24.8.2020

Kaupunginhallituksessa yhtiöiden avoimuus ja HSL:n lipunhinnat

Maanantain kaupunginhallituksessa käsitellään kaupungin yhtiöiden avoimuutta sekä HSL:n lipuhintojen korotusta. 

Konsernihallinnon periaatteet

Konserniohje ja konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset ovat listalla, samoin luonnoksena Hyvä hallinto- ja johtamistapa-ohje kaupungin tytäryhteisöissä (ns. corporate covernence). Tässä päätetään mm. siitä miten salaisina tai avoimia kaupungin omistavat yhtiöt toimivat, ketä niitä ohjaa ja millainen jengi hallituksissa istuu.

Olen puhunut siitä miten esityslistat ja pöytäkirjat tulisi olla julkisia samalla tavalla kuin esim. HSL:ssä eli kuntyhtymissä (ei yhtiöissä), jotka kuuluvat julkisuusperiaatteen piiriin soveltuvin osin. Laillisia esteitä tälle Chydeniuksen 250 vuotiaalle periaatteelle asiakirjojen julkisuudesta ei ole.

Julkisuusperiaatetta noudattavissa kuntayhtymissä (HSL, HSY ym) korruptioskandaaleja ei ole ollut, mutta sen sijaan Vantaan yhtiöissä (Myrmäkihalli, Kehäyhtiöt ym) taas väärinkäytöksistä johtuvia oikeusjuttuja on aivan liikaa.

HSL:n lipunhinnat

Vantaan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023, jossa Vantaan tekninen lautakunta ehdottaa lipunhintojen korotuksia koronasäästöpaineiden vuoksi. Vihreät vastustavat korotuksia.

B-vyöhykkeen laajentaminen C-vyöhykkeelle vähentäisi Itä-Vantaan segregaatiota, mutta tämä ei ole saanut kannatusta vaikka keino olisi halpa. Segregaation ehkäisyssä pitäisi verrata eri keinojen kustannukset ja vaikuttavuus. 

Kuntalaisilta on tullut palautetta suoran 322 linjan säilyttämisestä, ja Vantaa voisi huomauttaa linjaston epäkohdista HSL:lle kuten Espookin tekee. Käytännössä runkolinjat tulisi suunnitella niin että voivat haarautua eri kyliin, ja näin vähentää vaihtoja. Tuollainen linjojen vaihdolliseksi tekeminen on kansantaloudellisesti kannattamaton, sillä se pidentää matka-aikaa. Haasteena se että kokoomus ei ole kannattanut esimerkiksi suoran linjan 322 säilyttämistä, joten esitys pitää muotoilla suunnitteluperiaatteeksi.

MAL-soppari

MAL-sopimus linjaa Helsingin seudun kehittämistä kokonaisuutena ja määrittää muun muassa seudun asuntorakentamisen tavoitteet. Uuden sopimuksen mukaan kunnissa sitoudutaan esimerkiksi siihen, että sopimuskaudella valmistuu yhteensä 6 miljoonaa kerrosneliömetriä asuntotonttien asemakaavoja, joista Vantaa asemakaavoittaa asumiseen 960 200 kerrosneliömetriä vuosina 2020–2023. Kaudella 2020–2023 Helsingin seudulle halutaan myös valmistuvan vuosittain 16 500 uutta asuntoa, mistä Vantaan tavoitteeksi on asetettu 2 640 asuntoa vuodessa. (asia 12)

MAL-sopimuksen tavoitteista päätettäessä Vihreät äänestyttivät sen, että liikenteen päästövähennystavoitteen pitäisi olla pääkaupunkiseudulla vähän suurempi kuin Utsjoella. Nyt täällä missä joukkoliikenteestä järjestetään 80%, tavoitteena on vain valtakunnan taso. Jos pääkaupunkiseutu ei vähennä enemmän, tehtävä on laitakylillä lähes mahdoton. 

Tikkurilan ja Aviapoliksen kaavoja

Käsittelyssä oleva asemakaavamuutos Tikkurilassa Kielotien varrella olevalla kaava-alueella koskee asuinrakennuksia ja neuvolaa, jotka suojellaan rakennushistoriaselvityksen perusteella. Rakennukset sijaitsevat Kielotie 38–44:ssa. Korttelialueiden käyttö säilyy asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialueena. (asia 16)

Aviapoliksen Veromiehessä sijaitsevalle Grand Wing Auramon kaavaluonnosalueelle suunnitellaan asumista jopa 1 200 uudelle asukkaalle. Lisäksi alueelle suunnitellaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä pysäköintitaloja. (asia 17)

Veromiehessä sijaitseville, nykyisin rakentamattomille korttelialueille tulisi kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1 200 asukkaalle, monitoimirakennus, puistoalueita sekä katu- ja torialueita. (asia 18)

Koko lista:

