4.3.2024

Nykytoimilla lasten ja nuorten väkivalta arkipäiväistyy - edes tavoitteita sen vähentämiseksi ei ole

Vuosina 2015- 2021 15–17-vuotiaiden rikosepäilyjen väestöön suhteutettu taso on kasvanut 32 prosenttia, 9–11-vuotiaiden 90 prosenttia ja 12–14- vuotiaiden peräti 134 prosenttia vuoden 2015 tasoon nähden. Kasvu on ollut lukumäärällisesti merkittävintä perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevissa epäilyissä. Prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset.

Alaikäisten tekemät väkivaltarikokset kohdistuvat valtaosin toisiin alaikäisiin henkilöihin: vuosina 2017–2021 uhrit ovat olleet yleisimmin 13–15-vuotiaita. 

Erityisesti alle 15-vuotiaisiin kohdistuvissa rikoksissa tapahtumapaikka on yleisimmin koulu tai kouluun liittyvä paikka (mukaan lukien koulumatka). (Keskusrikospoliisi 2022.)

Potentiaalisia selittäviä tekijöitä ovat muun muassa nuorten mielenterveysongelmien kasvu, koronan aiheuttama lapsiperheiden tilanteiden vaikeutuminen ja mahdollinen muutos alaikäisten asenteissa väkivaltarikoksia kohtaan. Toisaalta myös koulujen ja vanhempien ilmoitusaktiivisuuden kasvun on arvioitu osaltaan selittävän poliisin tietoon tulleiden, alaikäisiä koskevien rikosepäilyjen kasvua.  Myös huumausaineiden käytön ja kaupan lisääntymisen sekä näihin liittyvien väkivallantekojen on arvioitu vaikuttavan osittain alaikäisten rikollisuuden kasvuun. (Keskusrikospoliisi 2022.)

Vantaa-Keravalla on

  • Lasten ja nuorten osuus väestöstä on maan suurimpia 
  • Lapsiperheistä maan suurin osuus sai toimeentulotukea pitkäaikaisesti ja maan toiseksi suurin osuus on yhden vanhemman perheitä.
  • Lapsiperheköyhyydellä on yhteys moniin sosiaalisiin ongelmiin, kuten syrjäytymisriskiin ja perheiden hyvinvoinnin heikkenemiseen. Pitkittynyt pienituloisuus koskettaa erityisesti yhden aikuisen perheitä ja monilapsisia perheitä.

Alaikäisten väkivaltarikollisuus ja vakavat väkivallanteot ovat lisääntyneet Vantaan ja Keravan alueella. Nuorten vakavat rikolliset teot ovat vuoden 2023 aikana näyttäytyneet enenevässä määrin lastensuojelun asiakkuuksien ja kodin ulkopuolisten sijoitusten syynä.

Sokerina pohjalle maan hallitus leikkaa lastensuojelun jälkihuollosta, etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten kuntoutusrahasta. Miten se vaikuttaa täällä?

Pääkaupunkiseudulla tai edes Vantaa-Keravalla ei ole asetettu tavoitteita lasten ja nuorten väkivallan vähentämiseksi. Miksi? On paljon hyviä hankkeita ja hyviä toimintamalleja ja hyvin erilaisia tahoja näiden toteuttajina. Olen hyvin huolissani koordinaatiosta ja resurssien riittävyyden seurannasta.

Jos poliittista tahtoa löytyy, ongelmaa voidaan hillitä. Nyt väkivalta jatkuu ja lisääntyy. Se on meistä päättäjistä kiinni, haluammeko satsata sen vähentämiseen niin että se vähenee. Ilmeisesti poliittista tahtoa ei löydy tämän enempää.

Samaan aikaaan lähes jokainen koululainen pelkää väkivaltaa ja katsoo väkivaltavideoita. Tukea perheille ei ole riittävästi tarjolla eli budjetoitu, ja lapsia liukuu huomattavan kalliisiin lastensuojelun toimenpiteisiin. Eikä kouluissakaan ole riittävästi tukea eikä aikuisia vaan osa lapsista välkillä piilottelee vessoissa väkivallan pelossa. Poliisi on huolissaan myös siitä, että alle 15-vuotiaita hyödynnetään tulevaisuudessa entistä enemmän rikosten tekijöinä.

Ongelma on tällä alueella akuutti, ja lisää turvattomuutta. Me tarvitsemme selkeitä tavoitteita väkivallan vähentämiseksi, jotta pääsemme arvioimaan miten vastauksessa mainitut keinot riittävät. Nyt ne riittävät väkivallan jatkumiseen ja arkipäiväistymiseen.

***

Asiasanat: Väkivalta, rikokset, nuoriso, nuoret

Asiasta pidettiin aluevaltuustossa 35 puheenvuoroa, joista suurin osa oikein rakentavia ja viisaita.

Ongelma on se, että konkreettista tavoitetta väkivallan vähentämiseksi ja satsaukseksi mm. perheiden tukeen ei ole tehty. Toivon ja odotan, että hyvät puheet konkretisoituvat budjetin valmistelussa.

Käytännössä esim perheiden tuen, lasten ja nuorten mielenterveyden tuen yms puutteet ongelmatilanteissa lisäävät myöhemmin väkivaltaa ja nuorisorikollisuutta.

