17.8.2023

Maanantain valtuustossa osallistuvan budjetoinnin periaatteet, mutta torpattaan ilotulitteiden ammuntapaikat ja hallinnon avoimuuden lisääminen

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet

 • Osallistuva budjetointi laajenee ja rahanjakoon luodaan kriteerit.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vantaalla on toteutettu alueellisia osallistuvan budjetoinnin toteutuksia vuosina 2019–2022. Vuonna 2023 Vantaan osallistuva budjetointi laajenee kaupunkitasoiseksi valtuustokauden sitovien tavoitteiden mukaisesti. Jatkossa Vantaan osallistuva budjetointi toteutetaan kaupunginlaajuisena kaksi kertaa valtuustokaudessa.

Osallistuvan budjetoinnin ideoita voi jättää kuka tahansa yksin tai yhdessä. Myös yhdistykset ja yhteisöt voivat jättää ideoita. Ideoita saa jättää yhden tai useamman.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden kriteerit:

 • Idea voi liittyä mihin tahansa kaupungin toteuttamaan toimintaan. Idealla voi ehdottaa kokonaan uutta toimintaa.
 • Idean tulee kohdistua kaupungin hallinnoimaan kohteeseen sisällä tai ulkona. Ideaan liittyvien mahdollisten ylläpitokustannusten tulee olla kohtuullisia. 
 • Idean tulee liittyä lähialueen kehittämiseen. Sen toivotaan lisäävän viihtyisyyttä, hyvinvointia, elämäniloa tai yhteisöllisyyttä alueella. Idea voi olla toimintaa tai pieni muutos ympäristöön. 
 • Idean on oltava kaupungin toimivallan alainen, lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä. 
 • Idean on oltava toteutettavissa kahden kalenterivuoden aikana. 
 • Idean ei tule kohdistua normaaliin kunnossapitoon. 
 • Idean kustannukset ovat maksimissaan 100 000 € 

Avoimuuden lisääminen

 • Kaupunginhallitus torppasi avoimuuden lisäämisen. Avoimuuden lisääminen ei saisi olla kohtuuttoman työlästä, mutta jotkin ajatuksista olisivat mielestäni toteutuskelpoisia.

Esimerkkejä läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisäämiseksi: 1. Tiedotetaan menneiden ja tulevien investointien suunnitelluista ja toteutuneista kokonaiskustannuksista. Kustannuksissa tulee ottaa huomioon kuntayhtymien sekä kaupungin omistamien yritysten osuudet samalle hankkeelle. 2. Kaupungin eri toimialojen sekä kaupungin omistamien yhtiöiden toimintarakenne tulee olla selkeästi esiteltynä ja merkittävät kustannukset eriteltyinä, kuten palkat, investoinnit, kiinteät kulut, henkilöstömäärä jne. 3. Kaupungin ostamien ja myytyjen kiinteistöjen ja tonttien kauppatiedot on julkaistava riittävän usein. Erittelyssä tulee olla vähintään myyjän, ostajan, välittäjän, kauppahinnan ja kohteen tiedot. 4. Hallinnon kustannuksista olisi hyvä eritellä. esim. ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden palkkiot/palkat, matka- ja virkistyskustannukset sekä luontaisedut. 5. Tulevista kaavoitushankkeista ja kaavoituksesta johtuvasta tonttien sekä kiinteistöjen arvonnoususta tulee tehdä esittely. 6. Kaikki em. tiedot on julkaistava verkkopalvelussa helposti kuntalaisten saataville. Lisäksi kuntatalouden kirjanpidon tarkastelu on tehtävä kuntalaisille helpoksi ja kaupungin budjetista on julkaistava selkeät erittelyt verkkopalvelussa. Tähän palveluun on oltava näkyvä linkki kaupungin etusivulla. Toteuttamiseen voidaan ottaa mallia esim. Tutkibudjettia-verkkosivustosta. https://tutkibudjettia.fi/etusivu

Asiasta äänestettiin: sdp, kokoomus sekä vihreiden Valtanen eivät halunneet lisätä avoimuutta, ja perussuomalaiset halusivat. Norrena (vihr) äänesti tyhjää.  

