18.4.2024

Valtuustossa nuorison väkivallan ja jengiytymisen vähentäminen, henkilöstön hyvinvointi ja ympäristönsuojelumääräykset

Lasten ja nuorten väkivaltarikosten määrä kasvaa, ja hakkausvideot ovat arkipäiväistyneet yläkouluissa. Tästä huolimatta aloiteemme aiheesta torpattiin. Henkilöstökertomus taas tuo esiin miten kasvatuksen ja opetuksen henkilöstö uupuu, ja väkivaltatilanteet työssä lisääntyvät.

Nuorison väkivalta kasvaa - tavoitetta sen vähentämiseksi ei ole

Tein alitteen Mika Kasosen (kok) ja Tiina Tuomelan (kd) kanssa nuorison väkivallan ja jengiytymisen vähentämiseksi. Useiden tahojen hyvät hankkeet vaatisivat kokonaisuuden koordinaation, mutta myös tavoitteen ja resurssien ja toimien seurannan siitä että ne vaikuttavat. Nyt mitään tavoitetta ei ole.

 • Aloitteemme torpattiin alaikäisten lasten ja nuorten rikosten kasvusta huolimatta.
 • Myös alan asiantuntijat ovat toivoneet koordinointia ja tavoitetta. 
 • Tavoitteita tulee saada budjettiin, samoin mahdollisuus vaikuttaviin toimenpiteisiin.

Aiheesta lisää:

Kasvatuksen ja opetuksen henkilöstä uupuu 

Henkilöstökertomus hyväksytään valtuustossa. Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 8 165 henkilöä, joista vakituisia oli 5 863. Kasvatus ja opetus on suurin ala.

 • Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta
 • Työntekijöistä 10,1 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. 
 • Sairaspoissaolot ovat kasvaneet, ja näistä mielenterveyspohjaiset poissaolot ovat merkittävässä asemassa.
 • Saatavuusohjelman 2022–2025 toimenpiteitä toteutettiin monipuolisesti. 
 • Valtuusto myöntämä 200.000 € rahoitus käytettiin vuonna 2023 kestävän työkyvyn kehittämiseen ja työyhteisöjen ja lähijohtamisen kehittämiseen.
 • Tukirahoituksen kohderyhminä olivat ne yksiköt, joilla oli saatavuushaasteita tai heikot Kunta10-tulokset. 
 • Henkilöstön saatavuushaasteita oli erityisesti varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa. 
 • Työsuojelun toimintaohjelmassa 2023–2025 keskitytään erityisesti asiakastyön turvallisuuteen ja työyhteisön toimivuuteen.

On tehtävä kaikki opettajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuormittavien tekijöiden vähentämiseksi, kuten mm. riittävästi sijaisia, aikuisia kouluihin, hyvä työilmapiiri ja johtaminen, työpaikkakiusaamiseen puuttuminen, terveelliset rakennukset, riittävät ja toimivat tilat ja laitteet, turhan säätämisen vähentäminen, hankehumpan vähentäminen, toimivat ja nopeakäyttöiset järjestelmät, turvallinen työympäristö, riittävästi työkaluja ongelmien käsittelyyn ja väkivallan vähentäminen.

Olisi tärkeää, että opetusalan ammattilainen voi keskittyä opetukseen.

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristölainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat keskeinen syy muuttaa määräyksiä. Määräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1.6.2024.

 • Yksi haaste on se, miten määryksiä valvotaan vaikkapa Kiilassa, jossa paikalliset asukkaat ovat havainneet rikkomuksia.

Pitkänsuontien asemakaava

Asemakaavan muutos ja maanalainen asemakaava, Pitkäsuontie 2 ja 13, Ojanko (asia 6). Alue sijaitsee Hakunilan suuralueella Ojangon kaupunginosassa Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymän pohjoispuolella Vantaan Energian jätevoimalan naapurustossa. Pitkäsuontie 2 lumenvastaanottopaikan länsiosa muutetaan huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Pitkäsuontie 13 suojaviheralue ja osia Pitkäsuontien katualueesta muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Porvoonväylän pohjoisreuna muutetaan katualueeksi, ja kaavamuutosalueella sijaitsevaa Vuosaaren satamaradan tunneliosuutta varten laaditaan maanalainen asemakaava. Asia tuodaan kaupunginvaltuustolle toistamiseen menettelyvirheen vuoksi. Kaupunginvaltuuston 9.10.2023 tekemä päätös on tarkoitus poistaa ja sen sijaan hyväksyä 18.4.2023 päivätty, 5.9.2023 tarkistettu asemakaavamuutosehdotus.

Koivuhakaan Puutarhatielle päiväkoti ja alakoulu

Koivuhakaan suunnitellaan uutta päiväkotia nykyiselle puistoalueelle. Täydennysrakentaminen mahdollistaa päiväkodin laajentamisen tai alakoulun sijoittamisen päiväkodin yhteyteen. Osa kaavamuutosalueesta jää puistoksi. Pohjoiseteläsuuntainen ulkoilureitti säilyy, ja YL-korttelin eteläpuolelle muodostuu uusi puistoreitti Puutarhatieltä Tikkurilan keskuspuistoon. Alue sijaitsee Tikkurilan keskuspuiston länsireunalla ja rajautuu lännessä Puutarhatiehen, pohjoisessa toimitilakäyttöön kaavoitettuun rakentamattomaan korttelialueeseen, idässä Tikkurilan keskuspuistoon ja etelässä pientaloalueeseen. Etäisyys Tikkurilan asemalle on noin 2,5 kilometriä.

