19.11.2012

Vantaan kalliit säästöt - budjettikokous 19.11.

Puheeni: Vantaalla ei ole varaa lisätä koulupudokkaita, lasten huostaanottoja, syrjäytyneitä nuoria, eikä varaa jättää kuntouttamatta vanhuksia eikä jättää ihmisiä vuosikausiksi puoliraadoiksi hoitojonoihin. Tämä kaikki maksaa paljon leikkauksia enemmän.

Osa säästöistä on järkeviä. Kuitenkin kokonaistaloudellisuus, riskinarviointi, vähäiset säästävät investoinnit ja ennaltaehkäisy puuttuvat kaupungin taloustarkastelusta. Kaupungin säästöpaketissa on paljon hätäisesti kyhättyjä säästöjä, jotka eivät tule olemaan kokonaistaloudellisesti kannattavia.

Säästöpaketista on jäänyt myös tarkastelematta millaisilla ennaltaehkäisevillä tai vastaavilla toimenpiteillä jotka eivät maksa paljoa, tai vähäisillä investoinneilla voidaan vähentää suurempia kuluja jotka kohdistuvat omalle tai toisille toimialoille tai lähitulevaisuuteen.

Emme voi enää säästää vähentämällä kaikkea mitä laki ei kiellä - taloutemme ei kestä sitä. Sen sijaan tulee miettiä miten pienennämme kuluja vaikkapa ennaltaehkäisyllä, energiansäästöllä, logistiikalla tai joustavilla hankintakäytännöillä jne.

Terveysneuvontapalvelun lopettaminen ruuhkauttaa hoitojonoja ja vähentävät oikean hoidon saantia, eivätkä suinkaan lisää työkykyisiä ja terveitä ihmisiä. Tähän Vantaalla ei ole taloudellisesti varaa.

Tämän lisäksi Esimerkiksi mielenterveyspalveluissa oikea riittävä hoito voi tuoda nuoria työelämään takaisin, ja panostamalla tarpeelliseen hoitoon saisimme säästöjä.

Huostaanotot lisääntyvät, ja ne ovat paitsi kalliita kunnalle, myös rankkoja lapsille. Näitä voi ehkäistä huomattavasti halvemmilla ja inhimillisemmillä toimilla: Lastensuojelun kotipalvelut ja intensiiviperhetyö sekä neuvoloiden riittävät perhetyöntekijät ovat säästökeinoja, eivät säästökohteita.

Kaupungin arviot siitä, että kotihoidon tuen Vantaa-lisän lopettaminen yli 1,5-vuotiailta ei lisäisi merkittävästi päivähoitopaikkojen haluajia, ovat varsin heppoisella pohjalla. Vantaalla ei ole varaa uusiin päiväkoti-investointeihin.

Tukemalla vanhuksien kotona jaksamista vältetään kalliimpaa laitostumista. Tämä on säästökeino. Kuntoutuksesta säästäminen hidastaa paranemista ja aikaistaa laitostumista. Laitoshoidon lisääntymiseen ei Vantaalla ole varaa. Vanhusten Päivätoiminta ehkäisee kalliiseen laitoshoitoon joutumista.

Nopea ja huokea joukkoliikenne vähentää ruuhkautumista ja paineita teiden ja lisäkaistojen investointeihin. Yksityisautoilun lisääntyminen tulee kalliimmaksi kuin panostuksen joukkoliikenteeseen.

Vantaalla ei ole taloudellisesti varaa tähän budjettiin. Tällaisista säästöistä tulee liian suuret kulut!

Kokouksen keskustelu ja puheita: 

Kaupunginhallituksen puheejohtaja Tapani Mäkinen (kok) toi esiin miten talous- ja velkaohjelma tehtiin. Hän piti harmillisina finanssikriisin jälkeistä taantumaa: Irtisanomiset lisääntyy, maailman tilanne on erinomaisen epävakainen. Hän toi esiin, että seuraavat kuntavaalit käydään paremmassa taloudellisessa tilanteessa, koska talous- ja velkaohjelma on toteutettu.

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen puhui myös euroalueen epävarmuudesta, ja siitä, että siitä voi tulla pitkäaikainen. Vantaa ei ole palveluiden vuoksi velkainen, vaan investointien. Vantaata on hoidettu hyvin. Investointien taso on vain ollut liian suuri suhteessa tulokertymään. Kriisikuntakriteereistä 3 täyttää kuudesta (omavaraisuuteen ja lainoihin liittyvät). 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa Jouko J. Jääskeläinen peräänkuulutti sitoutumista velkaohjelmaan. Kunnallisvaalit aiheuttivat 3 miljoonan edestä lisäysesityksiä. Lisäyksen kohdistettiin peruskouluun ja vanhustenpalveluihin. "Toivottavasti ensi syksynä valtuusto sitoutuu paremmin valtous- ja velkaohjelmaan." Pienet verotulot ovat kokoomuksen ihmettelyn aihe. 100 miljoonaa euroa saadaan sillä että kaavoitetaan nopeasti kauppakeskustontteja sekä kaavoitetaan lopetettavien koulujen tontit asuntokäyttöön. Onneksi on sitovat tavoitteet kaavoituksen nopeuttamiseksi. 

Sosiaalidemokraatit Sirkka-Liisä Kähärän mukaan peräänkuuluttavat priorisointipakkoa. "Täytyy ennenkaikkea puuttua menoihin, jotka eivät ole lakisääteisiä." Vantaan väestön määrä kasvaa, ja palveluita tarvitaan lisää. Vantaa joutuu tasaamaan muiden kuntien heikkoja talouksia 60 miljoonalla vuosittain. Työllisyysohjelmaan on kirjattava sitovia tavoitteita vantaalaisten työllistämisestä.

Vihreiden ryhmäpuheessa Anniina Kostilainen kaipasi ennaltaehkäisyn perään. Vihreä ryhmä on esittänyt monta säästökohdetta. 73% suomalaisista puoltaa veronkorotusta peruspalveluiden turvaamiseksi. Vihreiden mukaan henkilökunta tulee ottaa mukaan säästöjen löytämiseksi.

Perussuomalaiset haluavat säästää investoinneista ja parantaa valtionosuusjärjestelmää, ja toivoivat budjetin muuttuvan inhimillisemmäksi.

Vasemmisto kertoi, että Vantaan energian myyminen ei kannata. 

Keskusta Irja Ansalehdo-Salmen äänellä lähti siitä että vanha valtuusto ei toiseksi viimeisessä kokouksessaan nosta veroprosenttia. Toivottavasti uusi valtuusto saa alkutaipaleellaan Vantaan-sopimus kakkosen. Olisimme todella toivonee että Vantaa-lisän säilyttämisestä olisi oikeasti keskusteltu, eikä vain pyyhkäisty syrjään ei-lakisääteisenä palveluna. Päivähoidon järjestäminen on lakisääteistä, maksoi mitä maksoi. Keskusta ei pelkää että kustannukset nousevat Vantaa-lisän leikkauksen myötä. Ryhmä on todella pahoillaan että alkuopetuksen tuntimäärän pienentämisestä ei luovuttu. Se olisi pystytty tekemään todella pienellä panostuksella (300 000). Keskusta ei saanut läpi ikäihmisten sporttikortin ikärajan laskua(?). Keskusta äänestyttää kotipalveluiden vahvistamisen, lasten kotihoidontuen Vantaa-lisän ja ?.

Kristillisdemokraatit Maija Hurrin suulla kaipasi yhteisiä arvoja. Yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja innovatiivisuus muodostavat terveen yhteiskunnan. Jouko J. Jääskeläinen jatkoi ryhmäpuhetta. Niille jotka nyt ovat lapsia, siirtyisi kestämätön velkataakka. Kuntalaisten palvelut turvataan mahdollisimman hyvin. Henkilöstön sairaspoissaoloista aiheutuu 31 miljoonan euron kustannukset. KD pitää tärkeänä että huonokuntoiset kiinteistöt eivät enää tuottaisi kuluja. Vantaalla menee 80 miljoonaa alkoholi- ja mielenterveyskustannuksia, joten kd peräänkuuluttaa parempaa elämänhallintaa. KD ei kannata veronkorotusta, ja ovat alusta alkaen kannattaneet talous- ja velkaohjelmaa.

