20.4.2015

Maakiista, henkilöstökertomus ja Pähkinärinteen koulun remontti

Kaupunginvaltuustossa maakauppakiista pitkitti iltaa. Kokoomus ja SDP riitelivät raipakkaasti siitä, voiko kaupunki lähteä hakemaan pakkolunastousoikeutta, jossa hintaa määrittäisi riippumaton toimikunta.

Valtuusto kävi raipakkaan keskustelun maapoliittisesta linjauksista. Kaupunki tulee kasvamaan ja tarvitsee maata, erityisesti Kivistön aseman lähellä. Maapoliittiset linjat ovat tuoreet, ja tarkoitus on hankkia kaupungille maata jonka voi myöhemmin kaavoittaa asuinalueeksi. Porvarit puolustivat suurmaanomistajan tarpeita saada maksimaalinen hinta, ja vasemmisto taas sitä, että raakamaanhankinta kohtuuhintaan on veronmaksajien edun mukaista. Suurmaanomistaja on 5 vuotta kaupitellut maata, joten kysymys ei ole siitä että kaupunki ryöstäisi mummolta mökin. Erimielisyys koskee siis hintaa.

Vastaavaa lunastosoikeutta ei ole Vantaalla kaiketi koskaan käytetty, vaikka laki sen suo ja maapoliittiset linjaukset siihen kehoittavat.

  • Kaupunki tarjosi 2 miljoonaa euroa
  • Maanomistaja halusi 11 miljoonaa euroa

Mikäli ministeriö myöntää pakkolunastusoikeuden, on hyvä että riippumaton toimikkuna määrittelee hinnan. Hinnasta varmaan valitetaan vielä oikeudessa.

Asiasta äänestettiin jonka tuloksena kaupunki hakee maanluanstusoikeutta ministeriöltä (äänin 35-30). Perussuomalaiset olivat kokoomuksen mukana, vihreät lunastusoikeuden hakemisen kannalla.

On tärkeää että kaupunki ei käytä lunastusoikeutta kuntalaisia sorsivalla tavalla, mutta on myös tärkeää että kaupunkia ei kupata. Odotettavissa oleva arvonnousu esimerkiksi Espoon metrohankkeen ympärillä sai aikanaan hillittömät keinottelijat liikkeelle. 

Henkilöstökertomus

Haluan kiittää hyvästä henkilöstökertomuksesta ja kaikesta siitä missä Vantaalla on edistytty henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kaupungin työntekijät kokevat vaikuttamismahdollisuudet puutteellisiksi. Lähtökohta on se, että työtekijöiden sananvapautta ei saa rahoittaa – asiasta on tuore oikeuden päätös. 

Olen saanut yhteydenottoja useilta opettajilta eri kouluista, siitä, että heitä on kehoitettu olemaan hiljaa sisäilmaongelmista. Samaa ilmeisesti on tapahtunut myös päivähoidon resurssipulasta.

Sairaspoissaolot: Seuraavaksi väännettiin Kokoomuksen ja demareiden idealistisesta linjasta: Rokkanen (Kok) toi esiin sairaslomapoissaolot. Vantti muutti sairaspoissaolokäytäntöään terveydenhuollon ammattilaisen lupa, ja lyhyet sairaslomat 18 prosenttia. Säästyneistä rahoista osa käytettiin työssä viihtyvyyden parantamisksi.

Bruun (SDP) muistutti että todistuksen toimittamispakossa jokaiselta sairauspäivältä ei ole vaikutusta ollut Vantissa vaan muut ennaltaehkäisevät toimet. Sen sijaan työterveyshuollon kustannukset nousevat kun joka nuhasta pitää käydä lääkärillä. Hämeenlinna on vähentänyt sairaspoissaoloja sillä että lääkärin todistuksia ei tarvita.

Orlando (Kok) toi esiin miesten ja naisten palkkaeron ihan joka toimialalla.

Pähkinärinteen koulun peruskorjaus kaupunginhallituksessa

Maanantaina kaupunginhallituksessa oli Pähkinärinteen koulun korjaus. Ilkka Kalo ja Tilakeskus onnistuivat vakuuttamaan kaupunginhallituksen siitä, että Pähkinärinteen koulun korjaus on tarpeen tehdä nopeasti, ilman että luottamushenkilöille annetaan vaihtoehtoista selvitystä uuden rakentamisen kustannuksista, mitä oli pyydetty jo opetuslautakunnassa.

Pähkinärinteen koulun kuntoraportissa on pitkä lista akuuteista korjaustarpeista. Vaarana on myös se että jos vaikkapa 12 miljoonan korjaukset saadaan puristettua viiteen miljoonaan, kyse on pahvilaatikon teippauksista.

