7.2.2021

Kaupunginhallitukessa hurjat leikkaustavoitteet ja glyfosaatti

Palveluista ja investoinneista leikataan, mutta "kärkihankkeita" suunnitellaan. Leikkaukset lisäävät syrjäytymistä ja siirtävät terveiden koulujen ja päiväkotien rakentamista. Vihreät huomauttivat, että ratikka ei saa leikata palveluita, eikä leikkauksiin olla valmiita sitoutumaan tulevan valtuuston puolesta.

Leikkauksia luvassa

Puolueet ovat sopineet tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnassa tulevan budjetin valmistelun pohjaksi leikkaukset palveluissa ja investoinneissa lukuunottomatta “kärkihankkeita”.

Säästötavoiteet:

 • 2021 on edellisen vuoden päälle 41 miljoonaa euroa,
 • 2022 tämän päälle 20 miljoonaa euroa ja
 • 2023 näiden päälle 20 miljoonaa euroa,

ja näistä puolet pysyviä säästöjä. Sovittiin vain säästö- ja vuosikatetavoitteista ilman yksityiskohtia. Myytiin siis melkoista sikaa säkissä.

Väestönkasvu on 3000-4000 asukasta vuodessa, joista noin 500 on lapsia jotka tarvitsisivat päiväkoteja ja kouluja sekä neuvolapalveluita.
 • Koska ratikan tai muiden kärkihankkeiden ei haluta syövän palveluita tai ohittavan välttämättömäiä koulu- ja päiväkotikorjauksia tai investointeja, vihreät jättivät pöytäkirjalausuman. 

 • Vihreät eivät myöskän ole valmiit sitoutumaan leikkaustavoitteisiin uuden valtuuston puolesta. Leikkaustavoitteet ovat kuitenkin viranhaltijoiden seuraavan budjetin pohjana.

 • Olen henkilökohtaisesti huolissani siitä että leikkaukset eivät tähtää pysyviin rakenteellisiin muutoksiin niin että esimerkiksi ennaltaehkäisyllä saataisiin kustannuksia laskettua. Varhainen apu mielenterveyspalveluissa loisi säästöjä kun esim masennus ei syvene krooniseksi, tai ikäihmisten fysioterapia siirtäisi vuosilla laitostumista. 

 • Leikkaukset luovat myös herkästi suurempia kustannuksia tulevaisuuteen ja toisille toimialoille. Viime TVO-kauden leikkaukset mm. tuhosivat kiinteistöomaisuutta. Kokonaistaloudellisuus unohtuu herästi.

 • Ehdottamaani strategiaa koronan haittojen ehkäisyyn ei tehdä, vaikka se aiheuttaa mielenterveyspalveluiden, koulujen tuen tarpeen tai perheiden palveluiden paineita. Lyhytnäköiset leikkaukset sen sijaan lisäävät syrjäytymistä ja pahoinvointia.

 • Veronkorotukset olisivat yksi vaihtoehto kasvaville leikkauksille opetuksesta ja muista peruspalveluista.

Tavoite ei näin toteutettuna ole kestävä.

Vihreiden pöytäkirjalausuma:

"Vihreät toteavat, että tulevan valtuustokauden talouslinjaukset ovat vaaleissa valittavan valtuuston käsissä. Vihreät korostavat, että talouden tasapainottaminen ei saa johtaa palvelu- ja investointivajeeseen ja siten merkittävien talouspaineiden kasaamiseen tuleville taloussuunnitelmakausille. Talouden tasapainottamisessa on korostettava pysyvää tulopohjan vahvistamista palvelujen leikkausten sijaan. Kärkihankeinvestoinnit eivät saa vaarantaa kaupungin korjausrakentamista ja peruspalveluinvestointeja"

Myös muilta puolueilta tuli erilaisia pöytäkirjalausumia, mutta tämän perusteella valmistellaan tuleva budjetti. Esimerkiksi kasvatuksesta ja opetuksesta ei juuri voi enää säästää, päin vastoin tuki ja ihan lukemaan oppiminen tarvitsisivat lisää käsiä.