Görän Härmälä piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron. RKP:n mielestä Vastuun Vantaan taloudesta kantaa tämä valtuusto. Menoja on karsittu neljän vuoden ajan. Investointeja on karsittu, mutta velat karkaavat käsistä. Talous- ja velkaohjelma Puolueiden välisissä neuvotteluissa lipsuimme 3 miljoonaa. Summana tämä on aivan liikaa. Tällä rahalla kouluavustajat saivat jatkaa. Koulutus on tärkeää. Me kaikki hyödymme hyvistä veronmaksajista. Myös omaishoidontuki päättyi onnellisesti. Sotunkilaisena olen onnellinen siitä että luontokoulu jatkaa toimintaansa. Lähipalvelut ovat kilometreissä ruotsiksi aivan eri asia kuin suomeksi. Pari kilometriä kuulostaa ruikuttamiselta. RKP haluaa johtokuntien lakkauttamiseen aikalisän. Nyt poljetaan yhteisöllisyyttä. Johtokunta edustaa toimivaa lähidemokratialla - tämä korvattaisiin lume tai valedemokratialla. Toimielimellä

"Provosoin ihan aavistuksen verran" Härmälä totesi, ja kertoi että kun suomeksi kaverilla menee paremmin, yritetään lyödä kapuloita rattaisiin. Ruotsiksi taas sanotaan suoraan että ollaan sinulle kateellinen, kerro miten onnistuisin yhtä hyvin kuin sinä.

Jos johtokunnat eivät onnistu, niin laitetaan ne toimimaan. Rahasta tässä ei ole kyse. RKP tulee esittämään että talousarvioon lisätään 30 000 euroa koulun johtokuntia varten oikean lähidemokratian ja oikean yhteisöllisyyden nimissä.

Nuorisovaltuusto toi tervehdyksensä: Äänestysprosenttimme oli säälittävä. Olemme eniten huolissaan koulujen tilanteesta. Helsingissä yhteen oppilaaseen käytetään yli 1000 euroa enemmän kuin Vantaalla. Säästöt kohdistuvat myös tuntimäärään. Eka- ja tokaluokkalaisten tuntimäärät putoavat lain sallimaan minimiin. 

Nuorten hyvinvointi: on tärkeää että asiantuntijoita kuunnellaan. Lastensuojelutarpeen kasvu on väestönkasvua korkeampaa. Toivomme että kaupunki säästää niin että kasvu pysähtyy. 

Timo Uppala (perus) toi esiin että vain 31 muutosesitystä yli sadasta esityksestä eivät olleet menolisäyksiä. Uppala ei halua avustaa ammattitaidetta ja jatkaa kumppanuuksia. Etnisten ryhmien erityissuosiminen ei ole onnistunut ratkaisu. Marja- Vantaan laajuutta on voitava arvioida uudelleen. Veronkorotus on populismia. Koko suomen tilanne yritysten kohdemaana ja työllistäjänä näyttää huonolta. Yhteiskunnan vastiikkeettomilla tuilla luistelevia työikäisiä ja työkuntoisia veronkorotus ei haittaa, mutta työssä käyviä haittaa.

Pietari Jääskeläinen (perus): Vantaa on asukasta kohden suomen velkaisin kaupunki. velkaa on lähes 5000 euroa, siinä on imeväisillä maksamista. Investointitasoa on leikattava. Vähemmän tärkeistä ... en voi . on tarpeen turvata 1-2 oppiminen. Vanhus terveys ja koulutuspalveluiden leikkauksista aiheutuvat haitat voivat kustnanuksiltaan nousta korkeammaksi kuin säästöt. Säästöpäätösten tueksi tarvitaan aina arvio höydyistä ja haitoista. Poliittiset piilotuet ja kokouspalkkiot tulee leikata. Perusuomalaisten listalla on 2,5 euron säästötoimet.

Timo Auvinen (perus) kaipasi vastuullista päättämistä. 

Kati Tyystjärvi (vas) kaipasi koulun ja kodin yhteistyötä, johtokunnat ovat kierrättäneet iaka kattavasti palkkionsa koulujen stipendirahastoihin. Alueelliset johtokunnat eivät kiinnosta vanhempia, jos vanhempia ei kiinnosta edes oman koulun johtokunta. 

Hanna Valtanen: Tammisto-Pakkalarinteen korvaavaa koulua ei ole tulossa. Aviapoliksen alueelle tulee noin 100 kouluikäistä vuosittain, ja alueen kouluihin ei mahdu uudet oppilaat. Ratkaiskaa Aviapoliksen alueen koulukysymys. 

Markku J. Jääskeläinen: Kaupungin strategiaa ei löydy suomeksi ollenkaan (vain ruotsiksi). Suuri linja on melko hyvin toteutunut, ja vaalien jälkeenkin ryhmät ovat käyneet budjetin läpi, mihin voimavaroja käytetään. Jääskeläinen kyseenalaisti vastuullisuuden siksi että velka lisääntyy. Hän olisi toivonut että kaikki olisi olleet vastuullisia vähän laajemmalla rintamalla. Ja sitten kotihoidontuen Vantaa-lisästä Vantaalla on varmasti ainoa vasemmisto-organisaatio joka lähtee siitä että naisen paikka on kotona. vihreäthän ovat aina tätä edistäneet.

Säde Tahvanainen (sdp): Ylästön koulu on saatava. Tahvanainen kiittää koulupuolen oikeiden arvovalintojen kautta. Nipistetäänkö minimiin opetustunnit vai avustajapuolta. Tahvanaisen mielestä avustajat ovat tärkeämpiä. Tahvanainen kyseenalaisti johtokuntien roolia. Tarvittaisiin enemmän oikeita välittäviä vanhempien ja koulun välisiä toimia. Kartanonkoskelle tarvittaisiin skeittipuiston - pieniä toiveita pieniltä ihmisiltä.

Sirpa Pajunen (vihr). puhui vanhuspalveluiden puolesta. Hyvän hoidon ja hoivan perusteet. vantaan ikääntyvä väestö on rikkaus. 

Oma puheeni: 

Jääskeläinen on kyllä vähän ajasta jäljessä lastenhoitoajatuksissa (eli naisten kotona pitäminen on vihreiden asia?): Tälläkin hetkellä mies hoitaa lastani kotona. Vihreät kannattavat mallia, joka mahdollistaa myös miehille osallistumisen lasten ainutlaatuiseen kasvuun.

Kannatan Tapani Mäkisen ajatuksia Vantaa-lisän suhteen. Hän on kirjoittanut Internet-sivuilleen: 

”Ilmaisen päivähoidon sijasta perheille tulee tarjota aidosti erilaisia vaihtoehtoja lastensa hoitamiseen: päiväkotihoito ei välttämättä ole paras ratkaisu kaikille perheille. Yksi varteenotettava kannustin kotona hoitamiseen saattaa olla houkutteleva kuntalisä. ”

Tämän säästötoimen taloudelliset vaikutukset ovat mitä todennäköisimmin negatiiviset. Lähipäiväkodissa oli jo seitsemän lapsen jono vuodenvaihteessa, vaikka yleensä vuodenvaihteessa jonoa ei ole. Kuntalisän leikkaaminen tuo kustannuksia päivähoitopaikkojen tarpeen kasvuna ja päiväkoti-investointitarpeena. Onko Vantaalla varaa tähän?

