29.10.2020

Simonkallio ja muut sisäilmaongelmat, joita siirretään

On vastuutonta pitää lapsia ja henkilökuntaa sietämättömän ja merkittävän terveysriskin tiloissa ilman että on tarkistettu onko terveyshaitta vähentynyt.

Sisäilmaongelmaisten koulujen remontteja siirretään. Mm. Simonkallion koulu on sietämättömän riskin rakennus jonka korjauksia siirretään investointibudjetissa eteenpäin. Runsasta terveyshaittaa aiheuttavat kohteet vaatisivat lain mukaan viipymättä terveysriskin vähentämisen jotta tilojen käyttöä voi jatkaa.

Seuraavien koulujen ja päiväkotien terveysriskin tasoa ei ole tarkistettu vaikka näiden korjauksia siirretään.

Koulut:

 • Simonkallion koulu (sietämätön)
 • Kaivokselan koulu (merkittävä)

Päiväkodit:

 • Autioniitty (sietämätön)
 • Jokiuoma (merkittävä)
 • Korjenpolvi (merkittävä)
 • Koskikuja (sietämätön)
 • Näätäpuisto (merkittävä)
 • Pähkinänsärkijä (merkittävä)
 • Ristopuro (merkittävä)
 • Simonmetsä (sietämätön)
 • Varisto (merkittävä)

Sekä merkittävä että sietämätön riski vaativat välittömiä toimenpiteitä. Toimenpiteet eivät saisi olla näennäisiä.

Simonkallio moniongelmainen

Simonkallion koulu on sietämättömän riskin (yliopiston tutkimus) koulu. Pienet kesän korjaukset eivät koskeneet esimerkiksi välipohjan mikrobikasvuston terveysriskiin (kuntoraportti).

Moninaiset ongelmat (kuidut,  useat mikrobit, vuodot, 2-etyyliheksanoli ym) saattavat aiheuttaa monenlaista terveyshaittaa. Toki hekin joilla ei vielä ole sisäilmaoireet puhjenneet, altistuvat,  ja altistuminen voi rajata lasten tulevaisuutta harrasteiden ja opintomahdollisuuksien suhteen.

Tässä yliopiston sisäilmaoiretutkimuksen tulokset henkilökunnan osalta:

Päivittäin tai viikoittain 
- väsymystä oli 78 %:lla, 
- nuhaoireita 68 %:lla, 
- silmäoireita 51 %:lla, 
- käheyttä 46 %:lla. 
- Noin puolet kärsii myös iho-oireista.
"Oireita raportoidaan erittäin paljon ja OAJ:n vertailuarvot ylittyivät selvästi. Myös TTL:n ja Örebro-kyselyn vertailuarvot ylittyivät selvästi"

Simonkallion kuntoraportteja ym:

Tyypilliset oireet mm. Simonkallion koulussa sekä muissa koulissa ja päiväkodeissa löytyvät koulujen yhteenvetotaulukoista:

Turun yliopiston laaja sisäilmatutkimus: 

Vantaalla riskitasoa ei seurata eikä korjauksia varmisteta

Vähintäänkin terveysriskin taso tulisi tarkistaa, ennen kuin oppilaat voivat olla sietämättömäksi riskiksi luokitelluissa tiloissa. Valitettavasti tähän Tilakeskus ei ole vielä taipunut.  

Ylipiston kysely olisi ilmaiseksi kaupungin käytössä, ja monin paikoin pelkkä henkilökunann oirekysely riittäisi terveyshaitan tason määrittämiseen. Vantaan on sensijaan kehittämässä jotain omaa kyselyä, jonka (viranoamisen mukaan) ei ole tarkoituskaan kertoa terveyshaitan tasosta tai olla vertailukelpoinen aiempiin tuloksiin tai muihin teiteellisesti valideihin kyselyihin. (Lyhyt kysymys: mitä ihmettä sellaisella nollatuloksella tehdään? Nyt ei tarvita näennäistoimia, vaan terveyshaitan laskeminen, ja sen varmistaminen. Oman kyselyn kehittäminen vie myös resursseja ja pitkittää tulosten saamista.) 