#demokratia #kuntayhtiöt #avoimuus #korruptio #lipunhinnat #joukkoliikenne

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

24.8.2020 14:00
Esityslista

§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Eron myöntäminen Timo Karénille ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
5Eron myöntäminen Timo Karénille varavaltuutetun tehtävästä (kvalt) / RV-
6Eron myöntäminen Emil Bulutille varavaltuutetun tehtävästä (kvalt) / RV-
7Asiakirjojen antamisesta päättäminen / RV-
8Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta / RV2 kpl
9Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen sekä hallintosäännön muuttaminen (kvalt) / RV5 kpl
10Osittainen voimaantulokuulutus / asemakaavamuutos 002206, 86 Nikinmäki / Harrikuja / HP2 kpl
11Maankäyttösopimuksen velvoitteiden siirtämisen hyväksyminen Tikkurilan korttelissa 61209 / Senaatti-kiinteistöt / HP2 kpl
12Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimuksen) 2020-2031 hyväksyminen (kvalt) / HP4 kpl
13Määräalan myynti Vihdin kunnasta Suomen valtiolle METSO-kohteeksi (kvalt) / HP2 kpl
14Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2021-2030 / HP5 kpl
15Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 / HP2 kpl
16Asemakaavan muutos 002314, 61 Tikkurila / Kielotie 38-44 (kvalt) / HP1 kpl
17Asemakaavamuutoksen luonnos 053000, 52 Veromies/ Grand Wing Auramo / HP1 kpl
18Asemakaavan muutos 002373, 52 Veromies / Annefred eteläinen / HP2 kpl
19Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määrä-alan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Kiinteistö Oy Vantaan Aviator Trade Park / Asemakaavan muutos 002373 / HP4 kpl

315 linja säilytettiin arkiliikenteessä pitkän taistelun jälkeen HSL:n hallituksessa. Tukholmassa linjastoa rakennetaan niin että runkolinjat haarautuvat eri kyliin, jolloin useammasta pisteestä pääsee suoralla bussilla keskustaan vaihdoitta.

24.8.2020 10:48
Sirpa Kauppinen

- Avoimuusperiaate meni hyvän hallintotavan valmisteluun!
- Lipunhintojen korotuksesta äänestettiin. Vihreät hävisivät. Realistista korotus ei ole koska lipunhinnat ovat samat vyöhykeuudistuksen myötä,eivätkä muut ole korottamassa.

25.8.2020 9:01
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.8.2020

Kaupunginhallituksessa yhtiöiden avoimuus ja HSL:n lipunhinnat

Maanantain kaupunginhallituksessa käsitellään kaupungin yhtiöiden avoimuutta sekä HSL:n lipuhintojen korotusta. 

Konsernihallinnon periaatteet

Konserniohje ja konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset ovat listalla, samoin luonnoksena Hyvä hallinto- ja johtamistapa-ohje kaupungin tytäryhteisöissä (ns. corporate covernence). Tässä päätetään mm. siitä miten salaisina tai avoimia kaupungin omistavat yhtiöt toimivat, ketä niitä ohjaa ja millainen jengi hallituksissa istuu.

Olen puhunut siitä miten esityslistat ja pöytäkirjat tulisi olla julkisia samalla tavalla kuin esim. HSL:ssä eli kuntyhtymissä (ei yhtiöissä), jotka kuuluvat julkisuusperiaatteen piiriin soveltuvin osin. Laillisia esteitä tälle Chydeniuksen 250 vuotiaalle periaatteelle asiakirjojen julkisuudesta ei ole.

Julkisuusperiaatetta noudattavissa kuntayhtymissä (HSL, HSY ym) korruptioskandaaleja ei ole ollut, mutta sen sijaan Vantaan yhtiöissä (Myrmäkihalli, Kehäyhtiöt ym) taas väärinkäytöksistä johtuvia oikeusjuttuja on aivan liikaa.

HSL:n lipunhinnat

Vantaan kaupungin lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023, jossa Vantaan tekninen lautakunta ehdottaa lipunhintojen korotuksia koronasäästöpaineiden vuoksi. Vihreät vastustavat korotuksia.

B-vyöhykkeen laajentaminen C-vyöhykkeelle vähentäisi Itä-Vantaan segregaatiota, mutta tämä ei ole saanut kannatusta vaikka keino olisi halpa. Segregaation ehkäisyssä pitäisi verrata eri keinojen kustannukset ja vaikuttavuus. 

Kuntalaisilta on tullut palautetta suoran 322 linjan säilyttämisestä, ja Vantaa voisi huomauttaa linjaston epäkohdista HSL:lle kuten Espookin tekee. Käytännössä runkolinjat tulisi suunnitella niin että voivat haarautua eri kyliin, ja näin vähentää vaihtoja. Tuollainen linjojen vaihdolliseksi tekeminen on kansantaloudellisesti kannattamaton, sillä se pidentää matka-aikaa. Haasteena se että kokoomus ei ole kannattanut esimerkiksi suoran linjan 322 säilyttämistä, joten esitys pitää muotoilla suunnitteluperiaatteeksi.

