19.11.2012

Lasten kotihoidon Vantaa-lisä - valtuutettujen vaalikonevastaukset ja teot eroavat

Kotihoidontuen Vantaa-lisän leikkausta vastustivat Vihreät (Kauppinen, Korhonen, Mäkinen, Kostilainen, Kokko, Pajunen, Valtanen, Huhta, Alen) sekä Koivuniemi, Ansalehto-Salmi, Ryhänen, Wallenius, Hurri, Jääskeläinen, Saramo, Heinonen, Saastamoinen, Oksman, Uppala, Niikko, Malmi, Nieminen, Jurva ja Kunnas (40 leikkauksen puolesta, 25 leikkausta vastaan, 2 tyhjää ääntä).

Asiasta äänestettiin kahdesti, ja toisella kerralla kokouksen omana asiakohtanaan. Ensimmäisessä äänestyksessä (1,5 mijoonan euron lisäysehdotus budjettiin) myös kokoomuksen Koivuniemi puolusti Vantaa-lisää. Toisessa äänestyksessä Vantaa-lisää puolustivat 40, vähennystä kannattivat  24 ja 2 äänesti tyhjää.

Kokoomuksen ja sosiaalidenokraattien sopimassa säästöpaketissa Vantaa-lisä oli kuitenkin leikkauslistalla: Vantaa-lisän yläikärajaa aiotaan pudottaa kahdesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Perässä vielä vantaalaisten valtuutettujen vaalikonevastaukset kotihoidon Vantaa-lisän suhteen.

On yllättävän suuri ero valtuutettujen vaalikonevastausten ja tekojen välillä. 

VALTUUTETTUJEN VAALIKONEVASTAUKSET

Vaalikoneen kysymys: Vantaa maksaa runsaan 200 euron kotihoidon lisää eli Vantaa-lisää alle kaksivuotiaista. Mitä kotihoidon lisälle pitäisi tehdä?

Vastausvaihtoehdot: 1. Nostaa nykyisestä, 2. Säilyttää nykyisellään, 3. Lakkauttaa kokonaan

Perässä kommentti, jos sellaisen on vaalikoneeseen antanut.

Kokoomus:

1. Heikki Heinimäki 2:

Vantaa-lisä on kaupungille halvempi päivähoitotapa kuin kunnallinen. Perheille Vantaa-lisä on tärkeä lasten ollessa pieniä.

2. Jukka Kunnas 2:

Yksivuotiaan pojan isänä olen hieman jäävi vastaamaan tähän kysymykseen.

3. Paula Lehmuskallio 1:

Kotihoito on päiväkotihoitoa paljon halvempaa. Sitä olisi varaa jopa nostaa ja saada useampia vanhempia hoitamaan lapsensa kotona.

4. Janne Leppänen 2:

Opetuslautakunta hyväksyi 10.9.2012 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvioesityksen, joka perustui kaupunginhallituksen antamaan vuoden 2013 talousarvion laadintakehykseen, joka taas perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään tasapainottamis- ja velkaohjelmaan (TVO).

Vaikkakin lähtökohtaisesti olen kannattanut Vantaa- lisän säilyttämistä nykyisellä tasolla - tai mieluummin jopa sen nostamista - kaupunginhallitukselta saatu tiukka talousraami ei tässä tilanteessa mahdollistanut Vantaa-lisän säilyttämistä edellyttämää menojen kasvua, vaan se olisi ollut pois muualta sivistystoimesta. Tämä oli kuitenkin vain eräänlainen välietappi, sillä lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallituksen esityksestä valtuusto marraskuun kokouksessaan. Kaupunginhallitus tekee esityksensä kuultuaan kaikkien Vantaan puolueiden johtoa, joten esitys ja valtuuston päätös tulee edustamaan kaikkien puolueiden mielipidettä.

Tärkein tehtävä on kunnan talouden tervehdyttäminen ja velkaantumisen katkaiseminen, joitta Vantaa pystyisi jatkossakin tarjoamaan laadukkaita ja riittäviä palveluita kuntalaisilleen. Luokkakokojen pitäminen siedettävän kokoisina on tässä tilanteessa keskeisimpiä asioita.

5. Petri Koivuniemi 2

6. Tapani Mäkinen 2:

vantaa-lisä varmuudella vähentää päiväkodeissa hoidettavien lasten määrää, eli se on jo sitäkautta perusteltu säilymään.

