15.9.2022

Valtuustossa kiinteistöjen myynti ja kaupunginhallituksessa palveluverkko: päiväkodit ja koulut eivät riitä, asukkaita on kuunneltava

Myyrmäen suuralueella ja Hakunilassa väestö kasvaa yli 16% vuoteen 2031 mennessä. Uusia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan liian vähän, ja pihistely korjauksissa tuhoaa kiinteistöomaisuutta. Palveluverkon suunnittelussa tulisi varata kunnolla aikaa kuntalaiskeskustelulle. Yhtäaikainen sote-kiinteistöjen myynti laskee hintaa, eikä parhaita paikkoja kannata lahjoittaa yksityisille. Maanantaina myös niukan linjan palveluverkkosuunnitelma kaupunginhallituksessa.

Kiinteistölinjaukset

Kaupungin investoinneille asetetaan strategiakaudelle 2022–2025 tavoitteeksi 600 miljoonan euron menokatto, joka on 100 miljoonaa euroa enemmän kuin strategiakaudella 2018–2021. Kaupungin omien toimitilainvestointien osuus menokatosta on 340 miljoonaa euroa.

Lainalle asetetaan tavoitteeksi maksimissaan 4 200 euroa/asukas (valtuustokauden loppuun mennessä). Se on pieni verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

Rakentamistahti on ollut muita kasvavia kuntian maltiillisempi, joten niukkuus epäilyttää: esimerkisi Myyrmäne ja Hakunilan alueiden kasvu on yli 16% seuraavien vuoteen 2031 mennessä.

Jättikoulut eivät ole parhaita pedagogisesti, vaan ovat puhtaasti taloudellinen ratkaisi. Koulujen mitoitus on ollut liian pieni, hiljaisia tiloja, riittäviä sähköjä ja leun ulkeutumista puuttuu - samoin yksinkertaisesti puute on ihan luokkatiloista, mikä haittaa oppimista.

 • Päiväkodeista on hyytävä pula, ja esitetty investointikatto on liian matala. Erityisesti Korso-Mikkola sekä Myyrmäen suuralue aina Pähkinäriteestä lähtien vaatisivat enemmän päiväkotipaikkoja. 
 • Investointisuunnitelmassa tulisi olla myös enemmän uusia kouluja. Myyrmäen suuralue ja Hakunila kasvavat yli 16 prosenttia vuoteen 2031 mennessä. 
 • Tuomelan koulu toisi halvimmalla lisää oppilaspaikkoja.

 

 • Kunnolla korjaaminen vaatisi lisää väistöpäiväkodin ja väistökoulun.
 • Merkittävän ja sietämättömän riskin koulut ovat korjattava peruskorjaustasoisesti, jotta sisäilmaongelmat poistuvat. Jo pahasti ongelmaisiksi todetuissa tiloissa lasten terveys tulee turvata myös korjausta odotellessa. Näissä kevyt oirekysely ja tarvittaessa väistötilat tai välitön korjaus.
 • Kaikkia koulu- ja päiväkotikiinteistöjä ei saa korjattua, riski epäonnistumisesta on erityisesti 70-luvun valesokkeli- ja tasakattoisilla rakenuksilla. 
 • Erittäin suuret koulut eivät ole pedagogiseti perusteltuja. Koulujen tavoitekoiksi asetetaan 600-1000 oppilasta.
 • Alueilla, joilla oppilaita menee useisiin eri kouluihin (joustavat oppilaaksiottoalueet), tulee huomoida koululaisten bussilinjojen järjestämisen kalleus. Jokainen bussilinja vie noin 100 000e/vuosi.
 • Segregaation torjunta tulee huomoida vahvemmin koulujen ja päiväkotien sijoittelulla. 

 

 • Puinen tyyppikoulu Espoon tapaan laskisi uusien koulujen rakentamiskustannuksia lähes puoleen.
 • Kouluissa on liian pienet tilat joilloin kaikille ei riitä pöytäpaikkaa, hiljaisia tiloja ja järkevän lukujärjestyksen teko on mahdotonta. Tiloien liian niukka mitoitus estävät opetusuunilelman toteuttamisen ja hankaloittavat oppimista. Melu kulkee avoimissa tiloissa ja verjojen läpi. Esimerkiksi inkluusio vaatisi huomattavasti enemmän hiljaisia pienryhmätiloja onnistuakseen (opettajien lisäksi).
 • Koulujen yhteyteen tulee suunnitella myös tiloja, joihin voi järjestää hammashoitoa, puheterapiaa ja muita tukipalveluita yhdessä sote-alueen kanssa. 
 • Resurssiviisauden tavoitteiden mukaisesti puurakentaminen tulisi olla vahvemmin tavoitteena.

