6.10.2020

Avoin vai salattu kaupunkien rahankäyttö - kaupungin tytäryhtiöiden salattu linja

Ovatko kaupungin omistamat yhtiöt salaisia vai avoimia? Keskiviikkona päätetään kaupungin ns corporate covernence ohjeesta. Eli yhtiöiden avoimuudesta.

Vihreät haluavat että kunnan yhtiöissä noudatettaisiin samaa linjaa kuin kuntayhtymissä: esityslistat ja pöytäkirjat julkisia - luonnollisesti sellaiset asiat jotka haittaavat kilpalua tms. Eli joille on hyvä peruste salata, eivät ole julkisia.

Tässä konsernijaoston II vpj:n ja valtuuston II vpj:n yhteinen mielipide Vantaan Sanomissa aiheesta:
->

Vantaa avoimuuden ykköseksi?

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, mikäli niiden salaamiseen ei ole laissa erikseen mainittua syytä. Ruotsissa laki edellyttää samaa myös julkisomisteisilta yhtiöiltä. Suomessa ei laki tätä vielä vaadi. Mutta laki ei myöskään velvoita yhtiöitä lähtökohtaisesti salaamaan asiakirjojaan.

Julkisuusperiaatteesta on hyvää kokemusta kuntayhtymissä, kuten HSL ja HSY: näiden esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus soveltuvin osin toimii hyvin. Yhtymät ovat luonnollisesti
osanneet erotella, mitkä päätökset pidetään salaisina, esimerkiksi koska voisivat vaarantaa yhtymän kilpailukyvyn avoimilla markkinoilla. Näissä kuntayhtymissä ei ole tapahtunut korruptioskandaaleja. Avoimuus vähentää korruptiota ja parantaa riskienhallintaa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, mikäli niiden salaamiseen ei ole laissa erikseen mainittua syytä. Ruotsissa laki edellyttää samaa myös julkisomisteisilta yhtiöiltä. Suomessa ei laki tätä vielä vaadi. Mutta laki ei myöskään velvoita yhtiöitä lähtökohtaisesti salaamaan asiakirjojaan.

Julkisuusperiaatteesta on hyvää kokemusta kuntayhtymissä, kuten HSL ja HSY: näiden esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus soveltuvin osin toimii hyvin. Yhtymät ovat luonnollisesti osanneet erotella, mitkä päätökset pidetään salaisina, esimerkiksi koska voisivat vaarantaa yhtymän kilpailukyvyn avoimilla markkinoilla. Näissä kuntayhtymissä ei ole tapahtunut korruptioskandaaleja. Avoimuus vähentää korruptiota ja parantaa riskienhallintaa.

Julkaisu Rakentamisen musta kirja – Rötösherroja ja kartellien solmijoita (2016) summaa: "Tänään virkavastuuta pakoillaan yhtiöittämällä kunnan toimintoja ja salaamalla toiminta siltä julkisuudelta, mitä julkiselta toimijalta edellytetään."  Kirjassa Vantaa on ikävä kyllä hyvin edustettuna. Varoja on osin käytetty holtittomasti, ja kilpailutus on ollut huonoa. Medioiden on ollut helppo nostaa esiin korruptiovyyhtejä ja kadonneiden kuittien arvoituksia ja näyttää kaupunkimme huonossa valossa.

Vantaa on parhaillaan uudistamassa kaupunkikonsernin omistajaohjausperiaatteet ja hyvän hallintotavan ohjeen, joilla ohjaa omistamiensa yhtiöiden, kuten esimerkiksi Vantti, VAV ja VTK, toimintaa. Nyt onkin hyvä tilaisuus päivittää yhtiöiden ohjeet avoimuuden ja julkisuusperiaatteen mukaisiksi - toimivathan yhtiöt kuntalaisten rahoilla ja tuottavat kuntalaisille palveluita.

Olemalla avoin Vantaan kaupunki toteuttaa Anders Chydeniuksen 250 vuotta vanhat periaatteet asiakirjojen julkisuudesta ja haastaa muut kunnat nykyaikaan. Avoimuus on paitsi demokratian, myös kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edellytys.

Avoimuus myös nostaisi Vantaan ykkösluokkaan korruption torjunnassa.

Sirpa Siru Kauppinen, valtuuston II vpj (vihr)
Minna Kuusela, konsernijaoksen II vpj (vihr)

Kirjoitus on julkaistu Vantaa Sanomissa pari viikkoa sitten.

