3.6.2009

Saako meppiä rangaista kavalluksesta? Mepeissä on suuria eroja.

Korholan mielestä europarlamentaarikkoa ei saa rangaista EU-rahan kavalluksesta, ja Itälä kannatti tasa-arvon laajentamista palveluihin Vatasen vastustaessa...
Satu Hassi on kerännyt sivuilleen suomalaisten meppien äänestystulokset. Tällaista palvelua haluaisin lukea lehdistäkin. On vaikea valita ihmistä tai puoluetta, jos ei tiedä miten ehdokas on oikeasti käyttäytynyt.

Muutamia otteita:

 • Saako meppiä rankaista EU-varojen väärinkäytöstä? Sanktioista, jotka voisivat koskea meppejä, joiden on todettu käyttäneen EU-varoja väärin. Väärinkäytöksistä ei rankaista, eikä rahoja yleensä pystytä perimään takaisin, eikä mepin nimeä edes julkaista.  Ehdotus rankaisuista kuitenkin hylättiin tuolloin äänin 266-340, 28 tyhjää.
PUOLESTA: Seppänen, Lax, Hassi, Takkula, Jäätteenmäki
VASTAAN: Myller, Paasilinna, Lehtinen, Korhola, Itälä
POISSA: Pohjamo, Siitonen, Pietikäinen
 • Direktiivin 86/378 muuttaminen sellaiseksi, joka ei sallisi enää sukupuoleen perustuvia velvoitteita tai etuuksia työhön perustuvissa sosiaaliturvajärjestelmissä.
PUOLESTA: Seppänen, Hassi, Itälä
VASTAAN: Jäätteenmäki, Lax, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Kauppi, Korhola, Vatanen, Stubb
 • Syrjintäkiellon laajentaminen palveluihin. (Syrjintädirektiivin syrjintäkielto koskee vain työelämää)
PUOLESTA: Lax, Pohjamo, Seppänen, Itälä, Pietikäinen, Siitonen, Hassi, Paasilinna
VASTAAN: Korhola, Vatanen, Takkula ja Virrankoski.
POISSA: Myller, Jäätteenmäki
Hyväksyttiin äänin 364 puolesta, 227 vastaan, 0 tyhjää, 60 pois. (Ensimmäisen käsittelyn loppuäänestys 2.4.2009)
 • Telekom-paketti, eli tarvitaanko oikeuden lupa ennen kuin perusoikeuksia rikotaan. Koskee mm. nettiyhteyden sulkemista.
PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Virrankoski, Seppänen, Pietikäinen, Paasilinna, Myller, Hassi
VASTAAN: Vatanen
TYHJÄÄ: Korhola, Siitonen
POISSA: Lehtinen, Itälä
 • Kansalle tietoa EU päätöksenteosta. Pääsy virallisiin dokumentteihin helpottuisi. Yleisölle avataan sivusto, jolta voi helposti löytää Euroopan parlamentin äänestystuloksia sekä tarkistaa meppien ilmoitukset taloudellisista sidoksista. Mietintö hyväksyttiin 355 puolesta, 195 vastaan ja 18 tyhjää.
PUOLESTA: Seppänen, Takkula, Myller, Paasilinna, Lehtinen, Pohjamo, Siitonen, Pietikäinen
VASTAAN: Korhola
POISSA: Hassi, Lax, Jäätteenmäki, Virrankoski, Itälä
(Hassi oli tuolloin Washingtonissa, mutta vihreä ryhmä äänesti mietinnön puolesta)
 • Päästökauppaesitys, joka ei enää sisältänyt teollisuudelle ikuisesti ilmaisia päästöoikeuksia (ympäristövaliokunnassa)
PUOLESTA: Hassi, Myller
VASTAAN: Korhola
LOPPUTULOS: Hyväksytty
 • Muutosehdotus IPPC-direktiivin käsittelyssä niin että teollisuuden monet alat (sementti- ja terästeollisuus, öljynjalostamot jne) vapautetaan päästörajoista.
PUOLESTA: Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Korhola, Siitonen, Vatanen.
VASTAAN: Hassi, Pietikäinen, Lax, Jäätteenmäki, Seppänen, demarit
 • Ja vielä tämän kevään äänestys: Saako mepit salata EU-rahojen käytön. Meppejä koskevissa säännöissä 11.3.2009 äänestettiin Nassauerin (konservatiivi, Saksa) muutosehdotuksesta 115, joka luokitteli mahdolliseksi salata meppien EU-varojen käytön. Nassauer ehdotti tietoja salattavaksi "meppien itsenäisyyden säilyttämiseksi".
PUOLESTA: Seppänen, Itälä, Korhola, Siitonen, Lehtinen, Paasilinna
VASTAAN: Lax, Hassi, Takkula, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Virrankoski, Pohjamo
POISSA: Myller
Lisätietoja ja lisää tietoja äänestystulokset (www.satuhassi.net)

Käykää äänestämässä. Osalla mepeistä on jopa omatunto, osa kuuntelee vain suurteollisuuden lobbareita, mutta osalla on jopa omat aivot. Ei ole yhdentekevää, kuka sinun asioistasi päättää.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
3.6.2009

Saako meppiä rangaista kavalluksesta? Mepeissä on suuria eroja.

