29.8.2022

Sähköpörssin markkinahäiriö ei saa ajaa ihmisiä ahdinkoon - energiatehokkuus ja kulutuspiikkien hallinta jälkijunassa

Sähkön hintaan vaikuttaa kalleimmat tuotantokustannukset. Nyt meneillään on poikkeustilanne ja markkinahäiriö. Suomessa ei ole ollut mitään kulutuspiikkiä, jonka vuoksi edes lisävoimaloita olisi käynnistetty, mutta Euroopan sähköpörissitilanne vaikuttaa Pohjoismaiseen sähköpörssiin.

Pörssihinnan noustessa vaikkapa tuuli- tai vesivoimalla sähköä tuottavat yritykset tekevät jäätävät voitot, koska heidän tuotantokustannukset eivät ole nousseet, mutta sähköstä saatava hinta on noussut. 

Sähköpulan tullessa, tärkeä on kulutuspiikkien hallinta ja energiatehokkuustoimet. Älykäs sähkäverkko voisi mahdollistaa enevässä määrin myös asukkaiden kulutuspiikkien valinnan ja nyt sen vauhdittamiselle olisi hyvät perusteet.

Usein energiatehokkuudella saadaan "tuotantokustannuksiltaan" se halvin lisäenergia. Japanikin puolitti Fukusiman ydinonnettomuuden jälkeen sähkönkulutuksensa lähinnä tehokkuutta lisäämällä. Pääkaupunkiseudulla on paljon erilaisia energian, lämmön, kulmän ja materiaalin hukkavirtoja, joiden tulisi löytää toisensa niin että eri toimijat voisivat höydyntää toistensa sivuvirtoja. Tätä kutsutaan teollisiksi symbiooseiksi, ja näissä on iso potentiaali. 

Kuva: Se, miksi Suomi hyödyntää tuulivoimaa vain vähän, johtuu kaavoituksen ja luvituksen hitaudesta. Tuulivoima on omavaraista, halpaa ja toimii ilman tukia sekä vähentää riippuvuutta fossiilisista.

Apua ihmisten ahdinkoon 

Nyt tarivtaan nopeita ratkaisuja avuksi, kun sähkön hinant ajavat ihmiset ahtaalle. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että 

  • Energianhinta nostaa nostaa kohtuuttomasti elinkustannuksia osalla asukkaista.
  • Apu tähän tulisi olla kohdennettua ja väliaikaista. Kaikille suunnattavattavista tuista suurin osa menee hukkaan eikä tuki riitä sitä enemmän tarvitseville.

Kyseessä ei siis saa olla pelkkä vaalitempu kerätä ääniä hyvin toimeentulievilta.

Sähköyhtiöillä on yhä sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus toimittaa kohtuuhintaista sähköä. Toimitusvelvollisuussähkö toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen turvin onkin usein sen halvin - sitä ei vain markkinoida. Tätä tulisikin tarjota taloudellisessa ahdingossa oleville.

Tuntuu turhauttavalta maksaa valtion rahaa asukkaiden tuen kautta jättivoittoja kääriville energiayhtiöille. Sähköpörssijärjestelmä ei toimi tällaisissa tilanteissa ja on altis pahantahtoisille vaikuttamisyrityksille. Kohtuuhintaista toimitusvelvollisuussähkö on eedllytettävä tuottajilta.

Fossiiliriippuvuutta on vähennettävä

Juuri nyt pitäisi irtautua fossiilisista ja Venäjän energiaruuvista. Eikä palata fossiilisiin ja yhä suurempaan riippuvuuteen. Siksi päästökauppaan yms liittyvät vaihtoehdot saavat asiantuntijoilta kritiikkiä.

  • Riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista on ainoa kestävä tie pitkällä juoksulla.

Japanin energiankulutus puolittui nopeasti Fukusiman onnettomuuden jälkeen - suurimpana tekijänä energiatehokkuus. Energiatehokkuuden lisäksi tarvitaan älykästä sähköverkkoa ja energian varastointia kulutuspiikkien varalta, vahvemmat yhteydet pohjoismaiseen sähköverkkoon sekä uusiutuvaa, hajautettua ja vähemmän haavoittuvaa energiantuotantoa.