7. Anitta Orpana 2:

Päivähoitopaikkojen tarve pienentyy, mikäli kaupunki maksaa kotihoidon lisää.

8. Jari Porthén 2:

Kotihoidon tuki on kaupungille päivähoitopaikkaan verrattuna merkittävästi edullisempi ratkaisu. Säilytetään nykytaso ja annetaan perheille valinnanmahdollisuus.

9. Seija Puha 2:

Säilyttäisin nykyisellään tässäkin taloudellisessa tilanteessa. Perheillä tulee olla valinnanvapaus perhepäivämuotoon.

10. Lasse Norres 2

11. Kaarina Suonperä 2

12. Timo Karen 3

13. Sirpa Peura 2:

Toivoisin että tähän ei tarvitsisi koskea.

14. Raija Virta 2:

Sitä ehdottomasti pitää nostaa heti, kun talous antaa myöten. Kotihoito on pienelle lapselle paras hoitomuoto.

15. Markku Weckman 2:

Alle kaksivuotiaan lapsen paras hoitopaikka on kotona.

SDP:

16. Antti Lindtman: 2

Kannatan nyt esitettyä mallia, jossa kaikkien pienempien lasten osalta kotihoidon kuntalisä säilyy.

17. Sirkka-Liisa Kähärä: 2

Vastausvaihtoehdot eivät kerro kaikkea. Vantaa on lakkauttamassa yli 1,5 vuotiaiden kotihoidon lisää. Kyseessähän ei ole lakisääteinen palvelu, vaan Vantaa on halunnut tarjota tämän perheille. Suomessa on monta kuntaa, jossa ei makseta kotihoidon lisää ollenkaan. Vantaa tarjoaa myös kotihoidossa oleville lapsille erilaisia päivätoiminnan ja -hoidon mahdollisuuksia.

18. Markku J Jääskeläinen: 2

Tässä on taas asiantuntematon kysymys. Vantaalla ollaan päätymässä laskemaan Vantaa-lisän ikärajaa puoleentoista vuoteen. Ei siis nosteta, säilytetä eikä lakkauteta.

Milestäni kaavailtu muutos on tarpeen tässä taloustilanteessa.

19. Jukka Hako: 3

Tähän ei voi vastata, koska siitä puuttuu vaihtoehto, että etua voi rajoittaa. Kun tätä vaihtoehtoa ei ole, vastaan, että tilapäisesti voidaan harkita luovuttavaksi.

20. Eva Loikkanen: 2

Vantaa-lisää ollaan poistamassa yli puolitoistavuotiailta lapsilta, mutta kokonaan sitä ei pidä lakkauttaa.

21. Pentti Puoskari: 2

Tarkoitan säilyttämisellä ennaallaan sitä, että järjestelmään voidaan tehdä ensi vuodelle esitettyjä lapsen iän mukaisia rajauksia.

22. Ranbir Sodhi: 2

Kotihoidon tuen lopettaminen lisää paineita päivähoitopaikkojen lisäämiseen. Säästöjä ei synny tällä tavalla. Pienten lasten hoitoon kotona on annettava mahdollisuus.

23. Sainio Jari 2

24. Mäntynen Taisto 2

25. Hyttinen Eila 2

26. Häkkinen Juha 2

27. Kimmo Kiljunen 2:

Koitohoidontuki säästää päivähoidossa ja on monesti alle 3-vuotiaille lapsille ihanteellista.

28. Tiina-Maria Päivinen

Vihreät

29. Jaana Huhta 2:

Vantaa-lisän poistaminen saattaa jopa nostaa kustannuksia, kun lapsia laitetaan yhä aikaisemmin päiväkotiin.

30. Sini Alén 2:

Vantaa-lisä on tärkeä, sitä pitäisi maksaa myös 2-3-vuotiaille. On tärkeää säilyttää valinnanvapaus. Pienelle lapselle on hyvä, jos hoitajat eivät jatkuvasti vaihdu, vaan jos isä ja äiti hoitavat hänta vuoron perään. Päivähoito on kalliimpaa kuin kotihoito.

31. Sirpa Siru Kauppinen 2:

Vantaa-lisää ei kannata kutistaa. Se on tärkeä pikkulasten vanhemmille ja mahdollistaa lapsen kotihoidon pidempään. Jos Vantaa-lisää kutistetaan, moni lapsi siirtyy kunnalle kalliimpaan päivähoitoon.