Seuraavana on alustavien huhujen mukaan Rajatorpan koulu. Tästä ei ole tullut kuntotutkimusta luottamushenkilöiden extranettiin. Päsääntöisesti remonttijärjestys kuitenkin muuttuu vuoden kuluessa. Valtuustolle kerrottiin myös, että peruskorjauksia pyritään tekemään yksi vuosittain.

Aloitteeni väistötiloista poiki hedelmää, ja Tuomelan koulua voidaan käyttää väistötilana: Lähialueella on käytössä Kilterin, Tuomelan ja Rajatorpan koulun luokkia. Kivimäen koulussa olisi käytössä useita luokkia, mutta sinne tarvittaisiin bussikuljetus. Pähkinärinteen koulun kentälle voidaan myös sijoittaa parakkeja.

Aloitteeni Väistötilojen laajempi kartoittaminen Pähkinärinteen koulun remontissa

Vastaus kertoo periaatteista, kuten tilojen tiivistämisestä lähialueilla. Jos käytetään vähän luovuutta, kaupunki voi säästää käyttämällä lakkautettavia kouluja väistötiloina. Alkupeärisen väistösuunnitelman mukaan väistötiloina ei käytettäisi läheisten Tuomelan tyhjiä luokkia. Tämän lisäksi muita virastoja on käytetty naapurikunnissa, ja jopa jurtta on ollut käytössä. 

Tässä vastaus:

”Väistötilatarpeet joudutaan selvittämään hankekohtaisesti, jolloin tiedetään tilatarve; tilatyypit, tilojen laajuus, sijainti, käyttöaika jne. Päiväkotien peruskorjausten ohjelmointiin ja valmisteluun on liittynyt alueelliset väistötilaratkaisut, joista esimerkkinä mainittakoon Pyörrekujan väistötilapäiväkodin rakentaminen ja sen vuokraaminen pidempiaikaiseen käyttöön useamman päiväkodin korjaustöiden ajaksi. Vastaavanlaista kokonaissuunnittelua tehdään parhaillaan Länsi-Vantaan koulujen peruskorjausten aikaisista väistötilaratkaisuista yhdessä sivistystoimen kanssa.

Ennakoimattomien ja joskus akuuteiksi muodostuvien korjausten varalle väistötilojen suunnittelu tai varaaminen tulisi muodostumaan erittäin haasteelliseksi. Esimerkiksi koulu- tai päiväkotikäyttöön nopeasti muutettavia tiloja tuskin on tarjolla, sillä näiden toimintojen erityisvaatimusten täyttäminen edellyttää yleensä aina jonkin asteisia muutostöitä ainakin ilmanvaihdon, ruokailun järjestämisen, piha-alueiden, sosiaali- ja pesutilojen osalta, käyttötarkoituksen muutokseen liittyvää rakennuslupakäsittelyä unohtamatta. Tähän saakka nämä erityisvaatimukset on ollut parhaiten täytettävissä joustavilla tähän tarkoitukseen suunnitelluilla tilaelementtikonsepteilla. Kaikista väistötilaratkaisuista sovitaan käyttäjien kanssa tarpeen ilmaannuttua. Yllättävissä tilanteissa ensisijaisena vaihtoehtona on tilojen tiivistäminen olemassa olevissa kohteissa lähialueella, jolloin toiminta jatkuu mahdollisimman pienin muutoksin erityisjärjestelyin.”

Vastaus aloitteeseen lastensuojelun rekrytoinnin parantamiseksi

Tähän olin kiinnittänyt huomiota kun lastensuojelua oli esitelty kapunginhallitukessa. Hyväa aloite. Rakenteita on muutettava – mm. ongelmana saatavuudessa koulutuksen vähäisyys. Vastauksessa kerrotaan paljon miten Vantaa jo tekee sitä. 

Vantaalaiset kansanedustajat

Antti Lindtman (SDP), Sari Multala (Kok.) ja Mika Niikko (Perus) pääsivät eduskuntaan Vantaalta -  se on pieni määrä Suomen neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi. Jouko Jääskeläinen (KD), Tapani Mäkinen (Kok.) ja Juha Malmi (Perus) putosivat. Suuri työ on tehty myös niillä jotka jäivät rannalle. Vantaalla on 3 kansanedustajaa, Espoolla 17.

Rahoituksella oli suuri merkitys. Panostukset kampanjoihin ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Köyhällä ei ole varaa eduskuntaan. Vaalirahoituslainsäädäntöä tulisi tiukentaa demokratian parantamiseksi ja korrpution vähentämiseksi.

Lämmin kiitos kaikille luottamuksen antaneille. Yli 3000 äänisaalis on huikea, vaikka ei tällä kertaa riittänyt eduskuntaan.

