25.10.2022

HSL hallitus palautti lastenvaunut sekä opintoetuuden rajaamisen - koululaisryhmät ja osapäiväiset opiskelijat kärsijöinä

Kouluaisryhmien matkat tulisivat maksullisiksi, ja opinto-oikeuden rajaaminen kokopäiväopiskelijoihin kasvattaa osapäiväisten opisjelijoiden ongelmia, joista osa on tiukassakin tilanteessa. HSL:n hallituksen jäsenet Heli Halava ja Siru Kauppinen tiivistävät miten HSL palautti asioita uudelleenvalmisteluun: 

Kunnat vaativat lausunnoissaan HSL:ltä tuottavuusohjelmaa ja kuntaosuuden laskemisen 50 prosenttiin. Joten hallituksen on pakko toimia kuntaohjauksen mukaisesti.

Käytännössä torppasimme  aktiivisella vaikuttamisella lastenvaunujen ja rollaattorien maksuttomuuden poistaminen. Siru sai osan oikeistosta kyseenalaistamaan tämän jolloin enemmistö ei enää ollut poiston takana.

Myös opintotuen rajaus tuen saajiin annettiin ohjeistusta uudelleenvalmisteluun mm Helin toimesta.

Neuvottelussa päädyttiin siihen, että Pajula tekee palautusesityksen, jota Vihreät kannattavat. Näin saatiin Kokoomus kääntymään palautuksen taakse.

“Tuottavuusohjelmassa tunnistettuja toimenpiteitä on sisällytetty TTS-vuosien talouslaskelmiin ja toimenpiteitä sisällytetään operatiivisen toiminnan suunnitteluun. Tuottavuusohjelmassa identifioitiin reilut 30 toimenpide-esitystä, jotka tukevat talouden tasapainottamista joko lipputuloja ja muita tuloja kasvattamalla tai operointi-/muita kustannuksia hillitsemällä. Keskeisimmät lipputulojen kasvattamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset liittyivät lipputuotteisiin ja lippujen hinnoitteluun. Uusien lipputuotteiden lisäksi esille nousi myös nykyisiin lippuihin liittyviä toimenpiteitä. Yritysmyynnin kasvattaminen, markkinoinnin tuottavuuden vahvistaminen sekä liputta matkustamisen vähentäminen nähtiin myös mahdollisuuksina tukea lipputulojen kasvattamista. Tuottavuusohjelman toimenpiteet vaikutuksineen esitellään tarkemmin yhtymäkokouksessa. Tuottavuusohjelman lisäksi on sisäisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetty yhä erityistä huomiota kustannustietoisuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä kustannusten hallitsemiseen kuntayhtymän yleiskustannuksissa.”

https://hslfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022170-4

“Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 tavoitteet ja budjetointi perustuvat HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymään strategiaan ja edellä mainittuihin toiminnan suunnittelua koskeviin linjauksiin ja skenaarioihin. Tekemisemme keskiössä on hyvän palvelutason säilyttäminen ja sitä kautta matkustajien houkutteleminen ja joukkoliikenteen käytön lisääntyminen, joka puolestaan parantaa taloutta kasvaneina lipputuloina. Tavoittelemme ennen kaikkea matkustuksen lisäämistä, emme liikenteen supistamista. 

Myyntitavoite on kova: 74 miljoonaa euroa lisää.

Etuuksien peruminen siirretään joukkoliikenteen lipunhintoihin. Palveluista leikkaaminen halvaannuttaisi joukkoliikenteen.

Vaikka kaikki palautetaan uudelleenvalmisteluun, palautusohjeisiin ei saatu koululaisryhmiä ilmaismatkoja. Siru kritisoi voimakkaasti tätä mm. nollasäästönä, sillä koulujen budjetissa rahaa ei ole. Vihreät äänestyttävät koululaisryhmen ilmaismatkat seuraavassa kokouksessa.

Rakenteelliset ongelmat:

- Infrakorvausmalli nostaa lähivuosina lipunhintoja 30%, jos tätä ei saada neuvoteltua uusiksi. 2023 infrakorvauksia maksetaan 200 miljoonaa euroa.

