20.9.2022

Linnaisten metsä suojeltava

Kaupungintalolla kävi hieno delegaatio Linnaisten metsän asialla. Suurkiitos ja kumarrus aktiivisille asukkaille!

Valtuuston kokouksessa asiasta aloite sai 14+9 allekirjoitusta, eli aloite tulee asianmukaisesti valtuustoon käsiteltäväksi.

Kaava perustui lähes 20-vuotta vanhaan yleiskaavaan. Tämän jälkeen on tullut monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen isoja tavoitteita jotka pitäisi huomioida.

Aasinsiltana muistutin vielä puheessani kiiteistölinjauksissa resurssiviisaudesta ja mahdolisuudesta suojella vanhaa metsää allekirjoittamalla aloite. Hakattua vanhaa metsää ei saa takaisin.

Valtuustoaloite: Säilytetään Linnaisten metsä 

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava (nro 100400) hyväksyttiin vuonna 2018 kaupunginvaltuustossa. Sen jälkeen on ilmennyt ainakin seuraavia oleellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaavaan Linnaisten metsän osalta:

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassa. Vuonna 2021 hyväksytty yleiskaava painottaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupungin luonto- ja viheralueiden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille. Muutos näkyy myös vuonna 2022 hyväksytyssä resurssiviisauden tiekartan päivityksessä.

EU valmistelee lainsäädäntöä, joka voimaan tullessaan edellyttäisi, että maa-alueiden puupeitteisyyden tulee olla sama vuonna 2030 kuin vuonna 2021. On selvää, että useiden metsähehtaarien rakentamiseen ei pidä lähteä ilman suunnitelmaa siitä, miten uuden direktiivin vaatimukset täytettäisiin edes muodollisesti. Puhumattakaan siitä, että metsäluonto on todellisuudessa niin monimuotoinen lajien kokonaisuus, ettei sen kompensointi ole mahdollista vain pelkkiä puita istuttamalla.

Kaavan kohteena oleva metsä arvokkaine luontoympäristöineen ja lajistoineen on tällä hetkellä onneksi vielä ennallaan. Metsä on yhä olennaisen tärkeä osa laajempaa, eläinten liikkumisen ja lajien säilymisen kannalta välttämätöntä viherkäytävää. Mitään ei ole vielä menetetty, ja vanhaa päätöstä kaavasta pitää nyt tarkastella uudelleen nykytiedon huomioiden.

Pro Linnaisten Metsä ry on laatinut kuntalaisaloitteen 28.4.2022 “Linnaistenmetsä säästettävä rakentamiselta”. Aloite on hyvin perusteltu ja siinä huomioidaan myös vuoden 2019 jälkeen saadut uudet luontohavainnot. Vihreä valtuustoryhmä yhtyy Pro Linnaisten Metsä ry:n aloitteeseen. Esitämme kaavan uudelleenarviointia nykytilanteen valossa.

Vihreä ryhmä 19.9.2022

Syvä kiitos luonnon puolesta kaikille allekirjoittajille:

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Tuire Kaimio (vihr)
 4. Maija Rautavaara (vihr) 
 5. Vaula Norrena (vihr) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Eve Rämö (vihr)
 8. Hanna Valtanen (vihr) 
 9. Eva Tawasoli (vihr)
 10. Kai-Ari Lundell (ps)
 11. Juha Järä (ps)
 12. Niilo Kärki (ps)
 13. Juha Suoniemi (ps)
 14. Erika Veltheim (ps)
 15. Markku Weckman (ps)
 16. Janne Hartikainen (ps)
 17. Pirjo Luokkala (kesk)
 18. Marjo Vacker (nyt)
 19. Tiina Tuomela (kd)
 20. Suvi Karhu (ps)
 21. Eeva Tikkanen (kesk)
 22. Jouko Jääskeläinen (kd)
 23. Antero Eerola (vas)
 24. Mika Niikko (ps)

Aloitteen tuleva käsittely

Viranhaltijat laativat vastauksen aloitteeseen - ja ottavat siinä kannan suuntaan tai toiseen. Vastaus menee mahdollisesti ympäristötilalautakuntaan, varmasti kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.

Kokouksen kuluessa kirjoitettiin aloitelistaan myös toinen aloite Jukka Nevalan ja Lauri Kairan toimesta: "Valtuustoaloite Linnaisten metsän kaavan toteuttamisesta". Vaikka se ei kerännyt riittävästi valtuustokäsittelyyn allekirjoituksia, sekin pallo heitettiin oikeaan suuntaan. Aloite oli yksinkertaisesti niin myöhään tehty, että valtuutetut eivät ehtineet sitä lukea. Saman asian aloitevastaukset käsitellään todennäköisesti yhdessä. 

Kaavan aiempi käsittely

Yleiskaavan valmistelussa 2007 puhuin ainana valtuustossa Linnaisten laajentamista vastaan. Asemakaavavaiheessa 2016 vihreät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa ehdottivat rakennettavan alueen pienentämistä, mutta hävisivät äänestyksen. Kaupunginhallituksessa muistutin asukkaiden toiveista ja luontoarvojen säilyttämisestä. 

Vihreiden Sveta Silvennoinen näytti valtuustopuheensa aikana videon Linnaisten metsästä. Tämän jälkeen videoiden ja kuvien näyttämistä rajoitettiin valtuustossa, ja ne pitää hyväksyttää valtuuston puheenjohtajalla (sdp). 

