17.12.2013

Valtuustoaloite avoimuuden parantamiseksi Vantaan kaupungin konsernissa

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin osa kuntalaisille tärkeistä, aiemmin julkisuudessa hoidetuista asioista on liukunut avoimuuden piiristä pois pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kaupungin sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin kuin se ei haittaa liiketoimintaa.

Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan kaupunki määrittää konsernistrategiassaan viestinnästä: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (Vantaan kaupungin konsernistrategia, kv 17.12.2012)

Esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus (soveltuvin osin) vähentää korruptiota ja turhaa tuhlausta sekä parantaa riskienhallintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys.

Esitämme ettän kaupungin omissa yhtiöissä noudetateaan kaupungin strategian mukaista avoimuutta soveltuvin osin. Osakeyhtiölaki ei estä sitä.

***

Haluan kiittää lämpimästi allekirjoittajia joita tuli runsaasti kaikista ryhmistä - yhteensä 30. Lisää aloitteesta blogissa Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupunkikonserniin

Kuva: Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahankäyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen.

Tässä kaupunginhllituksen käsittelyä - otteet  pöytäkirjasta:

"Konsernipalveluiden toimiala katsoo, että kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan jo nyt konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat ja pöytäkirjat ovat yhtiön sisäisiä asiakirjoja eivätkä ne siten niiden luonteen vuoksi ole julkisia. Sitä vastoin mm. yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja.

Kaupunginhallitus 10.2.2014 § 23 Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys: Päätetään a) antaa valtuutettu Sirpa Kauppiselle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle konsernipalveluiden esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Käsittely: Merkittiin, että asian esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

_____

Kaupunginhallitus 3.3.2014 § 7 Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

a) antaa valtuutettu Sirpa Kauppiselle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle konsernipalveluiden esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja

b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja muutti käydyn keskustelun pohjalta aloitevastauksen viimeisen kappaleen kuuluman seuraavasti:

”Konsernipalveluiden toimiala katsoo, että kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan jo nyt konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. Muun muassa yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja.”

Kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen esitti, että vastauksen viimeinen kappale muutetaan muotoon:

”Konsernipalveluiden toimiala katsoo, että kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä noudatetaan soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta. Yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja.”

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila kannatti Kauppisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Kauppisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Hämäläinen, Jääskeläinen, Karlsson, Kokko, Letto, Multala, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Orpana, Ranto, Weckman) ja 2 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi. Päätös: Hyväksyttiin esitys käsittelykohdassa mainitulla, kaupunginjohtajan kokouksessa tekemällä muutoksella."

---

Kaupunginvaltuustossa asiasta äänestettiin 7.4.2014:

Valtuutettu Sirpa Kauppinen teki seuraavan palautusesityksen

"Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Tämän vuoksi osa kuntapalveluista on siirtynyt pois avoimuuden piiristä. Kuntalaisten olisi kuitenkin oikeus tietää miten heidän rahojaan käytetään. Osakeyhtiölaki ei estä sitä, että yhtiöt toimivat avoimesti Se on valinta. Teen palautusesityksen näillä eväillä: Kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden tulisi noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuutta."

Valtuutettu Jussi Saramo kannatti palautusesitystä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: He, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Sirpa Kauppisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 49 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä, joten palautusesitys tuli hylätyksi. Päätös: Hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys. Lisäksi merkittiin, että Vihreä valtuustoryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyi ”Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä tulee noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta.” 

Avoimuuden puolesta äänestivät:

Sini Alèn Irja Ansalehto-Salmi Anssi Aura Jouni Herranen Johannes Hirvaskoski Juha Hirvonen Jaana Huhta Timo Juurikkala Jari Jääskeläinen Sirpa Kauppinen Anniina Kostilainen Mika Niikko Vaula Norrena Heidi Rosbäck Jussi Saramo Minttu Sillanpää Kati Tyystjärvi Riikka Åstrand

Asiakirjojen salaisuutta kannattivat:

Faysal Abdi Matti Aittakallio Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Timo Auvinen Susanna Bruun. Tuire Fjäder Jukka Hako Maija Hurri Eila Hyttinen Göran Härmälä Jouko Jääskeläinen Lauri Kaira Timo Karén Patrik Karlsson Ulla Kaukola Kimmo Kiljunen Petri Koivuniemi Marilla Kortesalmi Marja Kyyrö Sirkka-Liisa Kähärä Hannu Kärkkäinen Päivi Laakso Paula Lehmuskallio Janne Leppänen Pirkko Letto Antti Lindtman Juha Malmi Tapani Mäkinen Taisto Mäntynen Jukka Mölsä Johannes Nieminen Mari Niemi-Saari Jaakko Niinistö Lasse Norres Carita Orlando Anitta Orpana Jari Porthén Seija Puha Tiina-Maaria Päivinen Sakari Rokkanen Jari Sainio Ulla Sajaniemi Mia Salminvuo Juha Simonen Ranbir Sodhi Kaarina Suonperä Juha Tenhunen Markku Weckman Raija Virta

* * *

Avainsanat: Avoimuus, läpinäkyvyys, korruptio, hyvä hallintotapa, kaupungin yhtiöt, liikelaitokset, julkisuuslaki, osakeyhtiölaki, moderni liikkeenjohto, kuntatalous, kytkökset, holtiton rahankäyttö, verorahat, veronmaksajien rahat, vastuullisuus.

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.12.2013

Valtuustoaloite avoimuuden parantamiseksi Vantaan kaupungin konsernissa

Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Näin osa kuntalaisille tärkeistä, aiemmin julkisuudessa hoidetuista asioista on liukunut avoimuuden piiristä pois pelkän organisaatiomuodon muutoksen vuoksi. Kaupungin sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin kuin se ei haittaa liiketoimintaa.