 

 • Ikäihmisten hoiva-asuntoja hyvinvintialueelle tulee varata kaavoituksessa.
 • Suoria linjojoja sinne minne halutaan mennä halutaan usein enemmän kuin tiheitä linjoja sinne minne ei olla menossa. Joukkoliikenne tulee säilyttää kaikilla asuinalueilla, sillä lapset, vanhukset ja heikkonäköiset eivät voi ajaa autoa. Asukkaiden tarpeet on huomioitava linjastouudistuksissa. 

Alakouluna Tuomela lyhentäisi reippaasti Vihdintien länsipiuolen oppilaiden matkoja, ja vähentäisi koululaisliikenteen investointitarvetta. Mm. Varistossa sijaitseva Hämeenkylän koulu on liian täynnä, ja tässäkin koulussa opetus helpottusi.

Tulevana 10-vuotiskautena Vantaalle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 3 400 uutta asuntoa vuodessa. Rakentamisen ennustetaan olevan hieman rauhallisempaa ennustekauden ensimmäisinä vuosina ja voimakkainta vuosina 2024-2026, jolloin uusia asuntoja ennustetaan valmistuvan yli 4 000 vuodessa. Suuralueittain tarkasteluna eniten asuntoja valmistuu Myyrmäen, Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille. Lähes jokaisella suuralueella rakennettavista asunnoista kerrostaloasuntojen osuus on suhteellisesti suurin ja rivitalojen osuus suhteellisesti pienin.

 • Perheasuntoja - sekä kerrostaloihin, rivareihin että pientaloihin ja pientalotontteja tarvitaan enemmänt onttimaata ja selkeämpää kerrostalojen ohjausta asuntokokoon.
 • Kartanonkoskea ja downhouseja tulee suosia, ja joskus voisi kokeilla jotain villimpääkin, kuten eikä jugent/steampunk-henkistä korttelia. Kartanonkoskesta tuli haluttu alue pelkästään arkkitehtuurinsa vuoksi.
 • Vältettävä betoninvärisiä laatikko-alueita, sillä näistä muodostuu pidemmän päälle herkästi slummeja.
 • Vihreäyttä on jätettävä asukkaille.
 • Joukkoliikenne on taattava kaavoitetuille alueille, jotta liikenteen päästöt eivät nouse, ja joukkoliikenteen houkuttelevuudesta on huolehdittava.

Ilman houkuttelevia päiväkoteja ja kouluja perheasuntoja on turha rakentaa. He, joilla on varaa, valitsevat asuinpaikkaansa hyvien koulujen ja päiväkotien läheltä.

Kaupunki myy kiinteistöiomaisuutta

Jos kaupungit myyvät sotekiinteistönsä yhtä aikaa, näiden hinta laskee niin että se voi olla käytännässä lahjoitus kansainvälisille sijoittajille. Kriittisia toimintoja, kuten sairaaloita tai paloasimia, ei kannata myydä vaikkapa Kremliä lähellä olevile sijoittajille.

Suurin osa sotekiinteistöistä on niin hyvillä paikoilla että muut toimijat, kuten yksityiset sairaalat, kyttäävät näitä. 

Hyvinvointialue voi vuokrata 3 vuodeksi tarvitsevansa sotekiinteistöt ja valmistella palveluverkkosuunnitelman - tämän tulee tapahtua asukkaita kuullen ja varmistaen onko kiinteistöissä terveyshaittaa. Kaupunginhallituksessa vihreät vaativat ensisijaista julkista omistajaa. Esim. Mölandetin kiinteistö on lastensuojelun hyötykäytössä, eikä sitä kannata myydä alihintaan. 

 • Tässä kirjoitukseni Vantaan sanomissa aiheesta.

