2.3.2015

Valtuustoaloite väistötilamahdollisuuksien kartoittamiseksi laajemmin

Esimerkiksi Länsi-Vantaan Hämeenkylän koulussa 55 opettajasta oirehtii 50 jatkuvista korjauksista huolimatta. Pähkinärinteen koulu vaatii 3 remonttia, joista ensimmäisen 5 miljoonan remontin lisäksi koulu vaatii julkisivuremontin (mm. tiilit murentuneet) ja putkiremontin (jo nyt putket ovat paukahdelleet ja viemäri haisee).

Myös muissa alueen kouluissa on korjaustarpeita. Pidempiä Variston koulun kaltaisia "ulko-opetusjaksoja" ei kannata järjestää.

Koska suunnitellut paviljongit ovat kalliita, ehdotamme että mahdollisista väistötiloista tehdään laajempi kartoitus kustannusarvioineen, jossa huomioidaan luovemmin kaikki tilat, joita voidaan hyödyntää remonttien organisoinnissa.

Sirpa Kauppinen

* * *

Lämmin kiitos aloitteen allekirjoittajille: 

 • Sirpa Kauppinen
 • Vaula Norrena
 • Antero Eerola
 • Jussi Saramo
 • Juha Simonen
 • Sakari Rokkanen
 • Sari Multala
 • Marlla Kortesalmi
 • Riikka Åstrand 
 • Sari Laakso
 • Jari Jääskeläinen
 • Jaana Huhta
 • Heidi Rosbäck
 • Anniina Kostilainen
 • Jaakko Niinistön
 • Jouni Herranen
 • Timo Auvinen
 • Tuire Fjäder
 • Juha Malmi
 • Niilo Kärki
 • Anssi Aura
 • Ulla Sajaniemi
 • Johannes Hirvaskoski
 • Patric Karlsson
 • Sami Laakso
 • Raija Virta

* * *

Aloitteen myötävaikutuksella Tuomelan koulun käyttämättömät luokat hyödynnetään Pähkinärinteen remontin aikana väistötilana, mikä ei ensin ollut suunnitelmissa. Virkamiehet toteuttivat senkin hitusen hullusti: Kuudesluokkalaiset siirretään Pähkinärinteestä sinne ja saavat bussikortin, ja pienemmät lapset Tuomelan koulun kupeesta kulkevat Pähkinärinteeseen (ilman bussikorttia). Virallinen vastaus aloitteeseen 20.4.2015: 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tilakeskus toteaa aloitteeseen vastauksena seuraavaa:

Väistötilatarpeet joudutaan selvittämään hankekohtaisesti, jolloin tiedetään tilatarve; tilatyypit, tilojen laajuus, sijainti, käyttöaika jne. Päiväkotien peruskorjausten ohjelmointiin ja valmisteluun on liittynyt alueelliset väistötilaratkaisut, joista esimerkkinä mainittakoon Pyörrekujan väistötilapäiväkodin rakentaminen ja sen vuokraaminen pidempiaikaiseen käyttöön useamman päiväkodin korjaustöiden ajaksi. Vastaavanlaista kokonaissuunnittelua tehdään parhaillaan Länsi-Vantaan koulujen peruskorjausten aikaisista väistötilaratkaisuista yhdessä sivistystoimen kanssa. Ennakoimattomien ja joskus akuuteiksi muodostuvien korjausten varalle väistötilojen suunnittelu tai varaaminen tulisi muodostumaan erittäin haasteelliseksi. Esimerkiksi koulu- tai päiväkotikäyttöön nopeasti muutettavia tiloja tuskin on tarjolla, sillä näiden toimintojen erityisvaatimusten täyttäminen edellyttää yleensä aina jonkin asteisia muutostöitä ainakin ilmanvaihdon, ruokailun järjestämisen, piha-alueiden, sosiaali- ja pesutilojen osalta, käyttötarkoituksen muutokseen liittyvää rakennuslupakäsittelyä unohtamatta. Tähän saakka nämä erityisvaatimukset on ollut parhaiten täytettävissä joustavilla tähän tarkoitukseen suunnitelluilla tilaelementtikonsepteilla. Kaikista väistötilaratkaisuista sovitaan käyttäjien kanssa tarpeen ilmaannuttua. Yllättävissä tilanteissa ensisijaisena vaihtoehtona on tilojen tiivistäminen olemassa olevissa kohteissa lähialueella, jolloin toiminta jatkuu mahdollisimman pienin muutoksin erityisjärjestelyin.