Asunnottomuus jatkuu

Valtuustoryhmät tekivä tyhteisen aloitteen hätämajoituspaikkoista: Vantaalla vajaa 300 asunnotonta, joista moni vain kävelee koko yön pysyäkseen lämpiminä. Koronapandemia on sulkenut monia lämpimiä paikkoja. Koisonrannan palvelukeskus on päihdeongelmaisille, ja täynnä. Näillä pakkasille ei lämmitä, että jonkinlainen valmistelu on aloitettu, kun aloite tähtäsi nimenomaan helpottamaan koronatalven tilannetta. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Valtio velvoittaa kuntia osallitumaan ratojen rahoitukseen 70 prosentilla. Näitä kalliita ratahankkeita on tulossa runsaasti. Tähän Vantaa lausuu että ei pysty taloudellisesti moisiin. 

Liikenteen kasvihuonepäästöjen poistaminen
Päästövähennykset kannattaa toteuttaa siellä missä se on helppoa eli suuriin kaupunkeihin. 

Glyfosaatin käyttö 

Vihreiden aloite glyfosaattipitoisen kasvimyrkyn käytön lopettamisesta kaupungin käytössä torpattiin. Vaihtoehdoksi ei ole tarjottu esimerkiksi asukkaiden yhteisöllisyyttä ja puutarhahommia, tai kestävämpien puistokasvien ja niittyjen suosimista. Tämä pitäisi kyllä laittaa uudelleenvalmisteluun. Glyfosaatti on todettu aiheuttaneen koe-eläimillä ja viljelijöillä syöpää ja tuhoavan mehiläisiä. 

Vliljelyosuuskunnat 

Kaupunki hommaa alueita jos viljelyosuuskunnat näitä pyytävät. 

***

Tässä koko lista: 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

8.2.2021 17:00

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

 

Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/RV

-

4

Kaupunginvaltuuston 25.1.2021 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/RV

-

5

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 106 / 2020 / RV

-

6

Valtuustoaloitteet vuodelta 2020 (kvalt) / RV

1 kpl

7

Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2020 (kvalt) / RV

1 kpl

8

Vantaan kaupunkikonsernin valmiusohje / RV

-

9

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan valmiussuunnitelma / RV

-

10

Oy Apotti Ab osakkeen omistajien antamien takausten voimassaolemisen vahvistaminen / RV

1 kpl

11

Omavelkaisen takauksen allekirjoittaminen / RV

-

12

Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelma 2021-2025 ja toimikunnan ehdotukset / RV

1 kpl

13

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta / RV

1 kpl

14

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset / TA

-

15

Vastaus valtuustoryhmien yhteiseen aloitteeseen koskien asunnottomien hätämajoituspaikkojen turvaamisesta talvella 2020-2021 (kvalt) / TA

1 kpl

16

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyt IV / KK

-

17

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä / HP

1 kpl

18

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista / HP

1 kpl

19

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arviointiohjelmasta / HP

2 kpl

20

Lausunto HSY-kuntayhtymän hallitukselle Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnoksesta / HP

1 kpl

21

Etuosto-oikeuden käyttäminen 10.12.2020 vahvistetussa kiinteistökaupassa / Kiinteistö 92-420-4-553 Tönsä / HP

1 kpl

22

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistökaupassa: Kiinteistö 92-68-12-9 (Köyhämäentie 12) / HP

1 kpl

23

Vastaus Minna Kuuselan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä luopumisesta (kvalt) / HP

1 kpl

24

Vastaus Chau Nguyen ja 5 muun valtuutetun aloitteeseen ympäristön siistinä pitämiseksi koirankakkapussitelineillä ja roskakoreilla / HP

1 kpl

25

Vastaus Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen viljelyosuuskuntien perustamisesta (kvalt) / HP

1 kpl

26

Vastaus Anssi Auran ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen Kivistön suuralueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (kvalt) / HP

1 kpl

 

 

 

 ***

#Kaupunginhallitus @vantaa #puutarhapalstta #talous #velka #korona #syrjäytyminen #liikenne #ruuhkamaksu #ilmasto

Pöytäkirjalausumat tulivat kaikilta muilta paitsi demareilta.

