1.11.2022

Lukutaitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja pieniin palkkoihin panostetaan, mutta suorat linjat linjat ja energiansäästö torpattiin budjettineuvotteluissa

Vihreät saivat lukutaitotavoitteen ja sen mittaamisen lukuseulalla jo viimevuoden budjetiin, joten tulosten perusteella tänä vuonna viranhaltijat esittivät 1 ja 2 luokille yhden äidinkielen ja yhden matematiikan viikkotunnin lisäystä sekä mm. yli 30 erityisopettajaa. Se että jokaisella lapseilla olisi mahdollisuus oppia lukemaan vaatii pitkäjänteistä työtä opettajien, oppituntien ja erilaisen tuen lisäämiseksi vielä vuosia. Koulusta säästettiin liian monta vuotta.

Muut puolueet torppasivat suorat bussilinjat. Tämän vihreät äänestyttävät vielä valtuustossa, sillä monen arki on muuttunut hankalaksi.

Koulu- ja päiväkotiruuan laatuun ja resepteihin satsataan 400 000 euroa. Oppilaiden mielipiteistä kouluruuasta kysytään sujuvammin, vaikka Vantilla on jo sähköinen palautekanava. Kokoomuksen halu yksityistää Vantti ei ainakaan lisäisi rahaa ruokaan, mikä tehdään nyt erittäin pienellä rahalla. Kokeilu koulujen sosiaaliohjaajista ei saanut kannatusta. 

Lisäpanostus energiansäästöön ei saanut kannatusta muilta, vaikka olisi ollut taloudellisesti kannattavaa.

Puiden määrää on lisätään niin kaduilla kuin päiväkotien pihoilla, ja rakennustöiden yhteydessä myös vanha puusto on pyrittävä paremmin säilyttämään.

Myös niittoja vähennetään jotta kukat ja pölyttäjät säilyvät, ja säästyneet rahat voidaan kohdistaa mm. purojen kunnostukseen.

Vantaan henkilöstön palkkauksen parantamiseen kirjataan nyt noin miljoonan euron lisäys. Henkilöstön työhyvinvointia selvitetään jatkossa aiempaa tiheämmin ja säännöllisemmin vihreiden vaatimuksesta.

Vihreät haluavat satsata lisäresursseja maahanmuuttajien kielikoulutukseen, sillä kielitaito on avain töihin. Vantaalla aletaan nyt ensimmäistä kertaa tarjota myös ylemmän C-tason suomen kielen kursseja.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käytetään 100 000 euroa vahvistamalla jalkautuvaa nuorisotyötä ja nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluita kehitetään 90 000 eurolla.

Rakentaminen 

Vuonna 2023 valmistuu viisi päiväkotia, mikä tulee huutavaan tarpeeseen. Myyrmäen suuralue ja hakunilan alueen väestönkasvu lähivuosina on 16 prosenttia, esimerkiksi Lounais-Vantaalla on vuoden jono alueen päiväkoteihin. Liian täysiin kouluihin ei ole ratkaisua, mutta tulevaisuudessa oppilasmitoitusta väljennetään paremmin toimivaksi. Tuomelan koulu oiisi ollut huokea lisätila opetuskäytössä, mutta sdp ja kokoomus eivät tätä kannata.

Ratikan rakentamisesta äänestetään 2023 aikana sen suunnitelmien pohjalta. Tampereella ratikka on saanut kaupungin talouden nousuun.

Elmon uimahallin suunnittelu jatkuu. Varia suunnittelee rakentamista Vehkalaan. Tikkurilan Jokiniemen suurta oppimiskampusta suunnitellaan

Sisäilmakorjausten varat vähennetään 5 miljoonasta 3,5 miljoonaan, ja väistötilojen puute estää kunnolla korjaamista. Päiväkotien ilmanvaihdon puutteita ei järjestelmällisesti korjata, eikä sisäilmaongelmaisten tilojen terveyshaitan määrää seurata.

Kuusijärveä kehitetään uusine saunoineen ja ravintoloineen virkistyskäyttöön, toivottavasti järven ekosysteemi kestää lisääntyvän käytön. 

Kivistön kauppa- ja palvelukeskus valmistuu vihdoin, ja sinne tulee myös kaupungin palveluita.

Talous

Vantaa on lyhentänyt velkoja 250 miljoonaa euroa ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista. Oppimisvelka ja pahoinvointi on sen sijaan lisääntynyt mm. koronan vaikutuksesta.

Hyvinvointialueuudistus siirtää vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveys sekä pelastuspalvelut Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle, mutta monet luottamushenkilöt ovat silti samoja. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vähentänyt lentoliikennettä, ja vaikuttaa näin Vantaan kaupunginkin talouteen.

Veroprosentit pidetään ennallaan.

Kuva: Lukutaidon panostuksen läpi saaminen on vaatinut valtavasti työtä. Nyt lukutaidon kehitystä seurataan, ja matematiikan osaamiselle etsitään mittaria. Tuntuu että työ ei ole mennyt hukkaan. Jos riittävää lukutaitoa ei ole kolmannelle luokalle siirryttäessä, lapsi ei pysy opetuksen perässä.

Haastankin nyt Espoon ja Helsingin poliitikot kääntämään lukutaidon laskun lukutaidon nousuun.