Kuntalaki ja julkisuuslaki eivät koske osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Vantaan kaupunki määrittää konsernistrategiassaan viestinnästä: "Tytäryhteisöissä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle Vantaan kaupungin viestintästrategiaa." (Vantaan kaupungin konsernistrategia, kv 17.12.2012)

Esimerkiksi esityslistojen, pöytäkirjojen ja tilintarkastuskertomusten julkisuus (soveltuvin osin) vähentää korruptiota ja turhaa tuhlausta sekä parantaa riskienhallintaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys.

Esitämme ettän kaupungin omissa yhtiöissä noudetateaan kaupungin strategian mukaista avoimuutta soveltuvin osin. Osakeyhtiölaki ei estä sitä.

***

Haluan kiittää lämpimästi allekirjoittajia joita tuli runsaasti kaikista ryhmistä - yhteensä 30. Lisää aloitteesta blogissa Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupunkikonserniin

Kuva: Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahankäyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen.

Tässä kaupunginhllituksen käsittelyä - otteet  pöytäkirjasta:

"Konsernipalveluiden toimiala katsoo, että kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan jo nyt konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat ja pöytäkirjat ovat yhtiön sisäisiä asiakirjoja eivätkä ne siten niiden luonteen vuoksi ole julkisia. Sitä vastoin mm. yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja.

Kaupunginhallitus 10.2.2014 § 23 Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys: Päätetään a) antaa valtuutettu Sirpa Kauppiselle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle konsernipalveluiden esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Käsittely: Merkittiin, että asian esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

_____

Kaupunginhallitus 3.3.2014 § 7 Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

a) antaa valtuutettu Sirpa Kauppiselle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle konsernipalveluiden esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja

b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja muutti käydyn keskustelun pohjalta aloitevastauksen viimeisen kappaleen kuuluman seuraavasti:

”Konsernipalveluiden toimiala katsoo, että kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan jo nyt konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. Muun muassa yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja.”

Kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen esitti, että vastauksen viimeinen kappale muutetaan muotoon:

”Konsernipalveluiden toimiala katsoo, että kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä noudatetaan soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta. Yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja.”

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila kannatti Kauppisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Kauppisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Hämäläinen, Jääskeläinen, Karlsson, Kokko, Letto, Multala, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Orpana, Ranto, Weckman) ja 2 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi. Päätös: Hyväksyttiin esitys käsittelykohdassa mainitulla, kaupunginjohtajan kokouksessa tekemällä muutoksella."

---

Kaupunginvaltuustossa asiasta äänestettiin 7.4.2014:

Valtuutettu Sirpa Kauppinen teki seuraavan palautusesityksen

"Viidennes kuntapalveluista on yhtiöitetty. Tämän vuoksi osa kuntapalveluista on siirtynyt pois avoimuuden piiristä. Kuntalaisten olisi kuitenkin oikeus tietää miten heidän rahojaan käytetään. Osakeyhtiölaki ei estä sitä, että yhtiöt toimivat avoimesti Se on valinta. Teen palautusesityksen näillä eväillä: Kaupungin sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden tulisi noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuutta."

Valtuutettu Jussi Saramo kannatti palautusesitystä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: He, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Sirpa Kauppisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 49 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä, joten palautusesitys tuli hylätyksi. Päätös: Hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys. Lisäksi merkittiin, että Vihreä valtuustoryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyi ”Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä tulee noudattaa soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta.” 

Avoimuuden puolesta äänestivät:

Sini Alèn Irja Ansalehto-Salmi Anssi Aura Jouni Herranen Johannes Hirvaskoski Juha Hirvonen Jaana Huhta Timo Juurikkala Jari Jääskeläinen Sirpa Kauppinen Anniina Kostilainen Mika Niikko Vaula Norrena Heidi Rosbäck Jussi Saramo Minttu Sillanpää Kati Tyystjärvi Riikka Åstrand

Asiakirjojen salaisuutta kannattivat:

Faysal Abdi Matti Aittakallio Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Timo Auvinen Susanna Bruun. Tuire Fjäder Jukka Hako Maija Hurri Eila Hyttinen Göran Härmälä Jouko Jääskeläinen Lauri Kaira Timo Karén Patrik Karlsson Ulla Kaukola Kimmo Kiljunen Petri Koivuniemi Marilla Kortesalmi Marja Kyyrö Sirkka-Liisa Kähärä Hannu Kärkkäinen Päivi Laakso Paula Lehmuskallio Janne Leppänen Pirkko Letto Antti Lindtman Juha Malmi Tapani Mäkinen Taisto Mäntynen Jukka Mölsä Johannes Nieminen Mari Niemi-Saari Jaakko Niinistö Lasse Norres Carita Orlando Anitta Orpana Jari Porthén Seija Puha Tiina-Maaria Päivinen Sakari Rokkanen Jari Sainio Ulla Sajaniemi Mia Salminvuo Juha Simonen Ranbir Sodhi Kaarina Suonperä Juha Tenhunen Markku Weckman Raija Virta

* * *

Avainsanat: Avoimuus, läpinäkyvyys, korruptio, hyvä hallintotapa, kaupungin yhtiöt, liikelaitokset, julkisuuslaki, osakeyhtiölaki, moderni liikkeenjohto, kuntatalous, kytkökset, holtiton rahankäyttö, verorahat, veronmaksajien rahat, vastuullisuus.

<- Takaisin aloitelistaan