29.1.2023

Valtuustossa auronkoenergiaa, kaavanseurantaa, esteetön uimaranta ja konsulttitaloutta

Valtuustossa käsitellään valtuutettujen aloitteita aurinkovoimalasta, rakennuslupien sujuvoittamisesta ja hoiva-asumisen asiakkaiden omaisuuden vastuista, kaavoitukseen osallistamisesta, pisa-tulosten johtopäätöksistä ja esteettömästä uimarannasta. 

Kaavanseurantajärjestelmä

“...asukasta erityisesti kiinnostavan kaavoitustyön seuraaminen on työlästä ja vaatii asukkaalta pitkäjänteistä ja aktiivista Vantaan nettisivujen tarkkailua. Asukkailla ei ole välttämättä selkeää käsitystä, milloin heidän on mahdollista tehdä kaavaan huomautuksia. Pahimmillaan määräaikaiset vuorovaikutusvaiheet jäävät heiltä kokonaan ajoissa huomaamatta.”

  • Tämä on loistava Tuomas Mutasen (vihr) aloite, joka parantaa asukakiden mahdollisuksia osallistua. Mahdollisimman avoin tieto on demokratian edellytys.

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset kerrottiin aiemmin (Vantaalla aloitteestani) laajemmalta joukolta, ml kaikki valtuutetut ja virkamiesjohto. Lain tultua löysempänä voimaan, avoimuus koskee vain kaupunginhallituksen jäseniä.

Aurinkovoimala

“Silvolan tekojärvi on mahdollisesti pääkaupunkiseudun sopivin paikka kookkaalle aurinkovoimalalle. Alue on ihmisiltä suljettu ja sähkölinjat lähellä. Terveys-, ympäristö-, talous- ja muita vaikutuksia pitäisi arvioida selvityksessä. Uusiutuva energia tuuli- ja aurinkovoiman muodossa vaatii tuotantoonsa paljon tilaa, jota pääkaupunkiseudulla tunnetusti ei ole. Oikeudenmukaisuuden ja sähköjärjestelmän toiminnan kannalta olisi kuitenkin tärkeää tuottaa sähköä myös lähellä. Vantaa voisi hyötyä kuvatun kaltaisesta voimalasta ainakin resurssiviisauden edistämisen ja kiinteistöverotulojen kautta.”

“Vantaan kaupungilla on omassa omistuksessaankin Silvolaa täysin vastaavia maavallirakenteita, kuten esimerkiksi Lavangon ja Hanskallion vallit Seutulassa, Matarin täyttömäki, Sotungin suljettu kaatopaikka ja tulevaisuudessa myös Kulokukkula ja Petikonhuippu. Näitä kaikkia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa aurinkoenergiantuotannossa, kuten myös eräitä peltoalueita, urheilupuistojen avoimia niittyjä tms. Vantaan maavallien energiantuotantopotentiaali on merkittävä, sillä esimerkiksi Seepsula Oy:n Senkkerin kiviainestehdas Tuusulassa tuottaa nykyisin yli 2/3 tarvitsemastaan vuotuisesta sähköenergiasta suojavallin päälle rakennetuissa aurinkovoimaloissa. Energiantuotanto- ja jakelu eivät kuulu kaupungin ydintehtäviin, eikä kaupungilla ole tähän liittyvää osaamistakaan.”

  • Vastuu Mikko Viilon aloiteen mahdollisesta toteutuksesta siirretään Vantaan Energialle.

Hajautettu monipuolinen ja omavarainen energiatuotanto on nykyään entistä merkityksellisemää mm. huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Esteetön uimaranta

Elina Nykyrin (vas) aloite sai positiivisen vastauksen, eli esteetön uimaranta on tulossa jossain vaiheessa. 

Kestävän talouden ohjelma

Markku Weckmannin (ps) aloite edustaa konsulttitaloutta. Konsulttu maksaa mutta ei välttämättä tuo järkeviä säästöjä, eikä yksittäinen konsultti kykene syventymään kaupunkikonsernin talouden syvyyksiin.

MOT:n mukaan Laesterä on laatinut saman leikkauslistan ylli sadalle kunnalle. Leikkaukset saattavat tuottaa suurempia kustannuksia, vähentää kunnan elinvoimaa ja houkuttelevuutta merkittävästi tai olla toteutuskelvottomia.  