Korholan mielestä europarlamentaarikkoa ei saa rangaista EU-rahan kavalluksesta, ja Itälä kannatti tasa-arvon laajentamista palveluihin Vatasen vastustaessa...
Satu Hassi on kerännyt sivuilleen suomalaisten meppien äänestystulokset. Tällaista palvelua haluaisin lukea lehdistäkin. On vaikea valita ihmistä tai puoluetta, jos ei tiedä miten ehdokas on oikeasti käyttäytynyt.

Muutamia otteita:

 • Saako meppiä rankaista EU-varojen väärinkäytöstä? Sanktioista, jotka voisivat koskea meppejä, joiden on todettu käyttäneen EU-varoja väärin. Väärinkäytöksistä ei rankaista, eikä rahoja yleensä pystytä perimään takaisin, eikä mepin nimeä edes julkaista.  Ehdotus rankaisuista kuitenkin hylättiin tuolloin äänin 266-340, 28 tyhjää.
PUOLESTA: Seppänen, Lax, Hassi, Takkula, Jäätteenmäki
VASTAAN: Myller, Paasilinna, Lehtinen, Korhola, Itälä
POISSA: Pohjamo, Siitonen, Pietikäinen
 • Direktiivin 86/378 muuttaminen sellaiseksi, joka ei sallisi enää sukupuoleen perustuvia velvoitteita tai etuuksia työhön perustuvissa sosiaaliturvajärjestelmissä.
PUOLESTA: Seppänen, Hassi, Itälä
VASTAAN: Jäätteenmäki, Lax, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Kauppi, Korhola, Vatanen, Stubb
 • Syrjintäkiellon laajentaminen palveluihin. (Syrjintädirektiivin syrjintäkielto koskee vain työelämää)
PUOLESTA: Lax, Pohjamo, Seppänen, Itälä, Pietikäinen, Siitonen, Hassi, Paasilinna
VASTAAN: Korhola, Vatanen, Takkula ja Virrankoski.
POISSA: Myller, Jäätteenmäki
Hyväksyttiin äänin 364 puolesta, 227 vastaan, 0 tyhjää, 60 pois. (Ensimmäisen käsittelyn loppuäänestys 2.4.2009)
 • Telekom-paketti, eli tarvitaanko oikeuden lupa ennen kuin perusoikeuksia rikotaan. Koskee mm. nettiyhteyden sulkemista.
PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Virrankoski, Seppänen, Pietikäinen, Paasilinna, Myller, Hassi
VASTAAN: Vatanen
TYHJÄÄ: Korhola, Siitonen
POISSA: Lehtinen, Itälä
 • Kansalle tietoa EU päätöksenteosta. Pääsy virallisiin dokumentteihin helpottuisi. Yleisölle avataan sivusto, jolta voi helposti löytää Euroopan parlamentin äänestystuloksia sekä tarkistaa meppien ilmoitukset taloudellisista sidoksista. Mietintö hyväksyttiin 355 puolesta, 195 vastaan ja 18 tyhjää.
PUOLESTA: Seppänen, Takkula, Myller, Paasilinna, Lehtinen, Pohjamo, Siitonen, Pietikäinen
VASTAAN: Korhola
POISSA: Hassi, Lax, Jäätteenmäki, Virrankoski, Itälä
(Hassi oli tuolloin Washingtonissa, mutta vihreä ryhmä äänesti mietinnön puolesta)
 • Päästökauppaesitys, joka ei enää sisältänyt teollisuudelle ikuisesti ilmaisia päästöoikeuksia (ympäristövaliokunnassa)
PUOLESTA: Hassi, Myller
VASTAAN: Korhola
LOPPUTULOS: Hyväksytty
 • Muutosehdotus IPPC-direktiivin käsittelyssä niin että teollisuuden monet alat (sementti- ja terästeollisuus, öljynjalostamot jne) vapautetaan päästörajoista.
PUOLESTA: Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Korhola, Siitonen, Vatanen.
VASTAAN: Hassi, Pietikäinen, Lax, Jäätteenmäki, Seppänen, demarit
 • Ja vielä tämän kevään äänestys: Saako mepit salata EU-rahojen käytön. Meppejä koskevissa säännöissä 11.3.2009 äänestettiin Nassauerin (konservatiivi, Saksa) muutosehdotuksesta 115, joka luokitteli mahdolliseksi salata meppien EU-varojen käytön. Nassauer ehdotti tietoja salattavaksi "meppien itsenäisyyden säilyttämiseksi".
PUOLESTA: Seppänen, Itälä, Korhola, Siitonen, Lehtinen, Paasilinna
VASTAAN: Lax, Hassi, Takkula, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Virrankoski, Pohjamo
POISSA: Myller
Lisätietoja ja lisää tietoja äänestystulokset (www.satuhassi.net)

Käykää äänestämässä. Osalla mepeistä on jopa omatunto, osa kuuntelee vain suurteollisuuden lobbareita, mutta osalla on jopa omat aivot. Ei ole yhdentekevää, kuka sinun asioistasi päättää.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.