 

Aiheista muualla: 

* * *

Asiasanat: Pakkolunastus, Pähkinärinteen koulu, Tuomelan koulu, väistötilat 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.4.2015

Maakiista, henkilöstökertomus ja Pähkinärinteen koulun remontti

Kaupunginvaltuustossa maakauppakiista pitkitti iltaa. Kokoomus ja SDP riitelivät raipakkaasti siitä, voiko kaupunki lähteä hakemaan pakkolunastousoikeutta, jossa hintaa määrittäisi riippumaton toimikunta.

Valtuusto kävi raipakkaan keskustelun maapoliittisesta linjauksista. Kaupunki tulee kasvamaan ja tarvitsee maata, erityisesti Kivistön aseman lähellä. Maapoliittiset linjat ovat tuoreet, ja tarkoitus on hankkia kaupungille maata jonka voi myöhemmin kaavoittaa asuinalueeksi. Porvarit puolustivat suurmaanomistajan tarpeita saada maksimaalinen hinta, ja vasemmisto taas sitä, että raakamaanhankinta kohtuuhintaan on veronmaksajien edun mukaista. Suurmaanomistaja on 5 vuotta kaupitellut maata, joten kysymys ei ole siitä että kaupunki ryöstäisi mummolta mökin. Erimielisyys koskee siis hintaa.

Vastaavaa lunastosoikeutta ei ole Vantaalla kaiketi koskaan käytetty, vaikka laki sen suo ja maapoliittiset linjaukset siihen kehoittavat.

  • Kaupunki tarjosi 2 miljoonaa euroa
  • Maanomistaja halusi 11 miljoonaa euroa

Mikäli ministeriö myöntää pakkolunastusoikeuden, on hyvä että riippumaton toimikkuna määrittelee hinnan. Hinnasta varmaan valitetaan vielä oikeudessa.

Asiasta äänestettiin jonka tuloksena kaupunki hakee maanluanstusoikeutta ministeriöltä (äänin 35-30). Perussuomalaiset olivat kokoomuksen mukana, vihreät lunastusoikeuden hakemisen kannalla.

On tärkeää että kaupunki ei käytä lunastusoikeutta kuntalaisia sorsivalla tavalla, mutta on myös tärkeää että kaupunkia ei kupata. Odotettavissa oleva arvonnousu esimerkiksi Espoon metrohankkeen ympärillä sai aikanaan hillittömät keinottelijat liikkeelle. 

Henkilöstökertomus

Haluan kiittää hyvästä henkilöstökertomuksesta ja kaikesta siitä missä Vantaalla on edistytty henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kaupungin työntekijät kokevat vaikuttamismahdollisuudet puutteellisiksi. Lähtökohta on se, että työtekijöiden sananvapautta ei saa rahoittaa – asiasta on tuore oikeuden päätös. 

Olen saanut yhteydenottoja useilta opettajilta eri kouluista, siitä, että heitä on kehoitettu olemaan hiljaa sisäilmaongelmista. Samaa ilmeisesti on tapahtunut myös päivähoidon resurssipulasta.

Sairaspoissaolot: Seuraavaksi väännettiin Kokoomuksen ja demareiden idealistisesta linjasta: Rokkanen (Kok) toi esiin sairaslomapoissaolot. Vantti muutti sairaspoissaolokäytäntöään terveydenhuollon ammattilaisen lupa, ja lyhyet sairaslomat 18 prosenttia. Säästyneistä rahoista osa käytettiin työssä viihtyvyyden parantamisksi.

Bruun (SDP) muistutti että todistuksen toimittamispakossa jokaiselta sairauspäivältä ei ole vaikutusta ollut Vantissa vaan muut ennaltaehkäisevät toimet. Sen sijaan työterveyshuollon kustannukset nousevat kun joka nuhasta pitää käydä lääkärillä. Hämeenlinna on vähentänyt sairaspoissaoloja sillä että lääkärin todistuksia ei tarvita.

Orlando (Kok) toi esiin miesten ja naisten palkkaeron ihan joka toimialalla.

Pähkinärinteen koulun peruskorjaus kaupunginhallituksessa

Maanantaina kaupunginhallituksessa oli Pähkinärinteen koulun korjaus. Ilkka Kalo ja Tilakeskus onnistuivat vakuuttamaan kaupunginhallituksen siitä, että Pähkinärinteen koulun korjaus on tarpeen tehdä nopeasti, ilman että luottamushenkilöille annetaan vaihtoehtoista selvitystä uuden rakentamisen kustannuksista, mitä oli pyydetty jo opetuslautakunnassa.

Pähkinärinteen koulun kuntoraportissa on pitkä lista akuuteista korjaustarpeista. Vaarana on myös se että jos vaikkapa 12 miljoonan korjaukset saadaan puristettua viiteen miljoonaan, kyse on pahvilaatikon teippauksista.