***

Avainsanat: demokratia, avoimuus, hyvä hallinto, korruptio

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
6.10.2020

Avoin vai salattu kaupunkien rahankäyttö - kaupungin tytäryhtiöiden salattu linja

Ovatko kaupungin omistamat yhtiöt salaisia vai avoimia? Keskiviikkona päätetään kaupungin ns corporate covernence ohjeesta. Eli yhtiöiden avoimuudesta.

Vihreät haluavat että kunnan yhtiöissä noudatettaisiin samaa linjaa kuin kuntayhtymissä: esityslistat ja pöytäkirjat julkisia - luonnollisesti sellaiset asiat jotka haittaavat kilpalua tms. Eli joille on hyvä peruste salata, eivät ole julkisia.

Tässä konsernijaoston II vpj:n ja valtuuston II vpj:n yhteinen mielipide Vantaan Sanomissa aiheesta:
->

Vantaa avoimuuden ykköseksi?

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, mikäli niiden salaamiseen ei ole laissa erikseen mainittua syytä. Ruotsissa laki edellyttää samaa myös julkisomisteisilta yhtiöiltä. Suomessa ei laki tätä vielä vaadi. Mutta laki ei myöskään velvoita yhtiöitä lähtökohtaisesti salaamaan asiakirjojaan.

Julkisuusperiaatteesta on hyvää kokemusta kuntayhtymissä, kuten HSL ja HSY: näiden esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus soveltuvin osin toimii hyvin. Yhtymät ovat luonnollisesti
osanneet erotella, mitkä päätökset pidetään salaisina, esimerkiksi koska voisivat vaarantaa yhtymän kilpailukyvyn avoimilla markkinoilla. Näissä kuntayhtymissä ei ole tapahtunut korruptioskandaaleja. Avoimuus vähentää korruptiota ja parantaa riskienhallintaa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, mikäli niiden salaamiseen ei ole laissa erikseen mainittua syytä. Ruotsissa laki edellyttää samaa myös julkisomisteisilta yhtiöiltä. Suomessa ei laki tätä vielä vaadi. Mutta laki ei myöskään velvoita yhtiöitä lähtökohtaisesti salaamaan asiakirjojaan.

Julkisuusperiaatteesta on hyvää kokemusta kuntayhtymissä, kuten HSL ja HSY: näiden esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus soveltuvin osin toimii hyvin. Yhtymät ovat luonnollisesti osanneet erotella, mitkä päätökset pidetään salaisina, esimerkiksi koska voisivat vaarantaa yhtymän kilpailukyvyn avoimilla markkinoilla. Näissä kuntayhtymissä ei ole tapahtunut korruptioskandaaleja. Avoimuus vähentää korruptiota ja parantaa riskienhallintaa.

Julkaisu Rakentamisen musta kirja – Rötösherroja ja kartellien solmijoita (2016) summaa: "Tänään virkavastuuta pakoillaan yhtiöittämällä kunnan toimintoja ja salaamalla toiminta siltä julkisuudelta, mitä julkiselta toimijalta edellytetään."  Kirjassa Vantaa on ikävä kyllä hyvin edustettuna. Varoja on osin käytetty holtittomasti, ja kilpailutus on ollut huonoa. Medioiden on ollut helppo nostaa esiin korruptiovyyhtejä ja kadonneiden kuittien arvoituksia ja näyttää kaupunkimme huonossa valossa.

Vantaa on parhaillaan uudistamassa kaupunkikonsernin omistajaohjausperiaatteet ja hyvän hallintotavan ohjeen, joilla ohjaa omistamiensa yhtiöiden, kuten esimerkiksi Vantti, VAV ja VTK, toimintaa. Nyt onkin hyvä tilaisuus päivittää yhtiöiden ohjeet avoimuuden ja julkisuusperiaatteen mukaisiksi - toimivathan yhtiöt kuntalaisten rahoilla ja tuottavat kuntalaisille palveluita.

Olemalla avoin Vantaan kaupunki toteuttaa Anders Chydeniuksen 250 vuotta vanhat periaatteet asiakirjojen julkisuudesta ja haastaa muut kunnat nykyaikaan. Avoimuus on paitsi demokratian, myös kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edellytys.

Avoimuus myös nostaisi Vantaan ykkösluokkaan korruption torjunnassa.

Sirpa Siru Kauppinen, valtuuston II vpj (vihr)
Minna Kuusela, konsernijaoksen II vpj (vihr)

Kirjoitus on julkaistu Vantaa Sanomissa pari viikkoa sitten.

***

Avainsanat: demokratia, avoimuus, hyvä hallinto, korruptio

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.