21.9.2014

Rakentamiseen laatusanktioita

Suo­mes­sa har­va kun­ta vaa­tii urak­ka­so­pi­muk­sis­saan laa­tu­sank­tioi­ta (HS Pää­kir­joi­tus 14. 9.). Ai­ka­tau­lu­sank­tiot ovat ta­val­li­sim­pia. Ruot­sis­sa ti­lan­ne on toi­sin: ra­ken­ta­mi­sen laa­tua vaa­di­taan uh­ka­sak­ko­jen kans­sa.

Kun ti­lan­teen yh­dis­tää te­hot­to­maan ra­ken­nus­val­von­taan ja kun­ta­päät­tä­jien nih­key­teen vaa­tia ta­kuu­ai­kai­sia kor­jauk­sia ra­ken­nu­syh­tiöil­tä, ve­ron­mak­sa­jien ra­hat ku­lu­vat he­ti ho­mei­siin kou­lui­hin ja epä­on­nis­tu­nei­siin kor­jauk­siin. Vie­lä va­ka­vam­paa on, et­tä tu­han­net op­pi­laat sai­ras­tu­vat ter­vey­del­le vaa­ral­li­sis­sa kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa kun­nan puut­tu­mat­ta asiaan, kos­ka ter­vey­den­seu­ran­taa ja oi­re­ky­se­lyi­tä ei usein jär­jes­te­tä. Kun­nat ei­vät tie­dä, mit­kä kou­lut ovat ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia. Van­taan Kan­nis­ton ja Kar­ta­non­kos­ken kou­lut ovat täs­tä su­rul­li­sia esi­merk­ke­jä.

Nor­maa­liin kil­pai­luk­seen kuu­lu­vat myös laa­tu­pis­teet. Laa­tu­on­gel­mien tois­tu­mi­sen tu­li­si vai­kut­taa uu­sien han­kin­nas­sa. Ku­ka yk­si­tyi­nen os­tai­si ta­lon toi­mit­ta­jal­ta, jon­ka edel­li­nen ra­ken­nus oli lä­pi­mä­tä?

Sir­pa Si­ru Kaup­pi­nen
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (vihr), Van­taa

Kirjoitus julkaistu Helsinginsanomissa 

Kuva: Kanniston koulussa oirehtii yli 30 prosenttia oppilaista siksi, että vielä märän betonin päälle laitettiin matto. Kaupunki ei havainnut valvonnassaan tätä, eikä havainnut myöskään lasten oirehtimista. Oirekyselyt ovatkin ainoa tapa selvittää varmasti, onko koulu terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Koko Suomen kouluverkko selviäisi 2,5 miljoonalla, Vantaa taas 1500e/koulu. Hinta on halpa verrattuna kaikkiin muihin tutkimuksiin, puhumattakaan terveysvaiktusten kustannuksista.

* * * 

Avainsanat: Rakentamisen laatu, urakoiden ketjutus, rakennusvalvonta, homekoulut, oirekysely, Kanniston koulu, Kartanonkosken koulu, laatupisteet, urakoiden kilpailutus, urakkavalvonta, sisäilma, Tilakeskus.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.9.2014

Rakentamiseen laatusanktioita

Suo­mes­sa har­va kun­ta vaa­tii urak­ka­so­pi­muk­sis­saan laa­tu­sank­tioi­ta (HS Pää­kir­joi­tus 14. 9.). Ai­ka­tau­lu­sank­tiot ovat ta­val­li­sim­pia. Ruot­sis­sa ti­lan­ne on toi­sin: ra­ken­ta­mi­sen laa­tua vaa­di­taan uh­ka­sak­ko­jen kans­sa.

Kun ti­lan­teen yh­dis­tää te­hot­to­maan ra­ken­nus­val­von­taan ja kun­ta­päät­tä­jien nih­key­teen vaa­tia ta­kuu­ai­kai­sia kor­jauk­sia ra­ken­nu­syh­tiöil­tä, ve­ron­mak­sa­jien ra­hat ku­lu­vat he­ti ho­mei­siin kou­lui­hin ja epä­on­nis­tu­nei­siin kor­jauk­siin. Vie­lä va­ka­vam­paa on, et­tä tu­han­net op­pi­laat sai­ras­tu­vat ter­vey­del­le vaa­ral­li­sis­sa kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa kun­nan puut­tu­mat­ta asiaan, kos­ka ter­vey­den­seu­ran­taa ja oi­re­ky­se­lyi­tä ei usein jär­jes­te­tä. Kun­nat ei­vät tie­dä, mit­kä kou­lut ovat ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia. Van­taan Kan­nis­ton ja Kar­ta­non­kos­ken kou­lut ovat täs­tä su­rul­li­sia esi­merk­ke­jä.

Nor­maa­liin kil­pai­luk­seen kuu­lu­vat myös laa­tu­pis­teet. Laa­tu­on­gel­mien tois­tu­mi­sen tu­li­si vai­kut­taa uu­sien han­kin­nas­sa. Ku­ka yk­si­tyi­nen os­tai­si ta­lon toi­mit­ta­jal­ta, jon­ka edel­li­nen ra­ken­nus oli lä­pi­mä­tä?

Sir­pa Si­ru Kaup­pi­nen
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (vihr), Van­taa

Kirjoitus julkaistu Helsinginsanomissa 

Kuva: Kanniston koulussa oirehtii yli 30 prosenttia oppilaista siksi, että vielä märän betonin päälle laitettiin matto. Kaupunki ei havainnut valvonnassaan tätä, eikä havainnut myöskään lasten oirehtimista. Oirekyselyt ovatkin ainoa tapa selvittää varmasti, onko koulu terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Koko Suomen kouluverkko selviäisi 2,5 miljoonalla, Vantaa taas 1500e/koulu. Hinta on halpa verrattuna kaikkiin muihin tutkimuksiin, puhumattakaan terveysvaiktusten kustannuksista.

* * * 

Avainsanat: Rakentamisen laatu, urakoiden ketjutus, rakennusvalvonta, homekoulut, oirekysely, Kanniston koulu, Kartanonkosken koulu, laatupisteet, urakoiden kilpailutus, urakkavalvonta, sisäilma, Tilakeskus.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.