Aloitteet ja kysymykset sähkön hinnasta

 • Vantaan energia ei myy sähköä itse, joten ei voi myydä sitä omakustannehintaan.

Venäjä pyrki sekoittamaan sähkömarkkinat ja vaikeuttamaan mm. länsimaita ja mm. ruaantuotantoa. Sähköpörssi-järesjtelmänä on häiriöherkkä, ja Venäjä pystyi tahallisesti rikkomaan markkinat.

Suomessa sähkön tukku- ja pörssihinta on laskenut joulukuun jälkeen reippaasti.

Oleellista on minimoida riippvuus fossiilisista energialähteistä ja pitää energiapaletti mahdollisimman monipuolisena. Paikallinen energiatuotanto kestää paremmin myös kybersodankäyntiä.

Vantaan Energian sähköntuotanto ei vastaa määrältään tai tuotantoprofiililtaan Vantaan alueen sähkön käyttöä. joten valtuustoaloitteessa ehdotettua mallia ei ole mahdollista toteuttaa.

Omistajapoliittisisissa linjauksissa todetaan että Oomi Oy toimii Vantaan Energia -konsernin tuottaman sähkön vähittäismyyjänä. Vantaan kaupunki ei voi ohjeistaa Vantaan Energiaa toteuttamaan aloitteessa esitettyä muutosta toiminnassa myöskään siksi, että edellä kuvatun mukaisesti Vantaan Energialla ei ole enää sähkön vähittäismyyntiasiakkaita eikä siksi käytössään myyntitoiminnassa tarvittavia IT-järjestelmiä tai henkilöstöä.

Lemmikit ja ilotulitus

 • Vantaa ei rajoita alueellisesti ilotulitteiden ampumista - ilmeisesti aika ei ole kypsä.

”Uuden vuoden paukut ja ilotulitukset saavat aikaan lemmikki- ja luonnoneläimille suurta pelkoa ja kärsimystä. Esitämme, että Vantaa selvittäisi mahdollisuutta rajoittaa ilotulitteiden ampumista joko kokonaan tai vain muutamaan paikkaan kaupungissa. Joka viidennessä vantaalaistaloudessa on koiria, monissa myös kissoja tai muita lemmikkejä. Kotieläinten lisäksi myös luonnonvaraiset eläimet pelästyvät ääni- ja valosaastetta. Joka vuodenvaihteessa lintuja kuolee paukkujen ja valoräjähdysten aiheuttamaan törmäilyyn, stressiin ja pelkoon. Rakettien äänenpaine voi olla jopa 110-170 desibeliä. Se voi aiheuttaa ihmisellekin kuulovamman kerrasta. Äkillistä ääntä säikähtänyt eläin alkaa usein pelätä muunkinlaisia ääniä, paukkuarkuus yleensä vain voimistuu ajan kuluessa. Vuodenvaihteessa 2022 ilotulitteet aiheuttivat Tukesin mukaan ihmisille 20 silmävammaa, joista osa vaati leikkaushoitoa. Tulipaloja raketit aiheuttivat yhteensä 79 kappaletta...

... Monet kaupungit ovat kuitenkin oma-aloitteisesti rajanneet tai kieltäneet ilotulitteiden käyttöä kaupungin alueella. Jotkut kaupungit (kuten Kokkola) ovat järjestäneet ilotulituksen sijaan ammattimaisen valonäytöksen taivaalle. Esitämme, että Vantaa tutkii mahdollisuutta rajoittaa ilotulitteiden ampumista joko kokonaan tai vain muutamaan paikkaan kaupungissa."

Aloitteessa esitetään että paukuttelu rajattaisiin sovittuihin paikkoihin. 

Viranhaltiajt eivät halua rajoittaa ilotulitteiden käyttöä:

"Ilotulitteiden käytön kieltoalueet vaihtelevat pelastusalueittain. Usein rajoitteita on asetettu esimerkiksi kulttuurihistoriallisten rakennusten läheisyydessä, keskusta-alueilla ja teollisuusalueilla. Vantaalla pelastusviranomainen on esimerkiksi kieltänyt ilotulitteiden käytön Kuninkaalassa Tikkurila Oyj:n maalitehtaan läheisyydessä. Sen lisäksi ilotulitteiden käyttö on kiellettyä lentokenttäalueella. Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollolla tai ympäristönsuojelulla ei ole toimivaltaa kieltää tai rajoittaa ilotulitusta. Vantaan kaupungin alueella aloitteen mukaisten ilotulitusrajoitusten määräämiseen toimivaltainen viranomainen on Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan aloite on kuitenkin eläinten ja ihmisten kannalta perusteltu ja kannatettava."