On täysin epärelevanttia kysyä mistä rahat otetaan kuntalisään, jos kustannukset ovat suurempia kuntalisän pienennyksen kanssa. On äärimmäisen hätiköityä tehdä yhden toimialan säästötavoitteen vuoksi näin kalliita ratkaisuja. Vantaalla EI ole taloudellisesti varaa tähän.

Kolmanneksi haluaisin kertoa, että nopeisiin muutoksiin on vanhempien ja heidän työnantajien vaikea reagoida. On erittäin huonoa kuntapolitiikkaa tehdä nopeita järjestelmämuutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään tavalla johon heidän on hankalaa ja vaikea reagoida riittävällä nopeudella.

Kuten Tapani Mäkinenkin totesi - kotihoidon on oltava aito vaihtoehto.

Toinen asia on koulujen johtokunnat: Toisin kuin Säde Tahvanainen toi esiin pullanpaiston, osa johtokunnat tekee todella tärkeää työtä oppilaiden eteen, ja johtokunnat ovat tärkeä yhdyssiden myös koulun ja kodin välillä. Se, että joissain kouluissa johtokuntia ei ole kannustettu toimimaan, ei tarkoita että kaikkien työ ei olisi merkityksellistä.

Ja komppaisin Sirpa Pajusta: vanhusten päivähoidosta ja kuntoutuksesta säästäminen on kallista. Vanhusten palvelut kertovat yhteiskunnan inhimillisyydestä: pieniä rahoja, joilla suuri merkitys ihmisille.”

Anniina Kostilaisen mukaan vanhemmilla on oikeus hoitaa lapsiaan niin kuin he parhaiten haluavat. Kostilaisen mukaan Jääskeläisen kommentti oli tasa-arvon kukkanen.

ÄÄNESTYKSET STRATEGISISTA TAVOITTEISTA

- Vasemmisto äänestytti Vantaa-sopimuksen leikkauksista kertovan osion (Innovatiivinen kehittyvä kaupunki 5-osasta eteenpäin):  Vihreistä Kauppinen, Alen ja Kokko tukivat vasemmiston esitystä. Siitä olisi poistunut jotain hyvääkin. Norres (kok) jätti ottamasta kantaa.

- Terveyskeskusmaksun korotus maksimiin (vasemmiston esitys):

Valtanen, Alen ja Kokko äänesti vasemmiston kanssa. Itse äänestin tyhjää.  57 jaa ääntä, 8 ei ääntä ja 1 tyhjä.

ÄÄNESTYKSET RAHOISTA:

- Kokouspalkkioiden leikkaaminen niin että korotetaan neljän tunnin päästä aiemman kolmen tunnin kuluttua: -50 000e: Tätä kannattaviat Alèn (vihr), Ansalehto-Salmi (kesk), Auvinen (perus), Heinonen (vas), Huhta (vihr), Jurva (perus), Jääskeläinen (perus), Kauppinen (vihr), Kokko (vihr), Korhonen (vihr), Kostilainen (vihr), Malmi (perus), Mielonen (vas), Mäkelä (vihr), Nieminen (perus), Niikko (perus), Niinistö perus), Pajunen (vihr), Ryhänen (kesk), Saramo (vas), Uppala (perus), Valtanen (vihr). (ehdotusta vastusti 41, kannatti 22, ja tyhjä 4). Esitys oli mielestäni hyvä.

- Kaupungin Loppiasvastaanoton lopettaminen: -78 000€: Alèn, Auvinen, Heinonen, Huhta, Hyttinen, Jurva , Jääskeläinen, Kauppinen, Kokko, Korhonen, Kostilainen, Malmi, Mäkelä, Nieminen, Niikko, Niinistö, Pajunen, Saramo, Uppala, Valtanen. (43, 20, 4)

- Luottamushenkilöiden koulutusrahan puolittaminen: -49 000e: Auvinen (perus), Jurva (perus), Jääskeläinen (perus), Kauppinen (vihr), Kostilainen (vihr), Malmi (perus), Mäkelä (vihr), Nieminen (perus), Niikko (perus), Niinistö (perus), Uppala (perus). (50, 11, 6.)

Muut puolueet suivaantuivat perussuomalaisten käytöksestä: "Perussuomalaiset eivät kannattaneet sosiaalityöntekijöiden lisäämistä kaupunginhallituksessa, ja vasemmisto vetäytyi esityksessään, koska perussuomalaisetkaan eivät kannattaneet sitä. Nyt perussuomalaiset tuovat sen valtuustoon yllättäen."

Muiden mielestä tämä oli irtopisteiden keräämistä. Mika Niikon mielestä on taas kumma juttu jos valtuutettujen käsiä sidotaan. Muut olisivat halunneet etukäteen tietää mitä perussuomalaiset esittävät, jotta voivat pohtia miten äänestää, ja mahdollisesti tulla mukaan esityksiin. Jari Sainion mielestä perussuomalaisten temppu on irtopisteiden saamiseksi. Tänään aloitettiin kokoukset 12.30 juuri siksi että kaikki muutosehdotukset saadaan mukaan.

Sini Alenin mielestä kaikki muut ryhmät ovat osanneet neuvotella ja tuoda ehdotuksensa esiin.

Pietari Jääskeläinen muistutti että valtuusto päättää asioista. Anniina Kostilainen muistutti että Pietari Jääskeläinen on oikeassa, mutta on reilua että muutkin ehtivät pohtia rauhassa. Voi olla että esityksille tulisi vahvempikin tuki jos annettaisiin vähän aikaa.

"Vanhoilla puolueilla on eri tapa toimia kuin perussuomailaisilta. Teillä sidotaan kädet", totesi Mika Niikko.

Itse (Sirpa Kauppinen, vihr) huomautin että kaikilla ei sidota käsiä. Vihreiden äänestyskäyttäytyminen tuo hyvin esiin se että äänestämme kaikessa omantunnon mukaan. 

Jussi Saramo (vas) totesi: ”Valtuutettu Niikko oli oikeassa: ne olivat neuvotteleuissa. Teidän ryhmämme vastusti niitä.” Tämän lisäksi hän totesi olevansa kamalan surullinen kun ne eivät ole menossa läpi.

Uppala (perus) myönsi että se oli virhe että ei tuotu ennen kokousta muille tiedoksi. ”Mutta ne olivat aivan alussa korineuvotteluissa.”

Hassua oli se että perussuomalaisten esitykset olivat enimmäkseen alunperin vihreiden ja vasemmiston esityksiä.

"Kiva että he tukevat niitä nyt, vaikka tukea näille ajatuksille ei tullut perussuomalaisilta itseltään alkuneuvotteluissa kun muut niitä esittivät. Tällöin ne olisivat alunperin menneet paljon todennäköisemmin läpi."

- Terveydenhuollon henkilöstöön lisää 700 000e (estää terveyskeskusten lääkärien vastaanottomäärien leikkaukset): 16 kannatti lisäysesitystä. Vihreät, Vasemmistoliitto, Niikko ja Murto. Auvinen äänesti tyhjää.

- Lapsiperheiden kotipalveluun ja neuvolatyöntekijöiden vakanssien säilyttäminen: 350 000e : Esitystä kannattivat vihreät, vasemmisto, keskusta, Hurri ja Jääskeläinen sekä perussuomalaiset Uppalaa ja Auvista lukuun ottamatta.

- Toimeentulotuen sosiaaliohjaajia 3 henkilötyövuotta (tukee toimeentulotuen saajia): 100 000e: Esitystä kannattivat vihreät, vasemmisto sekä Niikko, Ryhänen ja Wallenius.

- Perhepalvelut: 1 työpari perheneuvolaan 13-18 -vuotiaille psykiatriseen hoitoon: 80 000e: Esitystä kannattivat Jääskeäinen, Niikko, Malmi huhta, Kauppinen, Saramo, Heinonen. Tyhjää äänestivät Korhonen, Alen, Auvinen ja Nieminen. (55 jaa, 8 ei, 4 tyhjää).