Iso ongelma on se, että "konsultin kanssa työtä tekevä ohjausryhmä ei saa säästöjen valmisteluvaiheessa kertoa toisille valtuutetuille mitään tulevan säästöpaketin sisällöstä" (YLE Antje Tolpo, Kirsi Skön 23.11.2020). Käytännössä kuntapalveluista ja budjettiasioista siis päätetään hyvin pienellä porukalala sallassa, eikä mahdolisuutta ole avoimeen demokraattisene keskusteluun.

  • Kyse ei siis ole todellisten säästöjen löytämisestä, vaan tarkoitus on ajaa päätöksiä läpi demokratian ulkopuolella ja ilman laajempaa arviota.
  • MOT: Kunnat kuntoon, konsultti!

Hoiva-asumisen omaisuuden suoja

Hoivakodeissa katoaa usein niin tekohampaita kuin arvokkaitakin asioita. Katoaa, vaikka asukas ei kykenisi liikkumaan, jolloin omaisuuden suoja on täysin kiinni siitä miten henkilökunta voi siitä huoletia ja suojella. Omaisuuden kirjaaminen ja sen seuraaminen toistaalta voi kuormittaa jo ennestään kuormittuneita työntekijöitä, joten tässäkin asiassa on kaksi puolta. 

  • Jotain pitäisi tehdä kuitenkin sille, että omasuutta katoaa.

Kuulen mielellläni ajatuksia valtuuston asioista!

Kuva: Päätöksenteossa tulisi huomoida vaikutukset toisille toimialoille ja tulevaisuuteen. Tämä jää usein konsulteilta tekemättä. Vastuuta päätöksistä ei myöskään saisi siirtää konsultille, vaan valtuustolla on sekä juridinen että moraalinen vastuu työstä mihin heidät on velvoitettu - vaikka se vaatisi vähän perehtymistä.

Tässä koko lista:


Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 30.01.2023 18:00 (J)

§

Otsikko

Liitteet


Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Eron myöntäminen Miro Vauhkoselle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

-

4

Eron myöntäminen Arto Mieskolaiselle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunnan 2021-2025 varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

-

5

Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset

-

6

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

1 kpl

7

Kiinteistön 92-408-1-54 ostaminen Hakkilassa / Kiinteistö Oy Sandkil (c/o Sponda Oy)

5 kpl

8

Asemakaavan muutos 002428, 63 Viertola / Viertolankuja 4

3 kpl

9

Vastaus Markku Weckmanin ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Ulkopuolisen asiantuntijan arvio ja ehdotus Vantaan kestävän talouden ohjelmaksi

1 kpl

10

Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 24 muun valtuutetun aloitteeseen hoiva- ja asumisyksiköiden asiakkaiden ja potilaiden omaisuuden kirjaaminen, säilyttäminen ja palauttaminen nykyistä huolellisemmin

1 kpl

11

Vastaus Elina Nykyrin ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen esteettömästä uimarannasta Vantaalle

1 kpl

12

Vastaus Mikko Viilon ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen esiselvityksestä aurinkovoimala Silvolan tekojärvelle

1 kpl

13

Vastaus Markku Weckmanin ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen Tikkuraitin ja Asematien saneeraus / lämmitys

1 kpl

14

Vastaus Tuomas Mutasen ja 23 muun valtuutetun aloite sähköinen kaavanseurantapalvelu parantamaan asukkaiden osallistamista kaupunkisuunnitteluun

2 kpl

15

Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen ketterämmällä rakennuslupaprosessilla lisää vetovoimaa ja elinvoimaa Vantaalle

1 kpl

16

Vastaus Markku Weckmanin ja 24 muun valtuutetun aloitteeseen Pisa-tuloksista / johtopäätöksistä

1 kpl

17

Vastaus Liike Nyt valtuustoryhmän ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen määräaikaisten opettajien ja avustajien kesäkeskeytyksen ja -loman palkka

1 kpl
Asiasanat: esteettömyys, hoivakoti, fossiilivapaa, auronkovoima, aurinkoenergia, ekoenergia, demokratia, kaavoitus, avoimuus

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
29.1.2023

Valtuustossa auronkoenergiaa, kaavanseurantaa, esteetön uimaranta ja konsulttitaloutta

Valtuustossa käsitellään valtuutettujen aloitteita aurinkovoimalasta, rakennuslupien sujuvoittamisesta ja hoiva-asumisen asiakkaiden omaisuuden vastuista, kaavoitukseen osallistamisesta, pisa-tulosten johtopäätöksistä ja esteettömästä uimarannasta. 

