3.2.2023

Koulutusta paikkailtu, mutta seuraava hallitus ei saa taas leikata

Rajuimmat koulutusleikkaukset tehtiin Vanhasen hallituksissa, ja eniten paikkausta on taas tehty Marinin hallituksessa. Suomen koulutustaso on kuitenkin ehtinyt pudota OECD-maiden keskiarvon alapuolelle, Turkin ja Chilen tasolle. 

Peruskoulun oppimistuloksia ja tuen riittävyyttä on seurattava paitsi Suomen tasolla, myös jokaisessa kunnassa ja jokaisessa koulussa. Nykyisten tulosten perusteella lisätukea tarvitaan erityisesti lukemisen, kirjoitustaidon ja matematiikan opetukseen ensimmäisillä luokilla. Varhaiskasvatuksessa mm. suomenkielen riittävä osaaminen on varmistettava, eikä ajattelun välinettä, omaa äidinkieltä saa unohtaa koulupolun rakentajana.

Tutkimusrahoituksen niukkuus aiheuttaa aivovuotoa ja tyrehdyttää innovaatiot. Juuri nyt uhka HUS:n tutkimusrahoituksen rajusta alentamisesta on vakava vaara lahjakkaiden lääkäreiden aivovuotoon.  

Viimeisen 4:n vuoden aikana on:

 • Lisätty rahaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja opettajien palkkaamiseen sekä koulutukseen.
 • Vähennetty kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi lisäämällä oppilaan saamaa tukea.
 • Koulutuksen tasa-arvorahan kirjaaminen lakiin: sen avulla vahvistetaan oppimisen tuen suuntautumista juuri sinne, missä lisäpanostuksia tarvitaan.
 • Riittävästi tukea oppilaille ja opiskelijoille: Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus lakiin.
 • TKI-määrärahoja ja valtuuksia nostetaan noin 350 miljoonalla eurolla.
 • 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennettu.
 • Lisätty oppimisen tuen rahoitusta varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa.
 • Korotettu oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen.
 • Lisätty korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Parannettu maahanmuuttajataustaisten jatko-opintovalmiuksia lisäämällä opinto-ohjausta ja yhteistyötä perheiden kanssa.                                                                                                                         
 • Säädettiin yksityinen varhaiskasvatus luvanvaraiseksi ja näin paremmin valvonnan piiriin.
 • Pidennetty ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi sekä valmistumisen jälkeen kahdeksi vuodeksi.
 • Rahoitettu Kansallisteatterin peruskorjausta ja laajennusta.
 • Selvitetty edellytykset toteuttaa uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo.
 • Korotettu taiteilija-apurahoja.
 • Kompensoitu järjestöjen tuet Veikkauksen tuottojen pienentyessä.
 • Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta eriarvoisuus ei kasva pysyvästi. Olemme kaventaneet hyvinvointi- ja oppimisvelkaa kestävästi säätämällä sitovasta oppilashuollon mitoituksesta, puuttumalla kiusaamiseen sekä tukemalla kuntia tasa-arvon ja oppimisen tuen vahvistamisessa.
 • Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Helpotamme opiskelijoiden ja tutkijoiden maahan tuloa ja työllistymistä ottamalla tulevaisuudessa käyttöön D-viisumi sekä pidentämällä oleskelulupia.
 • Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienensimme ryhmäkokoja, lisäsimme lasten saamaa tukea ja alensimme varhaiskasvatusmaksuja.
 • Pelkällä peruskoululla ei pärjää enää työelämässä. Laajensimme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teimme toisen asteen suorittamisesta maksutonta ja lisäsimme nuorten saamaa tukea ja ohjausta.
 • Palkkaamme lisää opettajia ja ohjaajia ammatilliseen koulutukseen. 12
 • Vahvistimme opiskelijoiden toimeentuloa. Sidomme opintotuen indeksiin ja korotimme perheellisten opiskelijoiden opintotukea.
 • Nostimme opintotuen tulorajaa vuodelle 2022.
 • Korotimme opiskelijoiden ateriatukea.
 • Panostamme läpi eliniän kestävään jatkuvaan oppimiseen.
 • Lisäämme kuraattoreita ja psykologeja kouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin sitovalla opiskeluhuoltomitoituksella.