Videovalvontaverkosto

 • Kameravalvonnan laajentamisesta teetetään selvitys.

Aloitteessa ehdotetaan rikkollisuuden vähentämiseksii ja rikollisten kiinnisaattamiseksi korkean resoluution kattavaa videovalvontajärjestelmää Vantaalle.

"Vantaan kaupungin asentamia kameravalvontajärjestelmiä on noin 240 kiinteistössä mukaan lukien Vantaa-Kerava hyvinvointialueen käyttöön siirtyneet kiinteistöt. Samassa kiinteistössä voi olla useita rakennuksia. Kameravalvontajärjestelmien huollosta, korjauksista, ohjelmapäivityksistä ja pienehköistä laajennuksista vastaa Vantti Oy. Ylläpidossa avustaa puitesopimuskumppanit Kaupunkitasoinen kameravalvonnan vaikutusarvioinnin prosessi on käyty läpi loppuvuoden 2022 aikana. Vaikutusten arvioinnissa todettiin, että kameravalvonnassa tulisi pyrkiä siirtymään pilvipohjaisiin järjestelmiin paikallisen tallentamisen sijaan. Kameravalvonnan kameralistaus tulisi päivittää niin, että siinä olisi kaikki kamerakohteet ja jokaisesta kohteesta olisi tarkka kameroiden lukumäärä tiedossa. Todetaan, että kaupunki teettää selvityksen kameravalvonnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja valvontajärjestelmän laajentamisesta erityisesti kaupunkikeskustoihin ja asemaseuduille. Selvitystyö käynnistetään syksyllä 2023."

Muissa aloitteissa vaaditaan mm. lapsille koulukyytiä kummaltakin vanhemmalta (mikä erittäin kohtuullista lapsen sitä tarvitessa), sateenkaarinuorten hyvinvoiontia koulussa, Ara-tuotannon lisäämistä yms.