Oireilmoitukset ei tuo esiin riskitasoa: ihmiset eivät tee oireilmoituksia. Esimerkiksi vanha Hämeenkylän koulu tuotti n. 100 oireilmoitusta ja oli Tilakeskuksen mukaan teknisesti kunnossa, vaikka 90% opettajista sai diagnoosin sisäilman aiheuttamasta terveyshaitassta työterveyshoidossa. Monet kokevat että oireilmoituksista ei ole ollut mitään hyötyä, ja osa taas ei osaa tunnistaa sisäilmaoireita. 

Oireilmoitus kannattaa joka tapauksessa tehdä, ja koulutereydenhoitajalla on velvollisuus kirjata se. Oireilmoitukset nollautuvat puolivuosittain, mutta ilman näitä koulua pidetään kunnossa olevana. Sen voi tehdä myös sisäilma-asioihin erikoistuneelle terveydenhoitajalla Katariina Baptista, p. 050-312 4517 tai etunimi.sukunimi@vantaa.fi.

Korjaukset epäonnistuvat usein

Korjausten ongelmana Vantaan kaupungilla on ollut näiden epäonnistuminen, joten korjausten onnistuminen on erittäin oleellista varmistaa validilla kyselyllä (riittää useimmiten pelkkä henkilökunnan tutkiminen, jos siinä ei ole ollut suurta vaihtuvuutta, ja henkilökuntaa on riittävästi). Vataalla on esim. kouluja, joiden korjausaste on 200% ilman että ovat kunnossa, ja tiivistyskorjauksia tutkittaessa havaittiin että koulu tulisi korjata keskimäärin 26 kertaa ennen kuin onnistuu.

Lisätietoja: 

Lukioiden terveyshaitan taso ei ole tiedossa. Lukiot jätettiin oirekyselystä pois, koska viranhaltjoiden mukaan niihin oli vastikään tehty sellainen. Useista pyynnöistä huolimatta luottamushenkilöt eivät ole saaneet nähdä lukioiden tutkimustuloksia

Avoimuutta parannettava:

 • Simonkallion koulun puolelta on ilmeisesti viestitty vanhemmille Wilmalla että sisäilmaongelmaa ei ole. (Jännä viesti sietämättömän riskin koulusta)
 • Sisäilmatiedotteista puuttuvat kuntoraporttien tutkimustulokset sekä tieto siitä miten korjaukset on tehty. Näitä pidetään yleisesti ympäripyöreinä, mutta hienoa on että tiedotteita kuitenkin tehdään.
 • Terveyshaitasta kärsiviä ei ole ohjattu suoraan läheiseen Simonkylän puhdasilmapaviljonkiin. (Sinne päästäkseen pitäisi olla ensin kahdessa muussa koulussa, mikä ei ole oppilaan edun mukaista)
 • Oireilmoituksia kysyttiin jo viikossa kesäloman jälkeen jolloin oppilaat ovat vielä hyvässä kunnossa. Oireilmoitusten määrää ei ollut tiedossa (Apottiin ei voi tallentaa) ja eivätkö anhemmat eivät aina tunnista sisäilmaoireita. Oireilmoitukset eivät anna tietoa terveyshaitan tasosta. 
 • Yliopiston tutkimuksen yhteenvetotauluja (oirepylväiköitä) oireista ei ole jaettu vanhemmille, eikä edes kouluterveydenhuoltajille. Näistä näkee suoraan mitkä oireet ja olosuhdehaitat ovat tyypillisiä missäkin koulussa, ja paljonko näitä on kussakin koulussa tai päiväkodissa on. 
 • Vantaan kaupunki ei myöskään julkaise kuin osan tutkimuksista sivuillaan. Näistäkin sensuuriohjeiden mukaan poistetaan terveyshaitasta kertovat asiat.
 • Rakenteellinen riski käyttökieltojen määräämisessä saattaa olla se, että korjausbudjetin valmistelee sama taho joka palkkaa myös tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastavat terveysinsinöörit.

Ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemiseen on ongelmien myöntäminen.

Sisäilmaongelmat todellisia

Sisäilmaongelmien ja sen aiheuttamien oireiden yhteydestä on satojen tutkimusten tulos 30 vuoden sisäilmatutkimuksen ajalta, ja esimerkiksi 2018-2019 Turun yliopiston oirekysely perustuu tähän. Yliopiston oirekyselyn yhteydessä arviointiin myös muun muassa koulun rakenteet ja menneet korjaukset.

Yksikään suomalainen tieteellinen tukimus ei tue väitettä että sisäilmaoireita voisi vähentää spykologisin menetelmin. Myös alkuperäisen DNRS-hoidon kehittäjän mukaan ensimmäinen ja tärkein asia on poistua oireita aiheuttavista tiloista. Psyykkaamista kuitenkin markkinoidaan myös vaikkapa kala-allergian hoitoon. Se ei toimi mikrobien tuottamien toksiinien eli solumyrkkyjen aiheuttamaan terveyshaittaan eikä vähennä näiden aiheuttamia keuhkosolujen solukuolemia, puhumattakaan kuitujen aiheuttamista silmä-, kurkku- tai keuhko-oireista tai viemärinhajun aiheuttamista neurologisista oireista. THL:n tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmat laskevat myös oppimistukoksia.

Sen sijaan pitkäaikainen altistuminen lisää useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi monien autoimmuunisairauksien riskiä.

***

#simonkallionkoulu #sisäilma #homekoulu #kuntorapotti #kaivokselankoulu #oirekysely #Putus

Ketään ei kiinnosta lasten sairastuminen. Tällähetkellä ajatellaan vain mistä saadaan säästöjä. Lapsi on terve kun pystyy käymään koulua viittä eri lääkettä käyttämällä.

30.10.2020 20:53
Nimetön

Tiedoksi sitkeä taistelu: Simonkallion korjaus on vihdoin toteutumassa: 2023 alkaa.

6.10.2022 17:30
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
29.10.2020

Simonkallio ja muut sisäilmaongelmat, joita siirretään

On vastuutonta pitää lapsia ja henkilökuntaa sietämättömän ja merkittävän terveysriskin tiloissa ilman että on tarkistettu onko terveyshaitta vähentynyt.

Sisäilmaongelmaisten koulujen remontteja siirretään. Mm. Simonkallion koulu on sietämättömän riskin rakennus jonka korjauksia siirretään investointibudjetissa eteenpäin. Runsasta terveyshaittaa aiheuttavat kohteet vaatisivat lain mukaan viipymättä terveysriskin vähentämisen jotta tilojen käyttöä voi jatkaa.

Seuraavien koulujen ja päiväkotien terveysriskin tasoa ei ole tarkistettu vaikka näiden korjauksia siirretään.

Koulut:

 • Simonkallion koulu (sietämätön)
 • Kaivokselan koulu (merkittävä)

Päiväkodit:

 • Autioniitty (sietämätön)
 • Jokiuoma (merkittävä)
 • Korjenpolvi (merkittävä)
 • Koskikuja (sietämätön)
 • Näätäpuisto (merkittävä)
 • Pähkinänsärkijä (merkittävä)
 • Ristopuro (merkittävä)
 • Simonmetsä (sietämätön)
 • Varisto (merkittävä)

Sekä merkittävä että sietämätön riski vaativat välittömiä toimenpiteitä. Toimenpiteet eivät saisi olla näennäisiä.

Simonkallio moniongelmainen

Simonkallion koulu on sietämättömän riskin (yliopiston tutkimus) koulu. Pienet kesän korjaukset eivät koskeneet esimerkiksi välipohjan mikrobikasvuston terveysriskiin (kuntoraportti).

Moninaiset ongelmat (kuidut,  useat mikrobit, vuodot, 2-etyyliheksanoli ym) saattavat aiheuttaa monenlaista terveyshaittaa. Toki hekin joilla ei vielä ole sisäilmaoireet puhjenneet, altistuvat,  ja altistuminen voi rajata lasten tulevaisuutta harrasteiden ja opintomahdollisuuksien suhteen.

