11.5.2009

Peruspalvelut turvattava ensivuoden budjetissa

Valtuustopuhe / Sirpa Kauppinen (vihr) Valtuuston kokous ja lähetekeskustelu 11.5.2009

Joukkoliikenne

Muistutan joukkoliikenteen asemasta ilmastonmuutoksesta. Jos joukkoliikenteen osuus työmatkoista ei nouse, joudumme vastaavat päästösäästöt etsimään kalliimmilta alueilta. Siksi se että joukkoliikenteen osuus matkoista ei pääsee kasvamaan kun panostusta ei lisätä, lisää ennen pitkään kustannuksia.

Esimerkiksi pikalinja kehätielle Myyrmäen ja Tikkurilan välillä voisi saada suuren suosion ennen Marjaradan valmistumista.

Autoilun aiheuttaman pienhiukkasten määrä myös luo sosiaali- ja terveystoimen budjettiin menoja. EU:n arvion mukaan 1-2,9 miljardin euron vuosikustannukset terveysmenoihin ovat koko Suomelta, mutta painottuvat pääkaupunkiseudulle.

Joukkoliikenteellä saamme myös ehkäistyä kalliita investointeja lisäkaistoihin ja teiden kulumista. Yksi bussi vie vaikkapa kehätietä sata metriä. Sama määrä ihmisiä yksityisautoissa (keskimäärin 1,2 matkustajaa) vie lähes kilometrin. Joukkoliikenteen merkitys tieinvestointeihin ja ruuhkautumisen hallintaan on äärimmäisen merkittävä. On paljon kalliimpaa rakentaa lisäkaistaa ruuhkautumisen pahentuessa kuin lisätä joukkoliikennettä ja ehkäistä ruuhkia ja terveyshaittoja.

Ympäristösäästöt

Säästöjä saadaan ympäristösäästöillä. Ne on perattava ammattimaisesti läpi. Jos yritykset saavat miljoonasäästöjä ympäristölaskentajärjestelmällä, joka on ammattimainen, miksi Vantaa ei saisi? Ammattimainen laskentajärjestelmä tuo esiin asioita, joita ei muuten huomata.

Voimme ehkä verrata myös vantaan omia ponnisteluita ja greenofficea ovatko yhtä tehokkaita löytämään kustannussäästöjä, jos greenofficea kokeillaan jossain organisaation osassa. Mutta ammattimainen ympäristölaskentajärjestelmä tuo yrityksille suurimmat säästät, enkä usko että Vantaa on poikkeus.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevän työn merkitys säästöjen antajana on yhä pienessä asemassa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla ennaltaehkäisy vaikuttaa suoraan lakisääteisten, usein varsin kalliiden palveluiden määrään. Nyt tulisi keksiä positiivisia keinoja millä saamme lakisääteisten palvelujen tarpeen pienemmäksi.

Vanhustenpalveluissa kotona tukemista tulisi lisätä. Vanhustenhuollosta ei saa myöskään leikata, sillä inhimillinen vanhuus on vihreille tärkeä.

Kilpailuttaminen ja osto-osaaminen

Kilpailuttamisessa osto-osaaminen on merkittävää säästöjen kannalta. Kilpailutuksessa on kiinnitettävä huomiota laatuun. Aika tuoreen tutkimukseen mukaan kilpailuttaminen ei useinkaan tuo säästöjä kuin hyvin lyhyellä aikavälillä, ja kustannukset nousevat vuosien lisääntyessä. Meidän tulee opiskella, miten vältämme Vantaalla tällaiset kustannuksia lisäävät kilpailutukset.

Marjavantaa

Marjavantaan on kaupungin imagon kannalta onnistumisen tai epäonnistumisen paikka. Siksi puolivillaiset näennäisesti ekologiset ratkaisut eivät alueelle sovi. Infra tulee suunnitella perinteisestä poikkeavalla tavalla, kun rakennetaan nollaenergiataloja, mitkä tulevatkin EU:n vaatimaksi standarsiksi noin 10 vuoden päästä. Emmehän halua olla kehityksestä jäljessä.

