuksen minimityöaika voi olla nolla, mutta päivän varoitusajalla käydään tosiasiallisesti töissä paljon enemmän. Freelancereilla ei edes ole työsopimusta, mutta kun töitä tulee, niitä otetaan. Jos päivähoito mahdollistaa sen.

Pätkätyöt ovat nykyaikaa. Kun välillä päivähoitopaikka menetetään, voi vapaa hoitopaikka olla toiselta puolelta kaupunkia, ei työtä voikaan ottaa vastaan. Lapsen pompottelu hoitopaikasta toiseen on kohtuuttoman rankkaa, vaikka kuskailut onnistuisivatkin.

Kokoaikaisista lapsista vain pieni osa on sellaisia, joista toinen vanhempi on kotona. Näillä perheillä on kokoaikaiseen hoitoon yleensä hyvä syy. Perheessä voi olla mielenterveysongelmia, päihteitä joista ei haluta kertoa, uupumusta jolle ei jaksa hakea diagnoosia, aviokriisi tai muuta. Kun lapset on lyöty hiljaiseksi, heistä on helppo säästää. Päivähoito on lapsen oikeus."

Vaula Norrena (vihr) muistutti että yksi euro kouluihin tulee moninkertaisena takaisin.

Kimmo Kiljunen (SDP) puhui leikkausten kohdistumisesta syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin. Velkaantumisen taustalla on veroasteen alentaminen. Jos meillä olisi sama veroaste kuin 2000-luvun alussa, meillä olisi 10 miljardia enemmän. Eläkkeisiin on varattu eläkerahastot - 39 500 euroa minuutissa nousee eläkerahastojen varallisuus. Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus päivähoitoon. Kotihoitoon panostettava.

Tarja Eklund (SDP) toi esiin miten palveluja heikennetään hallituksen toimesta. Leikkausten vaikutuksia on ajateltava, ja jätettävä pahimmat toteuttamatta. Eklundin mukaan subjektiivisen päivähoidon rajaaminen eriarvoistaa. Helsingissä ei rajata, Vantaan pitää pystyä samaan. Hoiva-asumisen mitoitus tulee tulevaisuudessa itsehallintoalueiden kautta, joten nykyisessä käytännössä pitäisi pysyä. Palveluseteleiden käyttö heikentää palveluita, rahakkaat saavat paremmat palvelut. Hakunilan ostaria on kehitettävä, samoin Håkansbölen kartanoa.

Jari Jääskeläinen (vas) toi esiin YK:n lasten oikeudet (1991 tuli voimaan Suomessa). Lapsilla on oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Lapsilla on oikeus myös terveelliseen ja turvalliseen oppmisympäristöön. Jarin lapsi käy koulua lääkkeiden voimalla – koska koulu on sisäilmaongelmainen.

Johannes Hirvaskoski (kesk) ei irtisanoudu Sipilän hallituksen toimista, kun on mahdollisuus säästää. Mutta Vantaalla säästetään liian kunnianhimoisten kasvutavoitteiden vuoksi. Norrenan esiin nostamat 600 miljoonan väyläinvestoinit eivät ole pelkkiä routavaurioiden korjaamista. Helsingin seudun kahdenmiljoonan asukastavoitetta ei talous kestää. TVO -normista (=Talous ja velkaohjelma) on mahdollisuus irtautua. Ennen kaikkea kasvusta on syytä irtisanoutua. Tottakai Vantaa kasvaa, mutta kohtuullinen kasvuvauhti on pakko löytyä.

Jari Sainio (SDP) kertoi että valtuustossa sisältökeskustelu puuttuu. Jos puheenvuorot olisivat kolmen sijaan 5 minuuttia, sisältökeskustelu olisi mahdollista. 