- Toimeentulotuen määräaikaisia etuuskäsittelijöitä 6 kpl 300 000e (leikkausta lievennetään 12 leikkausta kuuteen): Vihreät, Niikko, Malmi, Wallenius, Saramo Heinonen ja Saastamoinen. Auvinen ja Jääskeläinen äänestivät tyhjää. (50, 15, 2)

- Vanhusten kotihoidon vakansseja lisää 4 kpl: 160 000e: Kauppinen, Kokko, Huhta, Korhonen, Jääskeläinen, Uppala, Niikko, Malmi, Jurva, Ansalehto-Salmi, Saramo, Wallnius, Heinonen, Saastamoinen. (48, 14, 5)

Juuri tämä on säästämistä: vähennetään vanhusten laitoshoidon tarvetta tarjoamalla tukea kotona jaksamiseen!

- Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten turvaaminen: 200 000e: Kauppinen, Alen, Kokko, Jääskeläinen, Niikko, Malmi. Tyhjää Auvinen (äänesti kaikessa tyhjää). (60, 6, 1)

- Korson vanhusten päivätoimintaan: 300 000e: Vihreät ja vasemmisto sekä Niikko, Uppala, Malmi, Puoskari, Aittakallio, Mäntynen, Murto.

Sivistystoimi eli opetuslautakunta:

- Kotihoidontuen Vantaa-lisä: 1,5 miljoonaa (eli tuen yläikärajaa ei lasketa kahdesta puoleentoista vuoteen.) Esitystä kannattivat: Vihreät, Jääskeläinen, Uppala, Malmi, Nieminen, Jurva, Koivuniemi, Kannas, Wallenius, Eyhänen, Hurri, Ansalehto-Salmi, Saramo, Heinonen, Mielonen. (40, 25, 2)

- Koulujen johtokunnat säilytetään: 30 000e: Kannattivat: Vasemmisto, Kauppinen, Valtanen, Ansalehto-Salmi, Wallenius, Alen, Härmälä, Karlsson, Aitakallio, Sodhi  Malmi, Niikko, Uppala, Jääskeläinen. 

- Tekstimuutosesitys siitä että mainitaan koulujen johtokunnat lakkautettaviksi, pois, raukesi.

- Eka- ja tokaluokkaisten opetustuntien leikkauksesta luopuminen: 300 000e: Vihreät ja vasemmisto sekä Malmi, Jurva, Niinistö, Niikko, Uppala, Jääskeläinen, Hurri, Ansalaehto-Salmi, Ryhänen, Wallenius.

- Koulupsykologeja 2 kpl: 80 000 e: Niikko, Malmi, Kostilainen, Kauppinen, Korhonen, Pajunen Valtanen, Kokko, Huhta, Saramo, Heinonen.

- Mikkolan kirjasto: 130 000e: Vihreät ja vasemmisto sekä Jääskekäiläinen Niikko Malmi Nieminen, Ryhänen Ansalehto-Salmi, Murto, Ala-Nikkola, Puoskari, Loikkanen, Aittakallio, Mäntynen. (38, 27, 2.)

Rakentaminen ja maankäyttö:

- Kuntatekniikan keskuksen toimintakatteen kohdasta säästetään muiden palveluiden ostoista 1 miljoona euroa: 

Perussuomalaisten esitys koskee siis teiden auraamista ja teiden heikottamisesta eli teiden kunnossapitoa. Mika Niikko esitti tämän. Maankäytön johtaja kertoi että on ollut 3 lumista talvea eikä olisi varaa ottaa pois. Vasemmisto muistutti että Niikko oli lautakunnan jäsenenä hyväksynyt tämän. Tämä kohdistuu ylläpitoon, se heikkenee. investointeihin se ei kohdistu. Maankäytön apulaiskaupunginjohtaja sanoi että investoinnit ovat eri kohdassa. Kolmasosa aurauksesta sen sijana on muiden palveluiden ostoa eli ostetaan ulkopuolisilta. 

Ajatusta kannatti kuitenkin Jääskeläinen, Uppala, Niinistö ja Niikko. Tyhjää: Malmi, Nieminen, Auvinen, Jurva. (59, 4, 4)

- Kulttuuriavustusten vähentäminen säästökeinona: -150 000e 

Saatesanoilla lautakunnan leikkaukset eivät saa kohdistua lasten ja nuorten avustukset

Leikkausta kannattivat Perussuomalaiset ja Korhonen. (58, 9, 0)

- Nuorisopalveluiden avustusten leikkaaminen -50 000e: Leikkausta kannattivat Jääskeläinen, Uppala, Nieminen, Auvinen, Jurva. (61,6)

- Tapahtumapalveluiden avustusten leikkaus -50 000: Perussuomalaiset ja Ansalehto-Salmi (58, 9)

Investointiosa:

- Leikkausehdotus kunnallistekniset työt kohdistuen ympäristörakentaminen: - 1 000 000: Perussuomalaiset ehdottivat tätä, ja kannattajina olivat Perussuomalaiset kokonaisuutena mutta yksin.

PÖYTÄKIRJALAUSUMAT

Budjetti keräsi sen verran tunteita, että syntyi useita päytäkirjalausumia. Kaikkia päytäkirjalauusmia en kyennyt kirjaamaan. 

- Vihreät ja Kiljunen: Seuraavan taloussuunnittelukauden aikana selvitetään siirtyminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin sekä siitä syntyvät säästöt.

- Keskusta: Sporttikortin ikärajan lasku nykyisestä 75 vuodesta.

- Keskusta ja Perussuomalaiset: Investoinnit tulee tarkastaminen ympäristörakentamisen osalta. 

- Kaikki valtuustoryhmät: Sivistystoimi selvittää ennen Mikkolan kirjaston lakkauttamista miten kirjastotilaa voi hyödyntää alueen asukkaiden ja koululaisten käytössä. 

- SDP, Vasemmisto, Kokoomus, RKP, Keskusta ja Vihreät: Tehtävä varikkoselvitys.

- Heinonen teki poliittisen testamentin pöytäkirjalausuman muodossa jossa kertoi että budjetti on epäoikeidenmukainen ja säästöt kohdistuvat köyhiin ja lapsiin. Leikkaukset kohdentuvat etenkin Korsoon. Ulkoistamiset ja yksityistämiset eivät ole ratkaisu talousongelmiin.

Kotiohoidontuki oli vielä erillisenä kohtanaan valtuuston asialistalla.

Kotihoidontuen Vantaa-lisän leikkausta vastustivat Vihreät sekä Ansalehto-Salmi, Ryhänen, Wallenius, Hurri, Jääskeläinen, Saramo, Heinonen, Saastamoinen, Oksman, Uppala, Niikko, Malmi, Nieminen, Jurva, Kunnas. (40, 24, 2)

Valtuusto päätti myös veroprosenteista. Kunnallisveron korotusta 0,25 prosenttia 19,25:een peruspalveluiden turvaamiseksi. Timo Karen (kok) vastusti, sillä korotuksen vaikutus kestää vain hetken. Sini Alen (vihr) toi esiin että on huomattavasti vastuullisempaa nostaa veroprosenttia kuin ottaa lisää velkaa.

VALTUUSTOALOITTEET

- Sirpa Kauppisen aloite rakentamisen laadun parantamiseksi

Tämän lisksi oli 3-4 muuta aloitetta, joita en ehtinyt kirjata. Samalla käytiin läpi vastauksia vanhoihin aloitteisiin, joita oli ainakin Mika Niikon aloite tupakoinnin kieltämisestä julkisissa tiloissa. 

Blogipostaus on vielä tarkistamatta. Vantaa ei aloitteestani huolimatta ole kyennyt vielä julkaisemaan kokousten äänestyksiä sivuillaan. Sitä odotellessa tämä on se mihin kokouksen tuoksinnassa pystyy.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.11.2012

Vantaan kalliit säästöt - budjettikokous 19.11.