Alibudjetointi ja veronkorotus

 Viimevuonna alibudjetoitiin tietoisesti. Ei lasten hoitopaikan tarve tai yli 75-vuotiaiden vanhusten määrä ole aivan yllätys, eivätkä ihmiset muutu terveiksi pelkällä hyvällä uskolla. Budjetoinnin pitäisi olla rehellistä, eikä menoja, jotka toteutuvat varmasti, saa kannata tuupata näennäisesti piiloon.

Jos peruspalveluita aletaan ajaa alas, vihreät ovat valmiita veronkorotukseen. Mutta vasta sitten, kun turhat kustannukset ovat karsittu. Veronkorotuksiin ei olla rientämässä helpolla.

Ja mikäli veronkorotukseen on pakko mennä peruspalvelujen turvaamiseksi, tulisi se tehdä silloin, kun siitä saadaan täysi hyöty taloudelle. Liian myöhään tehty korotus ei ole tehokas niin tehokas talouden parantaja kuin oikeaan aikaan kohdennettu

Henkilöstölle kaikki tuki

Uskon Vantaan henkilöstöön, sillä me voimme hoitaa monet palvelut tehokkaasti. Henkilöstön on saatava kaikki tuki tähän työhön.

Linjoja

 • Mielenterveyspalvelut turvattava
 • Vanhustenhoito inhimilliselle tasolle
 • Kestävä talouskehitys tarkoittaa sitä, että velkaa ei kasvateta hillittömästi.
 • Ennaltaehkäisy on painopiste, jolla saadaan säästöjä lakisääteisiin palveluihin
 • Taantumassa on resursoitava työttömyyden torjuntaan
 • Säästöjä löydetään myös ympäristösäästöillä
 • Peruspalvelut tuvataan tarvittaessa veronkorotuksella, mutta ennen siihen menoa tulee löytää säästöjä muualta.
 • Luokkakokoja ei kasvateta.
 • Varhaiskasvatuspalvelujen taso säilytetään.

Lisätietoja: Sirpa Kauppinen p. 040 540 4691

 

Toin useita ajatuksia vihreiden strategiaan, mm. seutulipun hinnan alentaminen, elinkeinopolitiikan tukeminen kasvaville aloille (kulttuuri ja ympäristö) jne.
* * *

Sosiaalidemokraatit puhuivat myös säästämisestä sähkänsäästöllä ja lajittelemalla jätteet. Ryhmäpuheenseen mahtui myös Sipoon korven suojelu. Puheessa muistettiin että Vantaa on nopeasti kasvava seutu. Kokoomuksen Häkkinen sen sijaan piti vain hyvin lyhyen puheen.

Vihreiden puheessa Sirpa Pajunen puhui ilmastonmuutoksesta. Laadukas palvelu mieluummin hieman harvemmassa verkossa mieluummin kuin vaillinainen palvelu tai ei palvelua ollenkaan. Henkilöstön kannustaminen on tärkeää. Tuottavuusohjelmat vaativat henkilöstön vahvaa sitoutumista. Skeleät kriteerit seurantoineen ostopalveluissa ovat tärkeitä. Vihreät ovat valmiita veroprosentin nostoon eritisesti ennaltaehkäisevän työn turvaamiseksi.

Ihmiset katsovat vielä toistensa perään, se suojele lapsia.  Ennaltaehkäysiä ovat alueellinen segrekaatio, neuvoloissa tukeminen, kotona tukeminen, kouluissa huomaaminen, koulukerhotoiminta ym harratetoiminta jne. Presidenttikin totesi: Emme saa toistaa samoja virheitä kuin viime lamassa. Vihreiden puhe kokonaisuudessaan vihreiden sivuilla.
Kapitalismi on syössyt maailman lamaan, aloitti vasemmistoliiton Kati Tyystjärvi. Valtuuston suurin puolue on hampaaton talouskriisin edessä. Häkkinen ei pystynyt lupauksillaan täyttämään edes viittä minuuttia.