Kuva: esimerkiksi pientalojen tilanentta voi parantaa tapauskohtaisesti toella monin investoinnen: sammutettavat jatkojohdot, ikkunaverhot tai matot pienempinä investointeina. Hienoa olisi saada tahditettua sähkönkulutus ajoille, joilloin kulutuspiikkejä ei ole. Suurempia investointeja on myös monenlalsia, kuten käyttövettä lämmittävä takka, ilmalämpöpumppu tai aurinkolämpö. Kullekin asunnolle parhaiden keinojen kokoniasuus kannattaa käydä läpi asiantuntijan kanssa. Kuvassa aurinkosähköpaneeleita.  

Turvallisuutta parannettava

Kriittiset linjat tulisi siirtää maajohdoksi, jotka eivät ole niin törkeän helppoja kohteita sabotaaseille ja onnettomuuksille. Koko Suomen vakautta aprantaisi lisäiuhojen vetäminen Ruotsista, nin emme ole vain yhden ohuen langan varassa mm norjalaisesta säätövoimasta.

Hajautettu energiantuotanto ei lyö koko sähköverkkoa katkolle, jos siihen kohdistuu isku - se ei suoraan sanottuna ole samalla tavalla tarjottimella kaatamaan sähköverkon toimintaa konfliktitlanteissa. Keskitetty sähköntuotanto on haavoittuvainen myös hybdiidodankäynnissä, jossa Suomikin on enemmän tai vähemmän kohteena. Tämän lisäksi esimerkiksi ydinvoimalaitokset ovat ensimmäisiä sotilaallsia kohteita, kuten Ukrainassa on nähty. 

Energiavarastointia on parannettava, Vantaan energian lämpövarasto Kuusikkoon on tästä hyvä esimerkki.

Myös sähkön varastointiin on teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi vanhoihin kaivoksiin voidaan asentaa pumppuvoimaloita, jossa halvan sähkön aikana nostetaan ylös vesi, ja kalliin sähkön koettaessa valutetaan turbiinien läpi. 

Kuva: Maanpäälinen voimalinja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun pimentäminen ei saa olla liian helppoa.

***

#sähköpörssi #kulutuspiikki #sähkönhinta #teollisetsymbioosit

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
29.8.2022

Sähköpörssin markkinahäiriö ei saa ajaa ihmisiä ahdinkoon - energiatehokkuus ja kulutuspiikkien hallinta jälkijunassa

Sähkön hintaan vaikuttaa kalleimmat tuotantokustannukset. Nyt meneillään on poikkeustilanne ja markkinahäiriö. Suomessa ei ole ollut mitään kulutuspiikkiä, jonka vuoksi edes lisävoimaloita olisi käynnistetty, mutta Euroopan sähköpörissitilanne vaikuttaa Pohjoismaiseen sähköpörssiin.

Pörssihinnan noustessa vaikkapa tuuli- tai vesivoimalla sähköä tuottavat yritykset tekevät jäätävät voitot, koska heidän tuotantokustannukset eivät ole nousseet, mutta sähköstä saatava hinta on noussut. 

Sähköpulan tullessa, tärkeä on kulutuspiikkien hallinta ja energiatehokkuustoimet. Älykäs sähkäverkko voisi mahdollistaa enevässä määrin myös asukkaiden kulutuspiikkien valinnan ja nyt sen vauhdittamiselle olisi hyvät perusteet.

Usein energiatehokkuudella saadaan "tuotantokustannuksiltaan" se halvin lisäenergia. Japanikin puolitti Fukusiman ydinonnettomuuden jälkeen sähkönkulutuksensa lähinnä tehokkuutta lisäämällä. Pääkaupunkiseudulla on paljon erilaisia energian, lämmön, kulmän ja materiaalin hukkavirtoja, joiden tulisi löytää toisensa niin että eri toimijat voisivat höydyntää toistensa sivuvirtoja. Tätä kutsutaan teollisiksi symbiooseiksi, ja näissä on iso potentiaali. 

Kuva: Se, miksi Suomi hyödyntää tuulivoimaa vain vähän, johtuu kaavoituksen ja luvituksen hitaudesta. Tuulivoima on omavaraista, halpaa ja toimii ilman tukia sekä vähentää riippuvuutta fossiilisista.