Paula Lehmuskallio (kok) toi aiemmin esiin sen että opetuslautakunta joutuu käyttämään aikaansa sisäilmaongelmaisiin kouluihin. Sainio nosti esiin opetuslautakunnan saavutuksia. Sainio haluaisi että valtuusto keskustelisi muiden asioiden sijaan opetussuunnitelmista ja opetuspolitiikasta.

Riikka Åstrand (vihr.) on päivähoito-oikeuden rajaamisen kannalla. Suunnitelmissa on kuitenkin päivähoitoa erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajaperheiden kielen oppimista tarvitseville lapsille. Perheiden tilanteita huomioidaan.

Marilla Kortesalmi (kok) vastusti kyttäyspelkoa.

Lairi Kaira (kok) vaati talkoita että velkaantumista vähennettäisiin. 

Susanna Bruun (sdp) on talkoissa mielellään mutta millä tavoin koulutusleikkaukset, työllisyyspalveluleikkaukset parantavat tulevaa kasvua?

Kimmo Kiljusen mukaan Sote-uudistuksen ydin ei ole siitä kuinka monta sotealuetta on, vaan se että me markkinaehdoistetaan palvelut.

Vaula Norrena myös kiitteli sivistystointa: Kieliä ja taito ja taideaineita on saatu lisää. Käden ja jalan kehittäminen kehittää aivotoimintaa - lisää luovuutta ja ongelmanratkaisua. Sivistysvirasto pienentää A2-kielen ryhmää neljääntoista oppilaaseen, ja lisää espanjan kielivalikkoon. Kielitaito on taika-avain kansainväliseen maailmaan. Yksikin kieltä hyvin oppiva lapsi tuo tämän investoinnin takaisin. Vantaa varhaistaa pitkän kielen oppimista kahdella lisätunnilla – englanti alkaa jo leikin varjolla ekaluokalla. Vantaa tarjoaa kerrankin 226 viikkotyötuntia kun valtion säätämä minimi olisi 222. 

Tarja Eklund (SDP) halusi että vanhemmat vapaaehtoisesti voivat valita itse mikä on parasta lapselle. Naisten on yhdessä taisteleva lapsen oikeus. Eklundille tämä on periaate ja tasa-arvo asia.

Kimmo Kiljunen (sdp) muistutti että päivähoito-oikeus on tehokkain tapa vähentää eroja lasten pärjäämisen välillä.

Susanna Bruun (sdp) esitti huolen siitä että tämä hoito-oikeuden rajaus ei aiheuttaisi perheiden luokittelua. 

Riikka Åstrand (vihr) muistutti Vantin liian suurista tehokkuustavoitteista. Tehostaminen näkyy huonona siivouksena.

Juha Malmi (ps) puhui kielikoulutuksesta – kotoutuneet maahanmuuttajat voisivat kouluttaa omista maistaan tulleita maahanmuuttajia. Ja kieltä voisi opetella myös netissä.

Radhir Sodhi (sdp) toi esiin miten hän, joka puhuu näin, pystyy opettamaan yhtään mitään. (Sodhi puhuu ymmärrettävästi, mutta paljon väärin.)

Anssi Aura (vihr) vastasi Juha Malmille: Turvapaikan hakijat ovat olleet kaksi kuukautta. Viime viikola saivat ekaa kertaa kynät ja vihot. Siihen, että pääsevät nettiin opiskelemaan, on aika pitkä matka.

Sajaniemi (kesk) toi esiin, että on tärkeää että suomenkielen taitavat natiivit opettaisivat, eivät ne jotka eivät oikein sitä osaa. 

Kassila (SDP) on opettanut 3 viikkoa vapaehtoisesta. 30 innokasta yrittäjää oli ekalla kurssilla. Omasta pussista kynät ja vihot kustansi. 

Sajaniemi (kesk) muistutti että maahanmuuttajien suomenkielen taito on usein B-tasoisia. C-tasoisia löytyy tosi harvassa.