***

Avainsanat: Budjetti, talousarvio, investoinnit, Vantaan kaupunki

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
1.11.2022

Lukutaitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja pieniin palkkoihin panostetaan, mutta suorat linjat linjat ja energiansäästö torpattiin budjettineuvotteluissa

Vihreät saivat lukutaitotavoitteen ja sen mittaamisen lukuseulalla jo viimevuoden budjetiin, joten tulosten perusteella tänä vuonna viranhaltijat esittivät 1 ja 2 luokille yhden äidinkielen ja yhden matematiikan viikkotunnin lisäystä sekä mm. yli 30 erityisopettajaa. Se että jokaisella lapseilla olisi mahdollisuus oppia lukemaan vaatii pitkäjänteistä työtä opettajien, oppituntien ja erilaisen tuen lisäämiseksi vielä vuosia. Koulusta säästettiin liian monta vuotta.

Muut puolueet torppasivat suorat bussilinjat. Tämän vihreät äänestyttävät vielä valtuustossa, sillä monen arki on muuttunut hankalaksi.

Koulu- ja päiväkotiruuan laatuun ja resepteihin satsataan 400 000 euroa. Oppilaiden mielipiteistä kouluruuasta kysytään sujuvammin, vaikka Vantilla on jo sähköinen palautekanava. Kokoomuksen halu yksityistää Vantti ei ainakaan lisäisi rahaa ruokaan, mikä tehdään nyt erittäin pienellä rahalla. Kokeilu koulujen sosiaaliohjaajista ei saanut kannatusta. 

Lisäpanostus energiansäästöön ei saanut kannatusta muilta, vaikka olisi ollut taloudellisesti kannattavaa.

Puiden määrää on lisätään niin kaduilla kuin päiväkotien pihoilla, ja rakennustöiden yhteydessä myös vanha puusto on pyrittävä paremmin säilyttämään.

Myös niittoja vähennetään jotta kukat ja pölyttäjät säilyvät, ja säästyneet rahat voidaan kohdistaa mm. purojen kunnostukseen.

Vantaan henkilöstön palkkauksen parantamiseen kirjataan nyt noin miljoonan euron lisäys. Henkilöstön työhyvinvointia selvitetään jatkossa aiempaa tiheämmin ja säännöllisemmin vihreiden vaatimuksesta.

Vihreät haluavat satsata lisäresursseja maahanmuuttajien kielikoulutukseen, sillä kielitaito on avain töihin. Vantaalla aletaan nyt ensimmäistä kertaa tarjota myös ylemmän C-tason suomen kielen kursseja.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käytetään 100 000 euroa vahvistamalla jalkautuvaa nuorisotyötä ja nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluita kehitetään 90 000 eurolla.

Rakentaminen 

Vuonna 2023 valmistuu viisi päiväkotia, mikä tulee huutavaan tarpeeseen. Myyrmäen suuralue ja hakunilan alueen väestönkasvu lähivuosina on 16 prosenttia, esimerkiksi Lounais-Vantaalla on vuoden jono alueen päiväkoteihin. Liian täysiin kouluihin ei ole ratkaisua, mutta tulevaisuudessa oppilasmitoitusta väljennetään paremmin toimivaksi. Tuomelan koulu oiisi ollut huokea lisätila opetuskäytössä, mutta sdp ja kokoomus eivät tätä kannata.

Ratikan rakentamisesta äänestetään 2023 aikana sen suunnitelmien pohjalta. Tampereella ratikka on saanut kaupungin talouden nousuun.

Elmon uimahallin suunnittelu jatkuu. Varia suunnittelee rakentamista Vehkalaan. Tikkurilan Jokiniemen suurta oppimiskampusta suunnitellaan

Sisäilmakorjausten varat vähennetään 5 miljoonasta 3,5 miljoonaan, ja väistötilojen puute estää kunnolla korjaamista. Päiväkotien ilmanvaihdon puutteita ei järjestelmällisesti korjata, eikä sisäilmaongelmaisten tilojen terveyshaitan määrää seurata.

Kuusijärveä kehitetään uusine saunoineen ja ravintoloineen virkistyskäyttöön, toivottavasti järven ekosysteemi kestää lisääntyvän käytön. 

Kivistön kauppa- ja palvelukeskus valmistuu vihdoin, ja sinne tulee myös kaupungin palveluita.

Talous

Vantaa on lyhentänyt velkoja 250 miljoonaa euroa ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista. Oppimisvelka ja pahoinvointi on sen sijaan lisääntynyt mm. koronan vaikutuksesta.

Hyvinvointialueuudistus siirtää vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveys sekä pelastuspalvelut Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle, mutta monet luottamushenkilöt ovat silti samoja. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vähentänyt lentoliikennettä, ja vaikuttaa näin Vantaan kaupunginkin talouteen.

Veroprosentit pidetään ennallaan.

Kuva: Lukutaidon panostuksen läpi saaminen on vaatinut valtavasti työtä. Nyt lukutaidon kehitystä seurataan, ja matematiikan osaamiselle etsitään mittaria. Tuntuu että työ ei ole mennyt hukkaan. Jos riittävää lukutaitoa ei ole kolmannelle luokalle siirryttäessä, lapsi ei pysy opetuksen perässä.

Haastankin nyt Espoon ja Helsingin poliitikot kääntämään lukutaidon laskun lukutaidon nousuun.

***

Avainsanat: Budjetti, talousarvio, investoinnit, Vantaan kaupunki

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.