18.5.2013

Vihreä innovaatiopolitiikka ja vihreiden tärkeimmät tavoitteet

Vihreä innovaatiopolitiikka pähkinänkuoressa, miten maaseutu pidetään elinvoimaisena, eläkeiän nostaminen sekä vihreän puolueen kasvu ja tärkein tavoitae - eli muutamia vastauksia kysymyksiin varapuheenjohtajantentissä.

Vihreä innovaatiopolitiikka:

1. Koulutus tukemaan luovuutta, moniosaamista (monialaisuutta), tuotteistusta ja markkinointia. Myös ketterää koulutusta kasvualojen tarpeisiin, kuten pelialalle.

2. Riskirahoitusta helpotetaan cleanteckille ja palvelumuotoilulle.

3. Yritystuet perataan dinosauruksilta oikeisiin kasvumahdollisuuksiin. Selkeät jakokriteerit.

4. Kotimarkkinat eli kotimainen kysyntä Green New Deal -myönteiseksi. Älyverkko tukemaan vaihtoehtoisia energiamuotoja ja pientuotantoa, veroedut puhtaille liikkumis- ja polttoainevalinnoille, saastuttaja maksaa -periaate verotukseen ja lupiin, julkisen sektorin hankinnat enemmän ympäristökriteereille (vaatii myös osaamista laadun kilpailuttamiseen).

5. Ympäristöliiketoiminnan kehittymisen lainsäädännölliset esteet puretaan.

6. Pien- ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään. Mikroyrittäjyyttä helpotetaan.

7. Perustulo vapauttaa tulevaa yrittäjää innovoinnin ja tuotekehityksen ajaksi tulohuolilta.

8. Avoin data (ja avoin päätöksenteko ja valmistelu) lisää työpaikkoja.

9. Ravistellaan organisaatiokeskeistä ajattelua ja pohditaan mitä ihmiset tarvitsevat, koska ja millä tavalla. Panostetaan palvelumuotoiluun.

10. Rahoitusosaamista hyvissä starttineuvonnoissa. Kehitetään uusia rahoitusinstrumentteja pienille riskiyrityksille, kuten yhteisöllinen rahoitus.

11. Ei teknologiasidonnaisia säädöksiä, vaan esimerkiksi saastuttamiseen tai kulutukseen perustuvia. Aina on mahdollista, että joku kehittää paremman teknologian.

12. Edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä eri sektoreilla ja sektorien välillä esimerkiksi kootuilla koulutuksessa, nettipalveluilla, sosiaalisilla keskustelufoorumeilla ja yritysneuvonnassa.

13. Positiivista asennetta: Pellepelottomien valtakunnassa annetaan luovan hulluuden kukoistaa. Yrittäjän ei tarvitse olla outo lintu.

14. (Jokeri): paikallisraha on lisännyt Sveitsissä liiketoimintaa: kun ihmisillä on mahdollisuus maksaa esimerkiksi juristinpalveluista omalla työllä, myös juristi on saanut enemmän asiakkaita jne. Tämä vähentää myös syrjäytymistä ja lisää työllistymistä. Uusien ”tyhjästä” nousevien yrittäjien on helpompi lähteä liikkeelle.

Tämäpä oli elinkeinopoliittisen ohjelman pikapäivitys ;)

 

Miten ratkaisisitte työurien pidentämiseen, työssä jaksamiseen ja eläkeiän nostoon liittyvän ongelmakokonaisuuden?

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä on nyt 63–68 vuotta. Kuitenkin eläkkeelle jäädään keskimäärin alle 60-vuotiaina. Ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen merkittävä syy on työkyvyttömyys, usein jopa loppuunpalaminen. Eläkeiän nosto ei auta siinä yhtään. Sen sijaan työhyvinvointia, työssä viihtymistä ja työoloja tulee parantaa. Kuntoutusta tulee saada ja työhön paluuta helpottaa.

Eläkeikää ei tulisi pakolla nostaa. Sen sijaan työuria voidaan pidentää turvaamalla joustavampi eläkkeelle siirtyminen oman jaksamisen mukaan. Työtehtävät ovat yksilöllisiä, samoin ihmiset, ja työmäärää voisi vähentää joustavasti pikkuhiljaa jaksamisen mukaan. Se on myös työnantajan etu, että osaaminen ei katoa kertaheitolla. Työssä pysymistä jopa yli 68 vuoden pitää kannustaa verohelpotuksin ja eläkekertoimen korotuksin.

