21.5.2021

Yleiskaavan valitukset, toisen asteen opetuspisteet ja talouskehys

Yleiskaavasta valituksia mm. Ely-keskukselta, omakotiyhdistyksiltä ja Suomen luonnonsuojeluliitolta. Talouskehys tuo 10 miljoonan leikkaukset ja toisen asteen palveluverkkoluonnos tiivistää ammaltiilisen opetuksen Vehkalaan ja Heikkaharjuun. Uuteen ilmailumuseoon Vantaa lähtisi takaajaksi. 

Yleiskaavan kipukohtia

 • ELY-keskus pitää yleiskaavaa maakuntakaavan vastaisena mm. koska kaupan alueita on luvattomissa paikoissa ja luonnosuojelualueisiin kajottu.
 • Suomen luonnonsuojeluliitto valittaa luonnonsuojelulakia rikkomuksista.
 • Seutulan kyläyhdistys valittaa maantie 152 eli Kehä IV linjauksesta, joka pilaa luonnon ja viheryhteydet, tuhoaa uhanlaisten lajien elämää ja aiheuttaa kohtuutonta melu-, lika- ja pölyhaittaa asukkaille.
 • Vantaan Omakotiyhdistysten liitto valittaa m. pohjaveden ja luontoalueiden vaarantamisesta (Långmosseberg, Fazerilan pohjavesialue, Vaaralan Lähdepuisto ja Päiväkummun itäinen osa).
 • Kiilassa Peab Industriin (Lemminkäisen) valitus suojelusta. Kiilassa on löytynyt erittäin harvinaisia lajeja, jotka on huomioitu suojelualueissa. Yhtiö kuitenkin valittaa näistä. 
 • Seurakuntayhtymä valittaa sitä että heidän maataan on kaavoitettu vihrealueeksi, vaikka tarkoitus oli myydä nämäkin rakentamiseen. Kyseessä alueet Rekolanmäessä, Koivukylässä, Leinelässä ja Kulomäessä. 

Soteulausunto

Vantaan sanoo sote-uudistuksen olevan epäreilu Vantaalle. Uudistuksen rahoituksessa ei huomoida riittävästi kasvukunnan haasteita. 

Ilmailumuseo 

Entinen on jo huonokuntoinen, eikä vastaa nykyaikaisen museon tarpeita. Ilmailumuseosäätiö ehdottaa uudisrakennusta vanhan viereen Aviopolikseen. Hinta joko 15 tai 17 me, ja rahoitusta saataisiin Opetusministeröltä rahaa 8,5 me, jolloin Vantaan kaupunki joutuisi takamaan loput. 

Vuosittaiseksi tueksi ehdotetaan olevan 400.000 euroa kaupunginjohtajan budjetista (siis ei palveluista). Museon arvioidaan tuovan turisteja ja tuottavan noin 5 miljoonan euron hyödyn alueelle.

Talouskehys 2022 

Vihreät ilmoittivat lähetekeskustelussa, että eivät suostu 20 me leikkauksiin. Nyt Leikkausvaatimukset ovat laskeneet 10 miljoonaan. Viime vuonna leikattiin 39 miljoonaa, ja vaikka koronan ahitotjen korjaaminen olisi vaatinut lisäsatsausta (hoitojonot, koulupudokkaat, mielenterveysjonot jne). Väestönkasvu on 2 %, inflaatiokehitys maltillinen, ja menojen alletaan kasvaa 2%. 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle arvioidaan 0,3 prosentin nousua, mikä tarkoittaa että lasten lisääntyessä on yhä vähemän rahaa. Opetusministeriö on kuitenkin väläyttänyt rahaa koronan haitotjen korjaamiseen, mutta ei siinäkään ole järkeä että rahoja leikataan sen mitä avustuksina saadaan.

Olen vaatinut koronan ahittojen korjaamiseen erillistä rahaa sekä toimia mm. hoitojonojen, mielenterveyspalveluiden, kouupudokkaiden, perheiden ahdingon jne auttamiseksi. Kaupunginjohtaja on luvanut tähän erillistä rahoitusta, mutta vieläkään summista ei ole ollut puhetta. Myös muut puolueet ovat lähteneet pyytämään koronan haittojen korjausta, mutta valtuuston lähetekeskustelussa mitään summia ei vaadittu.

