22.8.2022

HSL:n hallituksessa kilpailutuksia joihin ei huomauttamaista

HSL lista on melko pieni. Iso valmistelu tapahtuu taustalla tariffimalleissa. 

Korona ja etätyön yleistyminen vähensivät joukkoliikenteen matkustajia. Edessä on kierre, jossa lipunhintoja pitää korottaa ja linjoja karsia - mikä edelleen vähentää matkustajia. Siksi HSL:n tulee ratkaista millä saadaan kasvatettua matkustajamääriä. Vanhalla mallilla jatkaminen tuo sadantuhannen tappion vuosittain.

Eniten matkustajia toisi takaisin tasahinta-malli. Koko HSL-alue katetaan tässä mallissa yhdellä lipulla.

Matkustajamäärien arvioissa ei huomioitu sitä, että tasahinnan helppous itsessään myös lisää joukkoliikenteen käyttöä ja houkuttelevuutta. Tukholmakin kipuili vyöhykkeiden kanssa kunnes päätyi tasahintaan.  

Myös alueen asukkaiden parissa tasahinta on suosituin vaihtoehto. Kuntalaisia eriarvoistavat vyöhykerajat kuntien sisällä poistuisivat. Vaikka AB-vyöhykelipun hinta nousisi 30 senttiä, vapaus matkustaa mihin vaan toisi arvoa. Vajaan 70 euron kuukausilipulla ei vyöhykkeitä tarvitsisi pähkäillä.

Malleissa on eroja. Esimerkiksi monimutkaisin vyöhykemalli 3 vallittaa Helsingin ydinkeskustan omalle halvemmalle vyöhykkeelle. Malli tuo joukkoliikenteeseen vähiten matkustajia, parantaa vähiten työntekijöiden saatavuutta ja pienentää vähiten ilmastopäästöjä. Se tuskin parantaa työvoiman liikkuvuuttakaan, vaikka jonkin yksittäisen alueen sisällä liikkumisen hinta laskisi.

Mallinnuksien mukaan tasahinta taas lisää eniten kestävien kulkumuotojen käyttöä, vähentää eniten päästöjä, vähentää eniten segregaatiota eli eriarvoistumista, helpottaa työntekijöiden saantia ja on taloudellisin pitkällä juoksulla. Tasahinta myös avittaa radanvarren asemanseutujen rakentamista.

Tasahinnan ongelma on se, että matkustus lisääntynee kehyskunnissa, jolloin näiden kuntaosuudet nousevat kuntien budjeteissa. Onkin keksittävä rahoitusratkaisuja, joilla riippuvuutta fossiilisista polttoaineista voitaisiin Suomessakin vähentää. Moni maa tukee juuri nyt enemmän joukkoliikennettä kallistuvan autoilun vuoksi.

Joka tapauksessa pelkkä kustannusten laskutapa ei saisi torpata pidetyintä ja taloudellisinta mallia.

Tutkimaton vaihtoehto on se, että HSL-alue rajattaisiin kahteen vyöhykkeeseen: pääkaupunkiseutuun (Hki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja kehyskuntiin.

Kuntalaiskeskustelun aika on nyt, sillä lausunnot ovat valmistelussa. On hyvä noteerata tasahinnan hyvät puolet, mutta tutkia myös kahden vyöhykkeen malli, jossa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen olisi yksi ja kehyskunnat toinen vyöhyke.

Kun talousongelmien takana on isona tekijänä matkustajakato, joukkoliikenteen houkuttelevuus on ydinasia.

Näin estetään lipunhintoja korottava ja linjoja karsiva kierre.

VARSINAISET LISTA-ASIAT

Bussiliikenteen kilpailutuksia

 HSL:n järjestämässä bussiliikenteessä ajetaan tällä hetkellä vuositasolla noin 93 milj. linjakilometriä ja liikenteeseen tarvitaan arkipäivinä enimmillään noin 1 170 autoa.

Tässä kilpailutuksesssa on mukana 2,5 miljoonaa linjakilometriä, arkipäivänä 23 bussia. Osuus on noin 2,0 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja 2,7 prosenttia linjakilometreistä. 

Testauksen kilpailutus

Testausasiantuntijat toimivat projektien testaussuunnittelussa ja vastaanottotestauksessa sekä tukevat HSL:n sovelluskehitystiimejä laadunvarmistuksessa ja testaavat palveluita virheettömän toiminnan varmistamiseksi.