Esityslista 21.8.2023 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 21.08.2023 18:00 (J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Hallintosäännön muutos: 7 luku 3 ja 4 pykälät2 kpl
4Eron myöntäminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalalle ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Eron myöntäminen Erika Veltheimille kaupunginvaltuutetun tehtävästä-
6Eron myöntäminen Erika Veltheimille kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
7Eron myöntäminen Marjo Vackerille kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
8Eron myöntäminen Jussi Vähäkankaalle kaupunkitilalautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
9Eron myöntäminen Maija Linkolalle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
10Eron myöntäminen Reija Frimanille tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
11Eron myöntäminen Tuire Kaimiolle kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
12Eron myöntäminen Axel Orrströmille kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
13Eron myöntäminen Timo Lehtovirralle kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
14Eron myöntäminen Aleksi Manniselle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
15Eron myöntäminen Maija Rautavaaralle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
16Eron myöntäminen Maija Rautavaaralle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
17Eron myöntäminen Eve Rämölle kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
18Eron myöntäminen Eve Rämölle Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
ja täydennysvaalin toimittaminen
-
19Eron myöntäminen Soile Hämäläiselle keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
20Eron myöntäminen Päivi Endenille Tiedekeskussäätiön valtuuskunnan edustajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
21Eron myöntäminen Matti Lepistölle varavaltuutetun tehtävästä-
22Vantaan kaupunkitasoisen osallistuvan budjetoinnin periaatteet 2023–2025-
23Toimitilajohtaminen palveluyksikön ja katujen ja puistojen palvelualueen vuonna 2022 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet2 kpl
24Asemakaavan muutos 002461 ja tonttijaon muutos, 51 Pakkala ja 52 Veromies / Vantaan ratikka: Osuustie3 kpl
25Vastaus Tuukka Saimenin ja Pekka Virkamäen sekä 14 muun valtuutetun aloitteeseen sähköenergian myynnistä vantaalaisille asuinkiinteistöille omakustannushintaan1 kpl
26Vastaus Tuukka Saimenin ja Juha Suoniemen sekä 17 muun valtuutetun aloitteeseen kuntahallinnon läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisääminen1 kpl
27Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 21 muun valtuutetun aloitteeseen sähkön riittävyyden turvaamiseksi, sähkönkulutuksen vähentämiseksi ja sähkön hinnan kohtuullistamiseksi1 kpl
28Vastaus Heli Hakalan ja 43 muun valtuutetun aloitteeseen 9. luokkia opettavien opettajien palkanmaksusta oppilaiden työelämään tutustumisjakson (TET) ajalta1 kpl
29Vastaus Eve Rämön, Eva Tawasolin ja Maija Rautavaaran sekä 14 muun valtuutetun aloitteeseen vahvistetaan sateenkaarinuorten hyvinvointia kouluissa1 kpl
30Vastaus Vaula Norrenan ja Tuire Kaimion sekä 27 muun valtuutetun aloitteeseen ilotulitusten rajoittamiseksi eläinten ja ihmisten hyväksi1 kpl
31Vastaus Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen neurokirjon henkilöiden huomioimiseksi Vantaan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluissa1 kpl
32Vastaus Juha Suoniemen ja Janne Hartikaisen sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen kattavan ja korkearesoluutioisen videovalvontajärjestelmän rakentaminen Vantaan kaupunkikeskustoihin ja asemaseuduille1 kpl
33Vastaus Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 6 muun valtuutetun aloitteeseen: Vantaalle sosiaalisen asuntotuotannon ARA-kohteiden rakentamista lisäävä seurantaohjelma1 kpl
34Vastaus Eve Rämön ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen koulukuljetusten järjestämisestä molempien huoltajien osoitteista terveysperusteisesti1 kpl

 

***

Asiasanat: sänkön hinta, sähkömarkkinat, osallistuva budjetointi, budjetti, talous, koirat, ilotulitus..

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.8.2023

Maanantain valtuustossa osallistuvan budjetoinnin periaatteet, mutta torpattaan ilotulitteiden ammuntapaikat ja hallinnon avoimuuden lisääminen

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet

 • Osallistuva budjetointi laajenee ja rahanjakoon luodaan kriteerit.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vantaalla on toteutettu alueellisia osallistuvan budjetoinnin toteutuksia vuosina 2019–2022. Vuonna 2023 Vantaan osallistuva budjetointi laajenee kaupunkitasoiseksi valtuustokauden sitovien tavoitteiden mukaisesti. Jatkossa Vantaan osallistuva budjetointi toteutetaan kaupunginlaajuisena kaksi kertaa valtuustokaudessa.

Osallistuvan budjetoinnin ideoita voi jättää kuka tahansa yksin tai yhdessä. Myös yhdistykset ja yhteisöt voivat jättää ideoita. Ideoita saa jättää yhden tai useamman.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden kriteerit:

 • Idea voi liittyä mihin tahansa kaupungin toteuttamaan toimintaan. Idealla voi ehdottaa kokonaan uutta toimintaa.
 • Idean tulee kohdistua kaupungin hallinnoimaan kohteeseen sisällä tai ulkona. Ideaan liittyvien mahdollisten ylläpitokustannusten tulee olla kohtuullisia. 
 • Idean tulee liittyä lähialueen kehittämiseen. Sen toivotaan lisäävän viihtyisyyttä, hyvinvointia, elämäniloa tai yhteisöllisyyttä alueella. Idea voi olla toimintaa tai pieni muutos ympäristöön. 
 • Idean on oltava kaupungin toimivallan alainen, lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä. 
 • Idean on oltava toteutettavissa kahden kalenterivuoden aikana. 
 • Idean ei tule kohdistua normaaliin kunnossapitoon. 
 • Idean kustannukset ovat maksimissaan 100 000 € 

Avoimuuden lisääminen

 • Kaupunginhallitus torppasi avoimuuden lisäämisen. Avoimuuden lisääminen ei saisi olla kohtuuttoman työlästä, mutta jotkin ajatuksista olisivat mielestäni toteutuskelpoisia.