Osavuosikatsaus 1/4

Verotulot ovat kasvussa, ja tällä hetkellä arvioidaan niiden ylittävän talousarvion 1,71 miljoonalla eurolla. Näin tarkasteltuna nyt kannattaisikin panostaa palveluihin, jotka ehkäisevät suurempia kuluja.

Myös velanotoksi arvioidaan aiempaa vähemmän eli 40,5 milj. euroa. Pitäkaikaisia lainoja lyhennetään 79,4 milj. euroa. Arvio pitkäaikaisten lainojen lisäyksestä on nyt 120 milj. euroa (talousarviossa 150 milj. euroa), mutta uuden lainanoton määrä tarkentuu syksyllä. Korkokulujen arivoidaan vielä olevan hyvin pienet, mitta pitkän aikavälin riski on aina olemassa. 

Luonnos toisen asteen koulutuksen sijainnista

Varian neljä opetuspistettä vähenisivät kahteen: Vehkalaan ja hiekkaharjuun. Jos lukiopaikkoja halutaan 60 prosentilla peruskoulun päättäneistä, tarvitaan 1200 uutta lukiopaikkaa. Tässä ehdotetaaan 300 isäpaikkaa jokiniemen oppimiskampukseen ja 700 Aviopolikseen tai Kivistöön - asia on vielä epäselvä. 

Itärata-lausunto

Valtion rautateiden kehittäminen halutaan tehdä osin kuntien kustantamana. Vantaa pitää rataa tarpeellisena, mutta ei maksa sitä. 

Aloite asumisterveysongelmien resursseista

Vihreiden aloitteeseen vastataan että resurssit ovat riittämöttän, ja asuntojen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin on puolen vuoden jono - ja silloinkin vain puolet suunnitelmallisista tarkastuksista kyetään toteuttamaan.

Suomeksi: Vantaalla Terveellistä ja turvallista ympäristöä ei pidetä niin tärkeänä että siihen laitettaisiin rahaa asian hoitamiseksi. (Kuusela, Rämö (vihr))

Aloite siirtolapuutarhoista

Jos siirtolapuutarhahankkeelle löytyy sitoutunut toimija, Vantaa voi käynnistää valmistelun. Omatoimisesti Vantaa ei näitä alueita etsi tai tarjoa. (Silvennoinen, vihr).

***

Kuulen mielelläni ajatuksia aiheisiin liittyen.