Katin mielestä Heva-selvittely-pyörittely on tässä taloudellisesti huonoon hetkeen tullut. Nyt tarvittaisiin yhteistä visiota, mitä se rikkoo.

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen onnistuu pääosin kunnan omalla työllä. Valinnavapauden nimissä ulkoistetaan kunnan oma työ. Kuntien oma tö on taloudellisuuden, saavutettavuuden, jatkuvuuden ja laadun paras tae.

Vasemistoliitto on valmis veronkorotukseen eli kuoppakorotukseen. Veronkorotus on investointi laman haittojen estäminen tuleville vuosille. On vaikea sitoutua strategiaan jos sitä ei riittävästi resurssoida. Painopisteitä ovat hallittu kaupunkikasvu, yhteisöllisyys ja henkilöstön hyvinvointia.
* * *

Maahanmuuttajien kielikoulutus ensiarvoista

Valtuusto käsitteli kokouksessa myös monikulttuurillisuusohjelmaa. Vantaan monikulttuurisuusohjelma on erinomainen. Erityistä kiitosta antaisin sille, että maahanmuuttajien kielikoulutukseen kiinnitetään huomiota. Kielten opetus on keino jolla parannetaan työllistymistä. ja mukaan pääsemistä koko miedän laumaan, yhteisöön nimeltä Vantaa.

Nyt se tulee vain toteuttaa. Tämä ohjelma, kuten itse asiassa erinomaiset tasa-arvolinjauksetkin, ovat papereita, jotka eivät saa jäädä papereiksi. Toivon saavani ensivuonna selvää tietoa siitä miten ohjelmien tavoitteet ovat toteutuneet.

Asiasta puhuivat myös mm. Kati Tyystjärvi.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.5.2009

Peruspalvelut turvattava ensivuoden budjetissa

Valtuustopuhe / Sirpa Kauppinen (vihr) Valtuuston kokous ja lähetekeskustelu 11.5.2009

Joukkoliikenne

Muistutan joukkoliikenteen asemasta ilmastonmuutoksesta. Jos joukkoliikenteen osuus työmatkoista ei nouse, joudumme vastaavat päästösäästöt etsimään kalliimmilta alueilta. Siksi se että joukkoliikenteen osuus matkoista ei pääsee kasvamaan kun panostusta ei lisätä, lisää ennen pitkään kustannuksia.

Esimerkiksi pikalinja kehätielle Myyrmäen ja Tikkurilan välillä voisi saada suuren suosion ennen Marjaradan valmistumista.

Autoilun aiheuttaman pienhiukkasten määrä myös luo sosiaali- ja terveystoimen budjettiin menoja. EU:n arvion mukaan 1-2,9 miljardin euron vuosikustannukset terveysmenoihin ovat koko Suomelta, mutta painottuvat pääkaupunkiseudulle.

Joukkoliikenteellä saamme myös ehkäistyä kalliita investointeja lisäkaistoihin ja teiden kulumista. Yksi bussi vie vaikkapa kehätietä sata metriä. Sama määrä ihmisiä yksityisautoissa (keskimäärin 1,2 matkustajaa) vie lähes kilometrin. Joukkoliikenteen merkitys tieinvestointeihin ja ruuhkautumisen hallintaan on äärimmäisen merkittävä. On paljon kalliimpaa rakentaa lisäkaistaa ruuhkautumisen pahentuessa kuin lisätä joukkoliikennettä ja ehkäistä ruuhkia ja terveyshaittoja.

Ympäristösäästöt

Säästöjä saadaan ympäristösäästöillä. Ne on perattava ammattimaisesti läpi. Jos yritykset saavat miljoonasäästöjä ympäristölaskentajärjestelmällä, joka on ammattimainen, miksi Vantaa ei saisi? Ammattimainen laskentajärjestelmä tuo esiin asioita, joita ei muuten huomata.