Nyt myytävät kohteet:

KAUPUNGIN OMISTUKSESSA OLEVA MYYTÄVÄKSI ESITETTÄVÄ ASUNTOOMAISUUS  

 •  As Oy Vantaan Sepänpuisto + tontti: Selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuudet yhdessä VAV-konsernin kanssa ja tämän jälkeen myynti ensisijaisesti VAV:lle vuonna 2023 
 • As Oy Vantaan Katriinanrinne + tontti: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2023
 • Knaapinkuja 8: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2023 
 • Kielotie 42: Valmistellaan julkiseen myyntiin aikaisintaan vuodelle 2024 
 • Yksiöt-salkku: Myydään vapaille markkinoille 2022 eteenpäin aina asuntojen vapautuessa vuokralaisesta. Myydään loppu salkku vapaille markkinoille vuoden 2024 aikana. 
 • Pasut-salkku: Myydään vapaille markkinoille 2022 eteenpäin aina asuntojen vapautuessa vuokralaisesta. Myydään loppu salkku vapaille markkinoille vuoden 2024 aikana. 

VANTAAN OMISTUKSESSA OLEVA MYYTÄVÄKSI ESITETTÄVÄ KIINTEISTÖOMAISUUS ULKOPAIKKAKUNNILLA 

 • Rauhaniemi, Vihti: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2022 
 • Etelälahti, Vihti: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2022-23 
 • Krokholmen (saari), Sipoo: Jatketaan neuvotteluita Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa 
 • Tallholmen (saari), Sipoo: Jatketaan neuvotteluita Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa 
 • Iso-Mölis, Sipoo: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2023 
 • Bjurs, Inkoo: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2024 
 • Vetokannas, Kirkkonummi: Valmistellaan myyntiä ensisijaisesti Kirkkonummen kunnalle

EMOKAUPUNGIN OMISTAMAT HYVINVOINTIALUEELLE 1.1.2023 VUOKRATTAVAT KIINTEISTÖT 

 • Vantaankosken Paloasema ja Öljyntorjuntavarasto: Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Havukosken Paloasema: Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Tammirinteen Vastaanottokoti: Erotetaan Katrineberg maatila asuinrakennus erilleen kokonaisuudesta ja valmistellaan vastaanottokotirakennusten myyntiä. 
 • Vastaanottokotirakennusten tarvitsema maa-alue vuokrataan rakennusten myynnin yhteydessä ja loppu tontista jää kaupungille tulevan palveluverkon tarpeisiin
 • Tammirinteen Vastaanottokoti / Vuorikummun Osasto: Valmistellaan kiinteistön myyntiä 
 • Kuuselan Perhekuntoutuskeskus ja Lisärakennus (Asuntola): Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Viertolan Vastaanottokoti Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Viertolan Vastaanottokoti / Asolan Yksikkö (Ent. Vaahteramäki): Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Harjulan Nuorisokoti: Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Katriinan Sairaala, Varavoimakontti, Huoltorakennus: Vaatii asemakaavatarkastelua. Erotetaan sairaalarakennukset omaksi kokonaisuudekseen muusta kiinteistöstä. Valmistellaan rakennusten myyntiä. Maapohja jää kaupungille. Päiväkoti ja kartanoalue jää kaupungille. Tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva asuinrakennus omaksi tontikseen ja myydään erikseen. Huomiot: Katriinan sairaalan toimintojen siirtyminen Peijakseen vaikuttaa rakennusten tulevaisuuteen. 
 • Länsimäen Terveysasema: Valmistellaan rakennuksen myyntiä 
 • Mölandet Torppa ja Kallinen: Valmistellaan kiinteistöjen myyntiä 
 • Peijaksen sairaala Valmistellaan omistettujen tilojen myyntiä ensisijaisesti HUS:lle. Huomiot: Kiinteistöllä valmisteilla asemakaavamuutos. Maapohja jää jatkossakin kaupungille. 
 • Myyrmäen toimintakeskus: Valmistellaan rakennuksen myyntiä 

EMOKAUPUNGIN OMISTAMAT HYVINVOINTIALUEELLE 1.1.2023 VUOKRATTAVAT KESKINÄISTEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN TILAT