Tässä koko lista: 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
24.5.2021 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Kaupunginvaltuuston 10.5.2021 pitämän kokouksen täytäntöönpanot / RV-
5Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten / RV1 kpl
6Lausunnon (1) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Uudenmaan ELY-keskus / RV3 kpl
7Lausunnon (2) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Väylävirasto / RV5 kpl
8Lausunnon (3) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Suomen luonnonsuojeluliitto ry / RV13 kpl
9Lausunnon (4) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Seutulan kyläyhdistys ry / RV3 kpl
10Lausunnon (5) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry ym. / RV3 kpl
11Lausunnon (6) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Peab Industri Oy / RV3 kpl
12Lausunnon (7) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät / RV6 kpl
13Lausunnon (8) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Jehovan todistajat / RV5 kpl
14Lausunnon (9) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Ulf William Thuringin oikeudenomistajat ja yksityishenkilö / RV3 kpl
15Lausunnon (10) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilöt / RV4 kpl
16Lausunnon (11) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Kustaanmäen ja Vassinmäen asukkaat / RV4 kpl
17Lausunnon (12) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV3 kpl
18Lausunnon (13) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilöt / RV3 kpl
19Lausunnon (14) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV4 kpl
20Lausunnon (15) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV5 kpl
21Lausunnon (16) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV4 kpl
22Päätös poiketa valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista vuoden 2021 osalta / RV-
23Helsingin seudun yhteistyösopimuksen muuttaminen (kvalt) / RV1 kpl
24Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta / RV2 kpl
25Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmistelun linjauksista päättäminen / RV-
26Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen / RV2 kpl
27Kiinteistö Oy Hakucenterin yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen / RV1 kpl
28Mårtensdals bildningsrum tarveselvityksen hyväksyminen / RV1 kpl
29Vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastuspöytäkirja / RV1 kpl
30Vuoden 2022 talousarviolaadinnan kehys (kvalt) / RV1 kpl
31Taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025 / RV1 kpl
32Vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 / (kvalt) RV3 kpl
33Toisen asteen koulutuksen palveluverkon esiselvitys / RV1 kpl
34Periaatepäätös itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiöön ja rahoitukseen osallistumisesta / RV-
35Asunto Oy Vantaan Elviiran osakekannan myyminen Asunto Oy Vantaan Pegasus -nimiselle yhtiölle ja tontin 23132/12 myyminen Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta As. Oy Vantaan Vega -nimiselle yhtiölle / Skanska Talonrakennus Oy / HP4 kpl
36Rakennuskiellon määrääminen / Kivistön asemakortteleiden rakennuskieltoalue 90103R / HP1 kpl
37Suunnitteluvarauksen laajennus Kivistön kaupunginosaan kortteleista 23192 ja 23913 sekä Beryllikadusta etelään / Arena 3.3 Oy / HP2 kpl
38Asemakaavan muutos ja tonttijako 002443, 14 Varisto / Variston sähköasema (kvalt) / HP3 kpl
39Vastaus Minna Kuuselan ja Eve Rämön sekä 17 muun valtuutetun aloitteeseen asumisterveysongelmat ja -resurssit kuntoon (kvalt) / HP1 kpl
40Vastaus Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja 13 muun valtuutetun aloitteeseen lisää siirtolapuutarhoja Vantaalle / HP-

#yleiskaava #pohjavesi #sll #ilmalumuseo #kaavoitus #asumisterveys #sisäilma #leikkaukset #talus #budjetti #palvelut #lukio #ammatillinenopetus "ammattikoulu #2.aste #toinenaste

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.5.2021

Yleiskaavan valitukset, toisen asteen opetuspisteet ja talouskehys

Yleiskaavasta valituksia mm. Ely-keskukselta, omakotiyhdistyksiltä ja Suomen luonnonsuojeluliitolta. Talouskehys tuo 10 miljoonan leikkaukset ja toisen asteen palveluverkkoluonnos tiivistää ammaltiilisen opetuksen Vehkalaan ja Heikkaharjuun. Uuteen ilmailumuseoon Vantaa lähtisi takaajaksi. 

Yleiskaavan kipukohtia

 • ELY-keskus pitää yleiskaavaa maakuntakaavan vastaisena mm. koska kaupan alueita on luvattomissa paikoissa ja luonnosuojelualueisiin kajottu.
 • Suomen luonnonsuojeluliitto valittaa luonnonsuojelulakia rikkomuksista.
 • Seutulan kyläyhdistys valittaa maantie 152 eli Kehä IV linjauksesta, joka pilaa luonnon ja viheryhteydet, tuhoaa uhanlaisten lajien elämää ja aiheuttaa kohtuutonta melu-, lika- ja pölyhaittaa asukkaille.
 • Vantaan Omakotiyhdistysten liitto valittaa m. pohjaveden ja luontoalueiden vaarantamisesta (Långmosseberg, Fazerilan pohjavesialue, Vaaralan Lähdepuisto ja Päiväkummun itäinen osa).
 • Kiilassa Peab Industriin (Lemminkäisen) valitus suojelusta. Kiilassa on löytynyt erittäin harvinaisia lajeja, jotka on huomioitu suojelualueissa. Yhtiö kuitenkin valittaa näistä. 
 • Seurakuntayhtymä valittaa sitä että heidän maataan on kaavoitettu vihrealueeksi, vaikka tarkoitus oli myydä nämäkin rakentamiseen. Kyseessä alueet Rekolanmäessä, Koivukylässä, Leinelässä ja Kulomäessä. 

Soteulausunto

Vantaan sanoo sote-uudistuksen olevan epäreilu Vantaalle. Uudistuksen rahoituksessa ei huomoida riittävästi kasvukunnan haasteita. 

