7.2.2022

HSL: organisaatiomuutos ja MAL-suunnitelman hieromista sekä Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

Tiistain hallituksessa organisaatiomuutos ja MAL-suunnitelman hieromista sekä Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma.

Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma:

Keskeisimmät muutokset linjastossa

 • Leppävaaran ja Tapiolan välillä kulkee nopea bussilinja Kehä I:n kautta.
 • Runkolinja 520 liikennöi Painiityntietä siihen asti, kunnes Lintulaaksontien katuyhteys valmistuu.
 • Liityntäliikenteen ruuhka-ajan vuorotarjontaa on harvennettu kysyntää vastaavaksi.
 • Perkkaan palvelutaso ja saavutettavuus paranevat pikaraitiotielinjan 550 myötä. Yhteydet Tapiolaan ovat jatkossa vaihdollisia esim. Leppävaaran tai Otaniemen kautta.
 • Etelä-Leppävaaran ja Friisinmäen yhteydet paranevat.
 • Tapiolan urheilupuiston yhteydet paranevat esim. Espoon keskuksen ja Haukilahden suunnasta.
 • Mankkaan ja Tapiolan välisestä liikenteestä 1/3 siirretään Matinkylään. Tämän myötä vaihdoton yhteys Kilosta Tapiolaan poistuu. Mankkaan ja Matinkylän välille luodaan uusi toivottu yhteys.
 • Kokinkyläntien ympäristöön tuodaan nykyistä tiheämpi liityntäyhteys 15 min välein kulkevalla linjalla Niittykumpuun. Yhteys Tapiolaan on vaihdollinen.
 • Westendin ja Haukilahden ympäristöön tarjotaan nykyistä houkuttelevampi liityntäyhteys Lauttasaareen ja Niittykumpuun.
 • Haukilahden ja Tapiolan välille jää yksi bussilinja. Yhteyksiä lähimmälle metroasemalle Niittykumpuun parannetaan. 

MAL-suunnitelma

Aiemmin HSL:n hallituksessa halusin äänestyttää liikenteen päästövähennykset. Itse äänestyksen perussuomalaiset ja kokoomus voittivat, ja päästövähennystavoite jäi samaksi kuin koko valtakunnassa - vaikka Helsingin seudulla jos missä olisi helpompi vähentää liikenteen pääästöjä verrattuna vaikkapa Pelkosenniemeen. 

Kilpailukykyselvityksen mukaan Helsingin seutu on takamatkalla ympäristön kestävyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyvissä kysymyksissä. Visiossa tavoitellaan nyt edelläkävijyyttä ja johtavaa asemaa kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2021 tehdyn Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -seutubarometrin mukaan seudun asukkaat arvostivat luonnonläheisyyttä, lähellä olevia palveluja sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämistä. Yli puolet vastaajista toivoi lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen. Helsingin seudulla on hyvät edellytykset kehittää seudusta vision ja asukkaiden toiveiden mukainen metropolialue.

 

MAL visio 2040: Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue

Tavoitteet: Hiilineutraali, menestyvä, hyvinvoiva

Arviointikokonaisuudet:

Hiilineutraali: 

 • Liikenteen ja asumisen CO2- päästöt
 • Menestyvä: Yhdyskuntataloudellinen tehokkuus 
 • Hyvinvoiva: Alueiden tasapainoinen kehitys

Tavoitetasot:

Liikenteen ja asumisen CO2- päästöt:

 • Liikenteen CO2-päästöt ovat lähellä nollaa vuoteen 2040 mennessä. (Tähän teen muutoseistyksen vuosilukuun : 2035)
 • Kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikenteen yhteensovittamisessa seudun henkilöautoliikenteen päästöt vähenevät, sopusoinnussa kansallisten päätöstavoitteiden kanssa.
 • Asumisen kokonaisenergiankulutus laskee vuoteen 2040 mennessä kuntien omien hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti.

 Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus:

 • Mittari kuvaa saavutettavuuden parantumisesta koituvaa hyödyn muutosta ja järjestelmätason kustannustehokkuutta: ylittävätkö hyödyt kustannukset.
 • Suunnitelman toimenpiteiden ja maankäytön tehokkuuden tuottamien hyötyjen ja järjestelmätason kustannuksien suhde on yli 1.