 • Ruskeasannan Paloasema / Koy Vantaan Helikopteritukikohta: Konserniohjaus valmistelee Koy:n myyntiä. Yleisen turvallisuuden kannalta tärkeä kohde. 
 • Korso-Koivukylä Sosiaali- Ja Terveyskeskus / Koy Korson Toimistokeskus: Valmistellaan myyntiä ja selvitetään myyntimahdollisuuksia. 
 • As Oy Myyrinpaju C32: Valmistellaan osakesarjan myyntiä 
 • As Oy Vantaan Hiekkaharjuntie 8 as 37 / (Ent. Kipinä): Valmistellaan osakesarjan myyntiä 
 • KOy Vantaan Säästötalo / Kielotie 20: Sosterin käytössä olevat tilat tarkoitus siirtyä Tikkurilan Hyvinvointikeskukseen. Myynnin aikataulu auki. 
 • KOy Tikkurilan Terveysasema / Kielotie 11: Toiminnot siirtymässä Tikkurilan HVK:seen. Myynnin aikataulu auki. 
 • KOy Tikkurilan Kauppakeskus (Tikkuri): Valmistellaan osakkeiden myyntiä

Tämän kalvosetin perässä on esitelty jokainen myytävä kohde. 

Aloite Ukrainalaisten varhaiskasvatuksesta

Eva Tawasolin (vihr) aloite perää varhaiskasvatusta Ukrainasta paenneille lapsille. "Suomessa kunnilla on velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta tilapäisen kansainvälistä suojelua saaneiden ja turvapaikkaa hakevien perheiden lapsille. Varhaiskasvatusoikeus ei kuitenkaan vastaavana oikeutena kuulu esimerkiksi tilapäistä suojelua Suomesta saavien ukrainalais- ja muiden turvapaikanhakijaperheiden lapsille."

Pyörätiealoite 

Aloitteessa ehdotetaan Vantaa-Kerava pyöräreittiä.

Lumenaurausaloite

Paula Lehmyskallion aloite, johon Vaula Norrena kysyi tarkempia kysymyksiä, jolloin vastaus selkeni. Kannattaa selvittää vielä mitä maksaisi se että lunta ei kasata tonttiliittymien tukkeeksi.

Tässä koko lista:

***

Asiasanat: sotekiinteistöt, Mölandet, kiinteistöomaisuus, sisäilma, väiestötila, ilmanvaihto, korjausvelka, oirekysely

Palveluverkko jäi kaupunginhallituksessa öydälle, ja kiinteistöjen myynti jäi valtuustossa pöydåälle.

Niimpä valtuusto käsittelu lunta.

20.9.2022 10:04
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.9.2022

Valtuustossa kiinteistöjen myynti ja kaupunginhallituksessa palveluverkko: päiväkodit ja koulut eivät riitä, asukkaita on kuunneltava

Myyrmäen suuralueella ja Hakunilassa väestö kasvaa yli 16% vuoteen 2031 mennessä. Uusia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan liian vähän, ja pihistely korjauksissa tuhoaa kiinteistöomaisuutta. Palveluverkon suunnittelussa tulisi varata kunnolla aikaa kuntalaiskeskustelulle. Yhtäaikainen sote-kiinteistöjen myynti laskee hintaa, eikä parhaita paikkoja kannata lahjoittaa yksityisille. Maanantaina myös niukan linjan palveluverkkosuunnitelma kaupunginhallituksessa.

Kiinteistölinjaukset

Kaupungin investoinneille asetetaan strategiakaudelle 2022–2025 tavoitteeksi 600 miljoonan euron menokatto, joka on 100 miljoonaa euroa enemmän kuin strategiakaudella 2018–2021. Kaupungin omien toimitilainvestointien osuus menokatosta on 340 miljoonaa euroa.

Lainalle asetetaan tavoitteeksi maksimissaan 4 200 euroa/asukas (valtuustokauden loppuun mennessä). Se on pieni verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

Rakentamistahti on ollut muita kasvavia kuntian maltiillisempi, joten niukkuus epäilyttää: esimerkisi Myyrmäne ja Hakunilan alueiden kasvu on yli 16% seuraavien vuoteen 2031 mennessä.

Jättikoulut eivät ole parhaita pedagogisesti, vaan ovat puhtaasti taloudellinen ratkaisi. Koulujen mitoitus on ollut liian pieni, hiljaisia tiloja, riittäviä sähköjä ja leun ulkeutumista puuttuu - samoin yksinkertaisesti puute on ihan luokkatiloista, mikä haittaa oppimista.

 • Päiväkodeista on hyytävä pula, ja esitetty investointikatto on liian matala. Erityisesti Korso-Mikkola sekä Myyrmäen suuralue aina Pähkinäriteestä lähtien vaatisivat enemmän päiväkotipaikkoja. 
 • Investointisuunnitelmassa tulisi olla myös enemmän uusia kouluja. Myyrmäen suuralue ja Hakunila kasvavat yli 16 prosenttia vuoteen 2031 mennessä. 
 • Tuomelan koulu toisi halvimmalla lisää oppilaspaikkoja.