Seuraavana on alustavien huhujen mukaan Rajatorpan koulu. Tästä ei ole tullut kuntotutkimusta luottamushenkilöiden extranettiin. Päsääntöisesti remonttijärjestys kuitenkin muuttuu vuoden kuluessa. Valtuustolle kerrottiin myös, että peruskorjauksia pyritään tekemään yksi vuosittain.

Aloitteeni väistötiloista poiki hedelmää, ja Tuomelan koulua voidaan käyttää väistötilana: Lähialueella on käytössä Kilterin, Tuomelan ja Rajatorpan koulun luokkia. Kivimäen koulussa olisi käytössä useita luokkia, mutta sinne tarvittaisiin bussikuljetus. Pähkinärinteen koulun kentälle voidaan myös sijoittaa parakkeja.

Aloitteeni Väistötilojen laajempi kartoittaminen Pähkinärinteen koulun remontissa

Vastaus kertoo periaatteista, kuten tilojen tiivistämisestä lähialueilla. Jos käytetään vähän luovuutta, kaupunki voi säästää käyttämällä lakkautettavia kouluja väistötiloina. Alkupeärisen väistösuunnitelman mukaan väistötiloina ei käytettäisi läheisten Tuomelan tyhjiä luokkia. Tämän lisäksi muita virastoja on käytetty naapurikunnissa, ja jopa jurtta on ollut käytössä. 

Tässä vastaus:

”Väistötilatarpeet joudutaan selvittämään hankekohtaisesti, jolloin tiedetään tilatarve; tilatyypit, tilojen laajuus, sijainti, käyttöaika jne. Päiväkotien peruskorjausten ohjelmointiin ja valmisteluun on liittynyt alueelliset väistötilaratkaisut, joista esimerkkinä mainittakoon Pyörrekujan väistötilapäiväkodin rakentaminen ja sen vuokraaminen pidempiaikaiseen käyttöön useamman päiväkodin korjaustöiden ajaksi. Vastaavanlaista kokonaissuunnittelua tehdään parhaillaan Länsi-Vantaan koulujen peruskorjausten aikaisista väistötilaratkaisuista yhdessä sivistystoimen kanssa.

Ennakoimattomien ja joskus akuuteiksi muodostuvien korjausten varalle väistötilojen suunnittelu tai varaaminen tulisi muodostumaan erittäin haasteelliseksi. Esimerkiksi koulu- tai päiväkotikäyttöön nopeasti muutettavia tiloja tuskin on tarjolla, sillä näiden toimintojen erityisvaatimusten täyttäminen edellyttää yleensä aina jonkin asteisia muutostöitä ainakin ilmanvaihdon, ruokailun järjestämisen, piha-alueiden, sosiaali- ja pesutilojen osalta, käyttötarkoituksen muutokseen liittyvää rakennuslupakäsittelyä unohtamatta. Tähän saakka nämä erityisvaatimukset on ollut parhaiten täytettävissä joustavilla tähän tarkoitukseen suunnitelluilla tilaelementtikonsepteilla. Kaikista väistötilaratkaisuista sovitaan käyttäjien kanssa tarpeen ilmaannuttua. Yllättävissä tilanteissa ensisijaisena vaihtoehtona on tilojen tiivistäminen olemassa olevissa kohteissa lähialueella, jolloin toiminta jatkuu mahdollisimman pienin muutoksin erityisjärjestelyin.”

Vastaus aloitteeseen lastensuojelun rekrytoinnin parantamiseksi

Tähän olin kiinnittänyt huomiota kun lastensuojelua oli esitelty kapunginhallitukessa. Hyväa aloite. Rakenteita on muutettava – mm. ongelmana saatavuudessa koulutuksen vähäisyys. Vastauksessa kerrotaan paljon miten Vantaa jo tekee sitä. 

Vantaalaiset kansanedustajat

Antti Lindtman (SDP), Sari Multala (Kok.) ja Mika Niikko (Perus) pääsivät eduskuntaan Vantaalta -  se on pieni määrä Suomen neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi. Jouko Jääskeläinen (KD), Tapani Mäkinen (Kok.) ja Juha Malmi (Perus) putosivat. Suuri työ on tehty myös niillä jotka jäivät rannalle. Vantaalla on 3 kansanedustajaa, Espoolla 17.

Rahoituksella oli suuri merkitys. Panostukset kampanjoihin ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Köyhällä ei ole varaa eduskuntaan. Vaalirahoituslainsäädäntöä tulisi tiukentaa demokratian parantamiseksi ja korrpution vähentämiseksi.

Lämmin kiitos kaikille luottamuksen antaneille. Yli 3000 äänisaalis on huikea, vaikka ei tällä kertaa riittänyt eduskuntaan.

 

Aiheista muualla: 

* * *

Asiasanat: Pakkolunastus, Pähkinärinteen koulu, Tuomelan koulu, väistötilat 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.