Puheeni: Vantaalla ei ole varaa lisätä koulupudokkaita, lasten huostaanottoja, syrjäytyneitä nuoria, eikä varaa jättää kuntouttamatta vanhuksia eikä jättää ihmisiä vuosikausiksi puoliraadoiksi hoitojonoihin. Tämä kaikki maksaa paljon leikkauksia enemmän.

Osa säästöistä on järkeviä. Kuitenkin kokonaistaloudellisuus, riskinarviointi, vähäiset säästävät investoinnit ja ennaltaehkäisy puuttuvat kaupungin taloustarkastelusta. Kaupungin säästöpaketissa on paljon hätäisesti kyhättyjä säästöjä, jotka eivät tule olemaan kokonaistaloudellisesti kannattavia.

Säästöpaketista on jäänyt myös tarkastelematta millaisilla ennaltaehkäisevillä tai vastaavilla toimenpiteillä jotka eivät maksa paljoa, tai vähäisillä investoinneilla voidaan vähentää suurempia kuluja jotka kohdistuvat omalle tai toisille toimialoille tai lähitulevaisuuteen.

Emme voi enää säästää vähentämällä kaikkea mitä laki ei kiellä - taloutemme ei kestä sitä. Sen sijaan tulee miettiä miten pienennämme kuluja vaikkapa ennaltaehkäisyllä, energiansäästöllä, logistiikalla tai joustavilla hankintakäytännöillä jne.

Terveysneuvontapalvelun lopettaminen ruuhkauttaa hoitojonoja ja vähentävät oikean hoidon saantia, eivätkä suinkaan lisää työkykyisiä ja terveitä ihmisiä. Tähän Vantaalla ei ole taloudellisesti varaa.

Tämän lisäksi Esimerkiksi mielenterveyspalveluissa oikea riittävä hoito voi tuoda nuoria työelämään takaisin, ja panostamalla tarpeelliseen hoitoon saisimme säästöjä.

Huostaanotot lisääntyvät, ja ne ovat paitsi kalliita kunnalle, myös rankkoja lapsille. Näitä voi ehkäistä huomattavasti halvemmilla ja inhimillisemmillä toimilla: Lastensuojelun kotipalvelut ja intensiiviperhetyö sekä neuvoloiden riittävät perhetyöntekijät ovat säästökeinoja, eivät säästökohteita.

Kaupungin arviot siitä, että kotihoidon tuen Vantaa-lisän lopettaminen yli 1,5-vuotiailta ei lisäisi merkittävästi päivähoitopaikkojen haluajia, ovat varsin heppoisella pohjalla. Vantaalla ei ole varaa uusiin päiväkoti-investointeihin.

Tukemalla vanhuksien kotona jaksamista vältetään kalliimpaa laitostumista. Tämä on säästökeino. Kuntoutuksesta säästäminen hidastaa paranemista ja aikaistaa laitostumista. Laitoshoidon lisääntymiseen ei Vantaalla ole varaa. Vanhusten Päivätoiminta ehkäisee kalliiseen laitoshoitoon joutumista.

Nopea ja huokea joukkoliikenne vähentää ruuhkautumista ja paineita teiden ja lisäkaistojen investointeihin. Yksityisautoilun lisääntyminen tulee kalliimmaksi kuin panostuksen joukkoliikenteeseen.

Vantaalla ei ole taloudellisesti varaa tähän budjettiin. Tällaisista säästöistä tulee liian suuret kulut!

Kokouksen keskustelu ja puheita: 

Kaupunginhallituksen puheejohtaja Tapani Mäkinen (kok) toi esiin miten talous- ja velkaohjelma tehtiin. Hän piti harmillisina finanssikriisin jälkeistä taantumaa: Irtisanomiset lisääntyy, maailman tilanne on erinomaisen epävakainen. Hän toi esiin, että seuraavat kuntavaalit käydään paremmassa taloudellisessa tilanteessa, koska talous- ja velkaohjelma on toteutettu.

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen puhui myös euroalueen epävarmuudesta, ja siitä, että siitä voi tulla pitkäaikainen. Vantaa ei ole palveluiden vuoksi velkainen, vaan investointien. Vantaata on hoidettu hyvin. Investointien taso on vain ollut liian suuri suhteessa tulokertymään. Kriisikuntakriteereistä 3 täyttää kuudesta (omavaraisuuteen ja lainoihin liittyvät). 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa Jouko J. Jääskeläinen peräänkuulutti sitoutumista velkaohjelmaan. Kunnallisvaalit aiheuttivat 3 miljoonan edestä lisäysesityksiä. Lisäyksen kohdistettiin peruskouluun ja vanhustenpalveluihin. "Toivottavasti ensi syksynä valtuusto sitoutuu paremmin valtous- ja velkaohjelmaan." Pienet verotulot ovat kokoomuksen ihmettelyn aihe. 100 miljoonaa euroa saadaan sillä että kaavoitetaan nopeasti kauppakeskustontteja sekä kaavoitetaan lopetettavien koulujen tontit asuntokäyttöön. Onneksi on sitovat tavoitteet kaavoituksen nopeuttamiseksi. 

Sosiaalidemokraatit Sirkka-Liisä Kähärän mukaan peräänkuuluttavat priorisointipakkoa. "Täytyy ennenkaikkea puuttua menoihin, jotka eivät ole lakisääteisiä." Vantaan väestön määrä kasvaa, ja palveluita tarvitaan lisää. Vantaa joutuu tasaamaan muiden kuntien heikkoja talouksia 60 miljoonalla vuosittain. Työllisyysohjelmaan on kirjattava sitovia tavoitteita vantaalaisten työllistämisestä.

Vihreiden ryhmäpuheessa Anniina Kostilainen kaipasi ennaltaehkäisyn perään. Vihreä ryhmä on esittänyt monta säästökohdetta. 73% suomalaisista puoltaa veronkorotusta peruspalveluiden turvaamiseksi. Vihreiden mukaan henkilökunta tulee ottaa mukaan säästöjen löytämiseksi.

Perussuomalaiset haluavat säästää investoinneista ja parantaa valtionosuusjärjestelmää, ja toivoivat budjetin muuttuvan inhimillisemmäksi.

Vasemmisto kertoi, että Vantaan energian myyminen ei kannata. 

Keskusta Irja Ansalehdo-Salmen äänellä lähti siitä että vanha valtuusto ei toiseksi viimeisessä kokouksessaan nosta veroprosenttia. Toivottavasti uusi valtuusto saa alkutaipaleellaan Vantaan-sopimus kakkosen. Olisimme todella toivonee että Vantaa-lisän säilyttämisestä olisi oikeasti keskusteltu, eikä vain pyyhkäisty syrjään ei-lakisääteisenä palveluna. Päivähoidon järjestäminen on lakisääteistä, maksoi mitä maksoi. Keskusta ei pelkää että kustannukset nousevat Vantaa-lisän leikkauksen myötä. Ryhmä on todella pahoillaan että alkuopetuksen tuntimäärän pienentämisestä ei luovuttu. Se olisi pystytty tekemään todella pienellä panostuksella (300 000). Keskusta ei saanut läpi ikäihmisten sporttikortin ikärajan laskua(?). Keskusta äänestyttää kotipalveluiden vahvistamisen, lasten kotihoidontuen Vantaa-lisän ja ?.

Kristillisdemokraatit Maija Hurrin suulla kaipasi yhteisiä arvoja. Yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja innovatiivisuus muodostavat terveen yhteiskunnan. Jouko J. Jääskeläinen jatkoi ryhmäpuhetta. Niille jotka nyt ovat lapsia, siirtyisi kestämätön velkataakka. Kuntalaisten palvelut turvataan mahdollisimman hyvin. Henkilöstön sairaspoissaoloista aiheutuu 31 miljoonan euron kustannukset. KD pitää tärkeänä että huonokuntoiset kiinteistöt eivät enää tuottaisi kuluja. Vantaalla menee 80 miljoonaa alkoholi- ja mielenterveyskustannuksia, joten kd peräänkuuluttaa parempaa elämänhallintaa. KD ei kannata veronkorotusta, ja ovat alusta alkaen kannattaneet talous- ja velkaohjelmaa.

