23.5.2016

Valtuustoaloite pahasti altistuneiden koulunkäynnin mahdollistamiseksi

Vantaalla on useita koululaisia, jotka ovat menettäneet niin pahasti terveytensä sisäilmaongelmien vuoksi, että he eivät voi enää oleilla koulurakennuksessa saamatta terveyshaittaa. Moni harkitsee jäämistä kotikouluun.

Lapsille, joille koulun tilat aiheuttavat voimakkaita terveysongelmia, tulee järjestää ”väistöluokka” terveisiin, hyvin puhtaisiin tiloihin. Terveessä rakennuksessa pahastikaan altistunut ei saa oireita.

Tällainen järjestely on toteutettu monessa kunnassa, ja mahdollistaa opiskelun opettajan johdolla. Luokka voi olla joko terveessä koulussa, koulun yhteyteen hankitussa hirsimökissä tai jossain ihan muussa kaupungin olemassa olevassa tilassa.

Sirpa Kauppinen

* * *

Aloitteen laatija:

 • Sirpa Kauppinen

Aloitteen allekirjoitti seuraavat valtuutetut: 

 • Christian Lindblad (vihr)
 • Sini Alen (vihr)
 • Niilo Kärki (ps)
 • Juha Simonen (ps)
 • Juha Malmi (ps)
 • Timo Auvinen (ps)
 • Jouni Herranen (ps)
 • Hannu Kärkkäinen (ps)
 • Lauri Kaira (kok)
 • Sari Laakso (vihr)
 • Kimmo Kiljunen (sdp) 
 • Jussi Saramo (vas)

Aloite jäi yhtä vailla sitä, että se olisi tullut uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Nyt altistuneiden kohtalon päättää kaupunginhallitus. Lämmin kiiitos kaikille aloitteen allekirjoittaneille altistuneiden lasten puolesta.

* * *

Aloite käsiteltiin 6.2.2017 Kaupunginhallituksessa: 

Päätös: Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_____

Sivistystoimen toimiala toteaa vastauksena aloitteeseen seuraavaa:

Sivistysvirasto toteaa, että Vantaalla on tavoitteena että kaikki koulut ovat sisäilmaltaan hyviä ja terveellisiä. Mikäli sisäilmaongelmia havaitaan, niin ongelmiin puututaan pikaisesti ja toteutetaan korjaukset laadukkaasti ja hyvin uusimman tiedon perusteella. Samoin uudisrakennusten ja peruskorjausten toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitteluun, rakentamiseen ja valvontaan. Viime aikoina on saatu onnistuneita kokemuksia mm. Aurinkokiven monitoimitalon yhteydessä sekä Pähkinärinteen peruskorjauksesta.

Lähivuosina eri puolille Vantaalle rakennetaan uusia kouluja ja näin saadaan sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia kouluja oireileville oppilaille riittävän lähelle kotiaan. Nykyisiin koulukiinteistöihin tehdään sisäilmakorjauksia tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on saada Vantaalle asteittain palveluverkko, jossa on terveelliset ja turvalliset koulukiinteistöt. Mikäli ennen uusien koulujen valmistumista, olemassa olevissa tiloissa ei ole sisäilmatasoltaan riittävän hyviä tiloja, voidaan tarvittaessa hankkia ”sisäilmapaviljonki” tai vastaava ratkaisu.

Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Sirpa Kauppiselle ja 12 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus.

* * *

Eli tämän perusteella valtuustoaloite tuotti jonkinlaisen tuloksen: voidaan tarvittaessa hankkia...

Sama vastaus annettiin samalla samansisältöiselle Vaula Norrenan aloitteelle, joka oli jätetty hieman myöhemmin.

* * *

Aloitteen laatija on  

Mikäli lapsesi kärsii koulun tai päiväkodin sisäilmasta, tässä 

Sirpa Siru Kauppinen. Kuva: Valopeitto/Suvi Sievilä

* * *

Avainsanat: Sisäilmasairas, sisäilmaongelma, homekoulu, altistunut, monikemikaalherkkyys, MCS, sisäilmaoire

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
23.5.2016

Valtuustoaloite pahasti altistuneiden koulunkäynnin mahdollistamiseksi

Vantaalla on useita koululaisia, jotka ovat menettäneet niin pahasti terveytensä sisäilmaongelmien vuoksi, että he eivät voi enää oleilla koulurakennuksessa saamatta terveyshaittaa. Moni harkitsee jäämistä kotikouluun.

