19.11.2008

Taloussunnitelma: ryhmäkoot, vantaalisä, vanhusten hoito, veroprosentti ja ennaltaehkäisy

Valtuustopuheeni:

Talousarvio huonontaa lasten, vanhusten ja sairaiden asemaa.

Tämä talousarvio ei luo säästöjä.

Osa säästöehdotuksista eivät ole säästöjä koko kaupungin kassaan, vaikka laskennallisesti näkyvätkin eri toimialoilla pienennyksinä.

Esimerkiksi lukiopaikoista saadaan valtion rahoitusta enemmän kuin kuluja on. Siksi lukiopaikkojen vähentäminen maksaisi enemmän kaupungille.

Sivistystoimen säästöehdotukset ovat kestämättömiä: luokkakokoja ei voi kasvattaa. Yhä useamman opetus häiriintyy, ja aiheuttaa oppimisvaikeuksia ja syrjäytymistä. Se olisi todella kallista.

Vanhusten kotipalvelutoiminta ennaltaehkäisisi laitoshoitoon joutumista, ja toisi säästöjä. Nyt se puuttuu. Sama koskee lapsiperheiden kotipalvelua.

Vanhusten laitospalvelut ovat niin aliresursoitu, ja tarvitsevat inhimillisyyden vuoksi lisää hoitajia.

Mielenkiintoista on myös se että talousarvioin tilastoista katosi reilu 300 lasta jotka reaalisesti ovat olemassa. Väärien lukujen käyttäminen ei tuo todellista säästöä. Kaikki lapset ovat hoidettava.

Tulen esittämään vihreiden esitysenä talousarvioon yhteensä 500 000 euroa

 • 5 hoitajaa kouluterveydenhoitoon,
 • psykiatriaan erikoistuneita hoitajia 2 avohuollon toimipisteisiin esim. perheneuvoloihin/ kouluterveydenhuoltoon,
 • 3 perhetyöntekijää päihde- ja lastensuojeluperheisiin
Esitän myöskin koulutoimelle yhteensä 930 000 euroa.
 • + 400 000 e ryhmäkokojen pysymiseen kohtuullisena. Tämä budjetti nostaisi ryhmäkokoja, ja oppimisen häiriintyminen ja syrjäytyminen maksaisi enemmän kuin tämä niin sanottu säästö.
 • Koulupsykologi ja 2 oppilaanohjaajaa perusopetukseen. Nämä ennaltaehkäisevät ongelmia ja syrjäytymistä, tukevat lasten pääsyä oikealle uralle.
 • + 300 000 koulunkäyntiavustajiin.
Sen lisäksi kannatan lämpimästi mm. lisäresursseja vanhustenhuoltoon. Leena Korhonen tekee esityksen.

Todellista säästöä eivät tuo jonot ja hoitoon pääsyn pitkittäminen, vaan se että ihmiset ja ongelmat hoidetaan niin ajoissa että ongelmat eivät ehdi pahentua ja tulla kalliimmaksi hoitaa. Ennaltaehkäisy on halpaa verrattuna sen lakkauttamiseen.

- Sirpa Kauppinen -
http://www.sirunsivut.fi, p. 040 540 4691

*    *    *
Taloussuunnitelman tiimoilta tärkeimpiä äänestyksiä:

Vantaalisä

Vantaalisässä ongelma on poukkoileva politiikka. Perheiden suunnittelu työnhaun, päivähoitopaikan haun ynnä muun kanssa on vaikeaa, jos kotihoidontuen vantaalisä on vaarassa laskea vuorovuosin. Valtio katsoi tarpeelliseksi korottaa kotihoidontukea. Vantaalisää päätettiin niistää saman verran.
Äänestys: Vantaalisän laskeminen (jaa) punaisella, ja Vantaalisän pitäminen ennallaan (ei) vihreällä. Ei ole uutinen, että kokoomus ja demarit eivät kannattaneet kotihoidontuen vantaalisän säilyttämistä.