Tässä yliopiston sisäilmaoiretutkimuksen tulokset henkilökunnan osalta:

Päivittäin tai viikoittain 
- väsymystä oli 78 %:lla, 
- nuhaoireita 68 %:lla, 
- silmäoireita 51 %:lla, 
- käheyttä 46 %:lla. 
- Noin puolet kärsii myös iho-oireista.
"Oireita raportoidaan erittäin paljon ja OAJ:n vertailuarvot ylittyivät selvästi. Myös TTL:n ja Örebro-kyselyn vertailuarvot ylittyivät selvästi"

Simonkallion kuntoraportteja ym:

Tyypilliset oireet mm. Simonkallion koulussa sekä muissa koulissa ja päiväkodeissa löytyvät koulujen yhteenvetotaulukoista:

Turun yliopiston laaja sisäilmatutkimus: 

Vantaalla riskitasoa ei seurata eikä korjauksia varmisteta

Vähintäänkin terveysriskin taso tulisi tarkistaa, ennen kuin oppilaat voivat olla sietämättömäksi riskiksi luokitelluissa tiloissa. Valitettavasti tähän Tilakeskus ei ole vielä taipunut.  

Ylipiston kysely olisi ilmaiseksi kaupungin käytössä, ja monin paikoin pelkkä henkilökunann oirekysely riittäisi terveyshaitan tason määrittämiseen. Vantaan on sensijaan kehittämässä jotain omaa kyselyä, jonka (viranoamisen mukaan) ei ole tarkoituskaan kertoa terveyshaitan tasosta tai olla vertailukelpoinen aiempiin tuloksiin tai muihin teiteellisesti valideihin kyselyihin. (Lyhyt kysymys: mitä ihmettä sellaisella nollatuloksella tehdään? Nyt ei tarvita näennäistoimia, vaan terveyshaitan laskeminen, ja sen varmistaminen. Oman kyselyn kehittäminen vie myös resursseja ja pitkittää tulosten saamista.) 

Oireilmoitukset ei tuo esiin riskitasoa: ihmiset eivät tee oireilmoituksia. Esimerkiksi vanha Hämeenkylän koulu tuotti n. 100 oireilmoitusta ja oli Tilakeskuksen mukaan teknisesti kunnossa, vaikka 90% opettajista sai diagnoosin sisäilman aiheuttamasta terveyshaitassta työterveyshoidossa. Monet kokevat että oireilmoituksista ei ole ollut mitään hyötyä, ja osa taas ei osaa tunnistaa sisäilmaoireita. 

Oireilmoitus kannattaa joka tapauksessa tehdä, ja koulutereydenhoitajalla on velvollisuus kirjata se. Oireilmoitukset nollautuvat puolivuosittain, mutta ilman näitä koulua pidetään kunnossa olevana. Sen voi tehdä myös sisäilma-asioihin erikoistuneelle terveydenhoitajalla Katariina Baptista, p. 050-312 4517 tai etunimi.sukunimi@vantaa.fi.

Korjaukset epäonnistuvat usein

Korjausten ongelmana Vantaan kaupungilla on ollut näiden epäonnistuminen, joten korjausten onnistuminen on erittäin oleellista varmistaa validilla kyselyllä (riittää useimmiten pelkkä henkilökunnan tutkiminen, jos siinä ei ole ollut suurta vaihtuvuutta, ja henkilökuntaa on riittävästi). Vataalla on esim. kouluja, joiden korjausaste on 200% ilman että ovat kunnossa, ja tiivistyskorjauksia tutkittaessa havaittiin että koulu tulisi korjata keskimäärin 26 kertaa ennen kuin onnistuu.