 

 • Kunnolla korjaaminen vaatisi lisää väistöpäiväkodin ja väistökoulun.
 • Merkittävän ja sietämättömän riskin koulut ovat korjattava peruskorjaustasoisesti, jotta sisäilmaongelmat poistuvat. Jo pahasti ongelmaisiksi todetuissa tiloissa lasten terveys tulee turvata myös korjausta odotellessa. Näissä kevyt oirekysely ja tarvittaessa väistötilat tai välitön korjaus.
 • Kaikkia koulu- ja päiväkotikiinteistöjä ei saa korjattua, riski epäonnistumisesta on erityisesti 70-luvun valesokkeli- ja tasakattoisilla rakenuksilla. 
 • Erittäin suuret koulut eivät ole pedagogiseti perusteltuja. Koulujen tavoitekoiksi asetetaan 600-1000 oppilasta.
 • Alueilla, joilla oppilaita menee useisiin eri kouluihin (joustavat oppilaaksiottoalueet), tulee huomoida koululaisten bussilinjojen järjestämisen kalleus. Jokainen bussilinja vie noin 100 000e/vuosi.
 • Segregaation torjunta tulee huomoida vahvemmin koulujen ja päiväkotien sijoittelulla. 

 

 • Puinen tyyppikoulu Espoon tapaan laskisi uusien koulujen rakentamiskustannuksia lähes puoleen.
 • Kouluissa on liian pienet tilat joilloin kaikille ei riitä pöytäpaikkaa, hiljaisia tiloja ja järkevän lukujärjestyksen teko on mahdotonta. Tiloien liian niukka mitoitus estävät opetusuunilelman toteuttamisen ja hankaloittavat oppimista. Melu kulkee avoimissa tiloissa ja verjojen läpi. Esimerkiksi inkluusio vaatisi huomattavasti enemmän hiljaisia pienryhmätiloja onnistuakseen (opettajien lisäksi).
 • Koulujen yhteyteen tulee suunnitella myös tiloja, joihin voi järjestää hammashoitoa, puheterapiaa ja muita tukipalveluita yhdessä sote-alueen kanssa. 
 • Resurssiviisauden tavoitteiden mukaisesti puurakentaminen tulisi olla vahvemmin tavoitteena.

 

 • Ikäihmisten hoiva-asuntoja hyvinvintialueelle tulee varata kaavoituksessa.
 • Suoria linjojoja sinne minne halutaan mennä halutaan usein enemmän kuin tiheitä linjoja sinne minne ei olla menossa. Joukkoliikenne tulee säilyttää kaikilla asuinalueilla, sillä lapset, vanhukset ja heikkonäköiset eivät voi ajaa autoa. Asukkaiden tarpeet on huomioitava linjastouudistuksissa. 

Alakouluna Tuomela lyhentäisi reippaasti Vihdintien länsipiuolen oppilaiden matkoja, ja vähentäisi koululaisliikenteen investointitarvetta. Mm. Varistossa sijaitseva Hämeenkylän koulu on liian täynnä, ja tässäkin koulussa opetus helpottusi.

Tulevana 10-vuotiskautena Vantaalle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 3 400 uutta asuntoa vuodessa. Rakentamisen ennustetaan olevan hieman rauhallisempaa ennustekauden ensimmäisinä vuosina ja voimakkainta vuosina 2024-2026, jolloin uusia asuntoja ennustetaan valmistuvan yli 4 000 vuodessa. Suuralueittain tarkasteluna eniten asuntoja valmistuu Myyrmäen, Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille. Lähes jokaisella suuralueella rakennettavista asunnoista kerrostaloasuntojen osuus on suhteellisesti suurin ja rivitalojen osuus suhteellisesti pienin.