Voimme ehkä verrata myös vantaan omia ponnisteluita ja greenofficea ovatko yhtä tehokkaita löytämään kustannussäästöjä, jos greenofficea kokeillaan jossain organisaation osassa. Mutta ammattimainen ympäristölaskentajärjestelmä tuo yrityksille suurimmat säästät, enkä usko että Vantaa on poikkeus.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevän työn merkitys säästöjen antajana on yhä pienessä asemassa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla ennaltaehkäisy vaikuttaa suoraan lakisääteisten, usein varsin kalliiden palveluiden määrään. Nyt tulisi keksiä positiivisia keinoja millä saamme lakisääteisten palvelujen tarpeen pienemmäksi.

Vanhustenpalveluissa kotona tukemista tulisi lisätä. Vanhustenhuollosta ei saa myöskään leikata, sillä inhimillinen vanhuus on vihreille tärkeä.

Kilpailuttaminen ja osto-osaaminen

Kilpailuttamisessa osto-osaaminen on merkittävää säästöjen kannalta. Kilpailutuksessa on kiinnitettävä huomiota laatuun. Aika tuoreen tutkimukseen mukaan kilpailuttaminen ei useinkaan tuo säästöjä kuin hyvin lyhyellä aikavälillä, ja kustannukset nousevat vuosien lisääntyessä. Meidän tulee opiskella, miten vältämme Vantaalla tällaiset kustannuksia lisäävät kilpailutukset.

Marjavantaa

Marjavantaan on kaupungin imagon kannalta onnistumisen tai epäonnistumisen paikka. Siksi puolivillaiset näennäisesti ekologiset ratkaisut eivät alueelle sovi. Infra tulee suunnitella perinteisestä poikkeavalla tavalla, kun rakennetaan nollaenergiataloja, mitkä tulevatkin EU:n vaatimaksi standarsiksi noin 10 vuoden päästä. Emmehän halua olla kehityksestä jäljessä.

Alibudjetointi ja veronkorotus

 Viimevuonna alibudjetoitiin tietoisesti. Ei lasten hoitopaikan tarve tai yli 75-vuotiaiden vanhusten määrä ole aivan yllätys, eivätkä ihmiset muutu terveiksi pelkällä hyvällä uskolla. Budjetoinnin pitäisi olla rehellistä, eikä menoja, jotka toteutuvat varmasti, saa kannata tuupata näennäisesti piiloon.

Jos peruspalveluita aletaan ajaa alas, vihreät ovat valmiita veronkorotukseen. Mutta vasta sitten, kun turhat kustannukset ovat karsittu. Veronkorotuksiin ei olla rientämässä helpolla.

Ja mikäli veronkorotukseen on pakko mennä peruspalvelujen turvaamiseksi, tulisi se tehdä silloin, kun siitä saadaan täysi hyöty taloudelle. Liian myöhään tehty korotus ei ole tehokas niin tehokas talouden parantaja kuin oikeaan aikaan kohdennettu

Henkilöstölle kaikki tuki

Uskon Vantaan henkilöstöön, sillä me voimme hoitaa monet palvelut tehokkaasti. Henkilöstön on saatava kaikki tuki tähän työhön.

Linjoja

 • Mielenterveyspalvelut turvattava
 • Vanhustenhoito inhimilliselle tasolle
 • Kestävä talouskehitys tarkoittaa sitä, että velkaa ei kasvateta hillittömästi.
 • Ennaltaehkäisy on painopiste, jolla saadaan säästöjä lakisääteisiin palveluihin
 • Taantumassa on resursoitava työttömyyden torjuntaan
 • Säästöjä löydetään myös ympäristösäästöillä
 • Peruspalvelut tuvataan tarvittaessa veronkorotuksella, mutta ennen siihen menoa tulee löytää säästöjä muualta.
 • Luokkakokoja ei kasvateta.
 • Varhaiskasvatuspalvelujen taso säilytetään.