Alueiden tasapainoinen kehitys:

 • Arviointikokonaisuus kuvaa elinympäristön laadullisen kehittämisen vaikutusta alueiden tasapainoiseen kehitykseen.
 • Tavoitteena suunnitelman kannustava vaikutus (neliportaisen luokittelun 3. taso) 
 • Perustuu keskeisten toimenpiteiden, asumisen laadun, asuinalueiden saavutettavuuden parantamisen ja (lähi)palveluiden sekä lähiluonnon turvaamisen tarkasteluun yhdessä väestöä kuvaavan sosioekonomisen yhdistelmäindikaattorin kanssa. 

HSL:n organisaaitomuutos


Nyt haussa on 2 virkaa: liikenne- ja viestintäjohtaja. HSL:n keväällä voimaan tuleva kuuden tulosalueen organisaatio näyttää tältä: 

Hallinto

 • Huolehtii kuntayhtymän yleishallinnosta, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä keskitetyistä tukitoiminnoista. Lisäksi tulosalue vastaa matkalippujen tarkastustoiminnan järjestämisestä.

 Strategia 

 • vastaa kuntayhtymän strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyötä). 

Liikenne

 • vastaa HSL:n toimialueen joukkoliikenteen palvelun suunnittelusta ja hankinnasta sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä.

Markkinat

 • vastaa HSL:n kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden liiketoiminnasta sekä palveluiden toimivuudesta ja houkuttelevuudesta. 

Teknologia 

 • vastaa kuntayhtymän tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä sekä strategisista digitaalisista kyvykkyyksistä. 

 Viestintä 

 • vastaa HSL:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja sen vaikuttavuudesta sekä vastuullisuuden seurannasta.

Lausunto Tuusulan yleiskaavasta

Hyvä lausunto (ohjaavuusvaikutus ym), mutta tämä ei toimi: Tuusulanjoentien jatke on kaatunut jo maakuntakaavoissa. Viime hetken muutokset, erityisesti uudet pientalomatot, eivät myöskään ole kestävän kehityksen mukaisia. Olen yllättynyt että näitä ei huomioitu lausunnossa. 

Merkittäväien kaavojen lausunnot tulisi käsitellä muutekin kuin tiedoksi merkittävänä, jotta 

Lausunto esteettömyydestä

Myös tämä olisi ollyt hyvä käsitellä hallituksella. Osa hjallitukse lisäarvosta HSL:n toiminnalle on juurikin riskien huomaamisessa ja vähentämisessä. Uuden lippujärjestelmän kanssa pitääkin olla tarkkana, jotta HSL:n äpin kaltaisia mokia ei tule. Äppi ei toimi heikkonäköisille tai sokeille.

Tässä koko lista: 

10 Sisäisen tarkastuksen kertomus 2021 ja suunnitelma 2022
11HSL:n toimintaorganisaation periaatteet ja jakaantuminen tulosalueisiin
12MAL 2023 vision, tavoitteiden, arviointikokonaisuuksien ja tavoitetasojen uudelleenhyväksyminen
13Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma
14 Sisä-, ulko- ja matalavirtanäyttöjen puitejärjestelyhankinta
15Lausunnon antaminen HKL:n käyttöiän päässä olevien raitiovaunujen uusimisesta
16Lausunnon antaminen, Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotus II
17 Yhtymäkokouksen 18.1.2022 päätösten täytäntöönpano
18 Hallituksen iltakouluaikataulun muuttaminen huhtikuulta 2022
19Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset
20Tiedoksi merkittävät asiat
21 Seuraava kokous

***

Avainsanat: HSL,  joukkoliikenne, Tuusulan yleiskaava, esteettömyys, Espoo, Leppävaara

321 linjan jatkamisesta viikkonloppuliikenteessä äänestettiin myös. Valitettavasti enemmistö jyräsi viikonloppuliikenteen.

Kun Kokoomus ajaa runkolinjoja ilman että niitä voi haaroittaa, se tarkoittaa suorien linjojen lakkautuksia. Tämä tarkoittaa myös kustannusten kasvua, sillä kiertelevä keräilylinja tarvitsee myös oman kalustonsa ja kuskinsa.