Kun keskeisin syy ennenaikaiseen eläkkeelle jäämiseen on työkyvyttömyys, niin osa-aikaeläkkeen poistamisella, eläkeiän nostolla tai työttömyysputken poistamisella ei vaikuteta työkyvyttömyyden syihin. Niihin on mahdollista vaikuttaa parhaiten työelämän olosuhteita ja työhyvinvointia kehittämällä. Työterveyshuoltoon, työssä viihtymiseen ja työoloihin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja panostettava paljon entistä enemmän. Asia on niin merkittävä, että se vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn.

 

 

Miten maaseutu pidetään elinvoimaisena:

1. Monimuotoinen pienyrittäjyys, jota verotus ja byrokratia ei tapa.

2. Uusiutuvat energianlähteet ja hajautettu energiatuotanto sekä älyverkot tuovat lisätienistiä maaseudulle kuten Ruotsissa on tapahtunut.

3. Luomu ovat suuri mahdollisuus Suomelle, joka on käyttämättä.

4. Säilytetään maaseutua myös matkailuelinkeinolle, eikä ulkomaalaisomisteisten lyhytaikaisten kaivosten anneta täysin tuhota sitä. Riittävä lainsäädäntö velvoittamaan ympäristön suojelemisessa ja ennallistamisessa sekä verotus joka tulouttaa voittoja paikkakunnalle.

5. Etätyö. Mikään ei yksin riitä.

6. Perustulo auttaa maaseutuyrittäjää ja puoliomavaraista elämää.

7. Kuunnellaan maaseudun osaamista omista asioistaan. Näkökulma on taatusti erilainen kuin Helsingissä.

 

 

 

Miten vihreistä saadaan suurempi puolue:

A) Terävöitetään politiikkaa ja viestintää. Meidän ei ole pakko olla niin kilttejä, ainakaan tässä hallituksessa. Vaikka argumentit perustuvat faktoihin, ei tarvitse jaaritella.

B) Tuodaan uusia poliittisia avauksia vaalien välilläkin. Nyt on tilaa (valtiontalouden, työttömyyden, kuntatalouden, vanhusten yksinäisyyden...) ongelmanratkaisulle.

C) Kannustetaan vapaaehtoisia työskentelemään ja otetaan heidät mukaan vaalityöhön organisoidusti.

D) Mainoskampanja tehdään itse. Kampanjan tulee vedota tunteisiin ja koskettaa ihmisten arkea ja arvoja. Teemoja voi olla useampia, mutta niiden on oltava teräviä. Hoidetaan sairaat, annetaan rauha opiskella, perustulo, pelastetaan saimaannorppa jne. Tunnetasolle tulee saada tulevat sukupolvet mukaan.

E) Visuaalinen ilme myös tunteita koskettavaksi. Arvoasioissa järki ei riitä.

F) Tehdään vaalityötä jo nyt. Osa teemoista ja visuaalisesta ilmeestä pian valmiiksi, sillä vaaleissa ei ole ehdokkailla aikaa päivitellä sivujen ulkoasuja tai perusteemojen tekstejä. Mitä aikaisemmin aloittaa, sitä halvemmalla ihmiset tavoittaa. Toki tulee olla mahdollisuus reagoida maailman muuttumiseen.

G) Pidetään avoimesti kirjaa vihreistä tavoitteista ja saavutuksista.

H) Omassa kampanjassani ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen oli tärkeintä.

 

 

Mitkä Vihreiden kolme tärkeintä poliittista tavoitetta seuraavien viiden vuoden ajalle?

1. Pelastetaan maapallo (= mm. ilmastonmuutoksen torjuminen).
2. Perustulo (=työllisyys, yrittäjyys ja syrjäytymisen ehkäisy)
3. Ihmisarvoinen vanhuus ja peruspalvelut. Muotoillaan palveluista ihmislähtöisiä - oikeaa apua oikeaan aikaan. Tämä säästää kuntienkin varoja, kun mielenterveysongelmat ja sairaudet eivät kroonistu. Kyse on palvelumuotoilusta. 