Kokouksen esityslista: Kaupunginvaltuuston 22.4.2024 kokouksen esityslista

Seuraa kokousta: Seuraa kaupunginvaltuuston 22.4.2024 kokousta 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
18.4.2024

Valtuustossa nuorison väkivallan ja jengiytymisen vähentäminen, henkilöstön hyvinvointi ja ympäristönsuojelumääräykset

Lasten ja nuorten väkivaltarikosten määrä kasvaa, ja hakkausvideot ovat arkipäiväistyneet yläkouluissa. Tästä huolimatta aloiteemme aiheesta torpattiin. Henkilöstökertomus taas tuo esiin miten kasvatuksen ja opetuksen henkilöstö uupuu, ja väkivaltatilanteet työssä lisääntyvät.

Nuorison väkivalta kasvaa - tavoitetta sen vähentämiseksi ei ole

Tein alitteen Mika Kasosen (kok) ja Tiina Tuomelan (kd) kanssa nuorison väkivallan ja jengiytymisen vähentämiseksi. Useiden tahojen hyvät hankkeet vaatisivat kokonaisuuden koordinaation, mutta myös tavoitteen ja resurssien ja toimien seurannan siitä että ne vaikuttavat. Nyt mitään tavoitetta ei ole.

 • Aloitteemme torpattiin alaikäisten lasten ja nuorten rikosten kasvusta huolimatta.
 • Myös alan asiantuntijat ovat toivoneet koordinointia ja tavoitetta. 
 • Tavoitteita tulee saada budjettiin, samoin mahdollisuus vaikuttaviin toimenpiteisiin.

Aiheesta lisää:

Kasvatuksen ja opetuksen henkilöstä uupuu 

Henkilöstökertomus hyväksytään valtuustossa. Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 8 165 henkilöä, joista vakituisia oli 5 863. Kasvatus ja opetus on suurin ala.

 • Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta
 • Työntekijöistä 10,1 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. 
 • Sairaspoissaolot ovat kasvaneet, ja näistä mielenterveyspohjaiset poissaolot ovat merkittävässä asemassa.
 • Saatavuusohjelman 2022–2025 toimenpiteitä toteutettiin monipuolisesti. 
 • Valtuusto myöntämä 200.000 € rahoitus käytettiin vuonna 2023 kestävän työkyvyn kehittämiseen ja työyhteisöjen ja lähijohtamisen kehittämiseen.
 • Tukirahoituksen kohderyhminä olivat ne yksiköt, joilla oli saatavuushaasteita tai heikot Kunta10-tulokset. 
 • Henkilöstön saatavuushaasteita oli erityisesti varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa. 
 • Työsuojelun toimintaohjelmassa 2023–2025 keskitytään erityisesti asiakastyön turvallisuuteen ja työyhteisön toimivuuteen.

On tehtävä kaikki opettajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuormittavien tekijöiden vähentämiseksi, kuten mm. riittävästi sijaisia, aikuisia kouluihin, hyvä työilmapiiri ja johtaminen, työpaikkakiusaamiseen puuttuminen, terveelliset rakennukset, riittävät ja toimivat tilat ja laitteet, turhan säätämisen vähentäminen, hankehumpan vähentäminen, toimivat ja nopeakäyttöiset järjestelmät, turvallinen työympäristö, riittävästi työkaluja ongelmien käsittelyyn ja väkivallan vähentäminen.

Olisi tärkeää, että opetusalan ammattilainen voi keskittyä opetukseen.

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristölainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat keskeinen syy muuttaa määräyksiä. Määräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1.6.2024.

 • Yksi haaste on se, miten määryksiä valvotaan vaikkapa Kiilassa, jossa paikalliset asukkaat ovat havainneet rikkomuksia.

Pitkänsuontien asemakaava

Asemakaavan muutos ja maanalainen asemakaava, Pitkäsuontie 2 ja 13, Ojanko (asia 6). Alue sijaitsee Hakunilan suuralueella Ojangon kaupunginosassa Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymän pohjoispuolella Vantaan Energian jätevoimalan naapurustossa. Pitkäsuontie 2 lumenvastaanottopaikan länsiosa muutetaan huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Pitkäsuontie 13 suojaviheralue ja osia Pitkäsuontien katualueesta muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Porvoonväylän pohjoisreuna muutetaan katualueeksi, ja kaavamuutosalueella sijaitsevaa Vuosaaren satamaradan tunneliosuutta varten laaditaan maanalainen asemakaava. Asia tuodaan kaupunginvaltuustolle toistamiseen menettelyvirheen vuoksi. Kaupunginvaltuuston 9.10.2023 tekemä päätös on tarkoitus poistaa ja sen sijaan hyväksyä 18.4.2023 päivätty, 5.9.2023 tarkistettu asemakaavamuutosehdotus.

Koivuhakaan Puutarhatielle päiväkoti ja alakoulu

Koivuhakaan suunnitellaan uutta päiväkotia nykyiselle puistoalueelle. Täydennysrakentaminen mahdollistaa päiväkodin laajentamisen tai alakoulun sijoittamisen päiväkodin yhteyteen. Osa kaavamuutosalueesta jää puistoksi. Pohjoiseteläsuuntainen ulkoilureitti säilyy, ja YL-korttelin eteläpuolelle muodostuu uusi puistoreitti Puutarhatieltä Tikkurilan keskuspuistoon. Alue sijaitsee Tikkurilan keskuspuiston länsireunalla ja rajautuu lännessä Puutarhatiehen, pohjoisessa toimitilakäyttöön kaavoitettuun rakentamattomaan korttelialueeseen, idässä Tikkurilan keskuspuistoon ja etelässä pientaloalueeseen. Etäisyys Tikkurilan asemalle on noin 2,5 kilometriä.

Kokouksen esityslista: Kaupunginvaltuuston 22.4.2024 kokouksen esityslista

Seuraa kokousta: Seuraa kaupunginvaltuuston 22.4.2024 kokousta 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.