- Koronan jälkeinen kuoppa taas saataisiin paikattua hinnoittelemalla liput houkutteleviksi. Käytännössä helppokäytöinen suoramaksu ja tasahinta maksimoisi tehokkaasti matkustajamäärän.

Molemmat ovat poliittiisesta tahdosta kiinni.

***

Avainsanat: Koullaisryhmät, HSL, Joukkoliikenne 

Koululaisryhmät ovat täysin näennäistä säästöä:

1. Säästöjä ei synny koska kouluilla ei ole varaa. Budjetti on epärealistinen.

2. Säästöjä ei synny koska kuluja ei ollut, sillä ryhmät ovat kulkeneet päiväsaikaan, jolloin joukkoliikennevälineissä on tilaa.

3. Uusia matkustajia ei saada lapsista jotka olisivat tätä kautta päässeet joukkoliikenteen makuun. Strategian mukaan HSL:n pitäisi kasvattaa matkustajamäärää, joten tämän posto ei tue strategiaa.

4. Homma on byrokratian lisäämistä alueilla missä vanhempainyhdistykset saavat raavittua jonkin retken kasaan.

Tuntuu hölmöltä että näillä budjetin näennäisvaikutuksilla torpataan tärkeä koulujen toiminta ja tulevien polvien johdattaminen joukkoliikenteen pariin.

Osapäiväopiskelijoiden mahdollisuudet kouluttaa itseään ovat olennainen asia esimerkiksi hoitajien valmistumisen kannalta. Osa opiskelee tiukassakin taloudellisessa tilanteessa.

Myöskään sitä, miten seurataan osa- ja kokopäiväisyyttä ei ole ratkaistu, ja byrokratiakuorman lisääminen ei ole hyvä.

25.10.2022 13:08
Sirpa Kauppinen

Ja mitä tämä tarkoittaa kouluissa? Tässä rehtorin näkökulma:
https://todellisuudentulkintoja.blogspot.com/2022/10/hsl-lyo-saastokirve...

25.10.2022 17:44
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
25.10.2022

HSL hallitus palautti lastenvaunut sekä opintoetuuden rajaamisen - koululaisryhmät ja osapäiväiset opiskelijat kärsijöinä

Kouluaisryhmien matkat tulisivat maksullisiksi, ja opinto-oikeuden rajaaminen kokopäiväopiskelijoihin kasvattaa osapäiväisten opisjelijoiden ongelmia, joista osa on tiukassakin tilanteessa. HSL:n hallituksen jäsenet Heli Halava ja Siru Kauppinen tiivistävät miten HSL palautti asioita uudelleenvalmisteluun: 

Kunnat vaativat lausunnoissaan HSL:ltä tuottavuusohjelmaa ja kuntaosuuden laskemisen 50 prosenttiin. Joten hallituksen on pakko toimia kuntaohjauksen mukaisesti.

Käytännössä torppasimme  aktiivisella vaikuttamisella lastenvaunujen ja rollaattorien maksuttomuuden poistaminen. Siru sai osan oikeistosta kyseenalaistamaan tämän jolloin enemmistö ei enää ollut poiston takana.

Myös opintotuen rajaus tuen saajiin annettiin ohjeistusta uudelleenvalmisteluun mm Helin toimesta.

Neuvottelussa päädyttiin siihen, että Pajula tekee palautusesityksen, jota Vihreät kannattavat. Näin saatiin Kokoomus kääntymään palautuksen taakse.