Esimerkkejä läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisäämiseksi: 1. Tiedotetaan menneiden ja tulevien investointien suunnitelluista ja toteutuneista kokonaiskustannuksista. Kustannuksissa tulee ottaa huomioon kuntayhtymien sekä kaupungin omistamien yritysten osuudet samalle hankkeelle. 2. Kaupungin eri toimialojen sekä kaupungin omistamien yhtiöiden toimintarakenne tulee olla selkeästi esiteltynä ja merkittävät kustannukset eriteltyinä, kuten palkat, investoinnit, kiinteät kulut, henkilöstömäärä jne. 3. Kaupungin ostamien ja myytyjen kiinteistöjen ja tonttien kauppatiedot on julkaistava riittävän usein. Erittelyssä tulee olla vähintään myyjän, ostajan, välittäjän, kauppahinnan ja kohteen tiedot. 4. Hallinnon kustannuksista olisi hyvä eritellä. esim. ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden palkkiot/palkat, matka- ja virkistyskustannukset sekä luontaisedut. 5. Tulevista kaavoitushankkeista ja kaavoituksesta johtuvasta tonttien sekä kiinteistöjen arvonnoususta tulee tehdä esittely. 6. Kaikki em. tiedot on julkaistava verkkopalvelussa helposti kuntalaisten saataville. Lisäksi kuntatalouden kirjanpidon tarkastelu on tehtävä kuntalaisille helpoksi ja kaupungin budjetista on julkaistava selkeät erittelyt verkkopalvelussa. Tähän palveluun on oltava näkyvä linkki kaupungin etusivulla. Toteuttamiseen voidaan ottaa mallia esim. Tutkibudjettia-verkkosivustosta. https://tutkibudjettia.fi/etusivu

Asiasta äänestettiin: sdp, kokoomus sekä vihreiden Valtanen eivät halunneet lisätä avoimuutta, ja perussuomalaiset halusivat. Norrena (vihr) äänesti tyhjää.  

Aloitteet ja kysymykset sähkön hinnasta

 • Vantaan energia ei myy sähköä itse, joten ei voi myydä sitä omakustannehintaan.

Venäjä pyrki sekoittamaan sähkömarkkinat ja vaikeuttamaan mm. länsimaita ja mm. ruaantuotantoa. Sähköpörssi-järesjtelmänä on häiriöherkkä, ja Venäjä pystyi tahallisesti rikkomaan markkinat.

Suomessa sähkön tukku- ja pörssihinta on laskenut joulukuun jälkeen reippaasti.

Oleellista on minimoida riippvuus fossiilisista energialähteistä ja pitää energiapaletti mahdollisimman monipuolisena. Paikallinen energiatuotanto kestää paremmin myös kybersodankäyntiä.

Vantaan Energian sähköntuotanto ei vastaa määrältään tai tuotantoprofiililtaan Vantaan alueen sähkön käyttöä. joten valtuustoaloitteessa ehdotettua mallia ei ole mahdollista toteuttaa.

Omistajapoliittisisissa linjauksissa todetaan että Oomi Oy toimii Vantaan Energia -konsernin tuottaman sähkön vähittäismyyjänä. Vantaan kaupunki ei voi ohjeistaa Vantaan Energiaa toteuttamaan aloitteessa esitettyä muutosta toiminnassa myöskään siksi, että edellä kuvatun mukaisesti Vantaan Energialla ei ole enää sähkön vähittäismyyntiasiakkaita eikä siksi käytössään myyntitoiminnassa tarvittavia IT-järjestelmiä tai henkilöstöä.

Lemmikit ja ilotulitus

 • Vantaa ei rajoita alueellisesti ilotulitteiden ampumista - ilmeisesti aika ei ole kypsä.