Anssi Aura (vihr) kertoi että Vihreät ovat esittämässä lisärahaa kielikoulutukseen, ja toivoi että perussuomalaiset ynnä muut jotka ovat huolissaan kielikoulutuksesta.

Saramo (vas) toi esiin että Suomen tuotannon romahdus oli Euroopan rajuin. Metalliteollisuus sekä selluteollisuus on lähtenyt nousuun. Nokian insinöörit eivät saa tästä töitä, vaikka lastenhoitajia irtisanottaisiin. Kotimarkkinoilla kysyntä ei hirveästi pudonnut koska Kataisen hallitus elvytti. 2015 Stubbin hallitus teki valtavat leikkaukset ja nyt ollaan pulassa. Hallituksen päätöksellä työttömyyttä lisättiin. Sipilän hallitus on lisännyt valtavasti leikkauksia. Julkisen sektorin nettovelkaantuminen on suurta. Julkisella sektorilla on selvästi vähemmän työntekijöitä kuin muissa pohjoismaissa. Suomen julkinen sektori on maailman pankin mukana kaikkein tehokkain euroalueella. Vantaalla on koko suomen tehokkaimmat palvelut.

Hako (SDP) kommentoi joukkoliikenteen kolmen miljoonan korotuksessa. Hako on HSY:n hallituksen jäsen ja aikoo tehdä asialle jotain, mutta ei halua määrärahakorotuksia. Hako muistutti Hirvaskoskea että Vantaan kasvu tulee käytännössä lastensaannista sekä maahanmuuttajista, ei maan sisäisestä muutosta. SDP-ryhmä oli myötämielinen Norrenan esityksille siitä valtuustoseminaariin mennessä seurataan onko tarvetta esim. koulujen nopeampaan uudisrakentamiseen.

Kostilainen (vihr) puhui ilmastonmuutoksesta. IPPC:n mukaan kulutamme hiilibudjettimme 20 vuodessa. Parin viikon päästä kokoustetaan sitoumuksesta. Yritykset huomioivat sijoittuessaan edelläkävijäkaupungit kuten Kööpenhaminan ja Tukholman. Vantaa tavoittelee vuosittain 3 prosentin kasvihuonekaasujen vähennystä. Vantaa voi olla osana hiilineutraalia metropolia. Meillä on todella paljon saavutettavaa tässä ollaksemme edelläkävijäyritysten sijoittumispaikka.

Hirvaskoski (kesk) olisi toivonut käyttävänsä Kostilaisen ja Orlandon puheenvuoron. Hän silti kyseenalaisti, onko vantaalaisialla varaa väestönkasvuun?

Tapani Mäkinen (kok) toi esiin että on paljoin yteisä tavoitteita tullut esiin. Edessä on hyvä yhteinen tulevaisuus. Mutta on huolissaan ikäihmisten hoivan, joka on ulkoistettu yhteiskunnalle. Tapani peräänkuulutti ihmisten omaa vastuuta kaupungin palveluiden sijaan vanhustenhoidossa.

Itse muistutin että tätä vanhuksista huolehtimista on tutkittu. Jostain syystä se on kaatunut nimenomaan naisten niskoille, ja vaikeutta naisten työn tekoa. 

Susanna Bruun (SDP) kertoi Mäkiselle että yleisön syy vanhusten laiminlyömiseen on ansiotyössäkäynti.

Maija Hurri (KD) kertoi että ei hänen poikansa ole syrjäytynyt vaikka ei ole ollut kunnallisessa päivähoidossa.

Kortesalmi (kok) pohti viekö yheiskunta selviytymisen kokemuksen itse kasvattajana tai vanhuksen hoitajana.

Tarja Eklund (sdp) korjasi Kortesalmia että subjektiivinen päivähoito-oikeus tarkoittaa sitä että perhe voi valita. 

