20.8.2022

Maanalainen lämpövarasto vähentää fossiilisten käyttöä, valtuustossa myös vammaispoliittinen ohjelma ja käräjäoikeuden lautamiehet

Vantaan energia alkaa varastoimaan kallioluolan veteen jätteenpolttolaitoksen kesällä syntyvää lämpöä talveksi. Valtuustossa käsitellään myös monta aloitetta joista nostin tähän vammaispoiiitisen ohjelman.

Lämpövarastolla kohti fossiilivapautta

Vantaan Kuusikonmäkeen suunnitellaan maailman suurinta lämmön kausivarastoa vuodeksi 2026. Se mahdollistaisi Vantaan Energialle fossiilisista polttoaineista luopumisen energiantuotannossa, kun kesäaikaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämpöenergiaa voidaan varastoida ja käyttää talvella. Ensisijaisesti kyse on jätteenpolttolaitoksen lämmön hyödyntämisestä. Nyt päätetään alueen maanalaisesta asemakaavasta.

 • Lämpö varastoituu 140-150 -asteiseen veteen
 • Jätteen polton ylijäämälämpö, tarvittaessa myös aurinko-, tuuli- ja hukkalämpöä. 
 • Koko miljoona kuutioa
 • Kapasiteetti 90 gigawattituntia (keskikokoisen kaupungin vuoden lämmöntarve)
 • Hiilidioksidipäästöt vähenevät 65 000 tonnia/vuosi
 • Rakentamisen aikana syntyy hiilipäästöjä louhinnasta ja betonista sekä haittaa asukkaille.

Louhinta on massiivinen. Riskinä on asukkaiden kaivojen ja lämpökaivojen kuivuminen pohjaveden laskusta. Tällöin voi liittyä kuntatekniikkaan, tai korvauksen määrittää aluehallintovirasto. Asialisen korvausten saaminen on erittäin oleellista. 

Kulku lämpöluolaan on siirretty ikean liittymän kautta jotta asuinalue häiriintyy hieman vähemmän, sekä säästyy enemmän luontoa. 

Kuva: Vantaan energian kaavio lämpävaraston toimintaperiaatteesta. (Vantaan energia oy) 

Euroopassa on sota, jossa sotatoimien lisäksi kiristetään kylmällä ja nälällä Ukrainaa tukevia maita. Tämä geopoliittinen tilanne nostaa yhä tärkeämmäksi huoltovarmuuden ja irtautumisen fossiilitaloudesta. 

Vammaispoliittinen ohjelma

Elina Nykyrin (vas) aloite vammaispoliittisesta ohjelmasta sai melko suotuisan vastauksen: Vammaispoliittinen phjelma sisällytetään Hyvinvointiohjelmaan. Ohjelman valmistelussa huomioidaan palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille, rajapinnat kaupungin ja hyvinvointialueen välillä sekä vammaispalvelulain uudistamisen tuomat vaikutukset.

Paula Lehmuskallion (kok) aloite taas käsittelee valtuuston kokousten viittomakielen tulkkausta.

Kärjäoikeuden lautamiehet

Käräjäoikeuden lautamiehet ovat puolueettomia ja epäpoliittisia, vaikka valtuusto valitsee ne puolueryhmien esityksestä. Siksi oikeusministerin paimenkirjeen mukaan esimerkiksi ehdokkuus vaaleissa ei saa olla valintaan vaikuttava asia. Nykyisin käräjäoikeuden lautamiehiä käytetään lähinnä vakavimpien rikosten kanssa, ja lautamieskokoonpanossa on yksi lainoppinut tuomari puheenjohtajana ja kaksi lautamiestä.

Kun juttu on käräjäoikeudessa käsitelty, asianosaiset ja yleisö poistuvat käräjäsalista päätösneuvottelun ajaksi. Lautamieskokoonpanossa lainoppinut puheenjohtaja selostaa lautamiehille jutun keskeiset piirteet ja kertoo samalla, mitä laki sanoo tapauksesta ja lausuu oman kantansa.