Lista on vihreiden sivuilta ja linkit sivuille.

Hallituksen keskittymiskykyä söi korona-kriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sillä kriisen selvittely vie oman aikansa. Hyvää oli koko eduskunnan yhteistyö kriisien ratkaisuissa, mutta keskustan kiukuttelu kannatuskuopassa taas loi turhaa draamaa. Taloustilanne vaatii vastuullista toimintaa, ja siinä on muistettava se että kustannustaso ei saa nousta siksi että kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei arvioida. 

Ilman satsausta riittävään lukutaitoon ja koulutukseen syödään tulevaisuus. On turha harmitella syntyvyyden laskua jos 14 prosenttia nuorista hukataan lukutaidottomina työelämän ulkopuolelle. Huoletuttavaa on, että esimerkiksi Kokoomus ei sulje pois leikkauksia opetuksesta.

Kuva: oppimistuloksiin vaikuttaa myös perheiden pahoinvoinnin kasvu sekä oppilaiden lisääntynyt uupumus. Perheiden taloudellisen stressin vähentyminen sekä perheiden tuki haasteissa vähentäisivät asiantuntijoiden mukaan lasten ongelmia ja huostaanottoja.

***

Avainsanat: koulutustaso, osaamistaso, koulu, opiminen, vihreät, hallitus, budjetti, tutkimus , kehitys, T&K, innovaatiot, koulutuspaikat, pisa, lukutaito, matematiikka, äidinkieli, suomi, varhaiskasvatus, luokka, oppilas, opetus, kolmiportainen, oppilashuolto

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
3.2.2023

Koulutusta paikkailtu, mutta seuraava hallitus ei saa taas leikata

Rajuimmat koulutusleikkaukset tehtiin Vanhasen hallituksissa, ja eniten paikkausta on taas tehty Marinin hallituksessa. Suomen koulutustaso on kuitenkin ehtinyt pudota OECD-maiden keskiarvon alapuolelle, Turkin ja Chilen tasolle. 

Peruskoulun oppimistuloksia ja tuen riittävyyttä on seurattava paitsi Suomen tasolla, myös jokaisessa kunnassa ja jokaisessa koulussa. Nykyisten tulosten perusteella lisätukea tarvitaan erityisesti lukemisen, kirjoitustaidon ja matematiikan opetukseen ensimmäisillä luokilla. Varhaiskasvatuksessa mm. suomenkielen riittävä osaaminen on varmistettava, eikä ajattelun välinettä, omaa äidinkieltä saa unohtaa koulupolun rakentajana.

Tutkimusrahoituksen niukkuus aiheuttaa aivovuotoa ja tyrehdyttää innovaatiot. Juuri nyt uhka HUS:n tutkimusrahoituksen rajusta alentamisesta on vakava vaara lahjakkaiden lääkäreiden aivovuotoon.  

Viimeisen 4:n vuoden aikana on:

 • Lisätty rahaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja opettajien palkkaamiseen sekä koulutukseen.
 • Vähennetty kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi lisäämällä oppilaan saamaa tukea.
 • Koulutuksen tasa-arvorahan kirjaaminen lakiin: sen avulla vahvistetaan oppimisen tuen suuntautumista juuri sinne, missä lisäpanostuksia tarvitaan.
 • Riittävästi tukea oppilaille ja opiskelijoille: Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus lakiin.
 • TKI-määrärahoja ja valtuuksia nostetaan noin 350 miljoonalla eurolla.
 • 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennettu.
 • Lisätty oppimisen tuen rahoitusta varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa.
 • Korotettu oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen.
 • Lisätty korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Parannettu maahanmuuttajataustaisten jatko-opintovalmiuksia lisäämällä opinto-ohjausta ja yhteistyötä perheiden kanssa.                                                                                                                         
 • Säädettiin yksityinen varhaiskasvatus luvanvaraiseksi ja näin paremmin valvonnan piiriin.
 • Pidennetty ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi sekä valmistumisen jälkeen kahdeksi vuodeksi.
 • Rahoitettu Kansallisteatterin peruskorjausta ja laajennusta.
 • Selvitetty edellytykset toteuttaa uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo.
 • Korotettu taiteilija-apurahoja.
 • Kompensoitu järjestöjen tuet Veikkauksen tuottojen pienentyessä.
 • Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta eriarvoisuus ei kasva pysyvästi. Olemme kaventaneet hyvinvointi- ja oppimisvelkaa kestävästi säätämällä sitovasta oppilashuollon mitoituksesta, puuttumalla kiusaamiseen sekä tukemalla kuntia tasa-arvon ja oppimisen tuen vahvistamisessa.
 • Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Helpotamme opiskelijoiden ja tutkijoiden maahan tuloa ja työllistymistä ottamalla tulevaisuudessa käyttöön D-viisumi sekä pidentämällä oleskelulupia.
 • Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienensimme ryhmäkokoja, lisäsimme lasten saamaa tukea ja alensimme varhaiskasvatusmaksuja.
 • Pelkällä peruskoululla ei pärjää enää työelämässä. Laajensimme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teimme toisen asteen suorittamisesta maksutonta ja lisäsimme nuorten saamaa tukea ja ohjausta.
 • Palkkaamme lisää opettajia ja ohjaajia ammatilliseen koulutukseen. 12
 • Vahvistimme opiskelijoiden toimeentuloa. Sidomme opintotuen indeksiin ja korotimme perheellisten opiskelijoiden opintotukea.
 • Nostimme opintotuen tulorajaa vuodelle 2022.
 • Korotimme opiskelijoiden ateriatukea.
 • Panostamme läpi eliniän kestävään jatkuvaan oppimiseen.
 • Lisäämme kuraattoreita ja psykologeja kouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin sitovalla opiskeluhuoltomitoituksella.

Lista on vihreiden sivuilta ja linkit sivuille.

Hallituksen keskittymiskykyä söi korona-kriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sillä kriisen selvittely vie oman aikansa. Hyvää oli koko eduskunnan yhteistyö kriisien ratkaisuissa, mutta keskustan kiukuttelu kannatuskuopassa taas loi turhaa draamaa. Taloustilanne vaatii vastuullista toimintaa, ja siinä on muistettava se että kustannustaso ei saa nousta siksi että kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei arvioida. 

Ilman satsausta riittävään lukutaitoon ja koulutukseen syödään tulevaisuus. On turha harmitella syntyvyyden laskua jos 14 prosenttia nuorista hukataan lukutaidottomina työelämän ulkopuolelle. Huoletuttavaa on, että esimerkiksi Kokoomus ei sulje pois leikkauksia opetuksesta.

Kuva: oppimistuloksiin vaikuttaa myös perheiden pahoinvoinnin kasvu sekä oppilaiden lisääntynyt uupumus. Perheiden taloudellisen stressin vähentyminen sekä perheiden tuki haasteissa vähentäisivät asiantuntijoiden mukaan lasten ongelmia ja huostaanottoja.

***

Avainsanat: koulutustaso, osaamistaso, koulu, opiminen, vihreät, hallitus, budjetti, tutkimus , kehitys, T&K, innovaatiot, koulutuspaikat, pisa, lukutaito, matematiikka, äidinkieli, suomi, varhaiskasvatus, luokka, oppilas, opetus, kolmiportainen, oppilashuolto

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.