Kiljusen (sdp) mukaan Kairan, Mäkisen ja Kortesalmen puheenvuorot kertovat juuri siitä että yksilöillä on oma vastuu selvityä. Sata vuotta sitten mentiin noin, jolloin ihmiset olivat oman onnensa nojassa, ja siitä asteittain on rakennettu pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Me kannamme huolto että kaikilla on tasavertaiset elämisen lähtöedellytykset. Kiljusen mukaan kokoomusen retoriikalla on sisältönä markkinaehtoistaminen. Rahalla saadaan palvelut ja ihmiset ovat eriarvoisia. Köyhän terveys ei ole yhtä arvokas kuin rikkaan terveys.

Kortesalmi haastoi Kiljusta väittämällä että heikkojen turvaksi rakennettu on mennyt vahvojen hyväksikäyttöön.

Pirkko Letto (SDP) muistuttti että miehet ja naiset yhdenvertaisesti tekevät kokopäivätyötä – mahdollisuus hoivaan lapsilla ja vanhuksilla ei ole Saksan tasoa (jossa naiset ovat enemmän kotona). Se ei tarkoita sitä että lähimmäisen rakkautta ei olisi.

Lauri Kaira (kok) muisteli aikoja, jolloin ei ollut syntynyt. Kun hyvinvointivaltiota rakennettiin hän ei muista että oltaisiin sanottu että se täytyy tehdä velaksi. 

Vaula Norrena (vihr) vastasi että verotus on siksi luotu jotta saadaan palveluita. Jos veronmaksuhalukkuutta olisi enemmän ja vähemmän veroparatiiseja, saataisiin nykyiset palvelut kyllä rahoitettua.

Muistutin itse että Vantaa on velkaantunut nimenomaan liikenneinvestointien vuoksi, ei käyttötalouden, ei palveluiden järjestämisen. Ei palveluiden jotka tuovat tasa-arvoa ja perusturvaa.

Kimmo Kiljunen (sdp) muistutti että veronmaksuhalukkuus on pohjoismaissa ja suomessa hyvää, koska palvelut ovat kaikille. Koulut uimahallit jne. Terveydenhuollon yksityistäminen rapauttaa veronmaksuhalukkuutta, koska silloin julkinen terveydenhuolto on vain köyhille.

Mika Niikko (ps) muistutti että raha seuraa potilasta sote-uudistuksessa, eikä köyhien palveltu parane. (Tästä on huono kokemus Ruotsista – köyhille yksityistäminen kusi.)

Tapani Mäkinen (kok) kertoi että oma lapsi jäi kotiin kun seuraava syntyi koska äiti oli kotona. Nykyään lapsi laitetaan hoitoon.

Muistutin Mäkistä että Vantaalla iso osa lapsista on kotona jos pikkuveli tai sisko tulee. (Hoitoon on aina syy.)

Jari Jääskeläinen puhui agressiivisen verosuunnittelun ja harmaan talouden kuriin saamisesta. Pakkolailla saisi pankeista 80 miljardia joka ei liiku. 8 miljardia suomen saisi liikkumaan. Oikeiston mielestä rahat otetaan mieluummin heikoimmilta päiväkodeista yms.

Tähän puheenvuoroon talousarviokeskustelu päättyi.

VALTUUSTON ÄÄNESTYKSET

Perussuomalaiset ehdottivat kokouspalkkioiden pienentämistä niinettä epruspalkkioilla mentäisiin oklen tunnin sijaan nelä tuntia. Vihreät (Anssi auraa lukuunottamatta) ja perussuomalaiset sekä Jääskeläinen (KD) kannattivat ehdotusta. (45-20-2)

+ 1 300 000 henkilöstöön terveysasemille hoitojonjen postamiseksi.  Vasemmistoliitto ja minä kannatimme. (npea hoito tuo säästöjä, mot Espoossa).

+ 50 000,- Silkiportin toimitojen vavistamiseksi. Vihreät kannattivat. 

+ 500 000,- ennaltaehkäisevään lastensuojeluun vihreät ja vasemmisto aknnatti.