Vatuuston äänestys 17.11.2008 Vantaalisän säilyttäminen ennallaan vastaan vantaalisän pienentäminen valtion kotihoidontuen korotuksen verran

Perheiden tukipalvelut

Ennaltaehkäisevä tukitoiminta tulee halvemmaksi, ennenkuin ongelmat kärjistävät.
Vihreät esittivät lisättäväksi 5 kouluterveydenhoitajaa, 2 psykiatriaan erikoistunutta hoitajaa avohuollon tarpeisiin, ja 3 perjetyöntekijää päihde- ja lastensuojeluperheisiin. Kauppisen (=vihreiden) lisäysesitys esitys (ei) punaisella, kaupunginhallituksen pohja (jaa) vihreällä.

Perhepalvelujen ennaltaehkäisy

Koulujen ryhmäkoot ym.

Kauppisen lisäysesitys (=vihreiden esitys) (ei, punaisella) joka estäisi koulujen ryhmäkokojen kasvamisen, lisäisi koulupsykologeja ja koulunkäyntiavustajia. Vaaleissa monet ehdokkaat kaikissa puolueissa kertoivat puolustavansa järkeviä ryhmäkokoja, mutta Kokoomuksen ja demarien linja valtuustossa kasvattaa ryhmäkokoja.

Perusopetus: luokkakoot, koulupsykologi, koulunkäyntiavustajat

Vanhustenhoito

Vanhusten hoitotaso ei ole riittävä Myyrinkodissa eikä muissakaan laitoksissa. Leena Korhonen teki esityksen vanhustenhoidosta jotta saamme lisää hoitajia. Ei hoitajalisäystä: Jaa; Hoitajalisäys: Ei.

Vanhustelnhuoltoon lisää resursseja

Veroprosentti

Vihreät esittivät veroprosentin korottamista peruspalvelujen turvaamiseksi. Vihreät ja vasemmista halusivat turvata peruspalvelut.

Markku J. Jääskeläisen (sdp) mukaan kaikki menot ovat budjettikehyksessä, joten lisärahalle ei ole tarvetta. Lupasin tarjota Marku J. Jääskeläiselle tuopin mikäli emme ensivuonna ylitä budjettia.

Budjettiylitys tulee varmasti, sillä talousarviossa oli osa säästöistä vain näennäisiä, ja rahat muutenkin alimitoitettuja - budjetti ei ollut rehellisesti toimiva. Ylitys katetaan ensivuonna velkarahalla, jonka vuoksi korkoihin menee entistä enemmän kaupungin varoja. Veronkorotus olisi tullut maksamaan 5 euroa kuussa asukkaalle ja sillä olisi katettu 9 miljoonaa euroa kuluja, joista useimmat estävät suurempia kustannuksia.

Luottamusmiesten palkkiot

Edellisessä kirjoituksestani löytyy myös taloussuunnitelman äänestys luottamusmiespalkkioiden korotuksen osalta. Pelkästään valtuuston osalta 210 000 euron korotus meni taloussuunnitelmassa läpi.

Luottamusmiespalkkioiden korotusta vastustivat ääneen Sirpa Kauppinen ja Leena Korhonen: tämä taloudellinentilanne ei ole oikea hetki nostaa palkkioita, kun mm. vanhustenhuollosta nipistetään epäinhimillisen paljon. Pääosa demareista ja Kokoomus kokonaisuudessaan halusivat korottaa palkkioitaan.

Virallisesti korotetut luottamusmiespalkkiot nuijitaan vasta vähän ennen joulua, vaikka tarvittavat rahat päätettiin jo taloussuunnitelmassa.

Tarkastuslautakunta

Sisäinen tarkastus olisi tavinnut 1.9. alkean lisätyövoimaa. Jotta Lumon kaltaiset sotkut eivät toistuisi, kaupungin toimintaa on hyvä pitää riittävässä valvonnassa. Vantaan tarkastustoiminta hoidetaan huomattavasti pienemmin resursein kuin vastaava toiminta muualla. Riittämätön tarkastus voi johtaa leväperäiseen toimintaan.