Apua ihmisten ahdinkoon 

Nyt tarivtaan nopeita ratkaisuja avuksi, kun sähkön hinant ajavat ihmiset ahtaalle. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että 

  • Energianhinta nostaa nostaa kohtuuttomasti elinkustannuksia osalla asukkaista.
  • Apu tähän tulisi olla kohdennettua ja väliaikaista. Kaikille suunnattavattavista tuista suurin osa menee hukkaan eikä tuki riitä sitä enemmän tarvitseville.

Kyseessä ei siis saa olla pelkkä vaalitempu kerätä ääniä hyvin toimeentulievilta.

Sähköyhtiöillä on yhä sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus toimittaa kohtuuhintaista sähköä. Toimitusvelvollisuussähkö toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen turvin onkin usein sen halvin - sitä ei vain markkinoida. Tätä tulisikin tarjota taloudellisessa ahdingossa oleville.

Tuntuu turhauttavalta maksaa valtion rahaa asukkaiden tuen kautta jättivoittoja kääriville energiayhtiöille. Sähköpörssijärjestelmä ei toimi tällaisissa tilanteissa ja on altis pahantahtoisille vaikuttamisyrityksille. Kohtuuhintaista toimitusvelvollisuussähkö on eedllytettävä tuottajilta.

Fossiiliriippuvuutta on vähennettävä

Juuri nyt pitäisi irtautua fossiilisista ja Venäjän energiaruuvista. Eikä palata fossiilisiin ja yhä suurempaan riippuvuuteen. Siksi päästökauppaan yms liittyvät vaihtoehdot saavat asiantuntijoilta kritiikkiä.

  • Riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista on ainoa kestävä tie pitkällä juoksulla.

Japanin energiankulutus puolittui nopeasti Fukusiman onnettomuuden jälkeen - suurimpana tekijänä energiatehokkuus. Energiatehokkuuden lisäksi tarvitaan älykästä sähköverkkoa ja energian varastointia kulutuspiikkien varalta, vahvemmat yhteydet pohjoismaiseen sähköverkkoon sekä uusiutuvaa, hajautettua ja vähemmän haavoittuvaa energiantuotantoa.

Kuva: esimerkiksi pientalojen tilanentta voi parantaa tapauskohtaisesti toella monin investoinnen: sammutettavat jatkojohdot, ikkunaverhot tai matot pienempinä investointeina. Hienoa olisi saada tahditettua sähkönkulutus ajoille, joilloin kulutuspiikkejä ei ole. Suurempia investointeja on myös monenlalsia, kuten käyttövettä lämmittävä takka, ilmalämpöpumppu tai aurinkolämpö. Kullekin asunnolle parhaiden keinojen kokoniasuus kannattaa käydä läpi asiantuntijan kanssa. Kuvassa aurinkosähköpaneeleita.  

Turvallisuutta parannettava

Kriittiset linjat tulisi siirtää maajohdoksi, jotka eivät ole niin törkeän helppoja kohteita sabotaaseille ja onnettomuuksille. Koko Suomen vakautta aprantaisi lisäiuhojen vetäminen Ruotsista, nin emme ole vain yhden ohuen langan varassa mm norjalaisesta säätövoimasta.

Hajautettu energiantuotanto ei lyö koko sähköverkkoa katkolle, jos siihen kohdistuu isku - se ei suoraan sanottuna ole samalla tavalla tarjottimella kaatamaan sähköverkon toimintaa konfliktitlanteissa. Keskitetty sähköntuotanto on haavoittuvainen myös hybdiidodankäynnissä, jossa Suomikin on enemmän tai vähemmän kohteena. Tämän lisäksi esimerkiksi ydinvoimalaitokset ovat ensimmäisiä sotilaallsia kohteita, kuten Ukrainassa on nähty. 

Energiavarastointia on parannettava, Vantaan energian lämpövarasto Kuusikkoon on tästä hyvä esimerkki.

Myös sähkön varastointiin on teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi vanhoihin kaivoksiin voidaan asentaa pumppuvoimaloita, jossa halvan sähkön aikana nostetaan ylös vesi, ja kalliin sähkön koettaessa valutetaan turbiinien läpi. 

Kuva: Maanpäälinen voimalinja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun pimentäminen ei saa olla liian helppoa.

***

#sähköpörssi #kulutuspiikki #sähkönhinta #teollisetsymbioosit

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.