Ilmailumuseo 

Entinen on jo huonokuntoinen, eikä vastaa nykyaikaisen museon tarpeita. Ilmailumuseosäätiö ehdottaa uudisrakennusta vanhan viereen Aviopolikseen. Hinta joko 15 tai 17 me, ja rahoitusta saataisiin Opetusministeröltä rahaa 8,5 me, jolloin Vantaan kaupunki joutuisi takamaan loput. 

Vuosittaiseksi tueksi ehdotetaan olevan 400.000 euroa kaupunginjohtajan budjetista (siis ei palveluista). Museon arvioidaan tuovan turisteja ja tuottavan noin 5 miljoonan euron hyödyn alueelle.

Talouskehys 2022 

Vihreät ilmoittivat lähetekeskustelussa, että eivät suostu 20 me leikkauksiin. Nyt Leikkausvaatimukset ovat laskeneet 10 miljoonaan. Viime vuonna leikattiin 39 miljoonaa, ja vaikka koronan ahitotjen korjaaminen olisi vaatinut lisäsatsausta (hoitojonot, koulupudokkaat, mielenterveysjonot jne). Väestönkasvu on 2 %, inflaatiokehitys maltillinen, ja menojen alletaan kasvaa 2%. 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle arvioidaan 0,3 prosentin nousua, mikä tarkoittaa että lasten lisääntyessä on yhä vähemän rahaa. Opetusministeriö on kuitenkin väläyttänyt rahaa koronan haitotjen korjaamiseen, mutta ei siinäkään ole järkeä että rahoja leikataan sen mitä avustuksina saadaan.

Olen vaatinut koronan ahittojen korjaamiseen erillistä rahaa sekä toimia mm. hoitojonojen, mielenterveyspalveluiden, kouupudokkaiden, perheiden ahdingon jne auttamiseksi. Kaupunginjohtaja on luvanut tähän erillistä rahoitusta, mutta vieläkään summista ei ole ollut puhetta. Myös muut puolueet ovat lähteneet pyytämään koronan haittojen korjausta, mutta valtuuston lähetekeskustelussa mitään summia ei vaadittu.

Osavuosikatsaus 1/4

Verotulot ovat kasvussa, ja tällä hetkellä arvioidaan niiden ylittävän talousarvion 1,71 miljoonalla eurolla. Näin tarkasteltuna nyt kannattaisikin panostaa palveluihin, jotka ehkäisevät suurempia kuluja.

Myös velanotoksi arvioidaan aiempaa vähemmän eli 40,5 milj. euroa. Pitäkaikaisia lainoja lyhennetään 79,4 milj. euroa. Arvio pitkäaikaisten lainojen lisäyksestä on nyt 120 milj. euroa (talousarviossa 150 milj. euroa), mutta uuden lainanoton määrä tarkentuu syksyllä. Korkokulujen arivoidaan vielä olevan hyvin pienet, mitta pitkän aikavälin riski on aina olemassa. 

Luonnos toisen asteen koulutuksen sijainnista

Varian neljä opetuspistettä vähenisivät kahteen: Vehkalaan ja hiekkaharjuun. Jos lukiopaikkoja halutaan 60 prosentilla peruskoulun päättäneistä, tarvitaan 1200 uutta lukiopaikkaa. Tässä ehdotetaaan 300 isäpaikkaa jokiniemen oppimiskampukseen ja 700 Aviopolikseen tai Kivistöön - asia on vielä epäselvä. 

Itärata-lausunto

Valtion rautateiden kehittäminen halutaan tehdä osin kuntien kustantamana. Vantaa pitää rataa tarpeellisena, mutta ei maksa sitä. 

Aloite asumisterveysongelmien resursseista

Vihreiden aloitteeseen vastataan että resurssit ovat riittämöttän, ja asuntojen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin on puolen vuoden jono - ja silloinkin vain puolet suunnitelmallisista tarkastuksista kyetään toteuttamaan.