 • Perheasuntoja - sekä kerrostaloihin, rivareihin että pientaloihin ja pientalotontteja tarvitaan enemmänt onttimaata ja selkeämpää kerrostalojen ohjausta asuntokokoon.
 • Kartanonkoskea ja downhouseja tulee suosia, ja joskus voisi kokeilla jotain villimpääkin, kuten eikä jugent/steampunk-henkistä korttelia. Kartanonkoskesta tuli haluttu alue pelkästään arkkitehtuurinsa vuoksi.
 • Vältettävä betoninvärisiä laatikko-alueita, sillä näistä muodostuu pidemmän päälle herkästi slummeja.
 • Vihreäyttä on jätettävä asukkaille.
 • Joukkoliikenne on taattava kaavoitetuille alueille, jotta liikenteen päästöt eivät nouse, ja joukkoliikenteen houkuttelevuudesta on huolehdittava.

Ilman houkuttelevia päiväkoteja ja kouluja perheasuntoja on turha rakentaa. He, joilla on varaa, valitsevat asuinpaikkaansa hyvien koulujen ja päiväkotien läheltä.

Kaupunki myy kiinteistöiomaisuutta

Jos kaupungit myyvät sotekiinteistönsä yhtä aikaa, näiden hinta laskee niin että se voi olla käytännässä lahjoitus kansainvälisille sijoittajille. Kriittisia toimintoja, kuten sairaaloita tai paloasimia, ei kannata myydä vaikkapa Kremliä lähellä olevile sijoittajille.

Suurin osa sotekiinteistöistä on niin hyvillä paikoilla että muut toimijat, kuten yksityiset sairaalat, kyttäävät näitä. 

Hyvinvointialue voi vuokrata 3 vuodeksi tarvitsevansa sotekiinteistöt ja valmistella palveluverkkosuunnitelman - tämän tulee tapahtua asukkaita kuullen ja varmistaen onko kiinteistöissä terveyshaittaa. Kaupunginhallituksessa vihreät vaativat ensisijaista julkista omistajaa. Esim. Mölandetin kiinteistö on lastensuojelun hyötykäytössä, eikä sitä kannata myydä alihintaan. 

 • Tässä kirjoitukseni Vantaan sanomissa aiheesta.

Nyt myytävät kohteet:

KAUPUNGIN OMISTUKSESSA OLEVA MYYTÄVÄKSI ESITETTÄVÄ ASUNTOOMAISUUS  

 •  As Oy Vantaan Sepänpuisto + tontti: Selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuudet yhdessä VAV-konsernin kanssa ja tämän jälkeen myynti ensisijaisesti VAV:lle vuonna 2023 
 • As Oy Vantaan Katriinanrinne + tontti: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2023
 • Knaapinkuja 8: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2023 
 • Kielotie 42: Valmistellaan julkiseen myyntiin aikaisintaan vuodelle 2024 
 • Yksiöt-salkku: Myydään vapaille markkinoille 2022 eteenpäin aina asuntojen vapautuessa vuokralaisesta. Myydään loppu salkku vapaille markkinoille vuoden 2024 aikana. 
 • Pasut-salkku: Myydään vapaille markkinoille 2022 eteenpäin aina asuntojen vapautuessa vuokralaisesta. Myydään loppu salkku vapaille markkinoille vuoden 2024 aikana. 

VANTAAN OMISTUKSESSA OLEVA MYYTÄVÄKSI ESITETTÄVÄ KIINTEISTÖOMAISUUS ULKOPAIKKAKUNNILLA 

 • Rauhaniemi, Vihti: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2022 
 • Etelälahti, Vihti: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2022-23 
 • Krokholmen (saari), Sipoo: Jatketaan neuvotteluita Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa 
 • Tallholmen (saari), Sipoo: Jatketaan neuvotteluita Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa 
 • Iso-Mölis, Sipoo: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2023 
 • Bjurs, Inkoo: Valmistellaan julkiseen myyntiin vuodelle 2024 
 • Vetokannas, Kirkkonummi: Valmistellaan myyntiä ensisijaisesti Kirkkonummen kunnalle