MAL-soppari

MAL-sopimus linjaa Helsingin seudun kehittämistä kokonaisuutena ja määrittää muun muassa seudun asuntorakentamisen tavoitteet. Uuden sopimuksen mukaan kunnissa sitoudutaan esimerkiksi siihen, että sopimuskaudella valmistuu yhteensä 6 miljoonaa kerrosneliömetriä asuntotonttien asemakaavoja, joista Vantaa asemakaavoittaa asumiseen 960 200 kerrosneliömetriä vuosina 2020–2023. Kaudella 2020–2023 Helsingin seudulle halutaan myös valmistuvan vuosittain 16 500 uutta asuntoa, mistä Vantaan tavoitteeksi on asetettu 2 640 asuntoa vuodessa. (asia 12)

MAL-sopimuksen tavoitteista päätettäessä Vihreät äänestyttivät sen, että liikenteen päästövähennystavoitteen pitäisi olla pääkaupunkiseudulla vähän suurempi kuin Utsjoella. Nyt täällä missä joukkoliikenteestä järjestetään 80%, tavoitteena on vain valtakunnan taso. Jos pääkaupunkiseutu ei vähennä enemmän, tehtävä on laitakylillä lähes mahdoton. 

Tikkurilan ja Aviapoliksen kaavoja

Käsittelyssä oleva asemakaavamuutos Tikkurilassa Kielotien varrella olevalla kaava-alueella koskee asuinrakennuksia ja neuvolaa, jotka suojellaan rakennushistoriaselvityksen perusteella. Rakennukset sijaitsevat Kielotie 38–44:ssa. Korttelialueiden käyttö säilyy asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialueena. (asia 16)

Aviapoliksen Veromiehessä sijaitsevalle Grand Wing Auramon kaavaluonnosalueelle suunnitellaan asumista jopa 1 200 uudelle asukkaalle. Lisäksi alueelle suunnitellaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä pysäköintitaloja. (asia 17)

Veromiehessä sijaitseville, nykyisin rakentamattomille korttelialueille tulisi kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1 200 asukkaalle, monitoimirakennus, puistoalueita sekä katu- ja torialueita. (asia 18)

Koko lista:

#demokratia #kuntayhtiöt #avoimuus #korruptio #lipunhinnat #joukkoliikenne

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

24.8.2020 14:00
Esityslista

§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Eron myöntäminen Timo Karénille ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
5Eron myöntäminen Timo Karénille varavaltuutetun tehtävästä (kvalt) / RV-
6Eron myöntäminen Emil Bulutille varavaltuutetun tehtävästä (kvalt) / RV-
7Asiakirjojen antamisesta päättäminen / RV-
8Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta / RV2 kpl
9Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen sekä hallintosäännön muuttaminen (kvalt) / RV5 kpl
10Osittainen voimaantulokuulutus / asemakaavamuutos 002206, 86 Nikinmäki / Harrikuja / HP2 kpl
11Maankäyttösopimuksen velvoitteiden siirtämisen hyväksyminen Tikkurilan korttelissa 61209 / Senaatti-kiinteistöt / HP2 kpl
12Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimuksen) 2020-2031 hyväksyminen (kvalt) / HP4 kpl
13Määräalan myynti Vihdin kunnasta Suomen valtiolle METSO-kohteeksi (kvalt) / HP2 kpl
14Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2021-2030 / HP5 kpl
15Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 / HP2 kpl
16Asemakaavan muutos 002314, 61 Tikkurila / Kielotie 38-44 (kvalt) / HP1 kpl
17Asemakaavamuutoksen luonnos 053000, 52 Veromies/ Grand Wing Auramo / HP1 kpl
18Asemakaavan muutos 002373, 52 Veromies / Annefred eteläinen / HP2 kpl
19Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määrä-alan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Kiinteistö Oy Vantaan Aviator Trade Park / Asemakaavan muutos 002373 / HP4 kpl

315 linja säilytettiin arkiliikenteessä pitkän taistelun jälkeen HSL:n hallituksessa. Tukholmassa linjastoa rakennetaan niin että runkolinjat haarautuvat eri kyliin, jolloin useammasta pisteestä pääsee suoralla bussilla keskustaan vaihdoitta.

24.8.2020 10:48
Sirpa Kauppinen

- Avoimuusperiaate meni hyvän hallintotavan valmisteluun!
- Lipunhintojen korotuksesta äänestettiin. Vihreät hävisivät. Realistista korotus ei ole koska lipunhinnat ovat samat vyöhykeuudistuksen myötä,eivätkä muut ole korottamassa.

25.8.2020 9:01
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.