”Uuden vuoden paukut ja ilotulitukset saavat aikaan lemmikki- ja luonnoneläimille suurta pelkoa ja kärsimystä. Esitämme, että Vantaa selvittäisi mahdollisuutta rajoittaa ilotulitteiden ampumista joko kokonaan tai vain muutamaan paikkaan kaupungissa. Joka viidennessä vantaalaistaloudessa on koiria, monissa myös kissoja tai muita lemmikkejä. Kotieläinten lisäksi myös luonnonvaraiset eläimet pelästyvät ääni- ja valosaastetta. Joka vuodenvaihteessa lintuja kuolee paukkujen ja valoräjähdysten aiheuttamaan törmäilyyn, stressiin ja pelkoon. Rakettien äänenpaine voi olla jopa 110-170 desibeliä. Se voi aiheuttaa ihmisellekin kuulovamman kerrasta. Äkillistä ääntä säikähtänyt eläin alkaa usein pelätä muunkinlaisia ääniä, paukkuarkuus yleensä vain voimistuu ajan kuluessa. Vuodenvaihteessa 2022 ilotulitteet aiheuttivat Tukesin mukaan ihmisille 20 silmävammaa, joista osa vaati leikkaushoitoa. Tulipaloja raketit aiheuttivat yhteensä 79 kappaletta...

... Monet kaupungit ovat kuitenkin oma-aloitteisesti rajanneet tai kieltäneet ilotulitteiden käyttöä kaupungin alueella. Jotkut kaupungit (kuten Kokkola) ovat järjestäneet ilotulituksen sijaan ammattimaisen valonäytöksen taivaalle. Esitämme, että Vantaa tutkii mahdollisuutta rajoittaa ilotulitteiden ampumista joko kokonaan tai vain muutamaan paikkaan kaupungissa."

Aloitteessa esitetään että paukuttelu rajattaisiin sovittuihin paikkoihin. 

Viranhaltiajt eivät halua rajoittaa ilotulitteiden käyttöä:

"Ilotulitteiden käytön kieltoalueet vaihtelevat pelastusalueittain. Usein rajoitteita on asetettu esimerkiksi kulttuurihistoriallisten rakennusten läheisyydessä, keskusta-alueilla ja teollisuusalueilla. Vantaalla pelastusviranomainen on esimerkiksi kieltänyt ilotulitteiden käytön Kuninkaalassa Tikkurila Oyj:n maalitehtaan läheisyydessä. Sen lisäksi ilotulitteiden käyttö on kiellettyä lentokenttäalueella. Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollolla tai ympäristönsuojelulla ei ole toimivaltaa kieltää tai rajoittaa ilotulitusta. Vantaan kaupungin alueella aloitteen mukaisten ilotulitusrajoitusten määräämiseen toimivaltainen viranomainen on Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan aloite on kuitenkin eläinten ja ihmisten kannalta perusteltu ja kannatettava."

Videovalvontaverkosto

 • Kameravalvonnan laajentamisesta teetetään selvitys.

Aloitteessa ehdotetaan rikkollisuuden vähentämiseksii ja rikollisten kiinnisaattamiseksi korkean resoluution kattavaa videovalvontajärjestelmää Vantaalle.

"Vantaan kaupungin asentamia kameravalvontajärjestelmiä on noin 240 kiinteistössä mukaan lukien Vantaa-Kerava hyvinvointialueen käyttöön siirtyneet kiinteistöt. Samassa kiinteistössä voi olla useita rakennuksia. Kameravalvontajärjestelmien huollosta, korjauksista, ohjelmapäivityksistä ja pienehköistä laajennuksista vastaa Vantti Oy. Ylläpidossa avustaa puitesopimuskumppanit Kaupunkitasoinen kameravalvonnan vaikutusarvioinnin prosessi on käyty läpi loppuvuoden 2022 aikana. Vaikutusten arvioinnissa todettiin, että kameravalvonnassa tulisi pyrkiä siirtymään pilvipohjaisiin järjestelmiin paikallisen tallentamisen sijaan. Kameravalvonnan kameralistaus tulisi päivittää niin, että siinä olisi kaikki kamerakohteet ja jokaisesta kohteesta olisi tarkka kameroiden lukumäärä tiedossa. Todetaan, että kaupunki teettää selvityksen kameravalvonnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja valvontajärjestelmän laajentamisesta erityisesti kaupunkikeskustoihin ja asemaseuduille. Selvitystyö käynnistetään syksyllä 2023."