17.2.2022 14:10
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.2.2022

HSL: organisaatiomuutos ja MAL-suunnitelman hieromista sekä Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

Tiistain hallituksessa organisaatiomuutos ja MAL-suunnitelman hieromista sekä Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma.

Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma:

Keskeisimmät muutokset linjastossa

 • Leppävaaran ja Tapiolan välillä kulkee nopea bussilinja Kehä I:n kautta.
 • Runkolinja 520 liikennöi Painiityntietä siihen asti, kunnes Lintulaaksontien katuyhteys valmistuu.
 • Liityntäliikenteen ruuhka-ajan vuorotarjontaa on harvennettu kysyntää vastaavaksi.
 • Perkkaan palvelutaso ja saavutettavuus paranevat pikaraitiotielinjan 550 myötä. Yhteydet Tapiolaan ovat jatkossa vaihdollisia esim. Leppävaaran tai Otaniemen kautta.
 • Etelä-Leppävaaran ja Friisinmäen yhteydet paranevat.
 • Tapiolan urheilupuiston yhteydet paranevat esim. Espoon keskuksen ja Haukilahden suunnasta.
 • Mankkaan ja Tapiolan välisestä liikenteestä 1/3 siirretään Matinkylään. Tämän myötä vaihdoton yhteys Kilosta Tapiolaan poistuu. Mankkaan ja Matinkylän välille luodaan uusi toivottu yhteys.
 • Kokinkyläntien ympäristöön tuodaan nykyistä tiheämpi liityntäyhteys 15 min välein kulkevalla linjalla Niittykumpuun. Yhteys Tapiolaan on vaihdollinen.
 • Westendin ja Haukilahden ympäristöön tarjotaan nykyistä houkuttelevampi liityntäyhteys Lauttasaareen ja Niittykumpuun.
 • Haukilahden ja Tapiolan välille jää yksi bussilinja. Yhteyksiä lähimmälle metroasemalle Niittykumpuun parannetaan. 

MAL-suunnitelma

Aiemmin HSL:n hallituksessa halusin äänestyttää liikenteen päästövähennykset. Itse äänestyksen perussuomalaiset ja kokoomus voittivat, ja päästövähennystavoite jäi samaksi kuin koko valtakunnassa - vaikka Helsingin seudulla jos missä olisi helpompi vähentää liikenteen pääästöjä verrattuna vaikkapa Pelkosenniemeen. 

Kilpailukykyselvityksen mukaan Helsingin seutu on takamatkalla ympäristön kestävyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyvissä kysymyksissä. Visiossa tavoitellaan nyt edelläkävijyyttä ja johtavaa asemaa kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2021 tehdyn Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -seutubarometrin mukaan seudun asukkaat arvostivat luonnonläheisyyttä, lähellä olevia palveluja sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämistä. Yli puolet vastaajista toivoi lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen. Helsingin seudulla on hyvät edellytykset kehittää seudusta vision ja asukkaiden toiveiden mukainen metropolialue.

 

MAL visio 2040: Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue

Tavoitteet: Hiilineutraali, menestyvä, hyvinvoiva

Arviointikokonaisuudet:

Hiilineutraali: 

 • Liikenteen ja asumisen CO2- päästöt
 • Menestyvä: Yhdyskuntataloudellinen tehokkuus 
 • Hyvinvoiva: Alueiden tasapainoinen kehitys

Tavoitetasot:

Liikenteen ja asumisen CO2- päästöt:

 • Liikenteen CO2-päästöt ovat lähellä nollaa vuoteen 2040 mennessä. (Tähän teen muutoseistyksen vuosilukuun : 2035)
 • Kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikenteen yhteensovittamisessa seudun henkilöautoliikenteen päästöt vähenevät, sopusoinnussa kansallisten päätöstavoitteiden kanssa.
 • Asumisen kokonaisenergiankulutus laskee vuoteen 2040 mennessä kuntien omien hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti.

 Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus:

 • Mittari kuvaa saavutettavuuden parantumisesta koituvaa hyödyn muutosta ja järjestelmätason kustannustehokkuutta: ylittävätkö hyödyt kustannukset.
 • Suunnitelman toimenpiteiden ja maankäytön tehokkuuden tuottamien hyötyjen ja järjestelmätason kustannuksien suhde on yli 1.