Vantaalisan aanestys 17.11.2008

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.11.2008

Taloussunnitelma: ryhmäkoot, vantaalisä, vanhusten hoito, veroprosentti ja ennaltaehkäisy

Valtuustopuheeni:

Talousarvio huonontaa lasten, vanhusten ja sairaiden asemaa.

Tämä talousarvio ei luo säästöjä.

Osa säästöehdotuksista eivät ole säästöjä koko kaupungin kassaan, vaikka laskennallisesti näkyvätkin eri toimialoilla pienennyksinä.

Esimerkiksi lukiopaikoista saadaan valtion rahoitusta enemmän kuin kuluja on. Siksi lukiopaikkojen vähentäminen maksaisi enemmän kaupungille.

Sivistystoimen säästöehdotukset ovat kestämättömiä: luokkakokoja ei voi kasvattaa. Yhä useamman opetus häiriintyy, ja aiheuttaa oppimisvaikeuksia ja syrjäytymistä. Se olisi todella kallista.

Vanhusten kotipalvelutoiminta ennaltaehkäisisi laitoshoitoon joutumista, ja toisi säästöjä. Nyt se puuttuu. Sama koskee lapsiperheiden kotipalvelua.

Vanhusten laitospalvelut ovat niin aliresursoitu, ja tarvitsevat inhimillisyyden vuoksi lisää hoitajia.

Mielenkiintoista on myös se että talousarvioin tilastoista katosi reilu 300 lasta jotka reaalisesti ovat olemassa. Väärien lukujen käyttäminen ei tuo todellista säästöä. Kaikki lapset ovat hoidettava.

Tulen esittämään vihreiden esitysenä talousarvioon yhteensä 500 000 euroa

 • 5 hoitajaa kouluterveydenhoitoon,
 • psykiatriaan erikoistuneita hoitajia 2 avohuollon toimipisteisiin esim. perheneuvoloihin/ kouluterveydenhuoltoon,
 • 3 perhetyöntekijää päihde- ja lastensuojeluperheisiin
Esitän myöskin koulutoimelle yhteensä 930 000 euroa.
 • + 400 000 e ryhmäkokojen pysymiseen kohtuullisena. Tämä budjetti nostaisi ryhmäkokoja, ja oppimisen häiriintyminen ja syrjäytyminen maksaisi enemmän kuin tämä niin sanottu säästö.
 • Koulupsykologi ja 2 oppilaanohjaajaa perusopetukseen. Nämä ennaltaehkäisevät ongelmia ja syrjäytymistä, tukevat lasten pääsyä oikealle uralle.
 • + 300 000 koulunkäyntiavustajiin.
Sen lisäksi kannatan lämpimästi mm. lisäresursseja vanhustenhuoltoon. Leena Korhonen tekee esityksen.

Todellista säästöä eivät tuo jonot ja hoitoon pääsyn pitkittäminen, vaan se että ihmiset ja ongelmat hoidetaan niin ajoissa että ongelmat eivät ehdi pahentua ja tulla kalliimmaksi hoitaa. Ennaltaehkäisy on halpaa verrattuna sen lakkauttamiseen.

- Sirpa Kauppinen -
http://www.sirunsivut.fi, p. 040 540 4691

*    *    *
Taloussuunnitelman tiimoilta tärkeimpiä äänestyksiä:

Vantaalisä

Vantaalisässä ongelma on poukkoileva politiikka. Perheiden suunnittelu työnhaun, päivähoitopaikan haun ynnä muun kanssa on vaikeaa, jos kotihoidontuen vantaalisä on vaarassa laskea vuorovuosin. Valtio katsoi tarpeelliseksi korottaa kotihoidontukea. Vantaalisää päätettiin niistää saman verran.
Äänestys: Vantaalisän laskeminen (jaa) punaisella, ja Vantaalisän pitäminen ennallaan (ei) vihreällä. Ei ole uutinen, että kokoomus ja demarit eivät kannattaneet kotihoidontuen vantaalisän säilyttämistä.