Jo 2008 Vihreät vastustivat Vantaa-lisän pienennystä, mutta hävisivät demareiden ja kokoomuksen jyrätessä. Nyt pohditaan Vantaa-lisän yläikärajan laskemista kahdesta vuodesta puoleentoista vuoteen.

Päiväkotiryhmien tulee olla riittävän pieniä. Lisää asiasta: http://www.sirunsivut.fi/node/788

32. Hannu Kokko 2:

Tämä on inhimillinen järjestelmä, joka mahdollistaa monen pienen lapsen kotihoidon. Kotihoito on monin tavoin yhteiskunnan järjestämää hoitoa edullisempaa.

33. Anniina Kostilainen 2:

Kotihoidon Vantaa-lisä on tarpeellinen tuki lapsiperheille. Vantaa on vasta saanut rakennettua hyvän järjestelmän, jossa kannustetaan kotihoitoon tarjoamalla monia vaihtoehtoja kotona jaksamisen tukemiseen. Olisi silkkaa typeryyttä romuttaa hyvä järjestelmä nyt, kun se on juur saavuttamassa tuloksia. Lisäksi Vantaa-lisän poistaminen (tai leikkaaminen 1,5-2 vuotiailta kuten talous- ja velkaohjelmassa on kaavailtu) aiheuttaisi valtavan lisäpaineen päivähoitoon. Lasku olisi paljon nykyistä suurempi, eikä kaikille tarvitseville pystyttäisi mitenkään tarjoamaan hoitopaikkaa.

34. Sirpa Pajunen 2:

Vantaa-lisä tarjoaa mahdollisuuden vanhemmille järjestää lapsen päivähoito mielekkäällä ja parhaiten perheelle sopivin keinoin. Vantta-lisän lopettaminen tai pienentäminen nykyisestää johtaa siihen, että Vantaa-lisällä olevia lapsia ja heidän sisaruksiaan viedään päivähoitoon.

35. Mikko Mäkelä 2

36. Hanna Valtanen 2:

Perheiden mahdollisuuksia valita alle kaksivuotiaille kotihoito, on syytä tukea.

Perussuomalaiset

37. Johanna Jurva: 2

38. Timo Auvinen 2:

Tulevaisuudessa, taloustilanteen helpottaessa, tukea tulisi nostaa

39. Pietari Jääskeläinen: 2

Lasten kotihoidon tuella vähennetään kaupungin antaman hoidon tarvetta ja tätä kautta veronmaksajien kustannuksia.

40. Juha Malmi: 1

Kannatan sitä, että Vantaa-lisää nostetaan, koska siten voidaan saada säästöjä päivähoidosta, joka on varsin kallista. Säästöt tulee siitä kun lapsia hoidetaan korotuksen myötä enemmän kotona.

41. Johannes Nieminen: 2

Tämä pitää säilyttää, sillä kustannus kotihoidosta päivähoitoon siirtymisestä on suurempi. Pitäisi enemmänkin houkutella enemmän siirtymään kotihoidontuen piiriin ja entisestään kehittää kerho- ym. täydentävää toimintaa.

42. Mika Niikko: 1

Vantaa suunnittelee poistavan Vantaa-lisän yli 1,5 vuotiailta lapsilta nykyisen 2 -vuotiaan sijasta. Tämä jo heikentää kodinhoidon suosiota. Perheet eivät pysty hoitamaan lapsia kotona niin pitkään kuin mahdollista. Mikäli Vantaa-Lisä olisi merkittävästi suurempi, yhä useampi vanhempi jäisi pidemmälle vapaalle lapsen kanssa kotiin. Lapsen kehityksen kannalta on myös tärkeää, että useinmiten äiti saa hoitaa lasta lähemmäksi kolmea ikävuotta asti, ennen päiväkotiin siirtymistä.

43. Jaakko Niinistö: 2

Tärkeä tuki lapsiperheille

Vasemmistoliitto

44. Matti Holopainen 2:

Pinimpien lasten hoitaminen kotona on hyväksi lapsille ja kunnan taloudelle.

45. Tuula Saastamoinen 2:

Vanhempien oma arvio on, hoitaako alle kaksivuotiasta lasta itse vai viekö tarhaan.