Kaavanseurantajärjestelmä

“...asukasta erityisesti kiinnostavan kaavoitustyön seuraaminen on työlästä ja vaatii asukkaalta pitkäjänteistä ja aktiivista Vantaan nettisivujen tarkkailua. Asukkailla ei ole välttämättä selkeää käsitystä, milloin heidän on mahdollista tehdä kaavaan huomautuksia. Pahimmillaan määräaikaiset vuorovaikutusvaiheet jäävät heiltä kokonaan ajoissa huomaamatta.”

  • Tämä on loistava Tuomas Mutasen (vihr) aloite, joka parantaa asukakiden mahdollisuksia osallistua. Mahdollisimman avoin tieto on demokratian edellytys.

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset kerrottiin aiemmin (Vantaalla aloitteestani) laajemmalta joukolta, ml kaikki valtuutetut ja virkamiesjohto. Lain tultua löysempänä voimaan, avoimuus koskee vain kaupunginhallituksen jäseniä.

Aurinkovoimala

“Silvolan tekojärvi on mahdollisesti pääkaupunkiseudun sopivin paikka kookkaalle aurinkovoimalalle. Alue on ihmisiltä suljettu ja sähkölinjat lähellä. Terveys-, ympäristö-, talous- ja muita vaikutuksia pitäisi arvioida selvityksessä. Uusiutuva energia tuuli- ja aurinkovoiman muodossa vaatii tuotantoonsa paljon tilaa, jota pääkaupunkiseudulla tunnetusti ei ole. Oikeudenmukaisuuden ja sähköjärjestelmän toiminnan kannalta olisi kuitenkin tärkeää tuottaa sähköä myös lähellä. Vantaa voisi hyötyä kuvatun kaltaisesta voimalasta ainakin resurssiviisauden edistämisen ja kiinteistöverotulojen kautta.”

“Vantaan kaupungilla on omassa omistuksessaankin Silvolaa täysin vastaavia maavallirakenteita, kuten esimerkiksi Lavangon ja Hanskallion vallit Seutulassa, Matarin täyttömäki, Sotungin suljettu kaatopaikka ja tulevaisuudessa myös Kulokukkula ja Petikonhuippu. Näitä kaikkia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa aurinkoenergiantuotannossa, kuten myös eräitä peltoalueita, urheilupuistojen avoimia niittyjä tms. Vantaan maavallien energiantuotantopotentiaali on merkittävä, sillä esimerkiksi Seepsula Oy:n Senkkerin kiviainestehdas Tuusulassa tuottaa nykyisin yli 2/3 tarvitsemastaan vuotuisesta sähköenergiasta suojavallin päälle rakennetuissa aurinkovoimaloissa. Energiantuotanto- ja jakelu eivät kuulu kaupungin ydintehtäviin, eikä kaupungilla ole tähän liittyvää osaamistakaan.”

  • Vastuu Mikko Viilon aloiteen mahdollisesta toteutuksesta siirretään Vantaan Energialle.

Hajautettu monipuolinen ja omavarainen energiatuotanto on nykyään entistä merkityksellisemää mm. huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Esteetön uimaranta

Elina Nykyrin (vas) aloite sai positiivisen vastauksen, eli esteetön uimaranta on tulossa jossain vaiheessa. 

Kestävän talouden ohjelma

Markku Weckmannin (ps) aloite edustaa konsulttitaloutta. Konsulttu maksaa mutta ei välttämättä tuo järkeviä säästöjä, eikä yksittäinen konsultti kykene syventymään kaupunkikonsernin talouden syvyyksiin.

MOT:n mukaan Laesterä on laatinut saman leikkauslistan ylli sadalle kunnalle. Leikkaukset saattavat tuottaa suurempia kustannuksia, vähentää kunnan elinvoimaa ja houkuttelevuutta merkittävästi tai olla toteutuskelvottomia.  