“Tuottavuusohjelmassa tunnistettuja toimenpiteitä on sisällytetty TTS-vuosien talouslaskelmiin ja toimenpiteitä sisällytetään operatiivisen toiminnan suunnitteluun. Tuottavuusohjelmassa identifioitiin reilut 30 toimenpide-esitystä, jotka tukevat talouden tasapainottamista joko lipputuloja ja muita tuloja kasvattamalla tai operointi-/muita kustannuksia hillitsemällä. Keskeisimmät lipputulojen kasvattamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset liittyivät lipputuotteisiin ja lippujen hinnoitteluun. Uusien lipputuotteiden lisäksi esille nousi myös nykyisiin lippuihin liittyviä toimenpiteitä. Yritysmyynnin kasvattaminen, markkinoinnin tuottavuuden vahvistaminen sekä liputta matkustamisen vähentäminen nähtiin myös mahdollisuuksina tukea lipputulojen kasvattamista. Tuottavuusohjelman toimenpiteet vaikutuksineen esitellään tarkemmin yhtymäkokouksessa. Tuottavuusohjelman lisäksi on sisäisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetty yhä erityistä huomiota kustannustietoisuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä kustannusten hallitsemiseen kuntayhtymän yleiskustannuksissa.”

https://hslfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022170-4

“Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 tavoitteet ja budjetointi perustuvat HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymään strategiaan ja edellä mainittuihin toiminnan suunnittelua koskeviin linjauksiin ja skenaarioihin. Tekemisemme keskiössä on hyvän palvelutason säilyttäminen ja sitä kautta matkustajien houkutteleminen ja joukkoliikenteen käytön lisääntyminen, joka puolestaan parantaa taloutta kasvaneina lipputuloina. Tavoittelemme ennen kaikkea matkustuksen lisäämistä, emme liikenteen supistamista. 

Myyntitavoite on kova: 74 miljoonaa euroa lisää.

Etuuksien peruminen siirretään joukkoliikenteen lipunhintoihin. Palveluista leikkaaminen halvaannuttaisi joukkoliikenteen.

Vaikka kaikki palautetaan uudelleenvalmisteluun, palautusohjeisiin ei saatu koululaisryhmiä ilmaismatkoja. Siru kritisoi voimakkaasti tätä mm. nollasäästönä, sillä koulujen budjetissa rahaa ei ole. Vihreät äänestyttävät koululaisryhmen ilmaismatkat seuraavassa kokouksessa.

Rakenteelliset ongelmat:

- Infrakorvausmalli nostaa lähivuosina lipunhintoja 30%, jos tätä ei saada neuvoteltua uusiksi. 2023 infrakorvauksia maksetaan 200 miljoonaa euroa.

- Koronan jälkeinen kuoppa taas saataisiin paikattua hinnoittelemalla liput houkutteleviksi. Käytännössä helppokäytöinen suoramaksu ja tasahinta maksimoisi tehokkaasti matkustajamäärän.

Molemmat ovat poliittiisesta tahdosta kiinni.

***

Avainsanat: Koullaisryhmät, HSL, Joukkoliikenne 

Koululaisryhmät ovat täysin näennäistä säästöä:

1. Säästöjä ei synny koska kouluilla ei ole varaa. Budjetti on epärealistinen.

2. Säästöjä ei synny koska kuluja ei ollut, sillä ryhmät ovat kulkeneet päiväsaikaan, jolloin joukkoliikennevälineissä on tilaa.

3. Uusia matkustajia ei saada lapsista jotka olisivat tätä kautta päässeet joukkoliikenteen makuun. Strategian mukaan HSL:n pitäisi kasvattaa matkustajamäärää, joten tämän posto ei tue strategiaa.

4. Homma on byrokratian lisäämistä alueilla missä vanhempainyhdistykset saavat raavittua jonkin retken kasaan.

Tuntuu hölmöltä että näillä budjetin näennäisvaikutuksilla torpataan tärkeä koulujen toiminta ja tulevien polvien johdattaminen joukkoliikenteen pariin.

Osapäiväopiskelijoiden mahdollisuudet kouluttaa itseään ovat olennainen asia esimerkiksi hoitajien valmistumisen kannalta. Osa opiskelee tiukassakin taloudellisessa tilanteessa.

Myöskään sitä, miten seurataan osa- ja kokopäiväisyyttä ei ole ratkaistu, ja byrokratiakuorman lisääminen ei ole hyvä.

25.10.2022 13:08
Sirpa Kauppinen

Ja mitä tämä tarkoittaa kouluissa? Tässä rehtorin näkökulma:
https://todellisuudentulkintoja.blogspot.com/2022/10/hsl-lyo-saastokirve...

25.10.2022 17:44
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.