***

Asiasanat: hiilikomensaatio, linnaistenmetsä, Linnainen, monimuotoisuus, luonnonsirpaloituminen, vanhametsä

 

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.9.2022

Linnaisten metsä suojeltava

Kaupungintalolla kävi hieno delegaatio Linnaisten metsän asialla. Suurkiitos ja kumarrus aktiivisille asukkaille!

Valtuuston kokouksessa asiasta aloite sai 14+9 allekirjoitusta, eli aloite tulee asianmukaisesti valtuustoon käsiteltäväksi.

Kaava perustui lähes 20-vuotta vanhaan yleiskaavaan. Tämän jälkeen on tullut monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen isoja tavoitteita jotka pitäisi huomioida.

Aasinsiltana muistutin vielä puheessani kiiteistölinjauksissa resurssiviisaudesta ja mahdolisuudesta suojella vanhaa metsää allekirjoittamalla aloite. Hakattua vanhaa metsää ei saa takaisin.

Valtuustoaloite: Säilytetään Linnaisten metsä 

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava (nro 100400) hyväksyttiin vuonna 2018 kaupunginvaltuustossa. Sen jälkeen on ilmennyt ainakin seuraavia oleellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaavaan Linnaisten metsän osalta:

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassa. Vuonna 2021 hyväksytty yleiskaava painottaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupungin luonto- ja viheralueiden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille. Muutos näkyy myös vuonna 2022 hyväksytyssä resurssiviisauden tiekartan päivityksessä.

EU valmistelee lainsäädäntöä, joka voimaan tullessaan edellyttäisi, että maa-alueiden puupeitteisyyden tulee olla sama vuonna 2030 kuin vuonna 2021. On selvää, että useiden metsähehtaarien rakentamiseen ei pidä lähteä ilman suunnitelmaa siitä, miten uuden direktiivin vaatimukset täytettäisiin edes muodollisesti. Puhumattakaan siitä, että metsäluonto on todellisuudessa niin monimuotoinen lajien kokonaisuus, ettei sen kompensointi ole mahdollista vain pelkkiä puita istuttamalla.

Kaavan kohteena oleva metsä arvokkaine luontoympäristöineen ja lajistoineen on tällä hetkellä onneksi vielä ennallaan. Metsä on yhä olennaisen tärkeä osa laajempaa, eläinten liikkumisen ja lajien säilymisen kannalta välttämätöntä viherkäytävää. Mitään ei ole vielä menetetty, ja vanhaa päätöstä kaavasta pitää nyt tarkastella uudelleen nykytiedon huomioiden.

Pro Linnaisten Metsä ry on laatinut kuntalaisaloitteen 28.4.2022 “Linnaistenmetsä säästettävä rakentamiselta”. Aloite on hyvin perusteltu ja siinä huomioidaan myös vuoden 2019 jälkeen saadut uudet luontohavainnot. Vihreä valtuustoryhmä yhtyy Pro Linnaisten Metsä ry:n aloitteeseen. Esitämme kaavan uudelleenarviointia nykytilanteen valossa.

Vihreä ryhmä 19.9.2022

Syvä kiitos luonnon puolesta kaikille allekirjoittajille:

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Tuire Kaimio (vihr)
 4. Maija Rautavaara (vihr) 
 5. Vaula Norrena (vihr) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Eve Rämö (vihr)
 8. Hanna Valtanen (vihr) 
 9. Eva Tawasoli (vihr)
 10. Kai-Ari Lundell (ps)
 11. Juha Järä (ps)
 12. Niilo Kärki (ps)
 13. Juha Suoniemi (ps)
 14. Erika Veltheim (ps)
 15. Markku Weckman (ps)
 16. Janne Hartikainen (ps)
 17. Pirjo Luokkala (kesk)
 18. Marjo Vacker (nyt)
 19. Tiina Tuomela (kd)
 20. Suvi Karhu (ps)
 21. Eeva Tikkanen (kesk)
 22. Jouko Jääskeläinen (kd)
 23. Antero Eerola (vas)
 24. Mika Niikko (ps)

Aloitteen tuleva käsittely

Viranhaltijat laativat vastauksen aloitteeseen - ja ottavat siinä kannan suuntaan tai toiseen. Vastaus menee mahdollisesti ympäristötilalautakuntaan, varmasti kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.

Kokouksen kuluessa kirjoitettiin aloitelistaan myös toinen aloite Jukka Nevalan ja Lauri Kairan toimesta: "Valtuustoaloite Linnaisten metsän kaavan toteuttamisesta". Vaikka se ei kerännyt riittävästi valtuustokäsittelyyn allekirjoituksia, sekin pallo heitettiin oikeaan suuntaan. Aloite oli yksinkertaisesti niin myöhään tehty, että valtuutetut eivät ehtineet sitä lukea. Saman asian aloitevastaukset käsitellään todennäköisesti yhdessä. 

Kaavan aiempi käsittely

Yleiskaavan valmistelussa 2007 puhuin ainana valtuustossa Linnaisten laajentamista vastaan. Asemakaavavaiheessa 2016 vihreät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa ehdottivat rakennettavan alueen pienentämistä, mutta hävisivät äänestyksen. Kaupunginhallituksessa muistutin asukkaiden toiveista ja luontoarvojen säilyttämisestä. 

Vihreiden Sveta Silvennoinen näytti valtuustopuheensa aikana videon Linnaisten metsästä. Tämän jälkeen videoiden ja kuvien näyttämistä rajoitettiin valtuustossa, ja ne pitää hyväksyttää valtuuston puheenjohtajalla (sdp). 

***

Asiasanat: hiilikomensaatio, linnaistenmetsä, Linnainen, monimuotoisuus, luonnonsirpaloituminen, vanhametsä

 

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.