+ 200 000,- vanhusten kotipalveluiden hoitajamitituksen säilymiseen ennallaan. Asiaa kannattivat Vihreät ja vasemmisto sekä työmies simonen ja Kärki.

+ 2016 kaksi lähihoitajaa vanhustenhuoltoon sisäisin siirroin. Perussuomalaiset ja Kauppinen ja Norrena kannattivat, Kostilainen äänesti tyhjää. Tyystjärvi kannatti. 

+ 200 000,- omaishoidontuen korotusta kannattivat perussuomalaiset, vihreät ja vasemmisto.

- Vasemmistoliitto esitti kaikkia palveluseteli-mainintoja pois taloussuunnitelmasta. Tätä kannattivat vain vasemmistoliittolaiset. (Itse koin vanhustepalveluiden mahdollistavat enemmän palveluita palvelusetelillä – ja halvemmalla vanhuksille.)

+ Vasemmistoliiton tekstilisäysehdotus: Mikäli vanhuspalvelulakia heikennetään, Vantaa ei heikennä omia vanhuspalveluitaan lain mahdollistamalla tavalla. (Vanhuspalvelulaki ei ehkä ole tulossa ensivuoden aikana voimaan.) Talousarvioneuvotteluissa SDP esitti samantyylistä. Mutta vanhuspalvelulain sisältö oli vielä täysin tietämätön, joten tämän vetivät pois. Vantaa äpättää erikseen lakimuutosten linjauksesta. Vasemmistokin veti tämän pois.

+ Valtuustoryhmien yksimielinen lause: Vantaa ei suurenna päiväkotien ryhmäkokoja eikä päiväkotein henkilöstömitoitusta vuonna 2016. Hyväksyttiin yksimielisesti.

+ SDP:n muutosesitys saman otsikon alle: ”Vantaan kaupunki ei ennen lain hyväksymistä rajaa subjektiivista päivähoito. Lausnossa viitattiin myös mahdollisuutta etsiä ratkaisuja vapaaehtoisuuteen perustuvan palvelumuotoilun avulla. Mikäli riittäviä säästöä ei kyetä saavuttamaan, arvioidaan asiaa syksyn valtuustoseminaariin mennessä. Tätä kannattivat vasemmisto, SDP, vihreät. Kukaan ei livennyt asiassa msita puolueista! Se hävisi 36-31.

+ ”Mikäli vanhuspalvlulakia heikennetään, ei Vantaa niitä heikennä. Tätä kannattivat mm. minä ja perussuomalaiset.

+ 100 000,- Varian henkilöstömenoihin keskeytysprosentin vähentämiseksi. Kostilaista lukuunottamatta vihreät ja vasemmisto. 

+ 100 000 Aikuisopistolle maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Kannattivat Malmi (ps) ja vihreät sekä Vasemmisto sekä Kassila (SDP) (joka itse antoi maahanmuuttajien kielikoulutusta vapaaehtoisena – tietää mikä on tilanne).

+ 60 000,- Rakentamisen laadukkaan valvontasuunnitelman ja hyvän toimintasuunnitelman toteutumiseksi lisätään valvontaa työmailla nykytekniikkaa hyödyöntäen työmailla. Norrena, Kauppinen, Rosback, Aura Eerola,  Saramo Jääskeläinen ja perussuomalaiset. 

+ 3 000 000.- Joukkoliikenneteen hinnankorotusten estämiseksi. Vasemmisto, vihreät. (54-13)

+ 1,7 miljoonaa koulujen sisäilmakorjauksiin. Kannattivat Kärkkäinen, vihreät ja vasemmisto.

Valtuuston kokouksen jälkeen jätettin pöytäkirjalauusmia, mm. omani jossa toivottiin päivähoidon rajauksessa huomioitavan lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. SDP:n pöytäkirjalausuma vaati seurantaa subjektiiisn päivähoitorajauksen vaikutuksista.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.