Liikkumismitutkimuksen kilpailutus

Liikkumistutkimus on matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään Helsingin seudun 15 kunnan asukkaiden liikkumistapoja. Tutkimus kattaa kaikki kulkutavat, eli niin joukkoliikenteen, henkilöauton, pyöräilyn kuin kävelynkin. Tutkimukseen poimitaan satunnaisesti väestörekisteristä 40 100 Helsingin seudun asukasta, joille lähetetään postissa osallistumiskutsu. Vastaukset kerätään nettikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Tuloksia käytetään liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnitteluun sekä liikenne-ennustemallin päivittämiseen.

Myös kunnat tekevät liikkumistutkimuksia. Kokoaistaloudellisempaa olisi, jos näitä tutkimuksia yhdistettäisiin, ja tehtäisiin samalla rahalla vaikka kokonaisuus useammin. Nyt esimerkiksi Helsinki ja Vantaa tekevät omansa silloin tällöin. Liikkuminen on kuitenkin yhä enemmän kuntarajojen yli. Asia nousi toimestani esiin jo vuosi sitten. Tässä kunnat voisivat tehdä kiinteämpää yhteistyötä. Nostin tämän seikan kokouksessa esiin, asiaa aiotaan työstää.

Lausunto arviointikertomuksesta yhtymäkokoukselle

Arviointiekrtomuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota koronan aiheuttamiin haittoihin ja asukastyytyväisyyden laskuun. Korona aiheutti turvattumuutta ja matkustajakadon.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden valinta

Valitaan uusi jäsen Tuulia Pitkäsen tilalle.

***

Esityslista PDF-muodossa

76 Kokouksen järjestäytyminen

77 Bussiliikenteen tarjouskilpailun 57/2022 järjestäminen

78 Vastaanottotestauksen hankinta

79 Liikkumistutkimuksen 2023 tiedonkeruun hankinta

80 Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

81 Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

82 HSL:n hallituksen edustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksen ja -päätöksen käsittelyn valmistelua varten perustettavaan taustaryhmään

83 Hallituksen jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiviin 22.-23.9.2022

84 Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset 

85Tiedoksi merkittävät asiat86 Seuraava kokous

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
22.8.2022

HSL:n hallituksessa kilpailutuksia joihin ei huomauttamaista

HSL lista on melko pieni. Iso valmistelu tapahtuu taustalla tariffimalleissa. 

Korona ja etätyön yleistyminen vähensivät joukkoliikenteen matkustajia. Edessä on kierre, jossa lipunhintoja pitää korottaa ja linjoja karsia - mikä edelleen vähentää matkustajia. Siksi HSL:n tulee ratkaista millä saadaan kasvatettua matkustajamääriä. Vanhalla mallilla jatkaminen tuo sadantuhannen tappion vuosittain.

Eniten matkustajia toisi takaisin tasahinta-malli. Koko HSL-alue katetaan tässä mallissa yhdellä lipulla.

Matkustajamäärien arvioissa ei huomioitu sitä, että tasahinnan helppous itsessään myös lisää joukkoliikenteen käyttöä ja houkuttelevuutta. Tukholmakin kipuili vyöhykkeiden kanssa kunnes päätyi tasahintaan.  

Myös alueen asukkaiden parissa tasahinta on suosituin vaihtoehto. Kuntalaisia eriarvoistavat vyöhykerajat kuntien sisällä poistuisivat. Vaikka AB-vyöhykelipun hinta nousisi 30 senttiä, vapaus matkustaa mihin vaan toisi arvoa. Vajaan 70 euron kuukausilipulla ei vyöhykkeitä tarvitsisi pähkäillä.

Malleissa on eroja. Esimerkiksi monimutkaisin vyöhykemalli 3 vallittaa Helsingin ydinkeskustan omalle halvemmalle vyöhykkeelle. Malli tuo joukkoliikenteeseen vähiten matkustajia, parantaa vähiten työntekijöiden saatavuutta ja pienentää vähiten ilmastopäästöjä. Se tuskin parantaa työvoiman liikkuvuuttakaan, vaikka jonkin yksittäisen alueen sisällä liikkumisen hinta laskisi.

Mallinnuksien mukaan tasahinta taas lisää eniten kestävien kulkumuotojen käyttöä, vähentää eniten päästöjä, vähentää eniten segregaatiota eli eriarvoistumista, helpottaa työntekijöiden saantia ja on taloudellisin pitkällä juoksulla. Tasahinta myös avittaa radanvarren asemanseutujen rakentamista.