46. Kati Tyystjärvi 2:

Tämähän on kuntakohtainen lisä, jonka maksamisesta voimme päättää itse.

47. Jussi Saramo 2

Keskusta:

48. Irja Ansalehto-Salmi 2:

Lasten hoidon järjestämisessä olisi ihanteellinen tilanne, että perhe voisi vapaasti valita, hoitaako lapsen kotona vai päivähoidossa. Siinä mielessä kotihoidon tuen nostamiseen olisi perusteita. Siihen ei kuitenkaan näissä oloissa ole taloudellisia mahdollisuuksia. Kotihoidon tuen lakkauttamisella taas saattaa olla todella suuri taloiudellinen vaikutus niin, että päivähoitopaikkojen kysyntä kasvaa paljon. Se on paljon kalliimpi ratkaisu kuin kotihoidon tuki.

49. Riitta Ryhänen 2:

Pienten lasten kotihoidon tukeminen on minulle ideologinen valinta. Tuen poistaminen lisäisi todennäköisesti myös joko kalliimpien päivähoitopaikkojen kysyntää tai kaupunkimme toimeentulomenoja.

50. Arja Wallenius 2:

Paljon maksaa jos viedään kaikki Vantaa-lisää nauttivat päiväkotiin? Valinnanvaputta pitää olla ja lapsiperheitä pitää ehdottomasti tukea monipuolisesti.

RKP

51. Goran Härmälä 2

52. Patrik Karlsson 1

Kristillisdemokraatit:

53. Maija Hurri 2:

Se mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona. Päivähoitopaikat ovat kunnille todella kalliita, joten tällä voidaan myös vähentää kunanllisten päivähoitopaikkojen tarvetta.

54. Jouko Jääskeläinen 2:

Vantaa-lisää saa silloin, kun perheen muita alle kouluikäisiä lapsia ei hoideta päiväkodissa. Poikkeukset sallitaan perustelluista syistä ja päiväkerhoja on vahvistettu perheiden tueksi ja avuksi.Tämä hyvä ratkaisu on vähentänyt päiväkotien tarvetta pienimpien lasten kohdalla. Mielestäni tätä nykyistä käytäntöä tulisi jatkaa.

Vaalikonevastaukset oli koonnut Vantaa-lisää säilyttämiseen pyrkivä kansaliike. 

 

Kuvat: Vantaa-lisää puolustavan addressin luovutustilaisuudesta Kaupungintalolla.

 


Avainsanat: Lapset, hoito, päiväkoti, säästöt, talous, kotihoidontuki, Vantaan budjetti, taloussuunnitelma, lastenhoito, päiväkodit.

Kiitos Siru tästä listasta!

20.11.2012 9:21
Sini

Onko tämä siis virallinen äänestystulos?

20.11.2012 9:33
Sini

Siru, sun täytyy julkaista se ensimmäisen äänestyksen tulos. Eli se jolla budjetti hyväksyttiin. Nyt jaat "väärää" tietoa!

20.11.2012 10:06
äiti

Siru, sinun täytyy julkaista ensimmäisen äänestyksen tulokset jossa budjetti hyväksyttiin ja asia päätettiin!!!!! Sitten saadaan oikeaa tietoa!

20.11.2012 10:07
Nimetön

Tämä on valtuuston kokouksen Vantaa-lisä -asiakohdan äänestys. Sitä edeltänyt budjettiäänestys on seuraavassa blogissani (johon yritän koota kaikki budjettiäänestykset, ja joka on hieman vielä kesken, mutta julkinen: http://www.sirunsivut.fi/node/804). Vantaa-lisästä äänestettiin kahdessa asiakohdassa.

20.11.2012 10:27
Sirpa Kauppinen

Kiitos huomautuksista! Vasta näin huomasin että kahdessa Vantaa-lisää koskevassa äänestyksessä oli yhden äänen ero: Ensimmäisessä äänestyksessä myös Kokoomuksen Koivuniemi oli kannattanut määrärahaa Vantaa-lisän leikkauksen torjumiseksi. Joka tapauksessa ensimmäinen äänestys on koko ajan ollut esillä edellisessä bloggauksessa, johon pyrin kokoamaan nimenomaan kaikki budjettiäänestykset, ja lisäsin myös tämän äänestyksen tähänkin blogiin.