Lisätietoja: 

Lukioiden terveyshaitan taso ei ole tiedossa. Lukiot jätettiin oirekyselystä pois, koska viranhaltjoiden mukaan niihin oli vastikään tehty sellainen. Useista pyynnöistä huolimatta luottamushenkilöt eivät ole saaneet nähdä lukioiden tutkimustuloksia

Avoimuutta parannettava:

 • Simonkallion koulun puolelta on ilmeisesti viestitty vanhemmille Wilmalla että sisäilmaongelmaa ei ole. (Jännä viesti sietämättömän riskin koulusta)
 • Sisäilmatiedotteista puuttuvat kuntoraporttien tutkimustulokset sekä tieto siitä miten korjaukset on tehty. Näitä pidetään yleisesti ympäripyöreinä, mutta hienoa on että tiedotteita kuitenkin tehdään.
 • Terveyshaitasta kärsiviä ei ole ohjattu suoraan läheiseen Simonkylän puhdasilmapaviljonkiin. (Sinne päästäkseen pitäisi olla ensin kahdessa muussa koulussa, mikä ei ole oppilaan edun mukaista)
 • Oireilmoituksia kysyttiin jo viikossa kesäloman jälkeen jolloin oppilaat ovat vielä hyvässä kunnossa. Oireilmoitusten määrää ei ollut tiedossa (Apottiin ei voi tallentaa) ja eivätkö anhemmat eivät aina tunnista sisäilmaoireita. Oireilmoitukset eivät anna tietoa terveyshaitan tasosta. 
 • Yliopiston tutkimuksen yhteenvetotauluja (oirepylväiköitä) oireista ei ole jaettu vanhemmille, eikä edes kouluterveydenhuoltajille. Näistä näkee suoraan mitkä oireet ja olosuhdehaitat ovat tyypillisiä missäkin koulussa, ja paljonko näitä on kussakin koulussa tai päiväkodissa on. 
 • Vantaan kaupunki ei myöskään julkaise kuin osan tutkimuksista sivuillaan. Näistäkin sensuuriohjeiden mukaan poistetaan terveyshaitasta kertovat asiat.
 • Rakenteellinen riski käyttökieltojen määräämisessä saattaa olla se, että korjausbudjetin valmistelee sama taho joka palkkaa myös tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastavat terveysinsinöörit.

Ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemiseen on ongelmien myöntäminen.

Sisäilmaongelmat todellisia

Sisäilmaongelmien ja sen aiheuttamien oireiden yhteydestä on satojen tutkimusten tulos 30 vuoden sisäilmatutkimuksen ajalta, ja esimerkiksi 2018-2019 Turun yliopiston oirekysely perustuu tähän. Yliopiston oirekyselyn yhteydessä arviointiin myös muun muassa koulun rakenteet ja menneet korjaukset.

Yksikään suomalainen tieteellinen tukimus ei tue väitettä että sisäilmaoireita voisi vähentää spykologisin menetelmin. Myös alkuperäisen DNRS-hoidon kehittäjän mukaan ensimmäinen ja tärkein asia on poistua oireita aiheuttavista tiloista. Psyykkaamista kuitenkin markkinoidaan myös vaikkapa kala-allergian hoitoon. Se ei toimi mikrobien tuottamien toksiinien eli solumyrkkyjen aiheuttamaan terveyshaittaan eikä vähennä näiden aiheuttamia keuhkosolujen solukuolemia, puhumattakaan kuitujen aiheuttamista silmä-, kurkku- tai keuhko-oireista tai viemärinhajun aiheuttamista neurologisista oireista. THL:n tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmat laskevat myös oppimistukoksia.

Sen sijaan pitkäaikainen altistuminen lisää useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi monien autoimmuunisairauksien riskiä.

***

#simonkallionkoulu #sisäilma #homekoulu #kuntorapotti #kaivokselankoulu #oirekysely #Putus

Ketään ei kiinnosta lasten sairastuminen. Tällähetkellä ajatellaan vain mistä saadaan säästöjä. Lapsi on terve kun pystyy käymään koulua viittä eri lääkettä käyttämällä.

30.10.2020 20:53
Nimetön

Tiedoksi sitkeä taistelu: Simonkallion korjaus on vihdoin toteutumassa: 2023 alkaa.

6.10.2022 17:30
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.