Samat teemat eivät kuitenkaan toimi joka paikassa. Esimerkiksi kaupungissa pyöräbaanat, ratikat ja tiivis kaupunkirakentaminen ovat kova juttu, vaikka eivät kosketa kaikkia.

 

Kiteytä yhteen virkkeeseen vihreiden suurin tavoite seuraavalle kahdelle vuodelle mahdollisimman iskevästi:

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen.

 

How do you see Finlands role internationally, and our ability to have an impact? And what is the Green partys role in this, since on a national level we are one of the small parties.

Voisimme olla huomattavasti suurempi rauhan, hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun ja tasa-arvon edistäjä. Nämä ovat luonnollisia vihreitä arvoja. Tämä voi tapahtua niin EU kuin muidenkin kansainvälisten organisaatioiden kautta, mutta myös kahdenvälisenä työnä. Vihreiden tulee ajaa kriteereitä, joilla esimerkiksi erilaisiin operaatioihin osallistutaan. Vihreät voivat ohjata myös EU-tasolla fokusta enenevissä määrin muualle kuin näyttäviin ja kalliisiin sotilaallisiin operaatioihin. Tämä vaatii EU-tason yhteistyötä vihreiden kesken. Vihreillä tulee olla kokoaan suurempi vaikutus.

***

Kirjoitukset olivat poimintoja vastauksistani kysymyksiin vihreiden varapuheenjohtajatentistä Facebookissa.

 Kampanjoimassa. 

 

 Vaunumarssilla kotihoidontuen Vantaa-lisän puolesta.

 Pohjoisella purolla.

 Osmo Soininvaaran sivuilla ollut nettimainos. Kiitos Ode!

 Muinainen hupikuva kampanjan keskellä kuolleen jukkapalmun kanssa.

 Eduskuntatalon portailla juuri ydinvoimalapäätöksen jälkeen. Ydinvoimanvastainen kampanjointi oli yhteystyötä yli organisaatiorajojen.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
18.5.2013

Vihreä innovaatiopolitiikka ja vihreiden tärkeimmät tavoitteet

Vihreä innovaatiopolitiikka pähkinänkuoressa, miten maaseutu pidetään elinvoimaisena, eläkeiän nostaminen sekä vihreän puolueen kasvu ja tärkein tavoitae - eli muutamia vastauksia kysymyksiin varapuheenjohtajantentissä.

Vihreä innovaatiopolitiikka:

1. Koulutus tukemaan luovuutta, moniosaamista (monialaisuutta), tuotteistusta ja markkinointia. Myös ketterää koulutusta kasvualojen tarpeisiin, kuten pelialalle.

2. Riskirahoitusta helpotetaan cleanteckille ja palvelumuotoilulle.

3. Yritystuet perataan dinosauruksilta oikeisiin kasvumahdollisuuksiin. Selkeät jakokriteerit.

4. Kotimarkkinat eli kotimainen kysyntä Green New Deal -myönteiseksi. Älyverkko tukemaan vaihtoehtoisia energiamuotoja ja pientuotantoa, veroedut puhtaille liikkumis- ja polttoainevalinnoille, saastuttaja maksaa -periaate verotukseen ja lupiin, julkisen sektorin hankinnat enemmän ympäristökriteereille (vaatii myös osaamista laadun kilpailuttamiseen).

5. Ympäristöliiketoiminnan kehittymisen lainsäädännölliset esteet puretaan.

6. Pien- ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään. Mikroyrittäjyyttä helpotetaan.

7. Perustulo vapauttaa tulevaa yrittäjää innovoinnin ja tuotekehityksen ajaksi tulohuolilta.

8. Avoin data (ja avoin päätöksenteko ja valmistelu) lisää työpaikkoja.

9. Ravistellaan organisaatiokeskeistä ajattelua ja pohditaan mitä ihmiset tarvitsevat, koska ja millä tavalla. Panostetaan palvelumuotoiluun.

10. Rahoitusosaamista hyvissä starttineuvonnoissa. Kehitetään uusia rahoitusinstrumentteja pienille riskiyrityksille, kuten yhteisöllinen rahoitus.