4.3.2024 20:45
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
4.3.2024

Nykytoimilla lasten ja nuorten väkivalta arkipäiväistyy - edes tavoitteita sen vähentämiseksi ei ole

Vuosina 2015- 2021 15–17-vuotiaiden rikosepäilyjen väestöön suhteutettu taso on kasvanut 32 prosenttia, 9–11-vuotiaiden 90 prosenttia ja 12–14- vuotiaiden peräti 134 prosenttia vuoden 2015 tasoon nähden. Kasvu on ollut lukumäärällisesti merkittävintä perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevissa epäilyissä. Prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset.

Alaikäisten tekemät väkivaltarikokset kohdistuvat valtaosin toisiin alaikäisiin henkilöihin: vuosina 2017–2021 uhrit ovat olleet yleisimmin 13–15-vuotiaita. 

Erityisesti alle 15-vuotiaisiin kohdistuvissa rikoksissa tapahtumapaikka on yleisimmin koulu tai kouluun liittyvä paikka (mukaan lukien koulumatka). (Keskusrikospoliisi 2022.)

Potentiaalisia selittäviä tekijöitä ovat muun muassa nuorten mielenterveysongelmien kasvu, koronan aiheuttama lapsiperheiden tilanteiden vaikeutuminen ja mahdollinen muutos alaikäisten asenteissa väkivaltarikoksia kohtaan. Toisaalta myös koulujen ja vanhempien ilmoitusaktiivisuuden kasvun on arvioitu osaltaan selittävän poliisin tietoon tulleiden, alaikäisiä koskevien rikosepäilyjen kasvua.  Myös huumausaineiden käytön ja kaupan lisääntymisen sekä näihin liittyvien väkivallantekojen on arvioitu vaikuttavan osittain alaikäisten rikollisuuden kasvuun. (Keskusrikospoliisi 2022.)

Vantaa-Keravalla on

  • Lasten ja nuorten osuus väestöstä on maan suurimpia 
  • Lapsiperheistä maan suurin osuus sai toimeentulotukea pitkäaikaisesti ja maan toiseksi suurin osuus on yhden vanhemman perheitä.
  • Lapsiperheköyhyydellä on yhteys moniin sosiaalisiin ongelmiin, kuten syrjäytymisriskiin ja perheiden hyvinvoinnin heikkenemiseen. Pitkittynyt pienituloisuus koskettaa erityisesti yhden aikuisen perheitä ja monilapsisia perheitä.

Alaikäisten väkivaltarikollisuus ja vakavat väkivallanteot ovat lisääntyneet Vantaan ja Keravan alueella. Nuorten vakavat rikolliset teot ovat vuoden 2023 aikana näyttäytyneet enenevässä määrin lastensuojelun asiakkuuksien ja kodin ulkopuolisten sijoitusten syynä.

Sokerina pohjalle maan hallitus leikkaa lastensuojelun jälkihuollosta, etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten kuntoutusrahasta. Miten se vaikuttaa täällä?

Pääkaupunkiseudulla tai edes Vantaa-Keravalla ei ole asetettu tavoitteita lasten ja nuorten väkivallan vähentämiseksi. Miksi? On paljon hyviä hankkeita ja hyviä toimintamalleja ja hyvin erilaisia tahoja näiden toteuttajina. Olen hyvin huolissani koordinaatiosta ja resurssien riittävyyden seurannasta.

Jos poliittista tahtoa löytyy, ongelmaa voidaan hillitä. Nyt väkivalta jatkuu ja lisääntyy. Se on meistä päättäjistä kiinni, haluammeko satsata sen vähentämiseen niin että se vähenee. Ilmeisesti poliittista tahtoa ei löydy tämän enempää.

Samaan aikaaan lähes jokainen koululainen pelkää väkivaltaa ja katsoo väkivaltavideoita. Tukea perheille ei ole riittävästi tarjolla eli budjetoitu, ja lapsia liukuu huomattavan kalliisiin lastensuojelun toimenpiteisiin. Eikä kouluissakaan ole riittävästi tukea eikä aikuisia vaan osa lapsista välkillä piilottelee vessoissa väkivallan pelossa. Poliisi on huolissaan myös siitä, että alle 15-vuotiaita hyödynnetään tulevaisuudessa entistä enemmän rikosten tekijöinä.

Ongelma on tällä alueella akuutti, ja lisää turvattomuutta. Me tarvitsemme selkeitä tavoitteita väkivallan vähentämiseksi, jotta pääsemme arvioimaan miten vastauksessa mainitut keinot riittävät. Nyt ne riittävät väkivallan jatkumiseen ja arkipäiväistymiseen.

***

Asiasanat: Väkivalta, rikokset, nuoriso, nuoret

Asiasta pidettiin aluevaltuustossa 35 puheenvuoroa, joista suurin osa oikein rakentavia ja viisaita.

Ongelma on se, että konkreettista tavoitetta väkivallan vähentämiseksi ja satsaukseksi mm. perheiden tukeen ei ole tehty. Toivon ja odotan, että hyvät puheet konkretisoituvat budjetin valmistelussa.

Käytännössä esim perheiden tuen, lasten ja nuorten mielenterveyden tuen yms puutteet ongelmatilanteissa lisäävät myöhemmin väkivaltaa ja nuorisorikollisuutta.

4.3.2024 20:45
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.