21.10.2022

HSL:n budjetti tuo riskin lastenvaunuilla matkustaville ja laskee opiskelija- ja seniorialennusta - samaan aikaan velkaa maksetaan takaisin ja eikä kuntaosuuksiin kosketa

HSL:n budjettiehdotus poistaisi lastenvaunujen ja rollaattorien ilmaismatkat, alentaisi opiskelija- ja seniorialennusta, rajaisi opiskelijaetuuden opintuen saajiin sekä lakkauttaisi kouluaisryhmien päivällä tehdyt ilmaismatkat. Näitä on erittäin vaikea hyväksyä.

Budjettissa maksetaan takaisin velkaa 54 me pankin maksuohjelman mukaisesti, ja kuntaosuuksia ei koroteta siitä huolimatta että 

 • koronan aiheuttama matkustajakato vähentää lipputuloja
 • energiakustannukset kasvavat
 • infrakustannukset kasvavat
 • liikennöintikustannukset kasvavat

Infra- ja liikennöintikustannukset nousevat Espoon metron aloituksen myötä. Infrakustannukset tulevat kasvamaan 130 miljoonaa euroa pitkällä juoksulla.

ALV-poisto 4:n kuukauden ajalta lasketaan koko vuoden lipunhintoihin tasaiseksi, ja se vähentää korotuspaineta 11 miljoonaa (ja järjestelmämuutokset jätetään tekemättä). 

 • Opiskelijoiden ja yli 70-vuotiaiden 45 prosentin alennus laskettaisiin 40 prosenttiin säästäisi 1,4 me. Opiskelija-alennus on Turussa 30, Tampereella 25 ja Oulussa 20 prosenttia.
 • Opiskelija-alennuksen rajaaminen vain opintoetuutta saaville säästäisi 2,3 me. Se olisi byrokraattista valvoa, ja toisi ongelman niille joilla opintotukikuukaudet ovat täyttyneet tai opiskelevat kuntoutustuella tai muulla. En voi kannattaa.
 • Yhdessä opinto-oikeuden rajaaminen ja alennusprosentin lasku tekisivät kuitenkin vähemmän.
 • Lastenvaunujen ilmaismatkojen poisto toisi myös muutaman miljoonan. Lastenvaunujen ja rollaattoreiden hinnoittelu on sekava toteuttaa sillä lippulaitteiden asentaminen bussien keskelle maksaisi miljoonan, joten laitteita ei hankita. Näin ollen voi syntyä riskitilanteita jos edessä pitää käydä maksamassa. Niinpä HSL ei perisi tarkastusmaksua siitä että sinisissä busseissa lastenvaunujen kanssa matkustajien liputtomuudesta. 
 • Kouluaisryhmien ilmaismatkat (1me) olivat suurten kuntien vihreä aloite. Nyt tämä poistettaisiin, vaikka on siitä syntyy rahan siirtoa taskusta taskuun. Kouluilla ei ole edes rahaa varattuna näihin, joten retket museohin, kirjastoihin ym kivaan lakkaisivat. Tästä ei käytännössä synny säästöä. 

HSL saa tukea (alv-alennus 11me), maksaa (korona)velkaa pankin ohjelman mukaan (54me), korottaa hintoja, rajaa alennuksia ja vähentää niiden kokoa sekä maksaa mahdollisesti tulospalkkioita.

Toimivin vaihtoehto on etuuksien karsimiselle olisi kuntaosuuksien korottaminen, mutta budjetista pitäisi päättää yhtymäkokouksen vuoksi nopeasti. 

Lipunhintojen korotuksilla lisätuloja tulee 7,6 miljoonaa euroa. AB-, BC- ja ABC-liput nousevat noin 8 %. AB-kertalippu nousee 2,8:sta 3:een euroon. Nyt varsin korkea ABCD-lippu sen sijaan lasketaan, jotta matkustajamääriä voidaan kasvattaa. AB-lipun korotus tai alennus ei vaikuta matkustusmääriin juurikaan. Pitkien matkojen, kuten ABCD lipun alentamisella voidaan saada lisää matkustajia. 

Päästöjen vähentäminen, matkustajien lisääminen sekä talouden tasapaino ovat strategian tavoitteet. Pisimpien matkojen siirtäminen joukoliikenteesen pariin vähentäisi myös eniten ilmastopäästöjä.