11. Ei teknologiasidonnaisia säädöksiä, vaan esimerkiksi saastuttamiseen tai kulutukseen perustuvia. Aina on mahdollista, että joku kehittää paremman teknologian.

12. Edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä eri sektoreilla ja sektorien välillä esimerkiksi kootuilla koulutuksessa, nettipalveluilla, sosiaalisilla keskustelufoorumeilla ja yritysneuvonnassa.

13. Positiivista asennetta: Pellepelottomien valtakunnassa annetaan luovan hulluuden kukoistaa. Yrittäjän ei tarvitse olla outo lintu.

14. (Jokeri): paikallisraha on lisännyt Sveitsissä liiketoimintaa: kun ihmisillä on mahdollisuus maksaa esimerkiksi juristinpalveluista omalla työllä, myös juristi on saanut enemmän asiakkaita jne. Tämä vähentää myös syrjäytymistä ja lisää työllistymistä. Uusien ”tyhjästä” nousevien yrittäjien on helpompi lähteä liikkeelle.

Tämäpä oli elinkeinopoliittisen ohjelman pikapäivitys ;)

 

Miten ratkaisisitte työurien pidentämiseen, työssä jaksamiseen ja eläkeiän nostoon liittyvän ongelmakokonaisuuden?

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä on nyt 63–68 vuotta. Kuitenkin eläkkeelle jäädään keskimäärin alle 60-vuotiaina. Ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen merkittävä syy on työkyvyttömyys, usein jopa loppuunpalaminen. Eläkeiän nosto ei auta siinä yhtään. Sen sijaan työhyvinvointia, työssä viihtymistä ja työoloja tulee parantaa. Kuntoutusta tulee saada ja työhön paluuta helpottaa.

Eläkeikää ei tulisi pakolla nostaa. Sen sijaan työuria voidaan pidentää turvaamalla joustavampi eläkkeelle siirtyminen oman jaksamisen mukaan. Työtehtävät ovat yksilöllisiä, samoin ihmiset, ja työmäärää voisi vähentää joustavasti pikkuhiljaa jaksamisen mukaan. Se on myös työnantajan etu, että osaaminen ei katoa kertaheitolla. Työssä pysymistä jopa yli 68 vuoden pitää kannustaa verohelpotuksin ja eläkekertoimen korotuksin.

Kun keskeisin syy ennenaikaiseen eläkkeelle jäämiseen on työkyvyttömyys, niin osa-aikaeläkkeen poistamisella, eläkeiän nostolla tai työttömyysputken poistamisella ei vaikuteta työkyvyttömyyden syihin. Niihin on mahdollista vaikuttaa parhaiten työelämän olosuhteita ja työhyvinvointia kehittämällä. Työterveyshuoltoon, työssä viihtymiseen ja työoloihin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja panostettava paljon entistä enemmän. Asia on niin merkittävä, että se vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn.

 

 

Miten maaseutu pidetään elinvoimaisena:

1. Monimuotoinen pienyrittäjyys, jota verotus ja byrokratia ei tapa.

2. Uusiutuvat energianlähteet ja hajautettu energiatuotanto sekä älyverkot tuovat lisätienistiä maaseudulle kuten Ruotsissa on tapahtunut.

3. Luomu ovat suuri mahdollisuus Suomelle, joka on käyttämättä.

4. Säilytetään maaseutua myös matkailuelinkeinolle, eikä ulkomaalaisomisteisten lyhytaikaisten kaivosten anneta täysin tuhota sitä. Riittävä lainsäädäntö velvoittamaan ympäristön suojelemisessa ja ennallistamisessa sekä verotus joka tulouttaa voittoja paikkakunnalle.

5. Etätyö. Mikään ei yksin riitä.

6. Perustulo auttaa maaseutuyrittäjää ja puoliomavaraista elämää.

7. Kuunnellaan maaseudun osaamista omista asioistaan. Näkökulma on taatusti erilainen kuin Helsingissä.

 

 

 

Miten vihreistä saadaan suurempi puolue:

A) Terävöitetään politiikkaa ja viestintää. Meidän ei ole pakko olla niin kilttejä, ainakaan tässä hallituksessa. Vaikka argumentit perustuvat faktoihin, ei tarvitse jaaritella.