Görän Härmälä piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron. RKP:n mielestä Vastuun Vantaan taloudesta kantaa tämä valtuusto. Menoja on karsittu neljän vuoden ajan. Investointeja on karsittu, mutta velat karkaavat käsistä. Talous- ja velkaohjelma Puolueiden välisissä neuvotteluissa lipsuimme 3 miljoonaa. Summana tämä on aivan liikaa. Tällä rahalla kouluavustajat saivat jatkaa. Koulutus on tärkeää. Me kaikki hyödymme hyvistä veronmaksajista. Myös omaishoidontuki päättyi onnellisesti. Sotunkilaisena olen onnellinen siitä että luontokoulu jatkaa toimintaansa. Lähipalvelut ovat kilometreissä ruotsiksi aivan eri asia kuin suomeksi. Pari kilometriä kuulostaa ruikuttamiselta. RKP haluaa johtokuntien lakkauttamiseen aikalisän. Nyt poljetaan yhteisöllisyyttä. Johtokunta edustaa toimivaa lähidemokratialla - tämä korvattaisiin lume tai valedemokratialla. Toimielimellä

"Provosoin ihan aavistuksen verran" Härmälä totesi, ja kertoi että kun suomeksi kaverilla menee paremmin, yritetään lyödä kapuloita rattaisiin. Ruotsiksi taas sanotaan suoraan että ollaan sinulle kateellinen, kerro miten onnistuisin yhtä hyvin kuin sinä.

Jos johtokunnat eivät onnistu, niin laitetaan ne toimimaan. Rahasta tässä ei ole kyse. RKP tulee esittämään että talousarvioon lisätään 30 000 euroa koulun johtokuntia varten oikean lähidemokratian ja oikean yhteisöllisyyden nimissä.

Nuorisovaltuusto toi tervehdyksensä: Äänestysprosenttimme oli säälittävä. Olemme eniten huolissaan koulujen tilanteesta. Helsingissä yhteen oppilaaseen käytetään yli 1000 euroa enemmän kuin Vantaalla. Säästöt kohdistuvat myös tuntimäärään. Eka- ja tokaluokkalaisten tuntimäärät putoavat lain sallimaan minimiin. 

Nuorten hyvinvointi: on tärkeää että asiantuntijoita kuunnellaan. Lastensuojelutarpeen kasvu on väestönkasvua korkeampaa. Toivomme että kaupunki säästää niin että kasvu pysähtyy. 

Timo Uppala (perus) toi esiin että vain 31 muutosesitystä yli sadasta esityksestä eivät olleet menolisäyksiä. Uppala ei halua avustaa ammattitaidetta ja jatkaa kumppanuuksia. Etnisten ryhmien erityissuosiminen ei ole onnistunut ratkaisu. Marja- Vantaan laajuutta on voitava arvioida uudelleen. Veronkorotus on populismia. Koko suomen tilanne yritysten kohdemaana ja työllistäjänä näyttää huonolta. Yhteiskunnan vastiikkeettomilla tuilla luistelevia työikäisiä ja työkuntoisia veronkorotus ei haittaa, mutta työssä käyviä haittaa.

Pietari Jääskeläinen (perus): Vantaa on asukasta kohden suomen velkaisin kaupunki. velkaa on lähes 5000 euroa, siinä on imeväisillä maksamista. Investointitasoa on leikattava. Vähemmän tärkeistä ... en voi . on tarpeen turvata 1-2 oppiminen. Vanhus terveys ja koulutuspalveluiden leikkauksista aiheutuvat haitat voivat kustnanuksiltaan nousta korkeammaksi kuin säästöt. Säästöpäätösten tueksi tarvitaan aina arvio höydyistä ja haitoista. Poliittiset piilotuet ja kokouspalkkiot tulee leikata. Perusuomalaisten listalla on 2,5 euron säästötoimet.

Timo Auvinen (perus) kaipasi vastuullista päättämistä. 

Kati Tyystjärvi (vas) kaipasi koulun ja kodin yhteistyötä, johtokunnat ovat kierrättäneet iaka kattavasti palkkionsa koulujen stipendirahastoihin. Alueelliset johtokunnat eivät kiinnosta vanhempia, jos vanhempia ei kiinnosta edes oman koulun johtokunta. 

Hanna Valtanen: Tammisto-Pakkalarinteen korvaavaa koulua ei ole tulossa. Aviapoliksen alueelle tulee noin 100 kouluikäistä vuosittain, ja alueen kouluihin ei mahdu uudet oppilaat. Ratkaiskaa Aviapoliksen alueen koulukysymys. 

Markku J. Jääskeläinen: Kaupungin strategiaa ei löydy suomeksi ollenkaan (vain ruotsiksi). Suuri linja on melko hyvin toteutunut, ja vaalien jälkeenkin ryhmät ovat käyneet budjetin läpi, mihin voimavaroja käytetään. Jääskeläinen kyseenalaisti vastuullisuuden siksi että velka lisääntyy. Hän olisi toivonut että kaikki olisi olleet vastuullisia vähän laajemmalla rintamalla. Ja sitten kotihoidontuen Vantaa-lisästä Vantaalla on varmasti ainoa vasemmisto-organisaatio joka lähtee siitä että naisen paikka on kotona. vihreäthän ovat aina tätä edistäneet.

Säde Tahvanainen (sdp): Ylästön koulu on saatava. Tahvanainen kiittää koulupuolen oikeiden arvovalintojen kautta. Nipistetäänkö minimiin opetustunnit vai avustajapuolta. Tahvanaisen mielestä avustajat ovat tärkeämpiä. Tahvanainen kyseenalaisti johtokuntien roolia. Tarvittaisiin enemmän oikeita välittäviä vanhempien ja koulun välisiä toimia. Kartanonkoskelle tarvittaisiin skeittipuiston - pieniä toiveita pieniltä ihmisiltä.

Sirpa Pajunen (vihr). puhui vanhuspalveluiden puolesta. Hyvän hoidon ja hoivan perusteet. vantaan ikääntyvä väestö on rikkaus. 

Oma puheeni: 

Jääskeläinen on kyllä vähän ajasta jäljessä lastenhoitoajatuksissa (eli naisten kotona pitäminen on vihreiden asia?): Tälläkin hetkellä mies hoitaa lastani kotona. Vihreät kannattavat mallia, joka mahdollistaa myös miehille osallistumisen lasten ainutlaatuiseen kasvuun.

Kannatan Tapani Mäkisen ajatuksia Vantaa-lisän suhteen. Hän on kirjoittanut Internet-sivuilleen: 

”Ilmaisen päivähoidon sijasta perheille tulee tarjota aidosti erilaisia vaihtoehtoja lastensa hoitamiseen: päiväkotihoito ei välttämättä ole paras ratkaisu kaikille perheille. Yksi varteenotettava kannustin kotona hoitamiseen saattaa olla houkutteleva kuntalisä. ”

Tämän säästötoimen taloudelliset vaikutukset ovat mitä todennäköisimmin negatiiviset. Lähipäiväkodissa oli jo seitsemän lapsen jono vuodenvaihteessa, vaikka yleensä vuodenvaihteessa jonoa ei ole. Kuntalisän leikkaaminen tuo kustannuksia päivähoitopaikkojen tarpeen kasvuna ja päiväkoti-investointitarpeena. Onko Vantaalla varaa tähän?