Jos joku oikeuden jäsenistä on tuomarin kanssa eri mieltä, joudutaan äänestämään. Kullakin lautamiehellä on itsenäinen päätösvalta. Puheenjohtajan jälkeen kukin jäsen lausuu mielipiteensä virkaikäjärjestyksessä, nuorimmasta vanhimpaan. Jos äänet menevät tasan, rikosjutussa lievempi linja voittaa.

Tärkeää on että lautamiehet kerryttävät kokemusta, eikä niitä vaihdeta. Uuden kouluttaminen vie myös oman aikansa. Korvaus lautamiehenä toimimisesta on muodollinen, ja työskentely tapahtuu virka-aikana ellei istunto veny.

***

Kokouksen tiedot: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto, Esityslista 22.8.2022 18:00

Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 22.08.2022 18:00 (A,J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Pentti Puoskarille varavaltuutetun tehtävästä-
4Eron myöntäminen Anne Korkalaiselle Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Maanalainen asemakaava 641400ma, 64 Kuninkaala / Vantaan Energian lämpövarasto3 kpl
6Kolmen tilan myynti Lopen kunnasta Luonnonperintösäätiölle luonnonsuojelualueen perustamiseksi3 kpl
7Vastaus Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla1 kpl
8Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloitteeseen hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta1 kpl
9Vastaus Kokoomuksen valtuustoryhmän ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin nuorten rikollisjengiytymiskehityksen lopettamiseksi1 kpl
10Vastaus Paula Lehmuskallion ja 30 muun valtuutetun aloitteeseen kaupunginvaltuuston ym. julkisten kokousten tulkkaamisesta kuurojen viittomilla1 kpl
11Vastaus Funda Demirin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen valtuutettujen tekemät aloitteet kuntalaisten helposti nähtäville vantaa.fi sivustolle1 kpl

***

#lämpövarasto #lampovarasto #Vantaanenergia #vammaispolitiikka #kuulovammaiset #viittomakieli #liikuntarajoitteiset #käräjäoikeudenlautamiehet #käräjäoikeudenlautamies #fossiilivapaa #fossiilitalous #energiavarasto #energianvarastointi

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.8.2022

Maanalainen lämpövarasto vähentää fossiilisten käyttöä, valtuustossa myös vammaispoliittinen ohjelma ja käräjäoikeuden lautamiehet

Vantaan energia alkaa varastoimaan kallioluolan veteen jätteenpolttolaitoksen kesällä syntyvää lämpöä talveksi. Valtuustossa käsitellään myös monta aloitetta joista nostin tähän vammaispoiiitisen ohjelman.

Lämpövarastolla kohti fossiilivapautta

Vantaan Kuusikonmäkeen suunnitellaan maailman suurinta lämmön kausivarastoa vuodeksi 2026. Se mahdollistaisi Vantaan Energialle fossiilisista polttoaineista luopumisen energiantuotannossa, kun kesäaikaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämpöenergiaa voidaan varastoida ja käyttää talvella. Ensisijaisesti kyse on jätteenpolttolaitoksen lämmön hyödyntämisestä. Nyt päätetään alueen maanalaisesta asemakaavasta.

 • Lämpö varastoituu 140-150 -asteiseen veteen
 • Jätteen polton ylijäämälämpö, tarvittaessa myös aurinko-, tuuli- ja hukkalämpöä. 
 • Koko miljoona kuutioa
 • Kapasiteetti 90 gigawattituntia (keskikokoisen kaupungin vuoden lämmöntarve)
 • Hiilidioksidipäästöt vähenevät 65 000 tonnia/vuosi
 • Rakentamisen aikana syntyy hiilipäästöjä louhinnasta ja betonista sekä haittaa asukkaille.

Louhinta on massiivinen. Riskinä on asukkaiden kaivojen ja lämpökaivojen kuivuminen pohjaveden laskusta. Tällöin voi liittyä kuntatekniikkaan, tai korvauksen määrittää aluehallintovirasto. Asialisen korvausten saaminen on erittäin oleellista. 

Kulku lämpöluolaan on siirretty ikean liittymän kautta jotta asuinalue häiriintyy hieman vähemmän, sekä säästyy enemmän luontoa. 

