11.6.2024

Investointeja, työpaikkoja ja vihreän elämän mahdollisuus - puhe Uudenmaan maakuntavaltuustossa

Uudenmaanliitto käynnistää vihreän siirtymän vaihemaakuntakaavan valmistelun. Valmistelussa ei vielä ole huomioitu teollisia symbiooseja näiden suuresta liiketoimtapotentiaalsta huolimatta, ja logistiikan murrosta, missä sähköiset lennot korvaavat tunnin matkoja ja drooniliikenne korvaa pyöräliikennettä. Myös laivojen vihreiden polttoaineiden tarpeet ovat jääneet valmistelun ulkopuolelle.

(Puheeni 11.6 maakuntavaltuustossa)

"On hyvä, että huoltovarmuus ja turvallisuus huomioidaan ja näiden parantaminen tulee olla yksi lähtökohdista. Mutta muutama muukin asia nousi pohdintaan.

Luettelo keskeisistä aiheista tuntuu hieman vanhentuneelta käsitykseltä vihreästä siirtymästä. Puhutaan maa-aineksien siirtelystä vihreänä siirtymänä mutta ei teollisista symbiooseista tai logistiikassa nähtävissä muutoksista kuten alailmakehän sähköisestä käytöstä.

Teolliset symbioosit ovat se liiketoiminnan ala joka ei alueella ole lähtenyt tosiasiallisesti käyntiin. Tässä on valtava liiketoimintapotentiaali, mihin on tartuttu kyllä monissa muissa maissa.

Valmistelussa on äärimmäisen tärkeää huomioida tilatarpeet jotta teolliset symbioosit ovat mahdollisia

Myös kompensaation tulee olla mukana valmistelussa, sillä kuntien kaavoituksessa saatetaan nojata tähän tarpeeseen.

Sidosryhmiä on huomioitava laajasti jotta luonto- ja ympäristönäkönäkökohdat tulevat jo valmistelussa huomioitua.

Maakuntakaavassa on myös mahdollisuus isoihin ristiriitoihin kuten kaivosvaraukset ja vanhat metsät, hiilensidonta sekä vesistön puhtaus. 

Kerran hakattu arvokas metsä ei ole luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan kannalta aidosti kompensoitavissa. 

Vihreän siirtymän maakuntakaavaa valmisteltaessa onkin äärimmäisen tärkeää huomioida ympäristövaikutukset, arvokkaat luontoalueet ja ilmastovaikutukset kokonaisuuteen sekä asukkaille tärkeä lähiluonto ja mahdollisuus kestävään elämään kuten liikkumiseen, kulutukseen ja tuotantoon.

Muun muassa suurissa infrahankkeissa tulee huomioida elinkaarenaikaiset ilmastovaikutukset ja tulevaisuuden logistiikka ja liikkuminen.

Kun katsotaan eri alojen kasvua, niin vihreä siirtymä se suuri mahdollisuus kasvattaa tuottavuutta ja luoda uusia työpaikkoja. Vihreä siirtymä myös vahvistaa teollisuuden ja yhteiskunnan resilienssiä, huoltovarmuutta, kestävyyttä, vastuullisuutta sekä ennen kaikkea kilpailukykyä, ja tähän on ilmaistu voimakas tarve myös elinkeinoelämän puolelta."

Asiaan tuli pari muutakin puheenvuoroa: 

Otso Kivekäs (vihr) nosti esiin laivoijen käyttövoimamuutoksen vaatiman tuotannon ja logistiikan tilantarpeet. Hiilineutraali logistiikka Vuosaaren satamasta vaatii onnistuaksen tilat, logistiikan ja valmistuksen tilat vaikkapa vedyn, synteetistä polttoaineiden, savupiippujen biohiilen tai muun suhteen.

Keskustelussa nousi esiin myös ekologisten asuinalueiden tarve esimerkiksi Ruotsin tapaan toteutettuna. 

Esityslistassa valmistelun lähtökohdiksi mainittiin seuraavat asiat:

 • Energia: energiantuotanto, siirtoverkot ja uudet energiaratkaisu (kuten pienydinvoima, vety)
 • Tekninen huolto: vesihuolto ja vesivarat
 • Elinkeinot: Teollisuus ja tuotanto, kiertotalous ja maa-aineshuolto
 • Liikkuminen: logistiikka ja pitkän matkan henkilöliikenne
 • Luonnon ja ympäristön voimavarat ja vetovoima: suojelualueet ekologinen verkosto sekä metsäalueet/hiilensidonta.
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen: mm. vaikutusten arvioinnissa)

***

#vihreasiirtymä #logistiikka #robotiikka #datakeskukset #kaavoitus #maakuntakaava #teollisetsymbioosit

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.6.2024

Investointeja, työpaikkoja ja vihreän elämän mahdollisuus - puhe Uudenmaan maakuntavaltuustossa

Uudenmaanliitto käynnistää vihreän siirtymän vaihemaakuntakaavan valmistelun. Valmistelussa ei vielä ole huomioitu teollisia symbiooseja näiden suuresta liiketoimtapotentiaalsta huolimatta, ja logistiikan murrosta, missä sähköiset lennot korvaavat tunnin matkoja ja drooniliikenne korvaa pyöräliikennettä. Myös laivojen vihreiden polttoaineiden tarpeet ovat jääneet valmistelun ulkopuolelle.

