28.11.2022

HSL:n tuloskorttiehdotus ohjaa hinnankorotuksiin - strategian ympäristötavoitteet unohdettu

HSL:n hallituksen listalla lähinnä tuloskortti, joilla ohjataan strategian toteutumista. Tuloskortti ei huomioi strategian ympäristötavoitetta, ja talous on hyvin määräävässä asemassa muiden yli. 

Tuloskortti ohjaa hinnankorotuksiin

Tuloskorttiin esitetyt 3 mittaria ja näiden painopisteet:

  • Talous 45%. 
  • Nousut 30%. 
  • Kilometrikustannus 25%. 

Tämä ei mielestäni noudata strategiaa kokonaisuutena, sillä strategisena tavoitteena matkustajamäärät (=nousut) pitäisi olla painava, ja myös ympäristötavoitteet ovat osa hyväksyttyä strategiaa. Hinnankorotukset ovat nopea ja älyllisesti laiska tapa saada lisää rahaa kassaan, mutta se laskee matkustajamääriä ja voimistaa joukoliikennettä kurjistavaa kierrettä jossa hinnankorotukset vähenvät matkustajia, jolloin karsotaan vuoroja joka edelleen vähentää matkustajia johon taas on helposti reagoida uudelleen hinnankorotuksin jne.

Esitetyssä tuloskortissa talouden paino on nyt käytännössä 70 %, mikä voi kannustaa enemmänkin lipunhintojen nostamiseen kuin pitkällä jänteellä kestävään matkustajamäärän lisäämiseen. Matkustamäärien saaminen itsessään ratkaisee myös taloutta.

Mal-suunnitelma lausunnolle

MAL eli Helsingin seudun maankäytön rakentamisen ja liikenteen suunnitelman luonnos lähetetään kuntiin lausuntokierrokselle. 

  • Sen heikkous on se että päästövähennystavoitteita ei saavuteta näillä keinoin. 
  • Olisikin hienoa että vihreät kunnissa ovat hereillä lausuessaan tätä, jotta ympäristötavoitteita ei vain unohdeta.

"Suunnitelmaluonnos on yhteiskuntataloudellisesti kannattava ja vie seutua Hyvinvoiva -tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Järjestelmätason yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on yli yhden eli saavuttaa asetetun tavoitteen. Suunnitelmaluonnoksen toimenpiteet ovat myös alueiden tasapainoisen kehityksen kannalta oikeansuuntaisia.

Liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan vaikuttavampia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenteen päästövähennys on 51 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna. Vähennys on merkittävä, mutta tavoitteeseen (liikenteen päästöt lähellä nollaa vuonna 2040) nähden täysin riittämätön. Asumisen energiankulutusta koskeva tavoite saavutetaan ja suunnitelman toimin voidaan kannustaa entistä merkittävämpään energiankulutuksen laskuun.

Vaikutusten arvioinnin osana on laadittu jatkosuosituksia toimenpiteistä, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa yhä paremmin. Vaikutusten arvioinnin jatkosuositukset on kirjattu sekä suunnitelmaluonnokseen osana vaikutusten arvioinnin tuloksia (luku 6) että laajemmin vaikutusten arviointiselostusluonnokseen. Lausunnonantajien toivotaan ottavan kantaa näihin vaikutusten arvioinnin jatkosuosituksiin. 

MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulokset, toteutus, menetelmät ja vuorovaikutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin vaikutusten arviointiselostusluonnoksessa."

Tässä koko lista: https://hslfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2

114

 

Kokouksen järjestäytyminen

115

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2023

116

Lausuntopyyntö MAL2023 -suunnitelman luonnoksesta ja arviointiselostuksen luonnoksesta

117

 

Pikaraitiolinjan 550 ja Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimusten solmiminen

118

 

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 57/2022 ratkaisu

119

 

Yksinoikeuden myöntäminen tarjouskilpailun 57/2022 voittaneille liikennöitsijöille

120

 

Ratikkaa korvaavan bussiliikenteen kilpailutuksen käynnistäminen

121

 

Ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon puitejärjestelyhankinta

122

 

Tapahtuma-alan yrityksille ja organisaatioille suunnatun lipputuotteen kehittäminen

123

 

Liittyminen FIBS (Finnish Business & Society) jäseneksi

124

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

125

Tiedoksi merkittävät asiat

126

 

Seuraava kokous

***

Asiasanat: HSL, joukkoliikenne, liikennejärjestelmä

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
28.11.2022

HSL:n tuloskorttiehdotus ohjaa hinnankorotuksiin - strategian ympäristötavoitteet unohdettu

HSL:n hallituksen listalla lähinnä tuloskortti, joilla ohjataan strategian toteutumista. Tuloskortti ei huomioi strategian ympäristötavoitetta, ja talous on hyvin määräävässä asemassa muiden yli. 

