22.2.2023

Valtuustossa seksuaalinen häirintä kouluissa ja Linnaisten metsän luontokartoitus

Miksi kouluissa lisääntyy seksuaalinen häirintä, ja onko Linnaisten metsän luontokartoitus puutteelinen? Seksuaalinen häirintä on kasvanut reippaasti, ja silti valtuustoaloitteeseeni seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi tulee vastaus, jonka mukaan nykyiset toimet ovat riittäviä. Linnaisten metsän norosto kartoitetaan uudelleen kaava-alueella, mutta lepakkokartoitus on vuodelta 2008. Herää kysymys onko kartoitus ejnää ajankohtainen, ja mistä noroston vesi tulee?

Seksuaalinen häirintä kasvaa

Tein aloitteen seksuaalisen härinnän vähentämisestä esimerkiksi hyväksi koetulla ulkopuolisella asiantuntijalla pienissä ryhmissä. Yksittäisen tunnin hinta jollekin ikäluokalle ei paljoa maksa. Tästä on hyviä kokemuksia. On eri asia käsitellä omia rajoja pienryhmässä kuin oman opettajan kanssa 50-70 lapsen luokassa.

Siitä huolimatta, että seksuaalinen härintä kasvaa, mitään ei ole tarpeen tehdä. Asia ei siis ole viranhaltijoiden mielestä riittävään tärkeä.

 • Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä noin kolmasosa tytöistä kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää, vuoden 2021 kyselyssä noin puolet. Nousu on ollut voimakasta. 
 • Mielestäni koulujen pitäisi olla vapaita seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Nykyiset keinot eivät yksin riitä vähentämään seksuaalista häirintää, vaan se sen sijaan lisääntyy. 

Aloitteen allekirjoitti osa vihreästä ryhmästä, sekä yksittäisiä edustajia joka puolueesta RKP:tä ja VKK:ta lukuunottamatta. Lämmin kiitos kaikille jotka haluavat vähentää seksuaalista häirintää koulussa! 

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Marjo Vacker (nyt)
 3. Kai-Ari Lundell (ps)
 4. Matilda Stirkkinen (sdp)
 5. Vaula Norrena (vihr)
 6. Nina Nummela (nyt)
 7. Tiina Tuomela (kd)
 8. Minttu Sillanpää (vas)
 9. Suvi Karhu (ps)
 10. Reija Friman (vihr)
 11. Maija Rautavaara (vihr)
 12. Hussein al-Taee (sdp)
 13. Mikko Viilo (vihr)
 14. Paula Lehmuskallio (kok, opetuslautakunan pj)
 15. Ida Tamminen (sdp)
 16. Naima El Issaoui (sdp)

Linnaisten metsä

Valtuustoaloite Linnaisten metsän säilyttämiseksi sai osittain hyvän vastauksen. Viherkäytävälle pullistuva osuus rajataan vielä jo hyväksytystä kaavasta pois. Käytännössä koko Linnaisten metsän kaava vaatisi vielä luontoselvityksiä. Nyt luontoselvitykset rajautuvat vain ja ainoastaan punaisen viivan toiselle puolelle, ja osa kaavasta jäisi lainvoimaiseksi.

Luontokartoitus on kuitenkin kokonaisuus: Mistä esimerkiksi noron vedet tulevat? Lepakkokartoitus on vuodelta 2008, joten se ei voi olla ajantasainen. Lepakkohavaintoja on runsaasti. Nyt luontoselvityksen pitäisi olla asianmukainen. 

 • Linnaisten metsän luontokartoitus tulee tehdä kokonaisvaltaisesti ja huolellisuudella.
 • Mikäli asiassa on mahdollista ottaa aikalisä pöytäämällä se, se kannattaisio tehdä. Tämä vaatisi joko sdp:n tai kokoomuksen asian taakse vihreiden lisäksi.

Taustaa:

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava (nro 100400) hyväksyttiin vuonna 2018 kaupunginvaltuustossa. Sen jälkeen on ilmennyt ainakin seuraavia oleellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaavaan Linnaisten metsän osalta:

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassa. Vuonna 2021 hyväksytty yleiskaava painottaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupungin luonto- ja viheralueiden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille. Muutos näkyy myös vuonna 2022 hyväksytyssä resurssiviisauden tiekartan päivityksessä. Uusi luonnonsuojelulaki edellyttää puupeitteisyyden säilyttämistä ennallaan joten vanhan koskemattoman metsän kaataminen ei ehkä ole tämän mukainen ratkaisu.

Hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus on noussut aivan eri luokan asioiksi sitten vanhan yleiskaavan laatimisen. Myös joukkoliikenneyhteydet Linnaisista ovat huonontuneet.

Kuva: luonnon kannalta on tärkeää selvittää norojen kokonaisuus ja veden lähteet koko alueella, ei pelkästään punaisen viivan metsän puolella. Koska luontokartoitus on ollut puutteellinen, se kannattaa tehdä koko alue huomioiden. 

Syvä kiitos luonnon puolesta kaikille allekirjoittajille:

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Tuire Kaimio (vihr)
 4. Maija Rautavaara (vihr) 
 5. Vaula Norrena (vihr) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Eve Rämö (vihr)
 8. Hanna Valtanen (vihr) 
 9. Eva Tawasoli (vihr)
 10. Kai-Ari Lundell (ps)
 11. Juha Järä (ps)
 12. Niilo Kärki (ps)
 13. Juha Suoniemi (ps)
 14. Erika Veltheim (ps)
 15. Markku Weckman (ps)
 16. Janne Hartikainen (ps)
 17. Pirjo Luokkala (kesk)
 18. Marjo Vacker (nyt)
 19. Tiina Tuomela (kd)
 20. Suvi Karhu (ps)
 21. Eeva Tikkanen (kesk)
 22. Jouko Jääskeläinen (kd)
 23. Antero Eerola (vas)
 24. Mika Niikko (ps)

Ainontien kaavat

 Ainontie 5 varastorakennusten korttelialue muuttuu nk. entistä Tukon keskusvarastorakennusta muuntaen teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi, jonka koilliskulmaan liitetään osuus Kehä III:n maantiealueesta. Tontin kokonaisrakennusoikeuden määrä 59 000 k-m2 säilyy ennallaan. Päivittäistavarakaupan tiloja ei sallita.

Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan vastaamaan poikkeamispäätöksen mukaisesti v. 2015 toteutunutta tilannetta muuttamalla erillispientalojen korttelialue asuinrakennusten korttelialueeksi. Uusi kokonaisrakennusoikeuden määrä on 1 082 k-m2 eli 42 k-m2 enemmän kuin kumoutuvassa asemakaavassa.

Vantaankosken Myllyn kaava

Vantaankosken Myllyn alueen uusi kaavassa (asia 5),Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat hakee Vantaankosken myllyn muutosta tapahtumakäyttöön. Asemakaavamuutoksessa Vantaankosken myllyä korotetaan, kunnostetaan ja laajennetaan noin 240 hengen tapahtumapaikaksi.

Rakennusoikeus mahdollistaa hotellin, kievarin ja myllyn laajennusosan rakentamisen. Kaavassa suojellaan edelleen myllyn ja sähkölaitoksen kiviset ulkoseinät, vapaapalokunnan paloasema ja pääosin pato. Myllytontille tulee 46 autopaikkaa ja bussin kääntöpaikka. Rakennusoikeuden määrä ei kasva.

Muut asiat

 Lisäksi kokouksessa vastataan valtuustoaloitteisiin (asiat 8–13), joiden aiheita ovat Myyrmäen Hissikentän meluhaittojen ratkaiseminen, kuukautisköyhyys, väestönsuoja Länsi-Vantaalle ja puurakentamisen edistäminen.

Esityslista: Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista 27.2.2023  

Kokousta voi seurata: Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta 27.2.2023 

Kokouksen tiedot: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto, Esityslista 27.2.2023 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 27.02.2023 18:00 (J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Klaus Kojolle kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
4Eron myöntäminen Terhi Salmiselle Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Asemakaavan muutos 002101 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso, 41 Viinikkala / Vantaankosken mylly6 kpl
6Asemakaavan muutos 002484 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Ainontie 5 ja 103 kpl
7Asemakaava ja asemakaavamuutos 233200, 23 Kivistö / Kivistön tapahtuma-areena4 kpl
8Vastaus Kai-Ari Lundelin ja Juha Suoniemen sekä 14 muun valtuutetun aloite Myyrmäen Hissikentän meluhaittojen ratkaiseminen1 kpl
9Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomat menkat Vantaalle1 kpl
10Vastaus Sirpa Kauppisen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi kouluissa1 kpl
11Vastaus Oskari Iivarisen ja Maarit Raja-ahon sekä 27 muun valtuutetun aloitteeseen väestönsuojasta Länsi-Vantaalle1 kpl
12Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen säilytetään Linnaisten metsä2 kpl
13Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 27 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan on edistettävä puurakentamista nykyistä määrätietoisemmin2 kpl