15.2.2021 9:32
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.2.2021

Kaupunginhallitukessa hurjat leikkaustavoitteet ja glyfosaatti

Palveluista ja investoinneista leikataan, mutta "kärkihankkeita" suunnitellaan. Leikkaukset lisäävät syrjäytymistä ja siirtävät terveiden koulujen ja päiväkotien rakentamista. Vihreät huomauttivat, että ratikka ei saa leikata palveluita, eikä leikkauksiin olla valmiita sitoutumaan tulevan valtuuston puolesta.

Leikkauksia luvassa

Puolueet ovat sopineet tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnassa tulevan budjetin valmistelun pohjaksi leikkaukset palveluissa ja investoinneissa lukuunottomatta “kärkihankkeita”.

Säästötavoiteet:

 • 2021 on edellisen vuoden päälle 41 miljoonaa euroa,
 • 2022 tämän päälle 20 miljoonaa euroa ja
 • 2023 näiden päälle 20 miljoonaa euroa,

ja näistä puolet pysyviä säästöjä. Sovittiin vain säästö- ja vuosikatetavoitteista ilman yksityiskohtia. Myytiin siis melkoista sikaa säkissä.

Väestönkasvu on 3000-4000 asukasta vuodessa, joista noin 500 on lapsia jotka tarvitsisivat päiväkoteja ja kouluja sekä neuvolapalveluita.
 • Koska ratikan tai muiden kärkihankkeiden ei haluta syövän palveluita tai ohittavan välttämättömäiä koulu- ja päiväkotikorjauksia tai investointeja, vihreät jättivät pöytäkirjalausuman. 

 • Vihreät eivät myöskän ole valmiit sitoutumaan leikkaustavoitteisiin uuden valtuuston puolesta. Leikkaustavoitteet ovat kuitenkin viranhaltijoiden seuraavan budjetin pohjana.

 • Olen henkilökohtaisesti huolissani siitä että leikkaukset eivät tähtää pysyviin rakenteellisiin muutoksiin niin että esimerkiksi ennaltaehkäisyllä saataisiin kustannuksia laskettua. Varhainen apu mielenterveyspalveluissa loisi säästöjä kun esim masennus ei syvene krooniseksi, tai ikäihmisten fysioterapia siirtäisi vuosilla laitostumista. 

 • Leikkaukset luovat myös herkästi suurempia kustannuksia tulevaisuuteen ja toisille toimialoille. Viime TVO-kauden leikkaukset mm. tuhosivat kiinteistöomaisuutta. Kokonaistaloudellisuus unohtuu herästi.

 • Ehdottamaani strategiaa koronan haittojen ehkäisyyn ei tehdä, vaikka se aiheuttaa mielenterveyspalveluiden, koulujen tuen tarpeen tai perheiden palveluiden paineita. Lyhytnäköiset leikkaukset sen sijaan lisäävät syrjäytymistä ja pahoinvointia.

 • Veronkorotukset olisivat yksi vaihtoehto kasvaville leikkauksille opetuksesta ja muista peruspalveluista.

Tavoite ei näin toteutettuna ole kestävä.

Vihreiden pöytäkirjalausuma:

"Vihreät toteavat, että tulevan valtuustokauden talouslinjaukset ovat vaaleissa valittavan valtuuston käsissä. Vihreät korostavat, että talouden tasapainottaminen ei saa johtaa palvelu- ja investointivajeeseen ja siten merkittävien talouspaineiden kasaamiseen tuleville taloussuunnitelmakausille. Talouden tasapainottamisessa on korostettava pysyvää tulopohjan vahvistamista palvelujen leikkausten sijaan. Kärkihankeinvestoinnit eivät saa vaarantaa kaupungin korjausrakentamista ja peruspalveluinvestointeja"

Myös muilta puolueilta tuli erilaisia pöytäkirjalausumia, mutta tämän perusteella valmistellaan tuleva budjetti. Esimerkiksi kasvatuksesta ja opetuksesta ei juuri voi enää säästää, päin vastoin tuki ja ihan lukemaan oppiminen tarvitsisivat lisää käsiä.