Lisätietoja: Sirpa Kauppinen p. 040 540 4691

 

Toin useita ajatuksia vihreiden strategiaan, mm. seutulipun hinnan alentaminen, elinkeinopolitiikan tukeminen kasvaville aloille (kulttuuri ja ympäristö) jne.
* * *

Sosiaalidemokraatit puhuivat myös säästämisestä sähkänsäästöllä ja lajittelemalla jätteet. Ryhmäpuheenseen mahtui myös Sipoon korven suojelu. Puheessa muistettiin että Vantaa on nopeasti kasvava seutu. Kokoomuksen Häkkinen sen sijaan piti vain hyvin lyhyen puheen.

Vihreiden puheessa Sirpa Pajunen puhui ilmastonmuutoksesta. Laadukas palvelu mieluummin hieman harvemmassa verkossa mieluummin kuin vaillinainen palvelu tai ei palvelua ollenkaan. Henkilöstön kannustaminen on tärkeää. Tuottavuusohjelmat vaativat henkilöstön vahvaa sitoutumista. Skeleät kriteerit seurantoineen ostopalveluissa ovat tärkeitä. Vihreät ovat valmiita veroprosentin nostoon eritisesti ennaltaehkäisevän työn turvaamiseksi.

Ihmiset katsovat vielä toistensa perään, se suojele lapsia.  Ennaltaehkäysiä ovat alueellinen segrekaatio, neuvoloissa tukeminen, kotona tukeminen, kouluissa huomaaminen, koulukerhotoiminta ym harratetoiminta jne. Presidenttikin totesi: Emme saa toistaa samoja virheitä kuin viime lamassa. Vihreiden puhe kokonaisuudessaan vihreiden sivuilla.
Kapitalismi on syössyt maailman lamaan, aloitti vasemmistoliiton Kati Tyystjärvi. Valtuuston suurin puolue on hampaaton talouskriisin edessä. Häkkinen ei pystynyt lupauksillaan täyttämään edes viittä minuuttia.

Katin mielestä Heva-selvittely-pyörittely on tässä taloudellisesti huonoon hetkeen tullut. Nyt tarvittaisiin yhteistä visiota, mitä se rikkoo.

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen onnistuu pääosin kunnan omalla työllä. Valinnavapauden nimissä ulkoistetaan kunnan oma työ. Kuntien oma tö on taloudellisuuden, saavutettavuuden, jatkuvuuden ja laadun paras tae.

Vasemistoliitto on valmis veronkorotukseen eli kuoppakorotukseen. Veronkorotus on investointi laman haittojen estäminen tuleville vuosille. On vaikea sitoutua strategiaan jos sitä ei riittävästi resurssoida. Painopisteitä ovat hallittu kaupunkikasvu, yhteisöllisyys ja henkilöstön hyvinvointia.
* * *

Maahanmuuttajien kielikoulutus ensiarvoista

Valtuusto käsitteli kokouksessa myös monikulttuurillisuusohjelmaa. Vantaan monikulttuurisuusohjelma on erinomainen. Erityistä kiitosta antaisin sille, että maahanmuuttajien kielikoulutukseen kiinnitetään huomiota. Kielten opetus on keino jolla parannetaan työllistymistä. ja mukaan pääsemistä koko miedän laumaan, yhteisöön nimeltä Vantaa.

Nyt se tulee vain toteuttaa. Tämä ohjelma, kuten itse asiassa erinomaiset tasa-arvolinjauksetkin, ovat papereita, jotka eivät saa jäädä papereiksi. Toivon saavani ensivuonna selvää tietoa siitä miten ohjelmien tavoitteet ovat toteutuneet.

Asiasta puhuivat myös mm. Kati Tyystjärvi.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.