EMOKAUPUNGIN OMISTAMAT HYVINVOINTIALUEELLE 1.1.2023 VUOKRATTAVAT KIINTEISTÖT 

 • Vantaankosken Paloasema ja Öljyntorjuntavarasto: Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Havukosken Paloasema: Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Tammirinteen Vastaanottokoti: Erotetaan Katrineberg maatila asuinrakennus erilleen kokonaisuudesta ja valmistellaan vastaanottokotirakennusten myyntiä. 
 • Vastaanottokotirakennusten tarvitsema maa-alue vuokrataan rakennusten myynnin yhteydessä ja loppu tontista jää kaupungille tulevan palveluverkon tarpeisiin
 • Tammirinteen Vastaanottokoti / Vuorikummun Osasto: Valmistellaan kiinteistön myyntiä 
 • Kuuselan Perhekuntoutuskeskus ja Lisärakennus (Asuntola): Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Viertolan Vastaanottokoti Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Viertolan Vastaanottokoti / Asolan Yksikkö (Ent. Vaahteramäki): Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Harjulan Nuorisokoti: Valmistellaan rakennusten myyntiä 
 • Katriinan Sairaala, Varavoimakontti, Huoltorakennus: Vaatii asemakaavatarkastelua. Erotetaan sairaalarakennukset omaksi kokonaisuudekseen muusta kiinteistöstä. Valmistellaan rakennusten myyntiä. Maapohja jää kaupungille. Päiväkoti ja kartanoalue jää kaupungille. Tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva asuinrakennus omaksi tontikseen ja myydään erikseen. Huomiot: Katriinan sairaalan toimintojen siirtyminen Peijakseen vaikuttaa rakennusten tulevaisuuteen. 
 • Länsimäen Terveysasema: Valmistellaan rakennuksen myyntiä 
 • Mölandet Torppa ja Kallinen: Valmistellaan kiinteistöjen myyntiä 
 • Peijaksen sairaala Valmistellaan omistettujen tilojen myyntiä ensisijaisesti HUS:lle. Huomiot: Kiinteistöllä valmisteilla asemakaavamuutos. Maapohja jää jatkossakin kaupungille. 
 • Myyrmäen toimintakeskus: Valmistellaan rakennuksen myyntiä 

EMOKAUPUNGIN OMISTAMAT HYVINVOINTIALUEELLE 1.1.2023 VUOKRATTAVAT KESKINÄISTEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN TILAT

 • Ruskeasannan Paloasema / Koy Vantaan Helikopteritukikohta: Konserniohjaus valmistelee Koy:n myyntiä. Yleisen turvallisuuden kannalta tärkeä kohde. 
 • Korso-Koivukylä Sosiaali- Ja Terveyskeskus / Koy Korson Toimistokeskus: Valmistellaan myyntiä ja selvitetään myyntimahdollisuuksia. 
 • As Oy Myyrinpaju C32: Valmistellaan osakesarjan myyntiä 
 • As Oy Vantaan Hiekkaharjuntie 8 as 37 / (Ent. Kipinä): Valmistellaan osakesarjan myyntiä 
 • KOy Vantaan Säästötalo / Kielotie 20: Sosterin käytössä olevat tilat tarkoitus siirtyä Tikkurilan Hyvinvointikeskukseen. Myynnin aikataulu auki. 
 • KOy Tikkurilan Terveysasema / Kielotie 11: Toiminnot siirtymässä Tikkurilan HVK:seen. Myynnin aikataulu auki. 
 • KOy Tikkurilan Kauppakeskus (Tikkuri): Valmistellaan osakkeiden myyntiä

Tämän kalvosetin perässä on esitelty jokainen myytävä kohde. 

Aloite Ukrainalaisten varhaiskasvatuksesta

Eva Tawasolin (vihr) aloite perää varhaiskasvatusta Ukrainasta paenneille lapsille. "Suomessa kunnilla on velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta tilapäisen kansainvälistä suojelua saaneiden ja turvapaikkaa hakevien perheiden lapsille. Varhaiskasvatusoikeus ei kuitenkaan vastaavana oikeutena kuulu esimerkiksi tilapäistä suojelua Suomesta saavien ukrainalais- ja muiden turvapaikanhakijaperheiden lapsille."

Pyörätiealoite 

Aloitteessa ehdotetaan Vantaa-Kerava pyöräreittiä.

Lumenaurausaloite

Paula Lehmyskallion aloite, johon Vaula Norrena kysyi tarkempia kysymyksiä, jolloin vastaus selkeni. Kannattaa selvittää vielä mitä maksaisi se että lunta ei kasata tonttiliittymien tukkeeksi.

Tässä koko lista:

***

Asiasanat: sotekiinteistöt, Mölandet, kiinteistöomaisuus, sisäilma, väiestötila, ilmanvaihto, korjausvelka, oirekysely

Palveluverkko jäi kaupunginhallituksessa öydälle, ja kiinteistöjen myynti jäi valtuustossa pöydåälle.

Niimpä valtuusto käsittelu lunta.

20.9.2022 10:04
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.