Suurin matkustajaryntäys saataisiin mahdollisimman yksinkertaisella systeemillä:

 • Tasahinta koko alueella
 • suoramaksu korttia vilauttamalla

Näin radikaaleihin muutoksiin poliittista valmiutta ole. Niin kauan kuin tasahinnalla ei kasvateta matkustajamääriä Wienin. Tukholman ja Pariisin tapaan, taloudelliset ongelmat jatkuvat ja lipunhintoihin on korotuspaineita.

- Hyvä kysymys on myös missä vaiheessa infrakorvausmallia aletaan oikein uusia - asiaa kun haluaa ainakin HSL, Helsinkii ja Vantaa.

Budjetti- ja lipunhintaehdotus on huono: alennusten vähentäminen ja rajaaminen saattavat vähentää matkustajia, ja näin aiheuttaa palveluita karsivan ja lipunhitoja korottavan kierteen. Kierre tuhoaisi joukkoliikennejärjestelmän. 

Hintajousto on voimakas pitkillä kalliilla matkoilla, mutta palvelutason parannukset tai huononnukset vaikuttavat myös. Palveluista on karsittu kaikki mitä kehdataan, ja hyvä kysymys onkin, onko suorien linjojen lakkauttaminen vähentänyt matkustusta tai estänyt sitä palautumasta koronaa edeltävälle tasolle. Suurimmassa osassa Euroopan kaupunkeja palautuminen on ollut voimakkaampaa. Täällä on tehty koronan aikana linjastouudistuksia. 

Sujuva joukkoliikennejärjestelmä on Itämeren alueen kaupunkien kilpailussa avainasemassa, ja vähentää ruuhkautumisen kustannuksia sekä raskaita tieinvestointeja.

***

Avainsanat: Joukkoliikenne lipunhinnat, tasahinta, tasatariffi, opiskelija-alennus, seniorilippu, HSL, bussit

Kansantaloidellisesti ajatellen taantumaa torpattaisiin parhaiten juuri kaikkein pienituloisten toimeentulon parantamisella, sillä heidän varat menevät kotimaiseen kysyntää ja siinä lähinnä kotimaiseen ruokaan (leivät ym) eivätkä sukanvarteen.

Esim. suurituloisten veronalennuksilla ei ole juuri vaikutusta talouskasvuun. Joten isossakin kuvassa nämä heikennykset eivät tue juuri tällaisena aikana Suomen taloutta.

24.10.2022 16:13
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.10.2022

HSL:n budjetti tuo riskin lastenvaunuilla matkustaville ja laskee opiskelija- ja seniorialennusta - samaan aikaan velkaa maksetaan takaisin ja eikä kuntaosuuksiin kosketa

HSL:n budjettiehdotus poistaisi lastenvaunujen ja rollaattorien ilmaismatkat, alentaisi opiskelija- ja seniorialennusta, rajaisi opiskelijaetuuden opintuen saajiin sekä lakkauttaisi kouluaisryhmien päivällä tehdyt ilmaismatkat. Näitä on erittäin vaikea hyväksyä.

Budjettissa maksetaan takaisin velkaa 54 me pankin maksuohjelman mukaisesti, ja kuntaosuuksia ei koroteta siitä huolimatta että 

 • koronan aiheuttama matkustajakato vähentää lipputuloja
 • energiakustannukset kasvavat
 • infrakustannukset kasvavat
 • liikennöintikustannukset kasvavat

Infra- ja liikennöintikustannukset nousevat Espoon metron aloituksen myötä. Infrakustannukset tulevat kasvamaan 130 miljoonaa euroa pitkällä juoksulla.

ALV-poisto 4:n kuukauden ajalta lasketaan koko vuoden lipunhintoihin tasaiseksi, ja se vähentää korotuspaineta 11 miljoonaa (ja järjestelmämuutokset jätetään tekemättä). 

 • Opiskelijoiden ja yli 70-vuotiaiden 45 prosentin alennus laskettaisiin 40 prosenttiin säästäisi 1,4 me. Opiskelija-alennus on Turussa 30, Tampereella 25 ja Oulussa 20 prosenttia.
 • Opiskelija-alennuksen rajaaminen vain opintoetuutta saaville säästäisi 2,3 me. Se olisi byrokraattista valvoa, ja toisi ongelman niille joilla opintotukikuukaudet ovat täyttyneet tai opiskelevat kuntoutustuella tai muulla. En voi kannattaa.
 • Yhdessä opinto-oikeuden rajaaminen ja alennusprosentin lasku tekisivät kuitenkin vähemmän.
 • Lastenvaunujen ilmaismatkojen poisto toisi myös muutaman miljoonan. Lastenvaunujen ja rollaattoreiden hinnoittelu on sekava toteuttaa sillä lippulaitteiden asentaminen bussien keskelle maksaisi miljoonan, joten laitteita ei hankita. Näin ollen voi syntyä riskitilanteita jos edessä pitää käydä maksamassa. Niinpä HSL ei perisi tarkastusmaksua siitä että sinisissä busseissa lastenvaunujen kanssa matkustajien liputtomuudesta. 
 • Kouluaisryhmien ilmaismatkat (1me) olivat suurten kuntien vihreä aloite. Nyt tämä poistettaisiin, vaikka on siitä syntyy rahan siirtoa taskusta taskuun. Kouluilla ei ole edes rahaa varattuna näihin, joten retket museohin, kirjastoihin ym kivaan lakkaisivat. Tästä ei käytännössä synny säästöä. 