B) Tuodaan uusia poliittisia avauksia vaalien välilläkin. Nyt on tilaa (valtiontalouden, työttömyyden, kuntatalouden, vanhusten yksinäisyyden...) ongelmanratkaisulle.

C) Kannustetaan vapaaehtoisia työskentelemään ja otetaan heidät mukaan vaalityöhön organisoidusti.

D) Mainoskampanja tehdään itse. Kampanjan tulee vedota tunteisiin ja koskettaa ihmisten arkea ja arvoja. Teemoja voi olla useampia, mutta niiden on oltava teräviä. Hoidetaan sairaat, annetaan rauha opiskella, perustulo, pelastetaan saimaannorppa jne. Tunnetasolle tulee saada tulevat sukupolvet mukaan.

E) Visuaalinen ilme myös tunteita koskettavaksi. Arvoasioissa järki ei riitä.

F) Tehdään vaalityötä jo nyt. Osa teemoista ja visuaalisesta ilmeestä pian valmiiksi, sillä vaaleissa ei ole ehdokkailla aikaa päivitellä sivujen ulkoasuja tai perusteemojen tekstejä. Mitä aikaisemmin aloittaa, sitä halvemmalla ihmiset tavoittaa. Toki tulee olla mahdollisuus reagoida maailman muuttumiseen.

G) Pidetään avoimesti kirjaa vihreistä tavoitteista ja saavutuksista.

H) Omassa kampanjassani ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen oli tärkeintä.

 

 

Mitkä Vihreiden kolme tärkeintä poliittista tavoitetta seuraavien viiden vuoden ajalle?

1. Pelastetaan maapallo (= mm. ilmastonmuutoksen torjuminen).
2. Perustulo (=työllisyys, yrittäjyys ja syrjäytymisen ehkäisy)
3. Ihmisarvoinen vanhuus ja peruspalvelut. Muotoillaan palveluista ihmislähtöisiä - oikeaa apua oikeaan aikaan. Tämä säästää kuntienkin varoja, kun mielenterveysongelmat ja sairaudet eivät kroonistu. Kyse on palvelumuotoilusta. 

Samat teemat eivät kuitenkaan toimi joka paikassa. Esimerkiksi kaupungissa pyöräbaanat, ratikat ja tiivis kaupunkirakentaminen ovat kova juttu, vaikka eivät kosketa kaikkia.

 

Kiteytä yhteen virkkeeseen vihreiden suurin tavoite seuraavalle kahdelle vuodelle mahdollisimman iskevästi:

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen.

 

How do you see Finlands role internationally, and our ability to have an impact? And what is the Green partys role in this, since on a national level we are one of the small parties.

Voisimme olla huomattavasti suurempi rauhan, hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun ja tasa-arvon edistäjä. Nämä ovat luonnollisia vihreitä arvoja. Tämä voi tapahtua niin EU kuin muidenkin kansainvälisten organisaatioiden kautta, mutta myös kahdenvälisenä työnä. Vihreiden tulee ajaa kriteereitä, joilla esimerkiksi erilaisiin operaatioihin osallistutaan. Vihreät voivat ohjata myös EU-tasolla fokusta enenevissä määrin muualle kuin näyttäviin ja kalliisiin sotilaallisiin operaatioihin. Tämä vaatii EU-tason yhteistyötä vihreiden kesken. Vihreillä tulee olla kokoaan suurempi vaikutus.

***

Kirjoitukset olivat poimintoja vastauksistani kysymyksiin vihreiden varapuheenjohtajatentistä Facebookissa.

 Kampanjoimassa. 

 

 Vaunumarssilla kotihoidontuen Vantaa-lisän puolesta.

 Pohjoisella purolla.

 Osmo Soininvaaran sivuilla ollut nettimainos. Kiitos Ode!

 Muinainen hupikuva kampanjan keskellä kuolleen jukkapalmun kanssa.

 Eduskuntatalon portailla juuri ydinvoimalapäätöksen jälkeen. Ydinvoimanvastainen kampanjointi oli yhteystyötä yli organisaatiorajojen.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.