Tasahinnan ongelma on se, että matkustus lisääntynee kehyskunnissa, jolloin näiden kuntaosuudet nousevat kuntien budjeteissa. Onkin keksittävä rahoitusratkaisuja, joilla riippuvuutta fossiilisista polttoaineista voitaisiin Suomessakin vähentää. Moni maa tukee juuri nyt enemmän joukkoliikennettä kallistuvan autoilun vuoksi.

Joka tapauksessa pelkkä kustannusten laskutapa ei saisi torpata pidetyintä ja taloudellisinta mallia.

Tutkimaton vaihtoehto on se, että HSL-alue rajattaisiin kahteen vyöhykkeeseen: pääkaupunkiseutuun (Hki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja kehyskuntiin.

Kuntalaiskeskustelun aika on nyt, sillä lausunnot ovat valmistelussa. On hyvä noteerata tasahinnan hyvät puolet, mutta tutkia myös kahden vyöhykkeen malli, jossa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen olisi yksi ja kehyskunnat toinen vyöhyke.

Kun talousongelmien takana on isona tekijänä matkustajakato, joukkoliikenteen houkuttelevuus on ydinasia.

Näin estetään lipunhintoja korottava ja linjoja karsiva kierre.

VARSINAISET LISTA-ASIAT

Bussiliikenteen kilpailutuksia

 HSL:n järjestämässä bussiliikenteessä ajetaan tällä hetkellä vuositasolla noin 93 milj. linjakilometriä ja liikenteeseen tarvitaan arkipäivinä enimmillään noin 1 170 autoa.

Tässä kilpailutuksesssa on mukana 2,5 miljoonaa linjakilometriä, arkipäivänä 23 bussia. Osuus on noin 2,0 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja 2,7 prosenttia linjakilometreistä. 

Testauksen kilpailutus

Testausasiantuntijat toimivat projektien testaussuunnittelussa ja vastaanottotestauksessa sekä tukevat HSL:n sovelluskehitystiimejä laadunvarmistuksessa ja testaavat palveluita virheettömän toiminnan varmistamiseksi.

Liikkumismitutkimuksen kilpailutus

Liikkumistutkimus on matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään Helsingin seudun 15 kunnan asukkaiden liikkumistapoja. Tutkimus kattaa kaikki kulkutavat, eli niin joukkoliikenteen, henkilöauton, pyöräilyn kuin kävelynkin. Tutkimukseen poimitaan satunnaisesti väestörekisteristä 40 100 Helsingin seudun asukasta, joille lähetetään postissa osallistumiskutsu. Vastaukset kerätään nettikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Tuloksia käytetään liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnitteluun sekä liikenne-ennustemallin päivittämiseen.

Myös kunnat tekevät liikkumistutkimuksia. Kokoaistaloudellisempaa olisi, jos näitä tutkimuksia yhdistettäisiin, ja tehtäisiin samalla rahalla vaikka kokonaisuus useammin. Nyt esimerkiksi Helsinki ja Vantaa tekevät omansa silloin tällöin. Liikkuminen on kuitenkin yhä enemmän kuntarajojen yli. Asia nousi toimestani esiin jo vuosi sitten. Tässä kunnat voisivat tehdä kiinteämpää yhteistyötä. Nostin tämän seikan kokouksessa esiin, asiaa aiotaan työstää.

Lausunto arviointikertomuksesta yhtymäkokoukselle

Arviointiekrtomuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota koronan aiheuttamiin haittoihin ja asukastyytyväisyyden laskuun. Korona aiheutti turvattumuutta ja matkustajakadon.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden valinta

Valitaan uusi jäsen Tuulia Pitkäsen tilalle.

***

Esityslista PDF-muodossa

76 Kokouksen järjestäytyminen

77 Bussiliikenteen tarjouskilpailun 57/2022 järjestäminen

78 Vastaanottotestauksen hankinta

79 Liikkumistutkimuksen 2023 tiedonkeruun hankinta

80 Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

81 Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

82 HSL:n hallituksen edustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksen ja -päätöksen käsittelyn valmistelua varten perustettavaan taustaryhmään

83 Hallituksen jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiviin 22.-23.9.2022

84 Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset 

85Tiedoksi merkittävät asiat86 Seuraava kokous

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.