20.11.2012 11:49
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.11.2012

Lasten kotihoidon Vantaa-lisä - valtuutettujen vaalikonevastaukset ja teot eroavat

Kotihoidontuen Vantaa-lisän leikkausta vastustivat Vihreät (Kauppinen, Korhonen, Mäkinen, Kostilainen, Kokko, Pajunen, Valtanen, Huhta, Alen) sekä Koivuniemi, Ansalehto-Salmi, Ryhänen, Wallenius, Hurri, Jääskeläinen, Saramo, Heinonen, Saastamoinen, Oksman, Uppala, Niikko, Malmi, Nieminen, Jurva ja Kunnas (40 leikkauksen puolesta, 25 leikkausta vastaan, 2 tyhjää ääntä).

Asiasta äänestettiin kahdesti, ja toisella kerralla kokouksen omana asiakohtanaan. Ensimmäisessä äänestyksessä (1,5 mijoonan euron lisäysehdotus budjettiin) myös kokoomuksen Koivuniemi puolusti Vantaa-lisää. Toisessa äänestyksessä Vantaa-lisää puolustivat 40, vähennystä kannattivat  24 ja 2 äänesti tyhjää.

Kokoomuksen ja sosiaalidenokraattien sopimassa säästöpaketissa Vantaa-lisä oli kuitenkin leikkauslistalla: Vantaa-lisän yläikärajaa aiotaan pudottaa kahdesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Perässä vielä vantaalaisten valtuutettujen vaalikonevastaukset kotihoidon Vantaa-lisän suhteen.

On yllättävän suuri ero valtuutettujen vaalikonevastausten ja tekojen välillä. 

VALTUUTETTUJEN VAALIKONEVASTAUKSET

Vaalikoneen kysymys: Vantaa maksaa runsaan 200 euron kotihoidon lisää eli Vantaa-lisää alle kaksivuotiaista. Mitä kotihoidon lisälle pitäisi tehdä?

Vastausvaihtoehdot: 1. Nostaa nykyisestä, 2. Säilyttää nykyisellään, 3. Lakkauttaa kokonaan

Perässä kommentti, jos sellaisen on vaalikoneeseen antanut.

Kokoomus:

1. Heikki Heinimäki 2:

Vantaa-lisä on kaupungille halvempi päivähoitotapa kuin kunnallinen. Perheille Vantaa-lisä on tärkeä lasten ollessa pieniä.

2. Jukka Kunnas 2:

Yksivuotiaan pojan isänä olen hieman jäävi vastaamaan tähän kysymykseen.

3. Paula Lehmuskallio 1:

Kotihoito on päiväkotihoitoa paljon halvempaa. Sitä olisi varaa jopa nostaa ja saada useampia vanhempia hoitamaan lapsensa kotona.

4. Janne Leppänen 2:

Opetuslautakunta hyväksyi 10.9.2012 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvioesityksen, joka perustui kaupunginhallituksen antamaan vuoden 2013 talousarvion laadintakehykseen, joka taas perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään tasapainottamis- ja velkaohjelmaan (TVO).

Vaikkakin lähtökohtaisesti olen kannattanut Vantaa- lisän säilyttämistä nykyisellä tasolla - tai mieluummin jopa sen nostamista - kaupunginhallitukselta saatu tiukka talousraami ei tässä tilanteessa mahdollistanut Vantaa-lisän säilyttämistä edellyttämää menojen kasvua, vaan se olisi ollut pois muualta sivistystoimesta. Tämä oli kuitenkin vain eräänlainen välietappi, sillä lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallituksen esityksestä valtuusto marraskuun kokouksessaan. Kaupunginhallitus tekee esityksensä kuultuaan kaikkien Vantaan puolueiden johtoa, joten esitys ja valtuuston päätös tulee edustamaan kaikkien puolueiden mielipidettä.

Tärkein tehtävä on kunnan talouden tervehdyttäminen ja velkaantumisen katkaiseminen, joitta Vantaa pystyisi jatkossakin tarjoamaan laadukkaita ja riittäviä palveluita kuntalaisilleen. Luokkakokojen pitäminen siedettävän kokoisina on tässä tilanteessa keskeisimpiä asioita.

5. Petri Koivuniemi 2

6. Tapani Mäkinen 2:

vantaa-lisä varmuudella vähentää päiväkodeissa hoidettavien lasten määrää, eli se on jo sitäkautta perusteltu säilymään.