 

***

Avainsanat: luontokato, hiilinielut, seksuaalinen häirintä

Koko valtuusto (yhden valtuutetun VKK:ta lukuunottamatta) yhtyi tähän pöytäkirjalausumaan:

"Luontokartoitus tulee tehdä huolella ja alueen kokonaisuus huomioiden. Vastauksessa mainittujen noron ja palokärjen lisäksi esimerkiksi lepakkokartoitus tulisi päivittää. Luonnon monimuotoisuuden merkitys on korostunut uuden luonnonsuojelulain sekä Vantaan strategian myötä."

27.2.2023 23:51
Sirpa Kauppinen

Kaupunginvaltuusto 27.2 kävi vaiheikkaan keskustelun asiasta. Laadin pöytäkirjalausuman jonka mukaan parhaita keinoja on vielä etsittävä seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi.

Pöytäkirjalausumaan lähtivät mukaan kaikki puolueet (Vihreät, Kristilisdemokraatit, Kokoomus, SDP, Perususomalaiset, Valta kuuluu kansalle (VKK), Nyt, RKP) paitsi Keskustapuolue. Keskustapuolue ei ainoana yhtynyt pöytäkirjalausumaan.

Pöytäkirjalausuma:

”Kouluterveyskyselyssä seksuaalinen häirintä on lisääntynyt muutamassa vuodessa kolmanneksesta puoleen. Nykyisten keinojen lisäksi on yhä tärkeää etsiä parhaita keinoja häirinnän vähentämiseksi”

15.3.2023 21:37
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
22.2.2023

Valtuustossa seksuaalinen häirintä kouluissa ja Linnaisten metsän luontokartoitus

Miksi kouluissa lisääntyy seksuaalinen häirintä, ja onko Linnaisten metsän luontokartoitus puutteelinen? Seksuaalinen häirintä on kasvanut reippaasti, ja silti valtuustoaloitteeseeni seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi tulee vastaus, jonka mukaan nykyiset toimet ovat riittäviä. Linnaisten metsän norosto kartoitetaan uudelleen kaava-alueella, mutta lepakkokartoitus on vuodelta 2008. Herää kysymys onko kartoitus ejnää ajankohtainen, ja mistä noroston vesi tulee?

Seksuaalinen häirintä kasvaa

Tein aloitteen seksuaalisen härinnän vähentämisestä esimerkiksi hyväksi koetulla ulkopuolisella asiantuntijalla pienissä ryhmissä. Yksittäisen tunnin hinta jollekin ikäluokalle ei paljoa maksa. Tästä on hyviä kokemuksia. On eri asia käsitellä omia rajoja pienryhmässä kuin oman opettajan kanssa 50-70 lapsen luokassa.

Siitä huolimatta, että seksuaalinen härintä kasvaa, mitään ei ole tarpeen tehdä. Asia ei siis ole viranhaltijoiden mielestä riittävään tärkeä.

 • Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä noin kolmasosa tytöistä kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää, vuoden 2021 kyselyssä noin puolet. Nousu on ollut voimakasta. 
 • Mielestäni koulujen pitäisi olla vapaita seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Nykyiset keinot eivät yksin riitä vähentämään seksuaalista häirintää, vaan se sen sijaan lisääntyy. 

Aloitteen allekirjoitti osa vihreästä ryhmästä, sekä yksittäisiä edustajia joka puolueesta RKP:tä ja VKK:ta lukuunottamatta. Lämmin kiitos kaikille jotka haluavat vähentää seksuaalista häirintää koulussa! 