Iso ongelma on se, että "konsultin kanssa työtä tekevä ohjausryhmä ei saa säästöjen valmisteluvaiheessa kertoa toisille valtuutetuille mitään tulevan säästöpaketin sisällöstä" (YLE Antje Tolpo, Kirsi Skön 23.11.2020). Käytännössä kuntapalveluista ja budjettiasioista siis päätetään hyvin pienellä porukalala sallassa, eikä mahdolisuutta ole avoimeen demokraattisene keskusteluun.

  • Kyse ei siis ole todellisten säästöjen löytämisestä, vaan tarkoitus on ajaa päätöksiä läpi demokratian ulkopuolella ja ilman laajempaa arviota.
  • MOT: Kunnat kuntoon, konsultti!

Hoiva-asumisen omaisuuden suoja

Hoivakodeissa katoaa usein niin tekohampaita kuin arvokkaitakin asioita. Katoaa, vaikka asukas ei kykenisi liikkumaan, jolloin omaisuuden suoja on täysin kiinni siitä miten henkilökunta voi siitä huoletia ja suojella. Omaisuuden kirjaaminen ja sen seuraaminen toistaalta voi kuormittaa jo ennestään kuormittuneita työntekijöitä, joten tässäkin asiassa on kaksi puolta. 

  • Jotain pitäisi tehdä kuitenkin sille, että omasuutta katoaa.

Kuulen mielellläni ajatuksia valtuuston asioista!

Kuva: Päätöksenteossa tulisi huomoida vaikutukset toisille toimialoille ja tulevaisuuteen. Tämä jää usein konsulteilta tekemättä. Vastuuta päätöksistä ei myöskään saisi siirtää konsultille, vaan valtuustolla on sekä juridinen että moraalinen vastuu työstä mihin heidät on velvoitettu - vaikka se vaatisi vähän perehtymistä.

Tässä koko lista:


Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 30.01.2023 18:00 (J)

§

Otsikko

Liitteet


Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Eron myöntäminen Miro Vauhkoselle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

-

4

Eron myöntäminen Arto Mieskolaiselle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunnan 2021-2025 varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

-

5

Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset

-

6

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

1 kpl

7

Kiinteistön 92-408-1-54 ostaminen Hakkilassa / Kiinteistö Oy Sandkil (c/o Sponda Oy)

5 kpl

8

Asemakaavan muutos 002428, 63 Viertola / Viertolankuja 4

3 kpl

9

Vastaus Markku Weckmanin ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Ulkopuolisen asiantuntijan arvio ja ehdotus Vantaan kestävän talouden ohjelmaksi

1 kpl

10

Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 24 muun valtuutetun aloitteeseen hoiva- ja asumisyksiköiden asiakkaiden ja potilaiden omaisuuden kirjaaminen, säilyttäminen ja palauttaminen nykyistä huolellisemmin

1 kpl

11

Vastaus Elina Nykyrin ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen esteettömästä uimarannasta Vantaalle

1 kpl

12

Vastaus Mikko Viilon ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen esiselvityksestä aurinkovoimala Silvolan tekojärvelle

1 kpl

13

Vastaus Markku Weckmanin ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen Tikkuraitin ja Asematien saneeraus / lämmitys

1 kpl

14

Vastaus Tuomas Mutasen ja 23 muun valtuutetun aloite sähköinen kaavanseurantapalvelu parantamaan asukkaiden osallistamista kaupunkisuunnitteluun

2 kpl

15

Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen ketterämmällä rakennuslupaprosessilla lisää vetovoimaa ja elinvoimaa Vantaalle

1 kpl

16

Vastaus Markku Weckmanin ja 24 muun valtuutetun aloitteeseen Pisa-tuloksista / johtopäätöksistä

1 kpl

17

Vastaus Liike Nyt valtuustoryhmän ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen määräaikaisten opettajien ja avustajien kesäkeskeytyksen ja -loman palkka

1 kpl
Asiasanat: esteettömyys, hoivakoti, fossiilivapaa, auronkovoima, aurinkoenergia, ekoenergia, demokratia, kaavoitus, avoimuus

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.