Suomeksi: Vantaalla Terveellistä ja turvallista ympäristöä ei pidetä niin tärkeänä että siihen laitettaisiin rahaa asian hoitamiseksi. (Kuusela, Rämö (vihr))

Aloite siirtolapuutarhoista

Jos siirtolapuutarhahankkeelle löytyy sitoutunut toimija, Vantaa voi käynnistää valmistelun. Omatoimisesti Vantaa ei näitä alueita etsi tai tarjoa. (Silvennoinen, vihr).

***

Kuulen mielelläni ajatuksia aiheisiin liittyen.

Tässä koko lista: 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
24.5.2021 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Kaupunginvaltuuston 10.5.2021 pitämän kokouksen täytäntöönpanot / RV-
5Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten / RV1 kpl
6Lausunnon (1) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Uudenmaan ELY-keskus / RV3 kpl
7Lausunnon (2) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Väylävirasto / RV5 kpl
8Lausunnon (3) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Suomen luonnonsuojeluliitto ry / RV13 kpl
9Lausunnon (4) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Seutulan kyläyhdistys ry / RV3 kpl
10Lausunnon (5) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry ym. / RV3 kpl
11Lausunnon (6) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Peab Industri Oy / RV3 kpl
12Lausunnon (7) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät / RV6 kpl
13Lausunnon (8) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Jehovan todistajat / RV5 kpl
14Lausunnon (9) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Ulf William Thuringin oikeudenomistajat ja yksityishenkilö / RV3 kpl
15Lausunnon (10) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilöt / RV4 kpl
16Lausunnon (11) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / Kustaanmäen ja Vassinmäen asukkaat / RV4 kpl
17Lausunnon (12) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV3 kpl
18Lausunnon (13) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilöt / RV3 kpl
19Lausunnon (14) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV4 kpl
20Lausunnon (15) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV5 kpl
21Lausunnon (16) antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan yleiskaavasta (YK0048) tehdystä valituksesta / yksityishenkilö / RV4 kpl
22Päätös poiketa valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista vuoden 2021 osalta / RV-
23Helsingin seudun yhteistyösopimuksen muuttaminen (kvalt) / RV1 kpl
24Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta / RV2 kpl
25Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmistelun linjauksista päättäminen / RV-
26Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen / RV2 kpl
27Kiinteistö Oy Hakucenterin yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen / RV1 kpl
28Mårtensdals bildningsrum tarveselvityksen hyväksyminen / RV1 kpl
29Vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastuspöytäkirja / RV1 kpl
30Vuoden 2022 talousarviolaadinnan kehys (kvalt) / RV1 kpl
31Taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025 / RV1 kpl
32Vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 / (kvalt) RV3 kpl
33Toisen asteen koulutuksen palveluverkon esiselvitys / RV1 kpl
34Periaatepäätös itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiöön ja rahoitukseen osallistumisesta / RV-
35Asunto Oy Vantaan Elviiran osakekannan myyminen Asunto Oy Vantaan Pegasus -nimiselle yhtiölle ja tontin 23132/12 myyminen Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta As. Oy Vantaan Vega -nimiselle yhtiölle / Skanska Talonrakennus Oy / HP4 kpl
36Rakennuskiellon määrääminen / Kivistön asemakortteleiden rakennuskieltoalue 90103R / HP1 kpl
37Suunnitteluvarauksen laajennus Kivistön kaupunginosaan kortteleista 23192 ja 23913 sekä Beryllikadusta etelään / Arena 3.3 Oy / HP2 kpl
38Asemakaavan muutos ja tonttijako 002443, 14 Varisto / Variston sähköasema (kvalt) / HP3 kpl
39Vastaus Minna Kuuselan ja Eve Rämön sekä 17 muun valtuutetun aloitteeseen asumisterveysongelmat ja -resurssit kuntoon (kvalt) / HP1 kpl
40Vastaus Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja 13 muun valtuutetun aloitteeseen lisää siirtolapuutarhoja Vantaalle / HP-

#yleiskaava #pohjavesi #sll #ilmalumuseo #kaavoitus #asumisterveys #sisäilma #leikkaukset #talus #budjetti #palvelut #lukio #ammatillinenopetus "ammattikoulu #2.aste #toinenaste

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.