7. Anitta Orpana 2:

Päivähoitopaikkojen tarve pienentyy, mikäli kaupunki maksaa kotihoidon lisää.

8. Jari Porthén 2:

Kotihoidon tuki on kaupungille päivähoitopaikkaan verrattuna merkittävästi edullisempi ratkaisu. Säilytetään nykytaso ja annetaan perheille valinnanmahdollisuus.

9. Seija Puha 2:

Säilyttäisin nykyisellään tässäkin taloudellisessa tilanteessa. Perheillä tulee olla valinnanvapaus perhepäivämuotoon.

10. Lasse Norres 2

11. Kaarina Suonperä 2

12. Timo Karen 3

13. Sirpa Peura 2:

Toivoisin että tähän ei tarvitsisi koskea.

14. Raija Virta 2:

Sitä ehdottomasti pitää nostaa heti, kun talous antaa myöten. Kotihoito on pienelle lapselle paras hoitomuoto.

15. Markku Weckman 2:

Alle kaksivuotiaan lapsen paras hoitopaikka on kotona.

SDP:

16. Antti Lindtman: 2

Kannatan nyt esitettyä mallia, jossa kaikkien pienempien lasten osalta kotihoidon kuntalisä säilyy.

17. Sirkka-Liisa Kähärä: 2

Vastausvaihtoehdot eivät kerro kaikkea. Vantaa on lakkauttamassa yli 1,5 vuotiaiden kotihoidon lisää. Kyseessähän ei ole lakisääteinen palvelu, vaan Vantaa on halunnut tarjota tämän perheille. Suomessa on monta kuntaa, jossa ei makseta kotihoidon lisää ollenkaan. Vantaa tarjoaa myös kotihoidossa oleville lapsille erilaisia päivätoiminnan ja -hoidon mahdollisuuksia.

18. Markku J Jääskeläinen: 2

Tässä on taas asiantuntematon kysymys. Vantaalla ollaan päätymässä laskemaan Vantaa-lisän ikärajaa puoleentoista vuoteen. Ei siis nosteta, säilytetä eikä lakkauteta.

Milestäni kaavailtu muutos on tarpeen tässä taloustilanteessa.

19. Jukka Hako: 3

Tähän ei voi vastata, koska siitä puuttuu vaihtoehto, että etua voi rajoittaa. Kun tätä vaihtoehtoa ei ole, vastaan, että tilapäisesti voidaan harkita luovuttavaksi.

20. Eva Loikkanen: 2

Vantaa-lisää ollaan poistamassa yli puolitoistavuotiailta lapsilta, mutta kokonaan sitä ei pidä lakkauttaa.

21. Pentti Puoskari: 2

Tarkoitan säilyttämisellä ennaallaan sitä, että järjestelmään voidaan tehdä ensi vuodelle esitettyjä lapsen iän mukaisia rajauksia.

22. Ranbir Sodhi: 2

Kotihoidon tuen lopettaminen lisää paineita päivähoitopaikkojen lisäämiseen. Säästöjä ei synny tällä tavalla. Pienten lasten hoitoon kotona on annettava mahdollisuus.

23. Sainio Jari 2

24. Mäntynen Taisto 2

25. Hyttinen Eila 2

26. Häkkinen Juha 2

27. Kimmo Kiljunen 2:

Koitohoidontuki säästää päivähoidossa ja on monesti alle 3-vuotiaille lapsille ihanteellista.

28. Tiina-Maria Päivinen

Vihreät

29. Jaana Huhta 2:

Vantaa-lisän poistaminen saattaa jopa nostaa kustannuksia, kun lapsia laitetaan yhä aikaisemmin päiväkotiin.

30. Sini Alén 2:

Vantaa-lisä on tärkeä, sitä pitäisi maksaa myös 2-3-vuotiaille. On tärkeää säilyttää valinnanvapaus. Pienelle lapselle on hyvä, jos hoitajat eivät jatkuvasti vaihdu, vaan jos isä ja äiti hoitavat hänta vuoron perään. Päivähoito on kalliimpaa kuin kotihoito.

31. Sirpa Siru Kauppinen 2:

Vantaa-lisää ei kannata kutistaa. Se on tärkeä pikkulasten vanhemmille ja mahdollistaa lapsen kotihoidon pidempään. Jos Vantaa-lisää kutistetaan, moni lapsi siirtyy kunnalle kalliimpaan päivähoitoon.