Asunnottomuus jatkuu

Valtuustoryhmät tekivä tyhteisen aloitteen hätämajoituspaikkoista: Vantaalla vajaa 300 asunnotonta, joista moni vain kävelee koko yön pysyäkseen lämpiminä. Koronapandemia on sulkenut monia lämpimiä paikkoja. Koisonrannan palvelukeskus on päihdeongelmaisille, ja täynnä. Näillä pakkasille ei lämmitä, että jonkinlainen valmistelu on aloitettu, kun aloite tähtäsi nimenomaan helpottamaan koronatalven tilannetta. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Valtio velvoittaa kuntia osallitumaan ratojen rahoitukseen 70 prosentilla. Näitä kalliita ratahankkeita on tulossa runsaasti. Tähän Vantaa lausuu että ei pysty taloudellisesti moisiin. 

Liikenteen kasvihuonepäästöjen poistaminen
Päästövähennykset kannattaa toteuttaa siellä missä se on helppoa eli suuriin kaupunkeihin. 

Glyfosaatin käyttö 

Vihreiden aloite glyfosaattipitoisen kasvimyrkyn käytön lopettamisesta kaupungin käytössä torpattiin. Vaihtoehdoksi ei ole tarjottu esimerkiksi asukkaiden yhteisöllisyyttä ja puutarhahommia, tai kestävämpien puistokasvien ja niittyjen suosimista. Tämä pitäisi kyllä laittaa uudelleenvalmisteluun. Glyfosaatti on todettu aiheuttaneen koe-eläimillä ja viljelijöillä syöpää ja tuhoavan mehiläisiä. 

Vliljelyosuuskunnat 

Kaupunki hommaa alueita jos viljelyosuuskunnat näitä pyytävät. 

***

Tässä koko lista: 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

8.2.2021 17:00

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

 

Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/RV

-

4

Kaupunginvaltuuston 25.1.2021 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/RV

-

5

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 106 / 2020 / RV

-

6

Valtuustoaloitteet vuodelta 2020 (kvalt) / RV

1 kpl

7

Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2020 (kvalt) / RV

1 kpl

8

Vantaan kaupunkikonsernin valmiusohje / RV

-

9

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan valmiussuunnitelma / RV

-

10

Oy Apotti Ab osakkeen omistajien antamien takausten voimassaolemisen vahvistaminen / RV

1 kpl

11

Omavelkaisen takauksen allekirjoittaminen / RV

-

12

Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelma 2021-2025 ja toimikunnan ehdotukset / RV

1 kpl

13

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta / RV

1 kpl

14

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset / TA

-

15

Vastaus valtuustoryhmien yhteiseen aloitteeseen koskien asunnottomien hätämajoituspaikkojen turvaamisesta talvella 2020-2021 (kvalt) / TA

1 kpl

16

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyt IV / KK

-

17

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä / HP

1 kpl

18

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista / HP

1 kpl

19

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arviointiohjelmasta / HP

2 kpl

20

Lausunto HSY-kuntayhtymän hallitukselle Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnoksesta / HP

1 kpl

21

Etuosto-oikeuden käyttäminen 10.12.2020 vahvistetussa kiinteistökaupassa / Kiinteistö 92-420-4-553 Tönsä / HP

1 kpl

22

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistökaupassa: Kiinteistö 92-68-12-9 (Köyhämäentie 12) / HP

1 kpl

23

Vastaus Minna Kuuselan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä luopumisesta (kvalt) / HP

1 kpl

24

Vastaus Chau Nguyen ja 5 muun valtuutetun aloitteeseen ympäristön siistinä pitämiseksi koirankakkapussitelineillä ja roskakoreilla / HP

1 kpl

25

Vastaus Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen viljelyosuuskuntien perustamisesta (kvalt) / HP

1 kpl

26

Vastaus Anssi Auran ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen Kivistön suuralueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (kvalt) / HP

1 kpl

 

 

 

 ***

#Kaupunginhallitus @vantaa #puutarhapalstta #talous #velka #korona #syrjäytyminen #liikenne #ruuhkamaksu #ilmasto

Pöytäkirjalausumat tulivat kaikilta muilta paitsi demareilta.

15.2.2021 9:32
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.