Alueiden tasapainoinen kehitys:

 • Arviointikokonaisuus kuvaa elinympäristön laadullisen kehittämisen vaikutusta alueiden tasapainoiseen kehitykseen.
 • Tavoitteena suunnitelman kannustava vaikutus (neliportaisen luokittelun 3. taso) 
 • Perustuu keskeisten toimenpiteiden, asumisen laadun, asuinalueiden saavutettavuuden parantamisen ja (lähi)palveluiden sekä lähiluonnon turvaamisen tarkasteluun yhdessä väestöä kuvaavan sosioekonomisen yhdistelmäindikaattorin kanssa. 

HSL:n organisaaitomuutos


Nyt haussa on 2 virkaa: liikenne- ja viestintäjohtaja. HSL:n keväällä voimaan tuleva kuuden tulosalueen organisaatio näyttää tältä: 

Hallinto

 • Huolehtii kuntayhtymän yleishallinnosta, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä keskitetyistä tukitoiminnoista. Lisäksi tulosalue vastaa matkalippujen tarkastustoiminnan järjestämisestä.

 Strategia 

 • vastaa kuntayhtymän strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyötä). 

Liikenne

 • vastaa HSL:n toimialueen joukkoliikenteen palvelun suunnittelusta ja hankinnasta sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä.

Markkinat

 • vastaa HSL:n kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden liiketoiminnasta sekä palveluiden toimivuudesta ja houkuttelevuudesta. 

Teknologia 

 • vastaa kuntayhtymän tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä sekä strategisista digitaalisista kyvykkyyksistä. 

 Viestintä 

 • vastaa HSL:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja sen vaikuttavuudesta sekä vastuullisuuden seurannasta.

Lausunto Tuusulan yleiskaavasta

Hyvä lausunto (ohjaavuusvaikutus ym), mutta tämä ei toimi: Tuusulanjoentien jatke on kaatunut jo maakuntakaavoissa. Viime hetken muutokset, erityisesti uudet pientalomatot, eivät myöskään ole kestävän kehityksen mukaisia. Olen yllättynyt että näitä ei huomioitu lausunnossa. 

Merkittäväien kaavojen lausunnot tulisi käsitellä muutekin kuin tiedoksi merkittävänä, jotta 

Lausunto esteettömyydestä

Myös tämä olisi ollyt hyvä käsitellä hallituksella. Osa hjallitukse lisäarvosta HSL:n toiminnalle on juurikin riskien huomaamisessa ja vähentämisessä. Uuden lippujärjestelmän kanssa pitääkin olla tarkkana, jotta HSL:n äpin kaltaisia mokia ei tule. Äppi ei toimi heikkonäköisille tai sokeille.

Tässä koko lista: 

10 Sisäisen tarkastuksen kertomus 2021 ja suunnitelma 2022
11HSL:n toimintaorganisaation periaatteet ja jakaantuminen tulosalueisiin
12MAL 2023 vision, tavoitteiden, arviointikokonaisuuksien ja tavoitetasojen uudelleenhyväksyminen
13Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma
14 Sisä-, ulko- ja matalavirtanäyttöjen puitejärjestelyhankinta
15Lausunnon antaminen HKL:n käyttöiän päässä olevien raitiovaunujen uusimisesta
16Lausunnon antaminen, Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotus II
17 Yhtymäkokouksen 18.1.2022 päätösten täytäntöönpano
18 Hallituksen iltakouluaikataulun muuttaminen huhtikuulta 2022
19Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset
20Tiedoksi merkittävät asiat
21 Seuraava kokous

***

Avainsanat: HSL,  joukkoliikenne, Tuusulan yleiskaava, esteettömyys, Espoo, Leppävaara

321 linjan jatkamisesta viikkonloppuliikenteessä äänestettiin myös. Valitettavasti enemmistö jyräsi viikonloppuliikenteen.

Kun Kokoomus ajaa runkolinjoja ilman että niitä voi haaroittaa, se tarkoittaa suorien linjojen lakkautuksia. Tämä tarkoittaa myös kustannusten kasvua, sillä kiertelevä keräilylinja tarvitsee myös oman kalustonsa ja kuskinsa.

17.2.2022 14:10
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.