Jo 2008 Vihreät vastustivat Vantaa-lisän pienennystä, mutta hävisivät demareiden ja kokoomuksen jyrätessä. Nyt pohditaan Vantaa-lisän yläikärajan laskemista kahdesta vuodesta puoleentoista vuoteen.

Päiväkotiryhmien tulee olla riittävän pieniä. Lisää asiasta: http://www.sirunsivut.fi/node/788

32. Hannu Kokko 2:

Tämä on inhimillinen järjestelmä, joka mahdollistaa monen pienen lapsen kotihoidon. Kotihoito on monin tavoin yhteiskunnan järjestämää hoitoa edullisempaa.

33. Anniina Kostilainen 2:

Kotihoidon Vantaa-lisä on tarpeellinen tuki lapsiperheille. Vantaa on vasta saanut rakennettua hyvän järjestelmän, jossa kannustetaan kotihoitoon tarjoamalla monia vaihtoehtoja kotona jaksamisen tukemiseen. Olisi silkkaa typeryyttä romuttaa hyvä järjestelmä nyt, kun se on juur saavuttamassa tuloksia. Lisäksi Vantaa-lisän poistaminen (tai leikkaaminen 1,5-2 vuotiailta kuten talous- ja velkaohjelmassa on kaavailtu) aiheuttaisi valtavan lisäpaineen päivähoitoon. Lasku olisi paljon nykyistä suurempi, eikä kaikille tarvitseville pystyttäisi mitenkään tarjoamaan hoitopaikkaa.

34. Sirpa Pajunen 2:

Vantaa-lisä tarjoaa mahdollisuuden vanhemmille järjestää lapsen päivähoito mielekkäällä ja parhaiten perheelle sopivin keinoin. Vantta-lisän lopettaminen tai pienentäminen nykyisestää johtaa siihen, että Vantaa-lisällä olevia lapsia ja heidän sisaruksiaan viedään päivähoitoon.

35. Mikko Mäkelä 2

36. Hanna Valtanen 2:

Perheiden mahdollisuuksia valita alle kaksivuotiaille kotihoito, on syytä tukea.

Perussuomalaiset

37. Johanna Jurva: 2

38. Timo Auvinen 2:

Tulevaisuudessa, taloustilanteen helpottaessa, tukea tulisi nostaa

39. Pietari Jääskeläinen: 2

Lasten kotihoidon tuella vähennetään kaupungin antaman hoidon tarvetta ja tätä kautta veronmaksajien kustannuksia.

40. Juha Malmi: 1

Kannatan sitä, että Vantaa-lisää nostetaan, koska siten voidaan saada säästöjä päivähoidosta, joka on varsin kallista. Säästöt tulee siitä kun lapsia hoidetaan korotuksen myötä enemmän kotona.

41. Johannes Nieminen: 2

Tämä pitää säilyttää, sillä kustannus kotihoidosta päivähoitoon siirtymisestä on suurempi. Pitäisi enemmänkin houkutella enemmän siirtymään kotihoidontuen piiriin ja entisestään kehittää kerho- ym. täydentävää toimintaa.

42. Mika Niikko: 1

Vantaa suunnittelee poistavan Vantaa-lisän yli 1,5 vuotiailta lapsilta nykyisen 2 -vuotiaan sijasta. Tämä jo heikentää kodinhoidon suosiota. Perheet eivät pysty hoitamaan lapsia kotona niin pitkään kuin mahdollista. Mikäli Vantaa-Lisä olisi merkittävästi suurempi, yhä useampi vanhempi jäisi pidemmälle vapaalle lapsen kanssa kotiin. Lapsen kehityksen kannalta on myös tärkeää, että useinmiten äiti saa hoitaa lasta lähemmäksi kolmea ikävuotta asti, ennen päiväkotiin siirtymistä.

43. Jaakko Niinistö: 2

Tärkeä tuki lapsiperheille

Vasemmistoliitto

44. Matti Holopainen 2:

Pinimpien lasten hoitaminen kotona on hyväksi lapsille ja kunnan taloudelle.

45. Tuula Saastamoinen 2:

Vanhempien oma arvio on, hoitaako alle kaksivuotiasta lasta itse vai viekö tarhaan.