Tuloskortti ohjaa hinnankorotuksiin

Tuloskorttiin esitetyt 3 mittaria ja näiden painopisteet:

  • Talous 45%. 
  • Nousut 30%. 
  • Kilometrikustannus 25%. 

Tämä ei mielestäni noudata strategiaa kokonaisuutena, sillä strategisena tavoitteena matkustajamäärät (=nousut) pitäisi olla painava, ja myös ympäristötavoitteet ovat osa hyväksyttyä strategiaa. Hinnankorotukset ovat nopea ja älyllisesti laiska tapa saada lisää rahaa kassaan, mutta se laskee matkustajamääriä ja voimistaa joukoliikennettä kurjistavaa kierrettä jossa hinnankorotukset vähenvät matkustajia, jolloin karsotaan vuoroja joka edelleen vähentää matkustajia johon taas on helposti reagoida uudelleen hinnankorotuksin jne.

Esitetyssä tuloskortissa talouden paino on nyt käytännössä 70 %, mikä voi kannustaa enemmänkin lipunhintojen nostamiseen kuin pitkällä jänteellä kestävään matkustajamäärän lisäämiseen. Matkustamäärien saaminen itsessään ratkaisee myös taloutta.

Mal-suunnitelma lausunnolle

MAL eli Helsingin seudun maankäytön rakentamisen ja liikenteen suunnitelman luonnos lähetetään kuntiin lausuntokierrokselle. 

  • Sen heikkous on se että päästövähennystavoitteita ei saavuteta näillä keinoin. 
  • Olisikin hienoa että vihreät kunnissa ovat hereillä lausuessaan tätä, jotta ympäristötavoitteita ei vain unohdeta.

"Suunnitelmaluonnos on yhteiskuntataloudellisesti kannattava ja vie seutua Hyvinvoiva -tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Järjestelmätason yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on yli yhden eli saavuttaa asetetun tavoitteen. Suunnitelmaluonnoksen toimenpiteet ovat myös alueiden tasapainoisen kehityksen kannalta oikeansuuntaisia.

Liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan vaikuttavampia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenteen päästövähennys on 51 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna. Vähennys on merkittävä, mutta tavoitteeseen (liikenteen päästöt lähellä nollaa vuonna 2040) nähden täysin riittämätön. Asumisen energiankulutusta koskeva tavoite saavutetaan ja suunnitelman toimin voidaan kannustaa entistä merkittävämpään energiankulutuksen laskuun.

Vaikutusten arvioinnin osana on laadittu jatkosuosituksia toimenpiteistä, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa yhä paremmin. Vaikutusten arvioinnin jatkosuositukset on kirjattu sekä suunnitelmaluonnokseen osana vaikutusten arvioinnin tuloksia (luku 6) että laajemmin vaikutusten arviointiselostusluonnokseen. Lausunnonantajien toivotaan ottavan kantaa näihin vaikutusten arvioinnin jatkosuosituksiin. 

MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulokset, toteutus, menetelmät ja vuorovaikutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin vaikutusten arviointiselostusluonnoksessa."

Tässä koko lista: https://hslfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2

114

 

Kokouksen järjestäytyminen

115

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2023

116

Lausuntopyyntö MAL2023 -suunnitelman luonnoksesta ja arviointiselostuksen luonnoksesta

117

 

Pikaraitiolinjan 550 ja Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimusten solmiminen

118

 

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 57/2022 ratkaisu

119

 

Yksinoikeuden myöntäminen tarjouskilpailun 57/2022 voittaneille liikennöitsijöille

120

 

Ratikkaa korvaavan bussiliikenteen kilpailutuksen käynnistäminen

121

 

Ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon puitejärjestelyhankinta

122

 

Tapahtuma-alan yrityksille ja organisaatioille suunnatun lipputuotteen kehittäminen

123

 

Liittyminen FIBS (Finnish Business & Society) jäseneksi

124

Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset

125

Tiedoksi merkittävät asiat

126

 

Seuraava kokous

***

Asiasanat: HSL, joukkoliikenne, liikennejärjestelmä

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.