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Marjo Vacker (nyt)
 3. Kai-Ari Lundell (ps)
 4. Matilda Stirkkinen (sdp)
 5. Vaula Norrena (vihr)
 6. Nina Nummela (nyt)
 7. Tiina Tuomela (kd)
 8. Minttu Sillanpää (vas)
 9. Suvi Karhu (ps)
 10. Reija Friman (vihr)
 11. Maija Rautavaara (vihr)
 12. Hussein al-Taee (sdp)
 13. Mikko Viilo (vihr)
 14. Paula Lehmuskallio (kok, opetuslautakunan pj)
 15. Ida Tamminen (sdp)
 16. Naima El Issaoui (sdp)

Linnaisten metsä

Valtuustoaloite Linnaisten metsän säilyttämiseksi sai osittain hyvän vastauksen. Viherkäytävälle pullistuva osuus rajataan vielä jo hyväksytystä kaavasta pois. Käytännössä koko Linnaisten metsän kaava vaatisi vielä luontoselvityksiä. Nyt luontoselvitykset rajautuvat vain ja ainoastaan punaisen viivan toiselle puolelle, ja osa kaavasta jäisi lainvoimaiseksi.

Luontokartoitus on kuitenkin kokonaisuus: Mistä esimerkiksi noron vedet tulevat? Lepakkokartoitus on vuodelta 2008, joten se ei voi olla ajantasainen. Lepakkohavaintoja on runsaasti. Nyt luontoselvityksen pitäisi olla asianmukainen. 

 • Linnaisten metsän luontokartoitus tulee tehdä kokonaisvaltaisesti ja huolellisuudella.
 • Mikäli asiassa on mahdollista ottaa aikalisä pöytäämällä se, se kannattaisio tehdä. Tämä vaatisi joko sdp:n tai kokoomuksen asian taakse vihreiden lisäksi.

Taustaa:

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava (nro 100400) hyväksyttiin vuonna 2018 kaupunginvaltuustossa. Sen jälkeen on ilmennyt ainakin seuraavia oleellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaavaan Linnaisten metsän osalta:

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassa. Vuonna 2021 hyväksytty yleiskaava painottaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupungin luonto- ja viheralueiden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille. Muutos näkyy myös vuonna 2022 hyväksytyssä resurssiviisauden tiekartan päivityksessä. Uusi luonnonsuojelulaki edellyttää puupeitteisyyden säilyttämistä ennallaan joten vanhan koskemattoman metsän kaataminen ei ehkä ole tämän mukainen ratkaisu.

Hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus on noussut aivan eri luokan asioiksi sitten vanhan yleiskaavan laatimisen. Myös joukkoliikenneyhteydet Linnaisista ovat huonontuneet.

Kuva: luonnon kannalta on tärkeää selvittää norojen kokonaisuus ja veden lähteet koko alueella, ei pelkästään punaisen viivan metsän puolella. Koska luontokartoitus on ollut puutteellinen, se kannattaa tehdä koko alue huomioiden. 

Syvä kiitos luonnon puolesta kaikille allekirjoittajille:

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Tuire Kaimio (vihr)
 4. Maija Rautavaara (vihr) 
 5. Vaula Norrena (vihr) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Eve Rämö (vihr)
 8. Hanna Valtanen (vihr) 
 9. Eva Tawasoli (vihr)
 10. Kai-Ari Lundell (ps)
 11. Juha Järä (ps)
 12. Niilo Kärki (ps)
 13. Juha Suoniemi (ps)
 14. Erika Veltheim (ps)
 15. Markku Weckman (ps)
 16. Janne Hartikainen (ps)
 17. Pirjo Luokkala (kesk)
 18. Marjo Vacker (nyt)
 19. Tiina Tuomela (kd)
 20. Suvi Karhu (ps)
 21. Eeva Tikkanen (kesk)
 22. Jouko Jääskeläinen (kd)
 23. Antero Eerola (vas)
 24. Mika Niikko (ps)

Ainontien kaavat

 Ainontie 5 varastorakennusten korttelialue muuttuu nk. entistä Tukon keskusvarastorakennusta muuntaen teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi, jonka koilliskulmaan liitetään osuus Kehä III:n maantiealueesta. Tontin kokonaisrakennusoikeuden määrä 59 000 k-m2 säilyy ennallaan. Päivittäistavarakaupan tiloja ei sallita.

Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan vastaamaan poikkeamispäätöksen mukaisesti v. 2015 toteutunutta tilannetta muuttamalla erillispientalojen korttelialue asuinrakennusten korttelialueeksi. Uusi kokonaisrakennusoikeuden määrä on 1 082 k-m2 eli 42 k-m2 enemmän kuin kumoutuvassa asemakaavassa.

Vantaankosken Myllyn kaava

Vantaankosken Myllyn alueen uusi kaavassa (asia 5),Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat hakee Vantaankosken myllyn muutosta tapahtumakäyttöön. Asemakaavamuutoksessa Vantaankosken myllyä korotetaan, kunnostetaan ja laajennetaan noin 240 hengen tapahtumapaikaksi.

Rakennusoikeus mahdollistaa hotellin, kievarin ja myllyn laajennusosan rakentamisen. Kaavassa suojellaan edelleen myllyn ja sähkölaitoksen kiviset ulkoseinät, vapaapalokunnan paloasema ja pääosin pato. Myllytontille tulee 46 autopaikkaa ja bussin kääntöpaikka. Rakennusoikeuden määrä ei kasva.

Muut asiat

 Lisäksi kokouksessa vastataan valtuustoaloitteisiin (asiat 8–13), joiden aiheita ovat Myyrmäen Hissikentän meluhaittojen ratkaiseminen, kuukautisköyhyys, väestönsuoja Länsi-Vantaalle ja puurakentamisen edistäminen.

Esityslista: Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista 27.2.2023  

Kokousta voi seurata: Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta 27.2.2023 

Kokouksen tiedot: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto, Esityslista 27.2.2023 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 27.02.2023 18:00 (J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Klaus Kojolle kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
4Eron myöntäminen Terhi Salmiselle Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Asemakaavan muutos 002101 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso, 41 Viinikkala / Vantaankosken mylly6 kpl
6Asemakaavan muutos 002484 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Ainontie 5 ja 103 kpl
7Asemakaava ja asemakaavamuutos 233200, 23 Kivistö / Kivistön tapahtuma-areena4 kpl
8Vastaus Kai-Ari Lundelin ja Juha Suoniemen sekä 14 muun valtuutetun aloite Myyrmäen Hissikentän meluhaittojen ratkaiseminen1 kpl
9Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomat menkat Vantaalle1 kpl
10Vastaus Sirpa Kauppisen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi kouluissa1 kpl
11Vastaus Oskari Iivarisen ja Maarit Raja-ahon sekä 27 muun valtuutetun aloitteeseen väestönsuojasta Länsi-Vantaalle1 kpl
12Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen säilytetään Linnaisten metsä2 kpl
13Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 27 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan on edistettävä puurakentamista nykyistä määrätietoisemmin2 kpl

 

***

Avainsanat: luontokato, hiilinielut, seksuaalinen häirintä

Koko valtuusto (yhden valtuutetun VKK:ta lukuunottamatta) yhtyi tähän pöytäkirjalausumaan:

"Luontokartoitus tulee tehdä huolella ja alueen kokonaisuus huomioiden. Vastauksessa mainittujen noron ja palokärjen lisäksi esimerkiksi lepakkokartoitus tulisi päivittää. Luonnon monimuotoisuuden merkitys on korostunut uuden luonnonsuojelulain sekä Vantaan strategian myötä."

27.2.2023 23:51
Sirpa Kauppinen

Kaupunginvaltuusto 27.2 kävi vaiheikkaan keskustelun asiasta. Laadin pöytäkirjalausuman jonka mukaan parhaita keinoja on vielä etsittävä seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi.

Pöytäkirjalausumaan lähtivät mukaan kaikki puolueet (Vihreät, Kristilisdemokraatit, Kokoomus, SDP, Perususomalaiset, Valta kuuluu kansalle (VKK), Nyt, RKP) paitsi Keskustapuolue. Keskustapuolue ei ainoana yhtynyt pöytäkirjalausumaan.

Pöytäkirjalausuma:

”Kouluterveyskyselyssä seksuaalinen häirintä on lisääntynyt muutamassa vuodessa kolmanneksesta puoleen. Nykyisten keinojen lisäksi on yhä tärkeää etsiä parhaita keinoja häirinnän vähentämiseksi”

15.3.2023 21:37
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.