Vatuuston äänestys 17.11.2008 Vantaalisän säilyttäminen ennallaan vastaan vantaalisän pienentäminen valtion kotihoidontuen korotuksen verran

Perheiden tukipalvelut

Ennaltaehkäisevä tukitoiminta tulee halvemmaksi, ennenkuin ongelmat kärjistävät.
Vihreät esittivät lisättäväksi 5 kouluterveydenhoitajaa, 2 psykiatriaan erikoistunutta hoitajaa avohuollon tarpeisiin, ja 3 perjetyöntekijää päihde- ja lastensuojeluperheisiin. Kauppisen (=vihreiden) lisäysesitys esitys (ei) punaisella, kaupunginhallituksen pohja (jaa) vihreällä.

Perhepalvelujen ennaltaehkäisy

Koulujen ryhmäkoot ym.

Kauppisen lisäysesitys (=vihreiden esitys) (ei, punaisella) joka estäisi koulujen ryhmäkokojen kasvamisen, lisäisi koulupsykologeja ja koulunkäyntiavustajia. Vaaleissa monet ehdokkaat kaikissa puolueissa kertoivat puolustavansa järkeviä ryhmäkokoja, mutta Kokoomuksen ja demarien linja valtuustossa kasvattaa ryhmäkokoja.

Perusopetus: luokkakoot, koulupsykologi, koulunkäyntiavustajat

Vanhustenhoito

Vanhusten hoitotaso ei ole riittävä Myyrinkodissa eikä muissakaan laitoksissa. Leena Korhonen teki esityksen vanhustenhoidosta jotta saamme lisää hoitajia. Ei hoitajalisäystä: Jaa; Hoitajalisäys: Ei.

Vanhustelnhuoltoon lisää resursseja

Veroprosentti

Vihreät esittivät veroprosentin korottamista peruspalvelujen turvaamiseksi. Vihreät ja vasemmista halusivat turvata peruspalvelut.

Markku J. Jääskeläisen (sdp) mukaan kaikki menot ovat budjettikehyksessä, joten lisärahalle ei ole tarvetta. Lupasin tarjota Marku J. Jääskeläiselle tuopin mikäli emme ensivuonna ylitä budjettia.

Budjettiylitys tulee varmasti, sillä talousarviossa oli osa säästöistä vain näennäisiä, ja rahat muutenkin alimitoitettuja - budjetti ei ollut rehellisesti toimiva. Ylitys katetaan ensivuonna velkarahalla, jonka vuoksi korkoihin menee entistä enemmän kaupungin varoja. Veronkorotus olisi tullut maksamaan 5 euroa kuussa asukkaalle ja sillä olisi katettu 9 miljoonaa euroa kuluja, joista useimmat estävät suurempia kustannuksia.

Luottamusmiesten palkkiot

Edellisessä kirjoituksestani löytyy myös taloussuunnitelman äänestys luottamusmiespalkkioiden korotuksen osalta. Pelkästään valtuuston osalta 210 000 euron korotus meni taloussuunnitelmassa läpi.

Luottamusmiespalkkioiden korotusta vastustivat ääneen Sirpa Kauppinen ja Leena Korhonen: tämä taloudellinentilanne ei ole oikea hetki nostaa palkkioita, kun mm. vanhustenhuollosta nipistetään epäinhimillisen paljon. Pääosa demareista ja Kokoomus kokonaisuudessaan halusivat korottaa palkkioitaan.

Virallisesti korotetut luottamusmiespalkkiot nuijitaan vasta vähän ennen joulua, vaikka tarvittavat rahat päätettiin jo taloussuunnitelmassa.

Tarkastuslautakunta

Sisäinen tarkastus olisi tavinnut 1.9. alkean lisätyövoimaa. Jotta Lumon kaltaiset sotkut eivät toistuisi, kaupungin toimintaa on hyvä pitää riittävässä valvonnassa. Vantaan tarkastustoiminta hoidetaan huomattavasti pienemmin resursein kuin vastaava toiminta muualla. Riittämätön tarkastus voi johtaa leväperäiseen toimintaan.

Vantaalisan aanestys 17.11.2008

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.