 

 

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
2.3.2015

Valtuustoaloite väistötilamahdollisuuksien kartoittamiseksi laajemmin

Esimerkiksi Länsi-Vantaan Hämeenkylän koulussa 55 opettajasta oirehtii 50 jatkuvista korjauksista huolimatta. Pähkinärinteen koulu vaatii 3 remonttia, joista ensimmäisen 5 miljoonan remontin lisäksi koulu vaatii julkisivuremontin (mm. tiilit murentuneet) ja putkiremontin (jo nyt putket ovat paukahdelleet ja viemäri haisee).

Myös muissa alueen kouluissa on korjaustarpeita. Pidempiä Variston koulun kaltaisia "ulko-opetusjaksoja" ei kannata järjestää.

Koska suunnitellut paviljongit ovat kalliita, ehdotamme että mahdollisista väistötiloista tehdään laajempi kartoitus kustannusarvioineen, jossa huomioidaan luovemmin kaikki tilat, joita voidaan hyödyntää remonttien organisoinnissa.

Sirpa Kauppinen

* * *

Lämmin kiitos aloitteen allekirjoittajille: 

 • Sirpa Kauppinen
 • Vaula Norrena
 • Antero Eerola
 • Jussi Saramo
 • Juha Simonen
 • Sakari Rokkanen
 • Sari Multala
 • Marlla Kortesalmi
 • Riikka Åstrand 
 • Sari Laakso
 • Jari Jääskeläinen
 • Jaana Huhta
 • Heidi Rosbäck
 • Anniina Kostilainen
 • Jaakko Niinistön
 • Jouni Herranen
 • Timo Auvinen
 • Tuire Fjäder
 • Juha Malmi
 • Niilo Kärki
 • Anssi Aura
 • Ulla Sajaniemi
 • Johannes Hirvaskoski
 • Patric Karlsson
 • Sami Laakso
 • Raija Virta

* * *

Aloitteen myötävaikutuksella Tuomelan koulun käyttämättömät luokat hyödynnetään Pähkinärinteen remontin aikana väistötilana, mikä ei ensin ollut suunnitelmissa. Virkamiehet toteuttivat senkin hitusen hullusti: Kuudesluokkalaiset siirretään Pähkinärinteestä sinne ja saavat bussikortin, ja pienemmät lapset Tuomelan koulun kupeesta kulkevat Pähkinärinteeseen (ilman bussikorttia). Virallinen vastaus aloitteeseen 20.4.2015: 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tilakeskus toteaa aloitteeseen vastauksena seuraavaa:

Väistötilatarpeet joudutaan selvittämään hankekohtaisesti, jolloin tiedetään tilatarve; tilatyypit, tilojen laajuus, sijainti, käyttöaika jne. Päiväkotien peruskorjausten ohjelmointiin ja valmisteluun on liittynyt alueelliset väistötilaratkaisut, joista esimerkkinä mainittakoon Pyörrekujan väistötilapäiväkodin rakentaminen ja sen vuokraaminen pidempiaikaiseen käyttöön useamman päiväkodin korjaustöiden ajaksi. Vastaavanlaista kokonaissuunnittelua tehdään parhaillaan Länsi-Vantaan koulujen peruskorjausten aikaisista väistötilaratkaisuista yhdessä sivistystoimen kanssa. Ennakoimattomien ja joskus akuuteiksi muodostuvien korjausten varalle väistötilojen suunnittelu tai varaaminen tulisi muodostumaan erittäin haasteelliseksi. Esimerkiksi koulu- tai päiväkotikäyttöön nopeasti muutettavia tiloja tuskin on tarjolla, sillä näiden toimintojen erityisvaatimusten täyttäminen edellyttää yleensä aina jonkin asteisia muutostöitä ainakin ilmanvaihdon, ruokailun järjestämisen, piha-alueiden, sosiaali- ja pesutilojen osalta, käyttötarkoituksen muutokseen liittyvää rakennuslupakäsittelyä unohtamatta. Tähän saakka nämä erityisvaatimukset on ollut parhaiten täytettävissä joustavilla tähän tarkoitukseen suunnitelluilla tilaelementtikonsepteilla. Kaikista väistötilaratkaisuista sovitaan käyttäjien kanssa tarpeen ilmaannuttua. Yllättävissä tilanteissa ensisijaisena vaihtoehtona on tilojen tiivistäminen olemassa olevissa kohteissa lähialueella, jolloin toiminta jatkuu mahdollisimman pienin muutoksin erityisjärjestelyin.

 

 

<- Takaisin aloitelistaan