HSL saa tukea (alv-alennus 11me), maksaa (korona)velkaa pankin ohjelman mukaan (54me), korottaa hintoja, rajaa alennuksia ja vähentää niiden kokoa sekä maksaa mahdollisesti tulospalkkioita.

Toimivin vaihtoehto on etuuksien karsimiselle olisi kuntaosuuksien korottaminen, mutta budjetista pitäisi päättää yhtymäkokouksen vuoksi nopeasti. 

Lipunhintojen korotuksilla lisätuloja tulee 7,6 miljoonaa euroa. AB-, BC- ja ABC-liput nousevat noin 8 %. AB-kertalippu nousee 2,8:sta 3:een euroon. Nyt varsin korkea ABCD-lippu sen sijaan lasketaan, jotta matkustajamääriä voidaan kasvattaa. AB-lipun korotus tai alennus ei vaikuta matkustusmääriin juurikaan. Pitkien matkojen, kuten ABCD lipun alentamisella voidaan saada lisää matkustajia. 

Päästöjen vähentäminen, matkustajien lisääminen sekä talouden tasapaino ovat strategian tavoitteet. Pisimpien matkojen siirtäminen joukoliikenteesen pariin vähentäisi myös eniten ilmastopäästöjä.

Suurin matkustajaryntäys saataisiin mahdollisimman yksinkertaisella systeemillä:

 • Tasahinta koko alueella
 • suoramaksu korttia vilauttamalla

Näin radikaaleihin muutoksiin poliittista valmiutta ole. Niin kauan kuin tasahinnalla ei kasvateta matkustajamääriä Wienin. Tukholman ja Pariisin tapaan, taloudelliset ongelmat jatkuvat ja lipunhintoihin on korotuspaineita.

- Hyvä kysymys on myös missä vaiheessa infrakorvausmallia aletaan oikein uusia - asiaa kun haluaa ainakin HSL, Helsinkii ja Vantaa.

Budjetti- ja lipunhintaehdotus on huono: alennusten vähentäminen ja rajaaminen saattavat vähentää matkustajia, ja näin aiheuttaa palveluita karsivan ja lipunhitoja korottavan kierteen. Kierre tuhoaisi joukkoliikennejärjestelmän. 

Hintajousto on voimakas pitkillä kalliilla matkoilla, mutta palvelutason parannukset tai huononnukset vaikuttavat myös. Palveluista on karsittu kaikki mitä kehdataan, ja hyvä kysymys onkin, onko suorien linjojen lakkauttaminen vähentänyt matkustusta tai estänyt sitä palautumasta koronaa edeltävälle tasolle. Suurimmassa osassa Euroopan kaupunkeja palautuminen on ollut voimakkaampaa. Täällä on tehty koronan aikana linjastouudistuksia. 

Sujuva joukkoliikennejärjestelmä on Itämeren alueen kaupunkien kilpailussa avainasemassa, ja vähentää ruuhkautumisen kustannuksia sekä raskaita tieinvestointeja.

***

Avainsanat: Joukkoliikenne lipunhinnat, tasahinta, tasatariffi, opiskelija-alennus, seniorilippu, HSL, bussit

Kansantaloidellisesti ajatellen taantumaa torpattaisiin parhaiten juuri kaikkein pienituloisten toimeentulon parantamisella, sillä heidän varat menevät kotimaiseen kysyntää ja siinä lähinnä kotimaiseen ruokaan (leivät ym) eivätkä sukanvarteen.

Esim. suurituloisten veronalennuksilla ei ole juuri vaikutusta talouskasvuun. Joten isossakin kuvassa nämä heikennykset eivät tue juuri tällaisena aikana Suomen taloutta.

24.10.2022 16:13
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.