Muissa aloitteissa vaaditaan mm. lapsille koulukyytiä kummaltakin vanhemmalta (mikä erittäin kohtuullista lapsen sitä tarvitessa), sateenkaarinuorten hyvinvoiontia koulussa, Ara-tuotannon lisäämistä yms.

Esityslista 21.8.2023 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 21.08.2023 18:00 (J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Hallintosäännön muutos: 7 luku 3 ja 4 pykälät2 kpl
4Eron myöntäminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalalle ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Eron myöntäminen Erika Veltheimille kaupunginvaltuutetun tehtävästä-
6Eron myöntäminen Erika Veltheimille kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
7Eron myöntäminen Marjo Vackerille kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
8Eron myöntäminen Jussi Vähäkankaalle kaupunkitilalautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
9Eron myöntäminen Maija Linkolalle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
10Eron myöntäminen Reija Frimanille tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
11Eron myöntäminen Tuire Kaimiolle kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
12Eron myöntäminen Axel Orrströmille kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
13Eron myöntäminen Timo Lehtovirralle kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
14Eron myöntäminen Aleksi Manniselle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
15Eron myöntäminen Maija Rautavaaralle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
16Eron myöntäminen Maija Rautavaaralle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
17Eron myöntäminen Eve Rämölle kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
18Eron myöntäminen Eve Rämölle Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
ja täydennysvaalin toimittaminen
-
19Eron myöntäminen Soile Hämäläiselle keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
20Eron myöntäminen Päivi Endenille Tiedekeskussäätiön valtuuskunnan edustajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
21Eron myöntäminen Matti Lepistölle varavaltuutetun tehtävästä-
22Vantaan kaupunkitasoisen osallistuvan budjetoinnin periaatteet 2023–2025-
23Toimitilajohtaminen palveluyksikön ja katujen ja puistojen palvelualueen vuonna 2022 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet2 kpl
24Asemakaavan muutos 002461 ja tonttijaon muutos, 51 Pakkala ja 52 Veromies / Vantaan ratikka: Osuustie3 kpl
25Vastaus Tuukka Saimenin ja Pekka Virkamäen sekä 14 muun valtuutetun aloitteeseen sähköenergian myynnistä vantaalaisille asuinkiinteistöille omakustannushintaan1 kpl
26Vastaus Tuukka Saimenin ja Juha Suoniemen sekä 17 muun valtuutetun aloitteeseen kuntahallinnon läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisääminen1 kpl
27Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 21 muun valtuutetun aloitteeseen sähkön riittävyyden turvaamiseksi, sähkönkulutuksen vähentämiseksi ja sähkön hinnan kohtuullistamiseksi1 kpl
28Vastaus Heli Hakalan ja 43 muun valtuutetun aloitteeseen 9. luokkia opettavien opettajien palkanmaksusta oppilaiden työelämään tutustumisjakson (TET) ajalta1 kpl
29Vastaus Eve Rämön, Eva Tawasolin ja Maija Rautavaaran sekä 14 muun valtuutetun aloitteeseen vahvistetaan sateenkaarinuorten hyvinvointia kouluissa1 kpl
30Vastaus Vaula Norrenan ja Tuire Kaimion sekä 27 muun valtuutetun aloitteeseen ilotulitusten rajoittamiseksi eläinten ja ihmisten hyväksi1 kpl
31Vastaus Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen neurokirjon henkilöiden huomioimiseksi Vantaan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluissa1 kpl
32Vastaus Juha Suoniemen ja Janne Hartikaisen sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen kattavan ja korkearesoluutioisen videovalvontajärjestelmän rakentaminen Vantaan kaupunkikeskustoihin ja asemaseuduille1 kpl
33Vastaus Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 6 muun valtuutetun aloitteeseen: Vantaalle sosiaalisen asuntotuotannon ARA-kohteiden rakentamista lisäävä seurantaohjelma1 kpl
34Vastaus Eve Rämön ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen koulukuljetusten järjestämisestä molempien huoltajien osoitteista terveysperusteisesti1 kpl

 

***

Asiasanat: sänkön hinta, sähkömarkkinat, osallistuva budjetointi, budjetti, talous, koirat, ilotulitus..

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.