On täysin epärelevanttia kysyä mistä rahat otetaan kuntalisään, jos kustannukset ovat suurempia kuntalisän pienennyksen kanssa. On äärimmäisen hätiköityä tehdä yhden toimialan säästötavoitteen vuoksi näin kalliita ratkaisuja. Vantaalla EI ole taloudellisesti varaa tähän.

Kolmanneksi haluaisin kertoa, että nopeisiin muutoksiin on vanhempien ja heidän työnantajien vaikea reagoida. On erittäin huonoa kuntapolitiikkaa tehdä nopeita järjestelmämuutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään tavalla johon heidän on hankalaa ja vaikea reagoida riittävällä nopeudella.

Kuten Tapani Mäkinenkin totesi - kotihoidon on oltava aito vaihtoehto.

Toinen asia on koulujen johtokunnat: Toisin kuin Säde Tahvanainen toi esiin pullanpaiston, osa johtokunnat tekee todella tärkeää työtä oppilaiden eteen, ja johtokunnat ovat tärkeä yhdyssiden myös koulun ja kodin välillä. Se, että joissain kouluissa johtokuntia ei ole kannustettu toimimaan, ei tarkoita että kaikkien työ ei olisi merkityksellistä.

Ja komppaisin Sirpa Pajusta: vanhusten päivähoidosta ja kuntoutuksesta säästäminen on kallista. Vanhusten palvelut kertovat yhteiskunnan inhimillisyydestä: pieniä rahoja, joilla suuri merkitys ihmisille.”

Anniina Kostilaisen mukaan vanhemmilla on oikeus hoitaa lapsiaan niin kuin he parhaiten haluavat. Kostilaisen mukaan Jääskeläisen kommentti oli tasa-arvon kukkanen.

ÄÄNESTYKSET STRATEGISISTA TAVOITTEISTA

- Vasemmisto äänestytti Vantaa-sopimuksen leikkauksista kertovan osion (Innovatiivinen kehittyvä kaupunki 5-osasta eteenpäin):  Vihreistä Kauppinen, Alen ja Kokko tukivat vasemmiston esitystä. Siitä olisi poistunut jotain hyvääkin. Norres (kok) jätti ottamasta kantaa.

- Terveyskeskusmaksun korotus maksimiin (vasemmiston esitys):

Valtanen, Alen ja Kokko äänesti vasemmiston kanssa. Itse äänestin tyhjää.  57 jaa ääntä, 8 ei ääntä ja 1 tyhjä.

ÄÄNESTYKSET RAHOISTA:

- Kokouspalkkioiden leikkaaminen niin että korotetaan neljän tunnin päästä aiemman kolmen tunnin kuluttua: -50 000e: Tätä kannattaviat Alèn (vihr), Ansalehto-Salmi (kesk), Auvinen (perus), Heinonen (vas), Huhta (vihr), Jurva (perus), Jääskeläinen (perus), Kauppinen (vihr), Kokko (vihr), Korhonen (vihr), Kostilainen (vihr), Malmi (perus), Mielonen (vas), Mäkelä (vihr), Nieminen (perus), Niikko (perus), Niinistö perus), Pajunen (vihr), Ryhänen (kesk), Saramo (vas), Uppala (perus), Valtanen (vihr). (ehdotusta vastusti 41, kannatti 22, ja tyhjä 4). Esitys oli mielestäni hyvä.

- Kaupungin Loppiasvastaanoton lopettaminen: -78 000€: Alèn, Auvinen, Heinonen, Huhta, Hyttinen, Jurva , Jääskeläinen, Kauppinen, Kokko, Korhonen, Kostilainen, Malmi, Mäkelä, Nieminen, Niikko, Niinistö, Pajunen, Saramo, Uppala, Valtanen. (43, 20, 4)

- Luottamushenkilöiden koulutusrahan puolittaminen: -49 000e: Auvinen (perus), Jurva (perus), Jääskeläinen (perus), Kauppinen (vihr), Kostilainen (vihr), Malmi (perus), Mäkelä (vihr), Nieminen (perus), Niikko (perus), Niinistö (perus), Uppala (perus). (50, 11, 6.)

Muut puolueet suivaantuivat perussuomalaisten käytöksestä: "Perussuomalaiset eivät kannattaneet sosiaalityöntekijöiden lisäämistä kaupunginhallituksessa, ja vasemmisto vetäytyi esityksessään, koska perussuomalaisetkaan eivät kannattaneet sitä. Nyt perussuomalaiset tuovat sen valtuustoon yllättäen."

Muiden mielestä tämä oli irtopisteiden keräämistä. Mika Niikon mielestä on taas kumma juttu jos valtuutettujen käsiä sidotaan. Muut olisivat halunneet etukäteen tietää mitä perussuomalaiset esittävät, jotta voivat pohtia miten äänestää, ja mahdollisesti tulla mukaan esityksiin. Jari Sainion mielestä perussuomalaisten temppu on irtopisteiden saamiseksi. Tänään aloitettiin kokoukset 12.30 juuri siksi että kaikki muutosehdotukset saadaan mukaan.

Sini Alenin mielestä kaikki muut ryhmät ovat osanneet neuvotella ja tuoda ehdotuksensa esiin.

Pietari Jääskeläinen muistutti että valtuusto päättää asioista. Anniina Kostilainen muistutti että Pietari Jääskeläinen on oikeassa, mutta on reilua että muutkin ehtivät pohtia rauhassa. Voi olla että esityksille tulisi vahvempikin tuki jos annettaisiin vähän aikaa.

"Vanhoilla puolueilla on eri tapa toimia kuin perussuomailaisilta. Teillä sidotaan kädet", totesi Mika Niikko.

Itse (Sirpa Kauppinen, vihr) huomautin että kaikilla ei sidota käsiä. Vihreiden äänestyskäyttäytyminen tuo hyvin esiin se että äänestämme kaikessa omantunnon mukaan. 

Jussi Saramo (vas) totesi: ”Valtuutettu Niikko oli oikeassa: ne olivat neuvotteleuissa. Teidän ryhmämme vastusti niitä.” Tämän lisäksi hän totesi olevansa kamalan surullinen kun ne eivät ole menossa läpi.

Uppala (perus) myönsi että se oli virhe että ei tuotu ennen kokousta muille tiedoksi. ”Mutta ne olivat aivan alussa korineuvotteluissa.”

Hassua oli se että perussuomalaisten esitykset olivat enimmäkseen alunperin vihreiden ja vasemmiston esityksiä.

"Kiva että he tukevat niitä nyt, vaikka tukea näille ajatuksille ei tullut perussuomalaisilta itseltään alkuneuvotteluissa kun muut niitä esittivät. Tällöin ne olisivat alunperin menneet paljon todennäköisemmin läpi."

- Terveydenhuollon henkilöstöön lisää 700 000e (estää terveyskeskusten lääkärien vastaanottomäärien leikkaukset): 16 kannatti lisäysesitystä. Vihreät, Vasemmistoliitto, Niikko ja Murto. Auvinen äänesti tyhjää.

- Lapsiperheiden kotipalveluun ja neuvolatyöntekijöiden vakanssien säilyttäminen: 350 000e : Esitystä kannattivat vihreät, vasemmisto, keskusta, Hurri ja Jääskeläinen sekä perussuomalaiset Uppalaa ja Auvista lukuun ottamatta.

- Toimeentulotuen sosiaaliohjaajia 3 henkilötyövuotta (tukee toimeentulotuen saajia): 100 000e: Esitystä kannattivat vihreät, vasemmisto sekä Niikko, Ryhänen ja Wallenius.

- Perhepalvelut: 1 työpari perheneuvolaan 13-18 -vuotiaille psykiatriseen hoitoon: 80 000e: Esitystä kannattivat Jääskeäinen, Niikko, Malmi huhta, Kauppinen, Saramo, Heinonen. Tyhjää äänestivät Korhonen, Alen, Auvinen ja Nieminen. (55 jaa, 8 ei, 4 tyhjää).