Kuva: Vantaan energian kaavio lämpävaraston toimintaperiaatteesta. (Vantaan energia oy) 

Euroopassa on sota, jossa sotatoimien lisäksi kiristetään kylmällä ja nälällä Ukrainaa tukevia maita. Tämä geopoliittinen tilanne nostaa yhä tärkeämmäksi huoltovarmuuden ja irtautumisen fossiilitaloudesta. 

Vammaispoliittinen ohjelma

Elina Nykyrin (vas) aloite vammaispoliittisesta ohjelmasta sai melko suotuisan vastauksen: Vammaispoliittinen phjelma sisällytetään Hyvinvointiohjelmaan. Ohjelman valmistelussa huomioidaan palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille, rajapinnat kaupungin ja hyvinvointialueen välillä sekä vammaispalvelulain uudistamisen tuomat vaikutukset.

Paula Lehmuskallion (kok) aloite taas käsittelee valtuuston kokousten viittomakielen tulkkausta.

Kärjäoikeuden lautamiehet

Käräjäoikeuden lautamiehet ovat puolueettomia ja epäpoliittisia, vaikka valtuusto valitsee ne puolueryhmien esityksestä. Siksi oikeusministerin paimenkirjeen mukaan esimerkiksi ehdokkuus vaaleissa ei saa olla valintaan vaikuttava asia. Nykyisin käräjäoikeuden lautamiehiä käytetään lähinnä vakavimpien rikosten kanssa, ja lautamieskokoonpanossa on yksi lainoppinut tuomari puheenjohtajana ja kaksi lautamiestä.

Kun juttu on käräjäoikeudessa käsitelty, asianosaiset ja yleisö poistuvat käräjäsalista päätösneuvottelun ajaksi. Lautamieskokoonpanossa lainoppinut puheenjohtaja selostaa lautamiehille jutun keskeiset piirteet ja kertoo samalla, mitä laki sanoo tapauksesta ja lausuu oman kantansa.

Jos joku oikeuden jäsenistä on tuomarin kanssa eri mieltä, joudutaan äänestämään. Kullakin lautamiehellä on itsenäinen päätösvalta. Puheenjohtajan jälkeen kukin jäsen lausuu mielipiteensä virkaikäjärjestyksessä, nuorimmasta vanhimpaan. Jos äänet menevät tasan, rikosjutussa lievempi linja voittaa.

Tärkeää on että lautamiehet kerryttävät kokemusta, eikä niitä vaihdeta. Uuden kouluttaminen vie myös oman aikansa. Korvaus lautamiehenä toimimisesta on muodollinen, ja työskentely tapahtuu virka-aikana ellei istunto veny.

***

Kokouksen tiedot: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto, Esityslista 22.8.2022 18:00

Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 22.08.2022 18:00 (A,J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Pentti Puoskarille varavaltuutetun tehtävästä-
4Eron myöntäminen Anne Korkalaiselle Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Maanalainen asemakaava 641400ma, 64 Kuninkaala / Vantaan Energian lämpövarasto3 kpl
6Kolmen tilan myynti Lopen kunnasta Luonnonperintösäätiölle luonnonsuojelualueen perustamiseksi3 kpl
7Vastaus Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla1 kpl
8Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloitteeseen hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta1 kpl
9Vastaus Kokoomuksen valtuustoryhmän ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin nuorten rikollisjengiytymiskehityksen lopettamiseksi1 kpl
10Vastaus Paula Lehmuskallion ja 30 muun valtuutetun aloitteeseen kaupunginvaltuuston ym. julkisten kokousten tulkkaamisesta kuurojen viittomilla1 kpl
11Vastaus Funda Demirin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen valtuutettujen tekemät aloitteet kuntalaisten helposti nähtäville vantaa.fi sivustolle1 kpl

***

#lämpövarasto #lampovarasto #Vantaanenergia #vammaispolitiikka #kuulovammaiset #viittomakieli #liikuntarajoitteiset #käräjäoikeudenlautamiehet #käräjäoikeudenlautamies #fossiilivapaa #fossiilitalous #energiavarasto #energianvarastointi

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.