Lapsille, joille koulun tilat aiheuttavat voimakkaita terveysongelmia, tulee järjestää ”väistöluokka” terveisiin, hyvin puhtaisiin tiloihin. Terveessä rakennuksessa pahastikaan altistunut ei saa oireita.

Tällainen järjestely on toteutettu monessa kunnassa, ja mahdollistaa opiskelun opettajan johdolla. Luokka voi olla joko terveessä koulussa, koulun yhteyteen hankitussa hirsimökissä tai jossain ihan muussa kaupungin olemassa olevassa tilassa.

Sirpa Kauppinen

* * *

Aloitteen laatija:

 • Sirpa Kauppinen

Aloitteen allekirjoitti seuraavat valtuutetut: 

 • Christian Lindblad (vihr)
 • Sini Alen (vihr)
 • Niilo Kärki (ps)
 • Juha Simonen (ps)
 • Juha Malmi (ps)
 • Timo Auvinen (ps)
 • Jouni Herranen (ps)
 • Hannu Kärkkäinen (ps)
 • Lauri Kaira (kok)
 • Sari Laakso (vihr)
 • Kimmo Kiljunen (sdp) 
 • Jussi Saramo (vas)

Aloite jäi yhtä vailla sitä, että se olisi tullut uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Nyt altistuneiden kohtalon päättää kaupunginhallitus. Lämmin kiiitos kaikille aloitteen allekirjoittaneille altistuneiden lasten puolesta.

* * *

Aloite käsiteltiin 6.2.2017 Kaupunginhallituksessa: 

Päätös: Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_____

Sivistystoimen toimiala toteaa vastauksena aloitteeseen seuraavaa:

Sivistysvirasto toteaa, että Vantaalla on tavoitteena että kaikki koulut ovat sisäilmaltaan hyviä ja terveellisiä. Mikäli sisäilmaongelmia havaitaan, niin ongelmiin puututaan pikaisesti ja toteutetaan korjaukset laadukkaasti ja hyvin uusimman tiedon perusteella. Samoin uudisrakennusten ja peruskorjausten toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitteluun, rakentamiseen ja valvontaan. Viime aikoina on saatu onnistuneita kokemuksia mm. Aurinkokiven monitoimitalon yhteydessä sekä Pähkinärinteen peruskorjauksesta.

Lähivuosina eri puolille Vantaalle rakennetaan uusia kouluja ja näin saadaan sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia kouluja oireileville oppilaille riittävän lähelle kotiaan. Nykyisiin koulukiinteistöihin tehdään sisäilmakorjauksia tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on saada Vantaalle asteittain palveluverkko, jossa on terveelliset ja turvalliset koulukiinteistöt. Mikäli ennen uusien koulujen valmistumista, olemassa olevissa tiloissa ei ole sisäilmatasoltaan riittävän hyviä tiloja, voidaan tarvittaessa hankkia ”sisäilmapaviljonki” tai vastaava ratkaisu.

Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Sirpa Kauppiselle ja 12 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus.

* * *

Eli tämän perusteella valtuustoaloite tuotti jonkinlaisen tuloksen: voidaan tarvittaessa hankkia...

Sama vastaus annettiin samalla samansisältöiselle Vaula Norrenan aloitteelle, joka oli jätetty hieman myöhemmin.

* * *

Aloitteen laatija on  

Mikäli lapsesi kärsii koulun tai päiväkodin sisäilmasta, tässä 

Sirpa Siru Kauppinen. Kuva: Valopeitto/Suvi Sievilä

* * *

Avainsanat: Sisäilmasairas, sisäilmaongelma, homekoulu, altistunut, monikemikaalherkkyys, MCS, sisäilmaoire

<- Takaisin aloitelistaan