- Toimeentulotuen määräaikaisia etuuskäsittelijöitä 6 kpl 300 000e (leikkausta lievennetään 12 leikkausta kuuteen): Vihreät, Niikko, Malmi, Wallenius, Saramo Heinonen ja Saastamoinen. Auvinen ja Jääskeläinen äänestivät tyhjää. (50, 15, 2)

- Vanhusten kotihoidon vakansseja lisää 4 kpl: 160 000e: Kauppinen, Kokko, Huhta, Korhonen, Jääskeläinen, Uppala, Niikko, Malmi, Jurva, Ansalehto-Salmi, Saramo, Wallnius, Heinonen, Saastamoinen. (48, 14, 5)

Juuri tämä on säästämistä: vähennetään vanhusten laitoshoidon tarvetta tarjoamalla tukea kotona jaksamiseen!

- Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten turvaaminen: 200 000e: Kauppinen, Alen, Kokko, Jääskeläinen, Niikko, Malmi. Tyhjää Auvinen (äänesti kaikessa tyhjää). (60, 6, 1)

- Korson vanhusten päivätoimintaan: 300 000e: Vihreät ja vasemmisto sekä Niikko, Uppala, Malmi, Puoskari, Aittakallio, Mäntynen, Murto.

Sivistystoimi eli opetuslautakunta:

- Kotihoidontuen Vantaa-lisä: 1,5 miljoonaa (eli tuen yläikärajaa ei lasketa kahdesta puoleentoista vuoteen.) Esitystä kannattivat: Vihreät, Jääskeläinen, Uppala, Malmi, Nieminen, Jurva, Koivuniemi, Kannas, Wallenius, Eyhänen, Hurri, Ansalehto-Salmi, Saramo, Heinonen, Mielonen. (40, 25, 2)

- Koulujen johtokunnat säilytetään: 30 000e: Kannattivat: Vasemmisto, Kauppinen, Valtanen, Ansalehto-Salmi, Wallenius, Alen, Härmälä, Karlsson, Aitakallio, Sodhi  Malmi, Niikko, Uppala, Jääskeläinen. 

- Tekstimuutosesitys siitä että mainitaan koulujen johtokunnat lakkautettaviksi, pois, raukesi.

- Eka- ja tokaluokkaisten opetustuntien leikkauksesta luopuminen: 300 000e: Vihreät ja vasemmisto sekä Malmi, Jurva, Niinistö, Niikko, Uppala, Jääskeläinen, Hurri, Ansalaehto-Salmi, Ryhänen, Wallenius.

- Koulupsykologeja 2 kpl: 80 000 e: Niikko, Malmi, Kostilainen, Kauppinen, Korhonen, Pajunen Valtanen, Kokko, Huhta, Saramo, Heinonen.

- Mikkolan kirjasto: 130 000e: Vihreät ja vasemmisto sekä Jääskekäiläinen Niikko Malmi Nieminen, Ryhänen Ansalehto-Salmi, Murto, Ala-Nikkola, Puoskari, Loikkanen, Aittakallio, Mäntynen. (38, 27, 2.)

Rakentaminen ja maankäyttö:

- Kuntatekniikan keskuksen toimintakatteen kohdasta säästetään muiden palveluiden ostoista 1 miljoona euroa: 

Perussuomalaisten esitys koskee siis teiden auraamista ja teiden heikottamisesta eli teiden kunnossapitoa. Mika Niikko esitti tämän. Maankäytön johtaja kertoi että on ollut 3 lumista talvea eikä olisi varaa ottaa pois. Vasemmisto muistutti että Niikko oli lautakunnan jäsenenä hyväksynyt tämän. Tämä kohdistuu ylläpitoon, se heikkenee. investointeihin se ei kohdistu. Maankäytön apulaiskaupunginjohtaja sanoi että investoinnit ovat eri kohdassa. Kolmasosa aurauksesta sen sijana on muiden palveluiden ostoa eli ostetaan ulkopuolisilta. 

Ajatusta kannatti kuitenkin Jääskeläinen, Uppala, Niinistö ja Niikko. Tyhjää: Malmi, Nieminen, Auvinen, Jurva. (59, 4, 4)

- Kulttuuriavustusten vähentäminen säästökeinona: -150 000e 

Saatesanoilla lautakunnan leikkaukset eivät saa kohdistua lasten ja nuorten avustukset

Leikkausta kannattivat Perussuomalaiset ja Korhonen. (58, 9, 0)

- Nuorisopalveluiden avustusten leikkaaminen -50 000e: Leikkausta kannattivat Jääskeläinen, Uppala, Nieminen, Auvinen, Jurva. (61,6)

- Tapahtumapalveluiden avustusten leikkaus -50 000: Perussuomalaiset ja Ansalehto-Salmi (58, 9)

Investointiosa:

- Leikkausehdotus kunnallistekniset työt kohdistuen ympäristörakentaminen: - 1 000 000: Perussuomalaiset ehdottivat tätä, ja kannattajina olivat Perussuomalaiset kokonaisuutena mutta yksin.

PÖYTÄKIRJALAUSUMAT

Budjetti keräsi sen verran tunteita, että syntyi useita päytäkirjalausumia. Kaikkia päytäkirjalauusmia en kyennyt kirjaamaan. 

- Vihreät ja Kiljunen: Seuraavan taloussuunnittelukauden aikana selvitetään siirtyminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin sekä siitä syntyvät säästöt.

- Keskusta: Sporttikortin ikärajan lasku nykyisestä 75 vuodesta.

- Keskusta ja Perussuomalaiset: Investoinnit tulee tarkastaminen ympäristörakentamisen osalta. 

- Kaikki valtuustoryhmät: Sivistystoimi selvittää ennen Mikkolan kirjaston lakkauttamista miten kirjastotilaa voi hyödyntää alueen asukkaiden ja koululaisten käytössä. 

- SDP, Vasemmisto, Kokoomus, RKP, Keskusta ja Vihreät: Tehtävä varikkoselvitys.

- Heinonen teki poliittisen testamentin pöytäkirjalausuman muodossa jossa kertoi että budjetti on epäoikeidenmukainen ja säästöt kohdistuvat köyhiin ja lapsiin. Leikkaukset kohdentuvat etenkin Korsoon. Ulkoistamiset ja yksityistämiset eivät ole ratkaisu talousongelmiin.

Kotiohoidontuki oli vielä erillisenä kohtanaan valtuuston asialistalla.

Kotihoidontuen Vantaa-lisän leikkausta vastustivat Vihreät sekä Ansalehto-Salmi, Ryhänen, Wallenius, Hurri, Jääskeläinen, Saramo, Heinonen, Saastamoinen, Oksman, Uppala, Niikko, Malmi, Nieminen, Jurva, Kunnas. (40, 24, 2)

Valtuusto päätti myös veroprosenteista. Kunnallisveron korotusta 0,25 prosenttia 19,25:een peruspalveluiden turvaamiseksi. Timo Karen (kok) vastusti, sillä korotuksen vaikutus kestää vain hetken. Sini Alen (vihr) toi esiin että on huomattavasti vastuullisempaa nostaa veroprosenttia kuin ottaa lisää velkaa.

VALTUUSTOALOITTEET

- Sirpa Kauppisen aloite rakentamisen laadun parantamiseksi

Tämän lisksi oli 3-4 muuta aloitetta, joita en ehtinyt kirjata. Samalla käytiin läpi vastauksia vanhoihin aloitteisiin, joita oli ainakin Mika Niikon aloite tupakoinnin kieltämisestä julkisissa tiloissa. 

Blogipostaus on vielä tarkistamatta. Vantaa ei aloitteestani huolimatta ole kyennyt vielä julkaisemaan kokousten äänestyksiä sivuillaan. Sitä odotellessa tämä on se mihin kokouksen tuoksinnassa pystyy.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.