(Puheeni 11.6 maakuntavaltuustossa)

"On hyvä, että huoltovarmuus ja turvallisuus huomioidaan ja näiden parantaminen tulee olla yksi lähtökohdista. Mutta muutama muukin asia nousi pohdintaan.

Luettelo keskeisistä aiheista tuntuu hieman vanhentuneelta käsitykseltä vihreästä siirtymästä. Puhutaan maa-aineksien siirtelystä vihreänä siirtymänä mutta ei teollisista symbiooseista tai logistiikassa nähtävissä muutoksista kuten alailmakehän sähköisestä käytöstä.

Teolliset symbioosit ovat se liiketoiminnan ala joka ei alueella ole lähtenyt tosiasiallisesti käyntiin. Tässä on valtava liiketoimintapotentiaali, mihin on tartuttu kyllä monissa muissa maissa.

Valmistelussa on äärimmäisen tärkeää huomioida tilatarpeet jotta teolliset symbioosit ovat mahdollisia

Myös kompensaation tulee olla mukana valmistelussa, sillä kuntien kaavoituksessa saatetaan nojata tähän tarpeeseen.

Sidosryhmiä on huomioitava laajasti jotta luonto- ja ympäristönäkönäkökohdat tulevat jo valmistelussa huomioitua.

Maakuntakaavassa on myös mahdollisuus isoihin ristiriitoihin kuten kaivosvaraukset ja vanhat metsät, hiilensidonta sekä vesistön puhtaus. 

Kerran hakattu arvokas metsä ei ole luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan kannalta aidosti kompensoitavissa. 

Vihreän siirtymän maakuntakaavaa valmisteltaessa onkin äärimmäisen tärkeää huomioida ympäristövaikutukset, arvokkaat luontoalueet ja ilmastovaikutukset kokonaisuuteen sekä asukkaille tärkeä lähiluonto ja mahdollisuus kestävään elämään kuten liikkumiseen, kulutukseen ja tuotantoon.

Muun muassa suurissa infrahankkeissa tulee huomioida elinkaarenaikaiset ilmastovaikutukset ja tulevaisuuden logistiikka ja liikkuminen.

Kun katsotaan eri alojen kasvua, niin vihreä siirtymä se suuri mahdollisuus kasvattaa tuottavuutta ja luoda uusia työpaikkoja. Vihreä siirtymä myös vahvistaa teollisuuden ja yhteiskunnan resilienssiä, huoltovarmuutta, kestävyyttä, vastuullisuutta sekä ennen kaikkea kilpailukykyä, ja tähän on ilmaistu voimakas tarve myös elinkeinoelämän puolelta."

Asiaan tuli pari muutakin puheenvuoroa: 

Otso Kivekäs (vihr) nosti esiin laivoijen käyttövoimamuutoksen vaatiman tuotannon ja logistiikan tilantarpeet. Hiilineutraali logistiikka Vuosaaren satamasta vaatii onnistuaksen tilat, logistiikan ja valmistuksen tilat vaikkapa vedyn, synteetistä polttoaineiden, savupiippujen biohiilen tai muun suhteen.

Keskustelussa nousi esiin myös ekologisten asuinalueiden tarve esimerkiksi Ruotsin tapaan toteutettuna. 

Esityslistassa valmistelun lähtökohdiksi mainittiin seuraavat asiat:

 • Energia: energiantuotanto, siirtoverkot ja uudet energiaratkaisu (kuten pienydinvoima, vety)
 • Tekninen huolto: vesihuolto ja vesivarat
 • Elinkeinot: Teollisuus ja tuotanto, kiertotalous ja maa-aineshuolto
 • Liikkuminen: logistiikka ja pitkän matkan henkilöliikenne
 • Luonnon ja ympäristön voimavarat ja vetovoima: suojelualueet ekologinen verkosto sekä metsäalueet/hiilensidonta.
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen: mm. vaikutusten arvioinnissa)

***

#vihreasiirtymä #logistiikka #robotiikka #datakeskukset #kaavoitus #maakuntakaava #teollisetsymbioosit

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.