46. Kati Tyystjärvi 2:

Tämähän on kuntakohtainen lisä, jonka maksamisesta voimme päättää itse.

47. Jussi Saramo 2

Keskusta:

48. Irja Ansalehto-Salmi 2:

Lasten hoidon järjestämisessä olisi ihanteellinen tilanne, että perhe voisi vapaasti valita, hoitaako lapsen kotona vai päivähoidossa. Siinä mielessä kotihoidon tuen nostamiseen olisi perusteita. Siihen ei kuitenkaan näissä oloissa ole taloudellisia mahdollisuuksia. Kotihoidon tuen lakkauttamisella taas saattaa olla todella suuri taloiudellinen vaikutus niin, että päivähoitopaikkojen kysyntä kasvaa paljon. Se on paljon kalliimpi ratkaisu kuin kotihoidon tuki.

49. Riitta Ryhänen 2:

Pienten lasten kotihoidon tukeminen on minulle ideologinen valinta. Tuen poistaminen lisäisi todennäköisesti myös joko kalliimpien päivähoitopaikkojen kysyntää tai kaupunkimme toimeentulomenoja.

50. Arja Wallenius 2:

Paljon maksaa jos viedään kaikki Vantaa-lisää nauttivat päiväkotiin? Valinnanvaputta pitää olla ja lapsiperheitä pitää ehdottomasti tukea monipuolisesti.

RKP

51. Goran Härmälä 2

52. Patrik Karlsson 1

Kristillisdemokraatit:

53. Maija Hurri 2:

Se mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona. Päivähoitopaikat ovat kunnille todella kalliita, joten tällä voidaan myös vähentää kunanllisten päivähoitopaikkojen tarvetta.

54. Jouko Jääskeläinen 2:

Vantaa-lisää saa silloin, kun perheen muita alle kouluikäisiä lapsia ei hoideta päiväkodissa. Poikkeukset sallitaan perustelluista syistä ja päiväkerhoja on vahvistettu perheiden tueksi ja avuksi.Tämä hyvä ratkaisu on vähentänyt päiväkotien tarvetta pienimpien lasten kohdalla. Mielestäni tätä nykyistä käytäntöä tulisi jatkaa.

Vaalikonevastaukset oli koonnut Vantaa-lisää säilyttämiseen pyrkivä kansaliike. 

 

Kuvat: Vantaa-lisää puolustavan addressin luovutustilaisuudesta Kaupungintalolla.

 


Avainsanat: Lapset, hoito, päiväkoti, säästöt, talous, kotihoidontuki, Vantaan budjetti, taloussuunnitelma, lastenhoito, päiväkodit.

Kiitos Siru tästä listasta!

20.11.2012 9:21
Sini

Onko tämä siis virallinen äänestystulos?

20.11.2012 9:33
Sini

Siru, sun täytyy julkaista se ensimmäisen äänestyksen tulos. Eli se jolla budjetti hyväksyttiin. Nyt jaat "väärää" tietoa!

20.11.2012 10:06
äiti

Siru, sinun täytyy julkaista ensimmäisen äänestyksen tulokset jossa budjetti hyväksyttiin ja asia päätettiin!!!!! Sitten saadaan oikeaa tietoa!

20.11.2012 10:07
Nimetön

Tämä on valtuuston kokouksen Vantaa-lisä -asiakohdan äänestys. Sitä edeltänyt budjettiäänestys on seuraavassa blogissani (johon yritän koota kaikki budjettiäänestykset, ja joka on hieman vielä kesken, mutta julkinen: http://www.sirunsivut.fi/node/804). Vantaa-lisästä äänestettiin kahdessa asiakohdassa.

20.11.2012 10:27
Sirpa Kauppinen

Kiitos huomautuksista! Vasta näin huomasin että kahdessa Vantaa-lisää koskevassa äänestyksessä oli yhden äänen ero: Ensimmäisessä äänestyksessä myös Kokoomuksen Koivuniemi oli kannattanut määrärahaa Vantaa-lisän leikkauksen torjumiseksi. Joka tapauksessa ensimmäinen äänestys on koko ajan ollut esillä edellisessä bloggauksessa, johon pyrin kokoamaan nimenomaan kaikki budjettiäänestykset, ja lisäsin myös tämän äänestyksen tähänkin blogiin.

20.11.2012 11:49
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.